1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ZINCH POWDER (ÇİNKO TOZU)

Çinko tozu, ısıl işlemler ve peletleme proseslerinde toz hale getirilmiş formdur. Erime süresi kısa olduğundan metalürjik alaşımlarda kullanılmaktadır. 
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.