1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TOLİTRİAZOL.Na (TTA.Na)

TOLİTRİAZOL.Na, 4 ve 5 metilbenzotriazol karışımıdır.  Su şartlandırma formülasyonlarında özellikle bakır materyaller için korozyon inhibitörü olarak kullanılır. Granüler ve toz halde üretimi yapılmaktadır.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.