1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TRIPHENYL PHOSPHOROTHIONATE (TRİFENİL FOSFOROTİYONAT)

TRIPHENYL PHOSPHOROTHIONATE


CAS NO: 597-82-0
27214-25-1

METATAGS: triphenoxy(sulfanylidene)-$l^{5}-phosphane; C18H15O3PS; O,O,O-Triphenyl phosphorothioate; Triphenyl phosphorothionate; Triphenyl thiophosphate; 597-82-0; Triphenyl phosphorothioate; O,O,O-Triphenyl thiophosphate; Phosphorothioic acid, O,O,O-triphenyl ester; Thiophosphoric acid triphenyl ester; Phenyl phosphorothioate, (PhO)3PS
O,O,O-Triphenylphosphorothioate; EINECS 209-909-9; NSC 57867; AI3-08872
TRIPHENYLPHOSPHOROTHIONATE; 27214-25-1; UNII-VH6AV8E2IT; Tris(phenoxy)-sulfanylidenephosphorane; AC1Q7FMX; triphenoxy(sulfanylidene)-; Triphenoxyphosphine sulfide; VH6AV8E2IT; AC1L2AX7; Ambcb5134370; O,O-Triphenyl thiophosphate; NCIOpen2_007475, O,O-Triphenylphosphorothioate; Oprea1_359101; SCHEMBL40604; CBDivE_013862; DTXSID4029191; CTK1A4323; MolPort-002-132-417; ZINC235826; triphenoxy-sulfanylidene-phosphorane; CCG-2159; NSC57867; AR-1K8407; NSC-57867; ZINC00235826; triphenoxy(thioxo)-$l^{5}-phosphane; AKOS028110142; MCULE-3417587204; O O O-TRIPHENYL PHOSPHOROTHIOATE; Phosphorothioic acid,O,O-triphenyl ester; AN-21574; OR068915; phosphorothioic acid,o,o,o-triphenyl ester; LS-179832; W-105301; T 309;NSC 57867;TRIPHENYLTHIOPHOSPHATE;T 309 (antiwear additive);O,O,O-Triphenylthiophosphat;Triphenoxyphosphine sulfide;TRIPHENYL PHOSPHOROTHIONATE;O,O,O-Triphenyl thiophosphate;tris(phenoxy)-thioxo-phosphorane;O,O,O-triphenyl phosphorothioate; TRIPHENYL PHOSPHOROTHIONATE;O,O,O-triphenyl phosphorothioate;Phosphorothioic acid, O,O,O-triphenyl ester;TRIPHENYLTHIOPHOSPHATE;O,O,O-Triphenylthiophosphat;Thiophosphoric acid triphenyl ester;Triphenoxyphosphine sulfide;tris(phenoxy)-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane; Irgalube TPPT;TRIPHENYL PHOSPHOROTHIONATE;O,O,O-triphenylphosphorothioate;Phosphorothioic acid, O,O,O-triphenylester;TRIPHENYLTHIOPHOSPHATE; O,O,O-Triphenylthiophosphat; Thiophosphoric acid triphenyl ester;Triphenoxyphosphine sulfide; tris(phenoxy)-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane; phosphorothionic acid, triphenyl ester; TRIPHENYL PHOSPHOROTHIONATE; O,O,O-triphenyl phosphorothioate; Phosphorothioic acid, O,O,O-triphenyl ester; TRIPHENYLTHIOPHOSPHATE; O,O,O-Triphenylthiophosphat; Thiophosphoric acid triphenyl ester; Triphenoxyphosphine sulfide; tri (phenoxy); sulfanylidene-$l^{5}-phosphane; Irgalube® TPPT; trifenil fosforotiyonat; trifenil, fosforotiyonat; trifenil; fosforo, tiyonat; tppt; TPPT.

 

 

 

 

 

 

Fiziksel tanım
Sıvı
Diğerleri katı
Pelet Büyük Kristaller

Sanayi Kullanımları
Korozyon önleyiciler ve anti-ölçekleme maddeleri
Yağlayıcılar ve yağ katkıları
Yağlayıcılar ve Gresler


Sınır-yağlama rejiminde tribolojik koşullar altında hava ile oksitlenen demir yüzeyleri üzerindeki trifenil fosforotiyonatın (TPPT) yüzey reaktivitesi, in situ zayıflamış toplam yansıma (ATR) FT-IR tribometrisi ve ex situ X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS ). Yerinde ATR / FT-IR tribometrisi, tribolojik testler sırasında sürtünme kuvvetinin ölçülmesine ve ATR / FT-IR sonuçları ile korelasyona izin vererek, gömülü arabirimde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlara dair bir fikir veriyordu. Bir sürtünme düzenleyici katkı maddesi olarak davranmayan TPPT molekülü, pirofosfat, organo-fosfat ve sülfat türleri vermek üzere 423 K triboteste hava-oksitlenmiş demir yüzeyinde reaksiyona girdi. Tribolojik testler sırasında baz yağın (poli-α-olefin, PAO) oksitlenmesiyle üretilen oksijenli bileşikler, demir yüzeyine adsorbe edilir ve karbonatlar ve karboksilatlar oluşturmak üzere reaksiyona girer. Tribotestler sırasında, demir kaplaması PAO'nun termo-oksidatif yaşlanması sırasında oluşan agresif türler tarafından aşınmış ve aşınmıştı. Bu, ortofosfat bileşiklerinin üretimi için gerekli olan demir katyonlarının mevcudiyetiyle sonuçlandı. ATR / FT-IR sonuçları, tribofilm oluşum hızının tribofilm çıkarılma oranından daha düşük olduğunu da ortaya koymuştur. Ex situ XPS analizi, karbonatlar ve karboksilatlar ile birlikte kısa zincirli demir polifosfatları, organo-fosfatlar ve demir sülfatların oluşumunu doğruladı. Uzun zincirli polifosfatlar ve sülfoksitler, TPPT'nin 423 K'de oluşturduğu sınır yağlayıcı tabakalarında da üretildi. TPPT ile oluşturulan tribofilmlerin bileşimi ZnDTP tarafından üretilen sınır tabakalarından önemli derecede farklı bulundu.

Avantajları:

Mükemmel aşırı basınç özellikleri,
Aşınma direnci
Yüksek termal stabilite
Sarı metalara saldırı yok

Paket:
25kg / tambur; 25kgs / karton kutu; Veya müşterinin talebi üzerine;

Depolama:
Kuru, iyi havalandırmalı, serin (45 ° C'de) orjinal kaplarda stok triaril fosforotionat (TPPT, CAS NO.:597-82-0).

Raf ömrü:
Yukarıdaki koşullarla stok varsa en az 2 yıl

Taşıma
Genel tavsiye:
Tüm endüstriyel kimyasallarda olduğu gibi, elleçleme sırasında iyi endüstriyel uygulamalar kullanın. Göz, cilt ve giysilerle temasından kaçının.
Nefes alma. Tatmayınız ve yutmayınız. Yalnızca yeterli havalandırma ile kullanın.
Yangına ve patlamaya karşı koruma:
Yanıcı toz. Tozlu koşullar yaratmaktan kaçının. - İletken bir halde boşaltırken topraklama gerekir
Konteyner. - Yanıcı solventler mevcut olduğunda, kap boşaltılmış veya aksi halde sistem tarafından tasarlanmış olmalıdır
Bir patlamayı önlemek ya da önlemek için. Uzman tavsiyesi isteyin. Ek olarak, sigortalı kaplamalı (kaplamalı) ambalajlanmış ürünler için,
Lifli tabancalar, iletken gömlekli fiber davullar, çelik davullar, çelik kovalar ve "C" FIBC (bulk bags) tipi veya diğer
İletken aşağıdaki talimatları da uygulayın: - Boşaltmadan önce daima bu paketi topraklayın. Kullanıcı
Sistemin sağlamlığını koruyacak şekilde tasarlanması ve sistem kullanımında çalışanların doğru eğitiminin sağlanmasından sorumludur.

 

 

 

 

 


Physical Description
Liquid
OtherSolid
Pellets Large Crystals

Industry Uses
Corrosion inhibitors and anti-scaling agents
Lubricants and lubricant additives
Lubricants and Greases


The surface reactivity of triphenyl phosphorothionate (TPPT) on air-oxidized iron surfaces under tribological conditions in the boundary-lubrication regime has been investigated by in situ attenuated total reflection (ATR) FT-IR tribometry and ex situ X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). In situ ATR/FT-IR tribometry allowed the measurement of the friction force during the tribological tests and its correlation with ATR/FT-IR results, providing an insight into the chemical reactions taking place at the buried interface. The TPPT molecule, which did not behave as a friction-modifier additive, reacted at the air-oxidized iron surface upon tribotesting at 423 K to give pyrophosphate, organo-phosphate, and sulfate species. The oxygenated compounds produced by the oxidation of the base oil (poly-α-olefin, PAO) during the tribological tests, adsorbed onto the iron surface and reacted with it to form carbonates and carboxylates. During the tribotests, the iron coating was worn away and corroded by the aggressive species formed during the thermo-oxidative aging of PAO. This resulted in the availability of iron cations necessary for the production of orthophosphate compounds. The ATR/FT-IR results also suggested that the rate of tribofilm formation was lower than that of tribofilm removal. The ex situ XPS analysis corroborated the formation of short-chain iron polyphosphates, organo-phosphates, and iron sulfates, together with carbonates and carboxylates. Long-chain polyphosphates and sulfoxides were also generated in the boundary lubricant layers formed by TPPT at 423 K. The composition of the tribofilms formed by TPPT was found to differ significantly from that of the boundary layers generated by ZnDTP.

advantages:

excellent extreme pressure properties,
great wear resistanc
high thermal stability
no attack on yellow metls

Package:
25kg/drum; 25kgs/cardboard boxes; or as customer's request;

Storage:
Stock triaryl phosphorothionate (TPPT, CAS NO.:597-82-0) in dry,well-ventilated,cool (within 45℃)place in original containers.

Shelf life:
at least 2 years if stock as above condition

Handling
General advice:
As with all industrial chemicals, use good industrial practices when handling. Avoid eye, skin, and clothing contact.
Do not inhale. Do not taste or swallow. Use only with adequate ventilation.
Protection against fire and explosion:
Combustible powder. Avoid creating dusty conditions. - Grounding is required when emptying into a conductive container. - When flammable solvents are present, the container must be inerted or the system otherwise designed to prevent or contain an explosion. Seek expert advice. In addition, for products packaged in fused-lined (coated) fiberdrums, fiber drums with conductive liners, steel drums, steel pails, andType " C " FIBC (bulk bags), or other conductive the following instructions also apply: - Always ground this package before emptying. The user is responsible for designing the system to handle solid and ensuring proper training of employees in the system's use.

 

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.