1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ZINC DIOCTYL DITHIOPHOSPHATE (ÇİNKO DİOKTİL DİTİYOFOSFAT)

ZINC DIOCTYL DITHIOPHOSPHATE


CAS NO: 7059-16-7
METATAGS: Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts; Phosphorodithioic acid O,O-di-C1-14-alkyl esters zinc salts; Melaleuca alternifolia oil; Melasol; Tea-tree oils; EINECS 272-028-3; Dialkyl(C1-C14)dithiophosphoric acid, zinc salt; SCHEMBL164653; Zinc Dialkylphosphorodithiloate; zinc diheptoxy-sulfido-thioxo-$l^{5}-phosphane; ZINC(2+) ION BIS(O,O-DIHEPTYL SULFANIDYLPHOSPHONOTHIOATE); Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts;ZINCDIALKYLDITHIOPHOSPHATES;ZINCALKYLDITHIOPHOSPHATE;Dialkyl-C1-14-dithiophosphoric acid, zinc salt;Dialkyl(C1-C14)dithiophosphoric acid, zinc salt;Einecs 272-028-3;Zinc Dialkylphosphorodithiloate Rubber Accelerator ZDTP-1;Zinc Dialkylphosphorodithiloate; zinc bis(O,O-dioctyl) bis(dithiophosphate);Zinc, bis(O,O-dioctyl phosphorodithioato-S,S')-, (T-4)-;Bis(dithiophosphoric acid O,O-dioctyl)zinc salt;Zinc bis[O,O-dioctyl dithiophosphate]; Zinc, bis(O,O-dioctyl phosphorodithioato-kappaS,kappaS')-, (T-4)-;Phosphorodithioic acid, O,O-dioctyl ester, zinc salt;Zinc bis(O,O-dioctyl) bis(dithiophosphate);Zinc, bis(O,O-dioctyl phosphorodithioato-S,S')-, (beta-4)-;zinc bis(O,O-dioctyl phosphorodithioate);bis(dioctoxyphosphinothioylsulfanyl)zinc; Phosphorodithioic acid O,O-di-C1-14-alkyl esters zinc salts; Zinc dialkylphosphorodithiloate;
Phosphorodithioic acid o,o-di-c1-14-alkyl esters zinc salts
, 99%; ÇİNKO DİOKSİT DİTİYOFOSFAT; ZINC, DIOCTYL, DITHIOPHOSPHATE; ZINC DIOCTYL DITHIOPHOSPHATE; zinc, dioctyl, dithiophosphate; zinc dioctyl dithiophosphate; çinko, dioktil, ditiyofosfat; çinko dioktil ditiyofosfat.

 

 

 

 

 

Çinko dialkilitiofosfatlar (genellikle ZDDP olarak anılır) 1940'larda geliştirilen, çinko ditiyofosforik asitin anyonuna bağlı koordinasyon bileşiklerinin bir ailesidir. Bu şarj edilmemiş bileşikler tuz değildir. Nonpolar solventlerde çözünürler ve uzun zincirli türevler kayganlaştırıcı olarak kullanılan mineral ve sentetik yağlarda kolaylıkla çözünürler. Çinko, dithiophosphoric acid'in anyonuna bağlı özellikte olan 1940'larda geliştirilen koordinasyon bileşiklerinin bir ailesi. Çinko dialkilitiyofosfatlar (genellikle ZDDP olarak anılır) CAS numarası altındadır. Bu şarj edilmemiş bileşikler tuz değildir. Nonpolar solventlerde çözünürler ve uzun zincirli türevler kayganlaştırıcı olarak kullanılan mineral ve sentetik yağlarda kolaylıkla çözünürler. CAS numarası 68649-42-3 ile gelirler. Satış sonrası yağ katkılarında, ZDDP yüzdesi yaklaşık olarak% 2-15 arasında değişir.

Alkil grupları, dallanmış ve 1-14 karbon uzunluğu arasındaki doğrusal alkanlar, 2-bütil, pentil, heksil, 1,3-dimetilbutil, heptil, oktil, izooktil (2-etilheksil), 6-metilheptil, 1-metilpropil, dodesilfenil , ve diğerleri. Çinko dialkil (C3-C6) ditiyofosfatların bir karışımı CAS numarası 84605-29-8 ile gelir. CAS numaralı diğer örneklerin listesi burada. Satış sonrası yağ katkılarında, ZDDP yüzdesi yaklaşık olarak% 2-15 arasında değişir.

Alkil grupları, dallanmış ve 1-14 karbon uzunluğu arasındaki doğrusal alkanlar, 2-bütil, pentil, heksil, 1,3-dimetilbutil, heptil, oktil, izooktil (2-etilheksil), 6-metilheptil, 1-metilpropil, dodesilfenil , ve diğerleri. Çinko dialkil (C3-C6) ditiyofosfatların bir karışımı CAS numarası 84605-29-8 ile gelir. CAS numaralarına sahip diğer örneklerin listesi burada

Açıklama
RD202 / RD203B, butil oktil alkolden tiyofosforik asitten hazırlanan bir çinko tiyofosfattır. Yağlara ilave edildiğinde, yağ oksidasyonunu engelleyebilir. Antioksidan, aşınmaya ve korozyona dayanıklıdır. Ürün, antioksidasyon ve anti-aşınma ve antikorozyona sahip çok işlevli katkıdır.
Özel Özellikler
1. Daha iyi antioksidan
2. Daha iyi aşınma direnci
3. Daha iyi termal kararlılık
Uygulamalar
1. Öncelikle çeşitli içten yanmalı motor yağları için kullanılır.
2. Dişli yağları, hidrolik yağları, yatak yağları, ray yağları ve metal işleme yağları için kullanılır, ancak gümüş parçalarda kullanılamaz.
3. Önerilen dozaj:% 0,5 ila 3,0
Karakteristik
Öğe Tipik Değer

Kinematik Viskozite (100 ℃), mm2 / s
Parlama noktası (COC) ℃ ≥180 ≥180
Kroma No. ≤2.5 ≤2.5
Çinko, m% 8.0-10.0 8.5-10.5
Fosfor, m% 6.0-8.5 6.5-8.8
Kükürt, m% 12.0-18.0 12.0-18.0
Yoğunluk (20 ℃), kg / m3 1080-1130 1060-1150
Su, m% ≤0.09 ≤0.09 GB / T260
Termal bozunma sıcaklığı, ℃ ≥220 ≥223
Depolama
Ambalajlama, işaretleme, nakliye, saklama ve teslimat kabulü SH / T0164 şartlarını karşılamalıdır. Kuru, temiz ve havalandırmalı depolarda saklayın.
Paketleme
Ürün, 200 litrelik metal tamburda (net ağırlık: 200 kg / tambur) paketlenmiştir.

 

 

 

 

 


Zinc dialkyldithiophosphates (often referred to as ZDDP) are a family of coordination compounds developed in the 1940s[1] that feature zinc bound to the anion of dithiophosphoric acid. These uncharged compounds are not salts. They are soluble in nonpolar solvents, and the longer chain derivatives easily dissolve in mineral and synthetic oils used as lubricants. They come under CAS number Zinc dialkyldithiophosphates (often referred to as ZDDP) are a family of coordination compounds developed in the 1940s[1] that feature zinc bound to the anion of dithiophosphoric acid. These uncharged compounds are not salts. They are soluble in nonpolar solvents, and the longer chain derivatives easily dissolve in mineral and synthetic oils used as lubricants. They come under CAS number 68649-42-3. In aftermarket oil additives, the percentage of ZDDP ranges approximately between 2-15%.

The alkyl groups can be branched and linear alkanes between 1-14 carbons length, 2-butyl, pentyl, hexyl, 1,3-dimethylbutyl, heptyl, octyl, isooctyl (2-ethylhexyl), 6-methylheptyl, 1-methylpropyl, dodecylphenyl, and others. A mix of zinc dialkyl(C3-C6)dithiophosphates come under CAS number 84605-29-8. List of other examples with their CAS numbers is here. In aftermarket oil additives, the percentage of ZDDP ranges approximately between 2-15%.

The alkyl groups can be branched and linear alkanes between 1-14 carbons length, 2-butyl, pentyl, hexyl, 1,3-dimethylbutyl, heptyl, octyl, isooctyl (2-ethylhexyl), 6-methylheptyl, 1-methylpropyl, dodecylphenyl, and others. A mix of zinc dialkyl(C3-C6)dithiophosphates come under CAS number 84605-29-8. List of other examples with their CAS numbers is here

Description
RD202/RD203B is a zinc thiophosphate, which is prepared from thiophosphoric acid made from butyl octyl alcohol. When added into oils, it can inhibit oil oxidation. It has antioxidant, anti-wear and corrosion proof. The product is multi-function additive with antioxidation and anti-wear and anticorrosion.
Special Features
1. Better antioxidant
2. Better abrasion resistance
3. Better thermal stability
Applications
1. Primarily used for various internal combustion engine oils.
2. Used for gear oils, hydraulic oils, bearing oils, rail oils and metalworking oils, but it can not be used with silver parts.
3. The recommend dosage: 0.5 to 3.0%
Characteristic
Item Typical Value

Kinematic Viscosity (100℃),mm2/s
Flash point (COC) ℃ ≥180 ≥180
Chroma No. ≤2.5 ≤2.5
Zinc, m% 8.0-10.0 8.5-10.5
Phosphorus, m% 6.0-8.5 6.5-8.8
Sulfur, m% 12.0-18.0 12.0-18.0
Density(20℃), kg/m3 1080-1130 1060-1150
Water, m% ≤0.09 ≤0.09 GB/T260
Thermal decomposition temperature, ℃ ≥220 ≥223
Storage
The packing, marking, transportation, storage and delivery acceptance should meet the requirements of SH/T0164. Store in dry, clean and ventilating warehouses.
Packing
The product is packed in 200 liter metal drum (net weight: 200 kg/drum).

 

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.