1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

12 HYDROXY STEARIC ACID (12 HİDROKSİ STEARİK ASİT)

CAS NO: 106-14-9
EC NO: 203-366-1

METATAGS:12-Hydroxyoctadecanoic acid [ACD/IUPAC Name]; 12-Hydroxyoctadecansäure [German] [ACD/IUPAC Name]; 12-Hydroxystearic acid
253-004-1 [EINECS]; Acide 12-hydroxyoctadécanoïque [French] [ACD/IUPAC Name]; DL-12-hydroxy stearic acid; DL-12-hydroxystearic acid; Octadecanoic acid, 12-hydroxy- [ACD/Index Name]; [106-14-9]; [36377-33-0]
106-14-9 [RN]; 12 HYDROXY STEARIC ACID; 12-(R,S)-HYDROXYSTEARIC ACID [9,10-3H]; 12-?hydroxy-Octadecanoic acid; 12-HAS; 12-HSA; 12-hydroxy stearic acid; 12-Hydroxy-octadecanoic acid; 12-Hydroxysteric acid; Barolub FTO; Cerit Fac 3; Ceroxin GL; Harwax A; Hydrofol acid 200; hydroxystearic acid; Jsp000562; KOW; Loxiol G 21; MFCD00004592 [MDL number]; stearic acid, 12-hydroxy-; UNII:933ANU3H2S; WLN: QV10YQ6; 12-hydroxyoctadecanoic acid; C18H36O3; 12-Hydroxystearic acid; 12-HYDROXYOCTADECANOIC ACID; 106-14-9; Octadecanoic acid, 12-hydroxy-
Harwax A; DL-12-Hydroxystearic acid; Cerit Fac 3; Hydrofol acid 200; Ceroxin GL; Barolub FTO; Loxiol G 21; DL-12-hydroxy stearic acid; Stearic acid, 12-hydroxy-; 12-hydroxy-octadecanoic acid; NSC 2385; HSDB 5368; 12-hydroxy stearic acid; EINECS 203-366-1; EINECS 253-004-1; 36377-33-0; BRN 1726730; AI3-19730; CHEBI:85208; (R)-12-Hydroxyoctadecanoic acid; (S)-12-Hydroxyoctadecanoic acid; ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N; ; 12-Hydroxystearic acid estolide; 12-Hydroxystearic acid homopolymer; 12-hydroxy-stearic acid, Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer; 12-HYDROXYSTEARICACID; DL -12-Hydroxyoctadecanoic acid; NSC2385; (?)-12-Hydroxyoctadecanoic acid; 12-HYDROXYSTEARIC ACID, PRACT; Casid® HSA (12-Hydroxystearic Acid); ;LEMOSOL COAGULANT;12-HYDROXYSTEARIC ACID;DL-12-HYDROXYSTEARIC ACID;12-HYDROXYOCTADECANOIC ACID; HİDROKSİ STEARİK ASİT; 12, hydroxy, stearic, acid; 12, hidroksi, stearik, asit;

 


Fiziksel tanım
Kuru Toz
Diğerleri katı
Pelet Büyük Kristaller
Genel açıklama
Kanola yağı içerisinde 12-hidroksioktadesik asit (12-hidroksistearik asit) içeren kendi kendini monte eden fibriler bir ağın izotermik olmayan çekirdeklenme oranı bildirilmiştir. Genellikle organik çözücüler için jelleştirici madde olarak kullanılır. 12-hidroksioktadesik asit ve onun 4,4'-bipiridinyum tuzunun kendiliğinden bir araya getirilmiş mono tabakaları, tarama tünelleme mikroskopisi kullanılarak çözelti grafiti arayüzü üzerinde gözlenmiştir.
Uygulama
12-Hidroksioktadesik asit, bitkisel yağ esaslı organojellerin hazırlanmasında kullanılmış ve jelin in-situ supramoleküler ağ yapısı cryo-scanning elektron mikroskobu ile araştırılmıştır
Sanayi Kullanımları
Yapıştırıcılar ve dolgu macunu kimyasalları
Yağlayıcılar ve yağ katkıları
Tüketici Kullanımları
Otomotiv Bakım Ürünleri
Yapı / İnşaat Malzemeleri - Ahşap ve Mühendislikteki Ahşap Ürünler
Yağlayıcılar ve Gresler
Kişisel Bakım ürünleri
Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı
Solunması halinde: Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız.
Deriyle teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Gözle teması halinde: Tedbir olarak gözlere su tutunuz.
Yutulması halinde: Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız.
Özellikleri: Sebze esaslı. Jel hidrokarbonlar, birçok ester ve bazı silikonlar. Oklüzivlik ve nemlilik yoluyla nemlendirme. Yerinde yapılan tuzlar birincil yağ / su emülgatörleri olarak işlev görür. Stearik asitten daha yüksek erime noktası.
Eşanlamlıları : 12-Hydroxystearic acid
Formül : C18H36O3
Molekül ağırlığı : 300,48 g/mol
CAS-No. : 106-14-9
EC-No. : 203-366-1

Paketleme
12-Hidroksi stearik asit aşağıdakilerden temin edilir:
• torbalar (25 kg)
• Büyük torbalar (400 - 1.000 kg)
• dökme yük (kamyon yükleri)

 

 


Physical Description
Dry Powder
OtherSolid
Pellets Large Crystals
General description
Non-isothermal nucleation rate of a self-assembling fibrillar network of 12-hydroxyoctadecanoic acid (12-hydroxystearic acid) in canola oil has been reported. It is commonly used as gelling agent for organic solvents. Self-assembled monolayers of 12-hydroxyoctadecanoic acid and its 4,4′-bipyridinium salt have been observed on the solution graphite interface using scanning tunnelling microscopy.
Application
12-Hydroxyoctadecanoic acid was used in the preparation of vegetable oil based organogels and gel′s in-situ supramolecular network structure has been investigated by cryo-scanning electron microscopy
Industry Uses
Adhesives and sealant chemicals
Lubricants and lubricant additives
Consumer Uses
Automotive Care Products
Building/Construction Materials - Wood and Engineered Wood Products
Lubricants and Greases
Personal Care Products
Definition of required first aid measures
In case of inhalation: In case of inhalation, get victim to fresh air. If breathing stops, give artificial respiration.
In case of contact with the skin: Soap and plenty of water to wash.
In case of eye contact: Observe the water as a measure.
If swallowed: Never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse mouth with water.
Properties: Vegetable based. Gels hydrocarbons, many esters and certain silicones. Moisturizing via occlusivity and humectancy. Salts made in situ function as primary oil/water emulsifiers. Higher melting point than stearic acid.
Molecular Weight 300.483 g/mol
XLogP3 6.5
Hydrogen Bond Donor Count 2
Hydrogen Bond Acceptor Count 3
Rotatable Bond Count 16
Exact Mass 300.266 g/mol
Monoisotopic Mass 300.266 g/mol

Packing
12-Hydroxy stearic acid is supplied in:
• bags (25 kg)
• big bags (400 - 1.000 kg)
• bulk (truckloads)

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.