1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODYUM PETROLYUM SÜLFONAT

Sodium sulphonete BM, Oil Soluable, mixed base sodium sulfonates, sodium petroleum sulfonate

Sodyum petrol sülfonat, sodyum petrolyum sülfonat, sodyumpetrolsülfonat, sodyumpetrolyumsülfonat, sodyum petroleyum sülfat, sodyumpetroleyumsülfat.

 

 

 

Sodium petroleum sulphonate (CAS NO:64741-88-4) is obtained from sulfonation of specialty imported base oils that are neurtalized by sodium hydroxide. Sodium petroleum sulphonate is accurate in composition and miscible in oils and solvents. Reckoned for high shelf life, this additive is stable under different climatic conditions and works as a surface active agent. Sodium petroleum sulphonate is used for processing : soluble cutting oils, emulsifiers of soluble cutting oils, rust preventives, leather chemicals, fat liquors, metal treatment chemicals, textile auxiliaries, ore flotation chamicals, inks. 

 

Sodyum petrolyum sülfonat (CAS NO: 64741-88-4) nötralleştirilmiş özel ithal baz yağlarla sodyum hidroksitin sülfonasyonu ile elde edilir. Sodyum petrolyum sülfonat doğru bileşimde yağlar ve çözücüler içinde karışabilir. Uzun süreli raf ömrü hesaba katıldığında, bu katkı maddesi farklı iklim koşullarında dahi stabildir ve yüzey aktif madde olarak çalışır. S odyum petrol sülfonat şu işlemler için kullanılır : Çözünebilir kesme yağları, çözünebilir kesme yağları emülgatörleri, pas önleyiciler, deri kimyasalaarı, yağ çözeltileri, metal arıtma kimyasalları, tekstil yardımcıları, cevher yüzdürme kimyasalları, mürekkepler. 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.