1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PROPYLENE CARBONATE ( PROPİLEN KARBONAT)

METATAGS: 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one; (R,S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one; Cyclic propylene carbonate; Carbonic acid propylene ester; Cyclic 1,2-propylene carbonate; Propylene glycol cyclic carbonate; 1,2-Propanediol carbonate; 4-Methyl-2-oxo-1,3-dioxolane; Arconate 5000; Texacar PC; PROPYLENE CARBONATE; 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one; 108-32-7; 1,2-Propylene carbonate; Texacar PC; 1,2-Propanediol cyclic carbonate; 1, 3-Dioxolan-2-one, 4-methyl; 1,2-Propanediol cyclic carbonate; 1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl; 4-Methyl-1,3-dioxol-2-one; 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on; 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one; 4-Méthyl-1,3-dioxolan-2-one; 4-Methyl-2-oxo-1,3-dioxolane; Arconate 1000; Carbonic acid cyclic 1,2-propylene ester; Carbonic acid; cyclic propylene ether; Cyclic propylene carbonate; Jeffsol PC; Propylene carbonate; Propylene glycol cyclic carbonate; (4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one; 1,2-PDC; 1,2-PROPANEDIOL CARBONATE; 1,2-Propanediyl carbonate; 1,2-PROPYLENE CARBONATE; 1,2-Propylene glycol carbonate; 1-Methylethylene carbonate; 2-Oxo-4-methyl-1,3-dioxolane; 4-METHYL-1,3-DIOXOLANE-2-ONE; Arconate 5000; Arconate propylene carbonate; Carbonic acid cyclic methylethylene ester; Carbonic acid, cyclic propylene ester; Carbonic acid, propylene ester; CYCLIC 1,2-PROPYLENE CARBONATE; Cyclic methylethylene carbonate; Dipropylene carbonate; propylenecarbonate; Propylenester kyseliny uhlicite; Propylenester kyseliny uhlicite; Solvenon PC; Texacar PC; PROPİLEN KARBONAT; propilen karbonat; propylene karbonat; propylene karbonate; carbonate.

CAS Number: 108-32-7

Propilen karbonat (genellikle kısaltılan PC) CH3C2H3O2CO formülüne sahip olan bir polar, aprotik bir çözücüdür. Propylene karbonat ester fakat rasemik karışım olarak özel olarak kullanılan, renksiz ve kokusuz bir sıvıdır.

Hazırlanışı

Birçok organik karbonatlar kullanılarak üretilmiş olsa da fosjen, propilen ve etilen karbonat istisnalar vardır. Esas olarak, epoksitlerin (epoksipropan, ya da burada propilen oksit) karbonlaması ile hazırlanır:

CH3CHCH2O + CO2 › CH3C2H3O2CO

Bu epoksitler üretimi karbondioksit kullandığı için bir süreç özellikle çekicidir. Böylece bu reaksiyon yeşil sürecin iyi bir örnektir. Fosjen ile 1,2-propandiolün ilgili reaksiyon propilen karbonat değil, aynı zamanda oligomerik ürünleri elde edilir.

Uygulamalar

Propilen karbonat, bir polar, aprotik bir çözücü olarak kullanılmaktadır. Aseton ve etil asetat ile daha önemli ölçüde daha yüksek, yüksek moleküler dipol momenti yer alır. Klorürler elektrolizle ve propilen karbonat içinde çözülmüştür diğer tuzlar ile potasyum, sodyum, ve diğer alkali metaller elde edilmesi için mümkündür. 64, yüksek bir dielektrik sabiti nedeniyle, sık sık (örneğin dimetoksietan) düşük viskoziteli bir çözücü ile genellikle birlikte, lityum piller bir elektrolit, yüksek geçirgenlik bileşeni olarak kullanılır. Yüksek kutupluluk böylece iletken elektrolit oluşturarak, bu lityum iyonları etrafında etkili çözme kabuk oluşturmak için olanak sağlar. Ancak, bunun nedeni grafit üzerindeki yıkıcı etkisi lityum-iyon piller kullanılmaz. Propilen karbonat bazı yapıştırıcılar, boya sökücü, ve kozmetik bulunabilir. Ayrıca, plastikleştirici olarak kullanılır. Propilen karbonat, aynı zamanda, H2S de mevcut olmayan doğal gaz ve sentez gazından CO2 ayrılması için bir çözücü olarak kullanılmaktadır.

Diğer

Propilen karbonat ürünü transesterifikasyon ile başka karbonat esterlere dönüştürülebilir. Elektrosprey iyonizasyon kütle spektrometrisi olarak, propilen karbonat analit şarj geliştirmek için düşük yüzey gerilmeli eriyikler halinde sertleştirilmektedir.

 


4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one; (R,S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one; Cyclic propylene carbonate; Carbonic acid propylene ester; Cyclic 1,2-propylene carbonate; Propylene glycol cyclic carbonate; 1,2-Propanediol carbonate; 4-Methyl-2-oxo-1,3-dioxolane; Arconate 5000; Texacar PC; PROPYLENE CARBONATE; 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one; 108-32-7; 1,2-Propylene carbonate; Texacar PC; 1,2-Propanediol cyclic carbonate; 1, 3-Dioxolan-2-one, 4-methyl; 1,2-Propanediol cyclic carbonate; 1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl; 4-Methyl-1,3-dioxol-2-one; 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on; 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one; 4-Méthyl-1,3-dioxolan-2-one; 4-Methyl-2-oxo-1,3-dioxolane; Arconate 1000; Carbonic acid cyclic 1,2-propylene ester; Carbonic acid; cyclic propylene ether; Cyclic propylene carbonate; Jeffsol PC; Propylene carbonate; Propylene glycol cyclic carbonate; (4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one; 1,2-PDC; 1,2-PROPANEDIOL CARBONATE; 1,2-Propanediyl carbonate; 1,2-PROPYLENE CARBONATE; 1,2-Propylene glycol carbonate; 1-Methylethylene carbonate; 2-Oxo-4-methyl-1,3-dioxolane; 4-METHYL-1,3-DIOXOLANE-2-ONE; Arconate 5000; Arconate propylene carbonate; Carbonic acid cyclic methylethylene ester; Carbonic acid, cyclic propylene ester; Carbonic acid, propylene ester; CYCLIC 1,2-PROPYLENE CARBONATE; Cyclic methylethylene carbonate; Dipropylene carbonate; propylenecarbonate; Propylenester kyseliny uhlicite; Propylenester kyseliny uhlicite; Solvenon PC; Texacar PC

CAS Number: 108-32-7


Propylene carbonate (often abbreviated PC) is an organic compound with the formula CH3C2H3O2CO. It is a carbonate ester derived from propylene glycol.This colorless and odorless liquid is useful as a polar, aprotic solvent.Propylene carbonate is chiral but is used exclusively as the racemic mixture.

Preparation

Although many organic carbonates are produced using phosgene, propylene and ethylene carbonates are exceptions. They are mainly prepared by the carbonation of the epoxides (epoxypropane, or propylene oxide here):

CH3CHCH2O + CO2 › CH3C2H3O2CO

The process is particularly attractive since the production of these epoxides consumes carbon dioxide. Thus this reaction is a good example of a green process. The corresponding reaction of 1,2-propanediol with phosgene is complex, yielding not only propylene carbonate but also oligomeric products.

Applications

As a solvent
Propylene carbonate is used as a polar, aprotic solvent. It has a high molecular dipole moment, considerably higher than those of acetone and ethyl acetate. It is possible, for example, to obtain potassium, sodium, and other alkali metals by electrolysis of their chlorides and other salts dissolved in propylene carbonate. Due to its high dielectric constant of 64, it is frequently used as a high-permittivity component of electrolytes in lithium batteries, usually together with a low-viscosity solvent (e.g. dimethoxyethane). Its high polarity allows it to create an effective solvation shell around lithium ions, thereby creating a conductive electrolyte. However, it is not used in lithium-ion batteries due to its destructive effect on graphite. Propylene carbonate can also be found in some adhesives, paint strippers, and in cosmetics. It is also used as plasticizer. Propylene carbonate is also used as a solvent for removal of CO2 from natural gas and synthesis gas where H2S is not also present. This use was developed by El Paso Natural Gas Company and Fluor Corporation in the 1950s.

Other

Propylene carbonate product may be converted to other carbonate esters by transesterification as well (see Carbonate ester#Carbonate transesterification). In electrospray ionization mass spectrometry, propylene carbonate is doped into low surface tension solutions to increase analyte charging.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.