1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODYUM MOLİBDAT (SODIUM MOLYBDATE)

SODIUM MOLYBDATE


CAS NO:7631-95-0

 


EC NO:231-551-7

 

 

METATAGS:Sodyum molibdat; sodyummolibdat;sodyumolibdat;Sodium molybdate;;Disodium molybdate;monosodium molybdate(VI);Na2MoO4;sodium molybdate;sodium molybdate(VI);sodium molybdate(VI), 99Mo-labeled cpd;sodium molybdate(VI), dihydrate;sodium molybdenum oxide;Molybdate disodium;Molybdic acid, disodium salt;Molybdate (MoO42-), disodium, (beta-4)-;Sodium Molybdate, anhydrous.;Molybdate (MoO42-), sodium (1:2), (T-4)-;MFCD00003486;Sodium dimolybdate;Na2MoO4;sodium orthomolybdate;Sodium Molybdate ACS;MoNa2O4;disodium tetraoxomolybdate;sodium molybdate (anh.);AC1Q1UPT;Sodium Molybdate Anhydrous;Molybdate (MoO42-), disodium, (T -4)-;Molybdic acid, sodium salt;AC1L1V7F;AC1N9EV1;Sodium molybdate;sodium molybdate (anhydrous);Ddisodium Molybdate Dihydrate;Sodium Molybdate, ACS Grade sodium dioxido(dioxo)molybdenum; Sodium molybdate, anhydrous, powder, -100 mesh particle size, 99.9 trace metals basis;Molybdic acid (H2MoO4), disodium salt (8CI);Molybdic acid (H2MoO4), disodium salt (8CI),sodyummolibdate;soydummolibdate;sodyum;molibdat;mlybdate;mlibdate;
molybdic;Natriummolybdat;Sodium molybdat;molibdat;molybdat;mlybdate;
mlybdt;mlybdate;disodiummolybdate;SodiumMolybdateGr;Sodamidemolybdate;
Disodium molybdate;sodiummolybdate(vi;Sodium molybdate;Molybdate (MoO42-), disodium, (T-4)-;Disodium molybdate;Molybdate (MoO42-); disodium, (T-4)-;Molybdic acid (H2MoO4), disodium salt;Molybdic acid, disodium salt;Natriummolybdat;Sodium molybdate (Na2MoO4);sodium molybdate(VI);sodium molybdate(VI), 99Mo-labeled cpd;sodium molybdate(VI), dihydrate;sodium molybdenum oxide.

 

 


Sodyum molibdat bitkilerin beslenmesinde eser miktarda kullanılan, sulama suyunun şartlandırılması işlemlerinde katkı maddesi olarak kullanılan bir kimyasaldır. Sodyum Molibdat, enzimler için bir kofaktör olarak bitki ve hayvanların metabolizması ve gelişimi için gerekli olan kristalin bir tozdur. (NCI).Sodyum molibdat, karşıiyon olarak molibdat ihtiva eden inorganik bir sodyum tuzudur. Sodyum molibdat, Na2MoO4, molibden kaynağı olarak kullanışlıdır. Genellikle dihidrat Na2MoO4 · 2H2O olarak bulunur. Molibdat (VI) anyonu tetrahedraldir. İki sodyum katyonu her bir anyon ile koordine eder.Molibden, sodyum borohidrür ile reaksiyona sokulduğunda, daha düşük değerlikli bir okside indirgenir.
Sodyum molibdat, ditiyofosfatların asitleri ile reaksiyona girer.Sodyum molibdat önce hidratasyon yöntemi ile sentezlendi. Daha elverişli bir sentez, MoO3`ün sodyum hidrokside 50-70 ° C`de eritilmesi ve filtrelenmiş ürünün kristalleştirilmesi ile gerçekleştirildi. Susuz tuz 100 ° C`ye ısıtılarak hazırlanır.Galvanik korozyonun bimetal yapıdan dolayı potansiyel olduğu endüstriyel su arıtma uygulamalarında, sodyum nitritten çok sodyum molibdat uygulaması tercih edilir. Sodyum molibdat, düşük ppm`lik molibdatın dozajlanmasının dolaşımdaki suyun daha düşük iletkenliğine sahip olması avantajına sahiptir. 50-100 ppm düzeyinde sodyum molibdat, 800 ± ppm seviyelerinde sodyum nitrit olan korozyon inhibisyonu ile aynı seviyeleri sunar. Daha düşük konsantrasyonlarda sodyum molibdat kullanarak iletkenlik minimumda tutulur ve böylece galvanik korozyon potansiyelleri azaltılır.Sodyum molibdat, suda çözünür. 100 oC`nin üzerinde uzun süre kaldığında dehidrasyon meydana gelebilir. Sodyum molibdat, Boyaların üretiminde, pigmentlerde (seri pigmentlerin çöktürücüsü), katalizör olarak, tamponlama ajanı olarak ayrıca alkaloidin analitik ayıracı olarak kullanılmaktadır. Sodyum molibdat, Tarımda ve metal bitirme alanında oldukça yaygın kullanım alanı bulur. Sodyum molibdat, Açık ve kapalı resirkülasyon suları için, makine soğutucuları ve metal işleme sıvıları için suda çözünür bir korozyon önleyici olarak kullanımı vardır. Sodyum molibdat, Tungstenin ara maddesidir. Mordan olarak kullanılır.Sodyum molibdat, Su muamele ajanı, ağırlık katkısı ve yangın mücadele materyali olarak da kullanılmaktadır.

 

 


SODYUM MOLİBDAT KİMYASAL FORMÜLÜ:Na2MoO4 ya da MoNa2O4


SODYUM MOLİBDAT MOLEKÜLER AĞIRLIĞI:205.92 g/mol


SODYUM MOLİBDAT GÖRÜNÜŞ (RENK): BEYAZ


SODYUM MOLİBDAT KOKU: KOKUSUZ


SODYUM MOLİBDAT YOĞUNLUK: 3.78 g/cm3, katı


SODYUM MOLİBDAT ERİME NOKTASI: 687 °C

 

 

SODYUM MOLİBDAT KULLANIM ALANLARI

Korozyon önleme endüstrisinde kullanılır, çünkü oksitleyici olmayan anodik bir inhibitördür.Sodyum molibdat ilavesi, nitrit-amin ile inhibe edilen sıvıların nitrit ihtiyacını önemli ölçüde azaltır ve karboksilat tuzu sıvılarının korozyon korumasını geliştirir.
Galvanik korozyonun bimetal yapıdan dolayı potansiyel olduğu endüstriyel su arıtma uygulamalarında, sodyum nitritten çok sodyum molibdat uygulaması tercih edilir.Sodyum molibdat, düşük iletkenliğine sahip olma avantajına sahiptir.


SODYUM MOLİBDAT DEPOLAMA


Sızdırmayan ambalajında serin ve kuru bir yerde saklayın.

 

 

SODYUM MOLİBDAT GÜVENLİK


Sodyum molibdat, alkali metaller, en yaygın metaller ve oksitleyici ajanlarla uyumlu değildir. Erimiş magnezyum ile temas ettiğinde patlayacaktır. İnterhalojenlerle şiddetli bir şekilde reaksiyona girer (örneğin, brom pentaflorid; klor trifluorür).

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodıum molybdate is a chemical used as an additive material in the treatment of irrigation water, which is used in trace amount of plants.Sodium Molybdate is a crystalline powder essential for the metabolism and development of plants and animals as a cofactor for enzymes. (NCI). Sodium molybdate is an inorganic sodium salt having molybdate as the counterion.Sodium molybdate, Na2MoO4, is useful as a source of molybdenum. It is often found as the dihydrate, Na2MoO4·2H2O. The molybdate(VI) anion is tetrahedral. Two sodium cations coordinate with every one anion.When reacted with sodium borohydride, molybdenum is reduced to a lower valent oxide.Sodium molybdate reacts with the acids of dithiophosphates.Sodium molybdate was first synthesized by the method of hydration.A more convenient synthesis is done by dissolving MoO3 in sodium hydroxide at 50-70 °C and crystallizing the filtered product. The anhydrous salt is prepared by heating to 100 °C.In industrial water treatment applications where galvanic corrosion is a potential due to bimetallic construction, the application of sodium molybdate is preferred over sodium nitrite. Sodium molybdate has the advantage in that the dosing of lower ppm`s of molybdate allow for lower conductivity of the circulating water. Sodium molybdate at levels of 50-100 ppm offer the same levels of corrosion inhibition that sodium nitrite at levels of 800+ ppm. By utilizing lower concentrations of sodium molybdate, conductivity is kept at a minimum and thus galvanic corrosion potentials are decreased.

 


SODIUM MOLYBDATE CHEMICAL FORMULA: Na2MoO4 or MoNa2O4

 

 

SODIUM MOLYBDATE MOLECULAR WEIGHT: 205.92 g/mol

 

 

SODIUM MOLYBDATE APPEARANCE: WHITE POWDER

 

 

SODIUM MOLYBDATE ODOUR: No appreciable odour

 

 

SODIUM MOLYBDATE DENSITY: 3.78 g/cm3, solid

 

 

SODIUM MOLYBDATE MELTING POINT: 687 °C

 

 


SODIUM MOLYBDATE INDUSTRY USES


It is used in the industry for corrosion inhibition, as it is a non-oxidizing anodic inhibitor. The addition of sodium molybdate significantly reduces the nitrite requirement of fluids inhibited with nitrite-amine, and improves the corrosion protection of carboxylate salt fluids.In industrial water treatment applications where galvanic corrosion is a potential due to bimetallic construction, the application of sodium molybdate is preferred over sodium nitrite. Sodium molybdate has the advantage in that the dosing of lower ppm on molybdate allow for lower conductivity of the circulating water.

 


SODIUM MOLYBDATE SAFETY


Sodium molybdate is incompatible with alkali metals, most common metals and oxidizing agents. It will explode on contact with molten magnesium. It will violently react with interhalogens (e.g., bromine pentafluoride; chlorine trifluoride).

 


SODIUM MOLYBDATE STORAGE

Store in sealed packaging in cool, dry area.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.