1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HEXAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE (HHPA) / HEKZAHİDROFTALİK ANHİDRİD

CAS NO: 85-42-7
EC NO: 201-604-9


METATAGS: Hexahydrophthalic anhydride; 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride; HHPA, Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione; Lekutherm Hardener H; Hexahydrophthalic acid anhydride; 1,3; Isobenzofurandione, hexahydro- ; Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride; 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid anhydride; Hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione; NT 907; Hexahydrophthalic anhydride, HHPA; octahydro-2-benzofuran-1,3-dione; NSC 8622; Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride; hexahydro-1,3-isobenzofurandione; 1,2-Cyclohexane dicarboxylic anhydride; 3a,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione; 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione; (+)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Anhydride; trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride; 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, trans-; trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride; Hexahydrophthalicanhydride; (+/-)-trans-1,2; Cyclohexanedicarboxylic Anhydride; 1,2-Cyclohexanedicarboxylicanhydride; Hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione #; 2,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride; HEXAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE, PRACT; (3aR,7AS)-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione; 1, 2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (8CI); 4,5,6,7,3a,7a-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione; 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis + trans


Fiziksel tanım:çeşitli formlarda katı / berrak / renksiz / viskoz sıvı
HHPA esas olarak epoksi reçineler için sertleştirici, alkidler için ara maddeler, plastikleştirici, böcek kovucu ve pas önleyici olarak kullanılır. HHPA kullanımı, diğer alisiklik anhidritlere kıyasla sararmaya dayanıklılığı yüksek döküm ve kaplama uygulamalarında tercih edilme sebebidir. HHPA'nın düşük erime viskozitesi ve epoksi ile yüksek karışma oranı, ürünü, özellikle yüksek fiber yüklemeleri gereken epoksi uygulamalarına uygundur.
kullanım alanları: yapıştırıcılar ve dolgu macunu kimyasalları / ara ürünler / laboratuvar kimyasalları / bina & inşaat malzemeleri / elektrik ve elektronik ürünler
saklama koşulları: Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin.

 


Physical Description:solid in various forms / Clear / colorless / viscous liquid
HHPA is mainly used as hardener for epoxy resins, intermediates for alkyds, plasticizers, insect repellents and rust inhibitors. Use of HHPA is preferred over other alicyclic anhydride in casting and coatings applications for her higer resistance to yellowing. Low melt viscosity of HHPA and its high mix ratio with epoxy make the product particulary suitable for epoxy applications where high fiber loadings are required
uses area: Adhesives and sealant chemicals / Intermediates / Laboratory chemicals / Building & Construction Materials / Electrical and Electronic Products
storage conditions: Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.