1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DIISONONYL PHTHALATE (DINP)

CAS Number: 68515-48-0
28553-12-0


1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester
271-090-9
68515-48-0
Bis(7-methyloctyl) phthalate
Bis(7-methyloctyl)-phthalat
Diisononylphthalate
Phtalate de bis(7-méthyloctyle)
Phthalic acid, bis(7-methyloctyl) ester
[68515-48-0]
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(7-methyloctyl) ester
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisononyl ester
1,2-benzenedicarboxylic acid,1,2-bis(7-methyloctyl)ester
BIS(3,5,5-TRIMETHYLHEXYL) PHTHALATE
BIS(3,5,5-TRIMETHYLHEXYL)PHTHALATE
bis(7-methyloctyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Di-''isononyl'' phthalate
DIISONONYL PHTHALATE
Diisononyl Phthalate-d4
MFCD00026335
MFCD00044119
Phthalic acid bis(3,5,5-trimethylhexyl) ester
Phthalic acid bis(7-methyloctyl) ester
Phthalic acid, diisononyl ester
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisononyl ester
Diisononyl phthalate
Phthalic acid
diisononyl ester
DIISONONYL PHTHALATE
Diisononylphthalate
28553-12-0
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisononyl ester
Bis(7-methyloctyl) phthalate
DINP branched
bis(7-methyloctyl) benzene-1,2-dicarboxylate
di-isononylphthalate
diisononyl phthalate
Di-isononyl phthalate
1,2-Benzenedicarboxylic acid diisononyl ester
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diisononyl ester
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisononyl ester
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-isononyl ester
Baylectrol 4200
BIS-ISONONYL PHTHALATE
Diacizer DINP
Diisononyl phthalate
DI-ISONONYL PHTHALATE
di-''isononyl'' phthalate
Di-''isononyl''phthalat
DINP
ENJ 2065
ftalato de di-''isononilo''
JAY-DINP
Jayflex DINP
Monocizer DINP
Palatinol DINP
Palatinol DN
Palatinol N
Phtalate de diisononyle
phtalate de di-''isononyle''
PHTHALATE, DIISONONYL
Phthalic acid diisononyl ester
Phthalic acid, diisononyl ester
Phthalisocizer DINP
PHTHALSAEURE-DIISONONYLESTER
Sansocizer DINP
See also Alkyl phthalates
Vestinol 9
Vestinol NN
Vinycizer 90
Witamol 150
DINP
Isononyl alcohol phthalate
DINP
Palatinol DN
Palatinol N
1,2-Benzenedicarboxylic acid diisononyl ester
Bis(7-methyloctyl) phthalate
Di(C8-C10) branched alkyl phthalate
Di(isononyl) phthalate branched
Di(C8-10, C9 rich) branched alkyl phthalates
Vestinol 9
Vestinol NN
Vinylcizer 90
Witamol 150
68515-48-0
105009-97-0
41375-91-1
58033-90-2


Diizononil ftalat (DINP) yumuşatıcı olarak kullanılan bir ftalattır. DINP genellikle ftalik asit, çeşitli izononil esterlerinden oluşan kimyasal bileşiklerin bir karışımıdır.

Avrupa Birliği diizononil ftalat ve diizodesil ftalat toplamı 9 mg / kg gıda gıdayla temas eden malzemelerden maksimum spesifik migrasyon limiti belirledi
Ftalatlar kadar en yaygın olarak kullanılan plastikleştiriciler tarafından, başta otomotiv, inşaat ve inşaat malzemesi, kablo döşeme, tıbbi cihaz ve oyuncak endüstrisinin uygulamaları için yumuşak ve esnek polivinil klorür (PVC) yapmak için vardır. Pitalik uzun polivinil molekülleri birbirlerine karşı slayt yapmak. ftalatların minör miktarda iş performansını artırmak için yapıştırıcılar, kalafat, sızdırmazlık ürünleri, boya kullanılmaktadır. Küçük moleküllü ftalatlar daha uzun Linger sağlamak için parfümler çözücü olarak kullanılır ve tırnak cilası olarak yonga önlemek için. Ayrıca cila ve böcek ilaçları içinde çözücü olarak, böcek kovucular maddeler olarak kullanılan ve boya taşıyıcı olarak kullanılır. Bunlar, tekstil kayganlaştırma maddeleri ve benzeri gibi katı roket iticiler olarak kullanılır. Ftalatlar bir düz zincir ya da bir katalizatör olarak konsantre sülfürik asit mevcudiyetinde dallanmış bazı ya dekanollerin kadar metanol uygun alkollerin (C13) olan ftalik anhidrid reaksiyonu ile üretilmektedir. Aşırı alkol geri kazanılmış ve geri dönüşümü ve ftalatlar vakumla damıtma ve / ya da aktive edilmiş mangal kömürü ile saflaştırılır edilir. değişen zincir uzunluğu ve yapısı ftalat geniş bir aralığı, her yeterli özellikleri ve çeşitli işlem ve mekanik gereksinimleri için düşük maliyetli içerir. C8 - örneğin, di-2-etil heksil ftalat (DEHP ya da denilen DOP) halinde C9 ftalat, diizodesil ftalat (DIDP) ve diizononil ftalat (DINP) en yaygın olarak kullanılan genel amaçlı ftalatlar bulunmaktadır. DOP düşük maliyet sağlayan PVC kullanılan baskın plastikleştirici vardır. Kısa zincirli fitalatlar - hızlı ayar ve leke direnci gerektiren durumlarda (C3 C7) kullanılır. propilenden elde edilen butiraldehit dimerizasyonu ile üretilen 2-etil heksanol, bir olefin karbonilasyonu ile hazırlanan izononil alkol daha ucuzdur. Uzun zincirli ftalatlar (C11 - C13) yüksek sıcaklık kararlılığı gerektiğinde kullanılır. C1 ve C2 ftalatlar çözücü olarak kullanılır. gerekli olan hızlı kaynaşık, yan zincirde bir aromatik halka içeren özel ftalatlar kullanılır. Diallil ftalat polyesterler için bir çapraz bağlayıcı madde, plastikleştirici veya ölmekte taşıyıcı madde olarak kullanılır.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.