1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TRIETHYLENE AMINE

CAS NO: 112-24-3

1,2-Ethanediamine; N1,N2-bis(2-aminoethyl); 1,8-diamino-3,6-diazaoctane; N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethandiamin; N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine; N,N'-Bis(2-aminoéthyl)-1,2-éthanediamine; N,N'-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine; TETA; Trientine; triethylene tetramine; TRIETHYLENETETRAAMINE; (2-aminoethyl)({2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl})amine; (2-aminoethyl){2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl}amine; 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(2-aminoethyl); 1,2-Ethanediamine, N1,N2-bis(2-aminoethyl); 1,4,7,10-Tetraazadecane; TETA; Trien; Trientine; Texlin 300; Triaethylentetramine; trien; Trientene; Trientina; Trientinum; Triethyl enetetramine; Triethylenetetramine; Triethylenetetramine; Triethylenetetramine; 1,2-Ethanediamine; N,N'-bis(2-aminoethyl); DEH 24;N,N'-Bis(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine; N,N'-Bis(2-aminoethyl)ethylenediamine; Trien; TECZA; TETA; 1,4,7,10-Tetraazadecane; 1,8-Diamino-3,6-Diazaoctane; 3,6-Diazaoctane-1,8-diamine; 3,6-Diazaoctanethylenediamin; Ethylenediamine; N,N'-bis(2-aminoethyl)-;Araldite HY 951; Trientine; Araldite Hardener HY 951; N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-diaminoethane; Texacure EA-24;Texlin 300; Trientene; Ethanediamine; N,N'-bis(2-TRIETHYLENETETRAMINE; Trientine; 112-24-3; Trien; TETA; Tecza; N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine

 

Trietilentetramin, kısaltılmış teta ve trien [H2NCH2CH2NH2] 2 formülüne sahip bir organik bileşiktir. Bu yağlı sıvı birçok aminler gibi, hava-oksidasyon kaynaklanan kirlilikler nedeniyle renksiz olmasına rağmen sarımsı bir renk varsayar. Bu polar çözücüler içinde çözünür olan ve aminler için tipik bir reaktivite gösterir. Dallanmış izomer N (CH2CH2NH2) 3 ve piperazin türevleri, TETA ticari örnekleri içermektedir. Trietilentetramin bir oksit katalizör üzerinde etilendiamin veya etanolamin / amonyak karışımları ısıtılması ile hazırlanır. Bu işlem, damıtma ve süblimleşme ile ayrılır ve çeşitli aminler verir. Sonucu ve TETA kullanımları ile ilgili poliaminler etilendiamin ve dietilentriamin için olanlara benzerdir. Öncelikle, epoksi kürleme bir çapraz bağlayıcı (sertleştirici), olarak kullanılabilir. Trietilentetramin hidroklorür tuzu olarak trientin hidroklorüre atıfta bir kenetleme maddesi, ve özellikle de penisilamin tolere edemeyen olanlarda, Wilson hastalığı tedavi etmek için bağlanan ve vücutta bakır çıkarmak için kullanılır. Bazı birinci basamak tedavi olarak trientin önerilir, ancak penisilamin ile deneyimi daha kapsamlıdır.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.