1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POLYCARBOXYLIC ACID ( POLİKARBOKSİLİK ASİT )

Polikarboksilik asit, Karboksilik asitlerin en basiti formik asit olarak bilinir. Asetik asit, PBTCA, Propiyonik asit karboksilik asitlere örnek olarak verilebilir.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.