1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE BIT 20 DPG


CAS NO : 4299-07-4


Synonyms : BBIT; 2-butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one ; 2-Butyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one ; 2-n-Butyl-benzo[d]isothiazol-3-one ; 2-BUTYL-BENZO(D)ISOTHIAZOLIN-3-ONE ; N-BUTYL-1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE ; 2-n-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-on ; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one,2-butyl- ; 2-Butyl-1,2-Benziso-Thiazol-3(2h)-One ; 2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-BUTYL-1 ; 2-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one ; 1,2-Benzisothiazolin-3-one,2-butyl- (6CI,7CI,8CI); Densil DN ; N-Butylbenzisothiazolin-3-one ; Proxel XL 2S ; Vanquish 100 ; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-butyl-; 2-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one ; 2-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, 4299-07-4 , SureCN203818, UNII-7PK26VAT4Q, CTK4I6872, AG-F-52583, 2-Butyl-2,3-dihydrobenzisothiazol-3-one, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one,2-butyl-, 2-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-butyl-, KB-169170, 2-BUTYL-1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ; 2-n-Butyl-benzo[d]isothiazol-3-one, 1,2-Benzisothiazolin-3-one,2-butyl- (6CI,7CI,8CI) ; Densil DN ; N-Butylbenzisothiazolin-3-one ; Proxel XL 2S ; Vanquish 100 ; 2-butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one; 2-Butyl-2,3-dihydrobenzisothiazol-3-one; N-n-butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one; UNII-7PK26VAT4Q ; 2-n-butylbenzisothiazolin-3-one; 2-butyl-1,2-benzisothiazolone ; NIPACIDE ; BIT ; 20 ; DPG ; nipacide ; bit ; nıpacıde ; Nipacide ; Nıpacıde ; Nipasid ; Nipasid Bit ; Nipasid Bit 20 DPG ; NIPACIDEBIT20DPG ; NipacideBit20DPG ; NIPACIDE BIT20DPG ; NIPACIDE BIT20 DPG ; Npacide

 

 

 

 

 

Nipacide BIT 20 is an in-can biocide based on BIT.

Nipacide BIT 20 DPG is a glycol based solution; low toxicity biocide developed for the complete in-can protection of water based products. Nipacide BIT 20 DPG is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi.

Nipacide BIT20 DPG can be used over a wide pH and temperature range. Nipacide BIT20 DPG should be the biocide of choice for products with pH >8 and production temperatures of >40 C.
APPLICATIONS
Nipacide BIT 20DPG is recommended for preservation of a wide range of applications including:
• Water-based, casein, animal bone based and PVA adhesives
• Polymer emulsions including, SBR latex, Polyvinyl acetate and acrylic
• Water-based decorative paints
• Metal working fluids
• Calcium Carbonate and Kaolin mineral slurries
• Concrete add-mixtures

 

 

 

 

Nipacide BIT 20 BIT içerikli bir biyosittir.

Nipacide BIT 20 DPG glikol bazlı bir çözümdür; su bazlı ürünleri komple teneke korunması için geliştirilen düşük toksisite biyosit. Nipacide BIT 20 DPG gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantar mikroorganizmaların geniş bir karşı etkilidir.

Nipacide BIT20 DPG geniş bir pH ve sıcaklık aralığında kullanılabilir. Nipacide BIT20 DPG> 40 ° C pH değeri> 8 ve üretim sıcaklıklarına sahip ürünler için tercih edilen biyosit olmalıdır
UYGULAMALAR
Nipacide BIT 20DPG gibi uygulamalar geniş bir yelpazede korunması için tavsiye edilir:
• Su bazlı, kazein, hayvan kemiği tabanlı ve PVA yapıştırıcı
SBR lateks, Polivinil asetat ve akrilik olmak üzere • Polimer emülsiyonlar
• Su bazlı boyalar dekoratif
• Metal işleme sıvıları
• Kalsiyum Karbonat ve kaolin madeni çamurlar
• Beton eklenti karışımları

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.