1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PAPEMP ( POLYAMINOPOLYETHER METHYLENE PHOSPHONATE)

PAPEMP, Polyamino Polyether Methylene Phosphonate, poliamino polieter metilen fosfonat
 
Özellikle soğuk su sistemlerinde, yüksek alkali ortamlarda korozyon önleyici olarak kullanılır. 
 
Papemp yeni tip su şartlandırma ajanıdır. Papemp’ in yüksek şelatlama ve dispersiyon etkisi, yüksek kalsiyum toleransı ve iyi skalan inhibitörü etkisi mevcuttur. Papemp, soğutma suyu sistemlerinde ve rafinerilerde yüksek sertlik, alkali ve PH durumlarında antiskalan ve korozyon inhibitörü etkisi gösterir. Papemp kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve kalsiyum fosfat antiskalantı olarak kullanılır.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.