1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HYDROQUINONE ( HİDROKİNON)

Hidrokinon diğer kimyasalların üretimi için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, borunun büzülme, restoratif yapıştırma, yapıştırma bandı ısıtmak için bir katkı maddesi olarak ve fotografik çözümler geliştiren bir indirgeyici ajan olarak da dahil olmak üzere, endüstriyel ve tüketici yapıştırıcılar çeşitli kullanılır.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.