1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HEXAFLUOROSILICIC ACID ( HEKZA FLORO SILISIK ASİT )

HEXAFLUOROSILICIC ACID ; Hekza asit formül (H 3 O) 2SiF6 ile inorganik bileşik, bu yüzden genel olarak su florlama için florür kaynağı olarak kullanılır.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.