1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GLYDANT XL ULTRA

GLYDANT XL ULTRA, Dimetilol dimetil hidantoin bazlı bir tür kuvvetli biyosittir. Ürün zincirindeki en yüksek amin içeriği ile hem gram pozitif hem de gram negatif mikroorganizmalara karşı oldukça etkindir. Bunun yanı sıra Hepatit B ve HIV gibi kapalı virüslere ve geniş spektrumda çeşitli mantarlar üzerinde de etkinliği kanıtlanmıştır. Biyosit özelliklerinin yanı sıra iyi bir surfaktant ve ıslatıcı ajandır.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.