1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DIETILAMINOETHANOL ( DİETİLAMİNOETANOL)

Dietilaminoetanol / Nötralize edici aminler: Uçucu özelliklerinden dolayı kondens hatlarında oluşan karbonik asidi nötralize ederler. Başlıca nötralize aminler, amonyak morfolin, siglohegzilamin, dietilaminoetanol, monoetanol amin, dimetil izoproponal amindir.

Bu nötralize aminlerin kullanılmasında nispi baziklik, nötralizasyon kapasitesi ve termal stabilite çok önemlidir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.