1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DANTOBROM


DANTOBROM


Dantobrom RW, etkili olarak işlev gören bir halojenlenmiş dialkil hidantoindir.
Aktif brom ve klorun kontrollü salınması yoluyla mikrobiyosit. Dantobrom RW, yeniden dolaşımda kullanılan ve taze su ve tuzlu su sistemleri için bir fungisid, bakterisit, yosun öldürücü ve molluskisittir. Aynı zamanda gıda ve gıda dışı kalitelerdeki kağıt ve mukavva üretimi için bir zayıflama maddesidir. Dantobrom RW, buharlaştırmalı kondansatörler, devridaim soğutma kulesi sistemleri, akış sistemleri, endüstriyel ıslak gaz yıkayıcı sistemleri, kanalizasyon sistemleri, yardımcı su sistemleri, fotoğraf işleme yıkama suyu, hava yıkayıcıları ve bira pastörizörleri içindeki bakteri, mantar ve algli sümükleri kontrol etmesi de tavsiye edilir.
Dantobrom RW, endüstriyel su sistemlerinde biyofilm kontrolü için toplam bir programın etkili bir bileşenidir. Yayımlanmış çalışmalar, Dantobrom RW tarafından sağlanan serbest ve kombine halojenin kombinasyonunun, tek başına serbest klor veya serbest bromin biyofilmine karşı daha etkili olduğunu göstermektedir. Yüksek halojen ihtiyacı olan sistemlerde kombine halojenin artan kararlılığı, istenmeyen yan reaksiyonlardan dolayı kayıpsız olarak biyofilm içine daha fazla difüzyon sağlar.

Uyumluluk
Dantobrom RW, serin ve kuru bir yerde depolandığında dengeli bir halojen aktif bileşiktir. Diğer halojen vericilerine benzer şekilde, Dantobrom RW, reaksiyona giren, oksitlenebilir maddelerle karıştırıldığında ayrıştıracaktır. Dantobrom RW ile yağlayıcı yağlar, güçlü asitler, kuvvetli alkaliler ve indirgeyici ajanlar karıştırmayın.


Dantobrom PG briket formundaki halojenlenmiş bir dialkilhidantoin türevi olup
Aktif brom ve klorun salınması yoluyla bir mikrobiyosit olarak işlev görür. Dantobrom P, özellikle havuz suyu dezenfeksiyonu için formüle edilmiş bir yosun öldürücü ve bakterisittir. Dantobrom P, yönlendirildiği şekilde kullanıldığında, havuz suyunu temiz, berrak ve koku içermeyecek ve klor kokusuz kloru etkinleştirecektir.

Konteyner ve Etiketleme
Dantobrom S, kilitli kapaklara sahip 50 kilogram net ağırlığa sahip küvetler veya 225 lb.'lik net ağırlıktaki fiber variller halinde mevcuttur.

Dantobrom TM ATB, Sanitizing Claims ile çeşitli EPA tescilli ürünler de dahil olmak üzere çeşitli In-Tank ve Under-the-Rim ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere etkili bir Otomatik Klozet Kasesi (ATB) Temizleyici ve Koku giderici'dir.

 

 

 

 

Dantobrom RW is a halogenated dialkylhydantoin that functions as an effective
microbiocide through the controlled release of active bromine and chlorine. Dantobrom RW is a fungicide, bactericide, algaecide, and molluscicide for recirculating and once-through fresh and salt water systems. It is also a slimicide for the manufacture of food and non-food grades of paper and paperboard. Dantobrom RW is also recommended to control bacterial, fungal, and algal slimes in evaporative condensers, recirculating cooling tower systems, influent systems, industrial wet scrubber systems, sewage systems, auxiliary water systems, photo processing wash water, air washers, and brewery pasteurizers.
Dantobrom RW is an effective component of a total program to control biofilm in industrial water systems. Published studies show that the combination of free and combined halogen provided by Dantobrom RW is more efficacious towards biofilm then either free chlorine or free bromine alone. The increased stability of the combined halogen in systems with high halogen demand allows greater diffusion into the biofilm without losses due to unwanted side reactions.

Compatibility
Dantobrom RW is an active halogen compound that remains stable when stored in a cool dry area. Similar to other halogen donors, Dantobrom RW will decompose if mixed with reactable, oxidizable substances. Avoid mixing Dantobrom RW with lubricating oils, strong acids, strong alkalis and reducing agents.


Dantobrom PG is a halogenated dialkylhydantoin derivative in briquette form which
functions as a microbiocide through the release of active bromine and chlorine. Dantobrom P is an algaecide and bactericide formulated specifically for the disinfection of pool water. When used as directed, Dantobrom P will keep pool water clean, clear, and free of odor, giving the effectiveness of chlorine without the chlorine odor

Containers and Labeling
Dantobrom S is available in 50 lb. net weight pails or 225 lb. net weight fiber drums with locking lids.

DantobromTM ATB is an effective Automatic Toilet Bowl (ATB) Cleaner and Deodorizer suitable for use in the manufacture of various In-Tank and Under-the-Rim products including several EPA registered products with Sanitizing Claims.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.