1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CHLORAMINE T ( KLORAMİN T )


CHLORAMINE T

CAS NO:127-65-1
EC NO:615-172-8

METATAGS:sodium;chloro-(4-methylphenyl)sulfonylazanide; (N-chloro-p-toluenesulfonamide)sodium; chloramine T; chloramine-T; chloramine-T anhydrous; chloramine-T, 36Cl-labeled; Clorina; Euclorina; Hydroclonazone; sodium p-toluenesulfonchloramide; Chloramine-T; CHLORAMINE T; Chloralone; Chlorasan; Chlorozone; 127-65-1; Acti-chlore; Chloraseptine; Chlorazene; Chlorazone; Chlorseptol; Multichlor; Tochlorine; Chlorazan; Chlorosol; Heliogen; Mannolite; Tampules; Tolamine; Sodium chloramine T; Chlorina Aktivin; Monochloramine T; Sodium tosylchloramide; Tosylchloramide sodium; Sodium p-toluenesulfonchloramide; Berkendyl; Aktivin; Anexol; Tosilcloramida sodica; Cloramine T; Tosylchloramide sodique; Tosylchloramidum natricum
Clorina; Euclorina; Aseptoclean; Gyneclorina; (N-Chloro-p-toluenesulfonamido)sodium; Clorosan; Desinfect; Kloramin; Mianine; Gansil; Tosylchloramid-natrium; Sodium p-toluenesulfonylchloramide; Chloramin Heyden; Kloramine-T; N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium; Sodium N-chloro-p-toluenesulfonamide; Halamid; Caswell No. 170; Chloramin Dr. Fahlberg; Sodium chloro(tosyl)amide; N-Chlorotoluenesulfonamide sodium salt
; UNII-328AS34YM6; CHEBI:53767; HSDB 4303; N-Chloro-4-methylbenzylsulfonamide sodium salt; sodium chloramine T anion; EINECS 204-854-7; Tosilcloramida sodica [INN-Spanish]; N-Chloro-4-methylbenzenesulfonamide sodium salt; NSC 36959; Tosylchloramide sodique [INN-French]; Chloramine-T hydrate; Tosylchloramidum natricum [INN-Latin]; AI3-18426C; EPA Pesticide Chemical Code 076502; p-Toluenesulfonamide, N-chloro-, sodium salt; Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt; Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt (1:1); Sodium derivative of N-chloro-p-toluenesulfonamide trihydrate; Chloramine-t [NF]; (N-chloro-p-toluenesulfonamide)sodium; N-chloro tosylamide sodium; kloramin; KLORAMİN; KLORAMİN T; KLORAMIN T; HALAMIT; HALAMİT; HALAMID; HALAMİD; kloramin t; kloramın t; osylchloramide sodium; Tosilcloramida sodica (Spanish);
Aktiven; Chloraseptine; Tochlorine; tolamine; Chlorazene; Chlorazone; Clorina; Halamid; Mianine; (N-Chloro-p-toluenesulfonamido) sodium; Sodium p-Toluenesulfonchloramide; p-Toluenesulfonchloramide Sodium Salt; N-Chloro-4-methylbenzenesulfonamide sodium salt; Tosylchloramidnatrium (German); Tosylchloramide sodique (French); N-Chloro-p-toluenesulfonamide, sodium salt; Sodium p-toluenesulfonchloramine; Sodium N-chloro-para-toluenesulfonamidate;

 

 

 

 


Kloramin-T olarak satılan tosilkloramid veya N-kloro tosilamid, sodyum tuzu, bir biyosid ve yumuşak bir dezenfektan olarak kullanılan bir N-klorlu ve N-deprotonlanmış sülfonamiddir. Su ile dengesiz çözeltiler veren beyaz bir tozdur. Kloramin-T ürünlerinin ticari isimleri arasında Chloraseptin, Chlorazol, Clorina, Disifin, Halamid, Hidroklonazon, Triklorol, Minachlor ve jenerik Kloramin T veya Tosylchloramide Sodyum bulunmaktadır.

Kullanım Alanları
Iyodinasyon ve radyo iyotlama
Kloramin-T'den salınan hipoklorit, iyot monoklorür (ICl) oluşturmak için iyodür için etkili bir oksitleyici madde olarak işlev görür. ICl hızla amino asit tirozininki gibi etkinleştirilmiş aromatik halkalarla baskın olarak elektrofilik ikame ediciye uğrar. Bu nedenle, kloramin-T, iyotun peptidlere ve proteinlere dahil edilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kloramin-T, iyodojen veya laktoperoksidaz ile birlikte, radyo iyot izotopları (123I, 125I veya 131I) ile peptitler ve proteinlerin etiketlenmesi için yaygın olarak kullanılır.

Biyosit
Kloramin-T, tablet veya toz halindedir ve kullanımdan önce çözülmelidir. Bir yüzeye püskürtülür ve silinmeden veya kurumaya bırakılmadan önce en az 15 dakika bekletilir. Patojenin kontrol edilmesi gereken yerlerde, hastaneler, laboratuarlar, bakım evleri, cenaze evleri, tıbbi, dişçilik ve veterinerlik tesisleri, yüzeylerin dezenfekte edilmesi ve tıbbi ve dişçilik ekipmanlarının ıslatılması için kullanılır. Bu madde ayrıca parazit kontrolü ve içme suyu dezenfeksiyonu için de kullanılır.

Kloramin-T, bir alg öldürücü, bakterisit, virüsit, mantar ilacı (sporlar dahil), mikrop öldürücüdür. Tüberküloz, şap hastalığı ve kuş gribi gibi mikobakterilere karşı da etkilidir. Tolüen-sülfonilamidin moleküler yapısı para-aminobenzoik aside benzemektedir (bakteriyel metabolizma içinde bir ara madde olan ve bu sülfonamid tarafından bozulmuştur (sülfa ilacıyla olduğu gibi). Dolayısıyla kloramin-T, oksidasyon yoluyla DNA yapısını yok eden fenilsülfonamid kısmı ve hipoklorit ile iki mekanizma ile bakteri üremesi ile inhibe edebilir ve böylelikle mikropların üremesini ve yeniden oluşmasını önler.

Koruyucu ajan
Chloramine-T, zararsız bir kristalimsi sülfamid üretmek için hardal gazı ile kolayca reaksiyona girer; Kloramin-T türevleri zehirli gaza karşı koruyucu ajanlar olarak incelenmektedir.

Uygulama
Kloramin T trihidrat, 8-kloro- [1,2,4] triazolo [4,3-a] pirazin türevlerinin ve yeni izoksazolinlerin sentezinde bir oksitleyici madde olarak kullanılabilir.
Aynı zamanda aşağıdaki bileşiklerin sentezinde de kullanılabilir:
• N- (nitrobenzil) -imidazol aldehit hidrazinin oksidatif dehidrojenasyonu ile nitril iminler.
• Mono-N-tosilatlı-l, 2-diaminler
• 3,5-Dıübstitüe isoksazoller.
• N-heteroaril ikameli hidrazonların oksidatif siklizasyonu ile 3,6-diikame edilmiş triazolotiadiazolleri kaynaştırdı.
Aziridinasyon ve aminohidroksilasyon için nitrür kaynağı.
Genel açıklama
Kloramin T (CAT) trihidrat, özellikle heterosiklik kimyada organik sentez için yaygın olarak kullanılan bir reaktiftir. CAT, antimikrobiyal aktiviteyi gösteren aktif bir klor bileşiğidir

Kloramin-B ve Kloramin-T, kloramin ve benzensülfonamid veya p-toluensülfonamidin tekrarlayıcı olarak birleştirilmesinden elde edilen antiseptik ajanlardır. Kloramin, içme suyu sisteminde en çok kullanılan kimyasal dezenfektanlardan biridir. Sülfonamid moleküler yapısı, tetrahidrofolik asit (THF) sentezi için enzim dihidropteroat sentetazın bir substratı olarak bakteri organizmalarında gerekli olan p-Aminobenzoik aside (PABA) benzer. Sülfonamidler, PABA gerektiren bakterilerdeki metabolik süreçleri engelleyebilir. Bakteriyel büyüme ve aktiviteyi inhibe ederek antimikrobiyal ajanlar gibi davranırlar. Kloramin B ve Kloramin B, bir oksitleyici ajan, bir antiseptik, bir mikrop öldürücü ve ayrıca bir organik sentezde klorlayıcı ajan olarak kullanılırlar. Suda çözünmesinden kaynaklanan iyonları, mikroorganizmaların hücre prosesine protein veya enzimlerin oksidasyonuyla müdahale etmeyi içerir.

Chloramine-T (Tosylchloramide Sodium Tuz) (C7H7CINO2S), Iofina Chemical tarafından üretilen bir N-klorlu ve N-protonsuz sülfonamiddir. Su ile dengesiz çözeltiler veren beyaz bir tozdur. Bir dezenfektan ve bir biyosit kullanılır.

Kloramin-T (Tosilkloramit Sodyum Tuzu), su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinde kullanılan araştırmacı bir hayvan ilaçtır ve aynı zamanda çok etkili bir koku kontrol bileşiği olmaktadır. Algaecide, bakterisit, mikrop öldürücü, parazit kontrolü ve içme suyu dezenfeksiyonu için kullanılan diğer uygulamalar vardır. Bakteri, virüs ve sporlara karşı da oldukça etkilidir.

Su ürünleri yetiştiriciliği ve suda yüzen sanayilerde, Chloramine -T (Tosylchloramide Sodium Salt), somon balığındaki (koi, somon, alabalık ve beyaz balık gibi) dış bakteri enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Kişisel bakım endüstrisinde, sağlığın yeniden canlandırılması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için hidroterapi tedavisinde kullanılır.

Hidroterapötik uygulamalar arasında jakuziler, saunalar, buhar banyoları, ayak banyoları ve sitz banyolar bulunmaktadır. Kloramin-T aynı zamanda saunalarda, solaryumlarda, spor salonlarında, spor merkezlerinde, mutfaklarda, sıhhi tesislerde ve klima ünitelerinde dezenfeksiyonda kullanılır.

 Kloramin-T kullanımı basit ve güvenlidir, suda çözünür (ılıktır) ve özel UV korumalı sprey şişelerinde sekiz haftaya kadar sürecek, kullanıma hazır, etkili ve uzun ömürlü bir dezenfektan çözeltisi üretir.

Mikroorganizma önleyici bir ajan olan Chloramine-T (Tosylchloramide Sodium Tuz), medikal, dişçilik, yemeklik gıda işleme ve tarım gibi geniş uygulama yelpazesinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda sitotoksisite derecesi düşük olduğu için dokularla doğrudan temasta kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Chloramine-T kullanımı daha kısıtlıdır.

 

 

 

 

 

Tosylchloramide or N-chloro tosylamide, sodium salt, sold as chloramine-T, is a N-chlorinated and N-deprotonated sulfonamide used as a biocide and a mild disinfectant. It is a white powder that gives unstable solutions with water. Trade names of chloramine-T products include Chloraseptin, Chlorazol, Clorina, Disifin, Halamid, Hydroclonazone, Trichlorol, Minachlor, and generic Chloramin T or Tosylchloramide Sodium, among others.

Uses
Iodination and radioiodination
Hypochlorite released from chloramine-T acts as an effective oxidizing agent for iodide to form iodine monochloride (ICl). ICl rapidly undergoes electrophilic substitution predominantly with activated aromatic rings, such as those of the amino acid tyrosine. Thus, chloramine-T is widely used for the incorporation of iodine to peptides and proteins. Chloramine-T together with iodogen or lactoperoxidase is commonly used for labeling peptides and proteins with radioiodine isotopes (123I, 125I or 131I).

Biocide
Chloramine-T is available in tablet or powder form and has to be dissolved before use. It is sprayed on a surface and allowed to stand for at least 15 minutes before being wiped off or allowed to dry. It used in areas such as hospitals, laboratories, nursing homes, funeral homes, medical, dental and veterinary facilities, where control of pathogens is required, for disinfecting surfaces and soaking medical and dental equipment. The substance is also used for parasite control and for drinking water disinfection.

Chloramine-T is as an algicide, bactericide, virucide, fungicide (including spores), germicide. It is also effective against mycobacteria such as tuberculosis, foot-and-mouth disease and avian influenza. The molecular structure of toluenesulfonylamide is similar to para-aminobenzoic acid, an intermediate in bacterial metabolism, which is disrupted by this sulfonamide (in the same way as by a sulfa drug). Therefore, chloramine-T is capable of inhibiting with bacterial growth with two mechanisms, with the phenylsulfonamide moiety and the hypochlorite, which destroys the DNA structure via oxidation and thereby prevents microbes from reproducing and reforming.

Protective agent
Chloramine-T reacts readily with mustard gas to yield a harmless crystalline sulfimide; chloramine-T derivatives are being studied as protective agents against poison gas.

Application
Chloramine T trihydrate may be used as an oxidizing agent in the synthesis of 8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine derivatives and novel isoxazolines.
It may also be used in the synthesis of the following compounds:
• Nitrile imines by the oxidative dehydrogenation of N-(nitrobenzyl)-imidazole aldehyde hydrazine.
• Mono-N-tosylated-1,2-diamines
• 3,5-Disubstituted isoxazoles.
• Fused 3,6-disubstituted triazolothiadiazoles by the oxidative cyclization of N-heteroaryl-substituted hydrazones.
Nitrene source for aziridinations and aminohydroxylations.
General description
Chloramine T (CAT) trihydrate is a commonly used reagent for organic synthesis especially in heterocyclic chemistry. CAT is an active chlorine compound that shows antimicrobial activity

Chloramine-B and Chloramine-T are antiseptic agents derived from combining chloramine and benzenesulfonamide or p-toluenesulfonamide repectively. Chloramine is one of the most widely used chemical disinfectants in drinking water system. Sulfonamide molecular structure is similar to p-Aminobenzoic acid (PABA) which is needed in bacteria organisms as a substrate of the enzyme dihydropteroate synthetase for the synthesis of tetrahydrofolic acid (THF). Sulfonamides are capable of interfering with the metabolic processes in bacteria that require PABA. They act as antimicrobial agents by inhibiting bacterial growth and activity. Chloramine B and Chloramine B are used as an oxidizing agent, an antiseptic, a germicide as well as a chlorinating agent in organic synthesis. Its ions resulting from dissolving in water involve in interfering with micro-organisms' cell process by oxidations of proteins or enzyms.

Chloramine-T (Tosylchloramide Sodium Salt) (C7H7CINO2S), is a N-chlorinated and N-deprotonated sulfonamide produced by Iofina Chemical. It is a white powder that gives unstable solutions with water. It is used a a disinfectant and a biocide.

Chloramine -T (Tosylchloramide Sodium Salt) is an investigational animal drug used in the aquaculture industry and also is a very effective odor control compound. It has other applications that include: algaecide, bactericide, germicide, parasite control, and for drinking water disinfection. It is also highly effective against bacteria, viruses, and spores.

In the aquaculture and aquafarming industries, Chloramine -T (Tosylchloramide Sodium Salt) is used to treat external bacterial infections in salmonid fish such as koi, salmon, trout, and whitefish. In the personal care industry, it is used in hydrotherapy treatments to revitalize, maintain, and restore health.

Hydrotherapeutic applications include whirlpools, saunas, steam baths, foot baths, and sitz baths. Chloramine-T is also used for disinfection in saunas, solariums, gyms, sport centres, kitchens, sanitary facilities, and air conditioning units.

Chloramine-T is simple and safe to use, dissolves in water (warm) and immediately produces a ready-to-use, highly effective and long-lasting disinfectant solution that lasts up to eight weeks in special UV protected spray bottles.

As an anti-microbial agent,Chloramine-T (Tosylchloramide Sodium Salt) it has had widespread use in a broad range of practices, including medical, dental, verterinary food processing and agricultural. It also has been used in direct contact with tissues because it has a low degree of cytotoxicity. Within the United States of America, the use of Chloramine-T is more restricted.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.