1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

AMMONIUM PERSULPHATE

Cas No:7727-54-0


Ammonium peroxydisulfate; AMMONIUM PEROXYDISULFATE; AMMONİUM PEROXYDİSUÜLFATE; amonyum peroksidisülfat; amanyum persülfat; AMONYUM PERSULFAT; AMONYUM PERSÜLFAT; amonyum persulfate; amonyum persülfate; amonyum persülfat; APS; amonyum peroksidisülfat; Amonyum persülfat; Ammonium peroxydisulfate.
ammonium peroxydisulfate
ammonium persulfate
Ammonium persulfate
Ammonium peroxydisulfate
7727-54-0
Diammonium peroxydisulfate
Diammonium persulfate
Diammonium peroxodisulphate
Diammonium peroxydisulphate
Persulfate d'ammonium [French]
PEROXYDISULFURIC ACID, DIAMMONIUM SALT
diazanium sulfonatooxy sulfate
Peroxydisulfuric acid (((HO)S(O)2)2O2), diammonium salt
ammonium persuiphate

 

 

Amonyum persülfat, birçok uygulamada kullanılan güçlü bir oksidize edici ajandır ve serbest radikal üretir. Tutkal, polimer, tekstil endüstrilerinde ve inşaat sektöründe kullanım alanı bulunur. Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda ve un, yağ, tutkal, sabun v.s. üretimlerinde beyazlatıcı olarak ve çeşitli kimyasal maddeler üretimi ve metalurjide oksitleyici olarak kullanılır. Amonyum persülfat, emülsiyon polimeri, binder, tutkal yapımında hammadde olarak kullanılır.


Uygulama :
- Camda, çinko ve PCB üretim prosesinde etching ajanı olarak
- tekstil ve ağartma işlemlerinde
- Renk ve koku giderme yağlarında
- boyaların üretiminde; bakırın yüzey muamele ajanı olarak ve toprak düzenleyici olarak kullanılır.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.