1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ACUMER 1100

Acumer 1100; ACUMER 1100; acumer 1100; ACUMER1100; acumer1100; AKUMER 1100; AKUMER1100; akumer1100; akumer 1100; th 1100;  ACRYLIC HOMOPOLYMER; ACRYLİC HOMOPOLYMER; acrylic homopolymer; acrylıc homopolymer; AKRILIK HOMOPOLIMER; AKRİLİK HOMOPOLİMER; akrilik homopolimer; KALSIYUM KARBONAT; KALSIYUMKARBONAT; KALSİYUM KARBONAT; KALSİYUMKARBONAT; CALCIUM CARBONAT; calcıum carbonat; kalsiyum karbonat; ANTISKALAN; ANTİSKALAN; ANTISCALAN; ANTİSCALAN; antiskalan; antıscalan; atiscalan; ANTISKALANT; ANTİSKALANT; antıskalant; antiskalant; antıscalant; ANTISCALANT; antiscalant; ANTİSCALANT; antiskalant; INHIBITOR; İNHİBİTÖR; inhibitör;Akrilik homopolimer; Acrylic homopolymer

 

Cas no : 9003 - 04 - 7

Acumer 1100, düşük moleküllü poliakrilattır. Molekül ağırlığı ortalama 4500' dür.
Antiskalant özelliği nedeniyle kalsiyum karbonat, kalsiyum oxalat, kalsiyum sülfat, baryum sülfat ve diğer düşük çözünürlüklü tuzların presipitasyonunu inhibe eder. Acumer 1100, 4500 civarında seçilen bir molekül ağırlığı olan bir az moleküler ağırlıklı poliakrilat olup kireç performansını optimize etmek için kullanılabilir. Çökeltme ve kalsiyum karbonat, kalsiyum oksalat, kalsiyum sülfat, baryum sülfat ve diğer düşük çözünürlük tuzlarının çökelmesini önleme ölçekli yapı önlenmesi için etkili olan genel amaçlı bir ölçek inhibitörüdür. Acumer 1100 kopolimer iki fonksiyonel grubu birleştirir: Kuvvetli asit (sülfonat) ve aşağıdaki farklı mekanizmalarla optimum kireç / dağıtıcı verimliliği sağlamak için düşük çözünürlüklü inorganik tuzların çökelmesini azaltır eşik etkisi ile çözünürlüğün iyileştirilmesini sağlar. Büyüyen inorganik tuz kristali deforme kristal modifikasyonunu önler. Çöken kristaller veya yığılma ile oluşabilecek diğer inorganik parçacıkları engeller. Aktivite, dağıtıcı ve yüzeylerde yatırılmasında etkilidir. Sülfonat grupları parçacıklar üzerine adsorbe olup karboksilat gruplarının negatif yükünü arttırmak ve daha sonra tüp yüzeyleri ve düşük akım alanlara yerleşebilir.  Daha büyük parçacıklar halinde toplayarak bunları önleyerek parçacıklar arasındaki itmeyi güçlendirir.
Uygulamaları;
- Endüstriyel su arıtma
- Açık çevrimli soğutma devrelerinde Kireç önleme (özellikle CaCO3 ölçek).
- Soğutma devrelerinin her türlü Dağıtıcı.
- Kazan çamur kontrolü için Dağıtıcı.


Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.