1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PCMC (PARA CHLORO META CRESOL)

PCMC (PARA CHLORO META CRESOL)

 

CAS No. : 59-50-7
EC No. : 200-431-6

 

 

Synonyms:
4-Chloro-3-methylphenol; p-Chlorocresol; cresol; p-chloro-m-cresol; PCMC; Chlorocresol; Preventol; CMK; CMP; Chloroxylenol (4-chloro-3,5-dimethylphenol); 4-Chloro-3-methylphenol; Chlorocresol; 59-50-7; 4-Chloro-m-cresol; p-Chloro-m-cresol; p-Chlorocresol; Phenol, 4-chloro-3-methyl-; Parol; Ottafact; Baktol; 4-Chloro-3-cresol; Candaseptic; Baktolan; Parmetol; Peritonan; Raschit; Aptal; Rasen-Anicon; Preventol CMK; 4-Chloro-5-methylphenol; PCMC; Preventol CMK; Raschit K; p-Chlor-m-cresol; 2-Chloro-5-hydroxytoluene; 6-Chloro-3-hydroxytoluene; 3-METHYL-4-CHLOROPHENOL; 2-Chloro-hydroxytoluene; Chlorcresolum; Chlorkresolum; Chlorocresolo; Chlorokresolum; Perol; m-Cresol, 4-chloro-; Chloro-3-cresol; Parachlorometacresol; Rcra waste number U039; 4-Chloro-3-methyl phenol; NSC 4166; 4-chloro-meta-cresol; Clorocresolo [DCIT]; Clorocresol [Spanish]; Caswell No. 185A; Chlorocresolum [Latin]; para-Chloro-meta-cresol; Clorocresol [INN-Spanish]; Chlorocresolum [INN-Latin]; CCRIS 1938; HSDB 5198; UNII-36W53O7109; 4-Chloro-1-hydroxy-3-methylbenzene; EINECS 200-431-6; RCRA waste no. U039; EPA Pesticide Chemical Code 064206; CHEBI:34395; 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene; DSSTox_RID_76291; Chlorocresolum; Clorocresol; Clorocresolo; 4-Chloro-3-methylphenol, 99+%; CAS-59-50-7; 4-chloro-3-methyl-phenol; Lysochlor; Chlorocresol [USAN:INN:NF]; Chlorocresol, NF; 2p7a; 4-chlor-3-methylphenol; Chlorocresol (NF/INN); 4-chloro-5-methyl-phenol; WLN: QR DG C; EC 200-431-6; SCHEMBL12344; Phenol, 4-chloro-5-methyl-; 4-Chloro-3-methylphenol, 99%; CTK3J0561; NE10170; NSC-756680; Chlorocresol (4-Chloro-3-methylphenol); 4-Chloro-3-methylphenol, technical grade; AC-14332; Q208; SC-16335; 4-Chloro-3-methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol, >=98.0% (HPLC); 4-Chloro-3-methylphenol 100 microg/mL in Methanol; Q-200453; Preventol CMK; 43M; 6-Chloro-3-hydroxytoluene; 2-Chloro-5-hydroxytoluene; 3-Methyl-4-chlorophenol; p-Chloro-m-cresol; 4-Chloro-m-cresol; Sodium p-chloro-m-cresol; Sodium p-chloro-m-cresolate; 15733-22-9; 4-Chloro-m-cresol sodium salt; Phenol, 4-chloro-3-methyl-, sodium salt (1:1); Caswell No. 756; Chlorocresol sodium; Sodium 4-chloro-3-methylphenolate; Sodium 4-chloro-m-cresolate; p-Chloro-m-cresol, sodium salt; Sodium 4-chloro-3-methylphenoxide; EINECS 239-825-8; EPA Pesticide Chemical Code 064205; sodium-4-chloro-3-methylphenolate; Sodium 3-methyl-4-chlorophenolate; P-CHLORO-M-CRESOL SODIUM SALT; 3-Methyl-4-chlorophenol, sodium salt; 1-PHENYL-1-CHLOROETHANE SODIUM SALT; 2-chloro-5-hydroxytoluene sodium salt, AldrichCPR; 4-Chloro-3-methylphenol; 4-CHLORO-M-CRESOL; PARA CHLORO META CRESOL; 1-chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene; 2-chloro-5-hydroxytoluene; 3-methyl-4-chlorophenol; 4-chloro-5-methylphenol; 6-chloro-3-hydroxytoluene; p-chloro-m-cresol; p-chlorocresol; para-chloro-meta-cresol; para-chloro-meta-cresol; 4-chloro-m-cresol; 59-50-7; P-chloro-m-cresol; Parol; Phenol, 4-chloro-3-methyl-; Baktol; Candaseptic; Baktolan; Ottafact; Parmetol; Peritonan; Raschit; Aptal; P-chlorocresol; Rasen-anicon; Preventol Cmk; Raschit K; P-chlor-m-cresol; Pcmc; Chlorcresolum; Chlorkresolum; Chlorocresolo; Chlorokresolum; M-cresol, 4-chloro-; 2-chloro-hydroxytoluene; Perol; 4-chloro-5-methylphenol; 2-chloro-5-hydroxytoluene; 4-chloro-3-methyl Phenol; 6-chloro-3-hydroxytoluene; Chloro-3-cresol; Parachlorometacresol; 3-methyl-4-chlorophenol; Clorocresolo [dcit]; Chlorocresolum Clorocresol; 4-chloro-m-cresol; 59-50-7; P-chloro-m-cresol; Parol; Phenol, 4-chloro-3-methyl-; Baktol; 4-chloro-3-cresol; Candaseptic; Baktolan; Ottafact; Parmetol; Peritonan; Raschit; Aptal; P-chlorocresol; Rasen-anicon; Preventol Cmk; Raschit K; P-chlor-m-cresol; Pcmc; Chlorcresolum; Chlorkresolum; Chlorocresolo; Chlorokresolum; M-cresol, 4-chloro-; 2-chloro-hydroxytoluene; Perol; 4-chloro-5-methylphenol; 2-chloro-5-hydroxytoluene; 4-chloro-3-methyl Phenol; 6-chloro-3-hydroxytoluene; Chloro-3-cresol; Parachlorometacresol; 3-methyl-4-chlorophenol; Clorocresolo [dcit]; Clorocresol [spanish]; Caswell No; Chlorocresolum [latin]; Rcra Waste Number U039; Rcra Waste No; Clorocresol [inn-spanish]; Chlorocresolum [inn-latin]; 4-chloro-1-hydroxy-3-methylbenzene; Epa Pesticide Chemical Code 064206

 

 


PCMC

 

 

PCMC, ClC6H4OH formülüne sahip organik bileşiktir. Monoklorlu bir m-kresoldür. Suda çok az çözünür olan beyaz veya renksiz bir katıdır. Alkolde çözelti olarak ve diğer fenollerle kombinasyon halinde antiseptik ve koruyucu olarak kullanılır. Hassas ciltler için orta derecede bir alerjendir. [3]
PCMC, m-kresolün klorlanmasıyla hazırlanır.
Emniyet
LD50 (oral, sıçan) 5129 mg / kg ile zayıf derecede toksiktir.

 

PCMC (ayrıca hidroksitoluen), metilfenoller olan organik bileşiklerdir. Bunlar, fenoller (bazen fenolikler olarak da adlandırılır) olarak kategorize edilen, yaygın olarak oluşan doğal ve üretilmiş aromatik organik bileşikler grubudur. Sıcaklığa bağlı olarak, PCMC katı veya sıvı olabilir çünkü erime noktaları oda sıcaklığından çok uzak değildir. Diğer fenol türleri gibi, uzun süre havaya maruz kaldıklarında yavaşça oksitlenirler ve safsızlıklar genellikle PCMC örneklerine sarımsı ila kahverengimsi kırmızı bir ton verir. PCMC, bazı "kömür katranı" kokusunu anımsatan diğer basit fenollere benzer bir koku özelliğine sahiptir. PCMC adı, yapılarını, fenolleri ve geleneksel kaynakları olan kreozotları yansıtır.

 

Yapı ve üretim
Kimyasal yapısında, bir PCMC molekülü, fenol halkası üzerine ikame edilmiş bir metil grubuna sahiptir. PCMC'nin üç formu (izomeri) vardır: orto-PCMC (o-PCMC), meta-PCMC (m-PCMC) ve para-PCMC (p-PCMC). Bu formlar, ayrı ayrı veya bir karışım olarak meydana gelir ve PCMC veya daha spesifik olarak triPCMC olarak da adlandırılabilir. [Kaynak belirtilmeli] Dünyadaki PCMC arzının yaklaşık yarısı kömür katranından çıkarılır. Geri kalanı, klorotoluenlerin veya ilgili sülfonatların hidrolizi ile üretilir. Başka bir yöntem, fenolün, genellikle magnezyum oksit veya alümin içeren katı bir asit katalizör üzerinde metanol ile metilasyonunu gerektirir. 300 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklar tipiktir. Anisole, bu koşullar altında PCMC'ye dönüşür.

 

 

Uygulamalar
PCMC, plastikler, böcek ilaçları, farmasötikler ve boyalar dahil olmak üzere diğer bileşik ve materyallerin öncüleri veya sentetik ara ürünleridir.
Son zamanlarda, PCMC, nanotüplerin yüzey özelliklerini değiştiren ek kimyasallar olmadan, ayrılmış ve bükülmemiş ölçekte karbon nanotüplerin üretiminde bir atılım yaratmak için kullanılmıştır.

 

 

Sağlık etkileri
PCMC solunduğunda, yutulduğunda veya cilde uygulandığında çok zararlı olabilir. İnsanlarda gözlemlenen etkiler arasında cilt, göz, ağız ve boğazda tahriş ve yanma; karın ağrısı ve kusma; kalp hasarı; anemi; karaciğer ve böbrek hasarı; yüz felci; koma; ve ölüm.

 

 

Kısa bir süre için yüksek düzeyde PCMC solumak, burun ve boğazda tahrişe neden olur. Bu etkilerin yanı sıra, PCMC'yi solumanın etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir, örneğin, daha uzun süreler boyunca daha düşük seviyelerde.
Yüksek düzeyde sindirim böbrek sorunları, ağız ve boğaz yanıkları, karın ağrısı, kusma ve kan ve sinir sistemi üzerinde etkilere neden olur.
Yüksek düzeyde PCMC ile cilt teması cildi yakabilir ve böbrekler, karaciğer, kan, beyin ve akciğerlere zarar verebilir.
Hayvanlarla yapılan kısa ve uzun süreli çalışmalar, PCMC'ye maruz kalmanın benzer etkileri olduğunu göstermiştir. Hiçbir insan veya hayvan çalışması, PCMC'nin üreme üzerinde zararlı etkileri olmadığını göstermiştir.
Uzun süreli yutma veya düşük PCMC seviyeleri ile cilt temasından kaynaklanan etkilerin ne olduğu bilinmemektedir.
Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalamanın üzerinde 5 ppm'de (22 mg / m3) izin verilen bir maruz kalma limiti belirlerken, Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü 2,3 ppm (10 mg / m3) bir sınır önermektedir. m3).

 

 

PCMC, fenolik bir kokuya sahip pembemsi ila beyaz kristalli bir katı olarak görünür. Erime noktası 64-66 ° C. Katı veya sıvı taşıyıcı içinde sevk edilir. Sulu bazda çözünür. Yutulması, solunması veya cilt tarafından emilmesi halinde toksiktir. Harici bir mikrop öldürücü olarak kullanılır. Boya ve mürekkeplerde koruyucu olarak kullanılır.
PCMC ve klorasetamid ilaçlarda, yapıştırıcılarda ve kozmetiklerde koruyucu olarak kullanılır.

 

Tüm / 4-kloro-m-kresol / (4-cmc) konsantrasyonlarında, başlangıç ​​kuvvetindeki artış, / malign hipertermi negatif / MHN grubuna kıyasla / malign hipertermi duyarlı / (MHS) grubunda anlamlı derecede daha yüksekti (P <0.05). 15 MHS hastasından alınan kas, 75 umol / L veya daha düşük bir eşik konsantrasyonda artan kuvvetle 4 cmc'ye yanıt verirken, 23 MH-duyarlı olmayan (MHN) hastadan alınan kas, 100 umol / L veya daha fazla eşiklere sahipti. PCMC testinin doğruluğu bu nedenle 75 umol / L'lik bir eşikte% 100'dür (% 95 güven sınırları% 90,75-100). 2 mmol / L kafeinde kontraktürlerin amplitüdü, MHS veya MHN grubunda 75 umol / L 4 cmc'deki kontraktürlerden farklı değildi (P> 0.05). İnsülin ve somatropinin klinik kullanımından kaynaklanan in vivo PCMC konsantrasyonlarının, eşik konsantrasyondan 20 kat daha az olduğu tahmin edilmektedir ve bu nedenle bu ilaçlar, MH hastalarında güvenli görünmektedir. 4-kloro-m-kresol, standart MH duyarlılığı testinin şaşırtıcı sonuçlarını açıklığa kavuşturmak için uygun bir yardımcı olabilir.

PCMC'nin biyoyararlanımını belirlemek için, grup başına üç tane olmak üzere dört grup geleneksel dişi albino gine domuzu kullanıldı. Carbomer 941 ile stabilize edilmiş 0.2 mL% 5 PCMC sulu süspansiyon, zeytinyağı / aseton (4: 1) içinde% 5 PCMC doymuş sulu solüsyonu veya propilen glikol içinde% 5 PCMC'nin oklüzif yamaları uygulandı. 24 saat 96 saat sonra hayvanlar öldürüldü ve yama testi sahasındaki deri analiz için çıkarıldı (yamalar, yama materyalinde kalan PCMC miktarını belirlemek için analiz için saklandı). PCMC'nin emilim oranını belirlemek için idrar ve dışkıdan fraksiyonel örnekleme yapıldı. Ekskresyon oranını belirlemek için üç hayvana periton içinden PCMC enjekte edildi. Bununla birlikte, hızlı metabolizmayı gösteren serbest PCMC bulunmadı. Biyoyararlanımın belirlenmesinde hesaplamalar, doymuş PCMC çözeltisinin% 0.4 (w / v) olduğu, 0.2 mL'de 0.8 mg'a karşılık geldiği ve% 5 PCMC preparatlarının 0.2 mL'sinin 10 mg kimyasal içerdiği varsayımına dayandırıldı. Sonuçlar, sulu PCMC'nin (karbomer 941 ile stabilize edilmiş)% 25'inin ve doymuş sulu PCMC çözeltisinin% 46'sının yamalarda kaldığını gösterdi. Yama bölgesinde deride sulu PCMC'nin (karbomer 941 ile stabilize edilmiş) sadece% 0.2'si ve doymuş sulu PCMC çözeltisinin% 0.5'i bulundu. Bu, propilen glikoldeki PCMC'nin% 65'i ve yamada kalan zeytinyağı / aseton solüsyonlarındaki PCMC'nin% 66'sı ile karşılaştırıldı; ve yama bölgesinde deride sırasıyla% 0.7 ve% 1.6 bulundu. Yazarlar, PCMC'nin sulu preparatlardan daha fazla biyolojik olarak kullanılabilir olduğu sonucuna varmışlardır. 96 saat sonra, sırasıyla% 5 ve doymuş sulu PCMC ile dozlanan hayvanlarda yama testi bölgesinde% 0.2 ve 0.5 PCMC tespit edildi ve% 5 PCMC ile test edilen hayvanların derisinde% 0.7 ve 1.6 PCMC bulundu. sırasıyla zeytinyağı / aseton ve propilen glikolde.

 

Farelerin 300 mg / kg PCMC ile ağızdan dozlandığı bir farmakokinetik çalışma gerçekleştirilmiştir. PCMC'nin böbrekler yoluyla hızla elimine edildiği bildirildi. Ek olarak, birikim etkisi olasılığı yoktur. 13 haftaya kadar 150-1500 ppm PCMC ile beslenen sıçanlardan alınan yağlı ve hepatik dokuların ilgili bir incelemesi, bu dokularda bir PCMC birikimi belirtisi göstermedi.
PCMC, HPLC ve GC-MS ile ölçüldüğü üzere% 0.1'den az 3-metilfenol (m-kresol) içerir.
İskelet kası sarkoplazmik retikulumunda, 4-kloro-m-kresolün, rutenyum kırmızısı / kafeine duyarlı Ca2 + salım kanalının aracılık ettiği Ca2 + salımının güçlü bir aktivatörü olduğu bulunmuştur. Serebellar mikrozomlarda, bu bileşik Ca2 + 'yı bir inositol-1,4,5-trisfosfata duyarsız depodan salmış ve orada da ryanodin reseptörü seviyesinde hareket ettiğini düşündürmüştür. PC12 hücreleri üzerinde test edildiğinde, PCMC kafein ve thapsigargin duyarlı hücre içi depodan Ca2 + saldı. Ek olarak, bileşik, PC12 hücrelerinin bradikinin ile ön işlemden geçirilmesinden sonra Ca2 + salabilme kabiliyetine sahipti, bu da inositol-1,4,5-trisfosfata duyarlı olandan farklı bir hücre içi Ca2 + deposu içinde bulunan bir kanal üzerinde hareket ettiğini düşündürdü. Yapı-aktivite ilişkisi analizleri, PCMC'lerdeki kloro ve metil gruplarının ryanodin reseptörü Ca2 + salım kanalının aktivasyonu için önemli olduğunu göstermektedir.
PCMC, bazlar, asit klorürler, asit anhidritler ve oksitleyici maddelerle uyumsuzdur. Çelik, pirinç, bakır ve bakır alaşımlarını aşındırır (NTP, 1992).

 

 

Ajans, aktif bileşenler p-kloro-m-kresol için jenerik verilerin incelemelerine dayanarak, PCMC'nin sağlık üzerindeki etkileri ve balıklarda, yaban hayatında ve çevrede olumsuz etkilere neden olma potansiyeli hakkında yeterli bilgiye sahiptir. Ajans, bu Yeniden Kayda Uygunluk Kararında belirtildiği şekilde etiketlenen ve kullanılan PCMC ürünlerinin, insanlar veya çevre için mantıksız riskler veya olumsuz etkiler oluşturmayacağını belirlemiştir. Bu nedenle, Ajans, tüm kullanımlar için PCMC içeren ürünlerin yeniden kayıt için uygun olduğu sonucuna varır.
Parfümlerde o-Cymen-5-ol için% 0,5'lik en yüksek kullanım konsantrasyonu ile sadece PCMC, Thymol ve o-Cymen-5-ol'un şu anda kullanımda olduğu bildirilmiştir ... Bu kresollerin birkaçı dermal artışı arttırır. Azidotimidin de dahil olmak üzere diğer ajanların penetrasyonu ... Kozmetik İçerik İncelemesi (CIR) Uzman Paneli, bu bileşenlerden bazılarının diğer kozmetik bileşenlerin penetrasyonunu artırabileceğini belirtti ve kozmetik formülatörlere bunu dikkate almaları için tavsiye edildi ...

 

 

İnsan idrarındaki PCMC'lerin doğrulanması için bir yöntem tarif edilmektedir. Hidrolize idrar örnekleri, elektrokimyasal tespit ile gaz kromatografisi ve sıvı kromatografi ile analiz edildi ve sonuçlar karşılaştırıldı. Düşük ppb aralığında PCMC'ler için hassastır.
Staphylococcus aureus'tan düşük moleküler ağırlıklı sitoplazmik bileşenlerin sızıntısı üzerindeki etkisini tek başına ve kombinasyon halinde fenolikler kullanarak incelemek ve gözlemlerin doğrusal olmayan bir doz yanıtı kullanılarak modellenip modellenemeyeceğini görmek. Potasyum, fosfat ve adenozin trifosfat sızıntısı oranı PCMC ve m-kresol varlığında incelendi. Bireysel olarak, sızıntı yalnızca uzun temas sürelerinde veya yüksek konsantrasyonlarda gözlendi. Bu etkisiz konsantrasyonlarda birleştirildiğinde, incelenen tüm bileşenlerin sitoplazmik havuzu dakikalar içinde serbest bırakıldı. Hem PCMC hem de m-kresolün doğrusal olmayan doz tepkilerine sahip olduğu gösterilmiştir. Bu doğrusal olmayan tepkileri hesaba katan kombinasyonlar için bir hız modeli, gözlemleri doğru bir şekilde tahmin etti. Tek başına kullanıldıklarında doğrusal olmayan bir doz tepkisi sergileyen antimikrobiyaller, kombinasyon halinde doğrusal olmayan bir doz tepkisi de verecektir. Basit doğrusal katkı modeli, seyreltme katsayısı kavramını göz ardı eder ve bir veya daha fazla bileşenin birden büyük bir seyreltme katsayısına sahip olduğu kombinasyonlar için her zaman sinerji olgusunu açıklayacaktır. Bu, PCMC ve m-kresolün sözde ana lezyonunun tek başına ve kombinasyon halinde incelenmesi ile doğrulanmıştır. Doğrusal olmayan katkı etkisini göz ardı eden sinerjik antimikrobiyal karışımları üretmeyi amaçlayan çalışmalar, aslında hiçbirinin bulunmadığı, görünür bir sinerji için fizyolojik bir açıklama aramak için değerli araştırma çabalarını boşa harcayabilir. Doğrusal olmayan doz yanıtlarına sahip bileşiklerin kombinasyonları için doğrusal katkı modeli kullanan analizler temelinde verilen patentler artık desteklenmeyebilir.

 

 

Alerjik kontakt dermatiti olan 363 hastaya 48 saat boyunca tahriş edici bir PCMC dozunun (konsantrasyon belirtilmemiş) tek bir tıkayıcı yaması uygulandı. 96 saat sonra skorlama üzerine, üç hasta PCMC'ye pozitif reaksiyon gösterdi.
Ardışık egzama hastaları, PCMC içeren biyositleri içeren Uluslararası Temaslı Dermatit Araştırma Grubu (ICDRG) standart yama testi serisiyle test edildi. Reaksiyonlar, ICDRG'nin tavsiyelerine göre puanlandı. Petrolatumda% 2 PCMC ile test edilen 1462 hastadan sadece beşinde yama testi sonuçları pozitif ve altısında tahriş edici reaksiyonlar görüldü; olumlu sonuçların hiçbiri klinik olarak açıklanabilir değildi.
Erkek denekler kullanılarak gerçekleştirilen bir Draize testinde, 98, 88 ve 66 kişilik gruplar, 3-5 hafta süreyle sırasıyla vazelin içinde% 5, 10 veya 20 PCMC ile indüklendi. 0.5 g test malzemesinin 48-72 saatlik on uygulaması, her bir deneğin kolunun üst yan kısmına tıkayıcı bir yama altında yapılmıştır. Yaklaşık 2 haftalık bir tedavisiz sürenin ardından, üç grubun hepsinden denekler, vazelin içinde% 5 PCMC içeren 72 saatlik bir yama ile tehdit edildi. Üç test grubundaki deneklerin hiçbiri meydan okuma yamasına yanıt vermedi.

 

Akut Maruz Kalma / Erkek Wistar sıçan gruplarına yer fıstığı yağı içinde 400 mg / kg PCMC tek bir oral doz verildi; kontrollere sadece eşdeğer miktarda yer fıstığı yağı verildi. Dozlamadan 60 saat sonra tüm hayvanlar öldürüldü ve hepatik doku, elektron mikroskobu ile incelenmek üzere karaciğerin sağ lobunun merkezinden çıkarıldı. Dozlamadan sonra hayvanların davranışları değişti; 30 dakika sonra, hayvanlar huzursuzdu ve "karıştırılmış" ceketlere sahipti. Bu işaretler 1 saat sonra azaldı, ancak bunların yerini uzun "kayıtsız hareketler" aldı. 24 saat sonra çalışmanın sona ermesine kadar, saç kaplamaları yeniden değiştirildi. Otopside, karaciğer hafifçe büyümüş görünüyordu ve soluk gri lekelerle birlikte soluk kırmızı bir renkteydi. Işık mikroskobu bulguları, Kupffer hücrelerinin aktivasyonu ile sinüzoidlerin belirgin bir genişlemesini içeriyordu. Hücreler arası boşluklar genişledi ve sitoplazmada çok sayıda vakuol bulundu. Elektron mikrograflarında, hücre zarlarının dışkıları gözlendi. Doz uygulamasından sonra safra kanalı çevresinde normalden fazla sayıda lizozom vardı. Ayrıca mitokondri sayısında, birçok zarla çevrili vakuolde, hücreler arası boşlukta ve kaba endoplazmik retikulumda değişiklikler ve boşluk bağlantılarının sayısında ve boyutunda bir artış oldu. Ek olarak, safra kanalikülleri genişledi ve düzensizlikler ve bitişik hepatositlerin sitoplazmasına uzanan yan dallara sahipti.

 

Akut Maruz Kalma / Hoppe'nin tripan mavisi yöntemi, PCMC'nin dermal tahriş potansiyelini belirlemek için kullanıldı. Her grupta iki (cinsiyet belirtilmemiş) tavşan gruplarına, normal salin içinde% 0.2 PCMC veya normal salin içinde% 1 Tween içinde% 0.4 veya 0.8 PCMC tek bir uygulama verildi. Uygulama yeri karın bölgesinde dört bölgeydi ve temas süresi 10-15 dakika içinde intradermal olarak enjekte edilen 0.4 mL idi. Dozlamadan yirmi dakika sonra, 1 mL / kg% 1 tripan mavisi intravenöz olarak enjekte edildi ve enjeksiyon bölgelerindeki renk 3 saat boyunca gözlendi. Maksimum tahriş puanı (ölçek belirtilmemiştir) 0.2 için 4 ve% 0.4 ve% 0.8 PCMC için 8 idi.
Magnusson ve Kligman'ın yöntemine göre gerçekleştirilen bir duyarlılaştırma çalışmasında, cinsiyet başına 30 adet olan 60 Stamm Pirbright Beyaz kobay kullanıldı. İndüksiyon intradermal enjeksiyonlardan oluşmuştur, ikisi PCMC ve biri Freund adjuvanı ile, ardından 1 hafta sonra Lutrol içinde 0.1 mL% 1 ve% 25 PCMC topikal uygulaması (uygulama yeri belirtilmemiştir). 2 hafta sonra gerçekleştirilen tehdit, Lutrol içinde% 12.5, 22 ve% 50 PCMC'nin ve hayvanların yan tarafına% 100 PCMC'nin kütanöz uygulamasından oluşuyordu. PCMC'nin% 25'i "güçlü bir şekilde duyarlı hale getirirken"% 1'lik bir çözelti "zayıf şekilde hassaslaştırıcıdır".

 

3-Metil-4-klorofenol (PCMC) 'nin üretimi, çeşitli atık akımları yoluyla çevreye salınmasına neden olabilir; dezenfektan olarak kullanılması ve koruyucu olarak doğrudan çevreye salınmasına neden olur. Havaya salınırsa, 25 ° C'de 5.0X10-2 mm Hg'lik bir buhar basıncı, 3-metil-4-klorofenolün (PCMC) atmosferde yalnızca bir buhar olarak var olacağını gösterir. Buhar fazı 3-metil-4-klorofenol (PCMC), fotokimyasal olarak üretilen hidroksil radikalleri ile reaksiyona girerek atmosferde bozunacaktır; Havadaki bu reaksiyon için yarılanma ömrünün 5 saat olduğu tahmin edilmektedir. 3-Metil-4-klorofenol (PCMC),> 290 nm dalga boylarında ışığı absorbe eder ve bu nedenle güneş ışığında doğrudan fotolize duyarlı olabilir. Toprağa salınırsa, 3-metil-4-klorofenolün (PCMC) 490 Koc'a göre orta derecede hareketliliğe sahip olması beklenir. 3-metil-4-klorofenolün (PCMC) pKa'sı 9.55'tir, bu da bu bileşiğin var olacağını gösterir. kısmen çevrede anyon formundadır ve anyonlar genellikle organik karbon ve kil içeren topraklara nötr muadillerine göre daha güçlü adsorbe etmezler. Nemli toprak yüzeylerinden buharlaşmanın, 2.4X10-6 atm-cu m / mol tahmini Henry Yasası sabitine dayanan önemli bir kader süreci olması bekleniyor. 3-Metil-4-klorofenol (PCMC), buhar basıncına bağlı olarak kuru toprak yüzeylerinden uçabilir. Düşük organik içerikli asidik kumlu balçıkta 4,2 günlük ve daha yüksek organik karbon içerikli bazik kumlu silt balçıkta 1,4 günlük yarı ömür, biyolojik bozunmanın toprakta önemli bir çevresel kader süreci olabileceğini düşündürmektedir. Suya salınırsa, 3-metil-4-klorofenolün (PCMC) tahmini Koc'a göre askıda katılara ve tortulara adsorbe olması beklenir. Biyolojik bozunma test sonuçları çelişkili. 3-Metil-4-klorofenol (PCMC), Japon MITI testinde, muhtemelen test kimyasalının yüksek konsantrasyonundan kaynaklanan mikrobiyal toksisiteye bağlı olarak aktif çamur inokülumu kullanılarak 4 haftada bozunmadı, ancak Teorik Oksijen İhtiyacının% 20-65'ine ulaştı Kapalı Şişe Testinde 28 gün sonra. Su yüzeylerinden buharlaşmanın, bu bileşiğin tahmini Henry Yasası sabitine dayanan önemli bir kader süreci olması bekleniyor. Model nehir ve model göl için tahmini volatilizasyon yarı ömürleri sırasıyla 18 ve 134 gündür. 5.5 ila 13 BCF aralığı, suda yaşayan organizmalardaki biyokonsantrasyonun düşük olduğunu göstermektedir. 3-Metil-4-klorofenolün (PCMC) çevrede hidrolize girmesi beklenmemektedir çünkü fenoller genellikle hidrolize dirençlidir. 3-metil-4-klorofenol (PCMC) 'ye mesleki maruziyet, 3-metil-4-klorofenolün (PCMC) üretildiği veya kullanıldığı işyerlerinde bu bileşiğin solunması ve dermal temas yoluyla ortaya çıkabilir. İzleme verileri, genel popülasyonun, klorlama işlemi sırasında kimyasalın yanlışlıkla oluştuğu içme suyunun yutulması yoluyla 3-metil-4-klorofenole (PCMC) maruz kalabileceğini ve bu bileşik ve 3- içeren diğer ürünlerle dermal temas halinde olabileceğini göstermektedir. metil-4-klorofenol (PCMC).

 

3-metil-4-klorofenolün (PCMC) Koc değeri 490 (1) 'dir. Bir sınıflandırma şemasına (2) göre, bu Koc değeri, 3-metil-4-klorofenolün (PCMC) toprakta orta derecede hareketliliğe sahip olmasının beklendiğini göstermektedir. 3-metil-4-klorofenolün (PCMC) pKa'sı 9.55 (3) olup, bu bileşiğin çevrede kısmen anyon formunda bulunacağını ve anyonların genellikle organik karbon ve kil içeren topraklara kendilerinden daha kuvvetli adsorbe etmediklerini gösterir. tarafsız meslektaşları (4). Kimyasalın aktif karbon-kum filtre sisteminde hareketli olduğu bulundu; bu, toprak sistemlerinde düşük bir adsorpsiyon potansiyelinin göstergesi olarak kabul edildi (5). 3-Metil-4-klorofenol (PCMC) konsantrasyon dengesi 0.167 ug / L içeri girdi, Almanya'daki büyük bir belediye kanalizasyon tesisi olan Steinhaeule, Neu-Ulmin'den gelen atık tespit edilmedi, 11 Mart 1998'de örneklendi (6).
3-metil-4-klorofenol (PCMC) için Henry Yasası sabiti, buhar basıncına, 5.0X10-2 mm Hg'ye (1) ve suya dayalı olarak 2.4X10-6 atm-cu m / mol (SRC) olarak tahmin edilmektedir. çözünürlük, 3.830 mg / L (2). Bu Henry Yasası sabiti, 3-metil-4-klorofenolün (PCMC) su yüzeylerinden buharlaşmasının beklendiğini gösterir (3). Bu Henry Yasası sabitine dayanarak, bir nehir modelinden (1 m derinliğinde, 1 m / sn akan, 3 m / sn rüzgar hızı) (3) buharlaşma yarı ömrü 18 gün (SRC) olarak tahmin edilmektedir. Bir gölden modeldeki uçuculuk yarılanma ömrü (1 m derinlik, 0,05 m / sn akış, 0,5 m / sn rüzgar hızı) (3) 134 gün (SRC) olarak tahmin edilmektedir. 3-Metil-4-klorofenolün (PCMC) Henry Yasası sabiti, nemli toprak yüzeylerinden buharlaşmanın (SRC) meydana gelebileceğini gösterir. 3-Metil-4-klorofenolün (PCMC), buhar basıncına (1) bağlı olarak kuru toprak yüzeylerinden (SRC) uçması beklenmemektedir.
NIOSH (NOES Araştırması 1981-1983), ABD'de 175.929 işçinin (bunların 24.335'i kadındır) potansiyel olarak 3-metil-4-klorofenole (PCMC) maruz kaldığını istatistiksel olarak tahmin etmiştir (1). 3-metil-4-klorofenol (PCMC) 'ye mesleki maruziyet, 3-metil-4-klorofenolün (PCMC) üretildiği veya kullanıldığı işyerlerinde bu bileşiğin solunması ve dermal temas yoluyla ortaya çıkabilir. İzleme verileri, genel popülasyonun, klorlama işlemi sırasında kimyasalın yanlışlıkla oluştuğu içme suyunun yutulması yoluyla 3-metil-4-klorofenole (PCMC) maruz kalabileceğini ve bu bileşik ve 3- içeren diğer ürünlerle dermal temas halinde olabileceğini göstermektedir. metil-4-klorofenol (PCMC) (SRC).

 

Sunduğumuz Para Chloro Meta Cresoll (PCMC), üstün kaliteyi sağlamak için uzmanların titiz titizliği altında formüle edilmiştir. Son sevkiyatından önce çeşitli kalite parametreleri üzerinde test edilir. Para Chloro Meta Cresoll'ün (PCMC) ünlü Üreticileri, Tedarikçileri ve İhracatçıları arasında adlandırıldık. Para Chloro Meta Cresoll (PCMC) için perakende ve toplu siparişleri öngörülen zaman çerçevesi içinde teslim etme yeteneğine sahibiz.

p-kloro-m-kresol (PCMC), belirtilen minimum saflığı% 99,8 olan aktif bir maddedir. Aktif maddenin temsili üretim partilerinin analizi sağlanmıştır. İlgili safsızlık m-kresol spesifikasyonu% 0.1'dir. M-kresolün sınıflandırılması ve etken madde içerisindeki içeriği (% 0.1) göz önüne alındığında, m-kresol (eko) toksikolojik açıdan endişe verici bir madde olarak kabul edilmemektedir. 9.4'lük ayrışma sabiti değeri, PCMC'nin daha yüksek pH seviyelerinde tuz formunda bulunabileceğini gösterir. Aktif madde, PCMC'nin asit formudur. Fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik değerleri belirlemek için kullanılan tüm çalışmalar asit formu üzerinde gerçekleştirilmiştir ve% 99.9'luk bir üretim saflığı ile tutarlıdır (5-parti analizinde bulunan nominal değer).

Literatür analizi açıkça göstermiştir ki, özellikle PCMC konsantrasyonu verimli aralık içindeyse, edinilmiş direncin meydana gelmez. Ek olarak, bakterisidal konsantrasyonlar kullanıldığında, çapraz direnç veya ko-direnç gelişme riski, PCMC'nin çoklu bölge aktivitesi dikkate alındığında genellikle düşüktür. Bakteri hücre duvarının birçok farklı hedefi ile etkileşime girdiğinden direnç mekanizmaları geliştirme riski minimumdur. Birkaç yazar, PCMC'nin yetersiz sporosidal etkilerini tanımladı ve bunu direnç gelişimi ile açıkladı. Bununla birlikte, PCMC, mikrobiyal sporlara karşı etkili değildir ve bu tür iyi bilinen sporisidal etkinlik eksikliği, direnç gelişiminin bir sonucu olarak yorumlanamaz.

 

Tekrarlanan toksisite çalışmaları
PCMC'nin sıçanlara 4 hafta boyunca ağızdan uygulanması hiçbir yan etkiye neden olmadı. Bu nedenle oral subakut NOAEL erkekler ve kadınlar için sırasıyla 790 ve 920 mg / kg / gün'dür. PCMC'nin sıçanlara 4 haftalık dermal uygulaması, can çekişmesine, azalan gıda tüketimine bağlı olarak vücut ağırlığı artışının azalmasına, su alımının artmasına ve idrar yolu etkilerine (üreterektazi, mesanede kan pıhtıları) ve uygulama yerinde lokal deri etkilerine (eritem , ödem, yaralar ve kabuklanma ve cilt kalınlığında artış) 1000 mg / kg canlı ağırlık / gün. Sıçanlara sistemik ve lokal etkiler için subakut NOAEL olarak kabul edilen 200 mg / kg canlı ağırlık / gün'lük daha düşük dozda hiçbir etki gözlenmemiştir. Tavşanlarla yapılan başka bir dermal çalışmada, 21 gün boyunca PCMC ile dermal tedavi hiçbir sistemik etkiye neden olmaz, sadece daha düşük test edilen doz 10 mg / kg canlı ağırlık / gün ile lokal deri reaksiyonlarına neden olur. Bu nedenle, yerel etkiler için NOAEC belirlenemez, yalnızca 10 mg / kg / gün LOAEC tutulur. Solunum etkilerine odaklanan Wistar sıçanlarında yapılan bir inhalasyon çalışmasında, bazı lokal etkiler gözlendi. Bu çalışmadan belirlenen NOAEL ve NOAEC 50 mg / m3'tür.
3 ay boyunca sıçanlara PCMC'nin kronik altı oral uygulaması, 120 mg / kg canlı ağırlık / gün (erkekler) ve 170 mg / kg canlı ağırlık / gün (dişiler) dahil olmak üzere dozlarda hiçbir yan etki yaratmadı. Bu çalışmada NOAEL belirlenmemiştir. PCMC'nin 13 hafta boyunca sıçanlara deri yoluyla uygulanması hiçbir etkiye neden olmaz. Subkronik dermal NOEL 500 mg / kg canlı ağırlık / gün olarak kabul edilir.

 

 

Deneysel veri
Başvuran, değerlendirmeyi iyileştirmek ve kullanımını gerekçelendirmek için, bir alanda yetiştirildikten sonra domuz (Stroech KD, 2012a; Kellner G, 2011) ve broyler (tavuk) (Stroech KD, 2012b) dokularındaki PCMC düzeyini ölçen 3 deneysel çalışma sağlamıştır. tek başına PCMC veya PCMC ve 2-benzil-4 klorofenol içeren bir dezenfektan ile işlenmiş. Bu 3 çalışmanın amacı, yenilebilir kısımlardaki PCMC kalıntısının seviyesini araştırmaktı.
besi domuzlarının (et, yağ, karaciğer, böbrek, deri) ve broyler tavuklarının (et, ciğer, deri ve yağ) ilk iki çalışma için ahırda tek bir uygulamadan sonra. Üçüncü çalışmada, dezenfeksiyon, hayvanların bir ağıldan diğerine her transferinden önce gerçekleşti (tüm üreme dönemi boyunca 4 dezenfeksiyon). Tüm çalışmalarda kulübe PCMC içeren kullanıma hazır bir solüsyonla dezenfekte edildi. Kurutulduktan sonra domuzlar veya tavuklar tanıtıldı ve beslendi. Amaçlanandan 10 kat daha düşük uygulama oranı ile iki çalışma yapılmıştır. Üçüncü çalışmada, uygulama oranı 1,5 saatti
PCMC, 4, 7 ve 9 pH değerlerinde (50 ° C) hidrolize karşı stabildir. Bu nedenle, hidrolitik süreçlerin sucul ortamda PCMC'nin bozunmasına katkıda bulunması beklenmez.

 

 

Biyolojik bozunma
STP'de PCMC'nin bozunmasıyla ilgili hiçbir anahtar çalışma sağlanmamıştır. Bununla birlikte, destekleyici simülasyon çalışmaları, izleme raporları ve yayınlar, PCMC'nin verimli bir şekilde ortadan kaldırılmasının, evsel STP'lerde olduğu gibi endüstriyel olarak gerçekleştiğini göstermektedir. PCMC'nin kolayca biyolojik olarak parçalanabilir olduğu (10 günlük pencere karşılandı) göz önüne alındığında, maruziyet hesaplaması için STP bölmesine 0.03 günlük bir yarı ömür uygulanmıştır. Su çökeltme sistemlerinde biyolojik bozunmaya ilişkin iki çalışma sağlanmıştır. İlki, PCMC'nin dağılmasının tüm sistemde (DT50, 12 ° C ≤ 3,6 d) su fazında (DT50, 12 ° C ≤ 3,3 d) olduğu gibi hızlı olduğunu göstermektedir. Mineralizasyon oranı% 20'nin üzerindeydi ve bağlı kalıntılar% 55'in altında kaldı. Bu ilk çalışma, tortuda% 10'dan fazla ekstrakte edilebilir metabolitin oluşmadığını açıkça göstermektedir. Su fazındaki metabolit için resim daha az net olduğundan, metabolitleri daha iyi ayırmak ve ölçmek için daha ileri bir çalışma yapılmıştır. Bu ikinci çalışma,% 10 eşiğine yakın tek metabolitin fenol olduğu (uygulanan radyoaktivitenin% 9.9'u), su fazında endişe verici bir metabolitin oluşmadığını doğrulamaya izin verir. Önemli olmayan bir laboratuar çalışması ve Alman nehirlerindeki tortu ve su analizi, su bölmesindeki yüksek aerobik biyolojik bozunma oranını desteklemektedir. Ek olarak, PCMC'nin sudaki metabolik yolu ile ilgili birkaç bilgi sağlanmıştır. Toprakta PCMC'nin bozunmasının değerlendirilmesi için yalnızca destekleyici veriler sağlanmıştır ve bu nedenle topraktaki PCMC konsantrasyonlarını hesaplamak için TGD10'dan kolayca biyolojik olarak parçalanabilen bir madde için varsayılan bozunma değeri uygulanmıştır (DT50: 30 gün).

 

 

Toksinler
Çoğu nörotoksin, yaygın ensefalopati veya periferik nöropati üretir. Yalnızca etilen glikol, trikloroetilen ve PCMC'ye maruz kalma, seçici kraniyal sinir toksisitesine neden olur. Etilen glikol antifrizdir. Yutma, yüz disfajisine, işitme bozukluğuna ve disfajiye neden olur. Trikloroetilen zehirlenmesi birden fazla kraniyal nöropatiye neden olabilir, ancak trigeminal sinir için bir tercihe sahiptir. Bir zamanlar tic douloureux için bir tedaviydi. Heparinin endüstriyel üretiminde kullanılan bir bileşik olan PCMC, maruz kalan bir işçide tekrarlayan tek taraflı yüz felcine neden oldu. Bileşiğin solunması yüzün bir tarafında karıncalanmaya ve ardından kasların zayıflamasına neden oldu. Nörolojik rahatsızlık kısa sürdü, temiz havaya maruz bırakılarak rahatladı ve deneysel olarak yeniden üretilebilirdi.

 

p-Klorokresol (p-kloro-m-kresol; PCMC; marka adı: Preventol CMK) dezenfektan ve antiseptik özelliklere sahiptir. PCMC, cilt dezenfeksiyonu ve yaralar için çeşitli preparatlarda kullanılır. Su içeren kremlerde ve diğer harici kullanım müstahzarlarında da koruyucu olarak kullanılır. Elde yıkama gibi bir dezenfektan olarak kullanım için, genellikle diğer fenollerle kombinasyon halinde alkolde çözülür. Hassas ciltler için orta derecede bir alerjendir. PCMC, PCMC tedavisinin kesilmesinden sorumlu olan dermatiti içeren potansiyel olarak yaşamı tehdit eden etkiler üretir. PCMC tarafından üretilen semptomatik advers reaksiyonlar az çok tolere edilebilir ve şiddetli hale gelirlerse semptomatik olarak tedavi edilebilirler, bunlara aşırı duyarlılık reaksiyonları, gözlerde tahriş dahildir.

 


PCMC

 

 

PCMC is the organic compound with the formula ClC6H4OH. It is a monochlorinated m-cresol. It is a white or colorless solid that is only slightly soluble in water. As a solution in alcohol and in combination with other phenols, it is used as an antiseptic and preservative. It is a moderate allergen for sensitive skin.[3]
PCMC is prepared by chlorination of m-cresol.
Safety
With LD50(oral, rat) of 5129 mg/kg, it is weakly toxic.

 

PCMC (also hydroxytoluene) are organic compounds which are methylphenols. They are a widely occurring natural and manufactured group of aromatic organic compounds, which are categorized as phenols (sometimes called phenolics). Depending on the temperature, PCMC can be solid or liquid because they have melting points not far from room temperature. Like other types of phenols, they are slowly oxidized by long exposure to air, and the impurities often give samples of PCMC a yellowish to brownish red tint. PCMC have an odor characteristic to that of other simple phenols, reminiscent to some of a "coal tar" smell. The name PCMC reflects their structure, being phenols, and their traditional source, creosote.

 

Structure and production
In its chemical structure, a molecule of PCMC has a methyl group substituted onto the ring of phenol. There are three forms (isomers) of PCMC: ortho-PCMC (o-PCMC), meta-PCMC (m-PCMC), and para-PCMC (p-PCMC). These forms occur separately or as a mixture, which can also be called PCMC or more specifically, triPCMC.[citation needed] About half of the world's supply of PCMC are extracted from coal tar. The rest is produced by hydrolysis of chlorotoluenes or the related sulfonates. Another method entails methylation of phenol with methanol over a solid acid catalyst, often comprising magnesium oxide or alumina. Temperatures above 300 °C are typical. Anisole converts to PCMC under these conditions.

 

 

Applications
PCMC are precursors or synthetic intermediates to other compounds and materials, including plastics, pesticides, pharmaceuticals, and dyes.
Most recently, PCMC have been used to create a breakthrough in manufacturing carbon nanotubes at scale that are separated and not twisted, without additional chemicals that change the surface properties of the nanotubes.

 

 

Health effects
When PCMC are inhaled, ingested, or applied to the skin, they can be very harmful. Effects observed in people include irritation and burning of skin, eyes, mouth, and throat; abdominal pain and vomiting; heart damage; anemia; liver and kidney damage; facial paralysis; coma; and death.

 

 

Breathing high levels of PCMC for a short time results in irritation of the nose and throat. Aside from these effects, very little is known about the effects of breathing PCMC, for example, at lower levels over longer times.
Ingesting high levels results in kidney problems, mouth and throat burns, abdominal pain, vomiting, and effects on the blood and nervous system.
Skin contact with high levels of PCMC can burn the skin and damage the kidneys, liver, blood, brain, and lungs.
Short-term and long-term studies with animals have shown similar effects from exposure to PCMC. No human or animal studies have shown harmful effects from PCMC on reproduction.
It is not known what the effects are from long-term ingestion or skin contact with low levels of PCMC.
The Occupational Safety and Health Administration has set a permissible exposure limit at 5 ppm (22 mg/m3) over an eight-hour time-weighted average, while the National Institute for Occupational Safety and Health recommends a limit of 2.3 ppm (10 mg/m3).

 

 

PCMC appears as a pinkish to white crystalline solid with a phenolic odor. Melting point 64-66°C. Shipped as a solid or in a liquid carrier. Soluble in aqueous base. Toxic by ingestion, inhalation or skin absorption. Used as an external germicide. Used as a preservative in paints and inks.
PCMC and chloracetamide are used in medications, glues, and cosmetics as preservatives.

 

At all concentrations of /4-chloro-m-cresol/ (4-cmc), the increase in baseline force was significantly greater in the /malignant hyperthermia susceptible/ (MHS) group compared to the /malignant hyperthermia negative/ MHN group (P<0.05). Muscle from 15 MHS patients responded to 4-cmc with increasing force at a threshold concentration of 75 umol/L or less, whereas muscle from 23 MH-non-susceptible (MHN) patients had thresholds of 100 umol/L or more. The accuracy of the PCMC test was thus 100% (95% confidence limits 90.75-100%) at a threshold of 75 umol/L. Amplitude of contractures at 2 mmol/L caffeine was not different from contractures at 75 umol/L of 4-cmc in either the MHS or the MHN group (P>0.05). In vivo concentrations of PCMC from clinical use of insulin and somatropin are estimated to be 20 times less than the threshold concentration and thus these drugs seem safe in MH patients. 4-chloro-m-cresol may be a suitable aid to clarify puzzling results of standard testing of MH susceptibility.

Four groups of conventional female albino guinea pigs, three per group, were used to determine the bioavailability of PCMC. Occlusive patches of 0.2 mL of a 5% PCMC aqueous suspension stabilized with Carbomer 941, a saturated aqueous solution of 0.38% PCMC, 5% PCMC in olive oil/acetone (4:1), or 5% PCMC in propylene glycol were applied for 24 hr. After 96 hr, the animals were killed and the skin at the site of patch testing was removed for analysis (the patches were kept for analysis to determine the amount of PCMC remaining in the patch material). Fractional sampling of the urine and feces was performed to determine the rate of absorption of PCMC. An additional three animals had been injected with PCMC intraperitoneally to determine the excretion rate. However, no free PCMC was found, indicating rapid metabolism. In determining bioavailability, the calculations were based on the assumption that the saturated PCMC solution is 0.4% (w/v), corresponding to 0.8 mg in 0.2 mL, and that 0.2 mL of the 5% PCMC preparations contained 10 mg of the chemical. The results indicated that 25% of the aqueous PCMC (stabilized with carbomer 941) and 46% of the saturated aqueous PCMC solution remained in the patches. Only 0.2% of the aqueous PCMC (stabilized with carbomer 941) and 0.5% of the saturated aqueous PCMC solution was found in the skin at the patch site. This was compared to 65% of the PCMC in propylene glycol and 66% of the PCMC in olive oil/acetone solutions remaining in the patch; and 0.7% and 1.6%, respectively found in the skin at the patch site. The authors conclude that PCMC was more bioavailable from the aqueous preparations. After 96 hr, 0.2 and 0.5% PCMC was detected at the patch test site in the animals dosed with 5% and saturated aqueous PCMC, respectively, and 0.7 and 1.6% PCMC were found in the skin of the animals patch tested with 5% PCMC in olive oil/acetone and propylene glycol, respectively.

 

A pharmacokinetic study was performed in which rats were dosed orally with 300 mg/kg PCMC. PCMC reportedly was eliminated rapidly through the kidneys. Additionally, there is no likelihood of cumulation effects. A corresponding examination of fatty and hepatic tissues from rats that were fed 150-1500 ppm PCMC for up to 13 week reported no indication of an accumulation of PCMC in these tissues.
PCMC contains less than 0.1% 3-methylphenol (m-cresol) as measured by HPLC and GC-MS.
In skeletal muscle sarcoplasmic reticulum, 4-chloro-m-cresol was found to be a potent activator of Ca2+ release mediated by a ruthenium red/caffeine-sensitive Ca2+ release channel. In cerebellar microsomes, this compound released Ca2+ from an inositol-1,4,5-trisphosphate-insensitive store, suggesting that there too it was acting at the ryanodine receptor level. When tested on PC12 cells, PCMC released Ca2+ from a caffeine- and thapsigargin-sensitive intracellular store. In addition, the compound was capable of releasing Ca2+ after pretreatment of PC12 cells with bradykinin, suggesting that it acts on a channel contained within an intracellular Ca2+ store that is distinct from that sensitive to inositol-1,4,5-trisphosphate. Structure-activity relationship analyses suggest that the chloro and methyl groups in PCMCs are important for the activation of the ryanodine receptor Ca2+ release channel.
PCMC are incompatible with bases, acid chlorides, acid anhydrides, and oxidizing agents. Corrodes steel, brass, copper and copper alloys (NTP, 1992).

 

 

Based on the reviews of the generic data for the active ingredients p-chloro-m-cresol, the Agency has sufficient information on the health effects of PCMC and on its potential for causing adverse effects in fish and wildlife and the environment. The Agency has determined that PCMC products, labeled and used as specified in this Reregistration Eligibility Decision, will not pose unreasonable risks or adverse effects to humans or the environment. Therefore, the Agency concludes that products containing PCMC for all uses are eligible for reregistration.
Only PCMC, Thymol, and o-Cymen-5-ol are reported to be in current use, with the highest concentration of use at 0.5% for o-Cymen-5-ol in perfumes ...Several of these cresols increase the dermal penetration of other agents, including azidothymidine...The Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel noted some of these ingredients may increase the penetration of other cosmetic ingredients and advised cosmetic formulators to take this into consideration...

 

 

A method is described for the confirmation of PCMCs in human urine. Hydrolyzed urine samples were analyzed by gas chromatography and liquid chromatography with electrochemical detection and results compared. It is sensitive for PCMCs at low ppb range.
To examine the effect on the leakage of low molecular weight cytoplasmic constituents from Staphylococcus aureus using phenolics singly and in combination, and to see if the observations could be modelled using a non-linear dose response. The rate of potassium, phosphate and adenosine triphosphate leakage was examined in the presence of PCMC and m-cresol. Individually, leakage was observed only at long contact times or high concentrations. Combined at these ineffective concentrations, the cytoplasmic pool of all constituents studied was released within minutes. Both PCMC and m-cresol were shown to have non-linear dose responses. A rate model for the combinations, which takes account of these non-linear responses, accurately predicted the observations. Antimicrobials, which when used alone exhibit a non-linear dose response, will also give a non-linear dose response in combination. The simple linear-additive model ignores the concept of the dilution coefficient and will always describe the phenomenon of synergy for combinations where one or more of the components has a dilution coefficient greater than one. This has been borne out by examination of the purported prime lesion of PCMC and m-cresol, alone and in combination. Studies aimed at producing synergistic mixtures of antimicrobials, which ignore the non-linear additive effect, may waste valuable research effort looking for a physiological explanation for an apparent synergy, where none, in-fact, exists. Patents granted on the basis of analyses using the linear-additive model for combinations of compounds with non-linear dose responses may no longer be supportable.

 

 

A single occlusive patch of a below-irritation dose of PCMC (concentration not specified) was applied for 48 hr to 363 patients with allergic contact dermatitis. Upon scoring after 96 hr, three patients had positive reactions to PCMC.
Consecutive eczema patients were tested with the International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG) standard patch test series, which included PCMC-containing biocides. Reactions were scored according to the recommendations of the ICDRG. Of 1462 patients tested with 2% PCMC in petrolatum, only five had positive patch test results and six had irritant reactions; none of the positive results were clinically explainable.
In a Draize test performed using male subjects, groups of 98, 88, and 66 subjects were induced with 5, 10, or 20% PCMC in petrolatum, respectively, for 3-5 week. Ten 48-72 hr applications of 0.5 g of the test material were made under an occlusive patch to the upper lateral portion of each subject's arm. Following an approximately 2 week non-treatment period, subjects of all three groups were challenged with a 72 hr patch containing 5% PCMC in petrolatum. None of the subjects in the three test groups responded to the challenge patch.

 

Acute Exposure/ Groups of male Wistar rats were given a single oral dose of 400 mg/kg PCMC in peanut oil; controls were dosed with an equivalent amount of peanut oil only. All animals were killed 60 hr after dosing, and hepatic tissue was removed from the center of the right lobe of the liver for examination by electron microscopy. After dosing, the animals' behavior changed; after 30 minutes, the animals were uneasy and had "ruffled-up" coats. These signs diminished after 1 hr, but they were replaced by long "apathetic motions". After 24 hr until study termination, the hair coats were again altered. At necropsy, the liver appeared slightly enlarged and was a pale red color with pale gray spots. Light microscopy findings included a distinct dilation of the sinusoids with an activation of the Kupffer cells. The intercellular spaces were enlarged, and there were numerous vacuoles found in the cytoplasm. In electron micrographs, outpouchings of cell membranes were observed. A greater than normal number of lysosomes were around the bile canaliculi after dosing. Also, there was an increase in the number of mitochondria, many membrane-surrounded vacuoles, alterations in the intercellular space and in the rough endoplasmic reticulum, and an increase in the number and size of gap junctions. Additionally, the bile canaliculi were dilated and had irregularities and side branches which extended into the cytoplasm of adjacent hepatocytes.

 

Acute Exposure/ The trypan blue method of Hoppe was used to determine the dermal irritation potential of PCMC. Groups of rabbits, two per group (sex not specified), were given a single application of 0.2% PCMC in normal saline or 0.4 or 0.8% PCMC in 1% Tween in normal saline. The site of application was four areas on the abdominal region and the duration of contact was 0.4 mL injected intradermally within 10-15 min. Twenty minutes after dosing, 1 mL/kg of 1% trypan blue was injected intravenously and the color at the injection sites was observed for 3 hr. The maximal irritation score (scale not stated) was 4 for 0.2 and 0.4% and 8 for 0.8% PCMC.
Sixty Stamm Pirbright White guinea pigs, 30 per sex, were used in a sensitization study performed according to the method of Magnusson and Kligman. Induction consisted of intradermal injections, two with PCMC and one with Freund's adjuvant, followed 1 week later with a topical application of 0.1 mL of 1 and 25% PCMC in Lutrol (site of application not stated). The challenge, performed after 2 weeks, consisted of cutaneous application of 12.5, 22, and 50% PCMC in Lutrol and 100% PCMC to the flank of the animals. A 25% of PCMC was "strongly sensitizing" while a 1% solution was "weakly sensitizing".

 

3-Methyl-4-chlorophenol (PCMC)'s production may result in its release to the environment through various waste streams; it's use as a disinfectant and a preservative will result in its direct release to the environment. If released to air, a vapor pressure of 5.0X10-2 mm Hg at 25 °C indicates 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) will exist solely as a vapor in the atmosphere. Vapor-phase 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) will be degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals; the half-life for this reaction in air is estimated to be 5 hours. 3-Methyl-4-chlorophenol (PCMC) absorbs light at wavelengths >290 nm, and therefore may be susceptible to direct photolysis by sunlight. If released to soil, 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) is expected to have moderate mobility based upon a Koc of 490. The pKa of 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) is 9.55, indicating that this compound will exist partially in the anion form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to soils containing organic carbon and clay than their neutral counterparts. Volatilization from moist soil surfaces is expected to be an important fate process based upon an estimated Henry's Law constant of 2.4X10-6 atm-cu m/mole. 3-Methyl-4-chlorophenol (PCMC) may volatilize from dry soil surfaces based upon its vapor pressure. Half-lives of 4.2 days in acidic sandy loam with a low organic content and 1.4 days in basic sandy silt loam with a higher organic carbon content suggest biodegradation may be an important environmental fate process in soil. If released into water, 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) is expected to adsorb to suspended solids and sediment based upon the estimated Koc. Biodegradation test results are conflicting. 3-Methyl-4-chlorophenol (PCMC) was not degraded in 4 weeks using an activated sludge inoculum in the Japanese MITI test perhaps due to microbial toxicity from the high concentration of the test chemical but reached 20-65% of the Theoretical Oxygen Demand after 28 days in the Closed Bottle Test. Volatilization from water surfaces is expected to be an important fate process based upon this compound's estimated Henry's Law constant. Estimated volatilization half-lives for a model river and model lake are 18 and 134 days, respectively. A BCF range of 5.5 to 13 suggests bioconcentration in aquatic organisms is low. 3-Methyl-4-chlorophenol (PCMC) is not expected to undergo hydrolysis in the environment because phenols are generally resistant to hydrolysis. Occupational exposure to 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) is produced or used. Monitoring data indicate that the general population may be exposed to 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) via ingestion of drinking water, where the chemical has been inadvertently formed during chlorination treatment, and dermal contact with this compound and other products containing 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC).

 

The Koc of 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) is 490(1). According to a classification scheme(2), this Koc value suggests that 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) is expected to have moderate mobility in soil. The pKa of 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) is 9.55(3), indicating that this compound will exist partially in the anion form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to soils containing organic carbon and clay than their neutral counterparts(4). The chemical was found to be mobile in an activated carbon-sand filter system; this was considered to be indicative of a low adsorption potential in soil systems(5). 3-Methyl-4-chlorophenol (PCMC) concentration balance was 0.167 ug/L influent, not detected effluent from Steinhaeule, Neu-Ulmin, a major municipal sewage plant in Germany, sampled on March 11, 1998(6).
The Henry's Law constant for 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) is estimated as 2.4X10-6 atm-cu m/mole(SRC), based on its vapor pressure, 5.0X10-2 mm Hg(1), and water solubility, 3,830 mg/L(2). This Henry's Law constant indicates that 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) is expected to volatilize from water surfaces(3). Based on this Henry's Law constant, the volatilization half-life from a model river (1 m deep, flowing 1 m/sec, wind velocity of 3 m/sec)(3) is estimated as 18 days(SRC). The volatilization half-life from a model lake (1 m deep, flowing 0.05 m/sec, wind velocity of 0.5 m/sec)(3) is estimated as 134 days(SRC). 3-Methyl-4-chlorophenol (PCMC)'s Henry's Law constant indicates that volatilization from moist soil surfaces may occur(SRC). 3-Methyl-4-chlorophenol (PCMC) is not expected to volatilize from dry soil surfaces(SRC) based upon its vapor pressure(1).
NIOSH (NOES Survey 1981-1983) has statistically estimated that 175,929 workers (24,335 of these were female) were potentially exposed to 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) in the US(1). Occupational exposure to 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) is produced or used. Monitoring data indicate that the general population may be exposed to 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC) via ingestion of drinking water, where the chemical has been inadvertently formed during chlorination treatment, and dermal contact with this compound and other products containing 3-methyl-4-chlorophenol (PCMC)(SRC).

 

Para Chloro Meta Cresoll (PCMC) that we offer is formulated under the strict vigilance of experts so as to ensure superior quality. It is tested on various quality parameters prior to its final dispatch. We are named among the renowned Manufacturers, Suppliers and Exporters of Para Chloro Meta Cresoll (PCMC). We have the capability to deliver retail as well as bulk orders for Para Chloro Meta Cresoll (PCMC) within the stipulated time frame.

p-chloro-m-cresol (PCMC) is an active substance with a specified minimal purity of 99.8%. The analysis of representative production batches of the active substance were provided. The relevant impurity m-cresol specification is 0.1%. Considering the classification of m-cresol and its content in the active substance (0.1%), mcresol is not considered as a substance of concern for (eco)toxicological point of view. The value of dissociation constant of 9.4 indicates that PCMC can be found in salt form at higher pH levels. The active substance is the acid form of PCMC. All studies used to set physico-chemical, toxicological and ecotoxicological values were performed on the acid form and are consistent with a purity of production of 99.9% (nominal value found in the 5-batch analysis).

The literature analysis clearly showed that especially if the concentration of PCMC is in the efficient range no acquired resistance occur. In addition, using bactericidal concentrations, the risk of development of cross-resistance or co-resistance is in general low, considering the multi-site activity of PCMC. Since it interacts with many different targets of the bacterial cell wall, the risk of developing resistance mechanisms is minimal. Few authors described insufficient sporocidal effects of PCMC and explained this by development of resistance. However, PCMC is not efficacious against microbial spores and such well-known lack of sporicidal efficacy cannot be interpreted as result of resistance development.

 

Repeated toxicity studies
Oral application of PCMC for 4 weeks to rats caused no adverse effects. Therefore the oral subacute NOAEL is 790 and 920 mg/kg/day for males and females, respectively. 4-week dermal application of PCMC to rats caused moribundity, reduced body weight gain, due to reduced food consumption, increased water intake and urinary tract effects (ureterectasia, blood clots in the bladder), and local skin effects at the application site (erythema, oedema, wounds and crustification, and increase in skin thickness) at 1000 mg/kg bw/day. No effect was observed at the lower dose of 200 mg/kg bw/day which is considered as the sub-acute NOAEL for systemic and local effects to rats. In another dermal study with rabbits, dermal treatment with PCMC for 21 days causes no systemic effects but only local skin reactions at the lower tested dose 10 mg/kg bw/day. Therefore, no NOAEC can be determined for local effects, only a LOAEC of 10 mg/kg/day is retained. In an inhalation study in Wistar rats, focused on respiratory effects, some local effects were observed. The NOAEL and the NOAEC determined from this study are 50 mg/m3.
Sub-chronic oral administration of PCMC to rats for 3 months produced no adverse effects at doses up to and including 120 mg/kg bw/day (males) and 170 mg/kg bw/day (females). No NOAEL has been determined in this study. Dermal application of PCMC to rats for 13 weeks causes no effects. The sub-chronic dermal NOEL is considered to be 500 mg/kg bw/day.

 

 

Experimental data
To refine the assessment and justify its use, the applicant provided 3 experimental studies measuring the level of PCMC in pig (Stroech KD, 2012a; Kellner G, 2011) and broiler (chicken) (Stroech KD, 2012b) tissues after rearing on an area treated with a disinfectant containing PCMC alone or PCMC and 2-benzyl-4 chlorophenol. The purpose of these 3 studies was to investigate the level of PCMC residue in the edible parts
of fattening pigs (meat, fat, liver, kidney, skin) and broiler chickens (meat, liver, skin and fat), after one single application in the shed for the first two studies. In the third study, disinfection occurred before each transfer of animals from a pen to another (4 disinfections during the whole breeding period). In all the studies, the shed was disinfected with a ready-to-use solution containing PCMC. After drying, pigs or chickens were introduced and fed.
PCMC is stable to hydrolysis at pH values of 4, 7 and 9 (50° C). Therefore, it is not to be expected that hydrolytic processes will contribute to the degradation of PCMC in the aquatic environment.

 

 

Biodegradation
No key study dealing with the degradation of PCMC in STP has been provided. However supportive simulation studies, monitoring reports and publications indicate that an efficient elimination of PCMC occurs in industrial as in domestic STPs. Considering that PCMC is readily biodegradable (10-day window fulfilled), a half-life of 0.03 days has been applied for STP compartment for the exposure calculation. Two studies concerning the biodegradation in water sediment systems have been provided. The first one shows that the dissipation of PCMC is rapid in the whole system (DT50, 12°C ≤ 3.6 d) as in the water phase (DT50, 12°C ≤ 3.3 d). The mineralization rate was over 20% and the bound residues remained below 55%. This first study clearly indicates that no extractable metabolite occurred over 10% in the sediment. As the picture was less clear for the metabolite in the water phase, a further study has been provided in order to better separate and quantify the metabolites. This second study allows confirming that no metabolite of concern occurred in the water phase, the only metabolite near the threshold of 10% being phenol (9.9 % of applied radioactivity). A non-key laboratory study and analysis of sediment and water in German rivers support the high aerobic biodegradation rate in aquatic compartment. Additionally, several insights dealing with the metabolic pathway of PCMC in water have been provided. Only supportive data have been provided for the assessment of the degradation of PCMC in soil and default degradation value from the TGD10 for a readily biodegradable substance has been therefore applied to calculate concentrations of PCMC in soil (DT50: 30 days).

 

 

Toxins
Most neurotoxins produce either diffuse encephalopathy or peripheral neuropathy. Only ethylene glycol, trichlorethylene, and PCMC exposure cause selective cranial nerve toxicity. Ethylene glycol is antifreeze. Ingestion causes facial diplegia, hearing impairment, and dysphagia. Trichlorethylene intoxication can cause multiple cranial neuropathies but has a predilection for the trigeminal nerve. It was once a treatment for tic douloureux. PCMC, a compound used in the industrial production of heparin, caused recurrent unilateral facial palsy in one exposed worker. Inhalation of the compound caused tingling of one side of the face followed by weakness of the muscles. The neurological disturbance was brief, relieved by exposure to fresh air, and could be reproduced experimentally.

 

p-Chlorocresol (p-chloro-m-cresol; PCMC; brand name: Preventol CMK) possesses disinfectant and antiseptic properties. PCMC is used in various preparations for skin disinfection and wounds. It also used as a preservative in creams and other preparations for external use which contain water. For use as a disinfectant such as a hand wash, it is commonly dissolved in alcohol in combination with other phenols. It is a moderate allergen for sensitive skin. PCMC produces potentially life-threatening effects which include dermatitis, which are responsible for the discontinuation of PCMC therapy. The symptomatic adverse reactions produced by PCMC are more or less tolerable and if they become severe, they can be treated symptomatically, these include hypersensitivity reactions, irritation of eyes.

 


PCMC

 

 

PCMC est le composé organique de formule ClC6H4OH. C'est un m-crésol monochloré. C'est un solide blanc ou incolore qui n'est que légèrement soluble dans l'eau. En solution dans l'alcool et en combinaison avec d'autres phénols, il est utilisé comme antiseptique et conservateur. C'est un allergène modéré pour les peaux sensibles. [3]
Le PCMC est préparé par chloration du m-crésol.
sécurité
Avec une DL50 (orale, rat) de 5129 mg / kg, il est faiblement toxique.

 

Les PCMC (également hydroxytoluène) sont des composés organiques qui sont des méthylphénols. Il s'agit d'un groupe de composés organiques aromatiques naturels et manufacturés largement répandus, qui sont classés dans la catégorie des phénols (parfois appelés phénoliques). Selon la température, les PCMC peuvent être solides ou liquides car ils ont des points de fusion non loin de la température ambiante. Comme d'autres types de phénols, ils sont lentement oxydés par une longue exposition à l'air, et les impuretés donnent souvent aux échantillons de PCMC une teinte rouge jaunâtre à brunâtre. Les PCMC ont une odeur caractéristique de celle d'autres phénols simples, rappelant une certaine odeur de «goudron de houille». Le nom PCMC reflète leur structure, étant des phénols, et leur source traditionnelle, la créosote.

 

Structure et production
Dans sa structure chimique, une molécule de PCMC a un groupe méthyle substitué sur le cycle du phénol. Il existe trois formes (isomères) de PCMC: ortho-PCMC (o-PCMC), méta-PCMC (m-PCMC) et para-PCMC (p-PCMC). Ces formes se produisent séparément ou en mélange, qui peut également être appelé PCMC ou plus spécifiquement, triPCMC. [La citation nécessaire] Environ la moitié de l'offre mondiale de PCMC est extraite du goudron de houille. Le reste est produit par hydrolyse des chlorotoluènes ou des sulfonates apparentés. Un autre procédé implique la méthylation du phénol avec du méthanol sur un catalyseur acide solide, comprenant souvent de l'oxyde de magnésium ou de l'alumine. Les températures supérieures à 300 ° C sont typiques. L'anisole se convertit en PCMC dans ces conditions.

 

 

Applications
Les PCMC sont des précurseurs ou des intermédiaires synthétiques d'autres composés et matériaux, y compris les plastiques, les pesticides, les produits pharmaceutiques et les colorants.
Plus récemment, les PCMC ont été utilisées pour créer une percée dans la fabrication de nanotubes de carbone à l'échelle qui sont séparés et non tordus, sans produits chimiques supplémentaires qui modifient les propriétés de surface des nanotubes.

 

 

Effets sur la santé
Lorsque les PCMC sont inhalés, ingérés ou appliqués sur la peau, ils peuvent être très nocifs. Les effets observés chez les personnes comprennent une irritation et une brûlure de la peau, des yeux, de la bouche et de la gorge; douleurs abdominales et vomissements; des lésions cardiaques; anémie; lésions hépatiques et rénales; Paralysie faciale; coma; et la mort.

 

 

Respirer des niveaux élevés de PCMC pendant une courte période entraîne une irritation du nez et de la gorge. En dehors de ces effets, on en sait très peu sur les effets de la respiration de PCMC, par exemple, à des niveaux inférieurs sur des temps plus longs.
L'ingestion de niveaux élevés entraîne des problèmes rénaux, des brûlures de la bouche et de la gorge, des douleurs abdominales, des vomissements et des effets sur le sang et le système nerveux.
Le contact cutané avec des niveaux élevés de PCMC peut brûler la peau et endommager les reins, le foie, le sang, le cerveau et les poumons.
Des études à court et à long terme sur des animaux ont montré des effets similaires d'une exposition au PCMC. Aucune étude sur l'homme ou l'animal n'a montré d'effets nocifs du PCMC sur la reproduction.
On ne sait pas quels sont les effets d'une ingestion à long terme ou d'un contact cutané avec de faibles niveaux de PCMC.
L'Occupational Safety and Health Administration a fixé une limite d'exposition admissible à 5 ppm (22 mg / m3) sur une moyenne pondérée dans le temps de huit heures, tandis que l'Institut national pour la sécurité et la santé au travail recommande une limite de 2,3 ppm (10 mg / m3).

 

 

Le PCMC se présente sous la forme d'un solide cristallin rosâtre à blanc avec une odeur phénolique. Point de fusion 64-66 ° C. Expédié sous forme solide ou liquide. Soluble en base aqueuse. Toxique par ingestion, inhalation ou absorption cutanée. Utilisé comme germicide externe. Utilisé comme conservateur dans les peintures et les encres.
Le PCMC et le chloracétamide sont utilisés dans les médicaments, les colles et les cosmétiques comme conservateurs.

 

À toutes les concentrations de / 4-chloro-m-crésol / (4-cmc), l'augmentation de la force initiale était significativement plus importante dans le groupe / sensible à l'hyperthermie maligne / (MHS) par rapport au groupe / hyperthermie maligne négative / MHN (P <0,05). Le muscle de 15 patients MHS a répondu à 4 cmc avec une force croissante à une concentration seuil de 75 umol / L ou moins, alors que le muscle de 23 patients MH non sensibles (MHN) avait des seuils de 100 umol / L ou plus. La précision du test PCMC était donc de 100% (limites de confiance à 95% 90,75-100%) à un seuil de 75 umol / L. L'amplitude des contractures à 2 mmol / L de caféine n'était pas différente des contractures à 75 umol / L de 4 cmc dans le groupe MHS ou MHN (P> 0,05). On estime que les concentrations in vivo de PCMC provenant de l'utilisation clinique de l'insuline et de la somatropine sont 20 fois inférieures à la concentration seuil et donc ces médicaments semblent sans danger chez les patients atteints de MH. Le 4-chloro-m-crésol peut être une aide appropriée pour clarifier les résultats déroutants des tests standard de sensibilité à la MH.

Quatre groupes de cobayes albinos femelles conventionnelles, trois par groupe, ont été utilisés pour déterminer la biodisponibilité de la PCMC. Des patchs occlusifs de 0,2 mL d'une suspension aqueuse à 5% de PCMC stabilisée avec du Carbomer 941, une solution aqueuse saturée de 0,38% de PCMC, 5% de PCMC dans de l'huile d'olive / acétone (4: 1) ou 5% de PCMC dans du propylène glycol ont été appliqués pour 24 heures. Après 96 heures, les animaux ont été tués et la peau sur le site du test épicutané a été retirée pour analyse (les patchs ont été conservés pour analyse afin de déterminer la quantité de PCMC restant dans le matériau patch). Un échantillonnage fractionné de l'urine et des matières fécales a été effectué pour déterminer le taux d'absorption de la PCMC. Trois animaux supplémentaires avaient reçu une injection de PCMC par voie intrapéritonéale pour déterminer le taux d'excrétion. Cependant, aucun PCMC libre n'a été trouvé, indiquant un métabolisme rapide. Pour déterminer la biodisponibilité, les calculs reposaient sur l'hypothèse que la solution saturée de PCMC était de 0,4% (p / v), correspondant à 0,8 mg dans 0,2 mL, et que 0,2 mL des préparations de PCMC à 5% contenait 10 mg du produit chimique. Les résultats ont indiqué que 25% de la PCMC aqueuse (stabilisée avec le carbomère 941) et 46% de la solution aqueuse saturée de PCMC sont restées dans les patchs. Seulement 0,2% du PCMC aqueux (stabilisé avec le carbomère 941) et 0,5% de la solution aqueuse saturée de PCMC ont été trouvés dans la peau au site du patch. Ceci a été comparé à 65% de la PCMC dans le propylène glycol et à 66% de la PCMC dans les solutions d'huile d'olive / acétone restant dans le patch; et 0,7% et 1,6%, trouvés respectivement dans la peau au site du patch. Les auteurs concluent que le PCMC était plus biodisponible à partir des préparations aqueuses. Après 96 h, 0,2 et 0,5% de PCMC ont été détectés sur le site de test cutané chez les animaux dosés avec 5% et de PCMC aqueux saturé, respectivement, et 0,7 et 1,6% de PCMC ont été trouvés dans la peau des animaux patch testé avec 5% de PCMC dans l'huile d'olive / acétone et le propylène glycol, respectivement.

 

Une étude pharmacocinétique a été réalisée dans laquelle des rats ont reçu une dose orale de 300 mg / kg de PCMC. Le PCMC aurait été éliminé rapidement par les reins. De plus, il n'y a aucune probabilité d'effets cumulatifs. Un examen correspondant des tissus graisseux et hépatiques de rats qui ont été nourris de 150 à 1500 ppm de PCMC pendant jusqu'à 13 semaines n'a rapporté aucune indication d'une accumulation de PCMC dans ces tissus.
PCMC contient moins de 0,1% de 3-méthylphénol (m-crésol) tel que mesuré par HPLC et GC-MS.
Dans le réticulum sarcoplasmique des muscles squelettiques, le 4-chloro-m-crésol s'est avéré être un puissant activateur de la libération de Ca2 + médiée par un canal de libération de Ca2 + sensible au rouge de ruthénium / caféine. Dans les microsomes cérébelleux, ce composé a libéré du Ca2 + à partir d'un magasin insensible à l'inositol-1,4,5-trisphosphate, suggérant qu'il agissait là aussi au niveau des récepteurs de la ryanodine. Lorsqu'il a été testé sur des cellules PC12, le PCMC a libéré du Ca2 + à partir d'un magasin intracellulaire sensible à la caféine et à la thapsigargine. De plus, le composé était capable de libérer du Ca2 + après un prétraitement des cellules PC12 avec de la bradykinine, ce qui suggère qu'il agit sur un canal contenu dans un magasin intracellulaire de Ca2 + distinct de celui sensible à l'inositol-1,4,5-trisphosphate. Les analyses de la relation structure-activité suggèrent que les groupes chloro et méthyle dans les PCMC sont importants pour l'activation du canal de libération du récepteur de la ryanodine Ca2 +.
Les PCMC sont incompatibles avec les bases, les chlorures d'acide, les anhydrides d'acide et les agents oxydants. Corrode l'acier, le laiton, le cuivre et les alliages de cuivre (NTP, 1992).

 

 

Sur la base des examens des données génériques sur les ingrédients actifs p-chloro-m-crésol, l'Agence dispose de suffisamment d'informations sur les effets du PCMC sur la santé et sur son potentiel d'effets nocifs sur les poissons, la faune et l'environnement. L'Agence a déterminé que les produits PCMC, étiquetés et utilisés comme spécifié dans la présente décision d'admissibilité à la réhomologation, ne poseront pas de risques déraisonnables ou d'effets néfastes pour les humains ou l'environnement. Par conséquent, l'Agence conclut que les produits contenant des PCMC pour toutes les utilisations peuvent être réenregistrés.
Seuls le PCMC, le thymol et l'o-Cymen-5-ol sont actuellement utilisés, avec la plus forte concentration d'utilisation à 0,5% pour l'o-Cymen-5-ol dans les parfums ... Plusieurs de ces crésols augmentent la peau pénétration d'autres agents, y compris l'azidothymidine ... Le groupe d'experts de la revue des ingrédients cosmétiques (CIR) a noté que certains de ces ingrédients peuvent augmenter la pénétration d'autres ingrédients cosmétiques et a conseillé aux formulateurs de cosmétiques d'en tenir compte ...

 

 

Une méthode est décrite pour la confirmation des PCMC dans l'urine humaine. Les échantillons d'urine hydrolysée ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse et chromatographie liquide avec détection électrochimique et les résultats comparés. Il est sensible pour les PCMC à faible plage de ppb.
Examiner l'effet sur la fuite de constituants cytoplasmiques de bas poids moléculaire de Staphylococcus aureus en utilisant des composés phénoliques seuls et en combinaison, et voir si les observations pourraient être modélisées en utilisant une dose-réponse non linéaire. Le taux de fuite de potassium, de phosphate et d'adénosine triphosphate a été examiné en présence de PCMC et de m-crésol. Individuellement, des fuites ont été observées uniquement à de longs temps de contact ou à des concentrations élevées. Combiné à ces concentrations inefficaces, le pool cytoplasmique de tous les constituants étudiés a été libéré en quelques minutes. Le PCMC et le m-crésol se sont avérés avoir des réponses à la dose non linéaires. Un modèle de taux pour les combinaisons, qui tient compte de ces réponses non linéaires, a prédit avec précision les observations. Les antimicrobiens, qui, lorsqu'ils sont utilisés seuls, présentent une réponse à la dose non linéaire, donneront également une réponse à la dose non linéaire en combinaison. Le modèle additif linéaire simple ignore le concept de coefficient de dilution et décrira toujours le phénomène de synergie pour les combinaisons où un ou plusieurs des composants ont un coefficient de dilution supérieur à un. Ceci a été confirmé par l'examen de la prétendue lésion principale du PCMC et du m-crésol, seuls et en combinaison. Les études visant à produire des mélanges synergiques d'antimicrobiens, qui ignorent l'effet additif non linéaire, peuvent gaspiller des efforts de recherche précieux à la recherche d'une explication physiologique à une synergie apparente, là où aucune, en fait, n'existe. Les brevets délivrés sur la base d'analyses utilisant le modèle additif linéaire pour des combinaisons de composés avec des doses-réponses non linéaires peuvent ne plus être justifiables.

 

 

Un patch occlusif unique d'une dose inférieure à l'irritation de PCMC (concentration non spécifiée) a été appliqué pendant 48 heures à 363 patients atteints de dermatite de contact allergique. Lors de la notation après 96 heures, trois patients ont eu des réactions positives au PCMC.
Les patients atteints d'eczéma consécutifs ont été testés avec la série de tests patch standard de l'International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG), qui comprenait des biocides contenant des PCMC. Les réactions ont été notées selon les recommandations de l'ICDRG. Sur 1462 patients testés avec 2% de PCMC dans la vaseline, seuls cinq avaient des résultats de test épicutané positifs et six avaient des réactions irritantes; aucun des résultats positifs n'était cliniquement explicable.
Dans un test de Draize réalisé sur des sujets masculins, des groupes de 98, 88 et 66 sujets ont été induits avec 5, 10 ou 20% de PCMC dans la vaseline, respectivement, pendant 3 à 5 semaines. Dix applications de 48 à 72 heures de 0,5 g du matériau de test ont été effectuées sous un patch occlusif sur la partie latérale supérieure du bras de chaque sujet. Après une période de non-traitement d'environ 2 semaines, les sujets des trois groupes ont été confrontés à un patch de 72 heures contenant 5% de PCMC dans de la vaseline. Aucun des sujets des trois groupes de test n'a répondu au patch d'épreuve.

 

Exposition aiguë / Des groupes de rats mâles Wistar ont reçu une dose orale unique de 400 mg / kg de PCMC dans de l'huile d'arachide; les contrôles ont reçu une dose équivalente d'huile d'arachide uniquement. Tous les animaux ont été tués 60 heures après l'administration et le tissu hépatique a été prélevé au centre du lobe droit du foie pour examen par microscopie électronique. Après le dosage, le comportement des animaux a changé; au bout de 30 minutes, les animaux étaient inquiets et avaient un pelage "ébouriffé". Ces signes ont diminué après 1 heure, mais ils ont été remplacés par de longs "mouvements apathiques". Après 24 heures jusqu'à la fin de l'étude, les manteaux de cheveux ont de nouveau été modifiés. A l'autopsie, le foie semblait légèrement hypertrophié et était de couleur rouge pâle avec des taches gris pâle. Les résultats de la microscopie optique comprenaient une dilatation distincte des sinusoïdes avec une activation des cellules de Kupffer. Les espaces intercellulaires étaient élargis et il y avait de nombreuses vacuoles trouvées dans le cytoplasme. Dans les micrographies électroniques, des sorties de membranes cellulaires ont été observées. Un nombre supérieur à la normale de lysosomes se trouvait autour des canalicules biliaires après l'administration. En outre, il y avait une augmentation du nombre de mitochondries, de nombreuses vacuoles entourées de membrane, des altérations de l'espace intercellulaire et du réticulum endoplasmique rugueux, et une augmentation du nombre et de la taille des jonctions lacunaires. De plus, les canalicules biliaires étaient dilatés et présentaient des irrégularités et des branches latérales qui se prolongeaient dans le cytoplasme des hépatocytes adjacents.

 

Exposition aiguë / La méthode au bleu trypan de Hoppe a été utilisée pour déterminer le potentiel d'irritation cutanée du PCMC. Des groupes de lapins, deux par groupe (sexe non spécifié), ont reçu une seule application de 0,2% de PCMC dans une solution saline normale ou 0,4 ou 0,8% de PCMC dans 1% de Tween dans une solution saline normale. Le site d'application était de quatre zones sur la région abdominale et la durée du contact était de 0,4 mL injecté par voie intradermique en 10 à 15 minutes. Vingt minutes après l'administration, 1 mL / kg de bleu trypan à 1% a été injecté par voie intraveineuse et la couleur aux sites d'injection a été observée pendant 3 heures. Le score d'irritation maximal (échelle non indiquée) était de 4 pour 0,2 et 0,4% et de 8 pour 0,8% de PCMC.
Soixante cobayes Stamm Pirbright White, 30 par sexe, ont été utilisés dans une étude de sensibilisation réalisée selon la méthode de Magnusson et Kligman. L'induction consistait en des injections intradermiques, deux avec PCMC et une avec l'adjuvant de Freund, suivies 1 semaine plus tard avec une application topique de 0,1 mL de PCMC 1 et 25% à Lutrol (site d'application non indiqué). Le défi, réalisé après 2 semaines, consistait en une application cutanée de 12,5, 22 et 50% de PCMC dans Lutrol et 100% de PCMC sur le flanc des animaux. Un 25% de PCMC était "fortement sensibilisant" tandis qu'une solution à 1% était "faiblement sensibilisant".

 

La production de 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) peut entraîner son rejet dans l'environnement par divers flux de déchets; son utilisation comme désinfectant et conservateur entraînera sa libération directe dans l'environnement. S'il est rejeté dans l'air, une pression de vapeur de 5,0 x 10-2 mm Hg à 25 ° C indique que le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) existera uniquement sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) en phase vapeur sera dégradé dans l'atmosphère par réaction avec des radicaux hydroxyles produits par voie photochimique; la demi-vie de cette réaction dans l'air est estimée à 5 heures. Le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) absorbe la lumière à des longueurs d'onde> 290 nm et peut donc être sensible à la photolyse directe par la lumière du soleil. S'il est rejeté dans le sol, le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) devrait avoir une mobilité modérée basée sur un Koc de 490. Le pKa du 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) est de 9,55, indiquant que ce composé existera partiellement sous forme anionique dans l'environnement et les anions ne s'adsorbent généralement pas plus fortement sur les sols contenant du carbone organique et de l'argile que leurs homologues neutres. On s'attend à ce que la volatilisation à partir de surfaces de sol humides soit un processus de devenir important basé sur une constante estimée de la loi de Henry de 2,4 x 10-6 atm-m3 / mole. Le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) peut se volatiliser à partir des surfaces sèches du sol en fonction de sa pression de vapeur. Des demi-vies de 4,2 jours dans un loam sableux acide à faible contenu organique et de 1,4 jour dans un loam sableux limoneux basique avec une teneur en carbone organique plus élevée suggèrent que la biodégradation pourrait être un processus de devenir environnemental important dans le sol. S'il est rejeté dans l'eau, le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) devrait s'adsorber sur les solides en suspension et les sédiments en fonction du Koc estimé. Les résultats des tests de biodégradation sont contradictoires. Le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) n'a pas été dégradé en 4 semaines à l'aide d'un inoculum de boue activée dans le test japonais MITI, peut-être en raison de la toxicité microbienne due à la concentration élevée du produit chimique testé, mais a atteint 20 à 65% de la demande théorique en oxygène après 28 jours dans le test en bouteille fermée. La volatilisation à partir de la surface de l'eau devrait être un processus de devenir important basé sur la constante estimée de la loi de Henry de ce composé. Les demi-vies de volatilisation estimées pour une rivière et un lac modèles sont respectivement de 18 et 134 jours. Une fourchette de FBC de 5,5 à 13 suggère que la bioconcentration dans les organismes aquatiques est faible. Le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) ne devrait pas subir d'hydrolyse dans l'environnement car les phénols sont généralement résistants à l'hydrolyse. L'exposition professionnelle au 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) peut se produire par inhalation et par contact cutané avec ce composé sur les lieux de travail où le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) est produit ou utilisé. Les données de surveillance indiquent que la population générale peut être exposée au 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) par ingestion d'eau potable, lorsque le produit chimique s'est formé par inadvertance pendant le traitement de chloration, et par contact cutané avec ce composé et d'autres produits contenant 3- méthyl-4-chlorophénol (PCMC).

 

Le Koc du 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) est 490 (1). Selon un schéma de classification (2), cette valeur Koc suggère que le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) devrait avoir une mobilité modérée dans le sol. Le pKa du 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) est de 9,55 (3), indiquant que ce composé existera partiellement sous forme anionique dans l'environnement et que les anions ne s'adsorbent généralement pas plus fortement sur les sols contenant du carbone organique et de l'argile que leur homologues neutres (4). Le produit chimique s'est avéré mobile dans un système de filtre à charbon actif-sable; cela a été considéré comme indiquant un faible potentiel d'adsorption dans les systèmes de sol (5). Le bilan de concentration en 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) était de 0,167 ug / L d'effluent, effluent non détecté de Steinhaeule, Neu-Ulmin, une importante station d'épuration municipale en Allemagne, échantillonné le 11 mars 1998 (6).
La constante de la loi de Henry pour le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) est estimée à 2,4X10-6 atm-cu m / mole (SRC), en fonction de sa pression de vapeur, 5,0X10-2 mm Hg (1), et de l'eau solubilité, 3 830 mg / L (2). Cette constante de la loi de Henry indique que le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) devrait se volatiliser à partir de la surface de l'eau (3). Sur la base de cette constante de la loi de Henry, la demi-vie de volatilisation d'une rivière modèle (1 m de profondeur, coulant 1 m / s, vitesse du vent de 3 m / s) (3) est estimée à 18 jours (SRC). La demi-vie de volatilisation d'un lac modèle (1 m de profondeur, débit de 0,05 m / s, vitesse du vent de 0,5 m / s) (3) est estimée à 134 jours (SRC). La constante de la loi de Henry du 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) indique que la volatilisation à partir de surfaces de sol humides peut se produire (SRC). Le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) ne devrait pas se volatiliser à partir des surfaces de sol sec (SRC) en fonction de sa pression de vapeur (1).
NIOSH (enquête NOES 1981-1983) a estimé statistiquement que 175 929 travailleurs (dont 24 335 étaient des femmes) étaient potentiellement exposés au 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) aux États-Unis (1). L'exposition professionnelle au 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) peut se produire par inhalation et par contact cutané avec ce composé sur les lieux de travail où le 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) est produit ou utilisé. Les données de surveillance indiquent que la population générale peut être exposée au 3-méthyl-4-chlorophénol (PCMC) par ingestion d'eau potable, lorsque le produit chimique s'est formé par inadvertance pendant le traitement de chloration, et par contact cutané avec ce composé et d'autres produits contenant du 3- méthyl-4-chlorophénol (PCMC) (SRC).

 

Le Para Chloro Meta Cresoll (PCMC) que nous proposons est formulé sous la stricte vigilance d'experts afin de garantir une qualité supérieure. Il est testé sur différents paramètres de qualité avant son expédition finale. Nous sommes nommés parmi les fabricants, fournisseurs et exportateurs renommés de Para Chloro Meta Cresoll (PCMC). Nous avons la capacité de livrer au détail ainsi que des commandes en gros de Para Chloro Meta Cresoll (PCMC) dans les délais impartis.

Le p-chloro-m-crésol (PCMC) est une substance active avec une pureté minimale spécifiée de 99,8%. L'analyse des lots de production représentatifs de la substance active a été fournie. La spécification d'impureté m-crésol pertinente est de 0,1%. Compte tenu de la classification du m-crésol et de sa teneur dans la substance active (0,1%), le mcresol n'est pas considéré comme une substance préoccupante du point de vue (éco) toxicologique. La valeur de la constante de dissociation de 9,4 indique que la PCMC peut être trouvée sous forme de sel à des niveaux de pH plus élevés. La substance active est la forme acide de la PCMC. Toutes les études utilisées pour fixer les valeurs physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques ont été réalisées sur la forme acide et sont cohérentes avec une pureté de production de 99,9% (valeur nominale trouvée dans l'analyse en 5 lots).

L'analyse de la littérature a clairement montré que, surtout si la concentration de PCMC est dans la plage efficace, aucune résistance acquise ne se produit. De plus, en utilisant des concentrations bactéricides, le risque de développement de résistance croisée ou de co-résistance est en général faible, compte tenu de l'activité multi-sites de la PCMC. Comme il interagit avec de nombreuses cibles différentes de la paroi cellulaire bactérienne, le risque de développer des mécanismes de résistance est minime. Peu d'auteurs ont décrit les effets sporocides insuffisants du PCMC et l'ont expliqué par le développement d'une résistance. Cependant, le PCMC n'est pas efficace contre les spores microbiennes et un tel manque bien connu d'efficacité sporicide ne peut être interprété comme le résultat du développement d'une résistance.

 

Études de toxicité répétées
L'application orale de PCMC pendant 4 semaines à des rats n'a causé aucun effet indésirable. Par conséquent, la NOAEL orale subaiguë est de 790 et 920 mg / kg / jour pour les hommes et les femmes, respectivement. L'application cutanée de PCMC pendant 4 semaines à des rats a provoqué une moribondité, une diminution du gain de poids corporel, en raison d'une consommation alimentaire réduite, d'une augmentation de la consommation d'eau et des effets sur les voies urinaires (urétérectasie, caillots sanguins dans la vessie) et des effets cutanés locaux au site d'application (érythème , œdème, plaies et crustification et augmentation de l'épaisseur de la peau) à 1 000 mg / kg pc / jour. Aucun effet n'a été observé à la dose inférieure de 200 mg / kg pc / jour qui est considérée comme la DSENO subaiguë pour les effets systémiques et locaux chez le rat. Dans une autre étude cutanée avec des lapins, un traitement cutané par PCMC pendant 21 jours ne provoque aucun effet systémique mais uniquement des réactions cutanées locales à la dose inférieure testée de 10 mg / kg pc / jour. Par conséquent, aucune NOAEC ne peut être déterminée pour les effets locaux, seule une LOAEC de 10 mg / kg / jour est retenue. Dans une étude par inhalation chez des rats Wistar, axée sur les effets respiratoires, certains effets locaux ont été observés. La NOAEL et la NOAEC déterminées à partir de cette étude sont de 50 mg / m3.
L'administration orale subchronique de PCMC à des rats pendant 3 mois n'a produit aucun effet indésirable à des doses allant jusqu'à 120 mg / kg pc / jour (mâles) et 170 mg / kg pc / jour (femelles) inclus. Aucun NOAEL n'a été déterminé dans cette étude. L'application cutanée de PCMC à des rats pendant 13 semaines ne provoque aucun effet. La DSEO cutanée subchronique est estimée à 500 mg / kg pc / jour.

 

 

Données expérimentales
Pour affiner l'évaluation et justifier son utilisation, le demandeur a fourni 3 études expérimentales mesurant le taux de PCMC dans des tissus de porc (Stroech KD, 2012a; Kellner G, 2011) et de poulets de chair (poulet) (Stroech KD, 2012b) après élevage sur une zone traité avec un désinfectant contenant du PCMC seul ou du PCMC et du 2-benzyl-4 chlorophénol. Le but de ces 3 études était d'étudier le niveau de résidus de PCMC dans les parties comestibles
des porcs d'engraissement (viande, graisse, foie, reins, peau) et poulets de chair (viande, foie, peau et graisse), après une seule application dans le hangar pour les deux premières études. Dans la troisième étude, la désinfection a eu lieu avant chaque transfert d'animaux d'un enclos à un autre (4 désinfections pendant toute la période d'élevage). Dans toutes les études, le hangar a été désinfecté avec une solution prête à l'emploi contenant du PCMC. Après séchage, des porcs ou des poulets ont été introduits et nourris. Deux études ont été réalisées avec un taux d'application 10 fois inférieur à celui prévu. 
Le PCMC est stable à l'hydrolyse à des valeurs de pH de 4, 7 et 9 (50 ° C). Par conséquent, il ne faut pas s'attendre à ce que les processus hydrolytiques contribuent à la dégradation des PCMC dans le milieu aquatique.

 

 

Biodégradation
Aucune étude clé traitant de la dégradation de la PCMC en STP n'a été fournie. Cependant, des études de simulation de soutien, des rapports de surveillance et des publications indiquent qu'une élimination efficace du PCMC se produit dans les STP industriels comme dans les stations nationales. Étant donné que le PCMC est facilement biodégradable (fenêtre de 10 jours remplie), une demi-vie de 0,03 jour a été appliquée pour le compartiment STP pour le calcul de l'exposition. Deux études concernant la biodégradation dans les systèmes de sédiments d'eau ont été fournies. Le premier montre que la dissipation des PCMC est rapide dans l'ensemble du système (DT50, 12 ° C ≤ 3,6 d) comme en phase aqueuse (DT50, 12 ° C ≤ 3,3 d). Le taux de minéralisation était supérieur à 20% et les résidus liés restaient inférieurs à 55%. Cette première étude indique clairement qu'aucun métabolite extractible ne s'est produit à plus de 10% dans le sédiment. Le tableau étant moins clair pour le métabolite dans la phase aqueuse, une étude complémentaire a été fournie afin de mieux séparer et quantifier les métabolites. Cette deuxième étude permet de confirmer qu'aucun métabolite préoccupant n'est apparu dans la phase aqueuse, le seul métabolite proche du seuil de 10% étant le phénol (9,9% de la radioactivité appliquée). Une étude et une analyse en laboratoire non essentielles des sédiments et de l'eau dans les rivières allemandes soutiennent le taux élevé de biodégradation aérobie dans le milieu aquatique. De plus, plusieurs informations traitant de la voie métabolique du PCMC dans l'eau ont été fournies. Seules des données de soutien ont été fournies pour l'évaluation de la dégradation des PCMC dans le sol et la valeur de dégradation par défaut du TGD10 pour une substance facilement biodégradable a donc été appliquée pour calculer les concentrations de PCMC dans le sol (DT50: 30 jours).

 

 

Les toxines
La plupart des neurotoxines produisent une encéphalopathie diffuse ou une neuropathie périphérique. Seule l'exposition à l'éthylène glycol, au trichloréthylène et aux PCMC provoque une toxicité sélective pour les nerfs crâniens. L'éthylène glycol est un antigel. L'ingestion provoque une diplégie faciale, une déficience auditive et une dysphagie. L'intoxication au trichloréthylène peut provoquer de multiples neuropathies crâniennes mais a une prédilection pour le nerf trijumeau. C'était autrefois un traitement pour le tic douloureux. La PCMC, un composé utilisé dans la production industrielle d'héparine, a provoqué une paralysie faciale unilatérale récurrente chez un travailleur exposé. L'inhalation du composé a provoqué des picotements d'un côté du visage suivis d'une faiblesse des muscles. La perturbation neurologique était brève, soulagée par une exposition à l'air frais et pouvait être reproduite expérimentalement.

 

Le p-chlorocrésol (p-chloro-m-crésol; PCMC; nom de marque: Preventol CMK) possède des propriétés désinfectantes et antiseptiques. Le PCMC est utilisé dans diverses préparations pour la désinfection cutanée et les plaies. Il est également utilisé comme conservateur dans les crèmes et autres préparations à usage externe contenant de l'eau. Pour une utilisation comme désinfectant tel qu'un lavage des mains, il est généralement dissous dans de l'alcool en combinaison avec d'autres phénols. C'est un allergène modéré pour les peaux sensibles. Le PCMC produit des effets potentiellement mortels qui incluent la dermatite, qui sont responsables de l'arrêt du traitement par PCMC. Les effets indésirables symptomatiques produits par le PCMC sont plus ou moins tolérables et s'ils deviennent sévères, ils peuvent être traités de manière symptomatique, notamment des réactions d'hypersensibilité, une irritation des yeux.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.