Kalite Politikası

Müşteri beklentilerini eksiksiz ve zamanında karşılamak amacıyla, ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve teknolojik gelişmeleri periyodik gözden geçirmeyi ilke edinen ATAMAN KİMYA aşağıdaki çalışmaları yapacağını ve sürekliliğini sağlayacağını taahhüt eder: 
 
» Gerekli kaynakları ayırmak ve bunun sürekliliğini sağlamak.
» Yasal mevzuat gereklilikleri ile birlikte Kuruluşun bağlamını ve ilgili taraf beklentilerini göz önüne alarak, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek için planlar yapmak, bu doğrultuda hedefler belirlemek.
» Çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerini artırmak için periyodik eğitim programları yapmak ve sürekliliğini sağlamak.
» Sürekli iyileştirme ilkesini iş proseslerinin her aşamasında her günün ve her işin bir parçası haline getirmek.
» Çalışanların kalite yönetim sistemi ilkeleri çerçevesinde görüş vermesi ve sisteme katılımı için gerekli altyapıyı oluşturmak.
» Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanabilir şartlarını yerine getirmek için gerekli altyapıyı sağlamak.
 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.