1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DIETHYLETHANOLAMINE (DİETİL ETANOLAMİN)

Dithylethanolamine (DEEA)
CAS: 100-37-8
Dietiletanolamin (DEEA), amin ve alkollerin özelliklerini birleştiren renksiz, higroskopik bir sıvı bazdır. Suda çözünür, alkol ve benzen ve yanıcıdır.
Dithylethanolamine buhar ve yoğuşma hatlarında korozyon inhibitörü olarak kullanılır. Ayrıca bir tekstil yumuşatıcı, asit ortamda bir emülgatör ve reçineiçin bir kür ajan olarak kullanılır.
Biz birden fazla müşteri, küçük son kullanıcılardan büyük Fortune 500 müşterilerine, onların Diethylethanolamine (DEEA) tedarik gereksinimleri ile yardımcı oldu ve bu tür ihtiyaçlarını karşılamak için toplu ve çeşitli paketlenmiş ürünler gemi olabilir.
Yaygın olarak DEEA olarak kısaltması kullanılan dietiletanolamin, kimyasal formülü HN(CH2CH2OH)2 olan organik yapılı bir bileşiktir.

Saf haldeki dietiletanolamin oda sıcaklığında beyaz renkli bir katıdır, fakat suyu absorbe etme ve aşırı soğuma eğiliminden dolayı çoğunlukla renksiz, viskoz yapıda bir likittir. Dietanolamin birden fazla fonksiyonel gruba sahip , ikincil amin ve bir dioldür. Tüm organik yapılı aminlerde olduğu gibi, dietanolamin de zayıf bazdır. İkincil amin ve hidroksil gruplarının suyu seven (hidrofilik) karakterini gösteren DEA, suda iyi çözünür. DEA'dan elde edilen amidler genellikle hidrofilik özelliktedir. 2013'te yapılan çalışmalara göre, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansına tarafından " muhtemel karsinojen içerik olarak " belirlenmiştir.

Etilen oksitin sulu amonyak ile muamelesi sonucu ilk olarak dietiletanolamin elde edilir:

C2H4O + NH3 → H2NCH2CH2OH

Dietil etanol amin ve trietanolamin elde etmek üzere ikinci ve üçüncü bir eşdeğer etilen oksit ile tepkimeye girer:

 


C2H4O + H2NCH2CH2OH → HN(CH2CH2OH)2

 

C2H4O + HN(CH2CH2OH)2 → N(CH2CH2OH)3

Bu prosesle yılda yaklaşık olarak 300 milyon kg olarak üretilmesi sağlanır. Ürünlerin oranı, başlangıç maddelerinin stokiyometrisi ile oynanarak kontrol edilebilir.

Di atanol amin, bir sürfaktan madde ve bir korozyon önleyici olarak işlev görür. H2S ve CO2' i doğal gazdan uzaklaştırmak için kullanılır.

Petrol rafinerilerinde, H2S nin ekşi gazdan uzaklaştırılması için sıklıkla su içinde bir di etanol amin çözeltisi kullanılır.

 

Ayrıca morfolin üretiminde di etanol amin hammadde olarak kullanılmaktadır.
Uygulama
Methylethanolamine procaine bir öncü kimyasal olarak kullanılabilir. Karbonik asidi nötralize ederek ve oksijeni atarak buhar ve yoğuşma hatlarında korozyon inhibitörü olarak kullanılır. ilaç endüstrisinde ilaç sentezi için ve kimya endüstrisinde polimerlerin sentezinde katalizör olarak kullanılır. Ayrıca bir pH stabilizatör olarak kullanılır.

 

 

Notlar
Serin bir yerde saklayın. Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun. Higroskopik , nem kaçının. Güçlü oksitleyici maddelerden uzak tutun, güçlü asitler, Bakır, Çinko, Demir, Asitlerin yakınında saklamayın.

 

 

Uygulama
Methylethanolamine procaine bir öncü kimyasal olarak kullanılabilir. Karbonik asidi nötralize ederek ve oksijeni atarak buhar ve yoğuşma hatlarında korozyon inhibitörü olarak kullanılır. ilaç endüstrisinde ilaç sentezi için ve kimya endüstrisinde polimerlerin sentezinde katalizör olarak kullanılır. Ayrıca bir pH stabilizatör olarak kullanılır.

 

 

Notlar
Serin bir yerde saklayın. Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun. Higroskopik , nem kaçının. Güçlü oksitleyici maddelerden uzak tutun, güçlü asitler, Bakır, Çinko, Demir, Asitlerin yakınında saklamayın.

 

 

İlgili bileşikler Diethylhydroxylamine
Aksi belirtilmediği sürece, standart hallerindeki (25 °C [77 °F], 100 kPa' daki malzemeler için veriler verilir.
Bilgi kutusu referansları
Dithylethanolamine (DEAE), C6H15NO moleküler formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir. Lokal anestezik prokain gibi çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde öncü olarak kullanılır. Bu prokain yapmak için 4-aminobenzoik asit ile reaksiyona olabilir. DEAE, iyon değişimi kromatografisinde yaygın olarak kullanılan DEAE-selüloz reçinin habercisi olarak kullanılabilir. DEAE yenilenebilir kaynaklardan da rahatlıkla elde edilebilir. Kimyasal olarak stabildir ve çevresinden karbondioksit (CO2) emebilir. Çözeltide, sıcaklık arttığında suyun yüzey gerilimini azaltabilir. [3]

 

 

Içeriği
1 Uygulamalar
2 Hazırlık
3 Güvenlik
4 Referanslar
Uygulama
Dithylethanolamine karbonik asidi nötralize ederek ve oksijen atma buhar ve yoğuşma hatlarında korozyon inhibitörü olarak kullanılır.

 

 

Hazırlık
Dietiletanolamin dietilamin ve etilen oksit reaksiyonu ile ticari olarak hazırlanır. [4]

 

 

Güvenlik
Dithylethanolamine gözler, cilt ve solunum sistemi için tahriş edici. İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi ve Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü, sekiz saatlik bir iş günü boyunca 10 ppm (50 mg/m3) kimyasal ı işleyen işçiler için mesleki maruziyet limitleri belirlebilmiştir. [6]

 

 

TEHLIKE ÖZETI
* Diethylethanolamine nefes ve cildinizi geçerek sizi etkileyebilir.
* Methylethanolamine temas bir döküntü veya yanma hissi neden cildi tahriş edebilir.
* Temas ciddi göz tahrişine neden olabilir ve kalıcı hasara yol açan yanıklar. 
* Nefes Diethylethanolamine öksürük neden burun, boğaz ve akciğerler tahriş edebilir, hırıltık ve / veya nefes darlığı.
* Maruz kalma mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir. Kimlik
Metoddanolamin zayıf Amonya benzeri kokusu olan renksiz bir sıvıdır. Bu ilaçlar, ilaçlar, pestisitler ve diğer kimyasallar yapımında kullanılır.
ATıF NEDENI
* OSHA tarafından düzenlenir ve ACGIH, DOT, NIOSH ve NFPA tarafından atıfta çünkü * Diethylethanolamine Tehlikeli Madde Listesinde yer almaktadır.
* Bu Diethylethanolamine cildiniz aracılığıyla emilir kabul edilmelidir, bu nedenle maruz kalma artan.
Diethylethanolamine maruz kaldıktan hemen sonra ve vardiya sonunda iyice yıkayın.
* Çalışma alanında tehlike ve uyarı bilgileri gönderin. Buna ek olarak, devam eden bir eğitim ve öğretim çabalarının bir parçası olarak, potansiyel maruz işçilere Diethylethanolamine sağlık ve güvenlik tehlikeleri hakkında tüm bilgileri iletmek.

 

 

Diethylethanolamine (DEEA)
CAS: 100-37-8
Diethylethanolamine (DEEA) is a colorless, hygroscopic liquid base combining the properties of amines and alcohols. It is soluble in water, alcohol, and benzene and it is combustible.
Diethylethanolamine is used as a corrosion inhibitor in steam and condensate lines. It is also used as a textile softener, an emulsifier in acid media, and a curing agent for resins.
We have helped multiple customers, from small end users to large Fortune 500 customers, with their Diethylethanolamine (DEEA) supply requirements and can ship bulk and various packaged products to meet such needs.

 

 

Diethylethanolamine
Skeletal formula of diethylethanolamine
Names Preferred IUPAC name
2-(Diethylamino)ethan-1-ol
Other names
2-(Diethylamino)ethanol Diethylaminoethanol 2-Diethylaminoethanol
N,N-Diethyl-2-aminoethanol N,N-Diethylethanolamine
Diethyl(2-hydroxyethyl)amine (2-Hydroxyethyl)diethylamine
2-Diethylaminoethyl alcohol 2-Hydroxytriethylamine
Diethylethanolamine (DEEA), an industrial anticorrosive additive, was evaluated in rats for its potential toxicity. A 2-week inhalation exposure to 10 ppm revealed no signs of toxicity.
At 56 ppm, rats exhibited signs of nasal irritation and corneal opacities. Significant mortality (males, 90%; females, 50%) occurred at 301 ppm. 
Identifiers
CAS Number 
100-37-8 ☑
3D model (JSmol) 
Interactive image
Beilstein Reference 741863
ChEBI 
CHEBI:52153 ☑
ChEMBL 
ChEMBL1183 ☑
ChemSpider 
13842001 ☑
ECHA InfoCard 100.002.587
EC Number 
202-845-2
MeSH 2-diethylaminoethanol
Applications
Diethylethanolamine can be used as a precursor chemical to procaine. It is used as a corrosion inhibitor in steam and condensate lines by neutralizing carbonic acid and scavenging oxygen. it is used for the synthesis of drugs in the pharmaceutical industry and as a catalyst for the synthesis of polymers in the chemical industry. It is also used as a pH stabilizer.

 

 

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hygroscopic , Avoid moisture. Keep away from strong oxidizing agents, strong acids, Copper, Zinc, Iron, Do not store near acids.
Molar mass 117.192 g·mol-1
Appearance Colourless liquid
Odor Ammoniacal
Density 884 mg mL-1
Melting point -70 °C; -94 °F; 203 K [1]
Boiling point 161.1 °C; 321.9 °F; 434.2 K
Solubility in water miscible[1]
log P 0.769
Vapor pressure 100 Pa (at 20 °C)
Refractive index (nD) 1.441-1.442

 

 

Applications
Diethylethanolamine can be used as a precursor chemical to procaine. It is used as a corrosion inhibitor in steam and condensate lines by neutralizing carbonic acid and scavenging oxygen. it is used for the synthesis of drugs in the pharmaceutical industry and as a catalyst for the synthesis of polymers in the chemical industry. It is also used as a pH stabilizer.

 

 

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hygroscopic , Avoid moisture. Keep away from strong oxidizing agents, strong acids, Copper, Zinc, Iron, Do not store near acids.
Hazards
GHS pictograms GHS02: Flammable GHS05: Corrosive GHS07: Harmful
GHS Signal word Danger
GHS hazard statements H226, H302, H312, H314, H317, H332
GHS precautionary statements P280, P305+351+338, P310
Flash point 50 °C (122 °F; 323 K)
Explosive limits 1.4-11.7%
Lethal dose or concentration (LD, LC):
LD50 (median dose) 
1.113 g kg-1 (dermal, rabbit)
1.3 g kg-1 (oral, rat)
LC50 (median concentration) 924 ppm (rat, 4 hr)
1027 ppm (mouse)[2]
NIOSH (US health exposure limits):
PEL (Permissible) TWA 10 ppm (50 mg/m3) [skin][1]
REL (Recommended) TWA 10 ppm (50 mg/m3) [skin][1]
IDLH (Immediate danger) 100 ppm[1]

 

 

Related compounds
Related alkanols 
N-Methylethanolamine
Dimethylethanolamine
Diethanolamine
N,N-Diisopropylaminoethanol
Methyl diethanolamine
Diethylethanolamine 
Bis-tris methane
Meglumine

 

 

Related compounds Diethylhydroxylamine
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Infobox references
Diethylethanolamine (DEAE) is a chemical compound with the molecular formula C6H15NO. It is used as a precursor in the production of a variety of chemical commodities such as the local anesthetic procaine. It can be reacted with 4-aminobenzoic acid to make procaine. DEAE can be used as a precursor for DEAE-cellulose resin, which is commonly used in ion exchange chromatography. DEAE can also be conveniently obtained from renewable sources. It is chemically stable and able to absorb carbon dioxide (CO2) from its surroundings. In solution, it can decrease the surface tension of water when the temperature is increased.[3]

 

 

Contents
1 Applications
2 Preparation
3 Safety
4 References
Applications
Diethylethanolamine is used as a corrosion inhibitor in steam and condensate lines by neutralizing carbonic acid and scavenging oxygen.

 

 

Preparation
Diethylethanolamine is prepared commercially by the reaction of diethylamine and ethylene oxide.[4]

 

 

(C2H5)2NH + cyclo(CH2CH2)O → (C2H5)2NCH2CH2OH
It is also possible to prepare it by the reaction of diethylamine and ethylene chlorohydrin.[5]

 

 

Safety
Diethylethanolamine is an irritant to the eyes, skin, and respiratory system. The Occupational Safety and Health Administration and the National Institute for Occupational Safety and Health have set occupational exposure limits for workers handling the chemical at 10 ppm (50 mg/m3) over an eight-hour workday.[6]

 

 

HAZARD SUMMARY
* Diethylethanolamine can affect you when breathed in and by passing through your skin.
* Diethylethanolamine can irritate the skin causing a rash or burning feeling on contact.
* Contact can cause severe eye irritation and burns leading to permanent damage. 
* Breathing Diethylethanolamine can irritate the nose, throat and lungs causing coughing, wheezing and/or shortness of breath.
* Exposure can cause nausea and vomiting. IDENTIFICATION
Diethylethanolamine is a colorless liquid with a weak Ammonia-like odor. It is used in making medicines, pharmaceuticals, pesticides, and other chemicals.
REASON FOR CITATION
* Diethylethanolamine is on the Hazardous Substance List because it is regulated by OSHA and cited by ACGIH, DOT, NIOSH and NFPA.
* It should be recognized that Diethylethanolamine can be absorbed through your skin, thereby increasing your exposure.
Wash thoroughly immediately after exposure to Diethylethanolamine and at the end of the workshift.
* Post hazard and warning information in the work area. In addition, as part of an ongoing education and training effort, communicate all information on the health and safety hazards of Diethylethanolamine to potentially exposed workers.

 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.