1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CAPRIC ACID (KAPRİK ASİT)

Synonyms
Acido decanoico (Spanish); Capric acid; n-Capric acid; Caprinic acid; Caprynic acid; n-Decanoic acid; n-Decoic acid; Decylic acid; n-Decylic acid; 1-Nonanecarboxylic acid

 

MCT Yağı (Orta Zincirli Triglesitler) ayni zamanda MCT'ler de denebilir. MCT Yağı sadece ve bir tek eşsiz olarak Coconut (Hindistancevizi) ve Palmiye (Palmiye yağı kanserolejen olduğu için önerilmemektedir) yağlarında bulunmaktadır. MCT Yağı kan şekerini dengelemede ve bedendeki keton üretimini çoğaltmakta çok önemli bir rol oynamaktadır. 
Böylece MCT'ler çok güçlü bir silah olarak vücutta anti enflamasyon, metalbizma hızlandırmada ve zekasal fonksiyonların artımında çok etkili olmaktadır.

 

MCT Yağı (Medium Chain Triglycrerides) yağları orta zincirli yağlardır. Yağlar kısa, orta ve uzun zincirli olarak 3 gruba ayrılırlar. Çoğu yağlar kısa, orta ve uzun yağların birleşimlerinden (kombinasyonlarında) meydana gelmektedir. MCT yağları ise orta zincirli yağlardan olup içerdiği yağ asitleri 6 ile 12 arası karbon zinciri içermektedirler. Bunlar:

 

C6 - Caproic Asit (Kaproik Asit)
C8 - Caprylic Asit (Kaprilik Asit)
C10 - Capric Asit (Kaprik Asit)
C12 - Lauric Asit (Laurik Asit)

 

 

kaprik asit İng. capric acid
On karbon atomlu doymuş yağ asidi.
kaprik asit İng. capric acid
Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir yağ asidi

 

 

kaprik asit İng. capric acid
Hayvansal yağlarla diğer yağlarda bulunan, teke kokusunda, on karbonlu doymuş bir yağ asidi, dekanoik asit.
Kaprik Asit (Capric Asit)
Bu 10 karbon zincir yağ asidi ayrıca karaciğerden herhangi bir iş yapmadan hücrenin mitokondriyasında kolay enerjiye dönüşen çok güçlü bir MCT'dir. 
Ayrıca, capric asid, P Acnes, E Coli ve Candida albicans gibi bakterilere karşı büyük anti-mikrobik etkileri olduğu gösterilmiştir.

 

 

Araştırma ayrıca, kaprik asitin kemik dokusuna karşı inflamatuvar etkinliği azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Bu, kemik kaybını ve osteoporozun önlenmesindeki yararının kanıtını sağlar.
1-Doymuş Yağ Asitleri:
CnH2nO2 formülüyle gösterilirler. Doğal yağlarda C4-C24 arasında bulunurlar.
8C'a kadar olanlar oda sıcaklığında sıvıdır. Karbon sayısı arttıkça erime sıcaklıkları yükselir, buhar basınçları düşer ve kaynama noktaları artar. Doymuş
yağ asitleri bulundukları yağa katı özellik verirler.

 

 

a) Kısa ve Orta Zincirli Doymuş Yağ Asitleri (C4-C14): Bu grup yağ asitleri daha çok süt yağında ve laurik asit yağlarında bulunurlar. Örneğin, inek sütü yağında
bütirik asit ağırlıkça %4 oranında bulunur. Ayrıca kısa zincirli yağ asitleri tereyağında da yaygın olarak bulunmaktadırlar (C6-C12). Bazı tohum yağları ise
(koko ve palm çekirdeği yağı) oldukça yüksek oranlarda (C12, %50 civarında) ve önemli oranlarda kaprilik (C8), kaprik (C10) miristik asit C14) içerirler.

 

Kaprik Asit Nedir?

Kaprik asit, hayvansal yağlarda, sütte, palmiye ve hindistancevizi yağları gibi bazı bitkisel yağlarda bulunabilen doğal olarak oluşan bir yağ asididir . Bileşiğin adı, keçi anlamına gelen Latince kelimeden türetilmiştir . Dekanoik asit olarak da bilinen kaprik asit, keçi sütüne belirgin kokusunu verir ve önemli ölçüde yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

Kaprik asit, beyaz kristal, şeffaf, renksiz veya soluk-sarı renkli bir rafine sıvı formları mevcuttur. Bileşik ticari gıda üretiminde yaygın olarak antimikrobiyal olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde, besin maddesi geleneksel olarak selüloz ürünleri, boya, lezzet verici ve yağlayıcı özelliklerinin yanı sıra ilaç, parfüm, özel sabunlar ve sentetik kauçuk üretiminde de kullanılır.

Çevre Koruma Ajansı (EPA) kaprik asiti güvenli olarak sınıflandırır. Yüksek dozlarda bile insanlar için önemli bir sistemik toksisite riski göstermediği belirtilmektedir. EPA ayrıca kaprik asidin doğada yoğun olarak oluştuğunu ve herhangi bir çevresel risk oluşturmadığını kaydetmiştir.

 

Hindistan cevizi yağı ve hurma çekirdeği yağı gibi tropikal yağlar önemli ölçüde zengin kaprik asit içerir. Besin ayrıca inek sütünde az miktarda bulunabilir.
Kaprik asit ve sağlık yararları
Kaprik asitin birçok sağlık yararı olduğu söylenir. Kaprik asidin, aynı anda kötü kolesterol oranlarını düşürürken, iyi kolesterol seviyelerini arttırdığı; laurik asit ve kaprilik asit gibi diğer orta zincirli yağ asitleri ile çalıştığını belirtilmektedir.

 

Bileşiğin ayrıca sindirim sisteminin genel sağlığını ve işlevini geliştirdiği bulunmuştur. Kaprik asit, pankreasın yeterli insülin salgılaması için uyarır. Bu, günlük insülin enjeksiyonuna dayanan diyabet hastaları için özellikle yararlıdır. Çünkü besin, insülin atışlarına olan bağımlılıklarını etkili bir şekilde azaltabilir.

Safra taşı ve parazitler de kaprik asit kullanılarak ele alınabilecek sindirim sağlığı sorunları arasındadır. Önceki çalışmalar, bağırsak paraziti giardia lamblia'nın , bileşiği içeren süt yağı asitlerine maruz kaldığında inaktive edildiğini göstermiştir.

Benzer şekilde Mayo Kliniği ve Wisconsin Üniversitesi Hastanesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, kaprik asit içindeki monogliseritlerin ve digliseritlerin safra taşlarını parçalamaya yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaprik asit ayrıca güçlü antiviral ve antibakteriyel özellikleri ile değerlenir. Besin bir türevi olan monokaprine ile virüsleri, bakterileri ve maya Candida ablicansa karşı etkilidir. .

California-Davis Üniversitesi'nden bir araştırmacı ekibi tarafından yürütülen 2004 tarihli bir araştırma, kaprik asidin çocukları enfeksiyonlara ve toksinlere karşı korumaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, İzlanda Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, üç abricans suşunun ortadan kaldırılmasında kaprik asidin en etkili bileşik olduğunu gözlemlediler.

Filipinler'de yapılan bir araştırma, kaprik asidin laboratuvar kültürlerindeki insan immün yetmezlik virüsünü (HIV) öldürmede oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Keşif antiretroviral ilaçlara nazaran daha ucuz ve daha güvenli bir alternatif olan kaprik asidin AIDS tedavisinde potansiyeli olduğunu savunmaktadır.

Kaprik asit ve diğer orta zincirli trigliseritler daha hızlı metabolize edilir ve karaciğerde daha hızlı işlenir, bu da egzersizi güçlendirmek ve sağlıklı kilo kaybını indüklemek için bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

 

Kaprik asit ile desteklenen vücut sistemleri
Kaprik asit, kalp sağlığını geliştirmek ve sindirim profilini iyileştirmek için gereklidir. Benzer şekilde, yararlı bileşik vücudun bakteri ve virüslere karşı savunmasını güçlendirmeye yardımcı olur.

 

 

Kaprik asit, kötü kolesterol birikmesini, bağırsak parazitlerini ve safra taşlarını önler.
Kaprik asit, hem bakteriyel hem de viral enfeksiyonların olasılığını azaltır.
Kaprik asit potansiyel olarak HIV enfeksiyonuna ve AIDS ilerlemesine durdurma potasiyeline sahip olduğu savunulur.
Kaprik asit kalbe, sindirime ve bağışıklık sistemine faydalıdır.

 

 

MCT yağları genellikle % 100 kaprilik asit (C8), % 100 kaprik asit (C10) veya ikisinin bir kombinasyonunu içerir.
Kaproik asit (C6) tatsız oluşu ve kokusundan dolayı normalde dahil edilmez. Laurik asit (C12) çoğu zaman eklenmez veya sadece küçük miktarlarda bulunur.
Laurik asidin Hindistan cevizi yağındaki ana bileşen olduğu göz önüne alındığında, MCT yağlarını yanıltıcı olan "sıvı Hindistan cevizi yağı" olarak pazarlayan üreticilere dikkat edin.
Birçok savunucu, MCT yağını Hindistan cevizi yağından daha iyi pazarlar, çünkü kaprilik asit (C8) ve kaprik asidin (C10), laurik asitten (C12) enerji için daha hızlı emildiği ve işlendiği düşünülmektedir.
Örneğin, laurik asit, kaprilik asit (C8) veya kaprik asit (C10) 'dan bile daha fazla anti-mikrobik özelliklere sahiptir, yani zararlı bakteri ve virüsleri öldürmeye yardımcı olabilir.
On karbon atomlu doymuş yağ asidi.
Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir yağ asidi.
Hayvansal yağlarla diğer yağlarda bulunan, teke kokusunda, on karbonlu doymuş bir yağ asidi, kaprik asit.,

 

 

Oluşumu
Kaprik asit hindistan cevizi yağı doğal olarak oluşur (%10 hakkında) ve palmiye çekirdeği yağı (%4 civarı), aksi takdirde tipik tohum yağlarında nadirdir.[ 10] Çeşitli memelilerin sütünde ve daha az ölçüde diğer hayvansal yağlarda bulunur. [6] Ayrıca durian türü Durio graveolens meyve yağların% 1.62 kapsar. [11]
Diğer iki asit keçiden sonra isimlendirilir: caproik (Bir C6:0 yağ asidi) ve kaprislik (bir C8:0 yağ asidi). Dekanoik asit ile birlikte, keçi sütü yağ bu toplam% 15. [12]

 

 

Üretim
Kaprik asit asidik koşullar altında krom trioksit (CrO3) oksidan kullanılarak birincil alkol decanol oksidasyonu hazırlanabilir. [13]
Kaprik asit nötralizasyonu veya trigliserid esterlerinin sodyum hidroksit ile saponifikasyonu sodyum dekanoat, CH3(CH2)8CO2-Na+ verir. Bu tuz sabun bazı türleri bir bileşenidir.

 

 

Kullanır
Kaprik asit yapay meyve tatlar ve parfüm ler için esterlerin üretiminde kullanılır. Ayrıca kimyasal sentezlerde bir ara madde olarak kullanılır. Organik sentezde ve endüstriyel olarak parfüm, yağ, gres, kauçuk, boya, plastik, gıda katkı maddesi ve ilaç üretiminde kullanılır. [8]
Ilaç
Çeşitli ilaçların Decanoate ester prodrugs mevcuttur. Dekanoik asit bir yağ asidi olduğundan, bir ilaç ile bir tuz veya ester oluşturan onun lipophilicity ve yağ dokusu için yakınlığı artacaktır. Yağ dokusundan bir ilacın dağılımı genellikle yavaş olduğundan, bir dekanoat formu kullanarak bir ilacın uzun etkili enjektabl formu gelişebilir (depo enjeksiyonu denir). Bir dekanoat ester olarak mevcut ilaçların bazı örnekler nandrolone dahil, fluphenazine, bromperidol, ve haloperidol. [alıntı gerekli]

 

 

Efekt -leri
Kaprik asit terapötik olarak ilgili konsantrasyonlarda rekabetçi olmayan bir AMPA reseptör antagonisti olarak hareket eder, bir gerilim- ve alt birim bağımlı bir şekilde, ve bu antiseizure etkilerini açıklamak için yeterlidir. [14] Beyinde dekanoik asit ile uyarıcı nörotransmisyon bu doğrudan inhibisyonu MCT ketojenik diyet antikonvülzan etkisine katkıda bulunur. [14] 
Kaprik asit ve AMPA reseptör antagonist ilaç perampanel AMPA reseptörü üzerinde ayrı sitelerde hareket, ve bu yüzden ampa reseptörü de bir kooperatif etkiye sahip olması mümkündür, perampanel ve ketojenik diyet sinerjik olabileceğini düşündüren. [14]

 

Kaprik asit ketojenik diyet ile ilişkili mitokondriyal proliferasyon sorumlu olabilir, ve bu PPARγ reseptör agonizmi ve mitokondriyal biyogenezde yer alan hedef genler yoluyla oluşabilir. [15] [16] Elektron taşıma zincirinin Kompleks I aktivitesi dekanoik asit tedavisi ile önemli ölçüde yükselir. [15]

 

Ancak, portal ven yoluyla karaciğerde alınan ilk geçiş metabolizması ile sözlü olarak yutulan orta zincirli yağ asitlerinin çok hızlı bir şekilde bozulduğu ve β-oksidasyon ve sitrik asit döngüsü ile karbondioksit, asetat ve keton cisimleri üretmek için koenzim A ara ları ile hızla metabolize edildiği unutulmamalıdır. [17] 
Ketonlar β-hidroksibutryat ve aseton doğrudan antinöbet aktivitesi olup olmadığı belirsizdir.
Dekanoik asit, kokuşmuş bir kokusu olan beyaz kristal katıdır. Erime noktası 31.5°C. Çoğu organik çözücüde ve seyreltik nitrik asitte çözünür; toksik olmayan. Parfüm ve meyve aromaları için esterler yapmak ve gıda sınıfı katkı maddeleri için bir ara olarak kullanılır.

 

 

CAMEO Kimyasallar
Kaprik asit bir C10, düz zincirdoymuş yağ asididir. Bir antibakteriyel ajan olarak bir role sahiptir, bir anti-inflamatuar ajan, bir insan metaboliti, uçucu bir yağ bileşeni, bir bitki metaboliti ve bir alg metaboliti. Düz zincirli doymuş yağ asidi ve orta zincirli yağ asididir. Bir dekanoat lakap asittir. Bir decane hidrittinden türemiş.
Kaprik Asit 10 karbon omurgası ile doymuş orta zincirli yağ asididir. Kaprik asit hindistan cevizi ve palmiye çekirdeği yağları yanı sıra çeşitli memelilerin süt doğal olarak bulunur.

 

 

Trade Names
ECONOSAN®; HEXACID®-1095; NEO-FAT 10®
SFA-for example, butyric acid (C4:0), caproic acid (C6:0), caprylic acid (C8:0), capric acid (C10:0), lauric acid (C12:0), myristic acid (C14:0), palmitic acid (C16:0), stearic acid (C18:0), arachidic acid (C20:0), behenic acid (C22:0), lignoceric acid (C24:0).

 

 

Chemical Class
Fatty acids, saturated, linear, number of C-atoms > = 8 and < = 12, with terminating carboxyl group.

 

 

Capric acid, also known as capric acid C10:0 or decylic acid, is a saturated fatty acid. Its formula is CH3(CH2)8COOH. Salts and esters of decanoic acid are called decanoates or caprates. The term capric acid is derived from the Latin "caper / capra" (goat) because the sweaty, unpleasant smell of the compound is reminiscent of goats.
There are only minor differences in calorie content of different fats. They all contain about 9 kcal or 37 kJ energy per gram of fat. Some triglycerides that are rich in caprylic acid (C8) and capric acid (C10) are called medium chain triglycerides (or MCTs). These are intended mainly for sports and postoperative nutrition and contain 8.3 kcal/g (Dean and English, 2013). Other low-calorie triglycerides have been developed from combinations of caprylic and capric acids and behenic acid (C22) or very short chain acids (acetic, propionic, and butyric) with stearic acid. 
Capric acid, a medium-chain fatty acid, is one of the volatile flavor/aroma constituents that has been identified in apple wine[1], stored nonfat dry milk[2] and parmesan cheese.[3]
Contents
1 Occurrence
2 Production
3 Uses
3.1 Pharmaceuticals
4 Effects
5 See also
6 References
Occurrence
Capric acid occurs naturally in coconut oil (about 10%) and palm kernel oil (about 4%), otherwise it is uncommon in typical seed oils.[10] It is found in the milk of various mammals and to a lesser extent in other animal fats.[6] It also comprises 1.62% of the fats from the fruit of the durian species Durio graveolens.[11]

 

 

Two other acids are named after goats: caproic (a C6:0 fatty acid) and caprylic (a C8:0 fatty acid). Along with decanoic acid, these total 15% in goat milk fat.[12]
Production
Capric acid can be prepared from oxidation of primary alcohol decanol by using chromium trioxide (CrO3) oxidant under acidic conditions.[13]

 

 

Neutralization of capric acid or saponification of its triglyceride esters with sodium hydroxide yields sodium decanoate, CH3(CH2)8CO2-Na+. This salt is a component of some types of soap.
Uses
Capric acid is used in the manufacture of esters for artificial fruit flavors and perfumes. It is also used as an intermediate in chemical syntheses. It is used in organic synthesis and industrially in the manufacture of perfumes, lubricants, greases, rubber, dyes, plastics, food additives and pharmaceuticals.[8]

 

 

Pharmaceuticals
Decanoate ester prodrugs of various pharmaceuticals are available. Since decanoic acid is a fatty acid, forming a salt or ester with a drug will increase its lipophilicity and its affinity for adipose tissue. Since distribution of a drug from fatty tissue is usually slow, one may develop a long-acting injectable form of a drug (called a depot injection) by using its decanoate form. 
Some examples of drugs available as a decanoate ester include nandrolone, fluphenazine, bromperidol, and haloperidol.[citation needed]

 

 

Effects
Capric acid acts as a non-competitive AMPA receptor antagonist at therapeutically relevant concentrations, in a voltage- and subunit-dependent manner, and this is sufficient to explain its antiseizure effects.[14] This direct inhibition of excitatory neurotransmission by decanoic acid in the brain contributes to the anticonvulsant effect of the MCT ketogenic diet.[14] 
Capric acid and the AMPA receptor antagonist drug perampanel act at separate sites on the AMPA receptor, and so it is possible that they have a cooperative effect at the AMPA receptor, suggesting that perampanel and the ketogenic diet could be synergistic.[14]

 

Capric acid may be responsible for the mitochondrial proliferation associated with the ketogenic diet, and that this may occur via PPARγ receptor agonism and its target genes involved in mitochondrial biogenesis.[15][16] Complex I activity of the electron transport chain is substantially elevated by decanoic acid treatment.[15]

 

It should however be noted that orally ingested medium chain fatty acids would be very rapidly degraded by first-pass metabolism by being taken up in the liver via the portal vein, and are quickly metabolized via coenzyme A intermediates through β-oxidation and the citric acid cycle to produce carbon dioxide, acetate and ketone bodies.[17] 
Whether the ketones β-hydroxybutryate and acetone have direct antiseizure activity is unclear.
Decanoic acid is a white crystalline solid with a rancid odor. Melting point 31.5°C. Soluble in most organic solvents and in dilute nitric acid; non-toxic. Used to make esters for perfumes and fruit flavors and as an intermediate for food-grade additives.

 

 

CAMEO Chemicals
Capric acid is a C10, straight-chain saturated fatty acid. It has a role as an antibacterial agent, an anti-inflammatory agent, a human metabolite, a volatile oil component, a plant metabolite and an algal metabolite. It is a straight-chain saturated fatty acid and a medium-chain fatty acid. It is a conjugate acid of a decanoate. It derives from a hydride of a decane.
Capric Acid is a saturated medium-chain fatty acid with a 10-carbon backbone. Capric acid is found naturally in the coconut and palm kernel oils as well as the milk of various mammals.
Caprenin is composed of one molecule of a very long-chain saturated fatty acid, behenic acid (C22:0), and two molecules of medium-chain saturated fatty acids, caprylic acid (C8:0) and capric acid (C10:0), and is a commercially available reduced calorie structured lipid. It provides 5 kcal/g compared to 9 kcal/g of conventional fats and oils. This product was first produced by Procter & Gamble Company. The constituent fatty acids for Caprenin synthesis are obtained from natural food sources. 
Observe that there are narrow regions of SLE that make the separation of capric acid from myristic acid by crystallization process hardly possible.
For example, caprylic and capric acids are obtained by fractionation of palm kernel and coconut oils while behenic acid is produced from rapeseed oil. 
Capric acid is a ten-carbon, saturated fatty acid.[2] It is present in palm kernel, coconut fat and in milk fat.[1]

 

 

The research also showed that capric acid helps reduce inflammatory activity against bone tissue. This provides evidence of bone loss and its benefit in the prevention of osteoporosis.
1-Saturated Fatty Acids:
They are shown with the Formula CnH2nO2. They are found in natural oils between C4-C24.
Those up to 8C are liquid at room temperature. As the carbon count increases, melting temperatures rise, steam pressures drop and boiling points increase. Saturated fat acids give solid properties to the oil they are in.

 

 

a) Short and Medium Chain Saturated Fatty Acids (C4-C14): This group of capric acids are mostly found in milk oil and lauric acid fats. For example, in cow's milk oil the curly acid is found at 4% weight. In addition, short-chain fatty acids are also common in butter (C6-C12). Some seed oils
(koko and palm seed oil) contain quite high rates (C12, around 50%), and kaprilic (C8), capric (C10) miristic acid C14).

 

What is Capric Acid?

Capric acid is a naturally composed fatty acid that can be found in some vegetable oils, such as animal fats, milk, palm and coconut oils. The name of the compound is derived from the Latin word, which means goat. The capric acid, also known as decanoic acid, gives the distinctive smell of goat's milk and is found in significantly high concentrations.

Capric acid, white crystal, transparent, colorless or pale-yellow color refined liquid forms are available. The compound is widely used in commercial food production antimicrobially. Similarly, nutrients are traditionally used in the production of cellulose products, paint, flavoring and lubricantproperties, as well as pharmaceuticals, perfumes, special soaps and synthetic rubber.

The Environmental Protection Agency (EPA) classifies capric acid as safe. Even in high doses, it is stated that it does not show an important systemic toxicity risk for humans. The EPA also noted that capric acid occurs extensively in nature and does not pose any environmental risk.

 

Tropical oils such as coconut oil and palm seed oil contain significantly rich capric acid. Nutrients can also be found in a small amount of cow's milk.
Capric acid and health benefits
Capric acid is said to be of many health benefits. Capric acid lowers bad cholesterol levels at the same time, while increasing good cholesterol levels; it is stated that it works with other medium chain fatty acids such as lauric acid and kaprilic acid.

 

It was also found that the compound improved the overall health and function of the digestive system. Capric acid stimulates the pancreas to secrete enough insulin. This is especially useful for diabetes patients based on daily insulin injections. Because nutrients can effectively reduce their dependence on insulin attacks.

Gallstones and parasites are also among digestive health problems that can be addressed using capric acid. Previous studies have shown that the intestinal parasite giardia lamblia is inactivated when exposed to milk oil acids containing compounds.

Similarly, a study by researchers at the Mayo Clinic and university hospital of Wisconsin reveals that monoglycecytes and digliserites in capric acid help to break the bilestones.

Capric acid is also valued with strong antiviral and antibacterial properties. It is effective against viruses, bacteria and yeast Candida ablicansa with monokaprine, a derivative of nutrients. .

A 2004 study by a team of researchers from the University of California-Davis showed that capic acid helps protect children from infections and toxins. Similarly, researchers at the University of Iceland observed that capric acid is the most effective compound in the elimination of three abricans susis.

A study in the Philippines has shown that capric acid is very effective in killing the human immunodeficiency virus (HIV) in laboratory cultures. The discovery argues that capric acid, a cheaper and safer alternative than antiretroviral drugs, has potential to treat AIDS.

Capric acid and other medium chain triglycerides are metabolized faster and processed faster in the liver, which can be used as an energy source to strengthen exercise and induce healthy weight loss.

 

Application
Capric acid is used in the preparation of ammonium decanoate (a surfactant)[4] and for the preparation of disperse phase.[5]

 

 

Packaging
100, 500 g in glass bottle

 

 

Biochem/physiol Actions
Capric acid is helpful in the attenuation of oxidative stress.[3] Decanoic acid in ketogenic diet is involved in mitochondrial biogenesis thereby enhancing the citrate synthase and complex I activity of electron transport chain.

 

Biochemical pathways liberating FFAs are significant in the ripening of Camembert-type cheeses. Concentrations of butanoic, caproic, and capric acids are higher than their flavor threshold determined in a fatty medium and thus probably contribute directly to its overall flavor intensity.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.