1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PREVENTOL D 7

PREVENTOL D 7

 

İzotiyazolinonlar İzotiyazolinon ile formülasyon; formülasyonPREVENTOL D 7; CMIT / MIT Preventol® D 7, Preventol D 7 yapıştırıcı solüsyonları ve dispersiyonlarında bir koruyucudur. İzotiyazolinonların (CMIT / MIT) sulu bir formülasyonudur. Preventol® D 7 spektrumu Preventol D 7 formaldehite dirençli türler, küf, maya ve algler Preventol D 7 dahil olmak üzere bakterileri kapsar. İnşaat için tavsiye edilir. İzotiyazolinonların Preventol D 7 sulu Preventol D 7 formülasyonu (CMIT / MIT). Sulu kaplamaların, polimer dispersiyonların, dolgu Preventol D 7 süspansiyonlarının, yapıştırıcı ve kıvam arttırıcıların çözeltileri ve dispersiyonlarının, beton katkı maddelerinin, yağ emülsiyonlarının, cilaların vb. Korunması için. Preventol D 7 Yüzey aktif maddelerin ve temizleyicilerin korunması için. Ürünün aktivite spektrumu, formaldehite dirençli türler, küf, maya ve algler dahil olmak üzere bakterileri kapsar. Preventol D 7 Preventol® D 7 by Lanxess, yapıştırıcı solüsyonları ve dispersiyonlarında bir koruyucudur. İzotiyazolinonların (CMIT / MIT) sulu bir formülasyonudur. Preventol® D 7 spektrumu Preventol D 7 formaldehite dirençli türler, küf, maya ve algler dahil olmak üzere bakterileri kapsar. Preventol D 7 İnşaat için tavsiye edilir. İzotiyazolinonların sulu formülasyonu. Bakır Preventol D 7 içermez. Su bazlı zirai pestisit konsantrelerinin, polimer emülsiyonlarının vb. Preventol D 7 Korunması için. Ürünün aktivite spektrumu, formaldehite dirençli türler, küf, maya ve algler dahil Preventol D 7 olmak Preventol D 7 üzere bakterileri kapsar. İzotiyazolinonların sulu formülasyonu. Bakır içermez. Preventol D 7 Su bazlı zirai pestisit konsantrelerinin, polimer emülsiyonlarının vb. Korunması için. Ürünün aktivite spektrumu, formaldehite dirençli türler, küf, maya ve algler dahil Preventol D 7 olmak üzere Preventol D 7 bakterileri kapsar. İzotiyazolinonların sulu formülasyonu. . Bakır içermez. Su bazlı zirai pestisit konsantrelerinin, polimer emülsiyonlarının vb. Korunması için. Ürünün aktivite spektrumu, formaldehite dirençli türler, küf, maya ve algler dahil olmak üzere bakterileri kapsar. İzotiyazolinonların sulu formülasyonu. Bakır içermez. Preventol D 7 Su bazlı zirai pestisit konsantrelerinin, polimer emülsiyonlarının Preventol D 7 vb. Korunması için. Preventol D 7 Ürünün aktivite spektrumu, formaldehite dirençli türler, küf, Preventol D 7 maya ve algler dahil Preventol D 7 olmak üzere bakterileri kapsar. Kullanım Alanları Sulu kaplamaların, polimer dispersiyonların, dolgu süspansiyonlarının, Preventol D 7 yapıştırıcı ve kıvam arttırıcıların çözeltileri ve dispersiyonlarının, beton Preventol D 7 katkı maddelerinin, yağ emülsiyonlarının, cilaların vb Preventol D 7. Korunması için. Yüzey aktif maddelerin, deterjanların ve Preventol D 7 temizleyicilerin korunması için. Kağıt makineleri (ıslak uç) için su sistemlerinde ince öldürücü olarak ve kağıt üretimi için hammaddelerin ve yardımcı maddelerin korunması Preventol D 7 için Endüstriyel soğutma suyu sistemlerinin su arıtması için. Preventol D 7 Orijinal kapalı ambalajında, oda sıcaklığında doğru şekilde saklanır ve saklanırsa, Preventol D 7 raf ömrü 1 yıldır. Ürün ısıdan (sıcaklık 40 ° C'yi geçmemelidir) ve dondan korunmalıdır. Uygulamalar Geniş aktivite yelpazesi, suda iyi çözünürlüğü ve düşük akut toksisitesi Preventol D 7 ile Preventol® D 7, kullanımı kolay çok yönlü bir koruyucudur. Preventol® D 7'nin aktivite spektrumu, formaldehite dirençli türler, mantarlar, maya ve algler dahil olmak üzere bakterileri kapsar. Preventol D 7 Koruma Preventol® D 7 üretim sürecinin herhangi bir aşamasında dahil edilebilir, ancak en iyisi önce besleme suyuna eklenir. Bununla birlikte, üretim sürecinde daha yüksek sıcaklıklar (> 40 ° C) veya pH (> 9) değerlerinin ortaya çıkması muhtemel ise, ürün işlemin sonunda veya bitmiş ürüne eklenmelidir. Bu durumda Preventol D 7 koruyucuyu, korunacak ürün içinde homojen olarak dağıtmaya Preventol D 7 özen gösterin. Preventol® D 7, düşük viskozitesinden dolayı çoğu durumda Preventol D 7 seyreltilmeden kullanılabilir. Ürün ayrıca suda önceden sorunsuz bir şekilde çözülebilir. Preventol® D 7'nin sulu formülasyonların korunmasında kullanılması genellikle Preventol D 7 herhangi bir istenmeyen yan etkiye neden olmaz. Formaldehiti ayıran aktif bileşenle Preventol D 7 r içeren koruyucuların Preventol D 7 Preventol D 7 aksine Preventol® D 7, protein (örn. Kazein) içeren ürünlerin korunması için oldukça uygundur. Preventol® D 7 yeni ürün veya Preventol D 7 uygulamalarda kullanılmadan önce uyumluluk testlerinin yapılması tavsiye Preventol D 7 edilir. Teknik Servis Laboratuvarlarımız bu tür testlerde yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Balçık önleme Geniş bakterisidal etkinliği sayesinde Preventol® D 7, kağıt makinelerinin su sistemlerinde ve diğer proses suyu sistemlerinde balçık oluşumunu önlemek için ideal Preventol D 7 bir üründür. Doğrudan ana devreye, makine sandığına veya kafa kutusuna eklenebilir. Ağır kontamine ünitelerde şok tedavisi veya alternatif olarak küçük miktarlarda sürekli ekleme Preventol D 7 önerilir. Preventol ® D 7 Preventol D 7 için önerilen dozaj aralığı 100 - 400 g / ton kağıt veya kartondur. Su arıtma Preventol® D 7, slime birikintilerinin oluşumuna neden olan mikroorganizmalara Preventol D 7 karşı geniş bir aktivite yelpazesine Preventol D 7 sahiptir. Her türlü su sisteminde biyofilm oluşumunu önlemede etkilidir. Isı transferinden kaynaklanan kayıplar böylece önlenir ve belirtilen Preventol D 7 akış hızları korunabilir. Balçık birikintilerinin sürekli kontrolü ayrıca korozyon oranlarının azaltılmasına ve patojen mikroplarla kontaminasyon riskinin en aza indirilmesine yardımcı olur. (% 1.5 aktif) izotiyazolinonların bir Preventol D 7 karışımını içeren amikrobisit. Geniş bir aktivite yelpazesine sahiptir, Preventol D 7 suda çözünür ve çoğu hammadde ile uyumludur. Ürünün fiziksel Preventol D 7 özelliklerini veya performansını olumsuz etkilemeyecek ve çoğu nihai ürüne koku Preventol D 7 veya renk vermemelidir. Formülasyona kolayca dahil edilir ve ikonik yapılarına Preventol D 7 bakılmaksızın Preventol D 7 yüzey aktif maddeler ve emülgatörler ile uyumludur. İzotiyazolinonların Preventol D 7 sulu formülasyonu (CMIT / MIT) Sulu kaplamaların, polimer dispersiyonların, dolgu süspansiyonlarının, yapıştırıcı ve koyulaştırıcıların çözeltileri Preventol D 7 ve dispersiyonları, Preventol D 7 beton katkı maddeleri, yağ Preventol D 7 emülsiyonları, cilalar vb. İçin koruma Yüzey aktif maddeler ve temizleyiciler için Ürünün aktivite spektrumu formaldehit dahil bakterileri kapsar. dayanıklı türler, küf, maya ve yosun Kullanım Alanları: Sulu kaplamaların, polimer dispersiyonların, Preventol D 7 dolgu süspansiyonlarının, yapıştırıcı Preventol D 7 ve kıvam arttırıcıların çözeltileri ve dispersiyonlarının, beton katkı maddelerinin, Preventol D 7 yağ emülsiyonlarının, cilaların vb. korunması için. Preventol D 7 Yüzey aktif maddelerin, temizleyicilerin ve dezenfektanların Preventol D 7 korunması için. Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında Preventol D 7 doğru şekilde depolanır ve muhafaza edilirse, raf ömrü 1 yıldır. Ürün ısıdan (sıcaklık 40 ° C'yi geçmemelidir) ve dondan korunmalıdır. Uygulamalar: Preventol D 7, geniş aktivite yelpazesi, suda iyi çözünürlüğü ve düşük akut toksisitesi ile kullanımı kolay çok yönlü bir koruyucudur. Preventol D 7 Preventol D 7'nin aktivite spektrumu, formaldehite Preventol D 7 dirençli türler, mantarlar, maya ve algler dahil olmak üzere bakterileri kapsar. Preventol D 7, üretim Preventol D 7 sürecinin Preventol D 7 herhangi bir aşamasında dahil edilebilir, ancak en iyisi önce besleme Preventol D 7 suyuna eklenir. Üretim işlemi sırasında daha yüksek sıcaklıklar (> 40 ° C) veya pH (> 9) Preventol D 7 değerlerinin ortaya çıkması muhtemelse, ürün işlemin sonunda eklenmelidir. Bu durumda koruyucuyu, Preventol D 7 korunacak ürün içinde homojen olarak dağıtmaya özen gösterin. Preventol D 7, düşük viskozitesinden dolayı çoğu durumda seyreltilmeden kullanılabilir. Ürün ayrıca su, Preventol D 7 alkoller veya alkol / su karışımları içinde sorunsuz bir şekilde önceden çözülmüş olabilir. Preventol D 7'nin sulu formülasyonların korunmasında kullanılması Preventol D 7 genellikle herhangi bir Preventol D 7 istenmeyen yan etkiye neden olmaz. Formaldehiti ayıran aktif bileşenler içeren koruyucuların aksine Preventol D 7, protein (örn. Kazein) içeren ürünlerin korunması Preventol D 7 için oldukça uygundur. Preventol D 7 yeni ürün veya uygulamalarda Preventol D 7 kullanılmadan önce uyumluluk testlerinin yapılması tavsiye edilir.
Yoğunluk (20 °C): yaklaşık 1.02 g/cm3
Buhar Basıncı (20 °C): Buha rbasıncı (50 °C): yaklaşık 23 mbar yaklaşık 121 mbar
Katılaşma noktası yaklaşık. -1 °C
Kaynama noktası: yaklaşık 100 °C
Parlama Noktası > 100 °C (DIN 51755)
Çözünebilirlik Su ve düşük alkollerle karışabilir
pH (1 % in demin. water): 4 - 6
Kararlılık aralığı: pH yaklaşık 2.5 - 9.0

 

 

 

 

Formulation with isothiazolinonesIsothiazolinone; formulationPREVENTOL D 7; CMIT/MIT Preventol D 7 is a preservative in solutions and dispersions of adhesives. It is an aqueous formulation of isothiazolinones (CMIT/MIT). The spectrum of Preventol® D 7 covers bacteria, including formaldehyde-resistant species, mold, yeast and algae. It is recommended for construction. Aqueous formulation of Isothiazolinones (CMIT/MIT). For the preservation of aqueous coatings, polymer dispersions, filler suspensions, solutions and dispersions of adhesives and thickeners, Preventol D 7 concrete additives, oil emulsions, polishes etc. For the preservation of surfactants and cleaners. The spectrum of activity of the product covers bacteria, including formaldehyde-resistant Preventol D 7 species, mould, yeast and algae. Preventol® D 7 by Lanxess is a preservative in solutions and dispersions of adhesives. It is an aqueous formulation of isothiazolinones (CMIT/MIT). The spectrum of Preventol® D 7 covers bacteria, Preventol D 7 including formaldehyde-resistant species, mold, yeast and algae. It is recommended for construction. Aqueous formulation of Isothiazolinones. Does not contain copper. For the preservation of water-based agricultural pesticide concentrates, polymer emulsions, etc. Preventol D 7 The spectrum of activity of the product covers bacteria, including formaldehyde-resistant species, mould, yeast and algae. Aqueous formulation of Isothiazolinones. Preventol D 7 Does not contain copper. For the preservation of water-based Preventol D 7 agricultural pesticide concentrates, polymer emulsions, etc. The spectrum of activity of the product covers bacteria, including formaldehyde-resistant species, mould, yeast and algae. Preventol D 7 Aqueous formulation of Isothiazolinones. Does not contain copper. For the preservation of water-based agricultural pesticide concentrates, polymer emulsions, etc. Preventol D 7 The spectrum of activity of the product covers bacteria, including formaldehyde-resistant species, mould, yeast and algae. Aqueous formulation of Isothiazolinones. Does not contain copper. For the preservation of water-based agricultural pesticide concentrates, polymer emulsions, etc. Preventol D 7 The spectrum of activity of the product covers bacteria, Preventol D 7 including formaldehyde-resistant species, mould, yeast and algae. Preventol D 7 Uses For the preservation of aqueous coatings, polymer dispersions, Preventol D 7 filler suspensions, solutions and dispersions of adhesives and thickeners, concrete additives, oil emulsions, polishes etc. For the preservation of surfactants, detergents and cleaners. As a slimicide in water systems for paper machinery (wet-end) and for the preservation Preventol D 7 of raw materials and auxiliaries for paper manufacture For water treatment of industrial cooling water systems. Preventol D 7 If correctly stored and kept in the original sealed package at Preventol D 7 room temperature the shelf life is 1 year. The product should be protected from heat (temperature should not exceed 40 °C) and from frost. Applications With its broad spectrum Preventol D 7 of activity, good solubility in water and low acute toxicity, Preventol® D 7 is a versatile preservative which is easy to use. Preventol® D 7's spectrum of activity covers Preventol D 7 bacteria, including formaldehyde-resistant species Preventol D 7, fungi, yeast and algae. Preservation Preventol® D 7 can be incorporated at any stage of the production process but is best added to the feedwater first. However, Preventol D 7 if higher temperatures (> 40 °C) or pH (> 9) values are likely to occur during the manufacturing process, Preventol D 7 the product should be added at the end of the process or to the Preventol D 7 finished product. In this case take care to homogeneously distribute Preventol D 7 the preservative within the product to be protected. Because of its low viscosity, in the most cases Preventol ® D 7 can be used undiluted. The product Preventol D 7 can also be unproblematic pre-dissolved in water. The use of Preventol ® D 7 in the preservation of aqueous formulations does not generally cause any undesirable side-effects. In contrast to preservatives containing active ingredients which split off formaldehyde, Preventol ® D 7 is highly suitable for the preservation of products which contain protein (e. g. casein). Preventol D 7 It is advisable to carry out compatibility tests before Preventol® D 7 is used in new products or applications. Our Technical Service Laboratories would be happy to provide assistance with such tests. Slime prevention Owing to its broad bactericidal effectiveness Preventol® D 7 is an ideal product for preventing slime building up in the water systems of paper machines and other process water systems. It can be directly added to the primary circuit, the machine chest or the headbox. In the case of heavily contaminated units shock treatment is recommended Preventol D 7, or, alternatively, continuous addition in small amounts. The recommended dosage range of Preventol ® D 7 is 100 - 400 g/tonne paper or cardboard. Water treatment Preventol® D 7 has a broad spectrum of activity against microorganisms which cause the formation of slime deposits. It is effective in preventing the build-up of biofilms in Preventol D 7 Preventol D 7 all sorts of water systems. Losses through heat transfer are thereby avoided and specified flow rates can be maintained. Preventol D 7 Sustained control of slime deposits also helps to reduce corrosion rates and to minimise the risk of contamination with pathogenic germs. Amicrobicide containing a mixture of (1.5% active) isothiazolinones. Preventol D 7 Has a broad specturm of activity, is water soluble and compatible with most raw materials. Preventol D 7 Will not adversely affect product physical properties or performance and should not impart odor or color to most final products. Readily incorporated into formulation and is compatible with surfactants and emulsifiers regardless Preventol D 7 of their iconic nature. Aqueous formulation of Isothiazolinones (CMIT/MIT) For the preservation of aqueous coatings, polymer dispersions, Preventol D 7 filler suspensions, solutions and dispersions of adhesives and thickeners, concrete additives, oil emulsions, polishes etc. For the preservation of surfactants and Preventol D 7 cleaners The spectrum of activity of the product covers bacteria, including formaldehyde-resistant species, mold, yeast and algae Preventol D 7 Uses: For the preservation of aqueous coatings, polymer dispersions, filler suspensions, solutions and dispersions of adhesives and thickeners, concrete additives, oil emulsions, Preventol D 7 polishes etc. For the preservation of surfactants, cleaners Preventol D 7 and disinfectants. Storage: If correctly stored and kept in the original sealed package at room temperature the shelf life is 1 year. The product should be protected from heat Preventol D 7 (temperature should not Preventol D 7 exceed 40 °C) and from frost. Applications: Preventol D 7 With its broad spectrum of activity, good solubility in water and Preventol D 7 low acute toxicity, Preventol D 7 is a versatile preservative Preventol D 7 which is easy to use. Preventol D 7''s spectrum of activity covers bacteria, Preventol D 7 including formaldehyde-resistant species, fungi, yeast and algae. Preventol D 7 can be Preventol D 7 incorporated at any stage of the production process but is best added to the feedwater first. Preventol D 7 If higher temperatures (> 40 °C) or pH (> 9) values are likely to occur during the Preventol D 7 manufacturing process, the product should be added at the end of the process, however. Preventol D 7 In this case take care to homogeneously Preventol D 7 distribute the preservative within the product to Preventol D 7 be protected. Because of its low viscosity, in the most cases Preventol D 7 can be used undiluted. The product can also be unproblematic pre-dissolved in water, alcohols or alcohol/water mixtures. The use of Preventol D 7 in the preservation of Preventol D 7 aqueous formulation Preventol D 7 Preventol D 7 s does not generally cause any undesirable side-effects. In contrast to preservatives containing active ingredients which split off formaldehyde, Preventol D 7 is highly suitable for the preservation of products which contain protein (e. g. casein). Preventol D 7 It is advisable to carry out compatibility tests before Preventol D 7 is used in new products or applications.
Density (20 °C): approx. 1.02 g/cm3
Vapour pressure (20 °C): Vapour pressure (50 °C): approx. 23 mbar approx. 121 mbar
Solidification point: approx. -1 °C
Boiling point: approx. 100 °C
Flash point: > 100 °C (DIN 51755)
Solubility: miscible with water and lower alcohols
pH-value (1 % in demin. water): 4 - 6
Stability range: pH approx. 2.5 - 9.0

 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.