1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM ALLYL SULFONATE (SODYUMALİLSÜLFONAT) SAS

SODIUM ALLYL SULFONATE

Sodium allyl sulfonate; Sodium Allyl sulfonate; Solar SAS; Golpanol SAS; Malpanol NALS; 2-Propene-1-sulfonic Acid, Sodium Salt; Allylsulfonic Acid, Sodium Salt; Sodium1-propene-3-sulfonate; Sodium 2-propene-1-sulfonate; Sodium Allyl Sulphonate; Sodium Allyl Sulfonate; ALS; SAS; ALS Sodium Allyl Sulfonate; ALS/SAS Sodium Allyl Sulfonate; Sodium allylsulfonate; 2495-39-8; sodium prop-2-ene-1-sulfonate; 2-Propene-1-sulfonic acid, sodium salt; Sodium allyl sulfonate; Sodium prop-2-enesulphonate; SODIUM 2-PROPENE-1-SULFONATE; Allylsulfonic Acid Sodium Salt; UNII-7SGF7TB9O2; Sodium allysulfonate; 2-Propene-1-sulfonic acid, sodium salt (1:1); 7SGF7TB9O2; Allylsulfonic acid, sodium salt; Sodiumallylsulfonate; Allyl sulfonic acid, sodium salt; Sodium 2-propene-1-sulphonate; 2-Propène-1-sulfonate de sodium; 2-PROPENE-1-SULFONIC ACID, SODIUM SALT; 2-Propene-1-sulfonic acid, sodium salt (1:1); Natrium-2-propen-1-sulfonat; Sodium 2-propene-1-sulfonate; Sodium Allylsulfonate; Sodium prop-2-ene-1-sulfonate; 2-propene-1-sulfonic acid sodium salt; 2-PROPENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT,95%,PRA CT; 2-propene-1-sulphonic acid sodium salt; Allyl sulfonic acid, sodium salt; Allylsulfonic Acid Sodium Salt; Allylsulfonic acid, sodium salt; Allysulfonic acid sodium salt; Natriumprop-2-en-1-sulfonat; prop-2-ene-1-sulfonic acid; prop-2-ene-1-sulfonicacid; sodium 1-propene-3-sulfonate; Sodium allyl sulfonate; sodium allyl sulphonate; SODIUM PROP-2-ENE-1-SULFONATE|SODIUM PROP-2-ENE-1-SULFONATE; sodium prop-2-enesulphonate; sodiumallylsulfonate; SAS; 2-PROPENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT; sodium prop-2-enesulphonate; sodiumallysulfonate; SODIUM 2-PROPENE-1-SULFONATE; ALLYL SODIUM SULFONATE; SODIUM ALLYLSULFONATE; ALLYLSULFONIC ACID SODIUM SALT2495-39-8(Sodium allylsulfonate); Diallylamine; SULFONIC ACID 8-CHLOROADENOSINE-3',5'-CYCLIC MONOPHOSPHOROTHIOATE; RP-ISOMER SODIUM SALT Sodium gluconate (+/-)-10-CAMPHORSULFONIC ACID SODIUM SALT; Sodium acrylate; 2-METHYL-2-PROPENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT; Diclofenac sodium AllylSulfonicAcid Allyl glycidyl ether Allyl bromide Antirust agent; Petroleum sodium sulfonate Sodium benzoate 1-DODECANESULFONIC ACID SODIUM SALT; Sodium acetate Sodium; cumenesulfonate Sodium hydroxide; ALS1; Homodimer; IPOA; SOD1, GST tagged human; SodiuM prop-2-ene-1-sulfonate; ALS liquid; sodiuM allylsulfonate, 98%+; Sodium allylsulfonate(ALS); Sodiumpro-2-ene-1-sulfonate; SasCopperPlatingSodiumAllylSulfonate; Sodium allylsulfonate, 35% in water; 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt, pract., 95%; Allyl sulfanate, sodium salt; ALLYL SODIUM SULFONATE; ALLYLSULFONIC ACID SODIUM SALT; 2-PROPENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT; sodiumallysulfonate; SAS; SODIUM 2-PROPENE-1-SULFONATE; SODIUM ALLYLSULFONATE; sodium prop-2-enesulphonate; Sodium prop-2-ene-1-sulfonic acid; 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt , 95%,pract; Sodium 1-propene-3-sulfonate; 2-Propene-1-sulfonic acid sodiuM salt, pract., 95% 25GR; 2-PROPENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT 96%; ALS; Sodiumethylhexylsulfonate; Vitamin sulfuryl sodium salt; 2-Propene-1-sulfonic acid, sodium salt (1:1); Sodium allyl sulfonate solution; Sodium Allylsulfonate 25%; 2495-39-8; 24-39-8; C3H5O3SNa; CH2CHCH2SO3Na; C3H6NaO3S; C3H5NaO3S; C3H5O3S; Pharmaceutical Intermediates; Nickel plating intermediates; 2-PROPENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT; ALLYL SODIUM SULFONATE; ALLYLSULFONIC ACID SODIUM SALT; SAS;SODIUM 2-PROPENE-1-SULFONATE; SODIUM ALLYLSULFONATE; sodium prop-2-enesulphonate; sodiumallysulfonate; SasCopperPlatingSodiumAllylSulfonate; Sodium allylsulfonate, 35% in water; 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt, pract., 95%; Allyl sulfanate, sodium salt; 2-PROPENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT 96%; ALS; Sodiumethylhexylsulfonate; Vitamin sulfuryl sodium salt; Sodium prop-2-ene-1-sulfonic acid; 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt , 95%,pract

CAS NUMBER : 2495-39-8

Allyl (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodyum allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum allilsülfonat) klorür yapıldı. Çalışma grubu, Çin Halk Cumhuriyeti'nde sodyum alil sülfonat üreten iki fabrikada çalışan 18 ila 51 yaş arası 53 işçiden (39 kadın) oluşuyordu. Deneklere mesleki ve tıbbi geçmişleri hakkında detaylı anketler verildi. Fiziksel ve nörolojik muayeneler yapıldı. Elektronöromiyografik ölçümler yapıldı. Alil klorürün ortam hava konsantrasyonları ölçüldü. (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyum alilsülfonat) Alil klorür konsantrasyonları, iki fabrikada 2,6 ila 6,650 ve 0,2 ila 25,13 mg / m3 arasında değişmiştir. The Factory with the lower (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) ) (sodyum allilsülfonat) alil klorür konsantrasyonları daha yeniydi. Deneklerin eski ve yeni fabrikalarda maruz kalma süreleri sırasıyla 2,5 ay ila 6 yıl ve 1 ila 4,5 yıldı. Daha eski fabrikadaki deneklerin% 92'si ekstremitelerde güçsüzlük bildirdi. Bildirilen diğer semptomlar, ekstremitelerde parestezi ve uyuşmayı içermektedir. Elektronöromiyograf% 52.6 nöropati prevalansı gösterdi. Yeni fabrikada deneklerin yaklaşık% 67'si ekstremitelerde güçsüzlük bildirdi. Bildirilen diğer semptomlar arasında ellerde ve ayaklarda uyuşma ve baş dönmesi yer almaktadır. Yeni fabrikada anormal nörolojik belirtilere sahip deneklerin sayısı daha azdı.İşçilerin yüzde kırk sekizinde hafif nöropatiyi gösteren elektronöromiyografi bulguları vardı. Diğer organlarda önemli bir anormallik kaydedilmedi. Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alilonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) alil klorür, periferik sinir sistemine zarar verir. Polinöropatinin, kronik allil klorür maruziyetinin ana klinik belirtisi olduğu düşünülmektedir. The copolymerization of acrylonitrile (AN) with sodium allyl sulfonate (SAS) (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodyum allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) pH 7'de dimetil sülfoksit (DMSO) içinde sodyumalil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat), sulu DMSO çözeltisi (% 6 H2O), pH 1.5'de DMSO ve pH 7'de sulu çözelti araştırılmıştır. 45 ° C'de monomer reaktivite oranları. AN ve SAS için, pH 7'de DMSO'da r 1 = 1.00 ± 0.01, r2 = 0.38 ± 0.02; rl = 1.25 ± 0.01, r2 = 0.28 ± 0.02 sulu DMSO içinde; r 1 = 1.85 ± 0.01, r 2 = 0.43 ± 0.01, DMSO içinde pH 1.5'te. Bu değerlerden Sodyumalilsülfonat (sodyum alil sülfonat) için hesaplanan sırasıyla Fiyat Q ve e değerleri(sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat 0.12 ve SAS'da sodyum alilsülfonat 0.12) sulu DMSO içinde pH 7, 0.14 ve 0.18 ve pH 1.5'te DMSO içinde 0.18 ve 0.70. SAS (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyum alilulonad) (sodyumalilulonad) sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyum alilülfonad) (sodyum alil sülfonat) farklı elektron dağılımlarına atfedilebilir ) (sodyumalil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) SAS, dimetil sülfoksitin zayıf çözücü gücü ve protonların eklenmesiyle oluşan her çözücüde. Sulu çözelti içinde kopolimerizasyonda fiziksel durum, (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) sodyumalil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) SAS in the monomer feed, ve (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) ) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) SAS heterojen sistemler aralığında sadece küçük bir oranda kopolimerize edilirken, SAS (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum a lil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) homojen sistemler aralığında oldukça iyi kopolimerize edilmiştir. Homopolymerization of (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) allylsulfonate) SAS, başlatıcı konsantrasyonuna birinci dereceden bir bağımlılık ve monomer konsantrasyonuna üç-yarı-sıra bir bağımlılık gösterir; bu degradative chain transfer of (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodyum allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalilulonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) SAS. AN ve SAS kopolimerizasyon oranları arttıkça azalır (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alilonad) (sodyumalil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) SAS içeriği. Alil klorürün sulu bir sodyum sülfit çözeltisi ile reaksiyona sokulmasıyla sodyum alil sülfonatı sentezlemek için çeşitli polioksietillenmiş bileşiklerle misel kataliz kullanıldı. Metoksi polietilen glikol metakrilatların ve bu bileşiklere dayalı suda çözünür polimerlerin yüzey aktif maddeler olduğu ve daha sonra metoksi polietilen glikol metakrilatlar ile kopolimerleri elde etmek için daha sonra uygulanması durumunda ilgi konusu olan sodyum alil sülfonat sentezini yoğunlaştırmak için kullanılabileceği gösterilmiştir. . KİŞİSEL ÖNLEMLER, KORUYUCU EKİPMAN VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ: Uygun kişisel koruyucu ekipman giyin. ÇEVRESEL ÖNLEMLER: Dökülmeler ve yayılmaların Federal ve / veya yerel makamlara bildirilmesi gerekebilir. Raporlama gereksinimleri için Bölüm 15'e bakın. MUHAFAZA VE TEMİZLEME YÖNTEMLERİ VE MALZEMELERİ: Etkisiz emici bir malzeme ile örtün ve atmak için uygun bir kapta toplayın. ÖNLEMLER GÜVENLİ KULLANIM: (Önerilen kişisel koruyucu ekipman için 8. bölüme bakın.) Deri, göz ve giysilerle temasından kaçının. Sisleri veya buharları solumayın. Yeterli havalandırma ile kullanın. Kullandıktan sonra iyice yıkayın. HERHANGİ BİR UYUMSUZLUK DAHİL OLMAK ÜZERE GÜVENLİ SAKLAMA KOŞULLARI: Asitlerden ve oksitleyici maddelerden uzakta serin, kuru, iyi havalandırılmış bir alanda saklayın. Kullanılmadığı zaman kabı kapalı tutun ve fiziksel hasarlardan koruyun. CİLDİN KORUNMASI: Kuru malzemeyle çalışırken lastik eldivenler ve uzun kollu gömlek ve pantolonlar dahil tam iş kıyafeti giyin. Çözeltilerle çalışırken ve uzun süreli veya tekrarlanan temas varsa, su geçirmez eldivenler, giysiler ve botlar giyin. (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyum alilsülfonat) GÖZ KORUMA: Kimyasal güvenlik gözlükleri / gözlükleri takın. SOLUNUM KORUMASI: Gerektiğinde, koşulların gösterdiği gibi, toz / sis için NIOSH onaylı bir solunum cihazı kullanın. Sülfür dioksitin salınması gerekiyorsa, NIOSH onaylı bağımsız bir solunum cihazı veya hava beslemeli solunum cihazı kullanın. Ekipman seçimi, kirletici türüne ve konsantrasyonuna bağlıdır. 29 CFR 1910.134 ve iyi endüstriyel hijyen uygulamasına göre seçin. (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) EK ÖNERİLER: Göz yıkama ve güvenlik duşu önerilir. Bu çalışmada, akrilamidin sülfonik gruplarla suda çözünür kopolimerleri, Etanol'de termal olarak başlatılan serbest radikal çökeltme polimerizasyonu kullanılarak sentezlenmiştir. Bu çalışmada ele alınan monomer Sodyum Alil Sülfonat (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) alil sülfonik asidin sodyum tuzu olan ve polielektrolitler grubuna ait olan sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (SAS). SAS (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) ), mobil iyonlar üretmek için polar ortamda kolayca ayrıştırılabilen iyonik bir monomerdir. Mobil iyonlar, polimer ve çözücü fazı arasında bir ozmotik basınç farkı yaratır ve bu da şişme artışı ile sonuçlanır. Bu davranış, polielektrolit etkisi olarak bilinir. Akrilamid (AM), bu çalışmada kullanılan başka bir monomerdir. Çalışmamızın yeni bir yeniliği poly (AM-SAS) (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonat) reolojik özelliklerinin hazırlanması ve araştırılmasıdır. ) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) çökeltme polimerizasyonunda. 1-6 Heksandiol diakrilat (HDDA) ve 2, 2′-azobis izobütironitril, sırasıyla çapraz bağlayıcı ve başlatıcı olarak kabul edildi. (HDDA) konsantrasyonunun ve sodyum alil sülfonat komonomerinin mol fraksiyonunun etkileri (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (SAS) mikrojellerin özellikleri (yani spektral özellikler, cam geçiş sıcaklığı, denge şişmesi, jel içeriği ve reolojik özellikler) üzerine de araştırıldı. Mikrojelin ağ yapısını tartışmak için kauçuk esneklik teorisi uygulandı. (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum allylsulfonate) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) SAS. Tahminimize rağmen, SAS (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyum alilsülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalilonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) Sülfonat) (sodyum alil sülfonat) monomeri, sadece mikro jellerin reolojik özelliklerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda PAM mikro jellerinin jel içeriğini, şişmesini, viskozitesini ve reolojik özelliklerini önemli ölçüde azaltmasına neden olur. (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyum alilsülfonat) Syntapon EH, mükemmel ıslatma özelliklerine ve yüksek elektrolit, alkali ve asidik sistemlerde olağanüstü stabiliteye sahip, düşük köpüren bir anyonik yüzey aktif maddedir. Sert yüzey temizleyicileri, alkali ve asit metal yağ gidericiler gibi ev ve endüstriyel kullanım için sıvı deterjan üretiminde kullanıma uygun, derinlemesine bir hidrotropik ve ıslatma maddesidir. Syntapon EH, ıslatma ve nüfuz etme özellikleri sayesinde tekstil endüstrisinde, metal galvanizlemede, dekapaj ve parlatma işlemlerinde, meyve ve sebzelerde kostik yıkama ve soyma çözümlerinde, ofset baskı için çeşme çözümlerinde, duvar kağıdı çıkarma çözümlerinde vb.

 

İsmi Sodium Allyl Sulphonate

Molekül Formülü C3H5NaO3S
Molekül Ağırlığı 144.12g/mol
CAS No 2495-39-8

 

 


An epidemiological survey of the effects of occupational exposure to allyl(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) chloride was conducted. The study group consisted of 53 workers, (39 female) aged 18 to 51, working in two factories in the Peoples Republic of China that manufactured sodium allyl sulfonate. The subjects were given detailed questionnaires about their occupational and medical histories. Physical and neurological examinations were administered. Electroneuromyographic measurements were made. Ambient air concentrations of allyl chloride were measured. (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate)Allyl chloride concentrations ranged from 2.6 to 6,650 and 0.2 to 25.13 mg/cu m in the two factories. The factory with the lower (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) allyl chloride concentrations was newer. The durations of exposure of the subjects in the older and newer factories were 2.5 months to 6 years and 1 to 4.5 years, respectively. More tan 92% of the subjects in the older factory reported weakness in the extremities. Other symptoms reported included paraesthesia and numbness in the extremities. Electroneuromyograph showed a neuropathy prevalence of 52.6%. In the newer factory, approximately 67% of the subjects reported weakness in the extremities. Other reported symptoms included numbness of hands and feet and dizziness. the number of subjects with abnormal neurological signs was smaller in the newer factory. Forty eight percent of the workers had electroneuromyograch findings indicating mild neuropathy. No significant abnormalities of other organs were noted. It was concluded that the main risk of industrial exposure to(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) allyl chloride is damage to the peripheral nervous system. Polyneuropathy is thought to be the main clinical manifestation of chronic allyl chloride exposure. The copolymerization of acrylonitrile (AN) with sodium allyl sulfonate (SAS) (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) in dimethyl sulfoxide (DMSO) at pH 7, aqueous DMSO solution (6% H2O), DMSO at pH 1.5, and aqueous solution at pH 7 has been investigated. Monomer reactivity ratios at 45°C. for AN and SAS are found to be r 1 = 1.00 ± 0.01, r 2 = 0.38 ± 0.02 in DMSO at pH 7; r 1 = 1.25 ± 0.01, r 2 = 0.28 ± 0.02 in aqueous DMSO; r 1 = 1.85 ± 0.01, r 2 = 0.43 ± 0.01 in DMSO at pH 1.5. From these values Price Q and e values, respectively, calculated for (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate)SAS were 0.19 and 0.22 in DMSO at pH 7, 0.14 and 0.18 in aqueous DMSO, and 0.18 and 0.70 in DMSO at pH 1.5. The large differences in reactivity of SAS(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) may be attributed to the different electron distributions in (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate)SAS in each solvent which are caused by the poor solvating power of dimethyl sulfoxide and by the addition of protons. In copolymerization in aqueous solution, the physical condition depends upon the content of (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate)SAS in the monomer feed, and (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate)SAS is copolymerized to only a small extent in the range of heterogeneous systems, whereas SAS(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) is copolymerized rather well in the range of homogeneous systems. Homopolymerization of (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) SAS shows a first‐order dependence on initiator concentration and a three‐halves‐order dependence on monomer concentration; this is attributed to degradative chain transfer of(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) SAS. Rates of copolymerization of AN and SAS decrease with increasing(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) SAS content. Micellar catalysis with various polyoxyethylated compounds was used to synthesize sodium allyl sulfonate by the reaction of allyl chloride with an aqueous solution of sodium sulfite. It was shown that methoxy polyethylene glycol methacrylates and water soluble polymers based on these compounds are surfactants and can be used to intensify the synthesis of sodium allyl sulfonate, which is of interest in the case of its subsequent application to obtain copolymers with methoxy polyethylene glycol methacrylates. PERSONAL PRECAUTIONS, PROTECTIVE EQUIPMENT, AND EMERGENCY PROCEDURES: Wear appropriate personal protective equipment. ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS: Spills and releases may have to be reported to Federal and/or local authorities. See Section 15 regarding reporting requirements. METHODS AND MATERIALS FOR CONTAINMENT AND CLEANING UP: Cover with an inert absorbent material and collect into an appropriate container for disposal. PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING: (See section 8 for recommended personal protective equipment.) Avoid contact with skin, eyes and clothing. Do not breathe mists or vapors. Use with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. CONDITIONS FOR SAFE STORAGE, INCLUDING ANY INCOMPATIBILITIES: Store in a cool, dry, well-ventilated area away from acids and oxidizing agents. Keep container closed when not in use and protect from physical damage. SKIN PROTECTION: For handling dry material, wear rubber gloves and full work clothing, including long-sleeved shirt and trousers. When handling solutions and there is prolonged or repeated contact, wear impervious gloves, clothing and boots. (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) EYE PROTECTION: Wear chemical safety glasses/goggles. RESPIRATORY PROTECTION: Where required, use a NIOSH-approved respirator for dust/mist, as conditions indicate. If sulfur dioxide should be released, use a NIOSH-approved selfcontained breathing apparatus or supplied-air respirator. Equipment selection depends on contaminant type and concentration. Select in accordance with 29 CFR 1910.134 and good industrial hygiene practice. (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) ADDITIONAL RECOMMENDATIONS: Eyewash and safety shower are recommended. In the present study, hydro-soluble copolymers of acrylamide with sulfonic groups have been synthesized using thermally initiated free-radical precipitation polymerization in Ethanol. The considered monomer in this study is Sodium Allyl Sulfonate(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) (SAS), which is the sodium salt of allyl sulfonic acid and belongs to the polyelectrolytes group. SAS(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) is an ionic monomer, which can easily be dissociated in polar media to produce mobile ions. Mobile ions create an osmotic pressure difference between the polymer and the solvent phase resulting in the swelling enhancement. This behavior is known as polyelectrolyte effect. Acrylamide (AM) is another monomer used in this study. A new innovation of our study is the preparation and investigation of rheological properties of poly (AM-SAS) (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) in the precipitation polymerization. 1-6 Hexandiol diacrylate (HDDA) and 2, 2′-azobis isobutyronitrile were considered as cross-linker and initiator, respectively. The effects of (HDDA) concentration and mol fraction of sodium allyl sulfonate comonomer(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) (SAS) on the properties of microgels (i.e., spectral characteristics, glass transition temperature, equilibrium swelling, gel content and rheological properties) were also investigated. The rubber elasticity theory was applied to discuss the network structure of microgel. Apparent and rotational viscosities were used to determine the optimal cross-linker concentration and mole fraction of(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) SAS. Despite of our prediction, SAS(Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) monomer not only enhance the rheological properties of microgels but also cause to reduce considerably gel content, swelling, viscosity and rheological properties of PAM microgels. (Sodyumalilsülfonat) (sodyum alil sülfonat) (sodyumalil sülfonat) (sodyum alilsulfonat) (sodiumallylsulfonate) (sodiumallyl sulfonate) (sodium allylsulfonate) (Sodyumalilsülfonad) (sodyum alil sülfonad) (sodyumalil sülfonad) (sodiumallylsulphonate) (sodiumallyl sulphonate) (sodium allylsulphonate) Syntapon EH is a low-foaming anionic surfactant with excellent wetting properties and outstanding stability in highly electrolyte, alkaline and acidic systems. It is a profound hydrotropic and wetting agent suitable for use in the production of liquid detergents for household and industrial use such as hard-surface cleaners and alkaline and acid metal degreasers. Owing to its wetting and penetrating properties Syntapon EH is used as a mercerizing agent in textile industry, in metal galvanization, pickling and brightening, in lye washing and peeling solutions for fruits and vegetables, in fountain solutions for offset printing, wallpaper removal solutions etc.

 

 

Product Name Sodium Allyl Sulphonate

Molecular Formula C3H5NaO3S
Molecular Weight 144.12g/mol
CAS No 2495-39-8

 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.