1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

COCAMIDE DEA

 (Cocamide DEA)
Synonyms:
Cocamide DEA; Coconut acid; diethanolamide; Coconut diethanolamide; Coconut fatty acid amide of diethanolamine; Coconut fatty acids diethanolamide; Coconut oil acid; diethanolamide; Coconut oil acids diethanolamide; Cocamide DEA; Coconut oil acids; diethanolamine; Coconut oil diethanolamide; Coconut oil fatty acid diethanolamide; Coconut oil fatty acids diethanolamide; Diethanolamides of the fatty acids of coconut oil; N,N-Bis(2-hydroxyethyl) coconut oil amide; N,N-Bis(2-hydroxyethyl)cocoamide; N,N-Bis(2-hydroxyethyl)coconut fatty acid amide; N,N-bis(hydroxyethyl)amides; coco; N,N-bis(hydroxyethyl)coco amides; N,N-bis(hydroxyethyl)coco fatty amides; clindrol 200cgn; clindrol 202cgn; clindrol superamide 100cg; cocamide diethanolamine; coconut oil acid diethanolamine; coconut oil diethanolamine; comperlan kd; comperlan ls; comperlan pd; conco emulsifier k; elromid kd 80; empilan cde; ethylan a 15; ethylan ld; lauridit kdg; marlamid d 1218; monamid 150d; monamid 150db; ninol 1281; ninol 2012E; ninol p 621; p and g amide 72; purton cfd; schercomid cda; steinamid dc 2129; steinamid dc 2129E; varamide a 10; varamide a 2; varamide a 83; witcamide 5133; witcamide 82; Cocamide DEA; Coconut acid; diethanolamide; Coconut diethanolamide; cocamide DEA; Coconut fatty acid amide of diethanolamine; Coconut fatty acids diethanolamide; Coconut oil acid; diethanolamide; Coconut oil acids diethanolamide; Coconut oil acids; coco oil; amide CEA; coconut CEA; CEA cocomide; cocomid; cocoamid CEA; cocomid CEA; cocoamit CEA; coco amite CEA; cocamid; cocamit CEA; cocamid CEA; cocamideCEA; coccoamide CEA; coccoamid CEA; coccoamit CEA; coconut CEA; coconut amide CEA; coconutamide CEA; cocoamitCEA; cocoamit; CEA amide; CEA cocomid; cocomid CEA; coconutoil acid; coconut amide CEA; coconut amid CEA; cocamid dea shampoo; cocamid dea shampoing; cocamid dea cosmetic; cocamid dea cancer; cocamid dea danger; Cocamide DEA; cocamid dea benefits; alkamide 2104; alkamide CDE; alkamide CDO;  alkamide DC 212S; amide KDO; amides,coco, N,N-bis(2-hydroxyethyl); amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl); amides, N,Nbis(hydroxyethyl)coco; amidet B 112; aminol HCA; aminol KDE; amisol CD; amisol CD-E; arcalon 12; calamide C ; calimide C; carsamide CA; cedemide CX; cedemide DX; clindrol 200CGN; clindrol 202CGN; clindrol 206CGN; clindrol superamide 100CG; cocamide DEA; cocamide diethanolamine; cocamide DEA; coconut DEA; comperlan LS; comperlan PD; conco emulsifier K; crillon CDY; kokoamid DEA; kokamit DEA; kokamide DEA; kokamid; kokamide; kokoamide DEA; kokamideDEA; coco amid DEA; kok amit DEA; koko amid DEA; cocomid DEA; kokomit DEA; cyclomide CD; elromid KD 80; empilan CDE; empilan CDE; environmentally hazardous substance; liquid, n.o.s.; Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.; ethylan A 15; ethylan LD; foamole 2AC; homelead CD; lauridit KDG; marlamid D 1218; mazamide 80; monamid 150AD; monamid 150DR; monamid ADD; monolube 29-78; N,N-bis(2-hydroxyethyl) cocoamide; N,N-bis(2-hydroxyethyl) coconut fatty acid amide; N,N-bis(2-hydroxyethyl) coconut oil amide; naxonol CO; naxonol PN 66; ninol 11CM; ninol 1281; ninol 2012 extra; ninol 2012E
Hindistan cevizi dietanolamid ayrıca, Cocamide Diethanolamine (Cocamide DEA), Hindistan Cevizi Yağı Diethanolamide Coco Diethanolamide olarak da bilinir. Birçok sürfaktan maddesinin ortak yapısal temeli. Hindistan Cevizi Dietanolamid (Cocamide DEA), sabun, şampuan vb. Gibi kişisel bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılır. Coconut Diethanolamide (Cocamide DEA) hidrofobik bir hidrokarbon kuyruğu ve bir hidrofilik kafa içerir. Bunların hepsi Hindistan Cevizi Yağı Diethanolamide'yi mükemmel bir yüzey aktif madde yapmaktadır. Coco Dietanolamide viskoz bir sıvıdır. Hindistan cevizi DEA genellikle şampuan ve el sabunu gibi banyo ürünlerinde köpükleştirici bir madde olarak kullanılır, Hindistan cevizi dietanolamid de kozmetikte emülsiyon haline getirici bir madde olarak kullanılır.
Kokamid bir karışımıdır amidleri imal yağ asitlerinden elde edilen hindistan cevizi yağı . (Cocamide DEA) Hindistan cevizi yağı, yaklaşık% 50 içerdiğinden laurik asit , formüllerde sadece 12-karbonlu zincirler kabul edilmektedirler. Bu nedenle kokamidin formülü aşağıdaki gibi ifade edilebilir Cı- lH 3 (CH 2 ) 10 ° C O , N , H 2 zincirleri içindeki karbon atomu sayısı değişir da (hatta her zaman).
Kokamid birçok yapısal temeli olan yüzey aktif maddeler . Yaygın etanolaminler (vardır cocamide MEA , cocamide DEA ), betain bileşikleri ( kokamidopropil betain ) ve hidroksisültainler ( kokamidopropil hidroksisülten ).
Kokamid DEA (Cocamide DEA) veya kokamid dietanol amin , a, dietanolamid karışımını reaksiyona sokulmasıyla yapılan yağ asitleri arasından hindistan cevizi yağı ile dietanolamin . Bu viskoz bir sıvı olup, bir şekilde kullanılan köpürtücü ajan gibi banyo ürünleri şampuanlar ve sabunlar , ve kozmetik bir şekilde emülsifiye edici ajan . Bkz kokamit karışımında moleküller karbon zincirlerinin uzunluklarının tartışma için. Tek tek bileşenlerin kimyasal formülü CH'dir 3 (CH 2 ) n- C (= O) N (CH 2 , CH 2 , OH) 2 , n- tipik olarak 8 ila 18 arasında dağılım gösterir.
Coconut Diethanolamide , Coconut DEA, Cocamide Diethanolamine , Coconut Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide birçok sürfaktanın ortak yapısal temelidir. Şampuan ve sabun gibi kişisel bakım ürünlerinde yaygın olarak görülür. Coconut Diethanolamide , Coconut DEA, Cocamide Diethanolamine , Coconut Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide (Cocamide DEA), hidrofobik bir hidrokarbon kuyruğu ve hidrofilik bir kafa içerir. Bu yapı onu mükemmel bir yüzey aktif madde yapmaktadır. Coconut Diethanolamide , Coconut DEA, Cocamid Diethanolamine (Cocamide DEA) , Coconamide Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide viskoz bir sıvıdır ve şampuanlar ve el sabaları gibi banyo ürünlerinde ve emülsiyon haline getirici bir ajan olarak kozmetikte köpürme ajanı olarak kullanılır. Kimyasal formül, CH3 (CH2) nC (= 0) N (CH2CH2OH) 2 dir, burada n yağ asitlerinin kaynağına bağlı olarak değişebilir.
(IARC) bir hindistan cevizi yağı dietanolamin kondensatı (DEA Cocamide) listeler IARC Grubu 2B kanserojen insanlar için kanserojen olarak bu kimyasal tanımlar. İlan dermal hayvan biyotahlili dayanır, ancak dikkate konsantrasyonunu almaz dietanolamin (18.2%), aynı zamanda muhtemel bir insan kanserojen olarak kabul edilir bir safsızlık.
Haziran 2012'de, Çevre Sağlığı Tehlike Değerlendirme Kaliforniya Ofisi için Cocamide DEA eklendi Kaliforniya 65 (1986) kansere neden olduğu bilinen kimyasal maddelerin listesinin.
Cocamide DEA, yüksek bir tahriş etme potansiyeline sahiptir. Cocamide DEA (Coco Yağ Asidi Diethanolamide), her türlü temizlik malzemesinde kıvam verme ve köpük stabilizasyonu amaçlı noniyonik yüzey aktif maddedir. ... Deterjan ve buna bağlı olarak birçok temizlik ürünlerinde köpük stabilizatörü ve kıvamlaştırıcı olarak kullanılır. Kokamid DEA yada bir diğer adıyla kokamid dietanolamin, hindistancevizi yağlarından imal edilen yağ asitleri karışımının dietanolamin ile tepkimeye girmesiyle oluşan bir dietanolamiddir.

Cocamide DEA (cocamide diethanolamine) ve Cocamide MEA (cocamide monoethanolamine) hindistancevizi yağlarından elde edilen yağ asitleri karışımının diethanolamin ile reaksiyona girmesiyle oluşan maddelerdir. Şampuan, duş jeli, sıvı el sabunu gibi banyo ürünlerinde ve kozmetiklerde sıklıkla kullanılan emülsifiye edici maddelerdir. Her ikisi de Cocamide (DEA ve MEA) şampuanlarda inceltici, köpürtücü olarak kullanılmaktadır.
Şampuanlarda köpüğün çok ve kalıcı olmasını sağlayan Cocamide DEA diğer sülfatlı hammaddelerle birleşince, vücuda teması halinde dahi zarar verebilecek olan nitrozoaminleri oluşturma riski bulunmaktadır.
IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı), yüksek oranda Cocamide DEA maruziyetinin insanlarda potansiyel karsinojenik etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Cocamide DEA Aynı zamanda yüksek orandaki cocamide DEA' nın kanser riskinin artışına neden olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında küçük dozlardaki Cocamide DEA maruziyeti; deri iritasyonu, alerjik reaksiyonlar ve dermatit oluşumuna neden olabilmektedir.
Cocamide DEA 2012 yılında Kaliforniya eyaletinde potansiyel kanserojen olarak ilan edilmiştir.
Cocamide DEA ve Cocamide MEA ‘nın yaratabileceği potasiyel tehlikelerden korunmak isteyenler Cocamide DEA/MEA içermeyen ürünleri tercih edebilirler. Bu nedenle kozmetik ürün içeriklerinin iyi okunması gerekmektedir.


Üretim süreci:
Coconut Diethanolamide (cocamide DEA) , Coconut DEA, Cocamide Diethanolamine , Coconut Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide , hindistancevizi yağlarından yağlı asitlerin karışımının dietanolamin ile reaksiyona girmesinden oluşan bir dietanolamiddir (cocamide DEA).

Cocamide Dietanolamin (Cocamide DEA) Üretim Süreci:
Hindistancevizi Dietanolamid, hindistancevizi yağlarından yağ asitleri karışımının dietanolamin ile reaksiyonundan üretilen bir dietanolamiddir. (Cocamide DEA)
Hindistan Cevizi Dietanolamid (Hindistan Cevizi DEA), bir çeşit iyonik olmayan yüzey aktif cismidir, suda çözünür. Kokamid Dietanolamin çok düşük derecede iritasyona sahiptir. Coco Diethanolamide, ıslatma, temizleme, köpürme stabilizasyonu, koyulaştırma, nüfuz etmede iyi çalışır. (Cocamide DEA) Hindistan Cevizi Yağı Dietanolamid birçok anyonik, katyonik ve noniyonik sürfaktan ile uyumludur. Coconut Diethanolamide, günlük kimya endüstrisinde popülerdir.
Hindistan cevizi dietanolamidinin (Cocamide DEA) özellikleri ve avantajları:
1, Coco Diethanolamide (Cocamide DEA) iyi bir dekontaminasyon, ıslatma, dispersiyon, anti-sert su ve antistatik performansa sahiptir.
2, Hindistan Cevizi Yağı Dietanolamide'nin (Cocamide DEA) koyulaştırma, köpürme, köpük stabilizasyonu ve derustus yeteneği mükemmel.
3, LABSA gibi diğer anyonik sürfaktanlarla uyumludur. Bu koşullar altında, Hindistan Cevizi Dietanolamid'in (cocamide DEA) köpürme kabiliyeti açıkça geliştirilecek ve köpüğün daha varlıklı, istikrarlı ve daha uzun süre kalmasını sağlayacaktır.
4. Uygun kimyasallarla birlikte kullanıldığında, Cocamide DEA de yıkama etkisini artıracaktır.
Profesyonel bir Çin Hindistan Cevizi Dietanolamid, Hindistan Cevizi DEA tedarikçisi ve Üretici, FENGCHEN GROUP CO tedarik ve Coconut Diethanolamide, Coconut DEA neredeyse 10 yıldır Çin'den ihraç etmektedir.
Endikasyon ve Kullanım:
Çoğunlukla koyulaştırma maddesi, emülgatör, ıslatma maddesi ve köpük stabilizatör olarak deterjanlar, şampuan vb. Olarak kullanılır. Ayrıca tekstil, metal işleme, galvanizleme ve baskı endüstrisinde vb. Uygulanabilir. (Cocamide DEA)
Fonksiyonlar:
1. Hindistancevizi Dietanolamid (Cocamide DEA) köpüğü stabilize etmeyip sıvıyı koyultur, aynı zamanda cildimize tahriş etkilerini azaltır.
2. Tekstil lifini yumuşak hale getirme özelliği ile, (Cocamide DEA) Diethanolamine özellikle hayvan ve insan liflerini (saç ve iplik gibi) yıkamak için uygundur.
3. Elektrik kaplamada, ayakkabı cilası ve baskı mürekkebi, Hindistan Cevizi Dietanolamid (Cocamide Diethanolamine) de çok iyi performansa sahiptir.
(Cocamide DEA) Coco Diethanolamide (CDEA), sabunlu malzeme için viskozite arttırıcı ve köpük artırıcı olarak kullanılabilir. Kokamit Dietanolamin, iyonik olmayan bir sürfaktandır. Coco Diethanolamide (Cocamide DEA) üstün ödeme gücü ve temizleme oranına sahiptir. Günlük kullanımdaki elle yıkama sabun ve şampuanlarımıza, viskozite oluşturma ve köpüklerin stabilize edilmesinde iyi özellikleri nedeniyle yaygın olarak eklenmiştir. Hindistan Cevizi Dietanolamid (Hindistan Cevizi DEA) de cildin tahrişini en aza indirgemede çok faydalıdır. Cocamide DEA Ayrıca, fiber tekstiller alanında yumuşatma kabiliyeti için (Cocamide DEA) Cocamide Diethanolamine de kullanılır. Hayvanın elyafını, iplik ve saç gibi yıkamak için birkaç örnek verin.
Kişisel Bakım ürünlerinin, Bulaşık Yıkama Deterjanı, Sıvı Sabun, Metal Durulama, Yün Temizleyici, Ayakkabı Cilası Yapıştırıcısı, Fiber Modifer, vb. Son üründe Coco Diethanolamide (CDEA) (Cocamide DEA) görebilirsiniz.
-------------------
Hindistan cevizi dietanolamid , Hindistan cevizi DEA, Kokamid Dietanolamin , Hindistan Cevizi Yağı Dietanolamid, Coco Dietanolamid, Cocamide DEA CAS No: 68603-42-9,
EINECS No: 271-657-0 6501 de denir.
Molekül formülü: RCON (CH2CH2OH) 2, R = Kokoil.
Hindistan cevizi dietanolamid , Hindistan cevizi DEA, Cocamid Dietanolamin , Hindistan cevizi yağı Diethanolamide ,Cocamide DEA, Coco Diethanolamide hindistan cevizi yağı, rafine edilmiş, dietanol amin ile reaksiyona girerek, en kaliteli iyonik olmayan yüzey aktif madde türüdür.
Avantajları:
1. Hindistan cevizi dietanolamid , Hindistan cevizi DEA, Cocamide Diethanolamine , Hindistan cevizi yağı Diethanolamide , Cocamide DEA, Coco Diethanolamide köpük, köpük stabilize, nüfuz edici, deterjan, sert su direnci vb iyi bir performansa sahiptir.
olağanüstü emülsifiye ve deterjan performansına sahiptir.
2. Diğer yüzey aktif maddelerle iyi uyum gösterir ve iyi sinerjik etkiye sahiptir. (Cocamide DEA)
3. Ayrıca antistatik, anti-pas, korozyon önleyici performansa sahiptir. (Cocamide DEA)
4. Coconut Diethanolamide , Coconut DEA, Cocamide Diethanolamine , Coconut Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide , saydam ürünü üretmek için uygundur. (Cocamide DEA)
Geleneksel olarak, Hindistan Cevizi Dietanolamid, Hindistan Cevizi DEA, Kokamid Dietanolamin , Hindistan Cevizi Yağı Dietanolamid, Coco Dietanolamid , hindistancevizi yağı kullanılarak yapılmıştır. Bununla birlikte, bu yıllarda hindistancevizi yağı fiyatının her geçen da artıyor olması, hindistancevizi yağı ikame ederken palmiye yağı ve pamuk çekirdeği yağı kullanan daha fazla üretici var. Bu son emtia, daha yüksek molekül ağırlığına, daha yüksek kaynama noktasına, hindistancevizi yağı son metaryale göre daha yüksek viskoziteye sahip.
Coconut Diethanolamide , Cocamide DEA, Coconut Diethanolamide , Coconamide DEA, Cocamide Diethanolamine , Coconut Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide şampuan, bulaşık deterjanı, vücut yıkama sıvısı, çamaşır suyu, el yıkama sıvısı , vb.
Coconut Diethanolamide , Coconut DEA, Cocamide DEA, Cocamide Diethanolamine , Coconut Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide iyonik olmayan yüzey aktiftir. Aslında "bulut noktası" yoktur. Görünümü açık sarıdan kehribar viskoziteye kadar olan sıvıdır. Coconut Diethanolamide , Coconut Diethanolamide , Coconamide DEA, Cocamide Diethanolamine , Coconamide Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide , suda çözünmesi kolaydır, köpürme, köpük stabilize etme, dispersiyon haline getirme , dekontaminasyon, sert suya karşı direnç gibi iyi işlevlere sahiptir. Hemen hemen her türlü yüzey aktif cismiyle uyumludur. ve anyonik sürfaktan ile birlikte kullanıldıklarında asidik durumda mükemmel kalınlaşma etkisini gösterir.
Coconut Diethanolamide , Coconut DEA, Cocamide Diethanolamine , Coconut Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide (cocamide DEA) aynı zamanda köpük stabilize edici ajan, katkı maddeleri, köpükleştirici katkı maddeleri olarak uygulanacak temizleme sonuçlarını da arttırır. Öncelikle şampuan ve sıvı deterjanlar üretiminde kullanılır.
Ayrıca, Hindistan Cevizi Dietanolamid, Hindistan Cevizi DEA, Cocamide Diethanolamine , Coconut Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide opak bir sis solüsyonu oluşturabilir, iyi karıştırıldıysa tamamen şeffaf hale gelebilir. (Cocamide DEA), Coconut Diethanolamide , Coconut DEA, Cocamide Diethanolamine , Coconut Oil Diethanolamide , Coco Diethanolamide yüksek ve düşük karbon zincir alkil ürünlerinde dahi tamamen diğer yüzey aktif maddelerde çözünür. (Cocamide DEA)

CAS kayıt numarası 68603-42-9 ile, Hindistan Cevizi Dietanolamid, Cocamide DEA, Cocamide Diethanolamine, Coconut Oil Diethanolamide, Coco Diethanolamide, Coconut oil asit diethanolamine olarak da bilinir; N, N-Bis (hidroksietil) koko amidleri; N, N-Bis (hidroksietil) koko yağlı amidler; Hindistan cevizi yağı asit dietanolamin. Katalizörler ve katkı maddeleri kategorilerine ayrılır. Dahası, kaynama noktası 168-274; Suda çözünürlüğü 18 ° C'de 5-10 g / 100 mL. Coconut Diethanolamide, (Cocamide DEA) Coconut DEA, Cocamide Diethanolamine, Coconut Oil Diethanolamide, Coco Diethanolamide, şampuanlarda yaygın olarak kullanılan sodyum lauril sülfatlı deterjan sistemlerinde sinerjisttir. Kararlı ve Yanabilir. Ve güçlü oksitleyici ajanlarla bağdaşmaz.
Hindistan cevizi dietanolamid, Hindistan cevizi DEA, Kokamid Dietanolamin, Hindistan Cevizi Yağı Dietanolamid, (Cocamide DEA) Koko Dietanolamit Özellik:
EINECS: 271-657-0 (Cocamide DEA)
CAS No: 68603-42-9 (Cocamide DEA)
Çözünürlük: suda 18 ° C'de 5-10 g / 100 mL (Cocamide DEA)
Erime Noktası: 168-274 ° C (Cocamide DEA)
Fiziksel durum: yapışkan sarı sıvı (CocamideDEA)
Erime noktası: <10> (Cocamide DEA)
Kaynama noktası: 169 - 275 c (Cocamide DEA)
Özgül ağırlık: 0.99 (Cocamide DEA)
Ph: 9 (% 1 sol.) (Cocamide DEA)
Suda özünürlük: Çözünür (Cocamide DEA)
Parlama noktası:> 100 c (Cocamide DEA)
Kararlılık: normal şartlar altında kararlı (Cocamide DEA)

Hindistan cevizi dietanolamid (Cocamide DEA) belirtileri Maruz kalma (uzun süre):
- Uzun süre cocamide DEA kullanımı: Dehidrasyon ve elektrolit anormallikleri, özellikle hipokloremik metabolik asidoz.
- Uzun süre cocamide DEA kullanımı: Deri tahrişi, deri kuruluğu ve kontak dermatiti.
- Uzun süre cocamide DEA kullanımı: Hafif göz tahrişi yaygındır.
-  Uzun süre cocamide DEA kullanımı:Yutma, oral ve özofageal yanıklarla sonuçlanabilir.
- Uzun süre cocamide DEA kullanımı: Mide bulantısı, kusma ve diyare.
- Uzun süre cocamide DEA kullanımı: Üst havayolu ödemi ve önemli solunum sıkıntısı.

Hindistan cevizi dietanolamid veya kokamid dietanolamin (cdea) (Cocamide DEA) cas 68603-42-9 arıyorsanız, bizimle iletişime geçiniz. Biz bir lider ve profesyonel Çin üreticileri ve tedarikçileri bu alanda bulunmaktadır. Rekabetçi fiyat ve iyi satış sonrası hizmet mevcuttur.
Cocamide DEA, hindistancevizi yağının kimyasal olarak değiştirilmiş bir biçimi. Yani evet, kaynağı doğal, ama kendisi değil. Bu madde, şampuanlarda kıvam artırmak ve köpük yapmak için kullanılıyor. 
Noniyonik sürfaktanlar, negatif bir yüke sahip anyonik sürfaktanların ve sulu çözeltide pozitif bir yüke sahip katyonik sürfaktanların aksine, sulu çözeltilerde iyonlara ayrışmayan yüzey aktif maddelerdir. (Cocamide DEA ) Noniyonik sürfaktanlar, iyonik yüzey aktif cisimlerden daha fazla deterjan olarak kullanılırlar, çünkü anyonik yüzey aktif cismi birçok sert suda çözünmez ve katyonik sürfaktanların zayıf temizleyiciler olduğu düşünülür. Cocamide DEA Deterjan etkinliğine ilaveten noniyonik sürfaktanlar mükemmel çözünürlük, düşük köpük özellikleri ve kimyasal kararlılık gösterirler. Noniyonik sürfaktanların, yüksek yüklemeler ve uzun süreli maruz kalma durumunda bile hafif olduğu düşünülmektedir. İyonik olmayan sürfaktanların hidrofilik grubu polimerize bir alken oksittir (tipik olarak 10 ila 100 birim uzunluğundaki suda çözünür polieterdir). Cocamide DEA Aynı molekül içinde etilen oksit, propilen oksit ve bütilen oksidin polimerizasyonu ile hazırlanırlar. Kimyasal ve fiziksel özellikleri değiştiren karbon atomlarının sayısı ile birlikte, oksit katılma oranına ve sırasına bağlı olarak, noniyonik sürfaktan ıslatma maddesi, deterjan veya emülgatör olarak kullanılır. İyonik olmayan yüzeyaktif maddeler, alkol etoksilatlar, alkilfenol etoksilatlar, fenol etoksilatlar, amid etoksilatlar, gliserid etoksilatlar (soya fasulyesi yağı ve tekerlekli yağ etoksilatları), yağ asidi etoksilatları ve yağlı amin etoksilatları içerir. Ticari açıdan önemli bir başka noniyonik sürfaktan, hidrofilik grupların şekerler olduğu alkil glikozitleridir (polisakaritler).
Tipik olarak ticari hindistan cevizi yağ asidi karbon zincirinin bileşimine sahiptir; C10 (% 5 maksimum) + C12 (% 45-55) + C14 (% 20-25) + C16 (% 10-15) + C18 (doymamış yağ asitleri de dahil olmak üzere maksimum% 10-15). Kokamid, hindistancevizi yağ asitlerinin bir amid karışımıdır. Kokamidler, alkanolaminlerin (mono-, di-, veya trietanolamin) ve hindistancevizi yağ asidinin yoğunlaştırılmasıyla üretilir. Örnekler, kokamid MEA (kokamit monoetanolamin), cocamide DEA (kokamit dietanolamin) ve kokamit TEA (kokamit trietanolamin) 'dir. Cocamide DEA Bir molekülde alkollerin, aminlerin ve uzun karbon zincirlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine sahiptirler. Alkanolamidler, el yıkama sıvıları, şampuanlar, vücut temizleyicileri ve diğer kişisel bakım ürünleri gibi anyonik esaslı sistemlerde mükemmel viskozite arttırıcı ve köpük stabilizasyonu sağlayan noniyonik yüzeyaktif maddelerdir. Yağlayıcı madde, koyulaştırma maddesi ve ıslatma maddesi gibi davranırlar. (Cocamide DEA ) Çok iyi emülsiyon yapıcı özelliği, farmasötik maddeler, tarımsal preparatlar ve tekstil işleme alanlarında da uygulama imkanı sağlar; Pas önleyici, lateks stabilizasyonu, tekstilde anti-statik fonksiyon, boya tesviyesi, su yalıtımı ve yağda su katkı maddeleri yanı sıra çok iyi emülsiyon yapıcıdır.
Cocamide DEA (Coco Yağ Asidi Diethanolamide), her türlü temizlik malzemesinde kıvam verme ve köpük stabilizasyonu amaçlı noniyonik yüzey aktif maddedir.
Şampuanlarda köpüğün çok ve kalıcı olmasını sağlayan bu maddeler, dietanolamin (DEA), diğer sülfatlı hammaddelerle birleşince, vücuda teması halinde dahi zarar verebilecek olan ?nitrozoamin?leri oluştururlar. Cocamide DEA
Bu maddelerin laboratuvar hayvanlarında yapılan incelemelerde beyin hasarına neden olduğu tespit edilmiştir. İrritasyonu düşük veya hiç irritasyonu olmayan nonyonik bir yüzey aktiftir. (Cocamide DEA)
Deterjan ve buna bağlı olarak birçok temizlik ürünlerinde köpük stabilizatörü ve kıvamlaştırıcı olarak kullanılır. (Cocamide DEA)
Cocamide DEA (Coco Yağ Asidi Diethanolamide), her türlü temizlik malzemesinde kıvam verme ve köpük stabilizasyonu amaçlı noniyonik yüzey aktif maddedir.
Şampuanlarda köpüğün çok ve kalıcı olmasını sağlayan bu maddeler, dietanolamin (DEA), diğer sülfatlı hammaddelerle birleşince, vücuda teması halinde dahi zarar verebilecek olan ?nitrozoamin?leri oluştururlar. (Cocamide DEA)
Bu maddelerin laboratuvar hayvanlarında yapılan incelemelerde beyin hasarına neden olduğu tespit edilmiştir. İrritasyonu düşük veya hiç irritasyonu olmayan nonyonik bir yüzey aktiftir. (Cocamide DEA)
KOKAMİD DEA
Cocamide DEA, hindistancevizi yağlarından ve dietanolaminden elde edilen yağ asitlerinin karışımıyla yapılan bir dietanolamiddir. Köpürtücü olarak etki eder ve şampuan ve el sabunu gibi banyo ürünlerinde ve diğer kişisel bakım ürünlerinde emülsifiye edici madde olarak kullanılır.
Cocamide DEA
CAS NO: 68603-42-9


Cocamide DEA (CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2, n ~ 8-18)
Cocamide DEA,or cocamide diethanolamine, is a diethanolamide made by reacting the mixture of fatty acids from coconut oils with diethanolamine.
It is a viscous liquid and is used as a foaming agent in bath products like shampoos and hand soaps, and in cosmetics as an emulsifying agent.
See cocamide DEA for the discussion of the lengths of carbon chains in the molecules in the mixture. 
The chemical formula of individual components is CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2, Cocamide DEA, where n typically ranges from 8 to 18. Cocamide DEA, Lauramide DEA, Linoleamide DEA and Oleamide DEA are viscous liquids or waxy solids. These ingredients are fatty acids derivatives of diethanolamine (DEA). In cosmetics and personal care products, these ingredients are used in the formulation of shampoos, hair dyes, bath products, and lotions. Cocamide DEA, Lauramide DEA, Linoleamide DEA, and Oleamide DEA (cocamide DEA) increase foaming capacity and/or stabilize foam. They are also used to thicken the aqueous (water) portion of cosmetics and personal care products.
The International Agency for Research on Cancer (IARC) lists cocamide DEA (coconut oil diethanolamine condensate) as an IARC Group 2B carcinogen.
In a report, IARC researchers wrote, "There is sufficient evidence in experimental animals for the carcinogenicity of cocamide DEA condensate."
Cocamide DEA is surfactant made by chemically altering the chemical composition of certain fatty acids in coconut oil with diethanolamine. 
The result is a viscous, amber-colored liquid used as a foaming agent and emulsifier.
According to the IARC, study results are mixed, and human studies are unavailable. IARC's cocamide DEA product description outlines several studies the organization used to assess the chemical. Cocamide DEA
Results included increased incidence of hepatocellular adenoma, hepatocellular carcinoma or hepatoblastoma, renal tubular adenoma and/or carcinoma combined in mice, but no effects in rats.
In 2012, California identified cocamide DEA as a cancer-causing substance and required manufacturers to either place warning statements on labels alerting consumers to its presence or to remove it from their products. Cocamide DEA
According to the FDA, cocamide DEA is perfectly safe to use in personal hygiene products and cosmetics. However, an assessment by the International Agency for Research on Cancer (IARC) listed the chemical as known to cause cancer. 
The IARC assessment influenced the State of California to ban the chemical from use in shampoos and other personal hygiene and beauty products.
All things coconut have become particularly popular as of late. Cocamide DEA The once exotic fruit of the coconut palm is enjoying the spotlight as people rave about the health benefits of the oil, the water, the meat, and the milk. 
Coconut in all its natural forms might actually be pretty good for you (provided you don't have an allergy to it), but cocamide DEA is not a natural product of coconuts in the sense that you could break open a coconut and spoon up some cocamide DEA.
Cocamide DEA is made by reacting diethanalomine with a mixture of fatty acids from coconut oils to create a diethanalomide, which, in this case, is a viscous, clear liquid. This liquid is then used by cosmetics and personal hygiene products manufacturers as a foaming agent and to create a creamy texture in soaps, shampoos, conditioners, and cosmetics. (Cocamide DEA)
Heavy diethanalomine exposure has been shown to increase the risk of cancer. (Cocamide DEA)
EC NUMBER: 271-657-0
FORMULA of Cocamide DEA
CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2
MOL WT. of Cocamide DEA 
280 - 290
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES of Cocamide DEA
PHYSICAL STATE:Viscous yellow liquid (Cocamide DEA)
MELTING POINT: < 10 C (Cocamide DEA)
BOILING POINT: 169 - 275 C (Cocamide DEA)
SPECIFIC GRAVITY: 0.99 (Cocamide DEA)
pH:9 (1% sol.) (Cocamide DEA)
SOLUBILITY IN WATER: soluble (COCAMMIDE DEA)
FLASH POINT: > 100 C (Cocamide DEA)
STABILITY: Stable under ordinary conditions (Cocamide DEA)
Potential Side-Effects of Cocamide DEA
Nonionic surfactants are surface active agents which do not dissociate into ions in aqueous solutions, unlike anionic surfactants which have a negative charge and cationic surfactants which have a positive charge in aqueous solution. Nonionic surfactants are more widely used as detergents than ionic surfactants because anionic surfactants are insoluble in many hard water and cationic surfactants are considered to be poor cleaners. In addition to detergency, nonionic surfactants show excellent solvency, low foam properties and chemical stability. It is thought that nonionic surfactants are mild on the skin even at high loadings and long-term exposure. The hydrophilic group of nonionic surfactants is a polymerized alkene oxide (water soluble polyether with 10 to 100 units length typically). They are prepared by polymerization of ethylene oxide, propylene oxide, and butylene oxide in the same molecule. Depending on the ratio and order of oxide addition, together with the number of carbon atoms which vary the chemical and physical properties, nonionic surfactant is used as a wetting agent, a detergent, or an emulsifier. Cocamide DEA Nonionic surfactants include alcohol ethoxylates, alkylphenol ethoxylates, phenol ethoxylates, amide ethoxylates, glyceride ethoxylates (soya bean oil and caster oil ethoxylates), fatty acid ethoxylates, and fatty amine ethoxylates. Another commercially significant nonionic surfactants are the alkyl glycosides in which the hydrophilic groups are sugars (polysaccharides). Cocamide DEA
Typically commercial coconut fatty acid has carbon chain composition of; C10 (5% max) + C12 (45 - 55%) + C14 (20 - 25%) + C16 (10 - 15 %) + C18 (10 - 15% max, including unsaturated fatty acids). Cocamide is an amide mixture of coconut fatty acids. Cocamides are manufactured by condensation of alkanolamines (mono-, di-, or triethanolamine) and coconut fatty acid. Cocamide DEA Examples are cocamide MEA (cocamide monoethanolamine), cocamide DEA (cocamide diethanolamine) and cocamide TEA (cocamide triethanolamine). They have the physical and chemical characteristics of alcohols, amines and long carbon chains in one molecule. Cocamide DEA. Alkanolamides are nonionic surfactants impart excellent viscosity enhancing and foam stabilization in anionic based systems like hand washing liquids, shampoos, body cleansers and other personal care products. Cocamide DEA They act as lubricant agent, thickening agent and wetting agent. Their very good emulsifying property also provides applications in the field of pharmaceuticals, agricultural preparations, and textile processing; rust inhibiting, latex stabilizing, anti-static function in textiles, dye-leveling, waterproofing and water-in-oil additives as well as very good emulsifying.

In small doses, DEA has been known to cause an allergic reaction in some people, producing a mild form of dermatitis. Large doses, however, are thought to be potentially carcinogenic to humans-especially as it builds up in the system over time. This is why California banned its use.
Does The FDA Consider cocamide DEA To Be Toxic Or Carcinogenic?
According to the FDA's website page that addresses diethanolamine, the "FDA believes that at the present time there is no reason for consumers to be alarmed based on the use of these substances, Cocamide DEA, [speaking of cocamide DEA and other ingredients that also contain DEA] in cosmetics."
While the FDA requires manufacturers to ascertain that their beauty and personal hygiene products are safe for human use, it does not regulate which ingredients (or levels of those ingredients) are used aside from those the agency has deemed toxic or harmful.
Major Retailers Regularly Carry Products Containing Cocamide DEA On Their Shelves
According to CEH's study, many major retailers are guilty, including some you might have hoped were above such things, such as Trader Joe's, Sephora, Ulta, and Target. In addition, some shampoos and bubble baths labeled as organic or specifically targeted for children had high levels of cocamide DEA. 
Organic by Africa's Best brand, manufactured by House of Cheatham, is one such offender, as is Kid's Bubble Bath (bubble-gum scented) made by Kmart.
Walmart, Kmart, Walgreens, Rite Aid, and 99 Cent Only Stores (among other retailers) also carry products containing cocamide DEA. Since 2014, many manufacturers have replaced cocamide DEA with other foaming ingredients, including cocamidopropyl betaine (CAPB).
Be aware that manufacturers can replace an unpopular ingredient with one that could be just as harmful but on which no conclusive studies have been done.
Walmart, Kmart, Walgreens, Rite Aid, and 99 Cent Only Stores (among other retailers) also carry products containing cocamide DEA. Since 2014, many manufacturers have replaced cocamide DEA with other foaming ingredients, including cocamidopropyl betaine (CAPB).
Be aware that manufacturers can replace an unpopular ingredient with one that could be just as harmful but on which no conclusive studies of cocamide DEA have been done.
You may be surprised to learn that the FDA does not have a definition for the term "organic" when it comes to cosmetics or personal hygiene products. 
The manufacturers of personal hygiene and cosmetic products are self-regulating, meaning that they set their own rules for what they label as "natural" or "organic." 
Because cocamide DEA is derived from coconuts, manufacturers and distributors can (and do) label products with this ingredient as "natural" or "organic."
No, it does not. Although it has been labeled (by the IARC) as a potentially carcinogenic substance and banned by the State of California, U.S. manufacturers are not regulated as to its use. Some products may have much higher cocamide DEA levels than others, but the specific levels of cocamide DEA in any particular product are not listed on the ingredients list.
Manufacturers that include DEA in their products can still label their products as "all natural" or "organic."
Some manufacturers have replaced the disgraced cocamide DEA with other foaming agents that may still contain cocamide DEA. Look below to find a list of ingredients that could contain cocamide DEA.
Other products used in shampoos, conditioners, soaps, and cosmetics may contain DEA. If you are concerned about the potential risks of cocamide DEA, it is a good idea to be familiar with the names of other ingredients that may contain DEA.
Since 2014, many manufacturers are replacing cocamide DEA with cocamidopropyl betaine, or CAPB. CAPB is thought to be less likely than cocamide DEA to cause skin irritations and burning in those who are sensitive to it.
As you now know, Cocamide DEA is clearly something we'd like to avoid using on a regular basis. It would be easy for us to simply state the hazards of the chemical in question, but the truth is that you have to know which products actually contain it in the first place, in order to avoid the chemical altogether.
We've written about this chemical before, so thankfully I can provide you with a list of brands that have been known to use the chemical quite frequently (and in concerning amounts) over time. However, cocamide DEA, these are just a few of the more common sources of the chemical.
The list is probably a lot longer than this in reality - so I encourage you to take note of any products that happen to contain Cocamide DEA in them or any of it's derivatives
In 2013, the Center for Environmental Health, based in Oakland, California, published a list of 98 shampoo, soap, and bubble bath brands found on retailer's shelves that contained cocamide DEA. Cocamide DEA had been listed as a known carcinogen and banned in the State of California since 2012.
Cocamide DEA and other DEA-containing chemicals were assessed by the International Agency for Research on Cancer (IARC) as carcinogenic. Unfortunately, the FDA does not consider cocamide DEA to be toxic or hazardous, so the ingredient is not regulated for personal hygiene products and cosmetics in the United States.
Both cocamide DEA (diethanolamine) and MEA (monoethanolamine) are widely used to thicken the water phase of cosmetics, keep ingredients blended, and boost foaming properties. Derived from plants (typically coconut oil) or made synthetically, these ingredients have been thoroughly evaluated for safety and are permitted for use in leave-on products in concentrations up to 10%. Cocamide DEA can react with other ingredients to form harmful substances known as nitrosamines.
According to the Cosmetic Ingredient Review (CIR) Board, "To prevent the formation of possibly [harmful] nitrosamines, these ingredients should not be used in cosmetics and personal care products containing nitrosating agents." The CIR Expert Panel concluded that "Cocamide DEA was safe as used in rinse-off products and safe at concentrations of less than or equal to 10% in leave-on products."
Cocamide DEA. It looks pretty harmless, right? Chances are you've even seen it and thought, "sounds like coconut - must be natural." And while coconut oil (cocamide DEA) has been enjoying a moment in the sun, this chemically-modified version is one you'll want to steer clear of.
True, Cocamide DEA starts with coconut oil, but that's the only thing natural about it. It's then highly refined and processed with powerful chemicals - transforming it into a man-made product that can actually cause cancer, according to the State of California, which keeps a list of chemicals known to cause cancer or birth defects. (Keep in mind, the FDA doesn't regulate the term "natural" just yet. Translation: just because something is labelled "natural" doesn't mean it's harmless.)
Cocamide DEA is used as a lathering and thickening agent - it makes your shampoo or body wash feel creamier. Cocamide DEA It feels nice, but is completely unnecessary. In small doses, it can cause mild skin irritation, but in high doses, this chemical - because of contaminating nitrosamines - is flagged as a potential carcinogen to humans. The problem is, that "high dose" is usually about the amount that is added to our health and beauty products. 
In fact, a 1998 study by the National Toxicology Program found a connection between regular exposure to cocamide DEA and cancer in lab animals. Despite this, since there was no certainty that it would do the same in humans, the cosmetics industry continued to include it as an ingredient. Time to ponder how often you're washing... and what you're washing with.
This article is dedicated to Cocamide DEA. Contact Dermatides The contact dermatides include allergic contact dermatitis (ACD), irritant contact dermatitis (ICD), and contact urticaria (CU). The most common form, ICD accounts for approximately 80% of environmental/occupational-based dermatoses. Contact urticaria (wheal and flare reaction) represents an IgE and mast-cell-mediated, immediate-type, hypersensitivity reaction that can lead to anaphylaxis. The foremost example of this would be latex protein hypersensitivity. While this is beyond the scope of this section, we acknowledge this form of hypersensitivity due to the severity of the potential reactions and direct the reader to key resources.2,3 Allergic contact dermatitis is a T-cell dependent, delayed-type (Type IV) hypersensitivity reaction that has a high impact both in terms of patient morbidity and economics. This type of hypersensitivity reaction is primarily instigated by small lipophilic chemicals (haptens) with a molecular weight less than 500 Daltons. These chemical allergens trigger a complex immunologic cascade in the skin, which leads to the clinical picture of ACD. Case Illustration A 26-year-old man employed as a veterinary technician presented with complaints of erythema, scaling and pruritus of the hands, wrists and forearms. His condition had improved during periods devoted exclusively to laboratory work and had flared when he was involved directly in care of animals. His clinical duties included shampooing dogs using a commercially available shampoo. Directed patch testing demonstrated a positive reaction to Cocamide diethanolamine (Cocamide DEA), but no positivity to cocamidopropyl betaine (CAPB) or amidomine. Review of the ingredients of the "tearless" dog shampoo demonstrated that it contained Cocamide DEA, but not CAPB. Temporary treatment with potent topical steroids and a switch to another dog shampoo without cocamide DEA resolved his dermatitis. Introduction The term surfactant is a type of "chemistry shorthand" that stands for surface active agent. Cocamide DEA. A surfactant reduces the surface tension of water, even when used at low concentrations. Surfactants may also help solubilize organics, such as dirt and oil. These agents are subcategorized based upon the presence of charged moieties within the chemical structure that lead to anionic, cationic, zwiterrionic (amphophilic) and non-ionic compounds.4 Cocamide DEA, also known as cocamide diethanolamine or coconut diethanolamide, is a non-ionic surfactant derived from coconuts (Figure 1). Cocamide DEA. It is produced via the reaction of extracted coconut oils with diethanolamine. When used in topical formulations, Cocamide DEA imparts viscosity-enhancing and foaming-enhancing properties, and hence, it is used in a number of personal care products, especially shampoos, hand-washing liquids and body washes. CDEA (Cocamide DEA) can also act as an emulsifier (a stabilizer of two immiscible phases - such as oil and water) and this property may be exploited in the manufacture of other pharmaceutical agents. In comparison to the more ubiquitous zwitterionic surfactant, CAPB, Cocamide DEA is a rather infrequently reported allergen. Like CAPB, Cocamide DEA is not included in the T.R.U.E. test, but a reagent for directed allergy screening exists (0.5% pet; Chemotechniques Diagnostics AB, Malmo, Sweden). DISCUSSION Allergic contact dermatitis to Cocamide DEA was first reported in the medical literature in 1980.5 In 1983, Cocamide DEA was the suspected allergen in two cases of occupational contact dermatitis caused by hydraulic lubricating oils, although the employer did not cooperate with substantiating chemical tests of the fluid.6 In 1987, De Groot et al described a case of contact dermatitis due to Cocamide DEA contained in shampoo,7 while in 1998, Fowler reported on three additional cases of Cocamide DEA-induced allergic contact dermatitis caused by exposure to a variety of personal care products.8 Over a period of 7 years, Pinola et al assembled and investigated a series of six patients with allergic contact dermatitis caused by Cocamide DEA.9 They noted that two patients had been sensitized from a barrier cream, three from a hand-washing liquid and one had been exposed to both a hand-washing liquid and a metalworking fluid containing CDEA. (Cocamide DEA)
Nonionic surfactants are surfactants that do not dissociate into ions in aqueous solutions, unlike anionic surfactants that have a negative charge and cationic surfactants that have a positive charge in aqueous solution. Nonionic surfactants are used more as detergents than ionic surfactants because anionic surfactants are insoluble in many hard water and cationic surfactants are considered to be poor cleaners. In addition to detergent effectiveness, nonionic surfactants show excellent solubility, low foam properties and chemical stability. Nonionic surfactants are considered to be mild even with high loadings and prolonged exposure. The hydrophilic group of nonionic surfactants is a polymerized alkene oxide (typically 10 to 100 units of water soluble polyether). Cocamide DEA prepared by polymerization of ethylene oxide, propylene oxide and butylene oxide in the same molecule. Nonionic surfactant is used as a wetting agent, detergent or emulsifier, depending on the oxide inclusion rate and sequence, as well as the number of carbon atoms that change the chemical and physical properties. Nonionic surfactants include alcohol ethoxylates, alkylphenol ethoxylates, phenol ethoxylates, amide ethoxylates, glyceride ethoxylates (soybean oil and wheel fat ethoxylates), fatty acid ethoxylates and fatty amine ethoxylates. Another commercially important nonionic surfactant are alkyl glycosides (polysaccharides) where the hydrophilic groups are sugars. Cocamide DEA
Typically the commercial coconut fatty acid has the composition of the carbon chain; C10 (5% max) + C12 (45-55%) + C14 (20-25%) + C16 (10-15%) + C18 (10-15% max, including unsaturated fatty acids). Kokamide is an amide mixture of coconut fatty acids. Cocamides are produced by the condensation of alkanolamines (mono-, di-, or triethanolamine) and coconut fatty acid. Examples are cocamide MEA (cocamide monoethanolamine), cocamide DEA (cocamide diethanolamine) and cocamide TEA (cocamide triethanolamine). They have the physical and chemical properties of alcohols, amines, and long carbon chains in a molecule. Alkanolamides are nonionic surfactants that provide excellent viscosity enhancer and foam stabilization in anionic based systems such as hand washing liquids, shampoos, body cleansers and other personal care products. They act as a lubricant, thickening agent and wetting agent. Its very good emulsifying property allows it to be used in pharmaceuticals, agricultural preparations and textile processing; It is a very good emulsifier (cocamide DEA) as well as anti-rust, latex stabilization, anti-static function in textile, paint leveling, waterproofing and water-in-oil additives.
Cocamide DEA (Coco Fatty Acid Diethanolamide) is a nonionic surfactant for thickening and foam stabilization in all kinds of cleaning materials.
These substances, which make the foam much and permanent in shampoos, diethanolamine (DEA) (Cocamide DEA), when combined with other sulphate raw materials, form "nitrozoamines" that can harm the body even in contact with the body.
Cocamide DEA is a colorless liquid that is used in cosmetics and personal care products such as bath oil, shampoo, conditioner, and hair dye. It is also used in some pet-care and household-cleaning products. The use of cocamide DEA has decreased in recent years.Cocamide DEA
These substances have been found to cause brain damage in laboratory animal studies. It is a nonionic surfactant with little or no irritation.
Cocamide DEA
Cocamide DEA is a diethanolamide made with the mixture of fatty acids from coconut oils and Cocamide DEA. It acts as a foaming agent and is used in bath products like shampoos and hand soaps, and in other personal care products as an emulsifying agent

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.