1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE (DİSODYUM KOKOAMFODİASETAT)

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE (Disodyum Kokoamfodiasetat)

CAS No. : 68650-39-5
EC No. : 272-043-5

Synonyms:Imidazolium compounds; 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; sodium salts; Disodium cocoamphodiacetate; imidazolium compounds; 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl}-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hidroxides; sodium salts; 3-(tridecyloxy)propanenitrile; 3-tridecoxypropanenitrile; 68650-39-5; Disodium Cocoamphodiacetate; Uniteric C2M; Chemteric C2M; Onium compounds; 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkylimidazolium; inner salts; disodium salts; Velvetex CDC; disodium N-2-(N-(2-carboxymethoxyethyl)-N-carboxymethylamino)ethylcocamide; Cocoamphocarboxyglycinate oxide; Disodium cocoamphodiacetate; Cocoamphocarboxyglycinate; Coconut fatty acid; aminoethylethanolamine imidazoline; dicarboxymethylated; disodium salt; Cocoamphocarboxyglycinate; disodium salt; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Cocoamphocarboxyglycinate; Disodium cocoamphodiacetate; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norco- co alkyl; hydroxides; disodium salts; 1-(2-(Carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl imidazolium compounds hydroxides inner salts disodium salts; 2-Coconut alkyl-1-(2-hydroxyethyl)-2-imidazoline; reaction product with sodium chloroacetate; Ampholak XCO 30; Amphoteric 2; Coconut fatty acid; aminoethylethanolamine imidazoline; dicarboxymethylated; disodium salt; EINECS 272-043-5; Miranol C 2M Conc.; Miranol C 2M-SF Conc.; UNII-18L9G3U51M; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides; sodium salts; Imidazolium compounds, 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; inner salts; disodium salt; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcocoalkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; sodium salts; 68650-39-5; 18L9G3U51M; Cocoamphocarboxyglycinate; Disodium cocoamphodiacetate; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norco- co alkyl; hydroxides; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; sodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcocoalkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; inner salts, disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Ampholak XCO 30; Amphoteric 2; 2-Coconut alkyl-1-(2-hydroxyethyl)-2-imidazoline; reaction product with sodium chloroacetate; Coconut fatty acid; aminoethylethanolamine imidazoline; dicarboxymethylated; disodium salt; EINECS 272-043-5; Miranol C 2M Conc.; Miranol C 2M-SF Conc.; 1-(2-(Carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl imidazolium compounds hydroxides inner salts disodium salts; UNII-18L9G3U51M; Disodyum Kokoamfodiasetat ; dısodyum koko; disodyum koko; kokoamfodiasetat; baby shampoo; dısodyum kokoamfodıasetat; DİSODİUM SALTS;Dİ-SODYUM; Dİ SODYUM; DİSODYUM; SODYUM; DİSODYUM COCO; Dİ-SODYUM COCO; Dİ SODYUM COCO; DİSODYUM COCO; SODYUM COCO; DİSODYUMCOCO; Dİ-SODYUMCOCO; Dİ SODYUMCOCO; DİSODYUMCOCO; SODYUMCOCO; DİSODYUMCOCO; DİSODYUM KOKO; Dİ-SODYUM KOKO; Dİ SODYUM KOKO; DİSODYUM KOKO; SODYUM KOKO; DİSODYUMKOKO; Dİ-SODYUMKOKO; Dİ SODYUMKOKO; DİSODYUMKOKO; SODYUMKOKO; DİSODYUMKOKO; Dİ-SODİYUM; Dİ SODİYUM; DİSODİYUM; SODYUM; DİSODİYUM COCO; Dİ-SODİYUM COCO; Dİ SODİYUM COCO; DİSODİYUM COCO; SODİYUM COCO; DİSODİYUMCOCO; Dİ-SODİYUMCOCO; Dİ SODİYUMCOCO; DİSODİYUMCOCO; SODİYUMCOCO;Imidazolium compounds; 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; sodium salts; Disodium cocoamphodiacetate; imidazolium compounds; 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl}-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hidroxides; sodium salts; 3-(tridecyloxy)propanenitrile; 3-tridecoxypropanenitrile; 68650-39-5; Disodium Cocoamphodiacetate; Uniteric C2M; Chemteric C2M; Onium compounds; 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkylimidazolium; inner salts; disodium salts; Velvetex CDC; disodium N-2-(N-(2-carboxymethoxyethyl)-N-carboxymethylamino)ethylcocamide; Cocoamphocarboxyglycinate oxide; Disodium cocoamphodiacetate; Cocoamphocarboxyglycinate; Coconut fatty acid; aminoethylethanolamine imidazoline; dicarboxymethylated; disodium salt; Cocoamphocarboxyglycinate; disodium salt; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Cocoamphocarboxyglycinate; Disodium cocoamphodiacetate; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norco- co alkyl; hydroxides; disodium salts; 1-(2-(Carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl imidazolium compounds hydroxides inner salts disodium salts; 2-Coconut alkyl-1-(2-hydroxyethyl)-2-imidazoline; reaction product with sodium chloroacetate; Ampholak XCO 30; Amphoteric 2; Coconut fatty acid; aminoethylethanolamine imidazoline; dicarboxymethylated; disodium salt; EINECS 272-043-5; Miranol C 2M Conc.; Miranol C 2M-SF Conc.; UNII-18L9G3U51M; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides; sodium salts; Imidazolium compounds, 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; inner salts; disodium salt; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcocoalkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; sodium salts; 68650-39-5; 18L9G3U51M; Cocoamphocarboxyglycinate; Disodium cocoamphodiacetate; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norco- co alkyl; hydroxides; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; sodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcocoalkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; inner salts, disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Ampholak XCO 30; Amphoteric 2; 2-Coconut alkyl-1-(2-hydroxyethyl)-2-imidazoline; reaction product with sodium chloroacetate; Coconut fatty acid; aminoethylethanolamine imidazoline; dicarboxymethylated; disodium salt; EINECS 272-043-5; Miranol C 2M Conc.; Miranol C 2M-SF Conc.; 1-(2-(Carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl imidazolium compounds hydroxides inner salts disodium salts; UNII-18L9G3U51M; Disodyum Kokoamfodiasetat ; dısodyum koko; disodyum koko; kokoamfodiasetat; baby shampoo; dısodyum kokoamfodıasetat; DİSODİUM SALTS;Dİ-SODYUM; Dİ SODYUM; DİSODYUM; SODYUM; DİSODYUM COCO; Dİ-SODYUM COCO; Dİ SODYUM COCO; DİSODYUM COCO; SODYUM COCO; DİSODYUMCOCO; Dİ-SODYUMCOCO; Dİ SODYUMCOCO; DİSODYUMCOCO; SODYUMCOCO; DİSODYUMCOCO; DİSODYUM KOKO; Dİ-SODYUM KOKO; Dİ SODYUM KOKO; DİSODYUM KOKO; SODYUM KOKO; DİSODYUMKOKO; Dİ-SODYUMKOKO; Dİ SODYUMKOKO; DİSODYUMKOKO; SODYUMKOKO; DİSODYUMKOKO; Dİ-SODİYUM; Dİ SODİYUM; DİSODİYUM; SODYUM; DİSODİYUM COCO; Dİ-SODİYUM COCO; Dİ SODİYUM COCO; DİSODİYUM COCO; SODİYUM COCO; DİSODİYUMCOCO; Dİ-SODİYUMCOCO; Dİ SODİYUMCOCO; DİSODİYUMCOCO; SODİYUMCOCO; Imidazolium compounds; 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; sodium salts; Disodium cocoamphodiacetate; imidazolium compounds; 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl}-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hidroxides; sodium salts; 3-(tridecyloxy)propanenitrile; 3-tridecoxypropanenitrile; 68650-39-5; Disodium Cocoamphodiacetate; Uniteric C2M; Chemteric C2M; Onium compounds; 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkylimidazolium; inner salts; disodium salts; Velvetex CDC; disodium N-2-(N-(2-carboxymethoxyethyl)-N-carboxymethylamino)ethylcocamide; Cocoamphocarboxyglycinate oxide; Disodium cocoamphodiacetate; Cocoamphocarboxyglycinate; Coconut fatty acid; aminoethylethanolamine imidazoline; dicarboxymethylated; disodium salt; Cocoamphocarboxyglycinate; disodium salt; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Cocoamphocarboxyglycinate; Disodium cocoamphodiacetate; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norco- co alkyl; hydroxides; disodium salts; 1-(2-(Carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl imidazolium compounds hydroxides inner salts disodium salts; 2-Coconut alkyl-1-(2-hydroxyethyl)-2-imidazoline; reaction product with sodium chloroacetate; Ampholak XCO 30; Amphoteric 2; Coconut fatty acid; aminoethylethanolamine imidazoline; dicarboxymethylated; disodium salt; EINECS 272-043-5; Miranol C 2M Conc.; Miranol C 2M-SF Conc.; UNII-18L9G3U51M; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides; sodium salts; Imidazolium compounds, 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; inner salts; disodium salt; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcocoalkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; sodium salts; 68650-39-5; 18L9G3U51M; Cocoamphocarboxyglycinate; Disodium cocoamphodiacetate; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norco- co alkyl; hydroxides; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; sodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcocoalkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; inner salts, disodium salts; Imidazolium compounds; 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl; hydroxides; inner salts; disodium salts; Ampholak XCO 30; Amphoteric 2; 2-Coconut alkyl-1-(2-hydroxyethyl)-2-imidazoline; reaction product with sodium chloroacetate; Coconut fatty acid; aminoethylethanolamine imidazoline; dicarboxymethylated; disodium salt; EINECS 272-043-5; Miranol C 2M Conc.; Miranol C 2M-SF Conc.; 1-(2-(Carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl imidazolium compounds hydroxides inner salts disodium salts; UNII-18L9G3U51M; Disodyum Kokoamfodiasetat ; dısodyum koko; disodyum koko; kokoamfodiasetat; baby shampoo; dısodyum kokoamfodıasetat; DİSODİUM SALTS;Dİ-SODYUM; Dİ SODYUM; DİSODYUM; SODYUM; DİSODYUM COCO; Dİ-SODYUM COCO; Dİ SODYUM COCO; DİSODYUM COCO; SODYUM COCO; DİSODYUMCOCO; Dİ-SODYUMCOCO; Dİ SODYUMCOCO; DİSODYUMCOCO; SODYUMCOCO; DİSODYUMCOCO; DİSODYUM KOKO; Dİ-SODYUM KOKO; Dİ SODYUM KOKO; DİSODYUM KOKO; SODYUM KOKO; DİSODYUMKOKO; Dİ-SODYUMKOKO; Dİ SODYUMKOKO; DİSODYUMKOKO; SODYUMKOKO; DİSODYUMKOKO; Dİ-SODİYUM; Dİ SODİYUM; DİSODİYUM; SODYUM; DİSODİYUM COCO; Dİ-SODİYUM COCO; Dİ SODİYUM COCO; DİSODİYUM COCO; SODİYUM COCO; DİSODİYUMCOCO; Dİ-SODİYUMCOCO; Dİ SODİYUMCOCO; DİSODİYUMCOCO; SODİYUMCOCO;

TR

Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Diğer isimler DSCADA, Disodyum N-2- (N- (2-karboksimetoksietil) -N-karboksimetilamino) etilkamid
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Tanımlayıcılar
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) CAS Numarası 68650-39-5
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) ECHA InfoCard 100.065.474
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) UNII 18L9G3U51M
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) CompTox Dashboard (EPA) DTXSID9029483
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Özellikleri
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Kimyasal formül Değişken
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Kimyasal Adı: Cocoamphocarboxyglycinate, disodyum tuzu
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) CAS Sicil Numarası: 068650-39-5
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Tipik Özellikleri:
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Kimyasal Adı: Disodyum Cocoamphodiacetate
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Görünüm: Viskoz Amber Sarı Sıvı
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Katı Madde: 48 +/- 2%
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) pH: 7 +/- 1
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Özgül Ağırlık: 1.10
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Viskozite: 11.000 - 12.000 CPS
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Çözünürlük: Suda Çözünür ve diğer Polar Çözücüler berrak çözelti verir.
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Bulutlanma Noktası: 100 C'nin üzerinde
Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Uyumluluk: Hem Anyonik hem de Katyonik Yüzey Aktif Maddeler ile Uyumludur


Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), açık renkli, düşük viskoziteli, düşük tahrişli, yüksek köpüklü ve yüksek kıvamlı hafif amfoterik bir yüzey aktif maddedir. Hafif şampuan, vücut yıkama, yüz temizleyici, el sabunu, tıraş ürünleri ve benzerlerinde birincil veya ikincil yüzey aktif madde olarak yaygın olarak kullanılır.Amfoterik yapıya sahip yumuşak, hafif bir temizlik maddesi, kafasının hem pozitif hem de negatif yüklü bir kısım içerdiği anlamına gelir. (sürfaktanlar genellikle anyoniktir, yani başlarının negatif bir yükü vardır). Ayrıca harika köpürme kabiliyetine sahiptir ve bebek ürünleri ve diğer tahriş edici olmayan temizleyiciler için tavsiye edilir.DISODIUM COCOAMPHODIACETATE şu şekilde sınıflandırılır: Temizleme, Köpük artırma, Saç şekillendirme, Hidrotrop, Cilt yumuşatma, Sürfaktan.Sodyum Cocoamphoacetate, Sodyum Cocoamphopropionate, Disodium Cocoamphodiacetate ve Disodium Cocoamphodipropionate, hafif meyvemsi bir kokuya sahip amber sıvılardır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bu dört bileşen şampuan ve diğer saç ürünlerinin formülasyonunda ve cilt temizleme ürünlerinde kullanılır.Sodyum Cocoamphoacetate, Sodyum Cocoamphopropionate, Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) ve Disodyum Cocoamphodipropionate cildin ve saçın yağla karışmasına yardımcı olarak temizler. ve kir, böylece bu maddeler durulanabilir. Ayrıca köpükleme kapasitesini arttırırlar veya köpükleri stabilize ederler. Bu bileşenler, saç gövdesini, esnekliğini veya parlaklığını artırarak ya da fiziksel veya kimyasal işlemle zarar görmüş saç dokusunu iyileştirerek saçın görünümünü ve hissini geliştirir. Bu yüzey aktif madde, hafif bir köpürme ajanı, temizleyici ve cilt olarak çalışır. saç kremi. Bir köpük güçlendirici olarak, bir köpükteki tek tek kabarcıkları çevreleyen sıvının yüzey viskozitesini artırarak bir çözeltinin köpürme kapasitesini artırır. Suyun yağ ve kir partiküllerine karışmasını sağlayarak cildi / saçı temizler ve yüzeyden durulayarak uzaklaştırır. Cildi / saçı doğal yağlarından çıkarmadan temizlemek için çok değerlidir ve bu nedenle birçok "nemlendirici" kozmetik temizlik ürününe dahil edilmiştir. Bu yüzey aktif madde, hafif bir köpürme ajanı, temizleyici ve cilt / saç kremi olarak çalışır. Bir köpük güçlendirici olarak, bir köpükteki tek tek kabarcıkları çevreleyen sıvının yüzey viskozitesini artırarak bir çözeltinin köpürme kapasitesini artırır. Suyun yağ ve kir partiküllerine karışmasını sağlayarak cildi / saçı temizler ve yüzeyden durulayarak uzaklaştırır. Cildi / saçı doğal yağlarından çıkarmadan temizlemek için çok değerlidir ve bu nedenle birçok "nemlendirici" kozmetik temizlik ürününe dahil edilmiştir. Ayrıca, saç bakım maddesi olarak özellikle etkilidir, çünkü görünümünü ve hissini iyileştirmeye yardımcı olur. kuru / yıpranmış saçları vücuda, esnekliğe ve parlaklığa kavuşturarak. En hassas cilt tipleri için bile uygun ve bebek ürünleri için yeterince yumuşak olan hafif ve tahriş edici olmayan bir bileşen. Bu içeriği şampuan / saç kremi, yüz temizleyici, vücut yıkama, akne tedavisi, peeling / kese, maskara ve göz makyajı temizleyici gibi çok çeşitli kişisel bakım ürünlerinde bulabilirsiniz. toksik olmayan bileşenTahriş edici değildir ve onlar, AB Kozmetik Direktifi ile birlikte, OTC kişisel bakım ürünlerinde kullanımın güvenli olduğunu belirlediler.En hassas cilt tipleri üzerinde bile etkili olan nazik, son derece uyumlu bir yüzey aktif. -kullanıma yönelik yüzey aktif madde en hassas cilt tipleri için bile uygundur ve bunun için birkaç günlük temizlik formülasyonuna uygulanabilir. Yağ tarafından engellenmeden yüksek kaliteli bir köpük üretir, bu da onu hiçbir şeyi değiştirmek zorunda kalmadan önceden var olan bir dizi formülasyonla geniş çapta uyumlu hale getirir. 4 ile 9 arasındaki daha düşük bir pH aralığında iyi çalışan Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), sert suya karşı inanılmaz derecede yüksek bir dirence sahiptir ve tuzlu suda bile etkili bir şekilde çalışır. Anyonik, iyonik olmayan ve amfoterik yüzey aktif maddelerle uyumludur, dolayısıyla yüksek uyumluluğa ve kullanımı kolay faktörlere katkıda bulunur. Hem cilt hem de mukoza ile uyumlu olduğu için, kuruluk veya tahrişe neden olmadan nazik saç ve yüz temizleyicilerinde de kullanılabilir, bu da onu saç kremlerinde, yüz temizleyicilerinde ve ovalamalarda bırakmada mükemmel kılar. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), en iyi sonuçları elde etmek için kozmetik bir formülasyonun son aşamasında eklenir.Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) için kullanımlar şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): Şampuanlar, Temizleyiciler, Köpüren Temizleyiciler, Köpük Banyoları, Tıraş Ürünleri. Disodyum kokoamfodiasetat (DSCADA) sentetiktir. Kişisel bakım ürünlerinde rutin olarak kullanılan amfoterik yüzey aktif madde. 2008 yılında yapılan bir çalışma, yüksek DSCADA seviyelerinin (> 216 mg / L) atık su arıtma proseslerinde bakteriler için toksik olabileceğini ileri sürdü. [1] 2008 araştırmasının sonuçları, DSCADA'nın sınırlı biyolojik parçalanabilirliğe sahip olduğunu ve inatçı metabolitlerin gelişebileceğini gösterdi. Flower Tales Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), tuzlar, yağlar veya sert suda bile iyi köpürme ve ıslatma özelliklerine sahip, yüksek dermatolojik toleransa sahip amfoterik bir ikincil yüzey aktif maddedir. Bu, doğal kökenli koruyucu içermeyen konsantre bir çözeltidir (konsantre çözelti minimum% 45). ENDİKASYONLAR: Birincil anyonik yüzey aktif maddelerin (örneğin Sodyum Laureth Sülfat) agresif niteliklerini azaltmak için ek bir yüzey aktif madde olarak kullanılabilir. En asi saçlar için bile ideal kılan yumuşatıcı özelliklere sahiptir. Çok naziktir ve günlük kullanım ürünleri için temel olarak kullanılabilir. Her tür yüzey aktif madde ile uyumludur (anyonik, iyonik olmayan ve amfoterik) UYGULAMALAR: Hassas ciltler ve kıvırcık saçlar için kremsi deterjanlar. Mukoza dokularında bile naziktir ve bu nedenle ev yapımı hijyenik kadın deterjanları için idealdir. ÇİÇEK MASALARI KALİTESİ: Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate)'imiz aynı INCI'ye sahip benzer ürünler arasından seçilmiştir, ancak farklı bileşime sahiptir:% 45'lik bir çözelti,% 100 bitki bazlı ürünü daha yaygın olarak seçtik 39 Kimyasal sentezle üretilen -% 40 solüsyonlar. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Sınıfının en hafif amfoterik yüzey aktif maddelerinden biridir. Kullanımı kolay ürün, kişisel bakım ve endüstriyel uygulamalar da dahil olmak üzere birçok uygulamada harikadır. Köpük banyoları, şampuanlar ve vücut temizleyicileri gibi kişisel bakım formülasyonlarında orta derecede köpük yapar, cildi yağdan arındırmadan temizler, zengin ve yumuşatıcı bir etki verir. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), geniş bir pH aralığında stabildir, bu da onu birçok kişisel bakım, ev ve endüstriyel uygulama için ideal kılar.Kişisel bakım ürünlerine ek olarak, gıda hazırlama alanlarında kullanılan ürünlerin formülasyonu ve yüksek alkali sert yüzey için kullanışlıdır. Ana Kullanım Alanları: Şampuanlar ve El Sabunu (% 5-% 25), Vücut Yıkama (% 5-% 30), Köpük Banyosu (% 10-% 30), Önceden Nemlendirilmiş Mendiller (% 1-% 4), Sert Yüzey Temizleyiciler (% 1 -% 3). Anyonik, iyonik olmayan ve çoğu katyonik sistemlerle uyumludur. Kişisel bakım / cilt ve saç bakımında bu hindistancevizi yağı türevi yüzey aktif madde, kokomidopropil betain veya desil glukozit gibi başka bir yüzey aktif madde ile birlikte kullanılabilir. nazik yüksek köpük, yüksek performanslı ürün. kalın Viskoz sıvı. Yüzey Aktif Madde - Temizleyici Ajan; Yüzey Aktif Madde - Köpük Güçlendirici; Yüzey Aktif Madde - Hidrotrop; Köpük Güçlendirme; Cilt Kondisyonu.DISODIUM COCOAMPHODIACETATE: Bebek Banyo Ürünleri ve Şampuanlar için Hafif Bir Yüzey Aktif Madde DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, cilde yağ dökmeyen ve aynı zamanda saçtaki yağları soymayan son derece hafif, amfoterik bir yüzey aktif maddedir. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) orta derecede köpürtücüdür ve hassas ciltler, bebek cildi, yüz ürünleri için tavsiye edilir. Optimum köpüğün istendiği şampuanlarda ve vücut yıkamada kullanım için, hafif yüksek köpüklü bir karışım için desil glukozit ve / veya kokamidopropil betain gibi başka bir yüzey aktif madde ile birleştirin. Bebek Şampuanları için kaliteli, hafif, amfoterik, köpüren ve köpüren bir yüzey aktif madde. Ürünün genel tahrişini azaltabilen temizlik maddesis gereklidir. DISODIUM COCOAMPHODIACETATE genellikle bebek şampuanları, şampuanlar, banyo ve duş vücut yıkamaları ve yüz ürünleri gibi hassas cilt formülasyonlarında kullanılır. Anyonik, iyonik olmayan ve çoğu katyonik sistemlerle uyumludur.Kişisel bakım / cilt ve saç bakımında bu hindistancevizi yağı türevi yüzey aktif madde, kokomidopropil betain veya desil glukozit gibi başka bir yüzey aktif madde ile nazik, yüksek köpük, yüksek performans yapmak için kullanılabilir. ürün. Ürün görünüşte altın kıvamlı bir sıvıdır, pH 8.5 - 9.5 ve Alışılagelmiş Kullanım Şekli: Son uygulamaya bağlı olarak% 1 -% 50 Bu ürün birçok ev ve endüstriyel uygulamada da kullanılmaktadır. Geniş bir pH aralığında stabildir. Hızlı köpürmeye yardımcı olduğu ve formülasyonlarda köpük stabilitesini artırdığı için her tür endüstriyel temizleyicide vb. Kullanım için idealdir. Toksik değildir ve biyolojik olarak parçalanabilir. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), mükemmel bir toksikolojik profile sahiptir. Birçok yüzey aktif madde gibi, Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) de orijinal olarak hindistancevizinden elde edilir. Eşanlamlılar: Cocoamphocarboxyglycinate oksit; Disodyum kokoamphodiasetat; Cocoamphocarboxyglycinate; Hindistan cevizi yağ asidi, aminoetiletanolamin imidazolin, dikarboksimetile, disodyum tuzu; Cocoamphocarboxyglycinate, disodyum tuzu; İmidazolyum bileşikleri, 1- (2- (karboksimetoksi) etil) -1- (karboksimetil) -4,5-dihidro-2-norcocoalkil, hidroksitler, iner tuzlar, disodyum tuzları Genel olarak bebek şampuanı gözleri daha az tahriş eder. Çoğu sodyum trideset sülfat içerir. Alternatif olarak, bebek şampuanı diğer yüzey aktif madde sınıfları kullanılarak formüle edilebilir, en önemlisi, kullanılan yüklü anyoniklerden çok daha hafif olan iyonik olmayan maddeler. İdeal olarak, Bebek Şampuanlarında geleneksel olarak kullanılan anyonik yüzey aktif madde, yani Sodyum Laureth Sülfat% 10 ila 15 seviyelerinde kullanılır. ve ana yüzey aktif madde bileşeni% 20-25 oranında kullanılarak Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) tarafından oluşturulur. Bebek Şampuanındaki diğer bileşenler arasında Cocoamidopropyl betain bulunabilir. Gliserin, PEG 150 Distearatlar, Koruyucular, Nemlendiriciler ve Bakım Maddeleri. Öncü Bebek Şampuanlarının çoğu Renk eklenmeden formüle edilmiştir. Gözlendiği gibi, görünüşte formülasyonun doğal rengi olan açık kehribar rengindedirler. Mutlak renk içermeyen şampuan istenmesi durumunda, eşdeğer bir sürfaktan Disodyum lauroamphoasetat kullanılır. Bu ürün çok açık sarımsı berrak bir sıvı içinde gelir. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), Premium Şampuan ve Yüz Yıkama Kalitesinde de kullanılır.Sodyum lauret Sülfat, Amonyum Laureth Sülfat, Disodyum Laureth Sülfosüksinatlar gibi anyonik yüzey aktif maddelerin çoğu, doğada sert olan sülfat içerikleri içerir. . Bu yüzey aktif maddeler saç tellerine zarar verir ve şampuanın nemlendirme özelliklerini azaltır. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) amfoteriktir ve bu anyonik yüzey aktif maddelerle kombinasyon halinde kullanıldığında sülfat içeriğine sahip değildir, mükemmel sonuçlar sağlar ve ayrıca bitmiş şampuanın nemlendirme ve yumuşatma özelliklerini geliştirir. Bu nedenle, bu ürünle Bebek Banyosu, Duş Jeli, Yüz Yıkama, Sıvı El Yıkama, 2'si 1 Arada Şampuan Saç Kremi vb. Gibi çeşitli Hafif yıkama ve banyo ürünleri formüle edilebilir. Ürün ayrıca stabildir ve çeşitli diğer bileşenlerle uyumludur Ürün, kozmetik endüstrileri için eksiksiz yüzey aktif madde çeşitleri olan bazı tanınmış kuruluşlar tarafından üretilmektedir.Uygulama Özelliklerinin Özeti: Bebek Şampuanı için İdeal Sürfaktan, Düz Saç Tutma için Şampuan için İdeal Sürfaktan, Yüksek Şartlandırıcı Şampuan, Aşırı Düşük Cilt Tahrişi, Çok Düşük Göz Tahrişi, Mükemmel Köpürme, Üstün Islatma Özellikleri, Yüz Yıkama veya Duş Jeli ile birlikte kullanıldığında Cilde Yüksek Bakım Hissi, SLES ile birlikte kullanıldığında ilave tuz ilavesine gerek yoktur. disodyum kokoamodiyasetat içeren saç kremi. Saça daha kalın bir görünüm kazandırmak için bir saç bakım bileşimi, ağırlıkça% 0.25 ile% 5.0 Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate). Büzücüler, besinler, bitki özleri ve koruyucular gibi diğer bileşenler bileşimin etkinliğini arttırır. İzodyum Cocoamphodiacetate, kokamidopropil betain gibi hafif amfoterik bir yüzey aktif maddedir. İsimdeki "amfo" kısmı amfoterik olduğunu, yani farklı pH seviyelerinde farklı bir yük taşıdığını gösterir. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), hindistancevizi yağından elde edilen yağ asitleri esas alınarak üretilen sentetik bir yüzey aktif maddedir. ürünler, el dezenfektanları, saç boyası ve ağartma ürünleri, tıraş kremleri, yaşlanma önleyici ürünler, nemlendiriciler, şekillendirme jelleri, losyonlar, çözücüler, yağ kontrolörleri ve nefes tazeleyiciler.Disodyum Kokoamfodiasetat / Disodium Cocoamphodiacetate / Disodium Cocoamphodiacetate in Turkish in Turkish, Saç boyası gibi hastalıkların tedavisinde ve diğer durumlarda endikedir.Disodyum Kokoamfodiasetat / Disodium Cocoamphodiacetate / Disodium Cocoamphodiacetate in Turkish in Turkish ürününün kullanımına, yan etkilerine, ürünle ilgili yorumlara, sorulara, etkileşimlere ve önlemlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.Disodyum Kokoamfodiasetat / Disodium Cocoamphodiacetate / Disodium Cocoamphodiacetate in Turkish in Turkish, aşağıdaki hastalıkların, durumların ve semptomların tedavisinde, kontrol altına alınmasında, önlenmesinde & iyileştirilmesinde kullanılır:Saç boyası.Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), açık renkli, düşük viskoziteli, düşük tahrişli, yüksek köpüklü ve yüksek kıvamlı hafif amfoterik bir yüzey aktif maddedir. Hafif şampuan, vücut yıkama, yüz temizleyici, el sabunu, tıraş ürünleri ve benzerlerinde birincil veya ikincil yüzey aktif madde olarak yaygın olarak kullanılır.Amfoterik yapıya sahip yumuşak, hafif bir temizlik maddesi, kafasının hem pozitif hem de negatif yüklü bir kısım içerdiği anlamına gelir. (sürfaktanlar genellikle anyoniktir, yani başlarının negatif bir yükü vardır). Ayrıca harika köpürme kabiliyetine sahiptir ve bebek ürünleri ve diğer tahriş edici olmayan temizleyiciler için tavsiye edilir.DISODIUM COCOAMPHODIACETATE şu şekilde sınıflandırılır: Temizleme, Köpük artırma, Saç şekillendirme, Hidrotrop, Cilt yumuşatma, Sürfaktan.Sodyum Cocoamphoacetate, Sodyum Cocoamphopropionate, Disodium Cocoamphodiacetate ve Disodium Cocoamphodipropionate, hafif meyvemsi bir kokuya sahip amber sıvılardır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bu dört bileşen şampuan ve diğer saç ürünlerinin formülasyonunda ve cilt temizleme ürünlerinde kullanılır.Sodyum Cocoamphoacetate, Sodyum Cocoamphopropionate, Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) ve Disodyum Cocoamphodipropionate cildin ve saçın yağla karışmasına yardımcı olarak temizler. ve kir, böylece bu maddeler durulanabilir. Ayrıca köpükleme kapasitesini arttırırlar veya köpükleri stabilize ederler. Bu bileşenler, saç gövdesini, esnekliğini veya parlaklığını artırarak ya da fiziksel veya kimyasal işlemle zarar görmüş saç dokusunu iyileştirerek saçın görünümünü ve hissini geliştirir. Bu yüzey aktif madde, hafif bir köpürme ajanı, temizleyici ve cilt olarak çalışır. saç kremi. Bir köpük güçlendirici olarak, bir köpükteki tek tek kabarcıkları çevreleyen sıvının yüzey viskozitesini artırarak bir çözeltinin köpürme kapasitesini artırır. Suyun yağ ve kir partiküllerine karışmasını sağlayarak cildi / saçı temizler ve yüzeyden durulayarak uzaklaştırır. Cildi / saçı doğal yağlarından çıkarmadan temizlemek için çok değerlidir ve bu nedenle birçok "nemlendirici" kozmetik temizlik ürününe dahil edilmiştir. Bu yüzey aktif madde, hafif bir köpürme ajanı, temizleyici ve cilt / saç kremi olarak çalışır. Bir köpük güçlendirici olarak, bir köpükteki tek tek kabarcıkları çevreleyen sıvının yüzey viskozitesini artırarak bir çözeltinin köpürme kapasitesini artırır. Suyun yağ ve kir partiküllerine karışmasını sağlayarak cildi / saçı temizler ve yüzeyden durulayarak uzaklaştırır. Cildi / saçı doğal yağlarından çıkarmadan temizlemek için çok değerlidir ve bu nedenle birçok "nemlendirici" kozmetik temizlik ürününe dahil edilmiştir. Ayrıca, saç bakım maddesi olarak özellikle etkilidir, çünkü görünümünü ve hissini iyileştirmeye yardımcı olur. kuru / yıpranmış saçları vücuda, esnekliğe ve parlaklığa kavuşturarak. En hassas cilt tipleri için bile uygun ve bebek ürünleri için yeterince yumuşak olan hafif ve tahriş edici olmayan bir bileşen. Bu içeriği şampuan / saç kremi, yüz temizleyici, vücut yıkama, akne tedavisi, peeling / kese, maskara ve göz makyajı temizleyici gibi çok çeşitli kişisel bakım ürünlerinde bulabilirsiniz. toksik olmayan bileşenTahriş edici değildir ve onlar, AB Kozmetik Direktifi ile birlikte, OTC kişisel bakım ürünlerinde kullanımın güvenli olduğunu belirlediler.En hassas cilt tipleri üzerinde bile etkili olan nazik, son derece uyumlu bir yüzey aktif. -kullanıma yönelik yüzey aktif madde en hassas cilt tipleri için bile uygundur ve bunun için birkaç günlük temizlik formülasyonuna uygulanabilir. Yağ tarafından engellenmeden yüksek kaliteli bir köpük üretir, bu da onu hiçbir şeyi değiştirmek zorunda kalmadan önceden var olan bir dizi formülasyonla geniş çapta uyumlu hale getirir. 4 ile 9 arasındaki daha düşük bir pH aralığında iyi çalışan Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), sert suya karşı inanılmaz derecede yüksek bir dirence sahiptir ve tuzlu suda bile etkili bir şekilde çalışır. Anyonik, iyonik olmayan ve amfoterik yüzey aktif maddelerle uyumludur, dolayısıyla yüksek uyumluluğa ve kullanımı kolay faktörlere katkıda bulunur. Hem cilt hem de mukoza ile uyumlu olduğu için, kuruluk veya tahrişe neden olmadan nazik saç ve yüz temizleyicilerinde de kullanılabilir, bu da onu saç kremlerinde, yüz temizleyicilerinde ve ovalamalarda bırakmada mükemmel kılar. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), en iyi sonuçları elde etmek için kozmetik bir formülasyonun son aşamasında eklenir.Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) için kullanımlar şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): Şampuanlar, Temizleyiciler, Köpüren Temizleyiciler, Köpük Banyoları, Tıraş Ürünleri. Disodyum kokoamfodiasetat (DSCADA) sentetiktir. Kişisel bakım ürünlerinde rutin olarak kullanılan amfoterik yüzey aktif madde. 2008 yılında yapılan bir çalışma, yüksek DSCADA seviyelerinin (> 216 mg / L) atık su arıtma proseslerinde bakteriler için toksik olabileceğini ileri sürdü. [1] 2008 araştırmasının sonuçları, DSCADA'nın sınırlı biyolojik parçalanabilirliğe sahip olduğunu ve inatçı metabolitlerin gelişebileceğini gösterdi. Flower Tales Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), tuzlar, yağlar veya sert suda bile iyi köpürme ve ıslatma özelliklerine sahip, yüksek dermatolojik toleransa sahip amfoterik bir ikincil yüzey aktif maddedir. Bu, doğal kökenli koruyucu içermeyen konsantre bir çözeltidir (konsantre çözelti minimum% 45). ENDİKASYONLAR: Birincil anyonik yüzey aktif maddelerin (örneğin Sodyum Laureth Sülfat) agresif niteliklerini azaltmak için ek bir yüzey aktif madde olarak kullanılabilir. En asi saçlar için bile ideal kılan yumuşatıcı özelliklere sahiptir. Çok naziktir ve günlük kullanım ürünleri için temel olarak kullanılabilir. Her tür yüzey aktif madde ile uyumludur (anyonik, iyonik olmayan ve amfoterik) UYGULAMALAR: Hassas ciltler ve kıvırcık saçlar için kremsi deterjanlar. Mukoza dokularında bile naziktir ve bu nedenle ev yapımı hijyenik kadın deterjanları için idealdir. ÇİÇEK MASALARI KALİTESİ: Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate)'imiz aynı INCI'ye sahip benzer ürünler arasından seçilmiştir, ancak farklı bileşime sahiptir:% 45'lik bir çözelti,% 100 bitki bazlı ürünü daha yaygın olarak seçtik 39 Kimyasal sentezle üretilen -% 40 solüsyonlar. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) Sınıfının en hafif amfoterik yüzey aktif maddelerinden biridir. Kullanımı kolay ürün, kişisel bakım ve endüstriyel uygulamalar da dahil olmak üzere birçok uygulamada harikadır. Köpük banyoları, şampuanlar ve vücut temizleyicileri gibi kişisel bakım formülasyonlarında orta derecede köpük yapar, cildi yağdan arındırmadan temizler, zengin ve yumuşatıcı bir etki verir. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), geniş bir pH aralığında stabildir, bu da onu birçok kişisel bakım, ev ve endüstriyel uygulama için ideal kılar.Kişisel bakım ürünlerine ek olarak, gıda hazırlama alanlarında kullanılan ürünlerin formülasyonu ve yüksek alkali sert yüzey için kullanışlıdır. Ana Kullanım Alanları: Şampuanlar ve El Sabunu (% 5-% 25), Vücut Yıkama (% 5-% 30), Köpük Banyosu (% 10-% 30), Önceden Nemlendirilmiş Mendiller (% 1-% 4), Sert Yüzey Temizleyiciler (% 1 -% 3). Anyonik, iyonik olmayan ve çoğu katyonik sistemlerle uyumludur. Kişisel bakım / cilt ve saç bakımında bu hindistancevizi yağı türevi yüzey aktif madde, kokomidopropil betain veya desil glukozit gibi başka bir yüzey aktif madde ile birlikte kullanılabilir. nazik yüksek köpük, yüksek performanslı ürün. kalın Viskoz sıvı. Yüzey Aktif Madde - Temizleyici Ajan; Yüzey Aktif Madde - Köpük Güçlendirici; Yüzey Aktif Madde - Hidrotrop; Köpük Güçlendirme; Cilt Kondisyonu.DISODIUM COCOAMPHODIACETATE: Bebek Banyo Ürünleri ve Şampuanlar için Hafif Bir Yüzey Aktif Madde DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, cilde yağ dökmeyen ve aynı zamanda saçtaki yağları soymayan son derece hafif, amfoterik bir yüzey aktif maddedir. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) orta derecede köpürtücüdür ve hassas ciltler, bebek cildi, yüz ürünleri için tavsiye edilir. Optimum köpüğün istendiği şampuanlarda ve vücut yıkamada kullanım için, hafif yüksek köpüklü bir karışım için desil glukozit ve / veya kokamidopropil betain gibi başka bir yüzey aktif madde ile birleştirin. Bebek Şampuanları için kaliteli, hafif, amfoterik, köpüren ve köpüren bir yüzey aktif madde. Ürünün genel tahrişini azaltabilen temizlik maddesis gereklidir. DISODIUM COCOAMPHODIACETATE genellikle bebek şampuanları, şampuanlar, banyo ve duş vücut yıkamaları ve yüz ürünleri gibi hassas cilt formülasyonlarında kullanılır. Anyonik, iyonik olmayan ve çoğu katyonik sistemlerle uyumludur.Kişisel bakım / cilt ve saç bakımında bu hindistancevizi yağı türevi yüzey aktif madde, kokomidopropil betain veya desil glukozit gibi başka bir yüzey aktif madde ile nazik, yüksek köpük, yüksek performans yapmak için kullanılabilir. ürün. Ürün görünüşte altın kıvamlı bir sıvıdır, pH 8.5 - 9.5 ve Alışılagelmiş Kullanım Şekli: Son uygulamaya bağlı olarak% 1 -% 50 Bu ürün birçok ev ve endüstriyel uygulamada da kullanılmaktadır. Geniş bir pH aralığında stabildir. Hızlı köpürmeye yardımcı olduğu ve formülasyonlarda köpük stabilitesini artırdığı için her tür endüstriyel temizleyicide vb. Kullanım için idealdir. Toksik değildir ve biyolojik olarak parçalanabilir. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), mükemmel bir toksikolojik profile sahiptir. Birçok yüzey aktif madde gibi, Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) de orijinal olarak hindistancevizinden elde edilir. Eşanlamlılar: Cocoamphocarboxyglycinate oksit; Disodyum kokoamphodiasetat; Cocoamphocarboxyglycinate; Hindistan cevizi yağ asidi, aminoetiletanolamin imidazolin, dikarboksimetile, disodyum tuzu; Cocoamphocarboxyglycinate, disodyum tuzu; İmidazolyum bileşikleri, 1- (2- (karboksimetoksi) etil) -1- (karboksimetil) -4,5-dihidro-2-norcocoalkil, hidroksitler, iner tuzlar, disodyum tuzları Genel olarak bebek şampuanı gözleri daha az tahriş eder. Çoğu sodyum trideset sülfat içerir. Alternatif olarak, bebek şampuanı diğer yüzey aktif madde sınıfları kullanılarak formüle edilebilir, en önemlisi, kullanılan yüklü anyoniklerden çok daha hafif olan iyonik olmayan maddeler. İdeal olarak, Bebek Şampuanlarında geleneksel olarak kullanılan anyonik yüzey aktif madde, yani Sodyum Laureth Sülfat% 10 ila 15 seviyelerinde kullanılır. ve ana yüzey aktif madde bileşeni% 20-25 oranında kullanılarak Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) tarafından oluşturulur. Bebek Şampuanındaki diğer bileşenler arasında Cocoamidopropyl betain bulunabilir. Gliserin, PEG 150 Distearatlar, Koruyucular, Nemlendiriciler ve Bakım Maddeleri. Öncü Bebek Şampuanlarının çoğu Renk eklenmeden formüle edilmiştir. Gözlendiği gibi, görünüşte formülasyonun doğal rengi olan açık kehribar rengindedirler. Mutlak renk içermeyen şampuan istenmesi durumunda, eşdeğer bir sürfaktan Disodyum lauroamphoasetat kullanılır. Bu ürün çok açık sarımsı berrak bir sıvı içinde gelir. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), Premium Şampuan ve Yüz Yıkama Kalitesinde de kullanılır.Sodyum lauret Sülfat, Amonyum Laureth Sülfat, Disodyum Laureth Sülfosüksinatlar gibi anyonik yüzey aktif maddelerin çoğu, doğada sert olan sülfat içerikleri içerir. . Bu yüzey aktif maddeler saç tellerine zarar verir ve şampuanın nemlendirme özelliklerini azaltır. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate) amfoteriktir ve bu anyonik yüzey aktif maddelerle kombinasyon halinde kullanıldığında sülfat içeriğine sahip değildir, mükemmel sonuçlar sağlar ve ayrıca bitmiş şampuanın nemlendirme ve yumuşatma özelliklerini geliştirir. Bu nedenle, bu ürünle Bebek Banyosu, Duş Jeli, Yüz Yıkama, Sıvı El Yıkama, 2'si 1 Arada Şampuan Saç Kremi vb. Gibi çeşitli Hafif yıkama ve banyo ürünleri formüle edilebilir. Ürün ayrıca stabildir ve çeşitli diğer bileşenlerle uyumludur Ürün, kozmetik endüstrileri için eksiksiz yüzey aktif madde çeşitleri olan bazı tanınmış kuruluşlar tarafından üretilmektedir.Uygulama Özelliklerinin Özeti: Bebek Şampuanı için İdeal Sürfaktan, Düz Saç Tutma için Şampuan için İdeal Sürfaktan, Yüksek Şartlandırıcı Şampuan, Aşırı Düşük Cilt Tahrişi, Çok Düşük Göz Tahrişi, Mükemmel Köpürme, Üstün Islatma Özellikleri, Yüz Yıkama veya Duş Jeli ile birlikte kullanıldığında Cilde Yüksek Bakım Hissi, SLES ile birlikte kullanıldığında ilave tuz ilavesine gerek yoktur. disodyum kokoamodiyasetat içeren saç kremi. Saça daha kalın bir görünüm kazandırmak için bir saç bakım bileşimi, ağırlıkça% 0.25 ile% 5.0 Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate). Büzücüler, besinler, bitki özleri ve koruyucular gibi diğer bileşenler bileşimin etkinliğini arttırır. İzodyum Cocoamphodiacetate, kokamidopropil betain gibi hafif amfoterik bir yüzey aktif maddedir. İsimdeki "amfo" kısmı amfoterik olduğunu, yani farklı pH seviyelerinde farklı bir yük taşıdığını gösterir. Disodyum Kokoamfodiasetat (Disodium Cocoamphodiacetate), hindistancevizi yağından elde edilen yağ asitleri esas alınarak üretilen sentetik bir yüzey aktif maddedir. ürünler, el dezenfektanları, saç boyası ve ağartma ürünleri, tıraş kremleri, yaşlanma önleyici ürünler, nemlendiriciler, şekillendirme jelleri, losyonlar, çözücüler, yağ kontrolörleri ve nefes tazeleyiciler.Disodyum Kokoamfodiasetat / Disodium Cocoamphodiacetate / Disodium Cocoamphodiacetate in Turkish in Turkish, Saç boyası gibi hastalıkların tedavisinde ve diğer durumlarda endikedir.Disodyum Kokoamfodiasetat / Disodium Cocoamphodiacetate / Disodium Cocoamphodiacetate in Turkish in Turkish ürününün kullanımına, yan etkilerine, ürünle ilgili yorumlara, sorulara, etkileşimlere ve önlemlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.Disodyum Kokoamfodiasetat / Disodium Cocoamphodiacetate / Disodium Cocoamphodiacetate in Turkish in Turkish, aşağıdaki hastalıkların, durumların ve semptomların tedavisinde, kontrol altına alınmasında, önlenmesinde & iyileştirilmesinde kullanılır:Saç boyası.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat), Sodyum Cocoamphopropionate, Disodium Cocoamphodiacetate ve Disodium Cocoamphodipropionate, hafif bir meyvemsi kokusu olan amber sıvılardır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bu dört bileşen şampuan ve diğer saç ürünlerinin formülasyonunda ve cilt temizleme ürünlerinde kullanılmaktadır. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat), Sodyum Cocoamphopropionate, Disodium Cocoamphodiacetate ve Disodium Cocoamphodipropionate, suyun yağ ve kirle karışmasına yardımcı olarak cildi ve saçı temizler, böylece bu maddeler durulanabilir. Ayrıca köpükleme kapasitesini arttırırlar veya köpükleri stabilize ederler. Bu bileşenler, saç gövdesini, esnekliğini veya parlaklığını artırarak veya fiziksel olarak veya kimyasal işlemle zarar görmüş saç dokusunu iyileştirerek saçın görünümünü ve hissini geliştirir. , düşük tahriş, yüksek köpüklenme ve yüksek kalınlaşma kabiliyeti. Hafif şampuan, vücut yıkama, yüz temizleyici, el sabunu, tıraş ürünleri ve benzerlerinde birincil veya ikincil yüzey aktif madde olarak yaygın olarak kullanılır. İzodyum kokoamfodiasetat, Bu yüzey aktif madde hafif bir köpük ajanı, temizleyici ve cilt / saç kremi olarak çalışır. Bir köpük güçlendirici olarak, bir köpükteki tek tek kabarcıkları çevreleyen sıvının yüzey viskozitesini artırarak bir çözeltinin köpürme kapasitesini artırır. Suyun yağ ve kir partiküllerine karışmasını sağlayarak cildi / saçı temizler ve yüzeyden durulayarak uzaklaştırır. Cildi / saçı doğal yağlarından çıkarmadan temizlemek için oldukça değerlidir ve bu nedenle birçok "nemlendirici" kozmetik temizlik ürününe dahil edilmiştir. İzodyum hindistancevizi yağında bulunan yağ asitlerinden elde edilmiştir. İmidazolin türevi bir amfoterik organik bileşik. Bu yüzey aktif madde, hafif bir köpürme ajanı, temizleyici ve cilt / saç kremi olarak çalışır. Bir köpük güçlendirici olarak, bir köpükteki tek tek kabarcıkları çevreleyen sıvının yüzey viskozitesini artırarak bir çözeltinin köpürme kapasitesini artırır. Suyun yağ ve kir partiküllerine karışmasını sağlayarak cildi / saçı temizler ve yüzeyden durulayarak uzaklaştırır. Disodyum kokoamphodiasetat, cildi / saçı doğal yağlarından çıkarmadan temizlemek için çok değerlidir ve bu nedenle birçok "nemlendirici" kozmetik temizlik ürününe dahil edilmiştir. Disodyum kokoamphodiasetat Ayrıca, saç bakım maddesi olarak özellikle etkilidir, çünkü kuru / hasar görmüş saçları vücut, esneklik ve parlaklıkla geri kazandırarak görünümünü ve hissini iyileştirmeye yardımcı olur. En hassas cilt tipleri için bile uygun ve bebek ürünleri için yeterince yumuşak olan hafif ve tahriş edici olmayan bir bileşen. Bu içeriği şampuan / saç kremi, yüz temizleyici, vücut yıkama, akne tedavisi, peeling / peeling, maskara ve göz makyajı temizleyici gibi çok çeşitli kişisel bakım ürünlerinde bulabilirsiniz. Kozmetik İçerik İncelemesi (CIR) Uzman Paneli, bu bileşenin toksik ve tahriş edici olmadığını değerlendirdi ve AB Kozmetik Direktifi ile birlikte OTC kişisel bakım ürünlerinde kullanımının güvenli olduğunu belirledi. to-hand yüzey aktif madde en hassas cilt tipleri için bile uygundur ve bunun için birkaç günlük temizlik formülasyonuna uygulanabilir. Yağ tarafından engellenmeden yüksek kaliteli bir köpük üretir, bu da onu hiçbir şeyi değiştirmek zorunda kalmadan önceden var olan bir dizi formülasyonla geniş çapta uyumlu hale getirir. 4 ile 9 arasındaki daha düşük bir pH aralığında iyi çalışan Disodyum Cocoamphodiacetate, sert suya karşı inanılmaz derecede yüksek bir dirence sahiptir ve tuzlu suda bile etkili bir şekilde çalışır. Anyonik, iyonik olmayan ve amfoterik yüzey aktif maddelerle uyumludur, dolayısıyla yüksek uyumluluğa ve kullanımı kolay faktörlere katkıda bulunur. Hem cilt hem de mukoza ile uyumlu olduğu için, kuruluk veya tahrişe neden olmadan nazik saç ve yüz temizleyicilerinde de kullanılabilir, bu da onu saç kremlerinde, yüz temizleyicilerinde ve ovalamalarda bırakmada mükemmel kılar. Disodyum Cocoamphodiacetate, en iyi sonuçlar için kozmetik bir formülasyonun son aşamasında eklenir. Bebek Banyo Ürünleri ve Şampuanlar için Hafif Bir Yüzey Aktif Madde olan Disodyum Cocoamphodiacetate Disodyum Cocoamphodiacetate son derece hafif, amfoterik bir yüzey aktif maddedir ve cilde yağını yok etmez ve ayrıca soyulmaz. saçtan gelen yağlar. Disodyum Cocoamphodiacetate orta derecede köpürtücüdür ve hassas ciltler, bebek cildi, yüz ürünleri için tavsiye edilir. Optimum köpüğün istendiği şampuanlarda ve vücut yıkamada kullanım için, hafif yüksek köpüklü bir karışım için desil glukozit ve / veya kokamidopropil betain gibi başka bir yüzey aktif madde ile birleştirin. Bebek Şampuanları için, ürünlerin genel tahrişini azaltabilen, kaliteli, hafif, amfoterik, köpüren ve temizleyici bir maddeye sahip bir yüzey aktif madde gereklidir. Disodyum Cocoamphodiacetate, genellikle bebek şampuanları, şampuanlar, banyo ve duş vücut yıkamaları ve yüz ürünleri gibi hassas cilt formülasyonlarında kullanılır. Anyonik, noniyonik ve çoğu katyonik sistemlerle uyumludur. Kişisel bakımda / ciltte vesaç bakımı Bu hindistancevizi yağından türetilmiş yüzey aktif madde, yumuşak, yüksek köpüklü, yüksek performanslı bir ürün yapmak için kokomidopropil betain veya desil glukozit gibi başka bir yüzey aktif madde ile kullanılabilir. Ürün görünüşte, pH 8.5 - 9.5 arasında Gold viskoz bir sıvıdır ve Alışılmış Kullanım: son uygulamaya bağlı olarak% 1 -% 50'dir. Bu ürün birçok ev ve endüstriyel uygulamada da kullanılmaktadır. Geniş bir pH aralığında stabildir. Hızlı köpürmeye yardımcı olduğu ve formülasyonlarda köpük stabilitesini artırdığı için her tür endüstriyel temizleyicide vb. Kullanım için idealdir. Toksik değildir ve biyolojik olarak parçalanabilir. Disodyum Cocoamphodiacetate mükemmel bir toksikolojik profile sahiptir. Birçok yüzey aktif madde gibi, Disodyum Cocoamphodiacetate de orijinal olarak hindistancevizinden elde edilir. Kimyasal Adı: Cocoamphocarboxyglycinate, disodyum tuzu CAS Kayıt Numarası: 068650-39-5

EN

Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Other names DSCADA,Disodium N-2-(N-(2-carboxymethoxyethyl)-N-carboxymethylamino)ethylcocamide
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Identifiers
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) CAS Number 68650-39-5
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) ECHA InfoCard 100.065.474
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) UNII 18L9G3U51M
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) CompTox Dashboard (EPA) DTXSID9029483 
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Properties
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Chemical formula Variable
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Chemical Name: Cocoamphocarboxyglycinate, disodium salt
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) CAS Registry Number: 068650-39-5
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Typical Specifications:
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Chemical Name:Disodium Cocoamphodiacetate
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Appearance:Viscous Amber Yellow Liquid
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Solid Content:48 +/- 2%
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) pH:7 +/- 1
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Specific Gravity:1.10
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Viscosity:11,000 to 12,000 CPS
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Solubility:Soluble in Water and other Polar Solvents giving clear solutions
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Cloud Point:Above 100 C.
Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) Compatibility:Compatible with both Anionic & Cationic Surfactants

Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is a mild amphoteric surfactant of light color, low viscosity, low irritation, high foamability and high thickening ability. It’s widely used in mild shampoo, body wash, facial cleanser, hand soap, shaving products and so on, as primary or secondary surfactant.A soft, mild cleansing agent with amphoteric structure meaning that its head contains both a positively and a negatively charged part (surfactants are most commonly anionic meaning their head has a negative charge).It also has great foaming abilities and is recommended for baby products and other non-irritating cleansers.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is classified as :Cleansing,Foam boosting,Hair conditioning,Hydrotrope,Skin conditioning,Surfactant.Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Cocoamphopropionate, Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) and Disodium Cocoamphodipropionate are amber liquids with a faint fruity odor. In cosmetics and personal care products, these four ingredients are used in the formulation of shampoos and other hair products, and skin cleansing products.Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Cocoamphopropionate, Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) and Disodium Cocoamphodipropionate clean the skin and hair by helping water to mix with oil and dirt so that these substances can be rinsed away. They also increase foaming capacity or stabilize foams. These ingredients enhance the appearance and feel of hair, by increasing hair body, suppleness, or sheen, or by improving the texture of hair that has been damaged physically or by chemical treatment.This surfactant works as a mild foaming agent, cleanser and skin/hair conditioner. As a foam booster, it increases a solution's foaming capacity by increasing the surface viscosity of the liquid which surrounds the individual bubbles in a foam. It cleans the skin/hair by enabling water to mix with oil & dirt particles, and rinse them off the surface. It's highly valued for cleansing the skin/hair without stripping it of its natural oils, and is thus incorporated into many "moisturizing" cosmetic cleaning products.This surfactant works as a mild foaming agent, cleanser and skin/hair conditioner. As a foam booster, it increases a solution's foaming capacity by increasing the surface viscosity of the liquid which surrounds the individual bubbles in a foam. It cleans the skin/hair by enabling water to mix with oil & dirt particles, and rinse them off the surface. It's highly valued for cleansing the skin/hair without stripping it of its natural oils, and is thus incorporated into many "moisturizing" cosmetic cleaning products.Furthermore, it's particularly effective as a hair conditioning agent, because it helps improve the look and feel of dry/damaged hair by restoring it with body, suppleness and sheen. A mild and non-irritating ingredient, its apprpriate for even the most sensitive skin types and gentle enough for  baby products.  You can find this ingredient in a wide variety of personal care products such as shampoo/conditioner, facial cleanser, body wash, acne treatment, exfoliant/scrub, mascara and eye makeup remover.The Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel has assessed this ingredient as non-toxic and non-irritating, and they, along with the EU Cosmetics Directive, have determined it as safe to use in OTC personal care products.A gentle, highly compatible surfactant that is effective on even the most sensitive of skin types.This gentle, easy-to-handle surfactant is suitable for even the most sensitive of skin types, and can be applied to several daily cleansing formulations for it. It produces a high quality foam without being hindered by oil, making it widely compatible with a range of pre-existing formulations without having to change a thing. Working well in a lower pH range of between 4 and 9, Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) has an incredibly high resistance to hard water, working effectively even in salt water. It is compatible with anionic, non-ionic and amphoteric surfactants, thus adding to it's high-compatibility and easy-to-use factors. As it is compatible with both the skin and the mucous membrane, it can also be used in gentle hair and facial cleansers without causing dryness or irritation, making it excellent for leave in conditioners as well as facial cleansers and scrubs. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is added during the final stage of a cosmetic formulation for best results.Uses for Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) include (but are not limited to):Shampoos,Cleansers,Foaming Cleansers,Bubble Baths,Shaving Products.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) (DSCADA) is a synthetic amphoteric surfactant routinely used in personal care products.A 2008 study suggested high levels of DSCADA (>216 mg/L) may be toxic to bacteria in wastewater treatment processes.[1] Results from the 2008 research indicated that DSCADA has limited biodegradability and recalcitrant metabolites may develop.Flower Tales Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is a amphoteric secondary surfactant with high dermatological tolerance, with good foaming and wetting properties even in the presence of salts, oils or in hard water. This is a preservative-free concentrated solution of natural origins (concentrated solution 45% minimum).INDICATIONS: It can be used as an additional surfactant to reduce the aggressive qualities of primary anionic surfactants (for example Sodium Laureth Sulphate). It has conditioning properties that make it ideal even for the most rebel hair. It is very gentle and can be used as a base for every-day usage products. It is compatible with all types of surfactants (anionic, non-ionic and amphoteric).APPLICATIONS: Creamy detergents for sensitive skin and frizzy hair. It is gentle even on mucous tissues and therefore ideal for homemade feminine hygiene detergents. Also recommended for use in baby skin care products.FLOWER TALES QUALITY: Our Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) has been selected amongst similar products with the same INCI, but of different composition: We chose a 45% solution, 100% plant-based product over more common 39-40% solutions produced by chemical synthesis.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) One of the mildest amphoteric surfactants of its class. Easy to use product is great in many applications, including personal care and industrial applications.In personal care formulations like bubble baths, shampoos, & body cleansers, it makes a moderate lather, cleans without defatting the skin, giving a rich, conditioning effect.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is stable over a wide pH range which makes it ideal for many personal care, household, and industrial applications.In addition to personal care products, it is useful for the formulation of products used around food preparation areas, and high alkaline hard surface cleaners.Main Uses:Shampoos & Hand Soap (5% -25%),Body Wash (5%-30%),Bubble Bath (10%-30%),Premoistened Wipes (1%-4%),Hard Surface Cleaners (1%-3%).Compatible with anionic, non-ionic and most cationic systems.In personal care /skin and hair care this coconut oil derived surfactant may be used with another surfactant, such as cocomidopropyl betaine or decyl glucoside to make a gentle high foam , high performance product.Thick Viscous liquid.Synonyms: Amphosol 2C, Mackam 2C, Crodateric CDX 38Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) This ingredient is a surfactant produced on the basis of fatty acids derived from coconut oil.Function(s): Hair Conditioning Agent; Surfactant - Cleansing Agent; Surfactant - Foam Booster;Surfactant - Hydrotrope;  Foam Boosting; Skin Conditioning.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) : A Mild Surfactant for Baby Bath Products & Shampoos.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is an Extremely mild, amphoteric surfactant which is not defatting to the skin and also does not strip oils from hair. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is a moderate foamer and is recommended for sensitive skin, baby skin, facial products. For use in shampoos and body wash where optimum foam is desired, combine with another surfactant such as decyl glucoside and/or cocamidopropyl betaine for a mild high-foaming blend.For Baby Shampoos a surfactant which is having a quality mild, amphoteric, foaming and cleansing agent that can reduce the overall irritation of products is required. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is often used in sensitive skin formulations like baby shampoos, shampoos, bath and shower body washes, and facial products. It is compatible with anionic, non-ionic and most cationic systems.In personal care /skin and hair care this coconut oil derived surfactant may be used with another surfactant, such as cocomidopropyl betaine or decyl glucoside to make a gentle high foam , high performance product. The Product is in appearance, a Gold viscous liquid with its pH 8.5 - 9.5 and a Customary Usage: 1% - 50% depending on the final application.This product is used in many household and industrial applications too. It is stable over a broad pH range. Ideal for use in all types of industrial cleaners etc. since it aids in flash foaming and improves the foam stability in formulations. It is non-toxic and biodegradable.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is with an excellent toxicological profile.Like many surfactants, Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is originally derived from coconut.Synonyms: Cocoamphocarboxyglycinate oxide; Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat); Cocoamphocarboxyglycinate; Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine imidazoline, dicarboxymethylated, disodium salt; Cocoamphocarboxyglycinate, disodium salt; Imidazolium compounds, 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides, iner salts, disodium salts.In general, Baby shampoo is formulated so that it is less irritating to the eyes. Most contain sodium trideceth sulfate. Alternatively, baby shampoo may be formulated using other classes of surfactants, most notably non-ionics which are much milder than any charged anionics used.Ideally, in Baby Shampoos the conventionally used anionic surfactant i.e. Sodium Laureth Sulfate is used at 10 to 15% levels and the major surfactant component is formed by Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) by using it at 20 to 25% levels. Other ingredients in a Baby Shampoo may include Cocoamidopropyl betaine. Glycerine, PEG 150 Distearates, Preservatives, Humectants & Conditioning Agents.Most of the Leading Baby Shampoos are formulated without addition of Colors. As observed, they are light amber in appearance which is the natural color of the formulation. In case, where absolute color free shampoo is desired, another equivalent surfactant Disodium lauroamphoacetate is used. This product comes in very light yellowish clear liquid.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is also used in Premium quality of Shampoos & Face Wash. Most of the Anionic surfactants such as Sodium laureth Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinates contains sulfate contents which is harsh in nature. These surfactants cause damage to hair strands & reduce the moisturisation properties of the shampoo. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) being amphoteric and having no sulfate content if when used in combination with these anionic surfactants provides excellent results further it also enhances the moisturisation & conditioning properties of the finished shampoo. Hence, a range of Mild wash & bath products can be formulated with this product such as Baby Bath, Shower Gel, Face Wash, Liquid Hand Wash, 2 in 1 Shampoo Conditioners etc. The Product is also stable & compatible to various other ingredients which are conventionally used in Shampoos.The Product is produced by some renowned organizations which are into complete varieties of surfactants for the cosmetic Industries.Summary of Application Features:Ideal Surfactant for Baby Shampoo,Ideal Surfactant for Shampoo for Straight-Hair Retention,Ideal Surfactant for High Conditioning Shampoo,Extremely Low Skin Irritation,Very Low Eye Irritation,Excellent Foaming,Outstanding Wetting Properties,High Conditioning Feel to Skin when incorporated in Face Wash or Shower Gels,No need of addition of additional salt when used in combination with SLES.Hair conditioner containing Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat).A hair treatment composition for giving hair a thicker appearance includes between 0.25% and 5.0% by weight of Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat). Other ingredients such as astringents, nutrients, herb extracts, and preservatives enhance the effectiveness of the composition.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is a mild amphoteric surfactant, much like cocamidopropyl betaine. The "ampho" part in the name indicates it's amphoteric, meaning it carries a different charge in different pH levels. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is a synthetic surfactant produced on the basis of fatty acids derived from coconut oil.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is used in shampoos, shampoos, facial cleanser products, baby wipes, mascaras, makeup remover products, exfoliants, scrubs, conditioners, soaps, baby care products, hand sanitizers, hair color and bleaching products, shaving creams, anti-aging products, moisturizers, styling gels, lotions, detanglers, oil controllers, and breath fresheners.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is a mild amphoteric surfactant of light color, low viscosity, low irritation, high foamability and high thickening ability. It’s widely used in mild shampoo, body wash, facial cleanser, hand soap, shaving products and so on, as primary or secondary surfactant.A soft, mild cleansing agent with amphoteric structure meaning that its head contains both a positively and a negatively charged part (surfactants are most commonly anionic meaning their head has a negative charge).It also has great foaming abilities and is recommended for baby products and other non-irritating cleansers.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is classified as :Cleansing,Foam boosting,Hair conditioning,Hydrotrope,Skin conditioning,Surfactant.Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Cocoamphopropionate, Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) and Disodium Cocoamphodipropionate are amber liquids with a faint fruity odor. In cosmetics and personal care products, these four ingredients are used in the formulation of shampoos and other hair products, and skin cleansing products.Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Cocoamphopropionate, Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) and Disodium Cocoamphodipropionate clean the skin and hair by helping water to mix with oil and dirt so that these substances can be rinsed away. They also increase foaming capacity or stabilize foams. These ingredients enhance the appearance and feel of hair, by increasing hair body, suppleness, or sheen, or by improving the texture of hair that has been damaged physically or by chemical treatment.This surfactant works as a mild foaming agent, cleanser and skin/hair conditioner. As a foam booster, it increases a solution's foaming capacity by increasing the surface viscosity of the liquid which surrounds the individual bubbles in a foam. It cleans the skin/hair by enabling water to mix with oil & dirt particles, and rinse them off the surface. It's highly valued for cleansing the skin/hair without stripping it of its natural oils, and is thus incorporated into many "moisturizing" cosmetic cleaning products.This surfactant works as a mild foaming agent, cleanser and skin/hair conditioner. As a foam booster, it increases a solution's foaming capacity by increasing the surface viscosity of the liquid which surrounds the individual bubbles in a foam. It cleans the skin/hair by enabling water to mix with oil & dirt particles, and rinse them off the surface. It's highly valued for cleansing the skin/hair without stripping it of its natural oils, and is thus incorporated into many "moisturizing" cosmetic cleaning products.Furthermore, it's particularly effective as a hair conditioning agent, because it helps improve the look and feel of dry/damaged hair by restoring it with body, suppleness and sheen. A mild and non-irritating ingredient, its apprpriate for even the most sensitive skin types and gentle enough for  baby products.  You can find this ingredient in a wide variety of personal care products such as shampoo/conditioner, facial cleanser, body wash, acne treatment, exfoliant/scrub, mascara and eye makeup remover.The Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel has assessed this ingredient as non-toxic and non-irritating, and they, along with the EU Cosmetics Directive, have determined it as safe to use in OTC personal care products.A gentle, highly compatible surfactant that is effective on even the most sensitive of skin types.This gentle, easy-to-handle surfactant is suitable for even the most sensitive of skin types, and can be applied to several daily cleansing formulations for it. It produces a high quality foam without being hindered by oil, making it widely compatible with a range of pre-existing formulations without having to change a thing. Working well in a lower pH range of between 4 and 9, Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) has an incredibly high resistance to hard water, working effectively even in salt water. It is compatible with anionic, non-ionic and amphoteric surfactants, thus adding to it's high-compatibility and easy-to-use factors. As it is compatible with both the skin and the mucous membrane, it can also be used in gentle hair and facial cleansers without causing dryness or irritation, making it excellent for leave in conditioners as well as facial cleansers and scrubs. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is added during the final stage of a cosmetic formulation for best results.Uses for Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) include (but are not limited to):Shampoos,Cleansers,Foaming Cleansers,Bubble Baths,Shaving Products.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) (DSCADA) is a synthetic amphoteric surfactant routinely used in personal care products.A 2008 study suggested high levels of DSCADA (>216 mg/L) may be toxic to bacteria in wastewater treatment processes.[1] Results from the 2008 research indicated that DSCADA has limited biodegradability and recalcitrant metabolites may develop.Flower Tales Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is a amphoteric secondary surfactant with high dermatological tolerance, with good foaming and wetting properties even in the presence of salts, oils or in hard water. This is a preservative-free concentrated solution of natural origins (concentrated solution 45% minimum).INDICATIONS: It can be used as an additional surfactant to reduce the aggressive qualities of primary anionic surfactants (for example Sodium Laureth Sulphate). It has conditioning properties that make it ideal even for the most rebel hair. It is very gentle and can be used as a base for every-day usage products. It is compatible with all types of surfactants (anionic, non-ionic and amphoteric).APPLICATIONS: Creamy detergents for sensitive skin and frizzy hair. It is gentle even on mucous tissues and therefore ideal for homemade feminine hygiene detergents. Also recommended for use in baby skin care products.FLOWER TALES QUALITY: Our Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) has been selected amongst similar products with the same INCI, but of different composition: We chose a 45% solution, 100% plant-based product over more common 39-40% solutions produced by chemical synthesis.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) One of the mildest amphoteric surfactants of its class. Easy to use product is great in many applications, including personal care and industrial applications.In personal care formulations like bubble baths, shampoos, & body cleansers, it makes a moderate lather, cleans without defatting the skin, giving a rich, conditioning effect.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is stable over a wide pH range which makes it ideal for many personal care, household, and industrial applications.In addition to personal care products, it is useful for the formulation of products used around food preparation areas, and high alkaline hard surface cleaners.Main Uses:Shampoos & Hand Soap (5% -25%),Body Wash (5%-30%),Bubble Bath (10%-30%),Premoistened Wipes (1%-4%),Hard Surface Cleaners (1%-3%).Compatible with anionic, non-ionic and most cationic systems.In personal care /skin and hair care this coconut oil derived surfactant may be used with another surfactant, such as cocomidopropyl betaine or decyl glucoside to make a gentle high foam , high performance product.Thick Viscous liquid.Synonyms: Amphosol 2C, Mackam 2C, Crodateric CDX 38Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) This ingredient is a surfactant produced on the basis of fatty acids derived from coconut oil.Function(s): Hair Conditioning Agent; Surfactant - Cleansing Agent; Surfactant - Foam Booster;Surfactant - Hydrotrope;  Foam Boosting; Skin Conditioning.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) : A Mild Surfactant for Baby Bath Products & Shampoos.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is an Extremely mild, amphoteric surfactant which is not defatting to the skin and also does not strip oils from hair. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is a moderate foamer and is recommended for sensitive skin, baby skin, facial products. For use in shampoos and body wash where optimum foam is desired, combine with another surfactant such as decyl glucoside and/or cocamidopropyl betaine for a mild high-foaming blend.For Baby Shampoos a surfactant which is having a quality mild, amphoteric, foaming and cleansing agent that can reduce the overall irritation of products is required. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is often used in sensitive skin formulations like baby shampoos, shampoos, bath and shower body washes, and facial products. It is compatible with anionic, non-ionic and most cationic systems.In personal care /skin and hair care this coconut oil derived surfactant may be used with another surfactant, such as cocomidopropyl betaine or decyl glucoside to make a gentle high foam , high performance product. The Product is in appearance, a Gold viscous liquid with its pH 8.5 - 9.5 and a Customary Usage: 1% - 50% depending on the final application.This product is used in many household and industrial applications too. It is stable over a broad pH range. Ideal for use in all types of industrial cleaners etc. since it aids in flash foaming and improves the foam stability in formulations. It is non-toxic and biodegradable.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is with an excellent toxicological profile.Like many surfactants, Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is originally derived from coconut.Synonyms: Cocoamphocarboxyglycinate oxide; Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat); Cocoamphocarboxyglycinate; Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine imidazoline, dicarboxymethylated, disodium salt; Cocoamphocarboxyglycinate, disodium salt; Imidazolium compounds, 1-(2-(carboxymethoxy)ethyl)-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides, iner salts, disodium salts.In general, Baby shampoo is formulated so that it is less irritating to the eyes. Most contain sodium trideceth sulfate. Alternatively, baby shampoo may be formulated using other classes of surfactants, most notably non-ionics which are much milder than any charged anionics used.Ideally, in Baby Shampoos the conventionally used anionic surfactant i.e. Sodium Laureth Sulfate is used at 10 to 15% levels and the major surfactant component is formed by Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) by using it at 20 to 25% levels. Other ingredients in a Baby Shampoo may include Cocoamidopropyl betaine. Glycerine, PEG 150 Distearates, Preservatives, Humectants & Conditioning Agents.Most of the Leading Baby Shampoos are formulated without addition of Colors. As observed, they are light amber in appearance which is the natural color of the formulation. In case, where absolute color free shampoo is desired, another equivalent surfactant Disodium lauroamphoacetate is used. This product comes in very light yellowish clear liquid.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is also used in Premium quality of Shampoos & Face Wash. Most of the Anionic surfactants such as Sodium laureth Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinates contains sulfate contents which is harsh in nature. These surfactants cause damage to hair strands & reduce the moisturisation properties of the shampoo. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) being amphoteric and having no sulfate content if when used in combination with these anionic surfactants provides excellent results further it also enhances the moisturisation & conditioning properties of the finished shampoo. Hence, a range of Mild wash & bath products can be formulated with this product such as Baby Bath, Shower Gel, Face Wash, Liquid Hand Wash, 2 in 1 Shampoo Conditioners etc. The Product is also stable & compatible to various other ingredients which are conventionally used in Shampoos.The Product is produced by some renowned organizations which are into complete varieties of surfactants for the cosmetic Industries.Summary of Application Features:Ideal Surfactant for Baby Shampoo,Ideal Surfactant for Shampoo for Straight-Hair Retention,Ideal Surfactant for High Conditioning Shampoo,Extremely Low Skin Irritation,Very Low Eye Irritation,Excellent Foaming,Outstanding Wetting Properties,High Conditioning Feel to Skin when incorporated in Face Wash or Shower Gels,No need of addition of additional salt when used in combination with SLES.Hair conditioner containing Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat).A hair treatment composition for giving hair a thicker appearance includes between 0.25% and 5.0% by weight of Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat). Other ingredients such as astringents, nutrients, herb extracts, and preservatives enhance the effectiveness of the composition.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is a mild amphoteric surfactant, much like cocamidopropyl betaine. The "ampho" part in the name indicates it's amphoteric, meaning it carries a different charge in different pH levels. Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is a synthetic surfactant produced on the basis of fatty acids derived from coconut oil.Disodium Cocoamphodiacetate (Disodyum Kokoamfodiasetat) is used in shampoos, shampoos, facial cleanser products, baby wipes, mascaras, makeup remover products, exfoliants, scrubs, conditioners, soaps, baby care products, hand sanitizers, hair color and bleaching products, shaving creams, anti-aging products, moisturizers, styling gels, lotions, detanglers, oil controllers, and breath fresheners.Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Cocoamphopropionate, Disodium Cocoamphodiacetate and Disodium Cocoamphodipropionate are amber liquids with a faint fruity odor. In cosmetics and personal care products, these four ingredients are used in the formulation of shampoos and other hair products, and skin cleansing products. Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Cocoamphopropionate, Disodium Cocoamphodiacetate and Disodium Cocoamphodipropionate clean the skin and hair by helping water to mix with oil and dirt so that these substances can be rinsed away. They also increase foaming capacity or stabilize foams. These ingredients enhance the appearance and feel of hair, by increasing hair body, suppleness, or sheen, or by improving the texture of hair that has been damaged physically or by chemical treatment.Disodium Cocoamphodiacetate is a mild amphoteric surfactant of light color, low viscosity, low irritation, high foamability and high thickening ability. It's widely used in mild shampoo, body wash, facial cleanser, hand soap, shaving products and so on, as primary or secondary surfactant.Disodium cocoamphodiacetate, This surfactant works as a mild foaming agent, cleanser and skin/hair conditioner. As a foam booster, it increases a solution's foaming capacity by increasing the surface viscosity of the liquid which surrounds the individual bubbles in a foam. It cleans the skin/hair by enabling water to mix with oil & dirt particles, and rinse them off the surface. It's highly valued for cleansing the skin/hair without stripping it of its natural oils, and is thus incorporated into many "moisturizing" cosmetic cleaning products.Disodium cocoamphodiacetate, Derived from the fatty acids found in coconut oil. An imidazoline-derived amphoteric organic compound. This surfactant works as a mild foaming agent, cleanser and skin/hair conditioner. As a foam booster, it increases a solution's foaming capacity by increasing the surface viscosity of the liquid which surrounds the individual bubbles in a foam. It cleans the skin/hair by enabling water to mix with oil & dirt particles, and rinse them off the surface. Disodium cocoamphodiacetate, It's highly valued for cleansing the skin/hair without stripping it of its natural oils, and is thus incorporated into many "moisturizing" cosmetic cleaning products. Disodium cocoamphodiacetate, Furthermore, it's particularly effective as a hair conditioning agent, because it helps improve the look and feel of dry/damaged hair by restoring it with body, suppleness and sheen. A mild and non-irritating ingredient, its apprpriate for even the most sensitive skin types and gentle enough for baby products. You can find this ingredient in a wide variety of personal care products such as shampoo/conditioner, facial cleanser, body wash, acne treatment, exfoliant/scrub, mascara and eye makeup remover. The Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel has assessed this ingredient as non-toxic and non-irritating, and they, along with the EU Cosmetics Directive, have determined it as safe to use in OTC personal care products.This gentle, easy-to-handle surfactant is suitable for even the most sensitive of skin types, and can be applied to several daily cleansing formulations for it. It produces a high quality foam without being hindered by oil, making it widely compatible with a range of pre-existing formulations without having to change a thing. Working well in a lower pH range of between 4 and 9, Disodium Cocoamphodiacetate has an incredibly high resistance to hard water, working effectively even in salt water. It is compatible with anionic, non-ionic and amphoteric surfactants, thus adding to it's high-compatibility and easy-to-use factors. As it is compatible with both the skin and the mucous membrane, it can also be used in gentle hair and facial cleansers without causing dryness or irritation, making it excellent for leave in conditioners as well as facial cleansers and scrubs. Disodium Cocoamphodiacetate is added during the final stage of a cosmetic formulation for best results.Disodium Cocoamphodiacetate, A Mild Surfactant for Baby Bath Products & Shampoos Disodium Cocoamphodiacetate, is an Extremely mild, amphoteric surfactant which is not defatting to the skin and also does not strip oils from hair. Disodium Cocoamphodiacetate is a moderate foamer and is recommended for sensitive skin, baby skin, facial products. For use in shampoos and body wash where optimum foam is desired, combine with another surfactant such as decyl glucoside and/or cocamidopropyl betaine for a mild high-foaming blend. For Baby Shampoos a surfactant which is having a quality mild, amphoteric, foaming and cleansing agent that can reduce the overall irritation of products is required. Disodium Cocoamphodiacetate, is often used in sensitive skin formulations like baby shampoos, shampoos, bath and shower body washes, and facial products. It is compatible with anionic, non-ionic and most cationic systems.In personal care /skin and hair care this coconut oil derived surfactant may be used with another surfactant, such as cocomidopropyl betaine or decyl glucoside to make a gentle high foam , high performance product. The Product is in appearance, a Gold viscous liquid with its pH 8.5 - 9.5 and a Customary Usage: 1% - 50% depending on the final application. This product is used in many household and industrial applications too. It is stable over a broad pH range. Ideal for use in all types of industrial cleaners etc. since it aids in flash foaming and improves the foam stability in formulations. It is non-toxic and biodegradable. Disodium Cocoamphodiacetate is with an excellent toxicological profile. Like many surfactants, Disodium Cocoamphodiacetate is originally derived from coconut. Chemical Name: Cocoamphocarboxyglycinate, disodium salt CAS Registry Number: 068650-39-5
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.