1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ATMP

ATMP
SYNONYMS; ATMP; ATMPA; AMP; Amino Trimethylene Phosphonic Acid; AminoTri(Methylene Phosphonic Acid); Tris(Methylene Phosphonic Acid) Amine; Nitrilotrimethylphosphonic Acid(NTP); Nitrilotrimethylenetris(Phosphonic Acid); atmp; ferrofos 59; dowell L 37; dequest 2000; ATMP; nitrilotrimethylphosphoric acid; aminotri( methylphosphoric acid); tris(phosphonomethyl) amine; 6419-19-8; aminotris (methanephosphonic acid); UNII-1Y702GD0FG; phosphonic acid; EINECS 229-146-5; NTMP; W-104858; (nitrilotris(methylene)) tris-phosphonic acid; atmp; dequest 2001; DSSTox CID 7624; EC-229-146-5; EC-243-900-0; SCHEMBL21434; phosphonic acid, P, P’; P’’-(nitrilotris(methylene))tris-; ATMP; 6419-19-8; (Nitrilotris(methylene))triphosphonic acid; Aminotrimethylene phosphonic acid; Tris(phosphonomethyl)amine; Ferrofos 509; Dowell L 37; 
Dequest 2000; Nitrilotrimethylphosphonic acid; Aminotris(methylphosphonic acid); Nitrilotri(methylphosphonic acid); Aminotri(methylenephosphonic acid); ATMP; Aminotris(methylenephosphonic acid); Aminotri(methylene phosphonic acid); Nitrilotris(methylenephosphonic acid); Aminotri(methylphosphonic acid); Nitrilotrimethanephosphonic acid; ATMP; Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris-; 
Aminotris(methanephosphonic acid); Nitrilotrimethylenephosphonic acid; UNII-1Y702GD0FG; 
Amino, tris(methylene phosphonic acid); Nitrilotrimethylenetris(phosphonic acid); NITRILOTRIS(METHYLPHOSPHONIC ACID); (Nitrilotris(methylene))trisphosphonic acid; EINECS 229-146-5; BRN 1715724; Nitrilotris(methylene)trisphosphonic acid; [Nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid; AI3-51572; 1Y702GD0FG; Sodium (nitrilotris(methylene))triphosphonate; Aminotris(methylphosphonic acid), sodium salts; 
Amino tris(methylene phosphonic acid); Aminotri(methylene phosphonic acid), sodium salt; 
Sodium (nitrilotris(methylene))tris(phosphonate); Nitrilotris(methylene phosphonic acid), sodium salt; ATMP; (Nitrilotris(methylene))trisphosphonic acid, sodium salt; Phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tri-, sodium salt; [nitrilotris(methylene)]tris(phosphonic acid); Phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tri-; Phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tris-; Phosphoric acid, (nitrilotris-(methylene))tris-; Phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tris-, sodium salt; Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris-, sodium salt; W-104858; NTMP; (nitrilotris(methylene))tris-; Phosphonic acid; [nitrilotris(methylene)]tris-Phosphonic acid; [bis(phosphonomethyl)amino]methylphosphonic acid; Phosphonic acid, P,P',P''-(nitrilotris(methylene))tris-; Phosphonic acid, P,P',P''-[nitrilotris(methylene)]tris-; 
EINECS 243-900-0; ATMP; Dequest 2001; Nitrilotri(methylphosphonic acid) (ATMP); 
Phosphonic acid, P,P',P''-(nitrilotris(methylene))tris-, sodium salt (1:?); DSSTox_CID_7624; 
EC 229-146-5; EC 243-900-0; DSSTox_RID_78532; DSSTox_GSID_27624; SCHEMBL21434; 
4-01-00-03070 (Beilstein Handbook Reference); CHEMBL260191; atmp; DTXSID2027624; KS-00000WIQ; 
Amino trimethylene Phoshonic Acid; Aminotris(methylenephosphonicacid); Sym-Trimethylaminetriphosphonic acid; ZINC3861121; Tox21_202753; SBB037836; nitrilotris (methylenephosphonic acid); atmp; AKOS003599784; MCULE-9610981851; 7611-50-9 (tri-hydrochloride salt); NCGC00164342-01; NCGC00260300-01; 2235-43-0 (penta-hydrochloride salt); AK110920; CC-32892; NitrilotrimethylentriphosphonsA currencyure; SC-18354; ST011997; CAS-6419-19-8; (nitrilotris(methylene))tri-Phosphonic acid; AX8144872; ATMP; LS-106711; FT-0622276; N0474; NS00007905; (nitrilotris-(methylene))tris-Phosphoric acid; atmp; {[bis(phosphonomethyl)amino]methyl}phosphonic acid; C-33368; Nitrilotri(methylphosphonic acid), >=97.0% (T); Q4222241; p,p',p''-(Nitrilotris(methylene))tris-Phosphonic acid; Nitrilotris(methylene)triphosphonic acid solution, 50 wt. % in H2O; ATMP; ATMP
ATMP
Ürünler Genel Kimyasallar Fosfatlar / Fosfonatlar ATMP
Kimyasal Adı: ATMP
Formül: C3H12NO9P3
Yoğunluk: 1.33 g/cm3
Kaynama Noktası: -
Erime Noktası: 200 °C
Molar Kütle: 299.05 g·mol-1
CAS No: 6419-19-8
Açıklama: ATMP veya aminotris (metilenfosfonik asit) kimyasal formül N (CH2PO3H2) 3 olan bir fosfonik asittir. Şelatlama özellikleri vardır. Kabachnik-Fields reaksiyonuna benzer bir şekilde, amonyak, formaldehit ve fosfor asidinin Mannich tipi reaksiyonundan sentezlenebilir.
 
ATMP, mükemmel şelatlama yeteneği, düşük eşik inhibisyonu ve kafes bozulma süreci ile polifosfattan daha iyi bir antiskansif performansa sahiptir. Su sistemlerinde kireç oluşumunu önleyebilir. ATMP, nitrilotriasetik asidin fosfonat analogudur.
Kullanım Alanları: ATMP, deterjan ve temizlik ürünlerinde, su arıtımında, ölçekleme inhibisyonunda ve şelatlamada kullanılır.
 
ATMP - ANALİZ
CAS numarası : 6419-19-8 
PubChem : 16698
ChemSpider : 15833
EC numarası : 229-146-5
Moleküler formül : C3H12NO9P3
Molar ağırlığı : 299.05 g/mol
Görünüm : Beyaz katı
Çözünürlük : 61 g/100 mL (suda)

Açıklama
Genel Bilgi
 
 
Kimyasal formülü C3 H12 N O9 P3 olan amini trimetilen fosforik asit(ATMP); mükemmel şelasyon özelliğine sahip, düşük eşik inhibisyon ve kafes bozulma yeteneğine sahip suda çözünen, kristal bir tozdur. Amino Trimetilen Fosfonik asit olarakta adlandırılabilir.
ATMP sert su sisteminde hidrolize olabilen istikrarlı bir malzemedir. Yüksek konsantrasyonda, ATMP iyi korozyon inhibisyonu vardır. . Soğutma suyu şartlandırması için dikkate alınabilecek fosfonik asit grubu içinde, stabilite ve etkinlik açısından, önemli farklılıklar vardır. Demire olan duyarlılıklarından dolayı fosfonatlar çok düşük konsantrasyonlarda dahi demir oksit çökelmelerini engellerler
 
Moleküler Yapısı
 
OH2OP CH2
N CH2 PO(OH2)
OH2OP CH2
 
Üretim ve Reaksiyonları
Fosfonik asit ve fosfonatların kimyasal ve termik olarak polifosfatlardan çok daha kararlı olmaları, onları daha iyi sertlik stabilizatörü yaparken polifosfatlar da daha iyi korozyon inhibitörüdürler. Demir bazlı malzemelerin fosfonatla korozyon inhibisyonu ancak sertliği stabilize etmek için gerekli fosfonat miktarını yaklaşık 10 kat arttırarak gerçekleştirilebilmektedir. HEDP'nin belirgin olarak PBTC, ATMP veya DTPMP'den daha iyi korozyon inhibitörü özellikleri vardır. HEDP'nin bir dezavantajı olan kalsiyuma dayanım zayıflığı, yüksek kalsiyum sertliğinde korozyon inhibisyonu ve Ca-HEDP çökmesini engellemek için özel karboksilatlar ilavesi ve yüksek HEDP konsantrasyonları gerektirmektedir.
Kullanım Alanları
Endüstri
ATMP endüstriyel dolaşımdaki soğuk su sistemi ve petrol sahası su boru hattı içinde termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında kullanılır ayrıca metal yüzey işleme ajanı olarakta yaralanılabilmektedir.
Tekstil
ATMP dokuma ve boyama sanayinde ajan Şelat olarak kullanılabilir.Ayrıca bu sektörde sodyum klorit ile birlikte ürünleri ağartmakta yardımcı bir etken olarak rol almaktadır.
 
ATMP
Anasayfa Ürünlerimiz Genel Kimyasallar Fosfat ve Fosfonatlar ATMP
Amino Trimethylene Phosphonic Asit (ATMP) : ATMP mükemmel chelation sahip, düşük eşik inhibisyon ve kafes bozulma yeteneğine sahiptir. Su sistemilerinde özellikle ölçek oluşumu, kalsiyum karbonat engelleyebilirsiniz. ATMP ve sert su sisteminde hidrolize olabilen istikrarlı bir malzemedir. Yüksek konsantrasyonda, ATMP iyi korozyon inhibisyon vardır. ATMP endüstriyel dolaşımdaki soğuk su sistemi ve petrol sahası su boru hattı içinde termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında kullanılır. ATMP metal ekipman ve boru hattının korozyonlarında etklidir. ATMP dokuma ve boyama sanayinde ajan Şelat olarak kullanılabilir ve metal yüzey işleme ajanı olarakda yaralanılabilmektedir.. Yüksek saflıkta nedeniyle, kullanılacak ATMPcan & boya sanayi ve dokuma metal yüzey işleme ajanı olarak kullanılabilir. ATMP genellikle birlikte organophosphoric asit, polycarboxylic asit ve tuz ile tüm organik alkali su arıtma aracı inşa etmek için kullanılabilir. ATMP birçok farklı dolaşımdaki soğuk su sisteminde kullanılabilir. 1 L önerilir doz-20mg
 
Özellikler:
ATMP mükemmel şelasyon, düşük eşik inhibisyonu ve kafes bozulma özelliğine sahiptir. Su sistemi, özellikle ölçek oluşumu, kalsiyum karbonat önleyebilir. ATMP iyi bir kimyasal stabiliteye sahiptir ve su sistemi içinde hidrolize etmek zordur. Yüksek konsantrasyonda, iyi korozyon inhibisyonu var.
ATMP endüstriyel dolaşımdaki soğuk su sistemi ve termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında petrol sahası suyu isale hattı kullanılır. ATMP kireç oluşumunu azaltmak ve metal ekipman ve boru hattının korozyon inhibe edebilir. ATMP dokuma ve boya endüstrisinde çelatlama ajanı olarak ve metal yüzey tedavi maddesi olarak kullanılabilirler.
ATMP ve katı hal kış ve dondurucu ilçelerde kullanıma uygun, kolay sıvının, suda çözünen, kristal bir tozdur. Çünkü yüksek saflıkta, daha dokuma ve boya endüstrisinde ve metal yüzey tedavi maddesi olarak kullanılabilirler.
Kullanımı:
ATMP genellikle tüm organik alkali su arıtma ajanı inşa etmek Organophosphoric asit, polikarboksilik asit ve tuz ile birlikte kullanılır. ATMP çok çeşitli dolaşan soğuk su sistemi içinde kullanılabilmektedir. 1-20mg / L dozaj önerilir. Korozyon inhibitörü olarak, 20-60mg / L dozaj tercih edilir.
Ambalaj ve Depolama:
 
ATMP sıvı: 200L plastik bidon, IBC (1000L), müşterilerin ihtiyacı.
ATMP katı: 25kg/bag, müşterilerin ihtiyacı.
Gölgeli oda ve kuru bir yerde on ay için depo.
 
Güvenlik Koruması:
Asitlik, göz ve cilt ile temasından sakının kez temas, su ile yıkayın.
Eş anlamlı:
ATMP; ATMPA, ATMP (A); Amino trimetilen Fosfonik asit; AMİNO tri (metilen fosfonik asit), tris (metilen fosfonik asit) Amin
Amino Trimethylene Phosphonic Asit (ATMP) : ATMP mükemmel chelation sahip, düşük eşik inhibisyon ve kafes bozulma yeteneğine sahiptir. Su sistemilerinde özellikle ölçek oluşumu, kalsiyum karbonat engelleyebilirsiniz. ATMP ve sert su sisteminde hidrolize olabilen istikrarlı bir malzemedir. Yüksek konsantrasyonda, ATMP iyi korozyon inhibisyon vardır. ATMP endüstriyel dolaşımdaki soğuk su sistemi ve petrol sahası su boru hattı içinde termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında kullanılır. ATMP metal ekipman ve boru hattının korozyonlarında etklidir. ATMP dokuma ve boyama sanayinde ajan Şelat olarak kullanılabilir ve metal yüzey işleme ajanı olarakda yaralanılabilmektedir.. Yüksek saflıkta nedeniyle, kullanılacak ATMPcan & boya sanayi ve dokuma metal yüzey işleme ajanı olarak kullanılabilir. ATMP genellikle birlikte organophosphoric asit, polycarboxylic asit ve tuz ile tüm organik alkali su arıtma aracı inşa etmek için kullanılabilir. ATMP birçok farklı dolaşımdaki soğuk su sisteminde kullanılabilir. 1 L önerilir doz-20mg
Özellikler:
ATMP mükemmel şelasyon, düşük eşik inhibisyonu ve kafes bozulma özelliğine sahiptir. Su sistemi, özellikle ölçek oluşumu, kalsiyum karbonat önleyebilir. ATMP iyi bir kimyasal stabiliteye sahiptir ve su sistemi içinde hidrolize etmek zordur. Yüksek konsantrasyonda, iyi korozyon inhibisyonu var.
ATMP endüstriyel dolaşımdaki soğuk su sistemi ve termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında petrol sahası suyu isale hattı kullanılır. ATMP kireç oluşumunu azaltmak ve metal ekipman ve boru hattının korozyon inhibe edebilir. ATMP dokuma ve boya endüstrisinde çelatlama ajanı olarak ve metal yüzey tedavi maddesi olarak kullanılabilirler.
ATMP ve katı hal kış ve dondurucu ilçelerde kullanıma uygun, kolay sıvının, suda çözünen, kristal bir tozdur. Çünkü yüksek saflıkta, daha dokuma ve boya endüstrisinde ve metal yüzey tedavi maddesi olarak kullanılabilirler.
Kullanımı:
ATMP genellikle tüm organik alkali su arıtma ajanı inşa etmek Organophosphoric asit, polikarboksilik asit ve tuz ile birlikte kullanılır. ATMP çok çeşitli dolaşan soğuk su sistemi içinde kullanılabilmektedir. 1-20mg / L dozaj önerilir. Korozyon inhibitörü olarak, 20-60mg / L dozaj tercih edilir.
Ambalaj ve Depolama:
 
ATMP sıvı: 200L plastik bidon, IBC (1000L), müşterilerin ihtiyacı.
ATMP katı: 25kg/bag, müşterilerin ihtiyacı.
Gölgeli oda ve kuru bir yerde on ay için depo.
 
Güvenlik Koruması:
Asitlik, göz ve cilt ile temasından sakının kez temas, su ile yıkayın.
Eş anlamlı:
ATMP; ATMPA, ATMP (A); Amino trimetilen Fosfonik asit; AMİNO tri (metilen fosfonik asit), tris (metilen fosfonik asit) Amin
Amino Trimetilen Fosfonik Asit (ATMP) çok çok iyi  şelasyona, düşük eşik inhibisyonuna ve kafes distorsiyon özelliğine sahiptir. En yaygın olarak  su sisteminde kireç oluşumunu yani  kalsiyum karbonatı önler. ATMP iyi bir kimyasal stabilizasyona  sahiptir ve su sisteminde hidrolize olması zordur. Yüksek konsantrasyon seviyesinde iyi korozyon inhibisyonuna(gelişiminin engellenmesine ) sahiptir.
 
Amino Trimetilen Fosfonik Asit (ATMP) , termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında endüstriyel dolaşımlı soğuk su sistemi ve petrol sahası su boru hattında kullanılır. Amino Trimetilen Fosfonik Asit (ATMP), inhibisyon özelliği sayesinde kireç oluşumunu azaltır ve metal ekipmanların  ve boru hattının korozyonunu önleyebilir. ATMP, dokuma ve boyama endüstrilerinde kenetleme maddesi olarak ve metal yüzey işleme maddesi olarak kullanılabilir. Deterjanlarda temizlik ajanı olarakta kullanılmaktadır.
 
ATMP'nin katı hali, suda iyi çözünen, kolayca giderilen , kış mevsimlerinde  ve dondurucu yerlerde kullanım için uygun olan kristal tozdur. Saflığının yüksek olması sebebiyle, dokuma ve boyama endüstrilerinde ve metal yüzey işleme maddesi olarak kullanılabilir. 
AMİNO TRİMETİLEN FOSFORİK ASİT ( ATMP ), toz formunda, karakteristik bir kokusu olan ve beyaz renkte katı bir hammadde karışımıdır.
 
AMİNO TRİMETİLEN FOSFORİK ASİT ( ATMP ), endüstriyel dolaşımdaki soğuk su sistemi ve petrol sahası su boru hattı içinde termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında kullanılır ayrıca metal yüzey işleme ajanı olarak kullanılabilir.
 
ATMP dokuma ve boyama sanayinde ajan Şelat olarak kullanılabilir.
 
Ayrıca bu sektörde sodyum klorit ile birlikte ürünleri ağartmakta yardımcı bir etken olarak rol almaktadır.
 Amino Trimethylene Phosphonic Asit (ATMP) : ATMP mükemmel chelation sahip, düşük eşik inhibisyon ve kafes bozulma yeteneğine sahiptir. Su sistemilerinde özellikle ölçek oluşumu, kalsiyum karbonat engelleyebilirsiniz. ATMP ve sert su sisteminde hidrolize olabilen istikrarlı bir malzemedir. Yüksek konsantrasyonda, ATMP iyi korozyon inhibisyon vardır. ATMP endüstriyel dolaşımdaki soğuk su sistemi ve petrol sahası su boru hattı içinde termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında kullanılır. ATMP metal ekipman ve boru hattının korozyonlarında etklidir. ATMP dokuma ve boyama sanayinde ajan Şelat olarak kullanılabilir ve metal yüzey işleme ajanı olarakda yaralanılabilmektedir.. Yüksek saflıkta nedeniyle, kullanılacak ATMPcan & boya sanayi ve dokuma metal yüzey işleme ajanı olarak kullanılabilir. ATMP genellikle birlikte organophosphoric asit, polycarboxylic asit ve tuz ile tüm organik alkali su arıtma aracı inşa etmek için kullanılabilir. ATMP birçok farklı dolaşımdaki soğuk su sisteminde kullanılabilir. 1 L önerilir doz-20mg

ATMP Özellikler:

ATMP mükemmel şelasyon, düşük eşik inhibisyonu ve kafes bozulma özelliğine sahiptir. Su sistemi, özellikle ölçek oluşumu, kalsiyum karbonat önleyebilir. ATMP iyi bir kimyasal stabiliteye sahiptir ve su sistemi içinde hidrolize etmek zordur. Yüksek konsantrasyonda, iyi korozyon inhibisyonu var.
ATMP endüstriyel dolaşımdaki soğuk su sistemi ve termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında petrol sahası suyu isale hattı kullanılır. ATMP kireç oluşumunu azaltmak ve metal ekipman ve boru hattının korozyon inhibe edebilir. ATMP dokuma ve boya endüstrisinde çelatlama ajanı olarak ve metal yüzey tedavi maddesi olarak kullanılabilirler.
ATMP ve katı hal kış ve dondurucu ilçelerde kullanıma uygun, kolay sıvının, suda çözünen, kristal bir tozdur. Çünkü yüksek saflıkta, daha dokuma ve boya endüstrisinde ve metal yüzey tedavi maddesi olarak kullanılabilirler.

ATMP Kullanımı:

ATMP genellikle tüm organik alkali su arıtma ajanı inşa etmek Organophosphoric asit, polikarboksilik asit ve tuz ile birlikte kullanılır. ATMP çok çeşitli dolaşan soğuk su sistemi içinde kullanılabilmektedir. 1-20mg / L dozaj önerilir. Korozyon inhibitörü olarak, 20-60mg / L dozaj tercih edilir.
 
ATMPGüvenlikKoruması:

Asitlik, göz ve cilt ile temasından sakının kez temas, su ile yıkayın.

CAS No.  6419-19-8

Molecular Formula:   N(CH2PO3H2)3                 Molecular weight:  299.05

ATMP or aminotris(methylenephosphonic acid) is a phosphonic acid with chemical formula N(CH2PO3H2)3. It has chelating properties. It can be synthesized from the Mannich-type reaction of ammonia, formaldehyde, and phosphorous acid, in a manner similar to the Kabachnik–Fields reaction.
ATMP has better antiscale performance than that of polyphosphate through its excellent chelating ability, low threshold inhibition and lattice distortion process. It can prevent scale formation in water systems. ATMP is the phosphonate analog of nitrilotriacetic acid.
General Information
Amine trimethylene phosphoric acid (ATMP) whose chemical formula is C3 H12 N O9 P3; It is a water soluble, crystalline powder with excellent chelation property, low threshold inhibition and lattice degradation ability. Amino Trimetylene can also be called phosphonic acid.
ATMP is a stable material that can hydrolyze in hard water system. At high concentrations, ATMP has good corrosion inhibition. . There are significant differences in the stability and efficacy of the phosphonic acid group that can be considered for cooling water conditioning. Due to their susceptibility to iron, phosphonates prevent iron oxide precipitation even at very low concentrations.
Molecular Structure
OH2OP CH2
N CH2 PO (OH2)
OH2OP CH2
Production and Reactions
The fact that phosphonic acid and phosphonates are chemically and thermally more stable than polyphosphates makes them a better hardness stabilizer and polyphosphates are better corrosion inhibitors. The corrosion inhibition of iron-based materials with phosphonate can only be achieved by increasing the amount of phosphonate required to stabilize the hardness by about 10-fold. HEDP has significantly better corrosion inhibitor properties than PBTC, ATMP or DTPMP. A disadvantage of HEDP is that calcium resistance, corrosion inhibition at high calcium hardness, and the addition of specific carboxylates to prevent Ca-HEDP precipitation and high concentrations of HEDP.
Usage areas


Industry
ATMP is used in the industrial circulated cold water system and oil field water pipeline in the fields of thermal power plant and oil refinery plant as well as being a metal surface treatment agent.
Textile
ATMP can be used as a chelating agent in the weaving and dyeing industry. It also plays a role in this sector as an auxiliary agent in bleaching products with sodium chloride.
Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP)

Properties:
ATMP has excellent chelation, low threshold inhibition and lattice distortion ability. It can prevent scale formation, calcium carbonate in particular, in water system. ATMP has good chemical stability and is hard to be hydrolyzed in water system. At high concentration, it has good corrosion inhibition.
ATMP is used in industrial circulating cool water system and oilfield water pipeline in fields of thermal power plant and oil refinery plant. ATMP can decrease scale formation and inhibit corrosion of metal equipment and pipeline. ATMP can be used as chelating agent in woven and dyeing industries and as metal surface treatment agent.
The solid state of ATMP is crystal powder, soluble in water, easily deliquescence, suitable for usage in winter and freezing districts. Because of its high purity, it can be used in woven & dyeing industries and as metal surface treatment agent. ATMP is an oraganophosphonate exhibiting excellent sequestration of metal ions at stoichiometric concentration and threshold inhibition of metal salt precipitation at sub-stoichiometric concentration. The ability of AQUACID 108EX to deflocculates or disperse solid particles combined with its hydrolytic stability makes it a versatile anstiscalant for applications requiring efficient metal ion control.
ATMP is added in various chemical formulations for industrial water treatment, oilfields, industrial cleaners, paper& pulp, textile industry, metal treatment, electroplating, inks & construction chemicals as a scale inhibitor and a complexing agent.
ATMP or aminotris(methylenephosphonic acid) is a phosphonic acid with chemical formula N(CH2PO3H2)3. It has chelating properties. It can be synthesized from the Mannich-type reaction of ammonia, formaldehyde, and phosphorous acid, in a manner similar to the Kabachnik–Fields reaction.

ATMP or amino tris (methylene phosphonic acid) is grouped as phosphonic acids with the  N(CH2PO3H2)3  as its chemical formula. It can be produced from ammonia, formaldehyde, and phosphorous acid, with a special reaction type.
Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP)   is used as chelating agent and its threshold prohibition value is low .this chemical is known by its antiscaling properties calcium carbonate is the main chemical that this compound is prevent to creat scale on equipments in water and cooling systems. In addition to all above properties of ATMP it has great corrosion inhibitir property in higher concentrations. Industrially , it can be use in water systems like cooling water systems and thermal power plants . because equipments like popes and towers are made of metal adding Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP)  can decrease scale formation and also it acts as a corrosion inhibitor.  In other industrial fields like dye and paint it can be added as a chelation factor.
As a matter of fact in order to prolong equipments longevity it is better not to let scales to formn and in this case one of the chemicals that is very effective is ATMP due to its thermal stability and good chelation properties . by the formation of soluble complexes with metal ions like calcium, aluminium, zinc, iron and magnesium. Fouling of the boilers may cuase several problems to water systems and because the water need to use in boilers must be high quality by the terms of suspended solids and particles so using this chemical in waters as a scale inhibitor has so many advantegous . by the chelation of atmp and salts like carbonate it keeps the in solution and prevent the scale and foulings occure. By using scale inhibitors like atmp the efficiency of equipments like bopilers increase ATMP . and because changing equipments in industry cost a fortune so using scal inhibitors like mentioned product  seem reasonable. In chillation and cooling water systems corrosion may cuase during a period of time so this antiscale chemical can prevent this phenomena.
ATMP (Amino Trimethylene Phosphonic Asit)
 
 
Names of ATMP
IUPAC name of ATMP
[Bis(phosphonomethyl)amino]methylphosphonic acid
Other names of ATMP
Tris(phosphonomethyl)amine; Nitrilotrimethylphosphonic acid; Aminotris(methylphosphonic acid); ATMP; NTMP
Identifiers of ATMP
CAS Number of ATMP
6419-19-8 ?
3D model (JSmol)
Interactive image of ATMP
ChEMBL 
ChEMBL260191 ?
ChemSpider of ATMP
15833 ?
ECHA InfoCard 100.026.496
EC Number of ATMP
229-146-5
PubChem CID of ATMP
16698
UNII 
1Y702GD0FG ?
CompTox Dashboard (EPA)
DTXSID2027624 Edit this at Wikidata
InChI[show]
SMILES[show]
Properties of ATMP
Chemical formula of ATMP
C3H12NO9P3
Molar mass of ATMP 299.048 g·mol-1
Appearance of ATMP White solid
Density of ATMP 1.33 g/cm3 (20 °C)
Melting point of ATMP 200 °C (392 °F; 473 K) decomposes
Solubility in water of ATMP
61 g/100 mL
 
ATMP or aminotris(methylenephosphonic acid) is a phosphonic acid with chemical formula N(CH2PO3H2)3. It has chelating properties. It can be synthesized from the Mannich-type reaction of ammonia, formaldehyde, and phosphorous acid, in a manner similar to the Kabachnik-Fields reaction.[1]
 
Properties of ATMP
ATMP has better antiscale performance than that of polyphosphate through its excellent chelating ability, low threshold inhibition and lattice distortion process. ATMP can prevent scale formation in water systems. ATMP is the phosphonate analog of nitrilotriacetic acid.
 
 
Applications of ATMP
Detergents and cleaning agents
Water treatment
Scaling inhibition
Chelation
 
 
Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP)
CAS No. 6419-19-8
 
Molecular Formula of ATMP: N(CH2PO3H2)3 Molecular weight: 299.05
Structural Formula of ATMP:
Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP)
 
Properties:
Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP) has excellent chelation, low threshold inhibition and lattice distortion ability. ATMP can prevent scale formation, calcium carbonate in particular, in water system. ATMP has good chemical stability and is hard to be hydrolyzed in water system. At high concentration, it has good corrosion inhibition.
 
Amino Trimethylene Phosphonic Acid ATMP is used in industrial circulating cool water system and oilfield water pipeline in fields of thermal power plant and oil refinery plant. Amino Trimethylene Phosphonic Acid can decrease scale formation and inhibit corrosion of metal equipment and pipeline. ATMP can be used as chelating agent in woven and dyeing industries and as metal surface treatment agent.
The solid state of ATMP is crystal powder, soluble in water, easily deliquescence, suitable for usage in winter and freezing districts. Because of its high purity, it can be used in woven & dyeing industries and as metal surface treatment agent.
 
Specification:
Items Index
Standard Solid
Appearance Clear, Colorless to pale yellow aqueous solution White crystal powder
Active acid % 50.0 min 95.0 min
Chloride (as Cl-)% 1.0 max 1.0 max
pH (1% water solution) 2.0 max 2.0 max
Fe, mg/L 10.0 max 20.0 max
Density (20?)g/cm3 1.30 min -
Colour APHA (Hazen) 30.0 max -
Usage:
Amino Trimethylene Phosphonic Acid is usually used together with organophosphoric acid, polycarboxylic acid and salt to built all organic alkaline water treatment agent. Amino Trimethylene Phosphonic Acid can be used in many different circulating cool water system. The dosage of 1-20mg/L is recommended. As corrosion inhibitor, the dosage of 20-60mg/L is preferred.
 
 
Package and Storage:
Amino Trimethylene Phosphonic Acid liquid: Normally In 250kg net Plastic Drum, IBC drum can also be used as required ATMP solid: 25kg inner liner polyethylene (PE) bag, outer plastic woven bag, or confirmed by clients.
 
Storage for ten months in room shady and dry place.
 
Safety Protection:
Acidity, Avoid contact with eye and skin, once contacted, flush with water.
 
 
Synonyms:
ATMP;ATMPA;ATMP(A);Amino Trimethylene Phosphonic Acid;AMINO TRI(METHYLENE PHOSPHONIC ACID); Tris(Methylene Phosphonic Acid) Amine
 
 
ATMP - Amino Trimethylene Phosphonic Acid
CASNo. : 6419-19-8 Molecular Weight: 299.05
Molecular Formula: N(CH2PO3H2)3 Brand Name: AQUACID 108EX
Structural Formula:
 
 
ATMP
ATMP is an oraganophosphonate exhibiting excellent sequestration of metal ions at stoichiometric concentration and threshold inhibition of metal salt precipitation at sub-stoichiometric concentration. The ability of AQUACID 108EX to deflocculates or disperse solid particles combined with its hydrolytic stability makes it a versatile anstiscalant for applications requiring efficient metal ion control.
 
ATMP is added in various chemical formulations for industrial water treatment, oilfields, industrial cleaners, paper& pulp, textile industry, metal treatment, electroplating, inks & construction chemicals as a scale inhibitor and a complexing agent.
 
Specifications:
Parameter Index
Appearance Clear colorless to pale yellow aqueous solution
Physical State Liquid
Active Content 50% (as Acid)
Specific Gravity @ 25oC 1.33
PH of 1% Solution @ 25oC <2
Freezing PointoC -12
Chloride as Cl- <1.0%
Iron (Fe) PPM <10.0
These are typical values mentioned here. Please contact us for latest product specification.
 
 
ATMP
ATMP
Products General Chemicals Phosphates / Phosphonates ATMP
Chemical Name: ATMP
Formula: C3H12NO9P3
Density: 1.33 g / cm3
Boiling point: -
Melting Point: 200 ° C
Molar Mass: 299.05 gmol - 1
CAS No: 6419-19-8
Description: ATMP or aminotris (methylenephosphonic acid) is a phosphonic acid of chemical formula N (CH2PO3H2) 3. It has chelating properties. Similar to the Kabachnik-Fields reaction, ammonia can be synthesized from the Mannich type reaction of formaldehyde and phosphorus acid.
 
ATMP has a better antiscancing performance than polyphosphate with excellent chelating ability, low threshold inhibition and lattice degradation process. It can prevent lime formation in water systems. ATMP is the phosphonate analog of nitrilotriacetic acid.
Uses: ATMP is used in detergent and cleaning products, water treatment, scaling inhibition and chelation.
 
ATMP - ANALYSIS
CAS number: 6419-19-8
PubChem: 16698
ChemSpider: 15833
EC number: 229-146-5
Molecular formula: C3H12NO9P3
Molar weight: 299.05 g / mol
Appearance: White solid
Solubility: 61 g / 100 mL (in water)
 
Explanation
General Information
 
 
The amine of the chemical formula C3 H12 N O9 P3 is trimethylene phosphoric acid (ATMP); It is a water-soluble, crystalline powder with excellent chelation properties, low threshold inhibition and lattice degradability. Amino Trimetilen Phosphonic acid can also be called.
ATMP is a stable material that can be hydrolyzed in hard water system. At high concentration, ATMP has good corrosion inhibition. . There are important differences in the phosphonic acid group, which can be taken into account for cooling water conditioning, in terms of stability and effectiveness. Due to their sensitivity to iron, phosphonates prevent iron oxide precipitation even at very low concentrations.
 
Molecular Structure
 
 OH2OP CH2
                               N CH2 PO (OH2)
 OH2OP CH2
 
Production and Reactions
While phosphonic acid and phosphonates are chemically and thermally more stable than polyphosphates, they are better hardness stabilizers, while polyphosphates are better corrosion inhibitors. Corrosion inhibition of iron-based materials with phosphonate can only be achieved by increasing the amount of phosphonate required to stabilize the hardness by approximately 10 times. HEDP has significantly better corrosion inhibitor properties than PBTC, ATMP or DTPMP. The disadvantage of HEDP, calcium resistance weakness, requires the addition of special carboxylates and high HEDP concentrations to prevent high calcium hardness corrosion inhibition and Ca-HEDP collapse.
Usage areas
Industry
ATMP is used in industrial circulating cold water system and oil field water pipeline, thermal power plant and oil refinery plant areas, and it can also be used as a metal surface treatment agent.
Textile
ATMP can be used as the agent Chelate in the weaving and dyeing industry. It also plays a role in this industry as an auxiliary factor in bleaching products with sodium chloride.
 
ATMP
 Home Products General Chemicals Phosphate and Phosphonates ATMP
Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP): ATMP has excellent chelation, low threshold inhibition and cage disruption. In water systems, especially scale formation, you can prevent calcium carbonate. It is a stable material that can be hydrolyzed in ATMP and hard water system. At high concentration, ATMP has good corrosion inhibition. ATMP is used in industrial circulating cold water system and oil field water pipeline in thermal power plant and oil refinery plant areas. ATMP is effective in corrosion of metal equipment and pipeline. In ATMP weaving and dyeing industry, the agent can be used as Chelate and can be used as a metal surface treatment agent. Due to its high purity, ATMPcan & dye can be used as industry and woven metal surface treatment agent. ATMP can often be used in conjunction with organophosphoric acid, polycarboxylic acid, and salt to build an entire organic alkaline water treatment tool. ATMP can be used in many different circulating cold water systems. 1 L recommended dose-20mg
 
Specifications:
ATMP has excellent chelation, low threshold inhibition and lattice distortion. The water system, especially scale formation, can prevent calcium carbonate. ATMP has good chemical stability and is difficult to hydrolyze in the water system. It has high concentration, good corrosion inhibition.
Oil field water transmission line is used in ATMP industrial circulating cold water system and thermal power plant and oil refinery plant areas. ATMP can reduce lime formation and inhibit corrosion of metal equipment and pipeline. They can be used as chelating agent and metal surface treatment agent in the ATMP weaving and dyeing industry.
ATMP is an easy liquid, water-soluble, crystalline powder suitable for use in ATMP and solid state winter and freezing districts. Because ATMP is in high purity, more weaving and dye industry and as metal surface treatment agent.
 
 

ATMP
ATMP
Produits Produits chimiques généraux Phosphates / Phosphonates ATMP
Nom chimique: ATMP
Formule: C3H12NO9P3
Densité: 1,33 g / cm3
Point d'ébullition: -
Point de fusion: 200 ° C
Masse molaire: 299,05 gmol - 1
No CAS: 6419-19-8
Description: ATMP ou aminotris (acide méthylènephosphonique) est un acide phosphonique de formule chimique N (CH2PO3H2) 3. Il a des propriétés chélatantes. Semblable à la réaction de Kabachnik-Fields, l'ammoniac peut être synthétisé à partir de la réaction de type Mannich du formaldéhyde et de l'acide phosphoreux.
 
L'ATMP a une meilleure performance anti-équilibrage que le polyphosphate avec une excellente capacité de chélation, une inhibition à bas seuil et un processus de dégradation du réseau. Il peut empêcher la formation de chaux dans les systèmes d'eau. L'ATMP est l'analogue phosphonate de l'acide nitrilotriacétique.
Utilisations: ATMP est utilisé dans les détergents et les produits de nettoyage, le traitement de l'eau, l'inhibition de l'entartrage et la chélation.
 
ATMP - ANALYSE
Numéro CAS: 6419-19-8
PubChem: 16698
ChemSpider: 15833
Numéro CE: 229-146-5
Formule moléculaire: C3H12NO9P3
Poids molaire: 299,05 g / mol
Aspect: solide blanc
Solubilité: 61 g / 100 ml (dans l'eau)
 
déclaration
Informations générales
 
 
L'amine de formule chimique C3 H12 N O9 P3 est l'acide triméthylène phosphorique (ATMP); Il s'agit d'une poudre cristalline soluble dans l'eau avec d'excellentes propriétés de chélation, une inhibition à bas seuil et une dégradabilité du réseau. Amino Trimetilen L'acide phosphonique peut également être appelé.
L'ATMP est un matériau stable qui peut être hydrolysé dans un système d'eau dure. À haute concentration, l'ATMP a une bonne inhibition de la corrosion. . Il existe des différences importantes dans le groupe acide phosphonique, qui peuvent être prises en compte pour le conditionnement de l'eau de refroidissement, en termes de stabilité et d'efficacité. En raison de leur sensibilité au fer, les phosphonates empêchent la précipitation de l'oxyde de fer même à de très faibles concentrations.
 
Structure moléculaire
 
 OH2OP CH2
                               N CH2 PO (OH2)
 OH2OP CH2

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.