1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PV FAST BLUE BG

PV FAST BLUE BG

 

synonyms:
PV Fast Blue BG; PVFast Blue BG; PVFastBlueBG ; PV Fast Blue BG; pv fast blue; pvfastblue; pv fast blue; CAS Number: 147-14-8; CAS No 147-14-8; CAS No 147 14 8; Copper Phthalocyanine; CuPc; Phthalocyanine Blue; PV FAST BLUE BG ; pvfastbluebg; pvfast blue bg; pvfastblue; pvfastblubg; PV Fast Blu BG; PVFast Blu BG; PVFastBluBG ; PV Fast Blu BG; pv fast blu; pvfastblu; pv fast blu; PVF blue ; PVF blue bg; PV Fast Blue BG; PVFast Blue BG; PVFastBlueBG ; PV Fast Blue BG; pv fast blue; pvfastblue; pv fast blue; CAS Number: 147-14-8; CAS No 147-14-8; CAS No 147 14 8; Copper Phthalocyanine; CuPc; Phthalocyanine Blue; PV FAST BLUE BG ; pvfastbluebg; pvfast blue bg; pvfastblue; pvfastblubg; PV Fast Blu BG; PVFast Blu BG; PVFastBluBG ; PV Fast Blu BG; pv fast blu; pvfastblu; pv fast blu; PVF blue ; PVF blue bg; PV FAST Blue BG; CAS Number: 147-14-8; CAS No 147-14-8; CAS No 147 14 8; Copper Phthalocyanine; CuPc; Phthalocyanine Blue; PV FAST BLUE BG ; pvfastbluebg; pvfast blue bg; pvfastblue; pvfastblubg; PV Fast Blu BG; PVFast Blu BG; PVFastBluBG ; PV Fast Blu BG; pv fast blu; pvfastblu; pv fast blu; PVF blue ; PVF blue bg; PV FAST Blue BG

 

 


PV FAST BLUE BG

 

 

PV FAST BLUE BG
PİGMENT MAVİ 15: 3
PV Fast Blue BG, mükemmel haslık ve dispersiyon özelliklerine sahip yeşilimsi mavi bir pigmenttir. Tüm polimerlerde uygulamaları olan çok yönlü bir pigment.
PV Fast Blue BG'nin Faydaları
Hava koşullarına karşı mükemmel haslık
Mükemmel ısı direnci

 

 

Ürün bilgileri
PV Fast Blue BG uygulamaları
HDPE'de konsantrasyonu sınırlama
Yansıma eğrisi
PV Fast Blue BGFiziksel ve kimyasal özellikler
PV Fast Blue BG Yoğunluk [g / cm³] 1.62
PV Fast Blue BG Yığın hacmi [l / kg] 4,0
PV Fast Blue BG Ortalama parçacık boyutu [nm] 74
PV Fast Blue BG Alkali direnci 5
PV Fast Blue BG Asit direnci 5
PV Fast Blue BG Spesifik yüzey [m2 / g] 57

 

 

PV Fast Blue BG Ek Teknik Özellikler
Düşük çözgü uygulamaları Uygun değil
Kablo kılıfı Uygun

 

 


PV Fast Blue BG
Teknik veri sayfası
PV Fast Blue BG bir ftalosiyanin yeşilimsi mavi pigmenttir. Olağanüstü ısı direnci, hava koşullarına, ışığa ve kanamaya karşı dağılma ve haslığa sahiptir. Kablo kılıfı, oyuncakların ve ofis malzemelerinin renklendirilmesinde kullanılır. PV Fast® Blue BG, PO, PVC, kauçuk, PS, ABS, PC, POM, PP, PET, PA ve PAN için önerilir.

 

CI 74160. PV Fast® Blue BG renklendirici bir pigmenttir. Toz halinde mevcuttur. PV Fast® Blue BG kişisel bakım ve kozmetikte kullanılır.

PV Fast Blue BG, mükemmel haslık ve dispersiyon özelliklerine sahip yeşilimsi mavi bir pigmenttir. Tüm polimerlerde uygulamaları olan çok yönlü bir pigment.

 

MeSH Farmakolojik Sınıflandırma YardımıYeni Pencere
PV Fast Blue BG Göstergeler ve Reaktifler
Kimyasal, biyolojik veya patolojik süreçlerin veya durumların tespiti, tanımlanması, analizi vb. İçin kullanılan maddeler. Göstergeler, fiziksel görünümde, örneğin renkte, kimyasal bir titrasyonun uç noktasında veya ona yaklaşırken, örneğin asitlik ve alkalinite arasındaki geçişte değişen maddelerdir. Reaktifler başka bir maddenin kimyasal veya mikroskopik yollarla, özellikle analizle saptanması veya belirlenmesi için kullanılan maddelerdir. Reaktif türleri, çökeltiler, çözücüler, oksitleyiciler, indirgeyiciler, eriticiler ve kolorimetrik reaktiflerdir. (Grant ve Hackh Kimyasal Sözlüğü, 5. baskı, p301, p499) (Göstergeler ve Reaktifler olarak sınıflandırılan tüm bileşikleri görün.)

 

 

MeSH
Renklendiriciler
Çözünebilir boyalar ve çözünmeyen pigmentler dahil olmak üzere renk veren kimyasallar ve maddeler. INKS'de kullanılırlar; BOYALAR; ve GÖSTERGELER VE REAKTİFLER olarak. (Boyama Maddeleri olarak sınıflandırılan tüm bileşikleri görün.)

 

 

PV Fast Blue BG Sayfa Numarası: 3
PV Fast Blue BG Kabı kuru tutun. Serin bir yerde muhafaza ediniz. Materyal içeren tüm ekipmanı yere koy. Kabı sıkıca tutun
kapalı. Serin, iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. PV Fast Blue BG Yanıcı maddedir. aşırı sıcaktan uzakta depolanmalıdır
ve güçlü oksitleyici maddelerden uzakta.
Isıdan uzak tutun. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Boş kaplar yangın riski oluşturur,
Bir çeker ocak altında kalıntı. Materyal içeren tüm ekipmanı yere koy. Tozu solumayın. Uygun giyin
koruyucu giysi Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız,
tıbbi yardım alın ve mümkünse etiketi gösterin. Göz ve cilt ile temasından sakının.
Bölüm 7. Elleçleme ve Depolama
PV Fast Blue BG için önlemler
PV Fast Blue BG saklanması
Havadaki seviyeleri aşağıda tutmak için proses muhafazaları, yerel egzoz havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın
önerilen maruz kalma sınırları. Kullanıcı işlemleri toz, duman veya buğu oluşturuyorsa,
maruz kalma sınırının altındaki havadaki kirleticiler.
Sıçrama gözlükleri. Laboratuvar önlüğü. Toz maskesi. Onaylı / sertifikalı bir solunum cihazı veya eşdeğeri kullandığınızdan emin olun.
Eldivenler.
Sıçrama gözlükleri. Tam takım elbise. Toz maskesi. Bot ayakkabı. Eldivenler. Bağımsız solunum cihazı kullanılmalıdır
ürünün solunmasını önlemek için. Önerilen koruyucu giysiler yeterli olmayabilir; bir uzmana danışın
Bu ürünü kullanmadan ÖNCE.
Müsait değil.
Bölüm 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
Mühendislik kontrolleri
Kişisel koruma
Durumunda Kişisel Korunma
Büyük Dökülme

 

PV Fast Blue BG (Alfa, Solvent-Kararlı), mavinin parlak kırmızı bir tonudur ve yüksek ışık haslığına ve asitlere, alkalilere, ısıya, vakslara, yağlara, çözücülere ve sabunlara karşı yüksek dirence sahiptir. PV Fast Blue BG, PB 15 pigmentlerinin en yaygın olarak kullanılanıdır ve PB 15 kullanımının% 25'ini oluşturur. Isıya karşı daha dayanıklıdır ve yukarıdaki alfa formundan daha solvente karşı dayanıklıdır.

PV Fast Blue BG olarak da bilinir ('CI Pigment Blue 15: 1 No. 74160 veya 74250'.)

Pigment Mavisi 15: 1 olarak da adlandırılan PV Fast Blue BG 15: 1, Konsantre Sülfürik Asit tarafından CPC ham sülfonatı ile üretilen bir bakır ftalosiyaninin alfa formudur. Üretim sürecinin 1. aşaması asit işlemidir ve Pigment Alfa Mavi Üretim Sürecinin 2. aşaması pigmentasyon işlemidir.

 

PV FAST BLUE BG

 

PV Fast Blue BG
PIGMENT BLUE 15:3
PV Fast Blue BG is a greenish blue pigment with excellent fastness and dispersion properties. A versatile pigment with applications in all polymers.
Benefits of PV Fast Blue BG
Excellent fastness to weathering
Outstanding heat resistance

 

 

Product Data
Applications of PV Fast Blue BG
Limiting concentration in HDPE
Reflection curve
Physical and Chemical Properties
Density [g/cm³] 1.62
Bulk volume [l/kg] 4.0
Average particle size [nm] 74
Alkali resistance 5
Acid resistance 5
Specific surface [m2/g] 57

 

 

Fastness Properties of PV Fast Blue BG
PE PP PVC PS ABS PC
SD 1/3 [g/kg] 1.1 1.1 4.0 1.1 1.2 1.0
Hue angle [°] 242.7 239.4 240.7 242.7 241.8 239.5
Chroma 46.2 45.6 48.2 46.6 46.7 45.6
Light fastness
(Full shade) 8 8 8 8 8 8
Light fastness
(Reduction) 8 8 8 8 8 8
Heat resistance [°C] 300 300 - 300 300 320
Weathering fastness 5 - 4-5 - - -

 

 

Additional Technical Properties
Low warping applications Not suitable
Cable sheathing Suitable
Fastness to bleeding in P-PVC 5

 

 

PV Fast® Blue BG
Technical Datasheet 
PV Fast® Blue BG is a phthalocyanine greenish blue pigment. Possesses outstanding heat resistance, dispersion and fastness to weathering, light & bleed. Used for cable sheathing, coloration of toys and office supplies. PV Fast® Blue BG is recommended for PO, PVC, rubber, PS, ABS, PC, POM, PP, PET, PA and PAN.

 

CI 74160. PV Fast® Blue BG is a coloring pigment. Available in powder form. PV Fast® Blue BG is used in personal care and cosmetics.

PV Fast Blue BG is a greenish blue pigment with excellent fastness and dispersion properties. A versatile pigment with applications in all polymers.

 

MeSH Pharmacological Classification HelpNew Window
Indicators and Reagents
Substances used for the detection, identification, analysis, etc. of chemical, biological, or pathologic processes or conditions. Indicators are substances that change in physical appearance, e.g., color, at or approaching the endpoint of a chemical titration, e.g., on the passage between acidity and alkalinity. Reagents are substances used for the detection or determination of another substance by chemical or microscopical means, especially analysis. Types of reagents are precipitants, solvents, oxidizers, reducers, fluxes, and colorimetric reagents. (From Grant and Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed, p301, p499) (See all compounds classified as Indicators and Reagents.)

 

 

MeSH
Coloring Agents
Chemicals and substances that impart color including soluble dyes and insoluble pigments. They are used in INKS; PAINTS; and as INDICATORS AND REAGENTS. (See all compounds classified as Coloring Agents.)

 

 

MeSH
PV Fast Blue BG
Copper(II) phthalocyanine
4 Product Results

 

| Match Criteria: CAS Number, Related Cas Number

 

Copper(II) phthalocyanine sublimed grade, Dye content 99 %
Synonym: CuPc, Phthalocyanine blue, Pigment Blue 15

 

Empirical Formula (Hill Notation): C32H16CuN8

Molecular Weight: 576.07

 

CAS Number: 147-14-8
Synonym Copper Phthalocyanine
Synonym CuPc
Synonym Phthalocyanine Blue

 

 

Identification
Chemical structure
Display Name:
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
EC Number:
205-685-1
EC Name:
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
CAS Number:
147-14-8
Molecular formula:
C32H16CuN8
IUPAC Name:
[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-kappa~2~N~29~,N~31~]copper
Type of substance
Composition:
mono-constituent substance
Origin:
organometallic
Total tonnage band
Total range:
10 000 - 100 000 tonnes per annum
REACH
Registered as:
FULL
Submitted:
Joint Submission
Publication dates
First published:
02-Mar-2011
Last modified:
18-Mar-2020
Chemical safety assessment
Performed for this substance:
YES
Compositions 
Pigment Blue 15:0
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
Composition 3
Pigment Blue 15
Composition 5
Pigment Blue 15:0
Phthalocyanine blue BN
PB15
Copper phthalocyanine
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
Pigment Blue 15:3
Composition 205-685-1
PB15
[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-kappa~2~N~29~,N~31~]copper
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
Pigment Blue 15:3
Blue15series
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
Pigment Blue 15:3
Pigment Blue 15:1
Copperphtalocyanine crude blue
C.I. Pigment Blue 15:3
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32copper
Copperphthalocyanine
PB15:1
Standard Composition
Pigment Blue
Copper phthalocyanine
Pigment Blue 15 series
Pigment Blue 15:1
pigment blue
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
Pigment Blue 15
C.I Pigment Blue 15
29H,31H-phthalocyaninato(2-) -N29, N30, N31, N32 copper
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
Copper phthalocyanin

 

 

PV Fast Blue BG Page Number: 3
Keep container dry. Keep in a cool place. Ground all equipment containing material. Keep container tightly
closed. Keep in a cool, well-ventilated place. Combustible materials should be stored away from extreme heat
and away from strong oxidizing agents.
Keep away from heat. Keep away from sources of ignition. Empty containers pose a fire risk, evaporate the
residue under a fume hood. Ground all equipment containing material. Do not breathe dust. Wear suitable
protective clothing In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment If you feel unwell, seek
medical attention and show the label when possible. Avoid contact with skin and eyes
Section 7. Handling and Storage
Precautions for PV Fast Blue BG
Storage of PV Fast Blue BG
Use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to keep airborne levels below
recommended exposure limits. If user operations generate dust, fume or mist, use ventilation to keep exposure to
airborne contaminants below the exposure limit.
Splash goggles. Lab coat. Dust respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent.
Gloves.
Splash goggles. Full suit. Dust respirator. Boots. Gloves. A self contained breathing apparatus should be used
to avoid inhalation of the product. Suggested protective clothing might not be sufficient; consult a specialist
BEFORE handling this product.
Not available.
Section 8. Exposure Controls/Personal Protection
Engineering Controls
Personal Protection
Personal Protection in Case of
a Large Spill

 

PV Fast Blue BG (Alpha, Solvent-Stable) is a bright red shade of blue, and possesses high lightfastness and resistance to acids, alkalis, heat, waxes, oils, solvents, and soaps. PV Fast Blue BG is the most commonly used of the PB 15 pigments, accounting for 25% of the PB 15 use. It is more resistant to heat and more solvent-stable than the alpha form above.

Also known as PV Fast Blue BG ('CI Pigment Blue 15:1 No. 74160 or 74250'.)

PV Fast Blue BG 15:1 also called as Pigment Blue 15:1 is an alpha form of copper phthalocyanine which is manufactured by sulphonation of CPC crude by Concentrated Sulphuric Acid. Stage 1 of the manufacturing process is acid process and Stage 2 of Pigment Alpha Blue Manufacturing Process is the pigmentation process.

Phthalocyanine Pigment Blue 15:1 (Pigment Alpha Blue 15:1) find wide application in paints , Textiles , Rubber , Plastics , Artist Colours , Ink Industries etc. They Have excellent dispersion and rheological characteristics required for printing inks with good transparency , gloss and tone. These pigments are homogeneous belonging to Azo Phthalocyanine groups. The physical, chemical, colouristic as well as fastness properties of the pigments depend to a large extent on the type of binders used, presence of driers, hardeners,the substrate and film thickness etc.

PV Fast Blue BGs fastness and heat stability makes it more applicable on plastics, rubbers and other polymers like fibers.

 

 

PV FAST BLUE BG

 

PV Fast Blue BG
PIGMENT BLUE 15: 3
PV Fast Blue BG est un pigment bleu verdâtre avec d'excellentes propriétés de solidité et de dispersion. Un pigment polyvalent avec des applications dans tous les polymères.
Avantages de PV Fast Blue BG
Excellente résistance aux intempéries
Excellente résistance à la chaleur

 

 

Données du produit
Applications de PV Fast Blue BG
Limiter la concentration en HDPE
Courbe de réflexion
Proprietes physiques et chimiques
Densité [g / cm³] 1,62
Volume en vrac [l / kg] 4,0
Taille moyenne des particules [nm] 74
Résistance aux alcalis 5
Résistance aux acides 5
Surface spécifique [m2 / g] 57
PV Fast Blue BG
Fiche technique
PV Fast® Blue BG est un pigment bleu verdâtre à base de phtalocyanine. Il a une résistance à la chaleur, une dispersion et une résistance aux conditions météorologiques, à la lumière et aux saignements exceptionnels. La gaine de câble est utilisée pour colorer les jouets et les fournitures de bureau. PV Fast® Blue est recommandé pour BG, PO, PVC, caoutchouc, PS, ABS, PC, POM, PP, PET, PA et PAN.

 

CI 74160. PV Fast® Blue BG est un pigment colorant. Disponible sous forme de poudre. PV Fast® Blue BG est utilisé dans les soins personnels et les cosmétiques.

PV Fast Blue BG est un pigment bleu verdâtre avec d'excellentes propriétés de solidité et de dispersion. Un pigment polyvalent qui a des applications dans tous les polymères.

 

Aide à la classification pharmacologique MeSHNouvelle fenêtre
Indicateurs et réactifs
Détection, identification, analyse, etc. des processus ou conditions chimiques, biologiques ou pathologiques. Substances utilisées pour. Les indicateurs sont des substances qui changent d'apparence physique, par exemple de couleur, au point final d'un titrage chimique ou qui s'en approchent, par exemple, lors de la transition entre l'acidité et l'alcalinité. Les réactifs sont des substances utilisées pour la détection ou la détermination d'une autre substance par des moyens chimiques ou microscopiques, notamment par analyse. Les types de réactifs sont les précipités, les solvants, les oxydants, les réducteurs, les solvants et les réactifs colorimétriques. (Grant and Hackh Chemical Dictionary, 5e édition, p301, p499) (Voir tous les composés classés comme indicateurs et réactifs.)

 

 

engrener
colorants
Coloration de produits chimiques et de substances, y compris des colorants solubles et des pigments insolubles. Ils sont utilisés dans les encres; PEINTURES; et comme INDICATEURS ET RÉACTIFS. (Voir tous les composés classés comme substances colorantes.)

 

 

PV Fast Blue BG Numéro de page: 3
Gardez le récipient au sec. Conserver dans un endroit frais. Mettez tous les équipements contenant des matériaux sur le sol. Tenez fermement le récipient
off. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Les matériaux inflammables doivent être stockés à l'abri d'une chaleur excessive
et loin des agents oxydants puissants.
Tenir loin de la chaleur. Tenir éloigné des sources d'ignition. Les conteneurs vides créent un risque d'incendie,
Relique sous une hotte. Mettez tous les équipements contenant des matériaux sur le sol. Ne respirez pas la poussière. Porter convenablement
vêtements de protection En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Si vous vous sentez mal,
consultez un médecin et montrez l'étiquette si possible. Évitez tout contact avec les yeux et la peau.
Chapitre 7. Manipulation et stockage
Précautions pour PV Fast Blue BG
Stockage de PV Fast Blue BG
Utiliser des enceintes de procédé, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles techniques pour maintenir les niveaux aéroportés bas
limites d'exposition recommandées. Si les processus utilisateur génèrent de la poussière, de la fumée ou du brouillard,
polluants atmosphériques inférieurs à la limite d'exposition.
Lunettes anti-éclaboussures. Blouse de laboratoire. Masque anti-poussière. Assurez-vous d'utiliser un respirateur approuvé / certifié ou équivalent.
Gants.
Lunettes anti-éclaboussures. Costume complet. Masque anti-poussière. Bottes chaussures. Gants. Un appareil respiratoire indépendant doit être utilisé
pour empêcher l'inhalation du produit. Les vêtements de protection recommandés peuvent ne pas être suffisants; consulter un expert
AVANT d'utiliser ce produit.
Pas disponible.
Section 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle
Contrôles d'ingénierie
Protection personnelle
Protection personnelle en cas de
Grand déversement

 

PV Fast Blue BG (Alpha, stable au solvant) est une nuance de bleu rouge vif et a une résistance à la lumière élevée et une résistance élevée aux acides, aux alcalis, à la chaleur, aux cires, aux huiles, aux solvants et aux savons. PV Fast Blue BG est le pigment le plus utilisé de PB 15 et représente 25% de l'utilisation de PB 15. Il est plus résistant à la chaleur et plus résistant aux solvants que la forme alpha ci-dessus.

Également connu sous le nom de PV Fast Blue BG («CI Pigment Blue 15: 1 No. 74160 ou 74250».)

PV Fast Blue BG 15: 1, également appelé Pigment Blue 15: 1, est une forme alpha de phtalocyanine de cuivre produite par l'acide sulfurique concentré avec du sulfonate brut de CPC. La première étape du processus de production est le processus acide et la deuxième étape du processus de production du Pigment Alpha Blue est le processus de pigmentation.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.