1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DERTOPHENE T 105

SYNONYMS
DERTOPHENE T 105; dertophene t 105; DERTOFEN T 105; dertofen t 105; dertofen ; dertofen terpen; dertofen fenol; DERTHOFEN; DERTHOPEHENOL; CAS 25359-84-6; DERTOPEN 105; DERTOPEN T105; DERTOPEN T 105; DERTOPEN T; DERTOPEEN T ; DEROPENE T 105; FENOL; TERPEN; TERPENE 105; TERPENS; TERPENE 105; DERTOPEN TERPEN 105; TERPEN DERTOPEN 105; FENOL TERPEN; dertopene t 105; dertophene t 105; dertophene t; dertophene t 105 terpen; dertophenes; dertophenes phenol; dertophene resin; Phenol ; polymer with 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]; hept-2-ene; DERTOPHENE T 95 45 700; DERTOPHENE T 105 105 55 700; DERTOPHENE T 115 120 65 700; DERTOPHENE H 150 118 65 700; POLYTERPENE RESINS; DERCOLYTE LTG 20 -20 550; DERCOLYTE A 115 115 69 1000; DERCOLYTE S 115 115 70 2300;DERCOLYTE M 115 115 70 1300; DERCOLYTE L 120 122 72 1100; DERCOLYTE TS 105 105 55 1200; DERTOPHENE T 105; CAS 25359-84-6; DERTOPEN 105 resins; terpenes 105; DERTOPEN T105; DERTOPEN T 105; DERTOPEN T; DERTOPEEN T ; DEROPENE T 105; FENOL; TERPEN; TERPENE 105; TERPENS; TERPENE 105; DERTOPEN TERPEN 105; TERPEN DERTOPEN 105; FENOL TERPEN; dertopene t 105; dertophene t 105; dertophene t; dertophene t 105 terpen; dertophenes; dertophenes phenol; dertophene resin; Phenol ; polymer with 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]; hept-2-ene; DERTOPHENE T 95 45 700; DERTOPHENE T 105 105 55 700; DERTOPHENE T 115 120 65 700; DERTOPHENE H 150 118 65 700; POLYTERPENE RESINS; DERCOLYTE LTG 20 -20 550; DERCOLYTE A 115 115 69 1000; DERCOLYTE S 115 115 70 2300; DERCOLYTE M 115 115 70 1300; DERCOLYTE L 120 122 72 1100; DERCOLYTE TS 105 105 55 1200DERTOPHENE T 105; dertophene t 105; DERTOFEN T 105; dertofen t 105; dertofen ; dertofen terpen; dertofen fenol; DERTHOFEN; DERTHOPEHENOL; CAS 25359-84-6; DERTOPEN 105; DERTOPEN T105; DERTOPEN T 105; DERTOPEN T; DERTOPEEN T ; DEROPENE T 105; FENOL; TERPEN; TERPENE 105; TERPENS; TERPENE 105; DERTOPEN TERPEN 105; TERPEN DERTOPEN 105; FENOL TERPEN; dertopene t 105; dertophene t 105; dertophene t; dertophene t 105 terpen; dertophenes; dertophenes phenol; dertophene resin; Phenol ; polymer with 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]; hept-2-ene; DERTOPHENE T 95 45 700; DERTOPHENE T 105 105 55 700; DERTOPHENE T 115 120 65 700; DERTOPHENE H 150 118 65 700; POLYTERPENE RESINS; DERCOLYTE LTG 20 -20 550; DERCOLYTE A 115 115 69 1000; DERCOLYTE S 115 115 70 2300; DERCOLYTE M 115 115 70 1300; DERCOLYTE L 120 122 72 1100; DERCOLYTE TS 105 105 55 1200
DERTOPHENE T 105; CAS 25359-84-6; DERTOPEN 105 resins; terpenes 105; DERTOPEN T105; DERTOPEN T 105; DERTOPEN T; DERTOPEEN T ; DEROPENE T 105; FENOL; TERPEN; TERPENE 105; TERPENS; TERPENE 105; DERTOPEN TERPEN 105; TERPEN DERTOPEN 105; FENOL TERPEN; dertopene t 105; dertophene t 105; dertophene t; dertophene t 105 terpen; dertophenes; dertophenes phenol; dertophene resin; Phenol ; polymer with 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]; hept-2-ene; DERTOPHENE T 95 45 700; DERTOPHENE T 105 105 55 700; DERTOPHENE T 115 120 65 700; DERTOPHENE H 150 118 65 700; POLYTERPENE RESINS; DERCOLYTE LTG 20 -20 550; DERCOLYTE A 115 115 69 1000; DERCOLYTE S 115 115 70 2300; DERCOLYTE M 115 115 70 1300; DERCOLYTE L 120 122 72 1100; DERCOLYTE TS 105 105 55 1200

 

 

DERTOPHENE T 105 by DRT is a terpene phenolic resin. It is compatible with ethylene/ vinyl acetate, ethylene/ butyl acrylate copolymers with natural rubbers and synthetic rubbers (SIS, SBS, SBR, chloroprene, butyl) with polyesters and acrylics. Also compatible with various resins (rosin derivatives, polyterpene resins, hydrocarbon resins) with waxes. DERTOPHENE T 105 is used in hot melt and solvent adhesives. Used as a tackifier in EVA-based hot melt adhesives for packaging, bookbinding, woodworking, labelling. Also used in SBC-based hot melt pressure sensitive adhesives, sealants-based on butyl rubber or polyurethane and solvent-based adhesives formulated with natural or acrylic rubber. It improves specific adhesion, hot tack and flexibility. The shelf life of DERTOPHENE T 105 is 18 months. It is soluble in aromatic, aliphatic and chlorinated solvents.
DERTOPHENE T 105 is a light colored terpene phenolic resin compatible with various
elastomers, resins and waxes.
It allows to improve the properties of Hot Melt or solvent adhesives such as specific adhesion,
hot tack or flexibility.A terpene phenolic resin compatible with various elastomers, resins and waxes. It improves the properties of hot melt or solvent adhesives.

 

 

DERTOPHENE T 105
DRT is a manufacturer of raw materials in the Adhesives and Sealants Industry. This company specializes in the development of turpentine and rosin extracted from pine resin along with other natural renewable resources to provide an increased flexibility as well as safety in the development of products. DRT's products include DERCOLYTE, GRANOLITE, DERMULSENE, DERTOPHENE, and DERTOLINE.
DERTOPHENE T 105

 

 


PRODUCT DESCRIPTION
PRODUCT DERTOPHENE T 105
Description: DERTOPHENE T 105 is a light colored terpene phenolic resin compatible with various elastomers, resins and waxes. DERTOPHENE T 105 allows to improve the properties of Hot Melt or solvent adhesives such as specific adhesion, hot tack or flexibility.

 

DERTOPHENE T 105

CAS 25359-84-6

Phenol,DERTOPHENE T 105 polymer with 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene

 

TYPICAL PRODUCT SPECIFICATIONS
DESCRIPTION DERTOPHENE 105

 

DERTOPHENE T105 is a light colored terpene phenolic resin compatible with various elastomeres, resin GARDNER COLOR

5 max (50 resin / 50 toluene)

HYDROXYL VALUE DERTOPHENE T 105

30 - 60

MOLECULAR WEIGHT DERTOPHENE T 105

about 700 g/mol

ACID VALUE, MG KOH/G

1 max

SOLUBILITY DERTOPHENE T 105

Totally soluble in aromatic, aliphatic and chlorinated solvents. Compatible with ethylene / vinyl a

STABILITY DERTOPHENE T 105

About 6 months, storage conditions and a strict inventory control must be observed.

NOTES DERTOPHENE T 105

Application: EVA based Hot Melt adhesives for packaging, bookbinding, woodworking and labelling. SBC based Hot Melt pressure sensitive adhesives. Sealants based on butyl rubber or polyurethane. Solvent based adhesives formulated with natural or acrylic rubber. Packaging: Flaked in 25 kg paperbag or wrapped pallets of 750 kg net weight. Storage conditons: Under cover and at temperature below 30°C.

 

CLASS
Terpenes DERTOPHENE T 105
TERPENE PHENOLICS
DERTOPHENE T 95 45 700
DERTOPHENE T 105 105 55 700
DERTOPHENE T 115 120 65 700
DERTOPHENE H 150 118 65 700
POLYTERPENE RESINS
DERCOLYTE LTG 20 -20 550
DERCOLYTE A 115 115 69 1000
DERCOLYTE S 115 115 70 2300
DERCOLYTE M 115 115 70 1300
DERCOLYTE L 120 122 72 1100
DERCOLYTE TS 105 105 55 1200
ROSIN DERIVATIVES
DERTOLINE PLS 96 53 850
HYDROGRAL G 85 42 700

 

 

DERTOPHENE T 105, DRT'ye göre bir terpen fenolik reçinedir. Etilen / vinil asetat, etilen / bütil akrilat kopolimerleri ile doğal lastiklerle ve sentetik lastiklerle (SIS, SBS, SBR, kloropren, bütil) polyester ve akriliklerle uyumludur. Mumlarla birlikte çeşitli reçinelerle (rosin türevleri, polterpen reçineleri, hidrokarbon reçineleri) de uyumludur. DERTOPHENE T 105 sıcak eriyik ve çözücü yapıştırıcılarda kullanılır. Paketleme, ciltleme, ağaç işleme, etiketleme için EVA bazlı sıcak eriyik yapıştırıcılarda yapışkanlaştırıcı olarak kullanılır. Ayrıca SBC bazlı sıcak erime basınca duyarlı yapıştırıcılarda, bütil kauçuğu veya poliüretan bazlı sızdırmazlık maddelerinde ve doğal veya akrilik kauçuk ile formüle edilmiş solvent bazlı yapıştırıcılarda kullanılır. Özel yapışma, sıcak yapışma ve esnekliği arttırır. DERTOPHENE T 105'in raf ömrü 18 aydır. Aromatik, alifatik ve klorlu çözücülerde çözünür.
DERTOPHENE T 105, çeşitli renklerle uyumlu, açık renkli bir terpen fenolik reçinedir.
elastomerler, reçineler ve balmumları.
Hot Melt veya özel yapıştırma gibi solvent yapıştırıcıların özelliklerinin geliştirilmesine olanak sağlar,
sıcak yapışma veya esneklik. Çeşitli elastomerler, reçineler ve balmumlarıyla uyumlu bir terpen fenolik reçine. Sıcakta eriyen veya çözücü yapışkanların özelliklerini geliştirir.

 

 

DERTOFEN T 105
DRT, Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Sektörü alanında hammadde üreticisidir. Bu şirket, ürünlerin geliştirilmesinde daha fazla esneklik ve esneklik sağlamak için çam reçinesinden ekstrakte edilen terebentin ve rosin gelişiminde uzmandır. DRT ürünleri DERCOLYTE, GRANOLITE, DERMULSENE, DERTOPHENE ve DERTOLINE'ı içermektedir.
DERTOFEN T 105

 

 


DERTOPHENE T 105 ÜRÜN AÇIKLAMASI
ÜRÜN TEDAVİSİ T 105
Tanım: DERTOPHENE T 105, çeşitli elastomerler, reçineler ve balmumlarıyla uyumlu açık renkli bir terpen fenolik reçinedir. DERTOPHENE T 105, Hot Melt veya spesifik yapışma, sıcak yapışkanlık veya esneklik gibi solvent yapışkanların özelliklerini geliştirmeye izin verir.

 

DERTOFEN T 105

CAS 25359-84-6

Fenol, 2,6,6-trimetilbisiklo olan polimer [3.1.1] hept-2-en

 

TIPIK ÜRÜN ÖZELLIKLERI
AÇIKLAMA DERTOFEN 105

 

DERTOPHENE T105, çeşitli elastomerlerle uyumlu açık renkli bir terpen fenolik reçinedir, reçine GARDNER COLOR

5 maks (50 reçine / 50 toluen)

HİDROKSİL DEĞERİ

30 - 60

MOLEKÜLER AĞIRLIK

yaklaşık 700 g / mol

Asit Değeri, MG KOH / G

1 max

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aromatik, alifatik ve klorlu çözücülerde tamamen çözünür. Etilen / vinil a ile uyumlu

İSTİKRAR

Yaklaşık 6 ay, depolama koşulları ve sıkı bir stok kontrolü gözetilmelidir.

NOTLAR

Uygulama: Paketleme, ciltleme, ağaç işleme ve etiketleme için EVA bazlı Hot Melt yapıştırıcılar. SBC bazlı Hot Melt basınca duyarlı yapıştırıcılar. Bütil kauçuğu veya poliüretan esaslı sızdırmazlık malzemeleri. Doğal veya akrilik kauçuk ile formüle edilmiş solvent bazlı yapıştırıcılar. Ambalaj: 25 kg'lık kâğıt torbaya veya 750 kg net ağırlıkta sarılmış paletlere dökülmüştür. Saklama koşulları: Kapak altında ve 30 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.