1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE (KALSİYUM GLİSEROFOSFAT)

 

SYNONYMS
Calcium glycerophosphate; CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE; calcium phosphate; calcium fosfat; kalsiyum gliserofosfat; gliserofosfat; calsiyum gliserofosfate; kalsiyum fosfate; kalsiyum gliserofosfat; CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE; Calcium glycerophosphate ; Calcium Glycerophosphate; 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate) calcium salt; 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), calcium salt; Calcium beta-glycerophosphate; calcium β-glycerophosphate; β-glycerophosphoric acid calcium salt; calcium glycerophosphate; 27214-00-2; calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate; Calcium 1-glycerophosphate; 1336-00-1; Glycerol phosphate calcium salt hydrate; 126-95-4; 1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen phosphate), calcium salt (1:1); CALCIUM GLYCERINOPHOSPHATE; Calcium 2,3-hydroxypropyl phosphate; EINECS 204-813-3; EINECS 215-643-4; MFCD00042643; Calcii glycerophosphas; C3H7CaO6P; CALCIUMGLYCEROPHOSPHATEHYDRATE; Calcium glycerophosphate; CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE; calcium phosphate; calcium fosfat; kalsiyum gliserofosfat; gliserofosfat; calsiyum gliserofosfate; kalsiyum fosfate; Kalsiyum gliserofosfat; KALSİYUM GLİSEROFOSFAT; kalsiyum fosfat; kalsiyum fosfat; kalsiyum gliserofosfat; gliserofosfat; kalsiyum gliserofosfat; kalsiyum fosfat; kalsiyum gliserofosfat; KALSİYUM GLİSEROFOSFAT; Kalsiyum gliserofosfat; Kalsiyum Gliserofosfat; 1,2,3-Propanetriol, mono (dihidrojen fosfat) kalsiyum tuzu; 1,2,3-Propanetriol, mono (dihidrojen fosfat), kalsiyum tuzu; Kalsiyum beta-gliserofosfat; kalsiyum p-gliserofosfat; p-gliserofosforik asit kalsiyum tuzu; kalsiyum gliserofosfat; 27214-00-2; kalsiyum 2,3-dihidroksipropil fosfat; Kalsiyum 1-gliserofosfat; 1336-00-1; Gliserol fosfat kalsiyum tuzu hidratı; 126-95-4; 1,2,3-Propanetriol, 1- (dihidrojen fosfat), kalsiyum tuzu (1: 1); KALSİYUM GLİSERİNOFOSFAT; Kalsiyum 2,3-hidroksipropil fosfat; EINECS 204-813-3; EINECS 215-643-4; MFCD00042643; Kalsii gliserofosfatlar; C3H7CaO6P; CALCIUMGLYCEROPHOSPHATEHYDRATE; Kalsiyum gliserofosfat; KALSİYUM GLİSEROFOSFAT; kalsiyum fosfat; kalsiyum fosfat; kalsiyum gliserofosfat; gliserofosfat; kalsiyum gliserofosfat; kalsiyum gliserofosfat; CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE; Calcium glycerophosphate ; Calcium Glycerophosphate; 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate) calcium salt; 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), calcium salt; Calcium beta-glycerophosphate; calcium β-glycerophosphate; β-glycerophosphoric acid calcium salt; calcium glycerophosphate; 27214-00-2; calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate; Calcium 1-glycerophosphate; 1336-00-1; Glycerol phosphate calcium salt hydrate; 126-95-4; 1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen phosphate), calcium salt (1:1); CALCIUM GLYCERINOPHOSPHATE; Calcium 2,3-hydroxypropyl phosphate; Glycérophosphate de calcium; GLYCEROPHOSPHATE DE CALCIUM; le phosphate de calcium; fosfat de calcium; kalsiyum gliserofosfat; gliserofosfat; gliserofosfate de calsiyum; kalsiyum fosfate; kalsiyum gliserofosfat; GLYCEROPHOSPHATE DE CALCIUM; Glycérophosphate de calcium; Glycérophosphate de calcium; 1,2,3-propanetriol; sel de calcium mono (dihydroénophosphate); 1,2,3-propanetriol, mono (dihydrogénophosphate), sel de calcium; Bêta-glycérophosphate de calcium; le β-glycérophosphate de calcium; sel de calcium de l'acide β-glycérophosphorique; glycérophosphate de calcium; 27214-00-2; phosphate 2,3-dihydroxypropylique de calcium; 1-glycérophosphate de calcium; 1336-00-1; Phosphate de glycérol, sel de calcium hydraté; 126-95-4; 1,2,3-propanetriol, 1- (dihydrogénophosphate), sel de calcium (1: 1); GLYCÉRINOPHOSPHATE DE CALCIUM; Phosphate de 2,3-hydroxypropyle de calcium; EINECS 204-813-3; EINECS 215-643-4; MFCD00042643; Calcii glycerophosphas; C3H7CaO6P; CALCIUMGLYCEROPHOSPHATEHYDRATE; EINECS 204-813-3; EINECS 215-643-4; MFCD00042643; Calcii glycerophosphas; C3H7CaO6P; CALCIUMGLYCEROPHOSPHATEHYDRATE; Glicerofosfato de calcio; GLICEROFOSFATO DE CALCIO; Fosfato de calcio; fosfato de calcio; kalsiyum gliserofosfat; gliserofosfat; calsiyum gliserofosfate; fosfato de kalsiyum; kalsiyum gliserofosfat; GLICEROFOSFATO DE CALCIO; Glicerofosfato de calcio; Glicerofosfato de calcio; 1,2,3-propanotriol, sal de calcio mono (fosfato de dihidrógeno); 1,2,3-propanotriol, mono (fosfato de dihidrógeno), sal de calcio; Beta-glicerofosfato de calcio; β-glicerofosfato de calcio; sal de calcio del ácido β-glicerofosfórico; glicerofosfato de calcio; 27214-00-2; 2,3-dihidroxipropil fosfato de calcio; 1-glicerofosfato de calcio; 1336-00-1; Fosfato de glicerol sal de calcio hidrato; 126-95-4; 1,2,3-propanotriol, 1- (fosfato de dihidrógeno), sal de calcio (1: 1); GLICERINOFOSFATO DE CALCIO; 2,3-hidroxipropil fosfato de calcio; EINECS 204-813-3; EINECS 215-643-4; MFCD00042643; Calcii glycerophosphas; C3H7CaO6P; CALCIUMGLICEROFOSFATOHIDRATO;

 

 

İsimler
IUPAC adı Kalsiyum 1,3-dihidroksipropan-2-il fosfat
CAS Numarası 27214-00-2
Chebi: 31336
ChemSpider 56554 ☑
ECHA Bilgi Kartı 100.055.654
E numarası E383 (antioksidanlar, ...)
PubChem CID62820

 

Kalsiyum gliserofosfat, beyaz, ince, hafif higroskopik bir toz oluşturan gliserofosforik asidin bir Kalsiyum tuzudur. Ticari ürün, kalsiyum beta- ve D- ve L-alfa-gliserofosfatın bir karışımıdır. FDA ile, kalsiyum gliserofosfat genellikle bir besin takviyesi (kalsiyum veya fosfor kaynağı) olarak veya jelatinler, pudingler ve dolgular gibi gıda ürünlerinde genel olarak güvenli (GRAS) gıda bileşeni olarak kabul edilir. Diş ve ağız hijyeni ürünlerinde karsostatik etkileri nedeniyle bulunur. Kalsiyum gliserofosfatın plak-pH tamponlamasını, plak kalsiyum ve fosfat seviyelerini yükseltmesi ve dental mineral 2 ile doğrudan etkileşimi teşvik ettiği ileri sürülmektedir.

 

Endikasyon Kalsiyum gliserofosfat
Kalsiyum gliserofosfat, diş çürüklerinin önlenmesi için diş macunları gibi OTC dental ürünlerinde bulunur. OTC ürünleri olarak bunların resmi bir göstergesi yoktur.
Kalsiyum gliserofosfat reçeteli ürünlerde, yetersiz Kalsiyum veya fosfat bulunan hastalarda değiştirme veya takviye için bir Kalsiyum veya fosfat donörü olarak belirtilir.

 

 

Kalsiyum gliserofosfatın çürük önleyici etki 2 üretmek için çeşitli mekanizmalar yoluyla hareket edebileceği düşünülmektedir. Bunlar, emayenin asit direncini arttırmak, emaye mineralizasyonunu arttırmak, plak modifiye etmek, plakta pH tamponu olarak hareket etmek ve yükseltmeyi içerir. Kalsiyum ve fosfat seviyeleri.
Elektrolit replasmanı olarak kullanıldığında, kalsiyum gliserofosfat Kalsiyum ve inorganik fosfat bağışlar. Kalsiyum gliserofosfat, çözünürlüğünün artması nedeniyle kalsiyum fosfata tercih edilir. Kalsiyum glukonat ve potasyum fosfat kombinasyonu ile karşılaştırıldığında, kalsiyum gliserofosfat daha fazla fosfat retansiyonu üretir, bu da kalsiyum tutulumunun artmasına ve sonuç olarak iyonların kemik yapısına daha fazla katılmasına izin verir.
Sodyum monoflorofosfat ile kombinasyon halinde kalsiyum gliserofosfatın kalsiyum gliserofosfat emayesinin asit çözünürlüğünü azalttığı bulunmuştur. Bunun, alkali çözünür kalsiyum florür 2 formunda kalan bir fraksiyon pahasına alkali olmayan bir çözelti halinde florür alımının artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. emayenin daha fazla yeniden mineralleşmesine yol açar, ancak bunun arkasındaki mekanizma bilinmemektedir.

 

 

Kalsiyum gliserofosfat, sükroz çözeltileri 2 tarafından üretilen plak pH'ındaki azalmayı azaltır. Bu, bağışlanmış fosfatın, bifosfat, dihidrojen fosfat ve son olarak fosforik asit oluşturmak için üç hidrojen iyonuna bir alıcı görevi gören tamponlama etkisinden kaynaklanabilir. Bisfosfat ve dihidrojen fosfat amfoterik olduğundan, bu moleküller hem asitlere hem de bazlara karşı tampon görevi görebilir.
Kalsiyum gliserofosfat ile plak modifikasyonu ile ilgili çalışmalar tutarsızdır. 2. Plak ağırlığı ve plak alanındaki kalsiyum gliserofosfat redeksiyonları ayrı çalışmalarda kaydedilmiştir, ancak ikisi de doğrulanmamıştır ve kalsiyum gliserofosfatın çürük önleyici etkisi ile ilgili herhangi bir nedensel bağlantı kurulmamıştır.
Kalsiyum gliserofosfat, kalsiyum ve inorganik fosfat bağışlar. Bu, plak 2'de iyonların yükselmesine neden olur. Bu iyonlar dişlerin mineral yapısının önemli bileşenleridir. Bu nedenle, kalsiyum gliserofosfat varlıkları sağlıklı diş yapısının ve mineralizasyonun korunmasını destekler.

 

Kalsiyum gliserofosfat elektrolit replasmanında kalsiyum gliserofosfat yine bir Kalsiyum ve fosfat donörü görevi görür. Kalsiyum ve fosfatın farmakolojik açıklamaları için Kalsiyum Fosfat'a bakınız.

 

 

Names
IUPAC name Calcium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate
CAS Number 27214-00-2 
CHEBI:31336 
ChemSpider 56554 ☑
ECHA InfoCard 100.055.654
E number E383 (antioxidants, ...)
PubChem CID62820

 

 


Calcium glycerophosphate is a Calcium salt of glycerophosphoric acid that forms a white, fine, slightly hygroscopic powder. The commercial product is a mixture of calcium beta-, and D-, and L -alpha-glycerophosphate. By FDA, calcium glycerophosphate is considered a generally recognized as safe (GRAS) food ingredient as a nutrient supplement (source of calcium or phosphorus), or in food products such as gelatins, puddings, and fillings. It is also present in dental or oral hygiene products due to its cariostatic effects. It is suggested that calcium glycerophosphate promotes plaque-pH buffering, elevation of plaque Calcium and phosphate levels and direct interaction with dental mineral 2.

 

 

Indication Calcium glycerophosphate 
Calcium glycerophosphate is found in OTC dental products such as toothpastes for the prevention of dental caries. As OTC products these do not have an official indication.
In calcium glycerophosphate prescription products it is indicated as a Calcium or phosphate donor for replacement or supplementation in patients with insufficient Calcium or phosphate.

 

 

It is thought that calcium glycerophosphate may act through a variety of mechanisms to produce an anti-caries effect 2. These include increasing acid-resistance of the enamel, increasing enamel mineralization, modifying plaque, acting as a pH-buffer in plaque, and elevating Calcium and phosphate levels.
When used as an electrolyte replacement, calcium glycerophosphate donates Calcium and inorganic phosphate. Calcium glycerophosphate is preferable to calcium phosphate due to its increased solubility. Compared to combination calcium gluconate and potassium phosphate, calcium glycerophosphate produces greater phosphate retention which allows for increased Calcium retention and ultimately greater incorporation of the ions into bone structure.
Calcium glycerophosphate in combination with sodium monofluorophosphate was found to reduce the acid solubility of calcium glycerophosphate enamel. This is thought to be due to increased uptake of fluoride in a non-alkali soluble form at the expense of a fraction remaining in the alkali-soluble form of calcium fluoride 2. It is also thought that calcium glycerophosphate enhances the remineralization effect of sodium monofluorophosphate leading to greater remineralization of enamel but the mechanism behind this is unknown.

 

 

Calcium glycerophosphate reduces the decrease in plaque pH produced by sucrose solutions 2. This may be due to the buffering action of donated phosphate which acts as an acceptor to three hydrogen ions to form biphosphate, dihydrogen phosphate, and finally phosphoric acid. As bisphosphate and dihydrogen phosphate are amphoteric, these molecules can act as buffers against both acids and bases.
Studies on plaque-modification by calcium glycerophosphate have been inconsistent 2. Calcium glycerophosphate redections in plaque weight and plaque area have been noted in separate studies but neither has been confirmed and no causative link has been established in regards to calcium glycerophosphate's anti-caries effect.
Calcium glycerophosphate donates Calcium and inorganic phosphate resulting in elevated levels of the ions in plaque 2. These ions are important components of the mineral structure of teeth. As such, calcium glycerophosphate their presence supports maintenance of healthy tooth structure and mineralization.

 

In Calcium glycerophosphate electrolyte replacement calcium glycerophosphate again acts as a donor of Calcium and phosphate. See Calcium Phosphate for pharmacological descriptions of calcium and phosphate.

 


Le glycérophosphate de calcium est un sel de calcium de l'acide glycérophosphorique qui forme une poudre blanche, fine et légèrement hygroscopique. Le produit commercial est un mélange de bêta-calcium et de D-et L-alpha-glycérophosphate. Selon la FDA, le glycérophosphate de calcium est considéré comme un ingrédient alimentaire généralement reconnu comme sûr (GRAS) en tant que complément nutritif (source de calcium ou de phosphore), ou dans des produits alimentaires tels que les gélatines, les puddings et les garnitures. Il est également présent dans les produits d'hygiène dentaire ou buccale en raison de ses effets cariostatiques. Il est suggéré que le glycérophosphate de calcium favorise la mise en mémoire tampon du pH de la plaque, l'élévation des niveaux de plaque de calcium et de phosphate et l'interaction directe avec le minéral dentaire 2.

 

 

Indication Glycérophosphate de calcium
Le glycérophosphate de calcium se trouve dans les produits dentaires en vente libre tels que les dentifrices pour la prévention des caries dentaires. En tant que produits OTC, ceux-ci n'ont pas d'indication officielle.
Dans les produits de prescription de glycérophosphate de calcium, il est indiqué comme donneur de calcium ou de phosphate pour le remplacement ou la supplémentation chez les patients ayant une insuffisance de calcium ou de phosphate.

 

 

On pense que le glycérophosphate de calcium peut agir à travers une variété de mécanismes pour produire un effet anti-caries 2. Ceux-ci incluent l'augmentation de la résistance aux acides de l'émail, l'augmentation de la minéralisation de l'émail, la modification de la plaque, la fonction de tampon pH dans la plaque et l'élévation Niveaux de calcium et de phosphate.
Lorsqu'il est utilisé comme substitut d'électrolyte, le glycérophosphate de calcium donne du calcium et du phosphate inorganique. Le glycérophosphate de calcium est préférable au phosphate de calcium en raison de sa solubilité accrue. Par rapport à la combinaison de gluconate de calcium et de phosphate de potassium, le glycérophosphate de calcium produit une plus grande rétention de phosphate qui permet une rétention de calcium accrue et finalement une plus grande incorporation des ions dans la structure osseuse.
Le glycérophosphate de calcium en association avec le monofluorophosphate de sodium réduit la solubilité acide de l'émail au glycérophosphate de calcium. On pense que cela est dû à une absorption accrue de fluorure sous une forme soluble non alcaline au détriment d'une fraction restant dans la forme soluble dans les alcalis du fluorure de calcium 2. On pense également que le glycérophosphate de calcium améliore l'effet de reminéralisation du monofluorophosphate de sodium conduisant à une plus grande reminéralisation de l'émail mais le mécanisme derrière cela est inconnu.

 

 

Le glycérophosphate de calcium réduit la diminution du pH de la plaque produite par les solutions de saccharose 2. Cela peut être dû à l'action tampon du phosphate donné qui agit comme accepteur de trois ions hydrogène pour former du biphosphate, du dihydrogénophosphate et enfin de l'acide phosphorique. Comme le bisphosphate et le dihydrogénophosphate sont amphotères, ces molécules peuvent agir comme tampons contre les acides et les bases.
Les études sur la modification de la plaque par le glycérophosphate de calcium ont été incohérentes 2. Des rectifications du glycérophosphate de calcium dans le poids et la surface de la plaque ont été notées dans des études distinctes mais aucune n'a été confirmée et aucun lien de causalité n'a été établi en ce qui concerne l'effet anti-carie du glycérophosphate de calcium.
Le glycérophosphate de calcium fait don de calcium et de phosphate inorganique entraînant des niveaux élevés d'ions dans la plaque 2. Ces ions sont des composants importants de la structure minérale des dents. En tant que tel, le glycérophosphate de calcium leur présence favorise le maintien d'une structure dentaire saine et la minéralisation.

 

Dans le glycérophosphate de calcium, le glycérophosphate de calcium de remplacement des électrolytes agit à nouveau comme un donneur de calcium et de phosphate. Voir Phosphate de calcium pour les descriptions pharmacologiques du calcium et du phosphate.


Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.