1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TRİETİLEN GLİKOL DİVİNİL ETER (TRIETHYLENE GLYCOL DIVINYL ETHER)


trietilen glikol divinil eter (triethylene glycol divinyl ether)
tri(etilen glikol) divinil eter (tri(ethylene glycol) divinyl ether )

CAS Number 765-12-8

SYNONMYS:

 

Tri(ethylene glycol) divinyl ether;765-12-8; Triethyleneglycol divinyl ether;Triethylene glycol divinyl ether; 3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-dieneRapi-cure DVE-3; UNII-N19H7120G4; Tri(ethylene glycol) divinyl ether; Divinyl ether of triethylene glycol; BRN 1768098;1,2-bis(2-ethenoxyethoxy)ethane; N19H7120G4; AC1MHWPG; AC1Q2AI5;;DSSTox_CID_24986; DSSTox_RID_80634; DSSTox_GSID_44986; SCHEMBL36823; DTXSID1044986; CTK2H8415; 1,2-bis(2-vinyloxyethoxy)ethane; CYIGRWUIQAVBFG-UHFFFAOYSA-N; KS-000019AW;tri (ethylene glycol) divinyl ether; ZINC2545308; Tox21_301708; NCGC00256137-01; AN-47483; CAS-765-12-8; Tri(ethylene glycol) divinyl ether, 98%; 2-[2-(2-ethenoxyethoxy)ethoxy]ethoxyetheneLS-148976; FT-0632909; C-36818; Triethylene Glycol Divinyl Ether (stabilized with KOH); 3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-dien [German] [ACD/IUPAC Name];3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name];3,6,9,12-Tétraoxatétradéca-1,13-diène [French] [ACD/IUPAC Name];765-12-8 [RN];Divinyl ether of triethylene glycol;MFCD00074891, Tri(ethylene glycol) divinyl ether; triethylene glycol divinyl ether; Triethyleneglycol divinyl ether; F0877100;1,2-bis(2-ethenoxyethoxy)ethane;2-[2-(2-ethenoxyethoxy)ethoxy]ethoxyethene; Rapi-cure DVE-3; TRI(ETHYLENEGLYCOL)DIVINYLETHER;triethyleneglycoldivinylether;Brn1768098;3;TEGdivinylether;TREITHYLENEGLYCOLDIVINYLETHER;divinyletheroftriethyleneglycol; DIVINYL TRIETHYLENE GLYCOL DIETHER;TRI(ETHYLENE GLYCOL) DIVINYL ETHER;3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene;Tri(ethylene glycol) divinyl ether 98%;Triethylene glycol diethylene glycol ether;TRI(ETHYLENE GLYCOL) DIVINYL ETHER; DIVINYL TRIETHYLENE GLYCOL DIETHER 3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene; divinyletheroftriethyleneglycol; rapi-curedve-3; TEGdivinylether; Triethyleneglycoldimethacrylatedivinylether; TREITHYLENEGLYCOLDIVINYLETHER;  BRN 1768098 ; Divinyl ether of triethylene glycol; Rapi-cure DVE-3;Triethylene glycol divinyl ether; 2-[2-(2-ethenoxyethoxy)ethoxy]ethoxyethene; 3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene; 4-01-00-02403 (Beilstein Handbook Reference) ; 765-12-8;1,6-Hexanedithiol-triethyleneglycol divinyl ether copolymer; DVE 3; Rapi-Cure DVE 3; Rapi-Cure DVF;Rapidcure CHVE 3; Triethylene glycol divinyl ether; BRN 1768098;Divinyl ether of triethylene glycol;Rapi-cure DVE-3; Triethylene glycol divinyl ether;2-[2-(2-ethenoxyethoxy)ethoxy]ethoxyethene;3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene; 4-01-00-02403 (Beilstein Handbook Reference), 765-12-8 BRN 1768098;Divinyl ether of triethylene glycol; Rapi-cure DVE-3 ; Triethylene glycol divinyl ether;2-[2-(2-ethenoxyethoxy)ethoxy]ethoxyethene; 3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene;765-12-8;divinyletheroftriethyleneglycol;3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene;Tri(ethylene glycol) divinyl ether 98%;Triethylene glycol diethylene glycol ether;  3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene; divinyletheroftriethyleneglycol; rapi-curedve-3; TEGdivinylether; triethyleneglycoldimethacrylatedivinylether; Triethylene glycol divinyl ether; divinyl ether of  triethylene glycol; Triethylene glycol divinyl ether; triethylene glycol divinyl ether (trietilen glikol divinil eter); tri(ethylene glycol) divinyl ether (tri(etilen glikol) divinil eter); tri ethylene  glycol divinyl ether; tri ; ethylene; glycol; ether; triethlyneglycoldivinylether; triethylene glycoldivinylether; triethylene glycol divinylether; triethyleneglycol divinylether; triethyleneglycoldivinyl ether; tri ethyleneglycol  divinylether; etilen; divinil; eter ; trietilendivinileter; tri etilendivinileter; trietilen divinileter; tri etilen divinil eter; trietilen divinileter; TRİETHYLENEGLYCOLDİMETHACRYLATEDİVİNYLETHER; TRİETHYLENE GLYCOL DİVİNYL ETHER; DİVİNYL ETHER OF TRİETHYLENE GLYCOL; TRİETHYLENE GLYCOL DİVİNYL ETHER; TRİETHYLENE GLYCOL DİVİNYL ETHER (TRİETİLEN GLİKOL DİVİNİL ETER); TRİ(ETHYLENE GLYCOL) DİVİNYL ETHER (TRİ(ETİLEN GLİKOL) DİVİNİL ETER); TRİ ETHYLENE GLYCOL DİVİNYL ETHER; TRİ ; ETHYLENE; GLYCOL; ETHER; TRİETHLYNEGLYCOLDİVİNYLETHER; TRİETHYLENE GLYCOLDİVİNYLETHER; TRİETHYLENE GLYCOL DİVİNYLETHER; TRİETHYLENEGLYCOL DİVİNYLETHER;  TRİETHYLENEGLYCOLDİVİNYL ETHER; TRİ ETHYLENEGLYCOL DİVİNYLETHER; ETİLEN; DİVİNİL; ETER ; TRİETİLENDİVİNİLETER; TRİ ETİLENDİVİNİLETER; TRİETİLEN DİVİNİLETER; TRİ  ETİLEN DİVİNİL ETER; TRİETİLEN DİVİNİLETER;TRIETHYLENEGLYCOLDIMETHACRYLATEDIVINYLETHER; TRIETHYLENE GLYCOL DIVINYL ETHER; DIVINYL ETHER OF TRIETHYLENE GLYCOL; TRIETHYLENE GLYCOL DIVINYL ETHER; TRIETHYLENE GLYCOL DIVINYL ETHER (TRIETILEN GLIKOL DIVINIL ETER); TRI(ETHYLENE GLYCOL) DIVINYL ETHER (TRI(ETILEN GLIKOL) DIVINIL ETER); TRI ETHYLENE GLYCOL DIVINYL ETHER; TRI ; ETHYLENE; GLYCOL; ETHER; TRIETHLYNEGLYCOLDIVINYLETHER; TRIETHYLENE GLYCOLDIVINYLETHER; TRIETHYLENE GLYCOL DIVINYLETHER; TRIETHYLENEGLYCOL DIVINYLETHER; TRIETHYLENEGLYCOLDIVINYL ETHER; TRI ETHYLENEGLYCOL DIVINYLETHER; ETILEN; DIVINIL; ETER ; TRIETILENDIVINILETER; TRI ETILENDIVINILETER; TRIETILEN DIVINILETER; TRI ETILEN DIVINIL ETER; TRIETILEN DIVINILETER;TREITHYLENEGLYCOLDIVINYLETHER; DIVINYL TRIETHYLENE GLYCOL DIETHER;TRI(ETHYLENE GLYCOL) DIVINYL ETHER;  TRI(ETHYLENE GLYCOL) DIVINYL ETHER; DIVINYL TRIETHYLENE GLYCOL DIETHER; TREITHYLENEGLYCOLDIVINYLETHER;Tri(ethylene glycol) divinyl ethertriethylene glycol divinyl  ether (trietilen glikol divinil eter);treithyleneglycoldivinylether; divinyl triethylene glycol diether;tri(ethylene glycol) divinyl ether; tri(ethylene glycol) divinyl ether;  divinyl triethylene glycol diether; treithyleneglycoldivinylether; tri(ethylene glycol) divinyl ethe triethylene glycol divinyl ether (trietilen glikol divinil eter); treıthyleneglycoldıvınylether; dıvınyl trıethylene glycol dıether;trı(ethylene glycol) dıvınyl ether; trı(ethylene glycol) dıvınyl ether; dıvınyl trıethylene glycol dıether; treıthyleneglycoldıvınylether; trı(ethylene glycol) dıvınyl ethe trıethylene glycol dıvınyl ether (trıetılen glıkol dıvınıl eter);

 

 

 

Doğrusal Formül H2C = CH (OCH2CH2) 3OCH = CH2
Moleküler ağırlık 202.25
MDL numarası MFCD00074891
Parlama Noktası (F) 235.4 ° F
Parlama Noktası (C) 113 ° C
Yoğunluk: 1,0 ± 0,1 g / cm3
Kaynama Noktası: 760 mmHg'de 243.3 ± 0.0 ° C
Buhar Basıncı: 25 ° C'de 0,1 ± 0,4 mmHg
Buharlaşma entalpisi: 46,1 ± 3,0 kJ / mol
Parlama Noktası: 89.7 ± 31.4 ° C
Kırılma İndeksi: 1.437
Molar Kırılma: 54.8 ± 0.3 cm3
Kutupsal Yüzey Alanı: 37 Å2
Polarize edilebilirlik: 21.7 ± 0.5 10-24cm3
Yüzey Gerilimi: 29,3 ± 3,0 boya / cm
Molar Hacim: 209.2 ± 3.0 cm3

 

Trietilen glikol dimetil eter (ayrıca triglyme olarak da bilinir) çözücü olarak kullanılan bir glikol eterdir.

Tehlike TANITIMI
GHS Sınıflandırması
GHS07: Tahriş ediciGHS09: Çevre, sucul toksisite
Sinyal: uyarı
GHS Tehlike Beyanları
Toplam GHS bilgileri, 83 şirket tarafından ECHA C&L Envanteri'ne 4 bildirimden bildirilmiştir. Her bildirim birden fazla şirketle ilişkili olabilir.

 

83 şirketin 80'inin GHS tehlike kriterlerini karşılamadığı bildirildi. Daha detaylı bilgi için lütfen ECHA C&L web sitesini ziyaret ediniz.

Tehlike beyannamesi kodu olan 83 şirketin 3'ü tarafından verilen 2 bildirimin:

 

H315 (% 100): Cilt tahrişine neden olur [Uyarı Cilt aşınması / tahrişi]
H317 (% 66.67): Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir [Uyarı Hassaslaşma, Cilt]
H319 (% 100): Ciddi derecede göz tahrişine neden olur [Uyarı Ciddi göz hasarı / tahrişi]
H335 (% 66,67): Solunum tahrişine neden olabilir [Uyarı Belirli hedef organ toksisitesi, tek maruz kalma; Solunum yolu tahrişi
H411 ​​(% 66,67): Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki [Sucul çevre için tehlikeli, uzun süreli tehlike]

 

Bilgi kirliliklere, katkı maddelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak bildirimler arasında değişebilir. Parantez içindeki yüzde değeri, 
tehlike kodları sağlayan şirketlerden bildirilmiş sınıflandırma oranını gösterir. Sadece% 10'un üzerinde yüzde değerine sahip tehlike kodları gösterilmektedir.

 

Tehlike TANITIMI

TRİETİLEN GLİKOL DİVİNİL DİĞER

 

Tehlikeye Genel Bakış
Tehlike ve Önlem İfadeleri
NFPA Değerlendirmesi
Tanımlanan kullanımlar: Laboratuar kullanımı, madde üretimi
EINECS
Toksikolojik özellikleri bilinmemektedir.
Gözleri akan suyla en az 15 dakika yıkayınız.
Solunum zorsa, acil durum personeli ile irtibata geçin.
Yutulduğunda, kişi bilinçli ise ağzını suyla yıkayın.
Temiz havaya çıkarın.
Cildi en az 15 dakika suyla yıkayın.
Parlama noktası, deg F: 246 Metod:
UEL: veri yok LEL: veri yok Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı, deg. F .: 405 F
Alev Alma Sınıflandırması: Veri yok Alev İlerleme Hızı: Veri yok
Tehlikeli Yanma Ürünleri: veri yok
Tehlike Derecelendirmeleri:
Bu derecelendirmeler Polysciences Inc. şirketinin, ANSI / NFPA 704 Standardını kullanan malzemelerin özelliklerine ilişkin kendi değerlendirmeleridir.
Ek bilgi NFPA yayınlanan derecelendirme listelerinde (Liste 325 ve Liste 49) danışılarak bulunabilir.
Veri listelenmemişse bilgi mevcut değildir.
Sağlık Yanıcılık Reaktivitesi
1 1 0
Sinyal kelimesi: Uyarı
1 Trietilen glikol divinil eter

 


Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma

 

Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri biçiminde göz korumasının ve eldiven şeklinde eller için cilt korumasının kullanılması iş yerlerinde ve laboratuvarlarda
asgari ve isteğe bağlı olmayan olarak kabul edilir. Önerilen herhangi bir kişisel koruma ekipmanı veya çevre ekipmanı güvenlik gözlükleri ve eldivenlerine ek olarak
kabul edilmelidir.

 

Kimyasal sıçrama gözlükleri ve yüz siperi kullanın.
Lateks veya eşdeğer eldiven kullanın.

 

 

Bu malzeme kullanıldığı zaman kimyasal maddelere karşı dayanıklı eldivenler giyilmelidir. Eldiven malzemesi ürüne karşı geçirimsiz ve dayanıklı olmalıdır.
Herhangi bir bozulma veya kimyasal atılım belirtisi varsa eldivenler derhal çıkarılmalı ve değiştirilmelidir. Eldivenleri kullandıktan hemen sonra durulayın ve
çıkarın. Ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Tüm eldiven önerileri, maruz kalma riskinin ellerinizin ürüne kasıtlı olarak daldırılmadığı ve sıçrama yoluyla olduğunu
varsaymaktadır. Bu malzeme için eldiven nüfuz etme verileri bulunmadığından, ürün için eldiven materyali için öneri verilemez.

 

Eldivenin göreve uygun olup olmadığını belirlemek için eldiven üreticisinden izin verileri alınmalıdır

 

KARARLILIK VE reaktivite
Kimyasal stabilite kararlı
Kaçınılması Gereken Koşullar: veri yok
Diğer malzemelerle uyumsuzluk: oksidanlar
Tehlikeli Bozunma Ürünleri: karbon oksitler
Tehlikeli Polimerizasyon: oluşmayacak

 

 

İlk YARDIM TEDBİRLERİ
Göz Teması Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayın. Almak
tıbbi yardım. Cilt Teması Hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Tıbbi yardım alın
belirtiler ortaya çıkarsa hemen.
Soluma Temiz havaya çıkarın. Semptomlar meydana gelirse derhal tıbbi yardım alın. Nefes almıyorsa suni solunum yapınız.
Yutma Kusturmaya çalışmayın. Tıbbi yardım alın. En önemli semptomlar ve
Etkileri
Nefes alma güçlüğü. Fazla maruz kalma belirtileri baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir
Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin

 

 

Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Kişisel Önlemler Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın. İhtiyati tedbir almak
statik deşarjlara karşı önlemler. Çevresel Önlemler Çevreye bırakılmamalıdır. Ekolojiyle ilgili ek bilgiler için Bölüm 12'ye bakınız.
bilgi. Muhafaza Etme ve Temizleme Yöntemleri

 

 

Etkisiz emici malzeme ile ıslatın. Bertaraf etmek için uygun kapalı kaplarda saklayın. Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya
dayanıklı ekipmanlar kullanın.

 

TAŞIMA VE DEPOLAMA

 

Taşıma Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Sadece 
kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın. Cilt, gözler ve giysilerle temasından kaçının. Yutmaktan ve solumaktan kaçının. Statik boşalmalara karşı önleyici tedbirler 
alın. Saklama Kapları sıkıca kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Buzdolabında
saklayın.

 

 


Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma

 

Maruz Kalma Talimatları Bu ürün bölgeye özgü düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen mesleki maruz kalma sınırlarına sahip tehlikeli maddeler içermez.

 

Mühendislik Önlemleri Normal kullanım koşulları altında yoktur. Özellikle kapalı yerlerde yeterli havalandırma sağlayın
alanları.

 

 

Kişisel koruyucu ekipman
Göz / yüz Koruması OSHA'nın göz ve yüz koruma yönetmeliği tarafından 29 CFR 1910.133 veya Avrupa Standardı EN166'da tanımlandığı şekilde uygun koruyucu gözlük veya 
kimyasal koruyucu gözlük kullanın.

 

Cilt ve vücut koruması Cildin maruz kalmasını önlemek için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler giyin. Solunum Koruması Normal kullanım koşullarında koruyucu ekipman
gerekmez. Hijyen Önlemleri Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

 


KARARLILIK VE reaktivite
Reaktif Tehlike Bilinmiyor, mevcut bilgilere dayanarak Kararlılık Normal koşullar altında kararlıdır. Kaçınılması Gereken Koşullar Açık alevden, sıcak yüzeylerden ve 
tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Uyumsuz ürünler Aşırı ısı. Kaçınılması Gereken Malzemeler Güçlü oksitleyici ajanlar Tehlikeli Bozunma Ürünleri Karbon monoksit (CO), 
Karbon dioksit (CO2) Tehlikeli Polimerizasyon Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez. Tehlikeli Reaksiyonlar Normal işleme altında yok

 

 


Fiziksel Sabitler
saf kimyasal:
moleküler kütle: 202.1 g / mol
erime sıcaklığı: - 12.6 ° C
kaynama sıcaklığı (1013 hPa): 252.9 ° C
yoğunluk (20 ° C): 1.00 g / cm3
Saflık: tahlil: dk. % 98,5 (GC)
Kayıt: ELINCS, TSCA, ENCS, ISHL

 

Güvenlik: etiket yok, risk ifadesi yok

Uygulama Alanı: Trietilenglikol divinil eter, doymamış polyesterler, UV kaplamalar, UV mürekkepleri, UV yapıştırıcılar ve salma kaplamaları için reaktif bir seyrelticidir. İyon değiştirici reçineler olarak kullanılan Poliakrilat polimerleri için çapraz bağlayıcı, kükürt bazlı sızdırmazlık maddeleri için yapı taşı

 

Kaplama Teknolojisi: Trietilenglikol divinil eter, UV kaplamalar (ahşap, baskı mürekkepleri) ve UV yapıştırıcılar için kullanılır.
Özel Özellikler: Trietilenglikol divinil eter, UV-kaplamalarında, özellikle katyonik polimerizasyonda düşük viskozitelidir.
etiketleme yok, risk ifadesi yok

 

 

Linear Formula H2C=CH(OCH2CH2)3OCH=CH2 
Molecular Weight 202.25 
MDL number MFCD00074891 
Flash Point(F) 235.4 °F 
Flash Point(C) 113 °C
Density: 1.0±0.1 g/cm3
Boiling Point: 243.3±0.0 °C at 760 mmHg
Vapour Pressure: 0.1±0.4 mmHg at 25°C
Enthalpy of Vaporization: 46.1±3.0 kJ/mol
Flash Point: 89.7±31.4 °C
Index of Refraction: 1.437
Molar Refractivity: 54.8±0.3 cm3
Polar Surface Area: 37 Å2
Polarizability: 21.7±0.5 10-24cm3
Surface Tension: 29.3±3.0 dyne/cm
Molar Volume: 209.2±3.0 cm3

 

 


Triethylene glycol dimethyl ether (also called triglyme) is a glycol ether used as a solvent.

 

 


Hazards Identification
GHS Classification
GHS07: IrritantGHS09: Environment, aquatic toxicity
Signal: Warning
GHS Hazard Statements
Aggregated GHS information provided by 83 companies from 4 notifications to the ECHA C&L Inventory. Each notification may be associated with multiple companies.

 

Reported as not meeting GHS hazard criteria by 80 of 83 companies. For more detailed information, please visit ECHA C&L website

Of the 2 notification(s) provided by 3 of 83 companies with hazard statement code(s):

 

H315 (100%): Causes skin irritation [Warning Skin corrosion/irritation]
H317 (66.67%): May cause an allergic skin reaction [Warning Sensitization, Skin]
H319 (100%): Causes serious eye irritation [Warning Serious eye damage/eye irritation]
H335 (66.67%): May cause respiratory irritation [Warning Specific target organ toxicity, single exposure; Respiratory tract irritation]
H411 (66.67%): Toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard]

 

 

Information may vary between notifications depending on impurities, additives, and other factors. The percentage value in parenthesis indicates the
notified classification ratio from companies that provide hazard codes. Only hazard codes with percentage values above 10% are shown.

 

Hazards Identification

TRIETHYLENE GLYCOL DIVINYL ETHER

 

Hazard Overview
Hazard and Precautionary Statements
NFPA Rating
Identified uses: Laboratory use, manufacture of substances
EINECS
Toxicological properties are not known.
Flush eyes with flowing water for at least 15 minutes.
If breathing is difficult, contact emergency personnel.
If swallowed, wash out mouth with water if person is conscious.
Remove to fresh air.
Wash skin with deluge of water for at least 15 minutes.
Flash point, deg F.: 246 Method:
UEL: no data LEL: no data Autoignition temperature, deg. F.: 405 F
Flammability Classification: no data Flame Propagation Rate: no data
Hazardous Combustion Products: no data
Hazard Ratings:
These ratings are Polysciences' Inc. own assesments of the properties of the material using the ANSI/NFPA 704 Standard.
Additional information can be found by consulting in the NFPA published ratings lists (List 325 and List 49).
If no data is listed the information is not available.
Health Flammability Reactivity
1 1 0
Signal word: Warning
1 Triethylene glycol divinyl ether

 

Section 8: Exposure Controls/ Personal Protection

 

The use of eye protection in the form of safety glasses with side shields and the use of skin protection for hands in the form of gloves are considered minimum 
and non-discretionary in work places and laboratories. Any recommended personal protection equipment or environmental equipment is to be considered as additional
to safety glasses and gloves.

 


Use chemical splash goggles and face shield.
Use latex or equivalent gloves.

 

Chemical-resistant gloves should be worn whenever this material is handled. The glove material has to be impermeable and resistant to the product. Gloves should be 
removed and replaced immediately if there is any indication of degradation or chemical breakthrough. Rinse and remove gloves immediately after use. Wash hands with 
soap and water. All glove recommendations presume that the risk of exposure is through splash and not intentional immersion of the hands into the product. Since glove
permeation data does not exist for this material, no recommendation for the glove material can be given for the product.

 

Permiation data must be obtained from the glove manufacturer to determine if the glove is suitable for the task.

 

Stability and Reactivity
Chemical Stability stable
Conditions to Avoid: no data
Incompatibility with other materials: oxidizers
Hazardous Decomposition Products: oxides of carbon
Hazardous Polymerization: will not occur

 

Disposal Considerations

 

The use of eye protection in the form of safety glasses with side shields and the use of skin protection for hands in the form of gloves areconsidered minimum and
non-discretionary in work places and laboratories. Any recommended personal protection equipment or environmentalequipment is to be considered as additional to 
safety glasses and gloves.

 

First-aid measures
Eye Contact Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Get
medical attention. Skin Contact Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention
immediately if symptoms occur.
Inhalation Move to fresh air. Get medical attention immediately if symptoms occur. If not breathing, give artificial respiration.
Ingestion Do not induce vomiting. Obtain medical attention. Most important symptoms and
effects
Breathing difficulties. Symptoms of overexposure may be headache, dizziness, tiredness, nausea and vomiting
Notes to Physician Treat symptomatically

 

 


Accidental release measures
Personal Precautions Use personal protective equipment. Remove all sources of ignition. Take precautionary
measures against static discharges. Environmental Precautions Should not be released into the environment. See Section 12 for additional ecological
information. Methods for Containment and Clean up

 

Soak up with inert absorbent material. Keep in suitable, closed containers for disposal. Remove all sources of ignition. Use spark-proof tools and explosion-proof
equipment.

 

Handling and storage

 

Handling Wear personal protective equipment. Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Use explosion-proof equipment. Use only non-sparking
tools. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid ingestion and inhalation. Take precautionary measures against static discharges. Storage Keep containers 
tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition. Keep refrigerated.

 

 


Exposure controls / personal protection

 

Exposure Guidelines This product does not contain any hazardous materials with occupational exposure limits established by the region specific regulatory bodies.

 

Engineering Measures None under normal use conditions. Ensure adequate ventilation, especially in confined
areas.

 

Personal Protective Equipment
Eye/face Protection Wear appropriate protective eyeglasses or chemical safety goggles as described by OSHA's eye and face protection regulations in 29 CFR 1910.133 
or European Standard EN166.

 

Skin and body protection Wear appropriate protective gloves and clothing to prevent skin exposure. Respiratory Protection No protective equipment is needed under 
normal use conditions. Hygiene Measures Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

 

 

Stability and reactivity
Reactive Hazard None known, based on information available Stability Stable under normal conditions. Conditions to Avoid Keep away from open flames, hot surfaces and 
sources of ignition. Incompatible products. Excess heat. Incompatible Materials Strong oxidizing agents Hazardous Decomposition Products Carbon monoxide (CO), Carbon 
dioxide (CO2) Hazardous Polymerization Hazardous polymerization does not occur. Hazardous Reactions None under normal processing

 

 


Physical Constants,
pure chemical:
molecular mass: 202.1 g/mol
melting temperature: - 12.6 °C
boiling temperature (1013 hPa): 252.9 °C
density (20 °C): 1.00 g/cm3
Purity: assay: min. 98.5 % (GC)
Registration: ELINCS, TSCA, ENCS, ISHL

 

Safety: no labeling, no risk phrases

 

Application Field: Triethylenglycol divinyl ether is a reactive diluent for unsaturated polyesters, UV coatings, UV inks, UV adhesives & release coatings.
Crosslinker for Polyacrylate polymers used as ion exchange resins Building block for sulfur based sealant compounds

 

 

Coatings Technology: Triethylenglycol divinyl ether is used for UV-coatings (wood, printing inks) and UV adhesives.
Special Properties: Triethylenglycol divinyl ether performs low viscosity in UV-coatings, especially in cationic polymerization.
no labeling, no risk phrases

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.