1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DİETİL SÜLFAT (DIETHYL SULFATE)

DİETİL SÜLFAT (DIETHYL SULFATE) 

CAS NUMBER: 64-67-5

EC NUMBER: 200-589-6


SYNONYMS 

Diethyl sulfate;64-67-5;Sulfuric acid, diethyl ester;Diethyl sulphate;DIETHYLSULFATE;Diaethylsulfat;Sulfuric acid diethyl ester;Diethyl tetraoxosulfate;Diaethylsulfat [German];UNII-K0FO4VFA7I;DES (VAN);Diethylester kyseliny sirove;NSC 56380;CCRIS 242;C4H10O4S;HSDB 1636;Diethylester kyseliny sirove [Czech];EINECS 200-589-6;UN1594;
K0FO4VFA7I;AI3-15355;CHEBI:34699;DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N;ethyl ethoxysulfonate;Diethyl sulfate, 99%;DSSTox_CID_4045DSSTox_RID_77265;DSSTox_GSID_24045;CAS-64-67-5;diethylsulphate;diethyl-sulphateDiethyl Monosulfate;diethylsulfuric acid;EtOSO3Et;Diethyl sulfate, 98%;AC1L1LXI;EC 200-589-6;AC1Q38BI;SCHEMBL1769;WLN: 2OSWO2;Sulphuric acid diethyl ester;KSC353M9J;BIDD:ER0594;ACMC-1B208;CHEMBL163100;DTXSID1024045;CTK2F3694;KS-00000VIT;MolPort-003-929-978;BCP25766;NSC56380;ZINC1686883;Tox21_202402;Tox21_300169;ANW-34927;MFCD00009099;NSC-56380;SBB060663;STL268863;AKOS009157686;;Diethyl sulfate [UN1594] [Poison];LS-1543;MCULE-1621267036;RL04465;RTR-022122;TRA0038381;UN 1594;Diethyl sulfate [UN1594] [Poison];NCGC00164138-01;NCGC00164138-02;
diethyl-sulphate;Diethyl Monosulfate;diethylsulfuric acid;EtOSO3Et;Diethyl sulfate, 98%AC1L1LXI;EC 200-589-6;AC1Q38BI;SCHEMBL1769;WLN: 2OSWO2;Sulphuric acid diethyl ester;KSC353M9J;BIDD:ER0594;ACMC-1B208;CHEMBL163100;DTXSID1024045;CTK2F3694;KS-00000VIT;MolPort-003-929 978;BCP25766;NSC56380;ZINC1686883;Tox21_202402;Tox21_300169;ANW-34927;MFCD00009099;NSC-56380,SBB060663,STL268863;AKOS009157686;Diethyl sulfate [UN1594] [Poison];LS-1543;MCULE-1621267036;RL04465;RTR-022122;TRA0038381;UN 1594;Diethyl sulfate [UN1594] [Poison];NCGC00164138-01;NCGC00164138-02;200-589-6 [EINECS]
2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, polymer and 2-(dimethylamino) ethyl 2-methyl-2-propenoate, compound with diethyl sulfate
64-67-5 [RN];Diaethylsulfat [German];DIETHYL MONOSULFATE;Diethylester kyseliny sirove [Czech];Diethylsulfat [German] [ACD/IUPAC Name];K0FO4VFA7I;de diéthyle [French] [ACD/IUPAC Name];Sulfuric acid, diethyl ester [ACD/Index Name];[64-67-5];2OSWO2 [WLN];DES (VAN);Diaethylsulfat;DIETHYL SULPHATE;DIETHYL TETRAOXOSULFATE;diethylsulfate;ethyl ethoxysulfonate;MFCD00009099 [MDL number];Sulfuric acid diethyl ester;Sulphuric acid diethyl ester;ACIDDIETHYL ESTER;UN 1594;UNII:K0FO4VFA7I;sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate,diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
 
 
 Fizikokimyasal Bilgi

Yoğunluk: 1,18 g / cm3 (20 ° C)
Patlama sınırı: 1.8 -% 12.2 (V)
Parlama noktası: 104 ° C
Ateşleme sıcaklığı: 436 ° C
Erime Noktası: -25 ° C
Buhar basıncı: 0.25 hPa (20 ° C)
Çözünürlük: 7 g / l HidrolizDietil Sülfat, yaşla birlikte koyulaşan ve hafif nane kokusuna sahip renksiz, aşındırıcı, yağlı bir sıvıdır. Dietil sülfat esas olarak organik sentezde ve boya ve tekstil üretiminde etilen bir ajan olarak kullanılır. Bu maddeye maruz kalmak göz, cilt ve solunum sistemine ciddi tahrişlere neden olur. Muhtemelen bir mutajendir ve deney hayvanlarında karsinojenisiteye dayanan bir insan kanserojen olması ve muhtemelen laringeal kanser gelişmesi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Dietil sülfat, bir etilen maddesi olarak ve bir kimyasal ara madde olarak kullanılır. İnsanlarda akut (kısa süreli), kronik (uzun süreli), üreme veya gelişimsel etkileri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Epidemiyolojik bir çalışmada, laringeal kanserin aşırı mortalite oranı, yüksek konsantrasyonlarda dietil sülfata maruz kalma ile ilişkiliydi. Bir çalışmada, oral olarak dietil sülfata maruz kalan sıçanlar, ön-bantta tümörler geliştirmiştir. EPA, potansiyel karsinojenisiteye göre dietil sülfat sınıflandırmamıştır. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), dietil sülfat'ı bir Grup 2A, olası insan kanserojen olarak sınıflandırmıştır. Dietil sülfat, (C2H5) 2S04 formülüne sahip oldukça toksik ve muhtemel karsinojenik bir kimyasal bileşiktir. Nane kokusu, renksiz, yağlı bir sıvı olarak ortaya çıkar ve aşındırıcıdır. Fenilsülfatlar, aminler ve tiyollerin etil türevlerini hazırlamak için bir alkilleyici madde olarak dietil sülfat kullanılır. Boya ve tekstil üretiminde kullanılır

Dietil sülfat, bir etilen maddesi olarak ve bir kimyasal ara madde olarak kullanılır. İnsanlarda akut (kısa süreli), kronik (uzun süreli), üreme veya gelişimsel etkileri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Epidemiyolojik bir çalışmada, laringeal kanserin aşırı mortalite oranı, yüksek konsantrasyonlarda dietil sülfata maruz kalma ile ilişkiliydi. Bir çalışmada, oral olarak dietil sülfata maruz kalan sıçanlar, ön-bantta tümörler geliştirmiştir. EPA, potansiyel karsinojenisiteye göre dietil sülfat sınıflandırmamıştır. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), bir grup 2A, olası insan kanserojen olarak dietil sülfat sınıflandırdı

Dietil Sülfat, hafif ila nane benzeri bir kokuya sahip renksiz bir sıvı kimyasal ara maddedir. Dietil sülfat [CAS: 64-67-5] genellikle Dietil Sülfat ve DES kısaltması olarak bilinir; diğer isimler Sülfürik asit dietil ester ve Dietil Monosülfat içerir. Dietil Sülfat üretmek için kullanılabilecek iki yöntem vardır. İlk yöntem, konsantre bir sülfürik asit çözeltisi yoluyla etilen gazı kabarcık haline getirmektir. Dietil Sülfatın üretilmesinin ikinci yöntemi, konsantre sülfürik asidin bir etil alkol veya etil eter çözeltisine karıştırılmasıdır. Dietil Sülfatın başlıca uygulamaları; kaplamalar, farmasötikler, kişisel bakım ürünleri, deterjanlar, tekstil, boyalar ve lezzet / koku uygulamalarıdır. Dietil Sülfat, etil bazlı aminler, fenoller ve tiyol türevleri için bir alkilleyici madde olarak hizmet eder. Dietil Sülfatın ana uygulamalarından biri, birçok ortak yüzey aktif maddede kullanılan Dietil Sülfat esaslı Kuaterner amonyum katyonlarının [Quat] üretimi içindir. Özellikle, Quats, amonyum iyonları ile ilişkili pozitif yüklü organik deterjanlardır. Diğer yaygın endüstriyel kullanımlar arasında Etil türevleri ve genel esterifikasyonun aşağı üretimi yer alır.


Dietil sülfat, formül (C2H5) 2S04 ile yüksek derecede toksik ve muhtemel karsinojenik bir kimyasal bileşiktir. Nane kokusu, renksiz, yağlı bir sıvı olarak ortaya çıkar ve aşındırıcıdır. Fenil, aminler ve tiyollerin etil türevlerini hazırlamak için bir alkilleyici madde olarak etil sülfat kullanılır. Boya ve tekstil üretiminde kullanılır. Etileni konsantre sülfürik aside emerek veya sülfürik asidi dietil eter veya etanol içine füme ederek hazırlanabilir. Dietil sülfat, DNA'yı ethyte eden ve dolayısıyla genotoksik olan güçlü bir alkilleyici ajandır. Hindistan'daki en iyi Dietil Sülfat Üreticileriyiz.


DMS ve DES, mutasyonları, kromozom anormalliklerini ve çeşitli organizmalarda diğer genetik değişiklikleri tetiklediği görülen tek fonksiyonlu alkilleyici ajanlardır. Hayvanlarda da kanserojen olduğu gösterilmiştir. Bir alkilleyici ajan olarak, DMS, nükleik asitlerde baskın olarak nitrojen bölgelerine saldıran tipik bir SN2 ajanıdır. DES, SN2'nin yanı sıra SN1 alkilasyonu yeteneğine sahiptir ve dolayısı ile de doğrudan yanlış eşleştirme ile mutagenezde önemli olduğu düşünülen guaninin O6-pozisyonu da dahil olmak üzere oksijen bölgelerinde bir miktar alkilasyona neden olur. DMS'nin mutajenitesi, dolaylı, tamir bağımlı süreçler açısından daha iyi açıklanmaktadır. Hem alkilleyici aktivite hem de genetik etkiler açısından, DMS ve MMS arasında ve DES ve EMS arasında çarpıcı benzerlikler bulunmuştur.

Test edilen çoğu sistemde, hem DMS hem de DES mutajeniktir. Bu bileşikleri ve diğer alkilleyici sülfürik asit esterlerini içeren mutajenez çalışmalarının çoğunun sonuçları, bu gözden geçirmenin Tablo 6, 7, 8, 9 ve 10'unda özetlenmiştir. Çoğu veri, esas olarak baz çift ikame mutajenleri olarak hareket eden bu maddeler ile tutarlıdır. DES durumunda, bazı sistemlerde G · C ila A · T geçişleri için güçlü özgüllük bildirilmiştir, ancak bazılarında açıkça desteklenmemiştir. Silme tipinin frameshift mutasyonlarının düşük seviyeleri de muhtemeldir. Mutasyonların indüksiyonuna ek olarak, rekombinojenik ve sitotojenik etkiler tarif edilmiştir.

Dietil Sülfat, kokulu, renksiz ve yağlı bir sıvı olup, zayıf nane kokusu içerir. Dietil sülfat, kaplamalar, farmasötik ürünler, kişisel bakım ürünleri, deterjanlar ve tekstiller için ürünler yapmak için önemli bir ara kimyasaldır. Dietil sülfat çoğunlukla organik sentez için etilen maddesi olarak ve ayrıca etilenin sülfasyonunda bir hızlandırıcı olarak kullanılır. Dietil Sülfat oldukça zehirli bir bileşiktir, etil sülfata maruz kalmak deride, gözlerde ve solunum yollarında tahrişe neden olur. Akut (kısa süreli), kronik (uzun süreli), insanda dietil sülfatın üreme veya gelişimsel etkisi hakkında sınırlı bilgi bulunmasına rağmen. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), hayvanlarda tatmin edici kanıtlara dayalı olarak insanlarda kansere neden olabilen, Grup 2A malzemesi olarak dietil sülfat sınıflandırmıştır. Son kullanım endüstrilerinden gelen talebin artması nedeniyle, dietil sülfatın önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir şekilde büyümesi beklenmektedir. Dahası, bir endüstriyel ara dietil sülfat, yüksek bir üretim hacmi olarak kabul edilir, dolayısıyla dietil sülfat pazarı, büyümesi için son kullanım endüstrilerinin dinamiğine derinden bağlıdır.


Phellinus igniarius'a mutajenik tedavi için dietil sülfat (DES) mutagenezi seçilmiş ve% 0,5 DES ile mutajenez zamanı ve ölüm oranı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Miyoel büyüme hızları, sıvı fermantasyon misel biyokütle, morfoloji ve pigment sınıflarının ikincil metabolit üretim hızı ve metabolit ürünlerinin antioksidan aktiviteleri arasındaki farklar tartışıldı. Çalışma, DES mutagenezinin miselyum büyümesi üzerinde belirgin bir etki yaratmadan miyelo morfolojisini değiştirebileceğini ve DES mutagenezinin P. igniarius'un aktif bileşenlerinin antioksidan aktivitelerini geliştirdiğini ve hipoksi / şeker PC12 sinir hücrelerinin P. igniarius'dan daha fazla antioksidan aktivitesine sahip olduğunu gösterdi. 

Dietil sülfat (DES) tarafından indüklenen DNA baz dizisi değişimleri, Drosophila melanogaster'in postmeiotik erkek germ hücrelerinde analiz edildi. F1 ve F2 nesillerinde, F1 için 2.6 x 10-4 ve F2 için 1.8-13 × 10-4 frekansta 31 aktarılabilir vermilyon mutantı bulunmuştur. Sonuçlar, DES'nin baz çifti ikamelerini (% 93) ve delesyonları (% 7) indüklediğini göstermektedir. DNA'daki oksijeni alkilleme kabiliyeti nispeten yüksek olmasına bağlı olarak, bazepair değişimleri arasında en sık sekans değişimi, mutasyonların% 73'ünü oluşturan GC-AT geçişleri ve bunu takiben AT-TA transversyonlarıdır (% 10). DES ayrıca AT-GC geçişlerini ve AT-CG transversyonlarını indükledi. Her iki indüklenmiş delesyon, bazal tekrarlar arasında meydana gelmeyen intralorokal delesyonlardı. Komşu bazların mutasyon pozisyonuna etkisi yoktur.


Dietil sülfatın atmosferik reaktivitesi (DES) araştırılmıştır. O3, NH3 ve H2O ile DES'nin homojen gaz fazı reaksiyonları için hız sabitlerinin (cm3 molekülü-1 s-1'de) üst sınırları FTIR spektroskopisi ile belirlenmiştir ve <3.4 x 10-21, <1.4 x Sırasıyla 10-21 ve ?2.3 x 10-23. DES'nin OH radikallerine ve Cl atomlarına karşı reaktivitesi, nispi oran teknikleri kullanılarak belirlenmiştir; Bu reaksiyonlar için hız sabitleri sırasıyla (1.8 ± 0.7) x 10-12 ve (1.1 ± 0.1) x 10-11'dir. Bu hız sabitleri, ozon açısından suyla reaksiyona bağlı olarak 121 günden >1 güne kadar değişen atmosferik yaşamlara karşılık gelir. Su ile reaksiyonun muhtemel istisnası ile, bu sonuçlar, bir kentsel hava parselindeki DES atmosferik kaderinin, incelenen atmosferik türlerin herhangi biriyle homojen gaz fazı reaksiyonları ile belirlenmediğine işaret etmektedir. SO2 ve etanol varlığında olefinlerin ozonolizi sırasında DES veya ilgili bileşiklerin oluşumu için kanıt bulunamamıştır.NB4D2 çeşidinin ipek kurtları kimyasal mutajen Dietil sülfat (DES) ile muamele edildi. Thelarvae iki tedavi yöntemine, yani kimyasal mutagenin oral yoldan uygulanmasına ve vücut duvarından 8mM ve 10mM kimyasal mutagen konsantrasyonlarına enjekte edildi. Mutajenin öldürücü etkisi, sonraki jenerasyonda incelenmiştir. Bu etki, mayotik kromozomların yapı ve morfolojisi üzerinde etkili olmuştur. Birçok yapısal, fizyolojik ve sayısal sapma gözlemlenmiş ve belgelenmiştir. Poliploitlerin indüksiyonu olarak belirli sayısal değişimler, ipekböceğinde ticari karakterlerin ifadesinde gözlenen gelişmelere bağlanmıştır.

Buluş, dietil sülfatın hazırlanmasında kullanılan bir yöntem sağlar. Yönteme göre, etil hidrojen sülfat ve / veya dietil sülfat içeren bir karışık çözelti, reaksiyon damıtma yüzeyi yoluyla belirli bir sıcaklıkta iletilir ve aynı zamanda, düşük basınç damıtma işlemi gerçekleştirilir, böylece karışık çözelti içindeki dietil sülfat ve Reaksiyon damıtma yüzeyinde üretilen hızlı bir şekilde ayrılır, karışık çözelti içinde atık sülfürik asit ve reaksiyon damıtma yüzeyi üzerinde oluşturulan atık sıvı toplayıcıda toplanır ve etanol bir kuyruk gazı toplayıcısında toplanır. Atık sülfürik asit ve toplanan etanolün geri dönüşümü gerçekleştirilebilir; yöntem maliyette düşüktür; ve hiçbir atık asit deşarj edilmez.


Yerel bir Vicia faba çeşidi tohumları, tek ve kombine 0.75 dietil sülfat (DES) ve 10 kR gama ışınları ile işlenmiştir. Artan genleşme ve gecikmiş olgunluğa ek olarak mutajenik tedavilerde de azalmış çimlenme, fide büyümesi, bitki boyu, dal sayısı, bakla, tohum / bakla, test ağırlığı, yaşama yüzdesi ve tohum verimi kaydedilmiştir. Tek başına ve DES ile kombinasyon halinde gamma ışınlarının uygulanması, tek başına DES uygulamasından daha ciddi etkilere neden olmuştur. Aslında, DES'nin 0.75 konsantrasyonu, bazı büyüme parametreleri üzerinde hafif bir teşvik edici etkiye sahiptir.


Havadaki dimetil sülfat (DMS) ve dietil sülfatın (DES) belirlenmesi için analitik bir yöntem geliştirilmiştir. DMS ve DES, silis jel üzerine emdirilir, aseton ile desorbe edilir ve bir alev fotometrik detektör kullanılarak gaz kromatografisi ile belirlenir. Bir çözücü havalandırma; Valf, dedektörü aşırı yüklemeden büyük bir örnek hacminin enjekte edilmesine izin vermek için kullanılır. Bu yöntem kullanılarak, 20 L hava örneğine dayalı olarak DMS ve DES için atmosferdeki minimum tespit edilebilir konsantrasyonlar sırasıyla 0.04 ppm ve 0.1 ppm'dir.

Dietil sülfat (DES) karsinojenler grubuna sınıflandırılan bir maddedir. Bu madde için işyerinde havaya izin verilen maksimum konsantrasyonun değeri Polonya'da belirtilmemiştir. Yerleşik firmalarda DES kullanımı nedeniyle, iş ortamında dietil sülfatın belirlenmesi için hassas bir yöntem geliştirmeye ihtiyaç vardır. Çalışmalar gaz kromatografisi (GC) tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneyde bir kütle seçici detektör (5975C, Agilent Technologies, ABD) ile bir 785A Agilent Technologies kromatografisi kullanılmıştır. Ayırma, Rtx-5MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 um) (Restek, ABD) ile bir kılcal kolon üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dietil sülfatın emilimi için aktif karbon (100 mg / 50 mg), silika jel (100 mg / 50 mg) ve Porapak Q (150 mg / 75 mg) ile doldurulmuş sorbent tüplerin kullanılması olasılığı araştırıldı. Örnekleme havası yöntemi dietil sülfat içeren geliştirilmiştir. DES Porapak Q'yi emen sorbentler arasından seçildi. Adsorbe edilen buharın belirlenmesi, DES'nin desorpsiyonunu, diklorometan / metanol karışımı (95: 5, v / v) ve bu şekilde elde edilen çözeltinin kromatografik analizini içerir. Metod, 0.26-5.42 µg / ml çalışma aralığındaki doğrusaldır (r = 0.999); bu, 36 l hava numunesi için 0.0075-0.15 mg / m3 sup / 3 hava konsantrasyonlarına denktir. Bu makalede açıklanan analitik yöntem, dimetil sülfat, etanol, diklorometan, trietilamin, 2- (dietilamino) etanol ve trietilentetraminin mevcudiyetinde işyeri havasında dietil sülfatın seçici olarak belirlenmesini sağlar.
 

Dietil sülfat şartname

o 64-67-5 CAS kayıt numarası ve 200-589-6 CAS kayıt numarası ile dietil sülfat da sülfürik asit, dietil ester olarak bilinir. Ve bu kimyasalın moleküler formülü C4H10O4S'dir. Nane kokusu olan ve neme karşı hassas olan renksiz bir sıvıdır. Dahası, buzdolabında saklanmalıdır.

Dietil sülfatın fiziksel özellikleri aşağıdaki gibidir: (1) ACD / LogP: 1.14; (2) 5 İhlal Kuralı: 0; (3) ACD / LogD (pH 5.5): 1.14; (4) ACD / LogD (pH 7.4): 1.14; (5) ACD / BCF (pH 5.5): 4.33; (6) ACD / BCF (pH 7.4): 4.33; (7) ACD / KOC (pH 5.5): 99.35; (8) ACD / KOC (pH 7.4): 99.35; (9) # H bağ alıcıları: 4; (10) # H bağ vericileri: 0; (11) # Normal Dönen Tahvil: 4; (12) Polar Yüzey Alanı: 60.98 Å2; (13) Kırılma İndeksi: 1.425; (14) Molar Refraksiyon: 32.85 cm3; (15) Molar Hacim: 128.3 cm3; (16) Polarizasyon: 13.02 × 10-24cm3; (17) Yüzey Gerilimi: 35.7 dyne / cm; (18) Yoğunluk: 1.201 g / cm3; (19) Parlama Noktası: 78.3 ° C; (20) Buharlaşma Entalpisi: 42.61 kJ / mol; (21) Kaynama Noktası: 760 mmHg'de 208 ° C; (22) Buhar Basıncı: 25 ° C'de 0.315 mmHg.

Dietil sülfatın hazırlanması ve kullanılması: Çeşitli yöntemlerle hazırlanabilir: (1) Alkol sülfürik asit ile reaksiyona girer; (2) Eter klorosülfonik asit ile reaksiyona girer; (3) Isı etil sülfat; (4) Etilen sülfürik asit ile reaksiyona girer. Ek olarak, dietil sülfat, fenollerin, aminlerin ve tiyollerin etil türevlerini hazırlamak için bir alkilleyici madde olarak kullanılır.

Bu kimyasalla uğraşırken dikkatli olmalısınız. Çok zehirli ve muhtemelen kanserojen bir kimyasal bileşiktir ve ayrıca solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Yanıklara ve kalıtsal genetik hasara neden olabilir. Bu nedenle, aşağıdaki talimatları uygulamanız daha iyi olur: Maruz kalmaktan kaçının - kullanmadan önce özel talimat alın; Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin).DİETİL SÜLFAT UYGULAMASI

Etilleştirici bir madde olarak dietil sülfat:
Aromatik ve alifatik eterler, aminler, amidler, esterler ve boyalar, farmasötik ve lezzet sentezi için imar karbozol üretiminde bir Etilen maddesi olarak kullanılır.

Sertleştirici Olarak Dietil Sülfat:
Kresol formaldehit reçine üretimi için Sertleştirici olarak kullanılır.

Stabilizatör olarak Dietil Sülfat:
Organofosphrous insektisit için Stabilizatör olarak kullanılır.

API'de Dietil Sülfat:
Ayrıca API Intermediate olarak kullanılır.

Dietil Sülfat Diğer Kullanım Alanları:
Dietil Sülfat Pigmentler, Boyalar, Tekstil ve diğer çeşitli Endüstrilerde kullanılır.


DEPOLAMA
Gıda ve gıda maddelerinden ayrı depolayınız. Kuru. İyi kapalı. İyi havalandırılmış bir odada saklayınız. Boşaltma veya kanalizasyon erişimi olmayan bir alanda saklayın.

PAKETLEME
Gıda ve gıda maddeleri ile taşınmamalıdır.Toksisite
Dietil sülfat, DNA'yı ethyte eden ve dolayısıyla genotoksik olan güçlü bir alkilleyici ajandır. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'na (IARC) göre, 1999 itibariyle insanlarda dietil sülfatın karsinojenik özellikleri için yeterli kanıt yoktur, ancak hayvanlarda vardır. IARC tarafından bir grup 2A (muhtemelen insanlara karsinojeniktir) karsinojen olarak sınıflandırılmıştır.


Pozlama verileri
Dietil sülfat, etilen ve sülfürik asitten imal edilir. Esas olarak boyaların, pigmentlerin ve tekstil kimyasallarının imalatında ve tekstil üretiminde bir terbiye maddesi olarak bir ara madde (etilen maddesi) olarak kullanılır. Etilenden sentetik etanolün hazırlanması için dolaylı hidrasyon (güçlü asit) işleminde zorunlu bir ara maddedir.


İnsan kanserojenlik verileri
Bir ABD izopropanol ve etanol imalat fabrikasında yapılan bir kohort çalışması, laringeal kanser için yüksek bir risk ortaya koymuştur. Bu bitkide genişletilmiş bir kohortta iç içe geçmiş bir vaka kontrol çalışması, artan riskin sülfürik aside maruz kalma ile ilgili olduğunu gösterdi; İşçilerin etanol ve izopropanol birimlerinde dışlanmasından sonra bile risk devam etti. Etanol ve izopropanol üreten iki ABD tesisinden yapılan bir kohort çalışması, güçlü asitli işçilerde, akciğerin değil, akciğerin, bukal kavitenin ve farenksin kanserlerinin riskini artırdı. ABD petrokimya tesisindeki işçilerin bir çalışmasında, dietil sülfata maruz kalma ile beyin tümörü riski arasında bir ilişki önerilmiştir.Epidemiyolojik çalışmalarda araştırılan endüstriyel süreçler için hiçbir maruziyet dietil sülfat ölçümü mevcut değildi. Bu nedenle, dietil sülfatın artan kanser risklerine katkısını değerlendirmek zordur. Ayrıca, öncelikle sülfürik asit olan güçlü inorganik asitlerden buğu ve buharlara maruz kalmak, bu risklerin artmasında rol oynayabilir.

Hayvan kanserojenlik verileri
Dietil sülfat, bir sıçan sıçanında ağızdan ve deri altından uygulama yoluyla kanserojenlik açısından test edildi. Deri altına uygulamadan sonra, enjeksiyon bölgesinde yüksek bir malign tümör insidansı meydana geldi. Oral dietil sülfat gavajından sonra, forestomach tümörleri gözlendi. Prenatal maruziyetin ardından aynı suşta sinir sistemi malign tümörlerinin düşük bir insidansı gözlenmiştir.

Diğer ilgili veriler
Dietil sülfat, fare germ hattı hücrelerinde spesifik lokus mutasyonları uyardı. Farelerde ve yenilerde klastojenik, farelerde fareler ve sıçanlarda DNA hasarı ve farelerde etilen DNA idi. Dietil sülfat, kültürlenmiş insan lenfositlerinde kromozomal anormallikleri ve mikronükleus oluşumunu başlatmıştır. Bir çalışmada kültürlenmiş insan lökositlerinde alkali-kararsız bölgelere neden oldu. Kültürlenmiş memeli hücrelerinde, dietil sülfat, kromozom anormallikleri, mikronükleus oluşumu, kardeş kromatid değişimi, ileri mutasyon ve DNA tek iplikli kırılmalara neden olmuştur; Aynı zamanda sıçan hepatositlerinin birincil kültürlerinde planlanmamış DNA sentezini indüklemiştir. Tek çalışmalarda, dietil sülfat, Drosophila melanogaster'de anöploidi veya karşılıklı translokasyonu indüklemedi, ancak cinsiyete bağlı resesif ölümcül mutasyonları ve genetik geçişi indükledi. Bitki hücrelerinde, dietil sülfat, kromozom anormallikleri, mutasyon ve planlanmamış DNA sentezini indüklemiştir. Mayada ters mutasyon ve mitotik rekombinasyonu indüklemiştir. Dietil sülfat, bakterilerde mutasyona ve DNA hasarına neden oldu.
 
 
 
 
 

Physicochemical Information

Density :1.18 g/cm3 (20 °C)
Explosion limit :1.8 - 12.2 %(V)
Flash point: 104 °C
Ignition temperature: 436 °C
Melting Point: -25 °C
Vapor pressure: 0.25 hPa (20 °C)
Solubility: 7 g/l HydrolysisDiethyl Sulfate is a colorless, corrosive, oily liquid that darkens with age and has a faint peppermint odor. Diethyl sulfate is mainly used as an ethylating agent in organic synthesis and in the dye and textile manufacturing. Exposure to this substance results in severe irritation to the eyes, skin and respiratory tract. It is a possible mutagen and is reasonably anticipated to be a human carcinogen based on evidence of carcinogenicity in experimental animals and may be associated with developing laryngeal cancer. Diethyl sulfate is used as an ethylating agent and as a chemical intermediate. No information is available on the acute (short-term), chronic (long-term), reproductive, or developmental effects of diethyl sulfate in humans. In an epidemiological study, an excess mortality rate from laryngeal cancer was associated with occupational exposure to high concentrations of diethyl sulfate. In one study, rats orally exposed to diethyl sulfate developed tumors in the forestomach. EPA has not classified diethyl sulfate with respect to potential carcinogenicity. The International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified diethyl sulfate as a Group 2A, probable human carcinogen.Diethyl sulfate is a highly toxic and likely carcinogenic chemical compound with formula (C2H5)2SO4. It occurs as a colorless, oily liquid with a faint peppermint odor and is corrosive.Diethyl sulfate is used as an alkylating agent to prepare ethyl derivatives of phenols, amines, and thiols. It is used to manufacture dyes and textiles

Diethyl sulfate is used as an ethylating agent and as a chemical intermediate.  No information is available on the acute (short-term), chronic (long-term), reproductive, or developmental effects of diethyl sulfate in humans.  In an epidemiological study, an excess mortality rate from laryngeal cancer was associated with occupational exposure to high concentrations of diethyl sulfate.  In one study, rats orally exposed to diethyl sulfate developed tumors in the forestomach.  EPA has not classified diethyl sulfate with respect to potential carcinogenicity.  The International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified diethyl sulfate as a Group 2A, probable human carcinogen

Diethyl Sulfate is a colorless liquid chemical intermediate with a mild to peppermint-like odor. Diethyl sulfate [CAS: 64-67-5] is often known as Diethyl Sulphate and the abbreviation DES; other names include Sulfuric acid diethyl ester and Diethyl Monosulphate.There are two methods that can be used to produce Diethyl Sulfate. The first method is to bubble ethylene gas through a solution of concentrated Sulfuric acid. The second method of producing Diethyl Sulfate is mixing concentrated sulfuric acid into a solution of ethyl alcohol or ethyl ether. The primary applications of Diethyl Sulfate are coatings, pharmaceuticals, personal care products, detergents, textiles, dyes, & flavor/fragrance applications. Diethyl Sulfate serves as an alkylating agent for ethyl based derivatives of amines, phenols, & thiols. One of Diethyl Sulfate’s main applications is for the production of Diethyl Sulfate based Quaternary ammonium cations [Quats] which are used in many common surfactants. In particular, Quats are positively-charged organic detergents associated with ammonium ions. Other common industrial uses include the downstream production of Ethyl derivatives & general esterification. 

Diethyl sulfate is a highly toxic and likely carcinogenic chemical compound with formula (C2H5)2SO4. It occurs as a colourless, oily liquid with a faint peppermint odour and is corrosive.Diethyl sulphate is used as an alkylating agent to prepare ethyl derivatives of phenols, amines, and thiols. It is used to manufacture dyes and textiles. It can be prepared by absorbing ethylene into concentrated sulfuric acid or by fuming sulfuric acid into diethyl ether or ethanol. Diethyl sulfate is a strong alkylating agent which ethylates DNA and thus is genotoxic. We are the best Diethyl Sulphate Manufacturers in India.

DMS and DES are monofunctional alkylating agents that have been shown to induce mutations, chromosomal aberrations, and other genetic alterations in a diversity of organisms. They have also been shown to be carcinogenic in animals. As an alkylating agent, DMS is a typical SN2 agent, attacking predominantly nitrogen sites in nucleic acids. DES is capable of SN1 alkylations as well as SN2 and thereby causes some alkylation on oxygen sites including the O6-position of guanine which is thought to be significant in mutagenesis by direct mispairing. The mutagenicity of DMS is better explained in terms of indirect, repair-dependent processes. With respect to both alkylating activity and genetic effects, striking similarities are found between DMS and MMS and between DES and EMS.

In most systems where they have been tested, both DMS and DES are mutagenic. Results of many of the mutagenesis studies involving these compounds and other alkylating sulfuric acid esters are summarized in Tables 6, 7, 8, 9 and 10 of this review. Most data are consistent with these agents acting primarily as base-pair substitution mutagens. In the case of DES, strong specificity for G · C to A · T transitions has been reported in some systems but has not been clearly supported in some others. Low levels of frameshift mutations of the deletion type are also likely. In addition to the induction of mutations, recombinogenic and clastogenic effects have been described


Diethyl Sulfate is a corrosive, colorless and oily liquid with a feeble peppermint odor. Diethyl sulfate is an important intermediate chemical to make products for coatings, pharmaceuticals, personal care products, detergents and textiles. Diethyl sulfate is mostly used as ethylating agent for organic synthesis & also as an accelerator in the sulfation of ethylene. Diethyl Sulfate is a highly toxic compound, exposure to ethyl sulfate results in irritation to the skin, eyes and respiratory track. Although limited information is available on the acute (short term), chronic (long-term), reproductive or developmental effect of diethyl sulfate in human. International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified diethyl sulfate as Group 2A material, possibly carcinogenic to humans based on satisfactory evidence in animals. Diethyl sulfate is estimated to have steady growth over the coming years owing to increasing is demand from its end use industries. Moreover, as an industrial intermediate diethyl sulfate is considered as a high production volume chemical hence, the diethyl sulfate market is deeply dependent on the dynamics of end use industries for its growth.

The diethyl sulfate (DES) mutagenesis was chosen for the mutagenic treatment to Phellinus igniarius, and the relationship of mutagenesis time and death rate was investigated with 0.5% DES. The differences of mycelial growth speed, liquid fermentation mycelia biomass, morphology and pigment classes of secondary metabolites production speed and antioxidant activities of metabolite products were discussed. The study displayed that DES mutagenesis could change mycelial morphology without obvious effect on mycelium growth, and the DES mutagenesis improved antioxidant activities of the active ingredients of P. igniarius and had more antioxidant activity of hypoxia/sugar PC12 nerve cells than that of P. igniarius.

The DNA base sequence changes induced by diethyl sulfate (DES) were analyzed in postmeiotic male germ cells of Drosophila melanogaster. 31 transmissible vermilion mutants were recovered in F1 and F2 generations, with a frequency of 2.6 × 10-4 for the F1, and of 1.8-13 × 10-4 for the F2. The results show that DES induces both base pair substitutions (93%) and deletions (7%). In accord with its relatively high ability to alkylate oxygens in DNA, the most frequent type of sequence alteration among the basepair changes are GC-AT transitions, accounting for 73% of mutations, followed by transversions AT-TA (10%). DES also induced AT-GC transitions and AT-CG transversions. Both induced deletions were intralocus deletions, not occurring between basepair repeats. No influence of neighboring bases on the mutation position was found.

The atmospheric reactivity of diethyl sulfate (DES) has been investigated. Upper limits to the rate constants (in cm3 molecule-1 s-1) for the homogeneous gas-phase reactions of DES with O3, NH3, and H2O have been determined by FTIR spectroscopy and are <3.4 x 10-21, <1.4 x 10-21, and ?2.3 x 10-23, respectively. The reactivity of DES toward OH radicals and Cl atoms has been determined by using relative rate techniques; rate constants for those reactions are (1.8 ± 0.7) x 10-12 and (1.1 ± 0.1) x 10-11, respectively. These rate constants correspond to atmospheric lifetimes ranging from ?1 day with respect to reaction with water to >12 years with respect to ozone. With the possible exception of its reaction with water, these results indicate that the atmospheric fate of DES within an urban air parcel is not determined by its homogeneous gas-phase reactions with any of the atmospheric species studied. No evidence has been found for the formation of DES or related compounds during the ozonolysis of olefins in the presence of SO2 and ethanol.

The silkworms of NB4D2 variety were treated with chemical mutagen Diethyl sulphate (DES). Thelarvae were subjected to two methods of treatments i.e., oral administration of the chemical mutagen and by injectionof 8mM and 10mM concentrations of chemical mutagen through body wall. The lethal effect of the mutagen wasstudied in the subsequent generation. The effect was drastic on structure & morphology of the meiotic chromosomes.Many structural, physiological and numerical aberrations were observed and documented. Certain numerical changessuch as induction of polyploids were attributed to the improvements observed in the expression of commercialcharacters in the silkworm

The invention provides a method used for preparing diethyl sulfate. According to the method, a mixed solution containing ethyl hydrogen sulfate and/or diethyl sulfate is delivered through reaction distillation surface at a certain temperature, and at the same time, reduced pressure distillation is carried out, so that diethyl sulfate in the mixed solution and generated on the reaction distillation surface is separated rapidly, waste sulfuric acid in the mixed solution and generated on the reaction distillation surface is collected in a waste liquid collector, and ethanol is collected in a tail gas collector. Recycling of waste sulfuric acid and collected ethanol can be realized; the method is low in cost; and no waste acid is discharged.


Seeds of a local cultivar of Vicia faba were treated with single and combined applications of 0.75 diethyl sulfate (DES) and 10 kR of gamma rays. Reduced germination, seedling growth, plant height, number of branches, pods, seeds/pod, test weight, survival percentage and seed yield were recorded in the mutagenic treatments in addition to increased pollen sterility and delayed maturity. Application of gamma rays both singly and in combination with DES induced more severe effects than the application of DES alone. In fact, the 0.75 concentration of DES had a slight promoting effect on some growth parameters


An analytical method for the determination of dimethyl sulfate (DMS) and diethyl sulfate (DES) in air has been developed. The DMS and DES are adsorbed on silica gel, desorbed with acetone and determined by gas chromatography using a flame photometric detector. A solvent venting; valve is utilized to allow the injection of a large sample volume without overloading the detector. By using this method, the minimum detectable concentrations in the atmosphere for DMS and DES, based on a 20?L air sample, are 0.04?ppm and 0.1?ppm, respectively.


Diethyl sulfate (DES) is a substance classified to the group of carcinogens. The value of maximum admissible concentration for this substance in workplace air is not specified in Poland. Due to the use of DES in domestic companies there is a need to develop a sensitive method for the determination of diethyl sulfate in the work environment.Studies were performed using gas chromatography (GC) technique. An Agilent Technologies chromatograph, series 7890A, with a mass selective detector (5975C, Agilent Technologies, USA) was used in the experiment. Separation was performed on a capillary column with Rtx-5MS (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm) (Restek, USA). The possibility of using sorbent tubes filled with activated carbon (100 mg/50 mg), silica gel (100 mg/50 mg) and Porapak Q (150 mg/75 mg) for absorption of diethyl sulphate was investigated.The method of sampling air containing diethyl sulfate was developed. Among the sorbents to absorb DES Porapak Q was chosen. Determination of the adsorbed vapor includes desorption of DES, using dichloromethane/methanol mixture (95:5, v/v) and chromatographic analysis of so obtained solution. Method is linear (r = 0.999) within the investigated working range of 0.27- -5.42 µg/ml, which is an equivalent to air concentrations 0.0075-0.15 mg/m3 for a 36 l air sample.The analytical method described in this paper allows for selective determination of diethyl sulfate in the workplace air in the presence of dimethyl sulfate, ethanol, dichloromethane, triethylamine, 2-(diethylamino)ethanol, and triethylenetetramine.
Diethyl sulfate specification 

he Diethyl sulfate, with the CAS registry number 64-67-5 and EINECS registry number 200-589-6, is also known as sulfuric acid, diethyl ester. And the molecular formula of this chemical is C4H10O4S. It is a kind of colorless liquid with a peppermint odor, and also sensitive to moisture. What's more, It should be stored in the refrigerator.

The physical properties of Diethyl sulfate are as following: (1)ACD/LogP: 1.14; (2)# of Rule of 5 Violations: 0; (3)ACD/LogD (pH 5.5): 1.14; (4)ACD/LogD (pH 7.4): 1.14; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 4.33; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 4.33; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 99.35; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 99.35; (9)#H bond acceptors: 4; (10)#H bond donors: 0; (11)#Freely Rotating Bonds: 4; (12)Polar Surface Area: 60.98 Å2; (13)Index of Refraction: 1.425; (14)Molar Refractivity: 32.85 cm3; (15)Molar Volume: 128.3 cm3; (16)Polarizability: 13.02×10-24cm3; (17)Surface Tension: 35.7 dyne/cm; (18)Density: 1.201 g/cm3; (19)Flash Point: 78.3 °C; (20)Enthalpy of Vaporization: 42.61 kJ/mol; (21)Boiling Point: 208 °C at 760 mmHg; (22)Vapour Pressure: 0.315 mmHg at 25°C.

Preparation and uses of Diethyl sulfate: It can be prepared by various of method: (1)Alcohol reacts with sulfuric acid; (2)Ether reacts with chlorosulfonic acid; (3)Heat ethyl Sulfate; (4)Ethylene reactswith sulfuric acid. In addition, Diethyl sulfate is used as an alkylating agent to prepare ethyl derivatives of phenols, amines, and thiols.

You should be cautious while dealing with this chemical. It is a highly toxic and likely carcinogenic chemical compoundis, and also  harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. It is may also cause burns and heritable genetic damage.  Therefore, you had better take the following instructions: Avoid exposure - obtain special instruction before use; In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show label where possible).
Application of DIETHYL SULPHATE

Diethyl Sulphate as an Ethylating agent:
It is used as an Ethylating agent in the manufacture of aromatic and aliphatic ethers, amines, amides, esters and imides carbozole for dyestuff, pharmaceutical and flavour synthesis.

Diethyl Sulphate as a Hardener:
It is used as a Hardener for cresol formaldehyde resin manufacture.

Diethyl Sulphate as a Stabilizer:
It is used as a Stabilizer for organophosphrous insecticide.

Diethyl Sulphate in API:
It is also used as API Intermediate.

Diethyl Sulphate Other Uses:
Diethyl Sulphate is used in Pigments, Dyes, Textiles and various other Industries


STORAGE
Separated from food and feedstuffs. Dry. Well closed. Keep in a well-ventilated room. Store in an area without drain or sewer access. 

PACKAGING
Do not transport with food and feedstuffs. 


Toxicity
Diethyl sulfate is a strong alkylating agent which ethylates DNA and thus is genotoxic. According to the International Agency for Research on Cancer (IARC), as of 1999 there is not sufficient evidence for the carcinogenic properties of diethyl sulfate in humans, but there is in animals. It is classified as a Group 2A (probably carcinogenic to humans) carcinogen by the IARC.

Exposure data
Diethyl sulfate is manufactured from ethylene and sulfuric acid. It is used principally as an intermediate (ethylating agent) in the manufacture of dyes, pigments and textile chemicals, and as a finishing agent in textile production. It is an obligatory intermediate in the indirect hydration (strong acid) process for the preparation of synthetic ethanol from ethylene.


Human carcinogenicity data
One cohort study at a US isopropanol and ethanol manufacturing plant revealed an increased risk for laryngeal cancer. A subsequent case-control study nested in an expanded cohort at this plant indicated that the increased risk was related to exposure to sulfuric acid; the risk persisted even after exclusion of workers in the ethanol and isopropanol units. A cohort study from two US plants producing ethanol and isopropanol suggested an increased risk for cancers of the larynx, buccal cavity and pharynx, but not of the lung, in strong-acid workers. An association between estimated exposure to diethyl sulfate and risk for brain tumour was suggested in a study of workers at a US petrochemical plant.No measurement of exposure diethyl sulfate was available for the industrial processes investigated in the epidemiological studies. It is therefore difficult to assess the contribution of diethyl sulfate to the increased cancer risks. Furthermore, exposure to mists and vapours from strong inorganic acids, primarily sulfuric acid, may play a role in increasing these risks.

Animal carcinogenicity data
Diethyl sulfate was tested for carcinogenicity by oral and subcutaneous administration in one strain of rats. After subcutaneous administration, a high incidence of malignant tumours occurred at the injection site. Following oral gavage of diethyl sulfate, forestomach tumours were observed. A low incidence of malignant tumours of the nervous system was observed in the same strain of rats after prenatal exposure.

Other relevant data
Diethyl sulfate induced specific locus mutations in mouse germ-line cells. It was clastogenic in mice and newts, induced DNA damage in mice and rats and ethylated DNA in mice. Diethyl sulfate induced chromosomal aberrations and micronucleus formation in cultured human lymphocytes. It induced alkali-labile sites in cultured human leukocytes in one study. In cultured mammalian cells, diethyl sulfate induced chromosomal aberrations, micronucleus formation, sister chromatid exchange, forward mutation and DNA single-strand breaks; it also induced unscheduled DNA synthesis in primary cultures of rat hepatocytes. In single studies, diethyl sulfate did not induce aneuploidy or reciprocal translocation in Drosophila melanogaster but did induce sex-linked recessive lethal mutations and genetic crossing-over. In plant cells, diethyl sulfate induced chromosomal aberrations, mutation and unscheduled DNA synthesis. It induced reverse mutation and mitotic recombination in yeast. Diethyl sulfate induced mutation and DNA damage in bacteria.


Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.