1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

KARBON DİSÜLFÜR (CARBON DISULFIDE)


karbon disülfür (carbon disulfide )

 

CAS Number 75-15-0
EC Number 200-843-6

 

 


SYNONMYS:
Carbon Disulfide; Disulfide, Carbon; CARBON DISULFIDE; 355120-85-3; Carbon disulfide, for IR spectroscopy, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., >=99.9%(GC); Carbon disulphide; Carbon bisulfide; 75-15-0; Dithiocarbonic anhydride; Carbon bisulphide; Schwefelkohlenstoff; Weeviltox; Wegla dwusiarczek;methanedithione; Solfuro di carbonio; Carbondisulphide; Sulphocarbonic anhydride; Sulphuret of carbon; RCRA waste number P022; Caswell No. 162disulfidocarbon; Carbon disulfide cation; Koolstofdisulfide (zwavelkoolstof); Carbon bisulfuret; NCI-C04591; Alcohol of sulfur; Kohlendisulfid(schwefelkohlenstoff); Wegla dwusiarczek [Polish]; Schwefelkohlenstoff [German]; Carbon disulfide [BSI:ISO]; HSDB 52; UNII-S54S8B99E8; Solfuro di carbonio[Italian]; UN 1131; CCRIS 5570; Carbone (sulfure de) [French]; Carbone (sulfuro di); Sulfocarbonic anhydride; Carbonio (solfuro di) [Italian]; Sulfure decarbone [ISO-French]; Carbon sulfide (CS2); EINECS 200-843-6; UN1131; RCRA waste no. P022; EPA Pesticide Chemical Code 016401; BRN 1098293; Carbon disulfide,ACS reagent; Koolstofdisulfide (zwavelkoolstof) [Dutch]; AI3-08935; Kohlendisulfid (schwefelkohlenstoff) [German]; CHEBI:23012; QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N;S54S8B99E8; NCGC00091108-01; DSSTox_CID_3947; DSSTox_RID_77238; DSSTox_GSID_23947; 12539-80-9; CAS-75-15-0; Sulfure de carbone; Carbon disulfide, ACSreagent, >=99.9%; CARBONDISULFIDE; Carbone (sulfure de); Carbonio (solfuro di); Carbon disulfide, puriss., low in benzene, >=99.5% (GC); DithioxomethaneKohlendisulfid; Carbon sulphide; Koolstofdisulfide; carbon-disulphide; Weevil-Tox; Dithioxomethane #; Carbon-disulphide-; Carbon disulfide, CP; Carbondisulphide, BSI; ACMC-20ali2; AC1L1MBX; AC1Q7EYQ; EC 200-843-6; 4-03-00-00395 (Beilstein Handbook Reference); KSC377M2H; CHEMBL1365180; DTXSID6023947;CTK2H7623; MolPort-001-768-563; Carbon disulfide, p.a., 99.5%; KS-00000X0U; Tox21_111082; Tox21_201168; Carbon disulfide, anhydrous, >=99%; AKOS009075983LS-1657; RP18362; RTR-024207; Carbon disulfide solution, 5 M in THF; NCGC00091108-02; NCGC00258720-01; 300030XA; AN-23840; Carbon disulfide, for HPLC,>=99.9%; Carbondisulfide 10 microg/mL in Methanol; Carbon disulfide, purum, >=99.0% (GC); TR-024207; C1955; Carbon disulfide, HPLC, 99.8% min. 1L; Carbon-12Cdisulfide, 99.9 atom % 12C; FT-0083177; FT-0623475; Carbon disulfide, puriss., >=99.5% (GC); Carbondisulfide, 5000 microg/mL in Methanol; C19033; Carbondisulfide [UN1131] [Flammable liquid]; Carbon disulfide, SAJ first grade, >=98.0%; Carbon disulfide [UN1131] [Flammable liquid]; Carbon disulfide, JISspecial grade, >=99.0%; 300030X; Carbon disulfide, spectrophotometric grade, >=99%; Carbon disulfide, puriss. p.a., >=99.9% (GC); I14-19641; Carbondisulfide, ReagentPlus(R), low benzene, >=99.9%; Carbon disulfide solution, 5000 mug/mL in methanol, analytical standard; Carbon disulfide, ReagentPlus(R),purified by redistillation, >=99.9%; Carbon disulfide solution, certified reference material, 5000 mug/mL in methanol; : Carbon bisulfide; Carbon sulfide(CS2); Dithiocarbonic anhydride; CS2; Carbon sulfide; Carbon-disulphide-; Carbon bisulphide; Carbon sulphide; Kohlendisulfid; Koolstofdisulfide; NCI-C04591;Rcra waste number P022; Schwefelkohlenstoff; Solfuro di carbonio; Sulphocarbonic anhydride;UN 1131; Weeviltox; Wegla dwusiarczek; Alcohol of sulfur; Carbonbisulfuret; Methyl disulfide; Sulfocarbonic anhydridecarbon disulphide; carbon bisulfide; carbon bisulphide; dithiocarbonic anhydride; alcohol of sulfur;carbon bisulfuret; carbon sulfide; carbon sulphide; weeviltox; sulfocarbonic anhydride; CARBONDISULFİDE; carbondisulfide; karbondisülfür; karbon disulfide; carbon disülfür; carbondısulfıde; karbondısulfur; karbon di sülfür; carbon di sulfide
 
 

Karbon disülfür, CS2 formülü ile renksiz bir uçucu sıvıdır. Bileşik, organik kimyada sık sık endüstriyel ve kimyasal polar olmayan bir çözücü olarak bir yapı bloğu olarak kullanılır. "Eter benzeri" bir kokusu vardır, ancak ticari örnekler tipik olarak kötü kokulu kirliliklerle kirlenmiştir.

 


Oluşumu, üretim, özellikleri
Küçük miktarlarda karbon disülfür volkanik patlamalar ve bataklıklar tarafından serbest bırakılır. CS2 bir kez yüksek sıcaklıklarda karbon (veya kok) ve kükürt birleştirerek üretilmiştir.

 

C + 2S → CS2

Sadece 600 ° C gerektiren bir düşük sıcaklık reaksiyonu, silika jel veya alümina katalizörlerinin mevcudiyetinde karbon kaynağı olarak doğal gaz kullanır:

 

2 CH4 + S8 → 2 CS2 + 4 H2S
Reaksiyon, metan yanmasına benzer.

 

Karbon disülfidinin küresel üretimi / tüketimi yaklaşık olarak 1 milyon ton olup, Çin% 49'unu tüketirken, bunu% 13 oranında Hindistan, ardından da rayon lifi üretimi izlemektedir. Amerika Birleşik Devletleri üretimi 2007 yılında 56.000 tondur.

 

çözücü
Karbon disülfür, fosfor, kükürt, selenyum, brom, iyot, yağlar, reçineler, kauçuk ve asfalt için bir çözücüdür. Tek duvarlı karbon nanotüplerin

 

saflaştırılmasında kullanılmıştır.

 


Tepkiler
CS2 son derece yanıcıdır:

 

 

CS2 + 3 O2 → CO2 + 2 SO2
Karbon dioksit ile izoelektroniktir, ancak nükleofillere karşı daha reaktiftir ve daha kolay indirgenir. Reaktivitede bu farklılıklar, sülfido merkezlerinin daha zayıf bir donör kabiliyetine bağlanabilir ve bu da karbonu daha fazla elektrofilik hale getirir. Aminler ditiyokarbamatları karşılar:

 

2 R2NH + CS2 → [R2NH2 +] [R2NCS2-]

Xanthates, alkoksitlerden benzer şekilde oluşur:

RONa + CS2 → [Na +] [ROCS2]

Bu reaksiyon, viskon, suni ipek ve selofan ana bileşeni olan rejenere selülozun üretiminin esasıdır. Mineral işlemede flotasyon ajanları olarak hem ksantanlar hem de ilgili tiyoksantatlar (CS2'nin sodyum tiyolatlarla muameleden türetilmesi) kullanılır.

Sodyum sülfit, tritiokarbonat sağlar:

 

Na2S + CS2 → [Na +] 2 [CS32-]
Karbon disülfit, bir enzim karbon disülfür hidrolaz ile katalizlendiği halde, kolayca hidrolize olmaz.

 

Karbon disülfitin sodyum ile indirgenmesi, sodyum trityokarbonat ile birlikte sodyum 1,3-ditiyol-2-tiyon-4,5-ditiolat verir:

 

4 Na + 4 CS2 → Na2C3S5 + Na2CS3
Klorlama
CS2'nin klorlanması, karbon tetraklorürün başlıca yoludur:

 

 

CS2 + 3 Cl2 → CCl4 + S2Cl2
Bu dönüşüm tiyofosgen, CSCl2'nin aracılığı ile devam eder.

 

 

Koordinasyon kimyası
CS2, pi kompleksleri oluşturan birçok metal kompleksleri için bir liganddır. Bir örnek CpCo (η2-CS2) (PMe3)

 

 


polimerizasyon
CS2, polimer olan Percy Williams Bridgman'ın adını taşıyan "Bridgman'ın siyahı" adı verilen çözünmez bir maddeyi vermek üzere fotoliz veya yüksek basınç altında polimerize olur. Trithiocarbonate (-S-C (S) -S-) bağları kısmen, bir yarı iletken olan polimerin omurgasını içerir.

 

 

Kullanımları
Yıllık üretimin% 75'ini tüketen karbon disülfürün başlıca endüstriyel kullanımları viskon rayon ve selofan filminin üretilmesidir.

 

Aynı zamanda karbon tetraklorürün kimyasal sentezinde değerli bir ara madde. Ekstraktif metalurji ve kauçuk kimyasında kullanılan metam sodyum, ksantanlar, ditiyokarbamatlar gibi organosülfür bileşiklerinin sentezinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Niş kullanır
Hava geçirmez depolama depolarının, hava geçirmez düz depoların, kutuların, tahıl asansörlerinin, demiryolu kutusu arabalarının, ambarların, mavnaların ve tahıl öğütücülerinin fümigasyonunda kullanılabilir. Karbon disülfid aynı zamanda tahılların, kreş stokunun, taze meyve korunmasında ve böceklere ve nematodlara karşı toprak dezenfektanının fumigasyonu için bir insektisit olarak kullanılır.

 

 

Sağlık etkileri
Karbon disülfür oldukça zehirlidir. Hem akut hem de kronik zehirlenme biçimlerine bağlanmıştır. Karbon disülfürün etkilerini tanımlamak için, maruz kalma, uyumlu belirtileri ve semptomları doğrulamak ve etkileri spesifik olmadığından diğer sağlık durumlarını dışlamak gerekir. Tipik önerilen TLV 30 mg / m3, 10 ppm'dir. Semptomlar arasında karıncalanma veya uyuşma, "kramplar, kas güçsüzlüğü, ağrı, distal duyu kaybı ve nörofizyolojik bozukluk" bulunur. Mesleki olarak karbon disülfit maruziyeti, özellikle kalp felci ile ilişkilidir: felç

 

 


Uygulama
Karbon disülfür, selülozun ksantojenasyonunda ve poli (etilen tritiokarbonat) ve ditiyokarbamatların sentezinde kullanılabilir. Ayrıca asetilenler ile sikloidasyon yoluyla 1,3-ditiolium karbenleri üretebilir.

 

 

Genel açıklama
Karbon disülfür düşük ateşleme sıcaklığına sahip yüksek derecede uçucu ve yanıcı bir sıvıdır. Viskoz rayon ve selofan filmi hazırlamak için önemli bir hammaddedir. CO2 ve H2S oluşturmak için nanosized titania ve zirkonya ile katalizlenen hidroliz olabilir.

 

 


Genel açıklama
Güçlü bir hoş koku ile açık sarı uçucu sıvı renksiz berrak. Kaynama noktası 46 ° C Parlama noktası -22 ° F. Geniş buhar / hava konsantrasyon aralığında (% 1 -% 50) yanıcıdır. Buharlar kolayca tutuşur; ortak bir ampulün ısısı yeterli olabilir. Suda çözünmez ve sudan daha yoğun (10.5 lb / gal). Bu nedenle suda durulanır. Buharlar havadan ağırdır. Suni ve selofan üretiminde, flotasyon ajanlarının üretiminde ve solvent olarak kullanılır.

 

 


Hava ve Su Reaksiyonları
Son derece yanıcı. Suda çözünmez.

 

Yangın tehlikesi

Ateşleme sıcaklığı tehlikeli şekilde düşük: 212F. Buharlar, ayrışmaya ısıtıldığında, sıradan ampul ile temas ettirilerek tutuşabilir, yüksek derecede zehirli kükürt oksit dumanları yayar. Ayrışmaya ısıtıldığında, yüksek derecede zehirli kükürt oksit dumanları yayar ve oksitleyici maddelerle kuvvetli bir şekilde reaksiyona girebilir. Hava, pas, halojen, metal azid, metal, oksidanttan kaçının; ısıya veya aleve maruz kaldığında alüminyum, klor, azidler, hipoklorit,etilamin diamin, etilen imin, florin, lityum, potasyum, sezyum, rubidyum ve sodyum, azot oksitler, potasyum, çinko ve (sülfürik asit artı permanganat)metalik azidlerle şiddetli reaksiyona girer ). Uzun süre ayakta durur.

 


Sağlık tehlikesi

 

Malzeme merkezi sinir sistemini, kalp-damar sistemini, gözleri, böbrekleri, karaciğeri ve cildi etkiler. Solunan veya yutulan, buhar veya sıvı olarak deri yoluyla emilebilir. Bir insan için olası oral öldürücü doz, 0.5 kg ile 5 g / kg arasında veya 70 kg (150 lb.) bir kişi için 1 ons ve 1 pint (veya 1 pound) arasındadır. Kronik maruziyetlerde, merkezi sinir sistemi hasar görür ve en sık görülen erken belirtiler olarak görme ve duyusal değişikliklerin bozulmasına yol açar. İnsanlar için en düşük ölümcül doz, 70 kg'lık bir kişi için 14 mg / kg veya 0.98 gram olarak bildirilmiştir. Alkolikler ve nöropsikiyatrik sorunlardan muzdarip olanlar özel risk altındadır.

 


Reaktivite Profili

 

CARBON DISULFIDE son derece düşük bir kendiliğinden tutuşma sıcaklığına (125 ° C) sahiptir. Isındığında alev alabilir veya patlayabilir. Buhar veya sıvının, özellikle paslanmışsa, buhar boruları ile temas ettiğinde tutuştığı bilinmektedir [Anon., J. Roy. Öğr. Chem., 1956, 80, s.664]. Alev, ısı, kıvılcım veya sürtünmeye maruz kaldığında patlama tehlikesi. Şok verildiğinde lityum, sodyum, potasyum veya dinitrojen tetraoksit ile karışımlar patlayabilir. Nitrojen oksit, klor, permanganik asit (güçlü oksitleyici maddeler) ile potansiyel olarak patlayıcı reaksiyon. Buhar, alüminyum tozu veya flor ile temas ettiğinde  tutuşur. Azidler, etilamin etilendiamin, etilen imin ile şiddetli reaksiyona girer. Ayrışmaya ısıtıldığında yüksek derecede sülfür oksit oksitleri yayar.

 

Yangın söndürme
Buhar konsantrasyonu hacimce yüzde 2'yi aşarsa veya bilinmüyorsa, kirlenmiş alana giren tüm kişiler tarafından tam yüze sahip bağımsız solunum maskesi kullanılmalıdır. Özel koruyucu kıyafet giyin. Tank arabası veya kamyon ateşe karışıyorsa, her yöne 1/2 mil ayırın.

 

Kuru kimyasal, karbon dioksit veya başka inert gaz kullanın. Su püskürtme ile soğutma ve batırma işlemi, sıcak yüzeylerin yeniden kaplanmasını önlemek için metal kaplarda veya tanklarda yangın durumunda etkilidir. Köpük etkisizdir.

 


Akut Karbon Disülfür Maruziyetinin Belirtileri ve Semptomları: Karbon disülfire akut maruziyet temel olarak başağrısı, baş dönmesi, yutma güçlüğü, sinirlilik, titreme, zihinsel depresyon, deliryum, psikoz, konvülsiyon, felç gibi belirtileri ve semptomları üreten merkezi sinir sistemini etkiler. koma.

 

Bulantı, kusma, siyanoz (cilt ve mukoza zarları için mavi renk), hipotermi (düşük vücut ısısı) ve periferik vasküler kollaps da oluşabilir. Solunum etkileri arasında öksürük, nefes darlığı (nefes darlığı) ve solunum yetmezliği bulunur. Karbon disülfür güçlü bir cilt tahriş edicidir; Dermal maruz kalma ciddi yanıklara neden olabilir. Göze maruz kalma, retina ve optik sinir dejenerasyonuna neden olabilir. Öğrenciler dilate olabilir.

Acil Yaşam Desteği Prosedürleri: Karbon disülfire akut maruziyet, kurbanlar için dekontaminasyon ve yaşam desteği gerektirebilir. Acil durum personeli, türüne ve kirlenme derecesine uygun koruyucu kıyafet giymelidir. Hava temizleme veya tedarik edilen hava solunum ekipmanı da gerektiğinde giyilmelidir.

Kurtarma araçları, kirlenmenin yayılmasını önlemek için plastik örtü ve tek kullanımlık plastik poşetler gibi gereçler taşımalıdır.

 

Solumaya Maruz Kalma:
1. Kurbanları temiz havaya çıkarın. Acil durum personeli, karbon disülfire karşı kendi kendine maruz kalmadan kaçınmalıdır.
2. Nabız ve solunum hızı dahil yaşamsal belirtileri değerlendirin ve herhangi bir travma not edin. Nabız algılanmazsa, CPR'yi sağlayın. Nefes almıyorsa suni

 

 

teneffüs sağlayın. Solunum iş görürse, oksijen veya başka bir solunum desteği verin.
3. Antidotun uygulanması veya diğer invaziv prosedürlerin uygulanması için yerel hastaneden izin ve / veya ek talimatlar alın.
4. Bir sağlık kuruluşuna ulaşım.

 

 

Dermal / Göz Maruziyeti:
1. Mağdurları maruz kalmaktan çıkarın. Acil durum personeli, karbon disülfire karşı kendiliğinden etkilenmekten kaçınmalıdır.
2. Nabız ve solunum hızı dahil yaşamsal belirtileri değerlendirin ve herhangi bir travma not edin. Nabız algılanmazsa, CPR'yi sağlayın. Nefes almıyorsa suni

 

 

teneffüs sağlayın. Solunum iş görürse, oksijen veya başka bir solunum desteği verin.
3. Kirlenmiş giysileri mümkün olan en kısa sürede çıkarın.
4. Göze maruz kalma meydana gelirse, gözler en az 15 dakika boyunca ılık su ile yıkanmalıdır.
5. Maruz kalan cilt bölgelerini üç kez yıkayın. İlk önce sabun ve su ile yıkadıktan sonra alkolle yıkayın, ardından tekrar sabun ve su ile yıkayın.
6. Bir antidotun uygulanması veya diğer invazif prosedürlerin uygulanması için yerel hastaneden izin ve / veya daha fazla talimat alın.
7. Bir sağlık kuruluşuna ulaşım.

 

 

Yutma Maruziyeti:
1. Nabız ve solunum hızı dahil yaşamsal belirtileri değerlendirin ve herhangi bir travma not edin. Nabız algılanmazsa, CPR'yi sağlayın. Nefes almıyorsa suni

 

 

teneffüs sağlayın. Solunum iş görürse, oksijen veya başka bir solunum desteği verin.
2. Bir antidotun uygulanması veya diğer invazif prosedürlerin uygulanması için yerel hastaneden izin ve / veya daha fazla talimat alın.
3. Mağdurlara su veya süt verin: 1 yaşına kadar çocuklar, 125 mL (4 oz veya 1/2 bardak); 1 ila 12 yaş arasındaki çocuklar, 200 mL (6 oz veya 3/4 fincan);

 

 

Yetişkinler, 250 mL (8 oz veya 1 bardak). Su veya süt, sadece mağdurlar bilinçli ve uyanık ise verilmelidir.
4. Kurbanlar bilinçli ve uyanık ise aktif kömür uygulanabilir. Çocuklar için 15 ila 30 g (1/2 ila 1 oz), yetişkinler için 50 ila 100 g (1-3 / 4 ila 3-1 / 2oz) kullanın, 125 ila 250 mL (1/2 ila 1 bardak) suyun.

 

 

5. Bilinçli ve uyanık kurbanlara saline katartik veya sorbitol vererek atılımı teşvik edin. Çocuklar 15 ila 30 g (1/2 ila 1 oz) katartik gerektirir;Yetişkinler için 50 ila 100 gr (1-3 / 4 ila 3-1 / 2 oz) önerilir.

 

 

6. Bir sağlık kuruluşuna ulaşım

 

 


Karbon disülfid (CS2), ayrıca Karbon Bisülfür olarak adlandırılan, renksiz, toksik, oldukça uçucu ve yanıcı bir sıvı kimyasal bileşik, büyük miktarlardaviskon rayon, selofan ve karbon tetraklorür üretiminde kullanılır; Daha küçük miktarlar çözücü ekstraksiyon işlemlerinde kullanılır veya diğer kimyasalürünlere dönüştürülür, özellikle kauçukların vulkanizasyon hızlandırıcılar veya konsantre cevherler için yüzdürme işlemlerinde kullanılan maddeler.

 

Uzun yıllardır karbon disülfür kükürt buharı ile 750 ° -1000 ° C (1,400 ° -1,800 ° F) sıcaklıklarda reaksiyona girerek üretilmiştir, ancak 20. yüzyılınortalarına gelindiğinde, bu süreç özellikle Amerika Birleşik Devletleri, doğal gazın (esas olarak metan) kükürt ile tepkimesine dayanmaktadır.Yağların, yağların ve balmumlarının çıkarılması için karbon disülfid kullanımı, daha az toksik ve yanıcı olan diğer çözücüler lehine büyük ölçüdekesilmiştir. Suni ipek ve selofan yapımında karbon disülfürün kullanılması, selüloz ve kostik soda ile olan reaksiyonuna bağlı olarak, selüloz film veyalifleri koagüle eden ve serbest bırakılan seyreltik bir sülfürik asit çözeltisine ekstrüde edilebilen selüloz ksantatın kolloidal solüsyonlarını oluşturmak üzere reaksiyonuna bağlıdır. karbon disülfid.

Karbon disülfür sudan daha yoğun ve içinde sadece az çözünür. Kaynama noktası 46.3 ° C (115.3 ° F) ve donma noktası -110.8 ° C'dir (-169.2 ° F); Havadan daha ağır olan buharı olağanüstü rahatlıkla ateşlenir.

 


Kararlılık

 

Kararlı. Son derece yanıcı. Son derece uçucu. Düşük parlama noktası ve çok geniş patlama limitlerini not edin. Isı, sürtünme, çarpma, güneş ışığındankoruyun. Demir varlığında flüor, azid çözeltileri, çinko tozu, sıvı klor ile şiddetli reaksiyona girer. Güçlü oksitleyici maddeler, azidler, alüminyum, çinko ile uyumsuzdur.

 


Kimyasal özellikler
hoş olmayan bir koku ile açık sarı sıvı renksiz

 

 


Kullanımları
Endüstriyel hijyen analizi için uygun

 

 


Kullanımları
Rayon üretiminde, karbon tetraklorür, ksantojenatlar, toprak dezenfektanları, elektronik vakum tüpleri. Fosfor, kükürt, selenyum, brom, iyot, katı yağlar, reçineler, kauçuklar için çözücü.

 

 


Genel açıklama
Güçlü bir hoş koku ile açık sarı uçucu sıvı renksiz berrak. Kaynama noktası 46 ° C Parlama noktası -22 ° F. Geniş buhar / hava konsantrasyon aralığında (% 1 -% 50) yanıcıdır. Buharlar kolayca tutuşur; ortak bir ampulün ısısı yeterli olabilir. Suda çözünmez ve sudan daha yoğun (10.5 lb / gal). Bu nedenle suda durulanır. Buharlar havadan ağırdır. Suni ve selofan üretiminde, flotasyon ajanlarının üretiminde ve solvent olarak kullanılır.

 

 

Hava ve Su Reaksiyonları
Son derece yanıcı. Suda çözünmez.

 

 


Reaktivite Profili
Karbon disülfit son derece düşük bir kendiliğinden tutuşma sıcaklığına (125 ° C) sahiptir. Isındığında alev alabilir veya patlayabilir. Buhar veya sıvının, özellikle paslanmışsa, buhar boruları ile temas ettiğinde tutuştığı bilinmektedir [Anon., J. Roy. Öğr. Chem., 1956, 80, s.664]. Alev, ısı, kıvılcım veya sürtünmeye maruz kaldığında patlama tehlikesi. Şok verildiğinde lityum, sodyum, potasyum veya dinitrojen tetraoksit ile karışımlar patlayabilir. Nitrojen oksit, klor, permanganik asit (güçlü oksitleyici maddeler) ile potansiyel olarak patlayıcı reaksiyon. Buhar, alüminyum tozu veya flor ile temas ettiğinde tutuşur. Azidler, etilamin etilendiamin, etilen imin ile şiddetli reaksiyona girer. Ayrışmaya ısıtıldığında yüksek derecede zehirli kükürt oksit dumanları yayar [Bretherick, 5. baskı, 1995, s. 663]. Sodyum amid, CS2 ile zehirli ve yanıcı H2S gazı oluşturur.

 

 


Sağlık tehlikesi
Malzeme merkezi sinir sistemini, kalp-damar sistemini, gözleri, böbrekleri, karaciğeri ve cildi etkiler. Solunan veya yutulan, buhar veya sıvı olarak deri yoluyla emilebilir. Bir insan için olası oral öldürücü doz, 0.5 kg ile 5 g / kg arasında veya 70 kg (150 lb.) bir kişi için 1 ons ve 1 pint (veya 1 pound) arasındadır. Kronik maruziyetlerde, merkezi sinir sistemi hasar görür ve en sık görülen erken belirtiler olarak görme ve duyusal değişikliklerin bozulmasına yol açar. İnsanlar için en düşük ölümcül doz, 70 kg'lık bir kişi için 14 mg / kg veya 0.98 gram olarak bildirilmiştir. Alkolikler ve nöropsikiyatriksorunlardan muzdarip olanlar özel risk altındadır.

 

 


Yangın tehlikesi
Ateşleme sıcaklığı tehlikeli şekilde düşük: 212F. Buharlar, ayrışmaya ısıtıldığında sıradan ampul ile temas ettirilerek tutuşabilir, Karbon disülfür, yüksek derecede zehirli kükürt oksit dumanları yayar. Ayrışmaya ısıtıldığında, yüksek derecede zehirli kükürt oksit dumanları yayar ve oksitleyici maddelerle kuvvetli bir şekilde reaksiyona girebilir. Hava, pas, halojen, metal azid, metal, oksidanttan kaçının; ısıya veya aleve maruz kaldığında alüminyum, klor, azidler, hipoklorit, etilamin diamin, etilen imin, florin, lityum, potasyum, sezyum, rubidyum ve sodyum, azot oksitler, potasyum, çinko ve (sülfürik asit artı permanganat) metalik azidlerle şiddetli reaksiyona girer ). Uzun süre ayakta durur.

 

 


Arıtma Yöntemleri
Arabirim daha fazla karartma ve son olarak HgSO4 (2.5g / L) çözeltisi ile birlikte 6 saat boyunca cıva ile 6 saat için (sülfür kirlerini çıkarmak için), üç kısım KMnO4 çözeltisi (5g / L) ile 3 saat çalkalayın veya soğuk, doymuş HgCl2. CaCl2, MgS04 veya CaH2 ile kurutun (P2O5 üzerinde geri akışla daha fazla kurutma ile), ardından dağınık ışıkta fraksiyonel damıtma. Alkali metaller, kurutma ajanları olarak kullanılamaz. Aynı zamanda, 3-4 saat süreyle bromin (0.5mL / L) ile bekletilerek, KOH çözeltisi ile hızla çalkalandıktan sonra bakır dönüşleri (reaksiyona girmemiş bromu uzaklaştırmak için) ve CaCl2 ile kurutularak saflaştırılmıştır. CS2, TOKSİK ve son derece YANICIDIR. İyi bir şişede çalışın. Küçük miktarlarda CS2, 45-50 g'lık bir numunenin mekanik çalkalanmasıyla, 35-40o'da 24 saat boyunca 150mL H20 içinde 130 g sodyum sülfür çözeltisi ile saflaştırılmıştır (hidrokarbonların uzaklaştırılması dahil). Sulu sodyum tiyokarbonat çözeltisi reaksiyona girmemiş CS2'den ayrılır, daha sonra 350 g su içinde 140 g bakır sülfat ile soğutulur ve soğutulur. Bakır tiyokarbonatı filtreledikten sonra, içine buhar geçirerek ayrışır. Damıtık H2O'dan ayrılır ve P2O5'ten damıtılır.

 

 

Karbon disülfür nedir?
Saf karbon disülfür tatlı kokan hoş bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. Bununla birlikte, çoğu endüstriyel işlemde genellikle kullanılan saf olmayan karbon disülfür, çürüyen turplar gibi hoş olmayan bir kokuya sahip sarımsı bir sıvıdır. Karbon disülfür oda sıcaklığında buharlaşır ve buhar, havadaki ağırlığın iki katından fazladır. Karbon disülfür havada kolayca patlar ve ateşi de kolayca yakalar.

 

Doğada yeryüzüne salınan gazlarda, örneğin volkanik püskürmelerde veya bataklıklar üzerinde az miktarda karbon disülfür bulunur. Topraktaki mikroorganizmalar da karbon içeren karbon disülfür üretebilir. Ticari karbon disülfür, karbon ve sülfürü çok yüksek sıcaklıklarda birleştirerek yapılır. Bazı endüstriler, suni bir malzeme olarak karbon disülfidi kullanırlar, bu da suni ipek, selofan ve karbon tetraklorür gibi şeyler yapar. Şu anda, bu kimyasalın en büyük kullanıcısı viskon rayon endüstrisidir. Karbon disülfür ayrıca lastiği lastik üretmek için ve bazı pestisitleri yapmak için bir hammadde olarak çözmek için kullanılır.

 

Çevreye girdiğinde karbon disülfitlere ne olur?
Karbon disülfür çevreye bırakıldığında hızla buharlaşır. Doğal işlemlerle havaya salınan karbon disülfid miktarı, doğada bu kadar küçük miktarlarda olduğu için yargılanmak zordur. Bu ayrıca karbon disülfürü izlemeyi ve diğer bileşiklerle temas ettiğinde nasıl davrandığını açıklamayı zorlaştırır. Havadaki ve yüzey sularındaki çoğu karbon disülfür, üretim ve işleme faaliyetlerinden kaynaklanır. Bununla birlikte, kıyı ve okyanus sularında doğal olarak bulunur. Karbon disülfür, ülke çapında bazı EPA araştırma sahalarında yeraltı sularında ve toprakta da bulunmuştur, ancak karbon disülfid içeren araştırma alanlarının sayısı azdır.

 

Çevreye bırakıldıktan sonra karbon disülfür hızla havaya geçer. Havaya girdiğinde, karbon disülfür zemine yakın kalır çünkü etraftaki havadan daha ağırdır. Karbon disülfürün yaklaşık 12 gün sonra daha basit bileşenlere ayrılacağı tahmin edilmektedir. Karbon disülfür toprakta oldukça hızlı bir şekilde hareket eder. Kazara toprağa salınan karbon disülfid normal olarak hızla buharlaşır. Bununla birlikte, karbon disülfür toprağa sıkıca bağlanmadığı için, buharlaşmayan miktar topraktan aşağıya doğru yeraltı suyuna kayabilir. Çok hareketli olduğundan, parçalanabilecek kadar uzun süre toprakta kalması mümkün değildir. Suda çok uzun kalmaz, çünkü birkaç dakika içinde buharlaşır. Ancak, suda çözünmüşse, nispeten stabildir ve kolayca parçalanmaz. Karbon disülfidin suda yaşayan organizmalar tarafından önemli miktarlarda alınmadığı tahmin edilmektedir.

 

Karbon disülfide nasıl maruz kalabilirim?
Hava soluduğunuzda, su içtiğinizde veya içerdiği yiyecekleri yerseniz, karbon disülfür vücudunuza girebilir. Ayrıca, toprak, su veya onu içeren diğer maddelerle deri temasıyla da maruz kalabilirsiniz. Okyanuslar önemli bir doğal kaynaktır. Volkanlar gibi doğal kaynaklardan gelen havada bulunan karbon disülfid miktarı o kadar düşük ki, birçok alanda iyi ölçümler mevcut değildir. Bir ölçüm, bataklıklar tarafından üretilen karbon disülfidin, üst atmosferdeki kükürdün% 8'inden daha azına katkıda bulunduğunu göstermektedir.

 

Az miktarda karbon disülfür havayı buharlaşarak ve çeşitli imalat işlemlerinin bir yan ürünü olarak girebilir. Karbon disülfidin havada ne kadar kaldığı net değildir. Tahminler 1 ila 10 hafta arasında değişir. Karbon disülfide en çok maruz kalan insanlar, üretim süreçlerinde karbon disülfid kullanan bitkilerde çalışanlardır. Maruz kalmanın ana yolu hava ve ikincil olarak deridir. Karbon disülfür de ABD'de bazı içme sularında az miktarda bulunmuştur.

 

Karbon disülfür vücuda nasıl girip çıkabilir?
Çoğu insan onu içeren solunum havası ile karbon disülfide maruz kalmaktadır. Karbon disülfür, akciğerlerinize kolayca ve hızlı bir şekilde kan dolaşımına girer. Karbon disülfit de cildinize cildinize veya kimyasal maddelerle kirlenmiş yiyecekler yiyerek veya içerek girebilir. Karbon disülfürün yaklaşık% 10-30'u, vücudun akciğerin içinden yaprakları emer; İdrarda% 1'den az yapraklar. Emilen karbon disülfidin geri kalanı (% 70-90) vücutta değiştirilir ve vücudunu diğer kimyasallar formunda idrarda bırakır. Az miktarda karbon disülfid de vücudu ter ve tükürükte bırakır.

 

 

Karbon disülfür sağlığımı nasıl etkiler?
Çok yüksek seviyelerde (milyon parça [ppm] hava başına 10.000 parça karbon disülfid), karbon disülfid sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle hayatı tehdit edebilir. Hayvanlarda yapılan çalışmalar, yüksek seviyede karbon disülfürün kalbe zarar verebileceğini göstermektedir. Demiryolu arabası içeren bir kazanın yakınında karbon disülfiti soluyan insanlar, solunum ve bazı göğüs ağrılarında değişiklikler gösterdi. Yaklaşık 8 ppm nefes alan işçiler arasında sinirlerinde çok az değişiklik meydana geldi. Çalışma saatlerinde en az 6 ay boyunca 20 ppm'den fazla nefes alan bazı işçiler baş ağrısı, yorgunluk ve uyku sorunu yaşadı. Ancak, işçiler karbon disülfid dışında başka kimyasallara maruz kalmış olabilir. İşyerinde maruz kalma için geçerli standart, 8 saatlik bir günde 20 ppm ve 5 günlük bir çalışma haftasıdır.

 

Hayvanlarda yapılan çalışmalar, karbon disülfitin beyin, karaciğer ve kalbin normal işlevlerini etkileyebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu çalışmalardaki hayvanların maruz kaldığı havada bulunan havadaki karbon disülfid miktarı, genel halkın genellikle soluduğu hava miktarından çok daha yüksekti. Hayvanların beyinleri, karaciğerleri ve kalpleri, günler, aylar veya yıllar boyunca karbon disülfid içeren hava solumasından sonra etkilenmiştir. Gebe sıçanlar, havada 225 ppm karbon disülfiti soluduktan sonra, bazı yeni doğan fareler öldü veya doğum kusurları geçirdi.

Karbon disülfid ile kontamine olmuş yiyecek veya içecek su tüketen insanlarda sağlık etkileri hakkında bilgi yoktur. Karbon disülfid içeren gıdalarla beslenen hayvanlar karaciğer ve kalp hastalığını geliştirdi ve bazıları anormal davranış gösterdi. Bununla birlikte, bu miktarlar içme suyu kaynaklarında meydana gelenlerden çok daha yüksekti. Gebe hayvanlar diyetlerinde yüksek dozlarda karbon disülfid aldıklarında, bazı yenidoğanların öldüğü veya doğum kusurları olduğu gözlendi.

Dökülen karbon disülfür ile cilt teması, temas bölgesinde yanıklara neden olabilir. Karbon disülfid ile cilt temasının zararlı etkilerini inceleyen çalışmalarda, 14 günden uzun bir süredir karbon disülfid ile yapılan lifleri işleyen bir rayon bitkisindeki işçiler, parmaklarında kabarcıklar geliştirdiler. Tavşanlar kulaklarının tedavi bölgelerinde kabarcıklar ve ülserler geliştirdi.

 

Karbon disülfür çocukları nasıl etkiler?
Karbon disülfürün kendisi, nefes, idrar ve kanda ölçülebilir. Vücutta metabolit denilen diğer kimyasal maddelere ayrılır. Bu maddeler idrarda bulunabilir ve ölçülebilir. Karbon disülfür vücudunuza girdikten sonra, bu maddeler normalden daha yüksek seviyelere ulaşır. İdrarı kullanan bir kimyasal test, bu bozulma maddelerinin karbon disülfit seviyelerinin normalden yüksek olup olmadığını söylemek için yapılabilir. Bu test özel ekipman gerektirir ve doktor ofisinde rutin olarak mevcut değildir. Test, karbon disülfit maruziyetine özgü değildir, çünkü diğer kimyasallar da bu metabolitleri üretebilir. Bu nedenle, maruz kaldığınız karbon disülfid miktarını tam olarak öğrenmek veya zarar görüp görmeyeceğinizi tahmin etmek için kullanılamaz. Ayrıca, test sadece en az 16 ppm'de nefes aldıysanız kullanılabilir; Bu test, karbon disülfide daha uzun süreli maruziyetin belirlenmesi için kullanılabilir. Belirli bir metabolite dayalı ikinci bir test daha duyarlı ve özgündür. Ayrıca özel ekipman gerektirir ve tam olarak ne kadar karbon disülfit maruz kaldığınızı veya zarar görüp görmeyeceğinizi tahmin edemezsiniz. Karbon disülfür vücudu hızla nefes ve idrarda bırakır.

 

 


Aileler karbon disülfüre maruz kalma riskini nasıl azaltabilir?
Federal hükümet, bireyleri yeme, içme veya soluma karbon disülfidinin olası sağlık etkilerinden korumak için düzenlemeler koymuştur. EPA, vücudunuza her gün vücut ağırlığınızın kilogramı başına 0.1 mg (miligram) karbon disülfide eşit bir miktarın, önemli (kansersiz) zararlı sağlık etkilerine yol açmayacağını öne sürmüştür.

 

İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (OSHA) işyerinde karbon disülfür seviyelerini düzenler. OSHA, çalışma odası havasının, çalışma haftasında ardı ardına 5 gün boyunca 8 saatlik bir çalışma vardiyasında ortalama 20 ppm'den fazla karbon disülfid içermemesini gerektirir.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), ortalama çalışma odacığının karbon disülfid düzeylerinin 10 saatlik bir süre boyunca 1 ppm'yi geçmemesini tavsiye etmektedir.

 

Açıklama
Karbon disülfür, karbon ve sülfürü çok yüksek sıcaklıklarda birleştirerek ticari kullanım için üretilmiştir. 1800'lü yıllardan beri yağlar, kauçuklar, fosfor, kükürt ve diğer elementleri çözme yeteneği gibi birçok kullanışlı özelliği nedeniyle önemli bir endüstriyel kimyasal olmuştur. Yağ-çözücü özellikleri aynı zamanda yağları, lakları ve kafurları hazırlarken vazgeçilmez kılar; petrol jölesi ve parafin arıtılmasında; ve kemiklerden, palmstonelardan, zeytinlerden ve paçavralardan yağ çıkarırken. Aynı zamanda tropik ağaçlardan Hindistan kauçuk sapının işlenmesinde de kullanılmıştır. Tüm bu ekstraksiyon işlemlerinde, artık diğer çözücülerle değiştirilmiştir.

 

Karbon disülfürün en önemli endüstriyel kullanımı rejenere selüloz rayonun (viskoz işlemiyle) ve selofanın üretiminde olmuştur. Karbon disülfid için bir başka başlıca endüstriyel kullanım, karbon tetraklorür üretimi için bir besleme stoğu olmuştur. Ayrıca, taze meyveyi nakliye sırasında, gıda ambalajı için yapıştırıcılarda ve büyüme inhibitörlerinin çözücü ekstraksiyonunda böcek ve mantardan korumak için kullanılmıştır.

Karbon disülfid, vulkanizasyon ve kauçuk ve kauçuk aksesuarların üretimi dahil olmak üzere diğer endüstriyel uygulamalar için oldukça uygundur; reçinelerin, ksantanların, tiyosiyanatların, kontrplak yapıştırıcıların ve yüzdürme ajanlarının üretimi; öncelikle vinil klorürün rayon ve polimerizasyon inhibisyonunun imalatında çözücü ve eğirme-çözeltisi uygulamaları; hidrokarbonların dönüştürülmesi ve işlenmesi; petrol kuyusu temizliği; elektro kaplamada değerli metallerin parlatılması; metalden pas ayrılması; ve atık su ve diğer ortamlardan metallerin ve diğer elementlerin çıkarılması ve geri kazanımı. Tarımda karbon disülfid, depolanmış tahıldaki böcekleri kontrol etmek için fumigant olarak ve atların midelerinden ve ektoparazitlerden domuzdan larva enfestasyonlarını ortadan kaldırmak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. ABD'de tahıl fumigantı olarak karbon disülfür kullanımı 1985'ten sonra gönüllü olarak iptal edildi.

 

Fiziki ozellikleri
Saf karbon disülfür, kloroformun kokusu gibi hoş bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. Genellikle laboratuvar ve endüstri işlemlerinin çoğunda kullanılan saf olmayan karbon disülfür, 0.016 ila 0.42 ppm'de saptanabilen güçlü, anlaşılmaz bir lahana benzeri kokusu olan hafifçe soluk sarı bir sıvıdır. Oldukça kırıcıdır. Suda biraz çözünür. Susuz metanol, etanol, eter, benzen, kloroform, karbon tetraklorür ve yağlarla karışabilir.

 

Erime Noktası: -111.5 ° C

Kaynama Noktası: 46,5 ° C

Özgül Ağırlık: 1.2632

Buhar yoğunluğu: 2.67

Parlama Noktası: -30 ° C

1 ppm = 3,11 mg / m3

 

Kimyasal özellikler
Çok yanıcı, çok düşük parlama noktası.

 

Karbon disülfür kolayca hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur ve kolayca ateş yakar; Isıya, aleve, kıvılcımlara veya sürtünmeye maruz kaldığında tehlikeli olabilir. Buharlar sıradan bir ampulle temas ettirilerek tutuşabilir. Güçlü oksitleyicilerle uyumsuz veya reaktiftir; sodyum, potasyum ve çinko gibi kimyasal olarak aktif metaller; azidler; pas; halojen; ve aminler. Isıya veya aleve maruz kaldığında, karbon disülfür klor, azid, etilamin diamin, etilen imin, flor, nitrik oksit ve çinko ile şiddetli reaksiyona girer. Ayrışmaya ısıtıldığında, yüksek derecede zehirli dumanlar çıkarır; Oksitleyici maddelerle kuvvetlice reaksiyona girebilir.

SAĞLIK ETKİLERİ

Karbon disülfür vücuda girdikten sonra diğer kimyasal maddelere ayrılır. Tıbbi testler idrar ve kandaki bu maddelerin düzeylerini ölçebilir, ancak testler toplam maruziyetin güvenilir göstergeleri değildir.

Akut etkiler: Çok yüksek seviyelerde, karbon disülfid sinir sistemi veya kalp üzerindeki etkileri nedeniyle hayatı tehdit edici olabilir. Maruz kalma, soluma, cilt yoluyla emilim, yutma veya cilt veya göz teması yoluyla olabilir. Akut zehirlenmede, alkolik zehirlenmeye benzeyen merkezi sinir sisteminin erken uyarımı, ardından depresyon, stupor, huzursuzluk, bilinç kaybı ve olası ölümler görülür. İyileşme olursa narkoz, bulantı, kusma ve baş ağrısı oluşabilir.

Kronik etkiler: Kronik zehirlenmelerde, ciltteki sürünme hissi, ağırlık ve soğukluk hissi ve nesnelerin belirsiz görünmesi için "örtme" gibi duyumsal değişiklikler vardır. Maruz kalma, nefes, göğüs ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, ellerde veya ayaklarda duyu kaybı, göz problemleri, ciltte kabarcıklar, kronik yorgunluk, hafıza kaybı, kişilik değişiklikleri, sinirlilik, baş dönmesi, anoreksi, kilo kaybı, psikozda değişikliklere neden olabilir. , polinöropati, gastrit, böbrek ve karaciğer hasarı, dermatit, zihinsel bozulma, Parkinson felci ve delilik.

Karbon disülfür gelişmekte olan fetüse zarar verebilir. Erkeklerde ve kadınlarda doğurganlığı azaltabilir, sperm anormalliklerine ve spontan abortuslara neden olabilir.

 

Vücuda girme
İnsanların maruz kaldığı karbon disülfüre maruz kalma yolları inhalasyon, yutma ve cilt temasıdır.

 

 

Poz
Karbon disülfide en çok maruz kalan insanlar, üretim süreçlerinde karbon disülfid kullanan bitkilerde çalışanlardır. Endüstriyel işlemlerden kaynaklanan karbon disülfür salınımları neredeyse tamamen havaya; Bu sitelere yakın bireyler ortaya çıkabilir. Maruziyet, solunan havanın, içme suyunun veya onu içeren yiyeceklerin tüketilmesinden kaynaklanabilir. İnsanlar ayrıca toprak, su veya karbon disülfid içeren diğer maddelerle deri temasıyla da açığa çıkabilir.

 

Sağlık kuralları

 


Maksimum zaman ağırlıklı ortalama TWA: 10 ppm 31 mg / m <3

 

Zararlı: Konsantrasyon kesme seviyesi:% 0,20 ağırlık / ağırlık

Toksik: Konsantrasyon kesme seviyesi:% 1 ağırlık / ağırlık

Tahriş edici: konsantrasyon kesme seviyesi:% 20 ağırlık / ağırlık

 

ÇEVRE ETKİLERİ

Akut (kısa süreli) ekolojik etkiler: Akut toksik etkiler, hayvanların, kuşların veya balıkların ölümünü ve bitkilerde ölüm veya düşük büyüme oranını içerebilir. Akut etkiler, hayvanların veya bitkilerin zehirli kimyasal maddelere maruz kalmasından iki ila dört gün sonra görülür. Karbon disülfid, sudaki yaşam için ılımlı akut toksisiteye sahiptir. Karbon disülfürün bitkilere, kuşlara veya kara hayvanlarına kısa süreli etkileri konusunda herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Kronik (uzun süreli) ekolojik etkiler: Kronik toksik etkiler arasında kısalmış yaşam süresi, üreme sorunları, düşük doğurganlık ve görünüm veya davranış değişiklikleri olabilir. Kronik etkiler, ilk maruziyet (ler) ten sonra toksik kimyasallara kadar görülebilir. Karbon disülfür, sudaki yaşam için yüksek kronik toksisiteye sahiptir. Karbon disülfürün bitkilere, kuşlara veya kara hayvanlarına uzun vadeli etkileri hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır.

 

Çevreye giriş
Karbon disülfür çevreye bırakıldığında hızla buharlaşır. Karbon disülfür suda çok uzun süre çözünmez ve aynı zamanda topraklarda hızla hareket eder.

 

Karbon disülfür, atmosferdeki hidroksil (OH) radikali ile, O2 konsantrasyonuna ve toplam basınca bağlı olarak etkin hız sabiti ile reaksiyona girer. Bir hava atmosferindeki literatür hız sabitine dayanarak, OH radikali ile reaksiyonundan dolayı hesaplanan karbon disülfid'in hesaplanan yarı ömrü yaklaşık 8 gündür. Reaksiyon ürünleri arasında karbonil sülfür ve sülfür dioksit bulunur.

Karbon disülfür suda 2 yıldan daha az bir yarı ömür ile kalıcı değildir. Karbon disülfidin yaklaşık% 99,8'i sonunda havaya karışacaktır; Geri kalanlar suda bitecek.

 

Nerede biter
Karbon disülfürün kendi başına, normalde çevrede bulunan seviyelerde çevresel zararlara neden olması muhtemel değildir. Karbon disülfür, havada bulunan diğer uçucu organik maddelerle reaksiyona girdiğinde fotokimyasal smog oluşumuna katkıda bulunabilir.

 

Çoğu organizmada biyoakümülasyon, metabolizma ve hızlı bir şekilde karbon disülfid atılımı ile sınırlıdır. Gıda zincirindeki biyoakümülasyonun düşük olması beklenir.

 

Karbon disülfür (CS2)
Kömür katranında ve ham petrolde çok az miktarda karbon disülfür oluşur. Karbon disülfür, anaerobik biyobozunmanın doğal bir ürünüdür ve okyanus ve kara kütlelerinin yanı sıra jeotermal kaynaklardan atmosfere salınır. Okyanusun ana karbon disülfid kaynağı olduğu görülmektedir. Yüksek biyolojik aktiviteye sahip kıyı ve bataklık alanları da önemli kaynaklardır. Karbon disülfür atmosferdeki hidroksil radikaliyle (), O2 konsantrasyonuna ve basıncına bağlı olarak etkin hız sabiti ile reaksiyona girer. Literatür oranı sabitine dayanarak, hidroksil radikali ile reaksiyonundan dolayı tahmini karbon salınım ömrü yaklaşık 12 gündür. Karbon disülfid, bitkilerin metabolik süreçleri, hayvan dışkısının çürütülmesi, yanardağlardan ve aynı zamanda petrol ve gaz işlemenin bir yan ürünü gibi çeşitli kaynaklar aracılığıyla doğal olarak atmosfere salınır.

 

 


FİZİKSEL DURUM; GÖRÜNÜM:
KAREKTERİSTİK KOKULU, MOBİL, RENKSİZ VOLATİL SIVI.

 

 

FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
Buhar, havadan ağırdır ve zeminde dolaşabilir; uzak ateşleme mümkündür. Akış, çalkalama vb. Sonucunda elektrostatik yükler oluşturulabilir.

 

 

KİMYASAL TEHLİKELER:
Şok, sürtünme veya sarsıntı halinde patlayabilir. Isıtmada patlayabilir. Madde, kendiliğinden hava ile temas ettiğinde ve sıcak yüzeylerle temas ettiğinde zehirli dumanlar çıkartabilir (bkz. ICSC # 0074). Yangın ve patlama tehlikesi oluşturan oksitleyicilerle şiddetli reaksiyona girer. Bazı plastik, kauçuk ve kaplama biçimlerine saldırır.

 

 

MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ (OEL'ler):
TLV: 10 ppm; TWA (cilt) olarak 31 mg / m3

 

 


MARUZ KALMANIN YOLLARI:
Bu madde, solunduğunda, deri yoluyla ve yutma yoluyla vücuda emilebilir.

 

 

TENEFÜS ETME RİSKİ:
Bu maddenin 20 ° C'de buharlaşmasında, havanın zararlı bir şekilde kirlenmesine çok hızlı bir şekilde ulaşılabilir.

 

 

KISA SÜRELİ MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Bu madde gözleri, cildi ve solunum sistemini tahriş eder. Sıvı yutulması, akciğerlere kimyasal pnömonit riski ile aspirasyona neden olabilir. Bu madde merkezi sinir sistemi üzerinde etkilere neden olabilir. Maruz kalma bilincin azalmasına neden olabilir. TLV'nin üzerinde maruz kalma, ölüme neden olabilir. Notları görmek.

 

 

UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Deri ile tekrarlanan veya uzun süreli temas, dermatite yol açabilir. Bu madde, kardiyovasküler ve merkezi sinir sistemi üzerinde, koroner kalp hastalığı ve ağır nörodavranışsal etkiler, polinörit, psikozlar ile sonuçlanabilecek etkilere sahip olabilir (bkz. Notlar). Hayvan testleri bu maddenin insan üremesi üzerine muhtemelen toksik etkilere neden olduğunu göstermektedir.

 

Karbon disülfid (CS2) bugünün endüstriyel süreçlerinin çoğunda hayati bir rol oynamaktadır. Çiftçilerin verimi artırmalarına izin veren bazı fungisitler ve toprak fümigantları dahil olmak üzere tarımsal kimyasalların üretiminde ana yapı taşıdır. Aynı zamanda madencilikte kullanılan ksantanlar, giyimlerde kullanılan rayon ve kauçuk vulkanizasyonda kullanılan hızlandırıcılar gibi endüstriyel kimyasalların üretilmesinde de kullanılır. CS2 aynı zamanda çeşitli farmasötik ürünlerin üretiminde de tüketilmektedir ve yağlar, mumlar, kükürt ve sülfür bileşikleri için etkili bir çözücüdür. Mutfak süngerleriniz bile CS2 kullanılarak üretilir.

Güçlü, anlaşılmaz bir kokusu olan berrak, renksiz bir sıvı. Karbon disülfür 1796'da keşfedilmiştir. Bir zamanlar evler, ahşap objeler ve kitaplar için bir fümigant olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, artık boyalar, vernikler, plastikler ve kauçukların yanı sıra lekelenmiş metalleri yumuşattığı için tavsiye edilmemektedir. Aynı zamanda insanlar için çok zehirlidir.

CS2 veya disülfid, karbon olarak da bilinen karbon disülfid, diğer metal olmayan sülfitler olarak bilinen inorganik bileşiklerin sınıfına aittir. Bunlar, oksijene bağlanmış en ağır atomun, diğer metal olmayanların sınıfına ait olduğu, -2'lik bir oksidasyon durumundaki bir kükürt atomunu içeren inorganik bileşiklerdir. Dışkı ve tükürük gibi çoklu biyofluidlerde karbon disülfür tespit edilmiştir. Hücre içerisinde, karbon disülfid esas olarak sitoplazmada yer alır. İnsan vücudunun dışında karbon disülfür, sarımsak ve shiitake'de bulunabilir. Bu karbon disülfidi bu gıda ürünlerinin tüketimi için potansiyel bir biyobelirteç yapar. Karbon disülfür potansiyel olarak toksik bir bileşiktir. Karbon disülfür, çölyak hastalığı dahil olmak üzere doğuştan gelen metabolik bozukluklara bağlanmıştır.

Karbon Disülfür çoğu hacimde genellikle hemen mevcuttur. Yüksek saflık, mikron altı ve nanopowder formları düşünülebilir. American Elements, Mil Spec (askeri sınıf) dahil olmak üzere, uygulanabilir olduğunda birçok standart kaliteye; ACS, Reaktif ve Teknik Sınıf; Gıda, Tarım ve İlaç Sınıfı; Optik Sınıf, USP ve EP / BP (Avrupa Farmakopesi / İngiliz Farmakopesi) ve geçerli ASTM test standartlarını takip eder. Tipik ve özel ambalajlar mevcuttur.

 


Karbon disülfür, oldukça refraktif, hareketli ve çok yanıcı bir sıvıdır. En saf distilatlar tatlı bir kokuya sahiptir. Bununla birlikte, her zamanki ticari ve reaktif karbon disülfür dereceleri kötü kokuludur. Karbon dioksit ve sülfür dioksit oluşturmak için mavi bir alevle yanar. Sıvı karbon disülfür bazı plastik, kauçuk ve kaplama biçimlerine saldıracaktır, ancak sıradan sıcaklıklarda ticari yapı malzemelerinin çoğu için aşındırıcı değildir. Suda, alkolde, yağda, kloroformda ve eterde karışabilir.

 

Karbon disülfür, atmosferdeki hidroksil (OH) radikali ile, O2 konsantrasyonuna ve toplam basınca bağlı olarak etkin hız sabiti ile reaksiyona girer. Bir hava atmosferinde, literatür hız sabitine dayanarak, hesaplanan yarı-ömür ve OH radikali ile reaksiyonundan ötürü karbon disülfidin ömrü, sırasıyla yaklaşık 8 gün ve 12 gündür. Reaksiyon ürünleri arasında karbonil sülfür ve kükürt dioksit bulunur.

Karbon disülfür, suni ipek viskoz elyaflarının hazırlanmasında ve lipitler, fosfor, sülfür, selenyum, brom, iyot, kauçuk, reçineler ve mumlar için bir çözücü olarak kullanılır. Karbon disülfür aynı zamanda karbon tetraklorür, selofan, yüzdürme maddeleri, ksantojenatlar ve çok sayıda başka kimyasalların üretiminde de kullanılır. Kaliforniya'da karbon disülfid emisyonları bildiren başlıca sabit kaynaklar sıhhi hizmetler, gaz üretimi ve dağıtımı ve su taşımacılığı hizmetleridir.

Saf Karbon disülfür hoş bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. Bununla birlikte, genellikle sarı bir renk ve daha az hoş bir koku veren kirlilikler içerir. Karbon disülfür sıvı kolayca buharlaşır. Gazı yüksek konsantrasyonlarda patlayıcıdır. Karbon disülfür, uçucu organik bileşikler olarak bilinen bir grup kimyasaldan biridir.

Karbon disülfit esas olarak selofan, suni ipek ve viskoz gibi sentetik liflerin üretiminde kullanılır. Kauçuk, zirai ve diğer kimyasalların üretiminde de kullanılır ve solvent olarak kullanılır (özellikle petrol endüstrisinde). Doğal olarak meydana gelen Karbon disülfür, kara, okyanus ve atmosfer arasındaki kükürt değişiminin küresel döngüsünde önemli bir rol oynar.

 

Çevreyi nasıl etkileyebilir?
Buharlaşmasının kolaylaşması nedeniyle, karbon disülfid salınımları sonuçta ortaya çıkar. Hızlı bir şekilde parçalanır ve bu nedenle taşınmaz veya biriktirilmez. Sadece çok yüksek konsantrasyonlar, tahliyesinin yakınında çevreye zarar verebilir. Bir VOC olarak, karbon disülfit, ürün ve materyallere zarar verebilecek zemin seviyesindeki ozonun oluşumunda rol oynayabilir. Karbon disülfür kirliliğinin küresel çevre üzerinde herhangi bir etkisinin olması muhtemel değildir.

 

 

Ona maruz kalmak insan sağlığını nasıl etkiler?
Karbon disülfür maruziyeti esas olarak mesleki ortamlarda ortaya çıkar ve vücut içine karbon disülfit buharları içeren hava soluması, kontamine su veya yiyeceklerin yutulması veya toprak, su veya karbon disülfür içeren maddeler ile dermal temas yoluyla vücuda girebilir. Karbon disülfür içeren havanın solunması, göğüs ağrıları, kas ağrısı, ellerde ve ayaklarda his kaybı, hafıza kaybı, kilo kaybı ve karaciğer ve böbrek hasarı gibi bir dizi olumsuz sağlık etkisine yol açabilir. Maruziyet, hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlığı da etkileyebilir. Yüksek düzeyde karbon disülfürün solunması ve uzun süre maruz kalması, kalp ve merkezi sinir sistemine zarar verebilir ve aşırı durumlarda ölümle sonuçlanabilir. Karbon disülfürün sindirilmesi, sindirim sisteminin tahriş olmasına ve inhalasyondan kaynaklananlara benzer etkilere neden olabilir. Karbon disülfür ile dermal temas cilt tahrişine ve duyarlılaşmasına neden olabilir. Yüksek konsantrasyonlara maruz kalmak cilt yanıklarına neden olabilir. Ciltte adsorbe edilirse, inhalasyon için benzer semptomlar oluşabilir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, karbon disülfitleri insanlara karsinojenisitesi açısından sınıflandırmamıştır. Bununla birlikte, normal arka plan seviyelerinde karbon disülfüre maruz kalmak, insan sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip değildir.

 

 

Potansiyel etkileri sınırlamak için hangi adımlar atılıyor?
Karbon disülfür salınımı, Birleşik Krallık Kirliliği, Önleme ve Kontrol (PPC) Yönetmelikleri ile kontrol edilir. Bir VOC olarak, havadaki seviyeler de Birleşik Krallık Ulusal Hava Kalitesi Stratejisi ile düzenlenmektedir. Avrupa seviyesinde, karbon disülfid seviyeleri, organik (karbon içeren) çözücüler (1999/13 / EC) kullanan tesisatlardan VOC emisyonları hakkında AB Direktifi ile düzenlenir. Uluslararası olarak, karbon disülfür salınımları, sınır ötesi harekât ve tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili Basel Sözleşmesi ile kontrol edilmektedir.

 

Karbon disülfür, doğal olarak çeşitli doğal kaynaklardan çevreye salınmaktadır: topraklar, bataklıklar ve kıyı bölgeleri, en büyük biyojenik kaynaklar olma eğilimindedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, salımların% 40'ı ve muhtemelen% 80'i doğal ve biyojenik aktivitenin bir sonucudur (Concise International Chemical Assessment Document 46, Carbon Disulfide, WHO 2002).

· Karbon disülfid, viskon rayon liflerinin üretimi gibi bazı endüstriyel işlemlerden de açığa çıkar. Karbon tetraklorür ve selofan üretiminde de kullanılır. Karbon disülfür kauçuk, kükürt, yağlar, reçineler ve mumlar için bir çözücü olarak kullanılır ve depolanmış tahılda toprak fümigasyonu ve böcek kontrolü için kullanılır. Birçok endüstriyel süreç, kömür yakıtlı fırınlar ve petrol rafinasyonu dahil olmak üzere bir yan ürün olarak karbon disülfid üretmektedir. Karbon disülfür de sigara dumanında bulunur.

· ABD ortam havasında (24 saatlik numuneler) 2009 yılında ölçülen karbon disülfid konsantrasyonları, ortalama 0.34 ppb'dir ve 41.4 ppb'ye kadar çıkmıştır. Buna karşılık, Fort Worth Doğal Gaz Hava Kalitesi Araştırması Şehri İç Hava İzleme Raporunda rapor edilen 24 saatlik karbon disülfid konsantrasyonları ortalaması 0,248 ila 1,64 ppb, ortalama 0,24 ppb idi. Böylece, Fort Worth'da ölçülen konsantrasyonlar ulusal ortalama verilerden daha düşük görünmektedir.

· Soluma yoluyla karbon disülfit maruziyetine yönelik kronik toksisite değerleri, mesleki epidemiyolojik çalışmalarda gözlemlenen sinir sistemi üzerindeki etkilere dayalı olarak çeşitli kurumlar tarafından geliştirilmiştir. Risk seviyeleri 300 ppb'lik ATSDR değerinden 20.000 ppb'lik OSHA'nın izin verilen maruz kalma seviyesine kadar değişir.

· Fort Worth League of Neighbours tarafından yapılan ve henüz yayınlanmamış bir çalışmaya ilişkin bir gazete makalesi "Lig araştırıcıları, OSHA'nın karbon disülfidine maruz kalma riskini ölçmek için bir standart belirlediğini rapor ettiler. Bulgular, OSHA'nın yetişkinler için kısa vadeli sağlık ölçütlerinden birkaç kat fazladır "dedi. Sadece bu çalışmada ölçülen konsantrasyonları ve bu makalede sözü edilen "sağlık benliği" nin kimliğine dair spekülasyonlar yapabilmemize rağmen, OSHA'nın karbon disülfid için kabul edilebilir 30 dakikalık pik konsantrasyonunun 30.000 ppb olduğunu ve bunun maksimum pik konsantrasyonu 100.000 ppb'dir. Bu değerlerden "birkaç kat daha yüksek", bu nedenle, 2009'da ABD'de herhangi bir yerde ölçülen en yüksek konsantrasyondan binlerce kat daha yüksek, 90.000 ila 300.000 ppb arasında olacaktır ve bugüne kadar bildirilen en yüksek konsantrasyondan yüzbinlerce kat daha fazladır. Fort Worth şehri.

 

Uygulamalar
Kauçuk ve kimyasallar üretmek için, elektronik vakum tüplerinde, karbon tetraklorür üretiminde, rayon, toprak dezenfektanları, bir çözücü olarak, suni ipek, selofan ve karbon tetraklorür imalatında kullanılır. Ksantanların üretiminde kullanılır. Ayrıca kauçuk vulkanizasyon üretimi için bir reaksiyon maddesi olarak kullanılır. hızlandırıcılar ve toprak sterilizatörleri. Yağlar, mumlar, kükürt ve sülfür bileşikleri için etkili bir çözücüdür. Karbon disülfür ve karbon dioksit, fonksiyonel polimerler için kaynak olarak hareket eder. Ayrıca heterosiklik bileşiklerin sentezi için de yararlıdır.
 

 

 

Properties of carbon disulfide

 

Molecular Formula:CS2
Molecular Weight:76.131 g/mol

 

 


Carbon disulfide is a colorless volatile liquid with the formula CS2. The compound is used frequently as a building block in organic chemistry as well as an industrial and chemical non-polar solvent. It has an "ether-like" odor, but commercial samples are typically contaminated with foul-smelling impurities.Occurrence, manufacture, properties Small amounts of carbon disulfide are released by volcanic eruptions and marshes. CS2 once was manufactured by combining carbon (or coke) and sulfur at high temperatures.

 

C + 2S → CS2

A lower-temperature reaction, requiring only 600 °C, utilizes natural gas as the carbon source in the presence of silica gel or alumina catalysts:

 

2 CH4 + S8 → 2 CS2 + 4 H2S
The reaction is analogous to the combustion of methane.

 

Global production/consumption of carbon disulfide is approximately one million tonnes, with China consuming 49%, followed by India at 13%, mostly for the production of rayon fiber. United States production in 2007 was 56,000 tonnes.

 

Solvent
Carbon disulfide is a solvent for phosphorus, sulfur, selenium, bromine, iodine, fats, resins, rubber, and asphalt. It has been used in the purification of single-walled carbon nanotubes.

 

 

Reactions
CS2 is highly flammable:

 

 

CS2 + 3 O2 → CO2 + 2 SO2
It is isoelectronic with carbon dioxide but it is more reactive toward nucleophiles and more easily reduced. These differences in reactivity can be attributed to the weaker π donor-ability of the sulfido centers, which renders the carbon more electrophilic. Amines afford dithiocarbamates:

 

2 R2NH + CS2 → [R2NH2+][R2NCS2-]

Xanthates form similarly from alkoxides:

RONa + CS2 → [Na+][ROCS2-]

This reaction is the basis of the manufacture of regenerated cellulose, the main ingredient of viscose, rayon and cellophane. Both xanthates and the related thioxanthates (derived from treatment of CS2 with sodium thiolates) are used as flotation agents in mineral processing.

Sodium sulfide affords trithiocarbonate:

 

Na2S + CS2 → [Na+]2[CS32-]
Carbon disulfide does not hydrolyze readily, although the process is catalyzed by an enzyme carbon disulfide hydrolase.

 

Reduction of carbon disulfide with sodium affords sodium 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate together with sodium trithiocarbonate:

 

4 Na + 4 CS2 → Na2C3S5 + Na2CS3
Chlorination
Chlorination of CS2 is the principal route to carbon tetrachloride:

 

 

CS2 + 3 Cl2 → CCl4 + S2Cl2
This conversion proceeds via the intermediacy of thiophosgene, CSCl2.

 

 

Coordination chemistry
CS2 is a ligand for many metal complexes, forming pi complexes. One example is CpCo(η2-CS2)(PMe3)

 

 

 

Polymerization
CS2 polymerizes upon photolysis or under high pressure to give an insoluble material called "Bridgman's black", named after the discoverer of the polymer,

 

Percy Williams Bridgman. Trithiocarbonate (-S-C(S)-S-) linkages comprise, in part, the backbone of the polymer, which is a semiconductor.

 

Uses
The principal industrial uses of carbon disulfide, consuming 75% of the annual production, are the manufacture of viscose rayon and cellophane film. It is also a valued intermediate in chemical synthesis of carbon tetrachloride. It is widely used in the synthesis of organosulfur compounds such as metam sodium, xanthates, dithiocarbamates, which are used in extractive metallurgy and rubber chemistry.

 

 

Niche uses
It can be used in fumigation of airtight storage warehouses, airtight flat storages, bins, grain elevators, railroad box cars, shipholds, barges and cereal mills. Carbon disulfide is also used as an insecticide for the fumigation of grains, nursery stock, in fresh fruit conservation and as a soil disinfectant against insects and nematodes.

 

 

Health effects
Carbon disulfide is highly toxic. It has been linked to both acute and chronic forms of poisoning. To identify the effects of carbon disulfide, it is necessary to confirm exposure, compatible signs and symptoms, and exclude other health conditions, as its effects are non-specific. Typical recommended TLV is 30 mg/m3, 10 ppm. Symptoms include tingling or numbness, "cramps, muscle weakness, pain, distal sensory loss, and neurophysiological impairment".

 

Occupational exposure to carbon disulfide is associated with cardiovascular disease, in particular: stroke

 


Application
Carbon disulfide may be used in the xanthogenation of cellulose and in the synthesis of poly(ethylene trithiocarbonate) and dithiocarbamates.It can also generate 1,3-dithiolium carbenes via cycloaddition with acetylenes.

 

 

General description
Carbon disulfide is a highly volatile, flammable liquid with low ignition temperature. It is an important raw material for preparing viscose rayon and cellophane film.C2S may undergo hydrolysis catalyzed by nanosized titania and zirconia to form CO2 and H2S

 

 


General Description
A clear colorless to light yellow volatile liquid with a strong disagreeable odor. Boiling point 46° C. Flash point -22°F. Flammable over a wide vapor/air concentration range(1%-50%). Vapors are readily ignited; the heat of a common light bulb may suffice. Insoluble in water and more dense (10.5 lb / gal) than water. Hence sinks in water. Vapors are heavier than air. Used in the manufacture of rayon and cellophane, in the manufacture of flotation agents and as a solvent.

 

 


Air & Water Reactions
Highly flammable. Insoluble in water.

 

Fire Hazard

Ignition temperature dangerously low: 212F. Vapors may be ignited by contact with ordinary light bulb, when heated to decomposition, it emits highly toxic fumes of oxides of sulfur. When heated to decomposition, emits highly toxic fumes of sulfur oxides and can react vigorously with oxidizing materials. Avoid air, rust, halogens, metal azides, metals, oxidants; when exposed to heat or flame reacts violently with aluminum, chlorine, azides, hypochlorite, ethylamine diamine, ethylene imine, fluorine, metallic azides of lithium, potassium, cesium, rubidium and sodium, nitrogen oxides, potassium, zinc and (sulfuric acid plus permanganate). Decomposes on standing for a long time.

Health Hazard

The material affects the central nervous system, cardiovascular system, eyes, kidneys, liver, and skin. It may be absorbed through the skin as a vapor or liquid, inhaled or ingested. The probable oral lethal dose for a human is between 0.5 and 5 g/kg or between 1 ounce and 1 pint (or 1 pound) for a 70 kg (150 lb.) person. In chronic exposures, the central nervous system is damaged and results in the disturbance of vision and sensory changes as the most common early symptoms. Lowest lethal dose for humans has been reported at 14 mg/kg or 0.98 grams for a 70 kg person. Alcoholics and those suffering from neuropsychic trouble are at special risk.

Reactivity Profile

CARBON DISULFIDE has an extremely low autoignition temperature (125°C). May ignite or even explode when heated. The vapor or liquid has been known to ignite on contact with steam pipes, particularly if rusted [Anon., J. Roy. Inst. Chem., 1956, 80, p.664]. Explosion hazard when exposed to flame, heat, sparks or friction. Mixtures with lithium, sodium, potassium or dinitrogen tetraoxide may detonate when shocked. Potentially explosive reaction with nitrogen oxide, chlorine, permanganic acid(strong oxidizing agents). Vapor ignites in contact with aluminum powder or fluorine. Reacts violently with azides, ethylamine ethylenediamine, ethylene imine. Emits highly toxic fumes of oxides of sulfur when heated to decomposition

 

 

Firefighting
If the vapor concentration exceeds 2 percent by volume or is unknown, self-contained breathing mask with full face should be used by all persons entering contaminated area. Wear special protective clothing. Isolate for 1/2 mile in all directions if tank car or truck is involved in fire.

 

Use dry chemical, carbon dioxide or other inert gas. Cooling and blanketing with water spray is effective in case of fires in metal containers or tanks to help prevent reignition by hot surfaces. Foam is ineffective.

 


Signs and Symptoms of Acute Carbon Disulfide Exposure: Acute exposure to carbon disulfide primarily affects the central nervous system producing signs and symptoms that may include headache, dizziness, difficulty swallowing, nervousness, tremors, mental depression, delirium, psychosis, convulsions, paralysis, and coma. Nausea, vomiting, cyanosis (blue tint to skin and mucous membranes), hypothermia (low body temperature), and peripheral vascular collapse may also occur. Respiratory effects include coughing, dyspnea (shortness of breath), and respiratory failure. Carbon disulfide is a strong skin irritant; dermal exposure may result in severe burns. Eye exposure may cause degeneration of the retina and optic nerve. Pupils may be dilated.

 

Emergency Life-Support Procedures: Acute exposure to carbon disulfide may require decontamination and life support for the victims. Emergency personnel should wear protective clothing appropriate to the type and degree of contamination. Air-purifying or supplied-air respiratory equipment should also be worn, as necessary. Rescue vehicles should carry supplies such as plastic sheeting and disposable plastic bags to assist in preventing spread of contamination.

 

Inhalation Exposure:
1. Move victims to fresh air. Emergency personnel should avoid self-exposure to carbon disulfide.
2. Evaluate vital signs including pulse and respiratory rate, and note any trauma. If no pulse is detected, provide CPR. If not breathing, provide artificial . If breathing is labored, administer oxygen or other respiratory support.

 

 

3. Obtain authorization and/or further instructions from the local hospital for administration of an antidote or performance of other invasive procedures.
4. Transport to a health care facility.

 

 

Dermal/Eye Exposure:
1. Remove victims from exposure. Emergency personnel should avoid self- exposure to carbon disulfide.
2. Evaluate vital signs including pulse and respiratory rate, and note any trauma. If no pulse is detected, provide CPR. If not breathing, provide artificial respiration. If breathing is labored, administer oxygen or other respiratory support.

 

 

3. Remove contaminated clothing as soon as possible.
4. If eye exposure has occurred, eyes must be flushed with lukewarm water for at least 15 minutes.
5. Wash exposed skin areas three times. Wash initially with soap and water follow with an alcohol wash, then wash again with soap and water.
6. Obtain authorization and/or further instructions from the local hospital for administration of an antidote or performance of other invasive procedures.
7. Transport to a health care facility.

 

 

Ingestion Exposure: 
1. Evaluate vital signs including pulse and respiratory rate, and note any trauma. If no pulse is detected, provide CPR. If not breathing, provide artificial respiration. If breathing is labored, administer oxygen or other respiratory support.

 

 

2. Obtain authorization and/or further instructions from the local hospital for administration of an antidote or performance of other invasive procedures.
3. Give the victims water or milk: Children up to 1 year old, 125 mL (4 oz or 1/2 cup); children 1 to 12 years old, 200 mL (6 oz or 3/4 cup); adults, 250 mL

 

 

(8 oz or 1 cup). Water or milk should be given only if victims are conscious and alert.
4. Activated charcoal may be administered if victims are conscious and alert. Use 15 to 30 g (1/2 to 1 oz) for children, 50 to 100 g (1-3/4 to 3-1/2 oz) for

 

 

adults, with 125 to 250 mL (1/2 to 1 cup) of water.
5. Promote excretion by administering a saline cathartic or sorbitol to conscious and alert victims. Children require 15 to 30 g (1/2 to 1 oz) of cathartic;

 

 

50 to 100 g (1-3/4 to 3-1/2 oz) is recommended for adults.
6. Transport to a health care facility

 

 


Carbon disulfide (CS2), also called Carbon Bisulfide, a colourless, toxic, highly volatile and flammable liquid chemical compound, large amounts of which are used in the manufacture of viscose rayon, cellophane, and carbon tetrachloride; smaller quantities are employed in solvent extraction processes or convertedinto other chemical products, particularly accelerators of the vulcanization of rubber or agents used in flotation processes for concentrating ores.

 

For many years carbon disulfide was manufactured by the reaction of charcoal with sulfur vapour at temperatures of 750°-1,000° C (1,400°-1,800° F), but, by the mid-20th century, that process had been superseded, especially in the United States, by one based on the reaction of natural gas (principally methane) with sulfur.

The use of carbon disulfide for extraction of fats, oils, and waxes has been largely discontinued in favour of other solvents that are less toxic and flammable. The use of carbon disulfide in making rayon and cellophane depends upon its reaction with cellulose and caustic soda to form colloidal solutions of cellulose xanthate, which can be extruded into a dilute solution of sulfuric acid, which coagulates the cellulose films or fibres and sets free the carbon disulfide.

Carbon disulfide is denser than water and only slightly soluble in it. Its boiling point is 46.3° C (115.3° F) and its freezing point -110.8° C (-169.2° F); its vapour, which is heavier than air, is ignited with extraordinary ease.

 


Stability

 

Stable. Extremely flammable. Highly volatile. Note low flash point and very wide explosion limits. Protect from heat, friction, shock, sunlight. Reacts violently with fluorine, azide solutions, zinc dust, liquid chlorine in the presence of iron. Incompatible with strong oxidizing agents, azides, aluminium, zinc, most common met

 


Chemical Properties
colourless to light yellow liquid with an unpleasant odour

 

 


Uses
Suitable for industrial hygiene analysis

 

 


Uses
In the manufacture of rayon, carbon tetrachloride, xanthogenates, soil disinfectants, electronic vacuum tubes. Solvent for phosphorus, sulfur, selenium, bromine, iodine, fats, resins, rubbers.

 

 


General Description
A clear colorless to light yellow volatile liquid with a strong disagreeable odor. Boiling point 46° C. Flash point -22°F. Flammable over a wide vapor/air concentration range(1%-50%). Vapors are readily ignited; the heat of a common light bulb may suffice. Insoluble in water and more dense (10.5 lb / gal) than water. Hence sinks in water. Vapors are heavier than air. Used in the manufacture of rayon and cellophane, in the manufacture of flotation agents and as a solvent.

 

 


Air & Water Reactions
Highly flammable. Insoluble in water.

 

 


Reactivity Profile
Carbon disulphide has an extremely low autoignition temperature (125°C). May ignite or even explode when heated. The vapor or liquid has been known to ignite on contact with steam pipes, particularly if rusted [Anon., J. Roy. Inst. Chem., 1956, 80, p.664]. Explosion hazard when exposed to flame, heat, sparks or friction. Mixtures with lithium, sodium, potassium or dinitrogen tetraoxide may detonate when shocked. Potentially explosive reaction with nitrogen oxide, chlorine, permanganic acid(strong oxidizing agents). Vapor ignites in contact with aluminum powder or fluorine. Reacts violently with azides, ethylamine ethylenediamine, ethylene imine. Emits highly toxic fumes of oxides of sulfur when heated to decomposition [Bretherick, 5th ed., 1995, p. 663]. Sodium amide forms toxic and flammable H2S gas with CS2.

 

 


Health Hazard
The material affects the central nervous system, cardiovascular system, eyes, kidneys, liver, and skin. It may be absorbed through the skin as a vapor or liquid, inhaled or ingested. The probable oral lethal dose for a human is between 0.5 and 5 g/kg or between 1 ounce and 1 pint (or 1 pound) for a 70 kg (150 lb.) person. In chronic exposures, the central nervous system is damaged and results in the disturbance of vision and sensory changes as the most common early symptoms. Lowest lethal dose for humans has been reported at 14 mg/kg or 0.98 grams for a 70 kg person. Alcoholics and those suffering from neuropsychic trouble are at special risk.

 

 


Fire Hazard
Ignition temperature dangerously low: 212F. Vapors may be ignited by contact with ordinary light bulb, when heated to decomposition, Carbon disulphide emits highly toxic fumes of oxides of sulfur. When heated to decomposition, emits highly toxic fumes of sulfur oxides and can react vigorously with oxidizing materials. Avoid air, rust, halogens, metal azides, metals, oxidants; when exposed to heat or flame reacts violently with aluminum, chlorine, azides, hypochlorite, ethylamine diamine, ethylene imine, fluorine, metallic azides of lithium, potassium, cesium, rubidium and sodium, nitrogen oxides, potassium, zinc and (sulfuric acid plus permanganate). Decomposes on standing for a long time.

 

 


Purification Methods
Shake it for 3hours with three portions of KMnO4 solution (5g/L), twice for 6hours with mercury (to remove sulfide impurities) until no further darkening of the interface occurs, and finally with a solution of HgSO4 (2.5g/L) or cold, saturated HgCl2. Dry it with CaCl2, MgSO4, or CaH2 (with further drying by refluxing over P2O5), followed by fractional distillation in diffuse light. Alkali metals cannot be used as drying agents. It has also been purified by standing with bromine (0.5mL/L) for 3-4hours, shaking rapidly with KOH solution, then copper turnings (to remove unreacted bromine), and drying with CaCl2. CS2 is highly TOXIC and highly FLAMMABLE. Work in a good fumehood. Small quantities of CS2 have been purified (including removal of hydrocarbons) by mechanical agitation of a 45-50g sample with a solution of 130g of sodium sulfide in 150mL of H2O for 24hours at 35-40o. The aqueous sodium thiocarbonate solution is separated from unreacted CS2, then precipitated with 140g of copper sulfate in 350g of water, with cooling. After filtering off the copper thiocarbonate, it is decomposed by passing steam into it. The distillate is separated from H2O and distilled from P2O5.

 

 


What is carbon disulfide?
Pure carbon disulfide is a colorless liquid with a pleasant odor that smells sweet. The impure carbon disulfide that is usually used in most industrial processes, however, is a yellowish liquid with an unpleasant odor like that of rotting radishes. Carbon disulfide evaporates at room temperature, and the vapor is more than twice as heavy as air. Carbon disulfide easily explodes in air and also catches fire very easily.  In nature, small amounts of carbon disulfide are found in gases released to the earth's surface, for example, in volcanic eruptions or over marshes. Microorganisms in the soil can also produce gas containing carbon disulfide. Commercial carbon disulfide is made by combining carbon and sulfur at very high temperatures. Several industries use carbon disulfide as a raw material to make such things as rayon, cellophane, and carbon tetrachloride. Currently, the largest user of this chemical is the viscose rayon industry. Carbon disulfide is also used to dissolve rubber to produce tires and as a raw material to make some pesticides.

 

 

What happens to carbon disulfide when it enters the environment?
Carbon disulfide evaporates rapidly when released to the environment. The amount of carbon disulfide released into the air through natural processes is difficult to judge because it is in such small amounts in nature. This also makes it hard to monitor carbon disulfide and to explain how it behaves when it comes into contact with other compounds. Most carbon disulfide in the air and in surface water is from manufacturing and processing activities. However, it is found naturally in coastal and ocean waters. Carbon disulfide has also been found in the groundwater and soil at some EPA research sites around the country, but the number of research sites that have carbon disulfide is small. Once released to the environment, carbon disulfide moves quickly to the air. Once in the air, carbon disulfide stays close to the ground because it is heavier than the surrounding air. It is estimated that carbon disulfide will break down into simpler components after approximately 12 days. Carbon disulfide moves through soils fairly quickly. Carbon disulfide accidentally released to soils normally evaporates rapidly. However, since carbon disulfide does not bind tightly to soils, the amount that does not evaporate can easily move down through the soil into groundwater. Since it is very mobile, it is not likely to stay in the soil long enough to be broken down. It does not remain very long in water either because it evaporates within minutes. However, if dissolved in water, it is relatively stable and is not easily broken down. It is estimated that carbon disulfide is not taken up in significant amounts by the organisms living in water.

 

 

How might I be exposed to carbon disulfide?
Carbon disulfide can enter your body if you breath air, drink water, or eat foods that contain it. You can also be exposed by skin contact with soil, water, or other substances that contain it. Oceans are a major natural source. The amount of carbon disulfide found in the air from natural sources such as volcanoes is so low that good measurements are not available from many areas. One measurement shows that carbon disulfide produced by marshes contributes less than 8% of the sulfur in the upper atmosphere.

 

Small amounts of carbon disulfide can enter the air by evaporation and as a by-product of several manufacturing processes. It is not clear how long carbon disulfide stays in the air. Estimates range from 1 to 10 weeks. The people most often exposed to carbon disulfide are workers in plants that use carbon disulfide in their manufacturing processes. The main way they are exposed is through the air, and secondarily the skin. Carbon disulfide has also been found in small amounts in some drinking water in the United States.

 

How can carbon disulfide enter and leave my body?
Most people are exposed to carbon disulfide by breathing air that contains it. Carbon disulfide easily and rapidly enters your bloodstream through the lungs. Carbon disulfide can also enter your body through your skin, or by eating or drinking foods that are contaminated with the chemical. About 10- 30% of carbon disulfide that the body absorbs leaves through the lungs; less than 1% leaves in the urine. The rest of the absorbed carbon disulfide (70-90%) is changed in the body and leaves the body in the urine in the form of other chemicals. Small amounts of carbon disulfide also leave the body in sweat and saliva.

 

 

How can carbon disulfide affect my health?
At very high levels (10,000 parts of carbon disulfide per million parts [ppm] of air), carbon disulfide may be life threatening because of its effects on the nervous system. Studies in animals show that high levels of carbon disulfide can damage the heart. People who breathed carbon disulfide near an accident involving a railroad car showed changes in breathing and some chest pains. Among workers who breathed about 8 ppm, some developed very slight changes in their nerves. Some workers who breathed more than 20 ppm during working hours for at least 6 months had headaches, tiredness, and trouble sleeping. However, the workers may have been exposed to other chemicals besides carbon disulfide. The current standard for exposure in the workplace is 20 ppm over an 8-hour  day and a 5- day work week.

 

Studies in animals indicate that carbon disulfide can affect the normal functions of the brain, liver, and heart. However, the amount of carbon disulfide in the air to which animals in these studies were exposed was much higher than the amounts in the air that the general public usually breathes. The brains, livers, and hearts of the animals were affected only after breathing air that contained carbon disulfide for days, months, or years. After pregnant rats breathed 225 ppm carbon disulfide in the air, some of the newborn rats died or had birth defects.

There is no information on health effects in people who eat food or drink water contaminated with carbon disulfide. Animals fed food that contained carbon disulfide developed liver and heart disease, and some showed abnormal behavior. These amounts, however, were very much higher than those that occur in drinking water supplies. When pregnant animals received large doses of carbon disulfide in their diet, some of the newborns died or had birth defects.

Skin contact with spilt carbon disulfide can lead to burns at the contact site. In studies that examined the harmful effects of skin contact with carbon disulfide, workers in a rayon plant who handled fibers made with carbon disulfide for more than 14 days developed blisters on their fingers. Rabbits developed blisters and ulcers on the treated areas of their ears.

 

How can carbon disulfide affect children?
Carbon disulfide itself can be measured in breath, urine, and blood. It breaks down in the body into other chemical substances called metabolites. These substances can be found and measured in the urine. After carbon disulfide enters your body, these substances reach higher levels than normally found. One chemical test using urine can be done to tell whether the levels of these breakdown substances from carbon disulfide are higher than normal. This test requires special equipment and is not routinely available in a doctor's office. The test is not specific for carbon disulfide exposure because other chemicals can also produce these metabolites. Therefore, it cannot be used to find out exactly how much carbon disulfide you were exposed to or to predict whether you'll be harmed. Also, the test can only be used if you have breathed in at least 16 ppm; this test can be used for determining longer term exposure to carbon disulfide. A second test based on a specific metabolite is more sensitive and specific. It also requires special equipment and cannot tell you exactly how much carbon disulfide you were exposed to or predict whether you'll be harmed. Carbon disulfide leaves the body quickly in the breath and in the urine.

 

 


How can families reduce the risk of exposure to carbon disulfide?
The federal government has set regulations to protect individuals from the possible health effects of eating, drinking, or breathing carbon disulfide. The EPA suggested that taking into your body each day an amount equal to 0.1 mg (milligram) of carbon disulfide per kg (kilogram) of your body weight is not likely to cause any significant (noncancer) harmful health effects.

 

The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regulates levels of carbon disulfide in the workplace. OSHA requires that workroom air contain no more than an average of 20 ppm of carbon disulfide over an 8-hour working shift for 5 consecutive days in a work week. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) recommends that the average workroom air levels of carbon disulfide not exceed 1 ppm over a 10-hour period.

 

Description
Carbon disulfide is made for commercial use by combining carbon and sulfur at very high temperatures. It has been an important industrial chemical since the 1800s because of its many useful properties, including its ability to solubilise fats, rubbers, phosphorus, sulfur, and other elements. Its fat-solvent properties also make it indispensable in preparing fats, lacquers, and camphor; in refining petroleum jelly and paraffin; and in extracting oil from bones, palmstones, olives, and rags. It was also used in processing India rubber sap from tropical trees. In all these extraction processes, it has now been replaced by other solvents.

 

Carbon disulfide's most important industrial use has been in the manufacture of regenerated cellulose rayon (by the viscose process) and cellophane. Another principal industrial use for carbon disulfide has been as a feedstock for carbon tetrachloride production. It has also been used to protect fresh fruit from insects and fungus during shipping, in adhesives for food packaging, and in the solvent extraction of growth inhibitors.

Carbon disulfide has been highly suitable for other industrial applications including the vulcanisation and manufacture of rubber and rubber accessories; the production of resins, xanthates, thiocyanates, plywood adhesives, and flotation agents; solvent and spinning-solution applications, primarily in the manufacture of rayon and polymerisation inhibition of vinyl chloride; conversion and processing of hydrocarbons; petroleum-well cleaning; brightening of precious metals in electroplating; rust removal from metals; and removal and recovery of metals and other elements from waste water and other media. In agriculture, carbon disulfide has been widely used as a fumigant to control insects in stored grain, and to remove botfly larva infestations from the stomachs of horses and ectoparasites from swine. Use of carbon disulfide as a grain fumigant in the USA was voluntarily cancelled after 1985.

 


Physical properties
Pure carbon disulfide is a colourless liquid with a pleasant odour that is like the smell of chloroform. The impure carbon disulfide that is usually used in most laboratory and industry processes is a colourless to faintly yellow liquid with a strong, disagreeable cabbage-like odour detectable at 0.016 to 0.42 ppm. It is highly refractive. Slightly soluble in water. It is miscible with anhydrous methanol, ethanol, ether, benzene, chloroform, carbon tetrachloride, and oils.

 

Melting Point: -111.5°C

Boiling Point: 46.5°C

Specific Gravity: 1.2632

Vapour Density: 2.67

Flash Point: -30°C

1 ppm = 3.11 mg/m3

 

Chemical properties
Very highly flammable, very low flash point. Carbon disulfide easily forms explosive mixtures with air and catches fire very easily; it is dangerous when exposed to heat, flame, sparks, or friction.

 

Vapours can be ignited by contact with an ordinary light bulb. It is incompatible or reactive with strong oxidisers; chemically active metals such as sodium, potassium and zinc; azides; rust; halogens; and amines. When exposed to heat or flame, carbon disulfide reacts violently with chlorine, azides, ethylamine diamine, ethylene imine, fluorine, nitric oxide, and zinc. When heated to decomposition, it emits highly toxic fumes of sulfur oxide; it can react vigorously with oxidising materials.

 


HEALTH EFFECTS

 

Carbon disulfide breaks down into other chemical substances after it enters the body. Medical tests can measure levels of these substances in urine and blood, but the tests are not reliable indicators of total exposure.

Acute effects: At very high levels, carbon disulfide may be life-threatening because of its effects on the nervous system or heart. Exposure can be through inhalation, absorption through the skin, ingestion, or skin or eye contact. In acute poisoning, early excitation of the central nervous system resembling alcoholic intoxication occurs, followed by depression, stupor, restlessness, unconsciousness, and possible death. If recovery occurs, narcosis, nausea, vomiting, and headache can occur.

Chronic effects: In chronic poisoning, there are sensory changes such as a crawling sensation in the skin, sensations of heaviness and coldness, and "veiling" of objects so that they appear indistinct. Exposure can cause changes in breathing, chest pains, muscle pain, weakness, loss of feeling in the hands or feet, eye problems, skin blisters, chronic fatigue, loss of memory, personality changes, irritability, dizziness, anorexia, weight loss, psychosis, polyneuropathy, gastritis, kidney and liver damage, dermatitis, mental deterioration, Parkinsonian paralysis, and insanity.Carbon disulfide may damage the developing foetus. It may decrease fertility in men and women, causing sperm abnormalities and spontaneous abortions.

 

Entering the body
Probable routes of human exposure to carbon disulfide are inhalation, ingestion, and skin contact.

 

 

Exposure
The people most often exposed to carbon disulfide are workers in plants that use carbon disulfide in their manufacturing processes. Releases of carbondisulfide from industrial processes are almost exclusively to the air; individuals in proximity to these sites may be exposed. Exposure may result frombreathing air, drinking water, or eating foods that contain it. People may also be exposed through skin contact with soil, water, or other substances thatcontain carbon disulfide.

 

Health guidelines

Maximum time weighted average TWA: 10 ppm 31 mg/m<3

Harmful: concentration cut-off level: 0.20 % weight/weight

Toxic: concentration cut-off level: 1 % weight/weight

Irritant: concentration cut-off level: 20 % weight/weight

ENVİRONMENTAL EFFECTS

Acute (short-term) ecological effects: Acute toxic effects may include the death of animals, birds, or fish, and death or low growth rate in plants. Acuteeffects are seen two to four days after animals or plants are exposed to a toxic chemical substance. Carbon disulfide has moderate acute toxicity to aquaticlife. No data are available on the short-term effects of carbon disulfide to plants, birds, or land animals.Chronic (long-term) ecological effects: Chronic toxic effects may include shortened lifespan, reproductive problems, lower fertility, and changes inappearance or behaviour. Chronic effects can be seen long after first exposure(s) to a toxic chemical. Carbon disulfide has high chronic toxicity to aquaticlife. No data are available on the long-term effects of carbon disulfide to plants, birds, or land animals.

 

Entering the environment
Carbon disulfide evaporates rapidly when released to the environment. Carbon disulfide does not stay dissolved in water very long, and it also moves quicklythrough soils.Carbon disulfide reacts with the hydroxyl (OH) radical in the atmosphere, with the effective rate constant depending on O2 concentration and total pressure.Based on the literature rate constant at one atmosphere of air, the calculated half-life of carbon disulfide due to its reaction with the OH radical areabout 8 days. Its reaction products include carbonyl sulfide and sulfur dioxide.Carbon disulfide is non-persistent in water, with a half-life of less than 2 days. About 99.8% of carbon disulfide will eventually end up in air; the restwill end up in the water.

 

 

Where it ends up
Carbon disulfide by itself is not likely to cause environmental harm at levels normally found in the environment. Carbon disulfide can contribute to theformation of photochemical smog when it reacts with other volatile organic substance in air.Bioaccumulation in most organisms is limited by the metabolism and rapid excretion of carbon disulfide. Bioaccumulation in the food chain is expected to below.

 

 


Carbon disulfide (CS2)
Very small amounts of carbon disulfide occur in coal tar and in crude petroleum. Carbon disulfide is a natural product of anaerobic biodegradation and isreleased to the atmosphere from oceans and landmasses as well as geothermal sources. The ocean appears to be a major source of carbon disulfide. Coastal andmarshland areas of high biological activity are also major sources. Carbon disulfide reacts with the hydroxyl radical () in the atmosphere, with theeffective rate constant depending on O2 concentration and pressure. Based on the literature rate constant the estimated lifetime of carbon disulfide due toits reaction with the hydroxyl radical is about 12 days. Carbon disulfide is released naturally into the atmosphere through various sources, including themetabolic processes of plants, the decaying of animal feces, from volcanoes, and also as a byproduct of oil and gas processing.

 

 


PHYSICAL STATE; APPEARANCE:
MOBILE, COLOURLESS VOLATILE LIQUID , WITH CHARACTERISTIC ODOUR.

 

 

PHYSICAL DANGERS:
The vapour is heavier than air and may travel along the ground; distant ignition possible. As a result of flow, agitation, etc., electrostatic charges can be

 

generated.

 

CHEMICAL DANGERS:
May explosively decompose on shock, friction, or concussion. May explode on heating. The substance may spontaneously ignite on contact with air and oncontact with hot surfaces producing toxic fumes of sulphur dioxide (see ICSC # 0074). Reacts violently with oxidants causing fire and explosion hazard.Attacks some forms of plastic, rubber and coating.

 

 

OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS (OELs):
TLV: 10 ppm; 31 mg/m3 as TWA (skin)

 

 


ROUTES OF EXPOSURE:
The substance can be absorbed into the body by inhalation, through the skin and by ingestion.

 

 

INHALATION RISK:
A harmful contamination of the air can be reached very quickly on evaporation of this substance at 20°C.

 

 

EFFECTS OF SHORT-TERM EXPOSURE:
The substance irritates the eyes, the skin and the respiratory tract. Swallowing the liquid may cause aspiration into the lungs with the risk of chemical

 

pneumonitis. The substance may cause effects on the central nervous system. Exposure could cause lowering of consciousness. Exposure far above the TLV could

cause death. See Notes.

 

EFFECTS OF LONG-TERM OR REPEATED EXPOSURE:
Repeated or prolonged contact with skin may cause dermatitis. The substance may have effects on the cardiovascular and central nervous system , resulting incoronary heart disease and severe neurobehavioural effects, polyneuritis, psychoses (see Notes). Animal tests show that this substance possibly causes toxiceffects upon human reproduction.

 

 


Carbon disulfide (CS2) plays a vital role in many of today's industrial processes. It is a main building block in the production of agricultural chemicalsincluding some of the fungicides and soil fumigants that allow farmers to increase yields. It is also used to produce industrial chemicals like xanthatesused in mining, rayon used in clothing and accelerators used in rubber vulcanization. CS2 is also consumed in the production of a variety of pharmaceuticalsand is an effective solvent for oils, waxes, sulfur and sulfur compounds. Even your kitchen sponges are produced using CS2.

 

 


A clear, colorless liquid with a strong, disagreeable odor. Carbon disulfide was discovered in 1796. It was once used as a fumigant for houses, wood objects, and books. However, it is no longer recommended because it can soften paints, varnishes, plastics, and rubbers as well as tarnish metals. It is also highly toxic to humans.

 

Carbon disulfide, also known as CS2 or disulfide, carbon, belongs to the class of inorganic compounds known as other non-metal sulfides. These are inorganic compounds containing a sulfur atom of an oxidation state of -2, in which the heaviest atom bonded to the oxygen belongs to the class of other non-metals.

Carbon disulfide has been detected in multiple biofluids, such as feces and saliva. Within the cell, carbon disulfide is primarily located in the cytoplasm. Outside of the human body, carbon disulfide can be found in kohlrabi and shiitake. This makes carbon disulfide a potential biomarker for the consumption of these food products. Carbon disulfide is a potentially toxic compound. Carbon disulfide has been linked to the inborn metabolic disorders including celiac disease.

Carbon Disulfide is generally immediately available in most volumes. High purity, submicron and nanopowder forms may be considered. American Elements produces to many standard grades when applicable, including Mil Spec (military grade); ACS, Reagent and Technical Grade; Food, Agricultural and Pharmaceutical Grade; Optical Grade, USP and EP/BP (European Pharmacopoeia/British Pharmacopoeia) and follows applicable ASTM testing standards.

 

Carbon disulfide is a highly refractive, mobile, and very flammable liquid. The purest distillates have a sweet odor. However, the usual commercial and reagent grades of carbon disulfide are foul smelling. It burns with a blue flame to form carbon dioxide and sulfur dioxide. Liquid carbon disulfide will attack some forms of plastics, rubber, and coatings but is non-corrosive to most commercial structural materials at ordinary temperatures. It is miscible in water, alcohol, oils, chloroform, and ether

Carbon disulfide reacts with the hydroxyl (OH) radical in the atmosphere, with the effective rate constant depending on O2 concentration and total pressure. Based on the literature rate constant at one atmosphere of air , the calculated half-life and lifetime of carbon disulfide due to its reaction with the OH radical are about 8 days and 12 days, respectively. Its reaction products include carbonyl sulfide and sulfur dioxide

Carbon disulfide is used in the preparation of rayon viscose fibers, and as a solvent for lipids, phosphorus, sulfur, selenium, bromine, iodine, rubber, resins, and waxes . Carbon disulfide is also used in the manufacture of carbon tetrachloride, cellophane, flotation agents, xanthogenates, and numerous other chemicals . The primary stationary sources that have reported emissions of carbon disulfide in California are sanitary services, gas production and distribution, and water transportation services

 


Pure Carbon disulfide is a colourless liquid which has a pleasant smell. However, it usually contains impurities which give it a yellow colour and a less pleasant smell. Carbon disulfide liquid evaporates easily. Its gas is explosive at high concentrations. Carbon disulfide is one of a group of chemicals known as the volatile organic compounds

 

Carbon disulfide is mainly used in the production of synthetic fibres such as cellophane, rayon and viscose. It is also used in the manufacture of rubbers, agricultural and other chemicals and it is used as a solvent (particularly in the petroleum industry). Naturally occurring Carbon disulfide plays an important role in the global cycle of sulfur exchange between land, oceans and the atmosphere.

 


How might it affect the environment?
Due to the ease with which it evaporates, releases of Carbon disulfide tend to end up in the atmopshere. It breaks down quickly and so is not transported or accumulated. Only very high concentrations might harm the environment in the vicinity of its release. As a VOC, Carbon disulfide can be involved in the formation of ground level ozone which can cause damage to crops and materials. It is not considered likely that Carbon disulfide pollution has any effects on the global environment.

 

 

How might exposure to it affect human health?
Carbon disulphide exposure occurs mainly in the occupational setting, and can enter the body either by inhalation of air containing carbon disulphide vapours, by ingestion of contaminated water or food or by dermal contact with soil, water or substances containing carbon disulphide. Inhalation of air containing carbon disulphide can lead to a number of adverse health effects such as chest pains, muscle pain, loss of feeling in hands and feet, loss of memory, weight loss, and liver and kidney damage. Exposure may also affect fertility in both men and women. Inhalation of high levels of carbon disulphide and exposure over long periods of time can result in damage to the heart and central nervous system and in extreme cases death. Ingestion of carbon disulphide may cause irritation of the digestive tract and effects similar to those caused by inhalation. Dermal contact with carbon disulphide can lead to skin irritation and sensitisation. Exposure to high concentrations can cause skin burns. If adsorbed through the skin similar symptoms to those for inhalation may occur. The International Agency for Research on Cancer has not classified carbon disulphide in terms of its carcinogenicity to humans. However, exposure to carbon disulphide at normal background levels is unlikely to have any adverse effect on human health.

 

 

What steps are being taken to limit the potential impacts?
Releases of Carbon disulfide are controlled through the UK Pollution, Prevention and Control (PPC) Regulations. As a VOC, levels in air are also regulated through the UK National Air Quality Strategy. At a European level, levels of Carbon disulfide are regulated through the EC Directive on emissions of VOCs from installations using organic (carbon-containing) solvents (1999/13/EC). Internationally, releases of Carbon disulfide are controlled through the Basel Convention concerning the transboundary movement and disposal of hazardous wastes.

 

Carbon disulfide is released into the environment naturally from a side variety of natural sources: soils, marshes and coastal regions tend to be the largest biogenic sources. According to the World Health Organization, 40% and possibly 80% of releases are a result of natural and biogenic activity (Concise International Chemical Assessment Document 46, Carbon Disulfide,WHO 2002).

· Carbon disulfide is also released from some industrial processes such as the production of viscose rayon fibers. It is also used in the production of carbon tetrachloride and cellophane. Carbon disulfide is used as a solvent for rubber, sulfur, oils, resins and waxes and has been used for soil fumigation and insect control in stored grain. Several industrial processes produce carbon disulfide as a by-product, including coal blast furnaces and oil refining. Carbon disulfide is also present in cigarette smoke.

 

· The concentrations of carbon disulfide measured in U.S. ambient air (24-hour samples) in 2009 averaged 0.34 ppb, and ranged up to 41.4 ppb. In comparison, the range of 24-hour carbon disulfide concentrations reported in the Interim Ambient Air Monitoring Report of the City of Fort Worth Natural Gas Air Quality Study was 0.008 to 1.64 ppb, with an average of 0.24 ppb. Thus, the concentrations measured in Fort Worth appear to be lower than the national average data.
· Chronic toxicity values for carbon disulfide exposure via inhalation have been developed by several agencies based on effects on the nervous system observed in occupational epidemiological studies. Risk levels range from the ATSDR value of 300 ppb to the OSHA permissible exposure level of 20,000 ppb.

 

· A newspaper article concerning a yet-to-be-released study performed by the Fort Worth League of Neighborhoods stated "League investigators reported using a standard set by OSHA to gauge the occupational risk of exposure to carbon disulfide. The findings were several times higher than OSHA's short-term health benchmark for adults," the report stated. While we can only speculate as to both the concentrations measured in this study and the identity of the "healthbenchmark" referred to in this article, it is interesting to note that OSHA's acceptable 30-minute peak concentration for carbon disulfide is 30,000 ppb, and its maximum peak concentration is 100,000 ppb. "Several times higher" than these values would thus be perhaps 90,000 to 300,000 ppb, thousands of times higher than the highest concentration measured anywhere in the U.S. in 2009, and tens to hundreds of thousands of times higher than the highest concentration reported to date from the City of Fort Worth study.

 

Applications
It is used in electronic vacuum tubes, in the manufacturing of carbon tetrachloride, rayon, soil disinfectants, as a solvent, manufacture of rayon, cellophane, and carbon tetrachloride, to produce rubber and chemicals. It is used in the manufacture of xanthates. It is also used as a reaction agent for the production of rubber vulcanization. accelerators and soil sterilizers. It is an effective solvent for oils, waxes, sulfur and sulfur compounds. Carbon disulfide and carbon dioxide acts as resources for functional polymers. It is also useful for the synthesis of heterocyclic compounds.

 

 

 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.