1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

FOSFORİK ASİT (PHOSPHORIC ACID)

FOSFORİK ASİT (PHOSPHORIC ACID)
Cas No: 7664-38-2
SYNONYMS
Phosphoric acid;ORTHOPHOSPHORIC ACID;7664-38-2;o-Phosphoric acidSonac;Phosphorsaeure;Acidum phosphoricum;Evits;Wc-reiniger;Acide phosphorique;White phosphoric acid;Acido fosforico;Phosphorsaeureloesungen
POLYPHOSPHORIC ACID;Acido fosforico [Italian];Fosforzuuroplossingen;Fosforzuuroplossingen [Dutch];Caswell No. 662;Phosphoric acid 75%;Phosphoric acid, ortho-;Phosphorsaeureloesungen [German];Acide phosphorique [French];UNII-E4GA8884NN;Superphosphoric acid;FEMA No. 2900;ortho-phosphoric acid;CCRIS 2949;poly(phosphoric acid);Phosphoric acid 85%;HSDB 1187

Özellikler: Yaklaşık 225 oC'de dehidrate olur pirofosforik asit formlarına dönüşür. Daha yüksek sıcaklıklarda metafosforik asit formlarına dönüşür. Fosforik asit azo bileşiklerinin epoxitlerin ve diğer polimerleşebilir bileşiklerin etkisi altında şiddetle polimerleşir. Tutuşturulduğunda fosforik asidin zehirli gazlarını oluşturur. Fosforik asit orta güçlükte bir asittir ve yanıcı hidrojen gazı açığa çıkarmak üzere metallere saldırır. Aldehitler, alkoller, siyanidler, ketonlar, fenoller, esterler, sülfitler, halojenli organik bileşiklerle temasıyla dekompozisyon oluşabilir. Fosforik asidin aşırısını içeren içeceklerin (Pepsi, Cola) tüketimi sınırlı olmalıdır. Çünkü Fosforik asidin fazlası vücutta kalsiyum eksikliğine neden olabilir.
Uygulamalar: Alkolsüz içeceklerde asitleştirici; içme suyu saflaştırma ve iyileştirme; şeker rafinasyonu; maya besleyici; fosfat tuzları gıda cinslerinin üretimi; ilaç endüstrisi; evcil hayvan gıdasında kullanılır. Tıbbi malzemelerde solvent olarak kullanılır. Oral olarak gastrik asitleyicidir. Gıdalarda alkolsüz içecekleri asitleştirmek, jel ve reçel yapımında pH kontrolü, maya üretiminde besleyici, gıdaların seçimli proseslerinde bakteri gelişimini kontrol edici olarak ve kireçleme proseslerinden sonra şeker suyunun berraklaştırılması için pıhtılaştırma (çöktürme) ajanı olarak kullanılır. Sabun üretiminde yağın ağartılmasında kullanılır.
Gıda dışı uygulamaları: Endüstriyel alanda oldukça önemli bir hammaddedir. Tekstil ve elyaf endüstrisinde; antifrizde; yaprak gübreleri ve suda çözünür gübrelerin üretiminde; endüstriyel ve kurumsal temizleyicilerin üretiminde; metal işleme (temizleme, fosfatlama, elektroliz ile kaplama); fosfat tuzlarının üretimi; su işleme; aktive edilmiş karbon; emaye (mine) endüstrisinde; pas giderici solüsyonlarda, fermentasyon prosesi(monosodyum glutamat, penisilin); kaprolaktam üretimi; pigmentlerin üretimi; seramikler ve demir dökümhane kolay işlenmezleri gibi işlemlerde kullanılmaktadır.

Fosforik asit, kristal yapıda, renksiz katı bir kimyasaldır. Fosfor, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan fosforik asit, H3PO4 kimyasal formülle gösterilir. Şıra kıvamında olan sulu çözeltisi şuruba benzemektedir. Bu kimyasalın tuzları fosfat olarak tanımlanır. Bunlar gıda türü ( food grade ) fosforik asit ve endüstriyel tipi fosforik asit olarak iki türdür. Fosforik asit, kimyasal formülü H3PO4 olan mineral asit. İlaç endüstrisi, yağ sanayi, sinek ilacı üretimi ve çeşitli temizleme amaçlarıyla kullanılır. Gıda sektöründe ise kola ve kabartma tozları içerisinde kullanılır. DNA ve RNA'nın yapısına katılır. Tüm nükleotitlerin yapısında bulunur. İnorganik bir bileşik olan fosforik asit, nükleik asitlere asidik özelliğini kazandıran gruptur. Kullanım alanı çok yaygın olan ve çok iyi bir asitlik düzenleyici olan fosforik asit sıvı halde renksiz, kokusuz bir asittir. İçeriğinde hidrojen, fosfor ve oksijen atomlarını vardır. Sulu çözeltisi şıra kıvamındadır ve renksizdir. Tehlikeli bir asittir. Formülü H3PO4 tür. Fosforik asitin tuzlarına fosfatlar denir ki bunlar üç tanedir. Fosforik asit genellikle gıdada ve sanayide kullanılmak üzere iki çeşit satılmaktadır. Gıda tipi food grade diye adlandırılır. Fosforik asidin teknik (spesifik ) özellikleri aşağıdaki tablada verilmiştir.
Endüstride kullanılan fosforik asit, kalsiyum fosfat kaya parçalarının sülfürik asit yardımıyla ısıtılmasından elde edilir. Hidrojen iyonlarının bir ya da daha fazlasının pozitif iyonlarla yer değiştirmesi ortofosfat tuzları oluşturur.
Fosforik asit; fosfor, oksijen ve hidrojen atomlarından oluşmaktadır. Formülü H3PO4 şeklindedir.
Pek çok sektörde kullanılan fosforik asit , hidrojen ve oksijenden oluşan, deterjan, sabun, gübre yapımında ve eczacılıkta kullanılan, sıvı durumda, renksiz bir asittir.
Fosforik asit ve tuzları (sodyum, potasyum, kalsiyum) asitliği düzenleyici olan tek organik asit grubu olup, bu amaçla kullanılan asitler içinde en düşük maliyetli, en düşük pH'ı veren ve en kuvvetli etkiyi göstereni olarak bilinmektedir.
Gıda sanayiinde en çok kullanılan asitlik düzenleyiciler arasında ikinci sırayı alır.
Fosforik asit,en çok fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde,sinek ilacı üretiminde temizleyicilerde,yağ sanayinde, istenmeyen katalizörlerin temizlenmesinde,alimünyum işlemede, yüzey temizleme ve düzeltme işlerinde,deride tabaklama ve parlatma aşamalarında kullanılır.Fosforik asit tuzlarının, gıda endüstrisinde de birçok kullanım alanı bulunmaktadır.Kabartma tozlarında tamponlayıcı ve asitliği düzenleyici madde olarak görev yaparken, kola gibi yumuşak içeceklerin asitlendirilmesi, proses peynirlerde eritme tuzları olarak kullanılması gibi uygulama alanları bulmaktadır. Bunların dışında fosforik asit gıdalarda su bağlama ve antimikrobiyal amaçlarla da kullanılmaktadır.
Fosforik asit ayrıca koladaki asitliği sağlamak için kullanılır. Kola, asitli olarak bilinen limon suyu veya sirke gibi ürünlerden daha da asitlidir. Kolada kullanılan şeker veya diğer tatlandırıcılar asitliği maskelediği için asitliğini tam olarak fark edemeyiz. Limon daha az şeker ihtiva ettiği için tadı daha asidiktir.
Kolalı içecek sektöründeki yoğun kullanımı sayesinde, gıda sektöründe en çok kullanılan asitliği düzenleyici ürünlerden bir tanesidir. Fosforik asidin sahip olduğu sert ve keskin tat, kolalı içeceklere özgü aromayı oluşturmaktadır. Kolalı içeceklerdeki asitliği de fosforik asit sağlamaktadır.


Fosforik asit farklı sektörlere hitap eden, çok sayıda kullanımı alanı bulunan bir kimyasaldır. En fazla fosfatlı gübre üretiminde, böcek ilacı üretiminde, tarım alanında, metallerin temizlenmesinde, polisaj sektöründe ve asitliği düzenleme için gıda alanında kullanılır. Asitli ortamda mikroorganizmalar ve fungi büyümediğinden, fosforik asit koruyucu amacıyla da kullanılır. Fosforik asidin daha saf tipleri; 42 °C erime noktasına sahip olan kristal bir katı madde olup, daha düşük konsantrasyon formlarında renksiz, şurup kıvamında sıvı bir hal almaktadır. Fosforik asit ve tuzları (sodyum, potasyum, kalsiyum) asitliği düzenleyici olan tek organik asit grubu olup, bu amaçla kullanılan asitler içinde en düşük maliyetli, en düşük pH'ı veren ve en kuvvetli etkiyi göstereni olarak bilinmektedir. Tribazik bir asit olan fosforik asitten, hidrojen iyonlarının biri, ikisi veya tüm üçünün diğer pozitif iyonlarla yer değiştirmesiyle ortofosfat tuzlar meydana gelir. Bu tuzlar; gübre, elektrokimyasal parlatma ve şekillendirme, metal temizlemesi gibi amaçlarda kullanılmaktadır. Gıda sanayisinde en çok kullanılan asitlik düzenleyiciler arasında ikinci sırayı alır.

Fosforik asit, endüstride, kalsiyum fosfat kaya parçalarının sülfürik asit ile ısıtılmasıyla elde edilir. Hidrojen, fosfor ve oksijen atomlarından oluşur. Fosforik asit saf olarak kristalize katı bil madde olup, erime noktası 42 °C dir. Düşük konsantrasyonlarda şurup kıvamında renksiz bir sıvı halini alır. Fosforik asit ve tuzları, düşük maliyetli ve en kuvvetli pH düşürme etkisi gösteren asitliği düzenleyici bir maddedir. Fosforik asitin hidrojen iyon veya iyonlarının diğer pozitif iyonlarla yer değiştirmesi ortofosfat tuzları meydana getirir. Fosforik asit, 35 - 50 kg bidonlarda ve 1700 kg IBC tanklarda satışı yapılmaktadır. Tarımdan gıda sanayiye, metalden içecek sektörüne birçok alanda kullanılmaktadır.
Fosforik asit kullanım alanları:
Gübre sanayinde, sinek ilacı üretiminde, yağ sanayinde istenmeyen katalizörlerin temizliğinde, çelik sektöründe elektropolisaj işleminde, alüminyum işlemede, kolalı içeceklerde, deri, gıda, tarım, ilaç sektörlerinde kullanılmaktadır.
Pasın Sökülmesi
Fosforik asitin en yaygın kullanımlarından biri, metal yüzeylerden pasın çıkarılmasıdır. Paslanmış demir, çelik ve diğer metal yüzeylere doğrudan uygulandığında pas dönüştürücü olarak görev yapar. Kırmızımsı kahverengi demiri, yani ferrik oksit siyah renkli ferrik fosfata dönüştürür. Bu işlemden sonra, siyah demir fosfat kaplaması altta kalan taze metal yüzeyi açığa çıkararak kolayca temizlenebilir.
Tam pasın giderilmesi için, çoklu fosforik asit uygulamaları gerekebilir. Dış görünüşün sekonder olduğu bazı uygulamalarda, bu asidi uygularken oluşan siyah fosfat kaplama yerinde bırakılabilir, böylece daha fazla korozyon direnci sağlar. Fosforik asit bazlı pas sökücü, daldırma için uygun olan yeşilimsi bir sıvıdır, ancak daha kolay uygulama için bir jel olarak formüle edilir.
İşlenmiş Gıdada Kullanım
Fosforik asit, çeşitli kolalar gibi yiyecek ve içecekleri asitleştirmek için bir katkı maddesi olarak kullanılır. Bu keskin ya da ekşi bir tat sağlar ve kitle üretilen olduğu gibi, bu kimyasal oldukça kolay kullanılabilir.
Bununla birlikte, fosforik asidin bu kullanımı, insan vücudunda sahip olabileceği sağlık etkileri ile ilgili soruları gündeme getirdiği için, bir tartışma başlattı.
Tıbbi Kullanımlar
Önemli kullanımlarından biri tıp ve diş hekimliği alanlarındadır. Fosforik asit, yüksek seviyelerde şeker, yani glikoz ve fruktoz ihtiva eden reçetesiz anti-bulantı ilaçlarında bir bileşen olarak kullanılır. Diş hekimliğinde, bu asit geçici bir diş macunu olarak kullanılan çinko fosfat oluşturmak için çinko tozu ile birleştirilir. Ayrıca köşeli dişlerin ve diğer diş cihazlarının yerleştirilmesinden önce dişlerin yüzeyini temizlemek ve pürüzlendirmek amacıyla bir aşındırma çözeltisi olarak ortodonti olarak kullanılır. Bu asit ayrıca diş yüzeyinde mevcut olabilecek plakların giderilmesi için birçok diş beyazlatma çözeltisinde de kullanılır.
Diğer kullanımlar
Fosforik asit yakıt hücrelerinde bir elektrolit olarak kullanılır. Ayrıca, mineral birikintilerini, çimento izlerini ve sert su lekelerini gidermek için inşaatla ilgili oluşan birçok lekede bir temizleyici olarak kullanılır.
Sıcak fosforik asit, silisyum nitrürü oluşturmak için mikro-imalatta kullanılır. Lehimleme işlemine yardımcı olmak için hobiciler tarafından bir akış olarak kullanılır. Ayrıca, besin çözeltilerinin pH'ını düşürmek için hidroponik pH çözümlerinde de kullanılır.
Fosforik asit ayrıca çapak giderme için bakır elektro-polisajda bir elektrolit olarak kullanılır. Bileşik yarı iletken işlemede, yaygın bir aşındırma maddesi olarak kullanılır.
Bu asit kozmetik ve diğer cilt bakım ürünlerinde pH ayarlayıcı olarak kullanılır. Aktif karbon üretimi için kimyasal oksitleyici ajan olarak da kullanılır. Oksihidrojen jeneratörlerinde bir elektrolit olarak distile su ile kullanılır.
Bu nedenle, fosforik asit, metalurjiden gıda endüstrisine kadar çeşitli endüstrilerde farklı uygulamalara sahip önemli bir asittir. İnsan için bilinen en önemli ve yararlı kimyasallardan biridir.
Diğer kullanımlar
Fosforik asit yakıt hücrelerinde bir elektrolit olarak kullanılır. Ayrıca, mineral birikintilerini, çimento izlerini ve sert su lekelerini gidermek için inşaatla ilgili oluşan birçok lekede bir temizleyici olarak kullanılır.

Sıcak fosforik asit, silisyum nitrürü oluşturmak için mikro-imalatta kullanılır. Lehimleme işlemine yardımcı olmak için hobiciler tarafından bir akış olarak kullanılır. Ayrıca, besin çözeltilerinin pH'ını düşürmek için hidroponik pH çözümlerinde de kullanılır.

Fosforik asit ayrıca çapak giderme için bakır elektro-polisajda bir elektrolit olarak kullanılır. Bileşik yarı iletken işlemede, yaygın bir aşındırma maddesi olarak kullanılır.

Bu asit kozmetik ve diğer cilt bakım ürünlerinde pH ayarlayıcı olarak kullanılır. Aktif karbon üretimi için kimyasal oksitleyici ajan olarak da kullanılır. Oksihidrojen jeneratörlerinde bir elektrolit olarak distile su ile kullanılır.

Bu nedenle, fosforik asit, metalurjiden gıda endüstrisine kadar çeşitli endüstrilerde farklı uygulamalara sahip önemli bir asittir. İnsan için bilinen en önemli ve yararlı kimyasallardan biridir.

 


Fosforik asit kullanımı alanları:
Metal işleme, tarım, gıda, deterjan, deri, rafine yağ, galvano ve yapı kimyasallarında, Temizlik maddesi üretiminde özellikle deterjan imalatında fosforik asit kullanılır, Tekstil alanında yardımcı kimyasal olarak kullanılır, Gıda alanında içeceklerin asitlenmesinde, işlenmiş gıdalarda bakteri gelişiminin kontrolünde kullanılır, Deri üretiminde tabaklama ve parlatma aşamalarında kullanılır, Metal sektöründe yüzey temizleme amacıyla kullanılır, Kozmetik sektöründe kullanılır, Yapı kimyasalları sektöründe, elektro polisaj banyolarında kullanılır, Rafine yağ sektöründe fosforik asit kullanılır, Dişçilikte ve ortodonti alanında diş yüzeyi temizliğinde kullanılır, Maya üretiminde besiyer bileşeni olarak, Çiçekçilikte çözeltilerin pH değerinin düşürülmesinde kullanılır.
FOSFORİK ASİT YAN ETKİLERİ, SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI
Fosforik asit cilt, göz ve solunum yollarında ciddi yanıklara neden olabilecek korozif madde özelliğini taşır. Bu nedenle buharı solunmamalıdır. Buna dikkat edilmezse solunum sisteminin mukozasında tahriş yapar. Ciltle teması halinde, mutlaka cilt bol suyla yıkanmalıdır. Gözlerdeki temasta akan suyla göz hemen yıkanmalıdır. Yutulması halinde kişi mutlaka kusturulmalı ve doktora gidilmelidir. Kolay tutuşma özelliği olmadığından, yangın olursa suyla kontrol altına alınabilir. Giysilere fosforik asit bulaşırsa, mutlaka çıkarılmalı ve bol suyla yıkanmalıdır. Bu etkilerden korunmak için koruyucu maske, PVC eldiven kullanılmalıdır.
Fosforik asit kapalı ambalajlarda tutulmalı ve nemden korunması sağlanmalıdır. Bulunduğu ortam havalandırılmalı, belli bir ısıda tutulmalıdır. Ortamın sıcaklığı 30 derecenin altında olmalıdır. Bulunduğu yerlerde güçlü bazlar, yanıcı maddeler, indirgen materyaller olmamalıdır. Ambalajların delik olmamasına ve suyla temas etmemesine özen gösterilmelidir. Kuru ve serin yerlerde tutulmalıdır. Metallerle reaksiyona girerse, havayla patlayıcı karışıma neden olacak hidrojen açığa çıkabilir.
Kimya endüstrisinde kullanılan önemli ürünlerden biri fosforik asit dediğimiz maddedir. Bu yazıda fosforik asiti tanıtıp özellikleri ve kullanım alanları üzerinde durmaya çalışacağız.
Canlılarda ATP sentezi için fosfor elementine ihtiyaç vardır. Bu nedenle bütün canlılarda mutlaka fosfor elementi bulunur. Fosforik asit fosforun en yaygın hallerinden biridir.
Fosforik asit nerelerde kullanılır diye sorarsak karşımıza çok geniş bir ekonomik saha çıkmaktadır. Kimya endüstrisinde önemli bir ürün olması bundan kaynaklanmaktadır. Fosforik asit yaygın adı ile bilimsel adlandırması aynı düşünülebilir. Bazı durumlarda "fosfor asidi" olarak da halk arasında adlandırıldığı görülmektedir.
DNA ve RNA yapısında yine fosforik asit bulunmaktadır. Nükleik asitlere asidik özelliğini katan bu moleküldür.
Güvenlik
Ürün korozif ve alkali olduğu için yükleme, boşaltma ve kullanımında çok dikkatli olunmalı ve koruyucu ekipman kullanılmalı. Dolu ambalajların yer değiştirme esnasında kapaklarının kapalı olup olmadığı kontrol edilmeli. Hiçbir zaman sıcak su kullanmayın ve asidin üzerine su dökmeyin. Kaynama ve sıçrama oluşabilir. Seyrelme işlemini suyun içerisine yavaş yavaş asidi ilave ederek gerçekleştirin.
Kaçınılması Gereken Durumlar
Normal sıcaklık ve basınçta stabildir. Aşırı ısı, nemli hava veya suya maruz kalması
Kaçınılması Gereken Materyaller
Alkalilerle reaksiyon verir çoğu metallere ve alaşımlara korozif etki gösterir. Sodyum tetraborat ile şiddetli reaksiyona girer ve klorürlerle ve paslanmaz çelik ile reaksiyon verip hidrojen gazı açığa çıkar. Ekzotermik reaksiyon verir: Aldehitler, aminler, amidler, alkoller ve glikoller, azo bileşikleri, karbamatlar, esterler, kostikler, fenoller ve kresoller, ketonlar, organofosfatlar, epoksitler, patlayıcılar, yanıcı metaryaller, doymamış halojenürler ve organik peroksitler.Yanıcı gaz oluşturur: Sülfitler, merkaptanlar, siyanitler ve aldehitler. Toksik gazlar oluşturur: Siyanitler, sülfitler, floritler, organik peroksitler ve halojenli organik bileşikler. Sıcak seyreltik fosforik asit nikel karbonatla reaksiyona girip trini kel ortafosfata dönüşür. Nitrometan ile karışımı patlayıcıdır.
Tehlikeli Bozunma Ürünleri
Fosfin, fosfor oksitler, hidrojen gazı. Tehlikeli Polimerizasyon: Oluşabilir.
FOSFORİK ASİT VE KULLANIM ALANLARI
Yukarıda belirtildiği gibi kimya sanayisi için fosforik asit çok önemli bir üründür. Bu önemi çok geniş bir kullanım alanı olmasından kaynaklanmaktadır.
Fosforik asitin tarımda kullanımı çok yaygındır. Gübre olarak kullanılır.
Ağız bakım ürünlerinde diş temizleyici olarak yer alır.
Rafine besin üretiminde asit olarak kullanılır.
Temizlik sanayisinde birçok ürünün yapısına katılır. Deterjan ve pas sökücülerde vardır.
Deri, tekstil, metal sanayilerinde yardımcı ürün olarak kullanılır.
Süs ve kozmetik sanayisinde fosforik asit kullanımı yaygındır.
Asitli içeceklerin yapımında kullanılır.
Bu kullanım alanlarına baktığımız zaman neredeyse her alanda fosforik asidin var olduğunu görüyoruz. Ancak fosforik asit dünyada da en çok gübre olarak kullanılmaktadır. Fosforik asit,en çok fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde,sinek ilacı üretiminde temizleyicilerde,yağ sanayinde, istenmeyen katalizörlerin temizlenmesinde,alimünyum işlemede, yüzey temizleme ve düzeltme işlerinde,deride tabaklama ve parlatma aşamalarında kullanılır. Fosforik asit tuzlarının, gıda endüstrisinde de birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Kabartma tozlarında tamponlayıcı ve asitliği düzenleyici madde olarak görev yaparken, kola gibi asitli içeceklerin asitlendirilmesi, proses peynirlerde eritme tuzları olarak kullanılması gibi uygulama alanları bulmaktadır. Bunların dışında fosforik asit gıdalarda su bağlama ve antimikrobiyal amaçlarda da kullanılmaktadır.

 

ZARARLARI
Fosforik asit zararları açısından dikkatli kullanılmalıdır. İnsan cildine doğrudan temas ettiğinde yıpratıcı bir etki yapabilir. Yine endüstride üretim aşamasında buharını solumak solunum yollarının zarar görmesine neden olur.
Özellikle vücudun iç organlarında görülen mukoza zarlarını yıpratıcı bir etkisi olduğu bilinmektedir. Fosforik asit pH değeri düşük olduğundan eritici bir özellik taşır. Nasıl ki kolayı bir et üzerine döktüğümüzde erimeyi gözlemliyorsak aynı şekilde pH değeri düşük maddelerin genel olarak böyle bir özelliği vardır.
Endüstride çalışanlar güvenlik koşullarını mutlaka yerine getirmelidir. Cilde temas etmemesine ve temas olduğunda da hemen hijyenin sağlanmasına dikkat edilmelidir. Geçirgen olmayan dayanaklı eldiven kullanımı da yine burada büyük önem kazanmaktadır.
Asit yapılı olduğundan metallerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarır. Bu gaz biriktiği zaman basınçla tahribe neden olabilir.
FOSFORİK ASİT ÜRETİMİ
Fosfrik asitin üretilmesi genellikle iki aşamalıdır. Bu aşamalar ıslak ya da sulu basamak ve termal (sıcak) basamak şeklindedir. Burada detaylara girmeden genel tepkimelerini paylaşmaya çalışacağız.
Fosforik asit fosfat kaya, 3Ca3(PO4)2.CaF2 olarak bilinen fluorapatitten üretilir. Bu bir fosfat kayası tuzudur. Bu kayanın üzerine %93 derişimli sülfürik asit eklenir. Böylece fosforik asit eldesinin genel denklemi ortaya çıkar.
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4 tepkimenin ana denklemidir.
Bununla birlikte kayada bulunan CaF2 gibi yapılar da çeşitli yan reaksiyonlar gerçekleştirir. Bu nedenle üretim sürecinde ayrıştırma gerçekleştirilir.
FİZİKSEL TANIM
Fosforik asit, berrak renksiz bir sıvı veya şeffaf kristal bir katıdır. Saf katı 42.35 ° C'de erir ve 1.834 g / cm3 yoğunluğa sahiptir. Sıvı genellikle% 85'lik sulu bir çözeltidir. Katı ve sıvı olarak sevk edilir. Metaller ve doku için aşındırıcıdır. Gübreler ve deterjan yapımında ve gıda işlemede kullanılır.
KAYNAMA NOKTASI
760 mm Hg'de 266 ° F'den daha büyük

ERİME NOKTASI
108 ° F

YOĞUNLUK
77 ° 'de 1.892

VİZKOZİTE
3.86 mPa.s (20 ° C'de% 40'lık çözelti).


PHOSPHORIC ACID (FOSFORİK ASİT)
Cas No: 7664-38-2
SYNONYMS
Phosphoric acid;ORTHOPHOSPHORIC ACID;7664-38-2;o-Phosphoric acidSonac;Phosphorsaeure;Acidum phosphoricum;Evits;Wc-reiniger;Acide phosphorique;White phosphoric acid;Acido fosforico;Phosphorsaeureloesungen
POLYPHOSPHORIC ACID;Acido fosforico [Italian];Fosforzuuroplossingen;Fosforzuuroplossingen [Dutch];Caswell No. 662;Phosphoric acid 75%;Phosphoric acid, ortho-;Phosphorsaeureloesungen [German];Acide phosphorique [French];UNII-E4GA8884NN;Superphosphoric acid;FEMA No. 2900;ortho-phosphoric acid;CCRIS 2949;poly(phosphoric acid);Phosphoric acid 85%;HSDB 1187

Properties: At about 225 oC dehydrate is converted to pyrophosphoric acid forms. At higher temperatures it transforms into metaphosphoric acid forms. Phosphoric acid is strongly polymerized under the influence of azo compounds epoxides and other polymerisable compounds. When inhaled, phosphoric acid forms toxic gases. Phosphoric acid is a moderately acid and attacks the metals to remove the flammable hydrogen gas. Decomposition may occur by contact with aldehydes, alcohols, cyanides, ketones, phenols, esters, sulfides, halogenated organic compounds. Consumption of beverages containing phosphoric acid (Pepsi, Cola) should be limited. Because of the excess of phosphoric acid can cause calcium deficiency in the body.

Applications: Acidifier in non-alcoholic beverages; purification and remediation of drinking water; sugar refining; yeast feeder; production of phosphate salts foodstuffs; pharmaceutical industry; used in pet food. Used as solvent in medical supplies. Orally, it is gastric acidic. It is used as an agent to acidify non-alcoholic beverages, to control pH in gel and jam making, to nourish in yeast production, to control bacterial growth in selective processes of food, and to coagulate sugar water after liming processes. It is used for oil bleaching in soap production.

Non-food applications: Industrial area is a very important raw material. In textile and fiber industry; Antifreeze; in the production of leaf dehydrates and water soluble fertilizers; in the production of industrial and institutional cleaners; metal processing (cleaning, phosphating, electrolytic plating); production of phosphate salts; water treatment; activated carbon; enamel (enamel) industry; the fermentation process (monosodium glutamate, penicillin); caprolactam production; production of pigments; ceramics and iron foundry are used in processes such as not being easy to process.


Phosphoric acid is a crystalline solid, colorless solid chemical. Phosphoric acid, which is composed of phosphorus, hydrogen and oxygen atoms, is represented by chemical formula H3PO4. The aqueous solution, which is consistency, resembles syrup. Salts of this chemical are defined as phosphate. Food species (food grade) are two species as phosphoric acid and agricultural type phosphoric acid. Phosphoric acid, the mineral acid containing the chemical formula H3PO4. It is used for the pharmaceutical industry, the oil industry, fledgling arrangements and for the purposes of sorting. In the food sector, there are cola and baking powders. DNA and RNA are incorporated. All the nucleotides will be made. Phosphoric acid, which is a phosphoric acid, yields nucleic acid by using acidic. With a very strong and very good acidity regulator, phosphoric acid is a colorless, odorless acid in liquid form. It contains hydrogen, phosphorus and oxygen atoms. The aqueous solution is of musth and colorless. It's a dangerous acid. The formula is H3PO4 species. The salts of phosphoric acid are called phosphates, which are three. Phosphoric acid sells in two types of industry and industry recruitment. Food type is called food class. Phosphoric acid has technical (specific) properties.

Phosphoric acid; phosphorus, oxygen and hydrogen atoms. The formula is H3PO4.

Used in many industries, phosphoric acid is a colorless acid in the liquid state, which is used in the production of detergents, soaps, fertilizers and pharmaceuticals, which are composed of hydrogen and oxygen.

Phosphoric acid and its salts (sodium, potassium, calcium) are the only organic acid group that regulates the acidity. Among the acids used for this purpose, it is known as the most cost effective, lowest pH and the most effective.

Among the most commonly used acidity regulators in the food industry is the second order.

Phosphoric acid is most often used in the construction of phosphate fertilizers and in the pharmaceutical industry, flyer production cleaners, oil industry, cleaning of unwanted catalysts, aluminum processing, surface cleaning and correction, deep tanning and polishing stages. Phosphoric acid salts are also used in food industry . While serving as a buffering agent and acidity regulator in the disintegration powders, it finds applications such as acidification of soft drinks such as cola and use as melting salts in process cheese. Phosphoric acid is also used for water binding and antimicrobial purposes.

Phosphoric acid is also used to provide acidity in the collar. Coke is even more acidic than products such as lemon juice or vinegar, which are known to be acidic. Because sugar or other sweeteners used in the corpse mask acidity, we can not fully realize its acidity. The taste is more acidic as lemon contains less sugar.

Due to its intensive use in the cola beverage industry, it is one of the most used acidity regulating products in the food industry. Phosphoric acid has a hard and sharp taste, which creates a flavor specific to cola drinks. The acidity in cola drinks also provides phosphoric acid.

Phosphoric acid used in the industry is obtained by heating calcium phosphate rock fragments with the aid of sulfuric acid. The substitution of one or more of the hydrogen ions with the positive ions forms orthophosphate salts. Phosphoric acid is a chemical with a wide range of uses, addressing different sectors. It is used mostly in the production of phosphate fertilizers, in pesticide production, in agriculture, in cleaning of metals, in polishing sector and in food field for acidity regulation. Since microorganisms and fungi do not grow in acidic environment, phosphoric acid is also used as a preservative. More pure types of phosphoric acid; Is a crystalline solid having a melting point of 42 [deg.] C. and is in the form of a colorless, syrupy liquid at lower concentration forms. Phosphoric acid and its salts (sodium, potassium, calcium) are the only organic acid group that regulates the acidity. Among the acids used for this purpose, it is known as the most cost effective, lowest pH and the most effective. Orphosphate salts form from phosphoric acid, which is a tribasic acid, by displacing one, two, or all three of the hydrogen ions with other positive ions. These salts are; fertilizer, electrochemical polishing and shaping, metal cleaning. Among the most commonly used acidity regulators in the food industry is the second order.

Phosphoric acid is obtained by heating the rock fragments of industrial, calcium phosphate with sulfuric acid. It consists of hydrogen, phosphorus and oxygen atoms. Phosphoric acid is a purely crystallized solid bilayer with a melting point of 42 ° C. At low concentrations, it becomes a colorless liquid in syrupy consistency. Phosphoric acid and its salts are an acidity regulator which has a low cost and strongest pH drop effect. The substitution of hydrogen ions or ions of phosphoric acid with other positive ions leads to orthophosphate salts. Phosphoric acid is sold in 35 - 50 kg canisters and in 1700 kg IBC tanks. Many fields are used in agriculture food industry, metal drink industry.

Uses of phosphoric acid:

It is used in fertilizer industry, fly pesticide production, cleaning of unwanted catalysts in oil industry, electropolishing in steel industry, aluminum processing, cola drinks, leather, food, agriculture and medicine sectors.

Rust Removal
One of the most common uses of phosphoric acid is the removal of rust from metal surfaces. When rusted iron is applied directly to steel and other metal surfaces, it acts as a rust converter. Reddish brown ferrugin, that is, ferric oxide, turns black ferric phosphates. After this process, the black iron phosphate coating can be easily cleaned by removing the underlying fresh metal surface.
Multiple phosphoric acid applications may be required for complete pass removal. In some applications where the external appearance is secondary, the black phosphate coating formed during application of this acid can be left in place, thus providing more corrosion resistance. The phosphoric acid based rust remover is a greenish liquid suitable for immersion, but is formulated as a gel for easier application.
Use in Processed Food
Phosphoric acid is used as an additive to acidify food and beverages, such as various types of collars. It provides a sharp or sour taste, and as the mass is produced, this chemical can be used quite easily.
However, this use of phosphoric acid has begun a debate, as it raises questions about the health effects that the human body may have.
Medical Uses
One of its major uses is in the fields of medicine and dentistry. Phosphoric acid is used as a component in high-level sugars, i.e., non-prescription anti-nausea drugs containing glucose and fructose. In dentistry, this acid is combined with zinc dust to form zinc phosphate, which is used as a temporary toothpaste. It is also used as orthodontics as an abrasive solution to clean and roughen the surface of teeth prior to the insertion of angular teeth and other tooth devices. This acid is also used in many tooth whitening solutions to remove plaque that may be present on the tooth surface.

Other uses
Phosphoric acid is used as an electrolyte in fuel cells. It is also used as a cleaner on many stains that occur in connection with construction for removing mineral deposits, cement traces and hard water stains.

Hot phosphoric acid is used in micro-fabrication to form silicon nitride. It is used as a flow by the hobbyists to help with the soldering process. It is also used in hydroponic pH solutions to reduce the pH of nutrient solutions.

Phosphoric acid is also used as a copper electro-polished electrolyte for deburring. The compound is used as a common abrasive material in semiconductor processing.

This acid is used as a pH adjuster in cosmetics and other skin care products. It is also used as a chemical oxidizing agent for the production of activated carbon. Oxyhydrogen generators are used with distilled water as an electrolyte.

For this reason, phosphoric acid is an important acid with different applications in various industries, from metallurgy to food industry. It is one of the most important and useful chemicals known to man


Phosphoric acid use areas:
Phosphoric acid is used in the production of detergents especially in the production of detergents in the production of cleaning materials, It is used as an auxiliary chemical in the field of textile, It is used in the acidification of beverages in the field of food, in control of bacteria growth in processed foods, In leather production tanning and polishing stages, used for surface cleaning in metal sector, used in cosmetic sector, used in building chemicals sector, electro polishing baths, phosphoric acid used in refined oil sector, used in tooth surface cleaning in dentistry and orthodontics, as a food component in yeast production, Used at reduced pH value.

PHOSPHORIC ACID SIDE EFFECTS, STORAGE AND USE CONDITIONS
Phosphoric acid has corrosive properties that can cause serious burns to skin, eyes and respiratory tract. For this reason, the vapor should not be respirable. Failure to do so will irritate the respiratory system mucus. In the case of skin contact, the skin must be washed with plenty of water. Eyes should be washed immediately with flowing water in the eyes. In case of ingestion, the person must be exacerbated and a doctor must be visited. Since it is not easy to ignite, it can be controlled with water if there is a fire. If clothes are contaminated with phosphoric acid, they must be removed and washed with plenty of water. Protective mask, PVC gloves should be used to protect against these effects.

Phosphoric acid should be kept in sealed packages and protected from moisture. The environment must be ventilated and kept at a certain temperature. The temperature of the environment should be below 30 degrees. Where there are strong bases, flammable materials, reducing materials should not be. Care should be taken that the packages are not punctured and do not come into contact with the water. It should be kept in dry and cool places. If it reacts with the metal, hydrogen can be released which may cause explosive mixture with air.
One of the important products used in the chemical industry is phosphoric acid. In this article we will introduce phosphoric acid and try to emphasize its properties and uses.
There is a need for phosphorus element for ATP synthesis in living things. For this reason, there is absolutely phosphorus element in all living things. Phosphoric acid is one of the most common forms of phosphorus.
If we ask where phosphoric acid is used, we have a very wide economic field. It is because of this that it is an important product in chemical industry. Phosphoric acid can be thought of as the scientific name with its common name. In some cases it appears to be named as "phosphorus acid".
Phosphoric acid is also present in DNA and RNA constructs. This molecule adds acidic properties to nucleic acids.

Security

The product is corrosive and alkaline, so be very careful with the loading, unloading and handling and use protective equipment. During replacement of packagings, check whether the covers are closed. Never use hot water and do not pour water on the sink. Boiling and splashing may occur. Perform dilution by adding acid slowly into the water.

Conditions to Avoid

It is stable at normal temperature and pressure. Exposure to extreme heat, humid air or water

Materials to Avoid

Reacts with alkalis Most metals and alloys have a corrosive effect. It reacts violently with sodium tetraborate and reacts with chlorides and stainless steel to release hydrogen gas. Exothermic reaction: Aldehydes, amines, amides, alcohols and glycols, azo compounds, carbamates, esters, caustics, phenols and cresols, ketones, organophosphates, epoxides, explosives, combustible materials, unsaturated halides and organic peroxides. mercaptans, cyanides and aldehydes. Forms toxic gases: Cyanides, sulfides, fluorides, organic peroxides and halogenated organic compounds. The hot dilute phosphoric acid reacts with the nickel carbonate and transforms into the trini-bale ortaphosphate. Mixture with nitromethane is explosive.

Hazardous Death Products

Phosphine, phosphorus oxides, hydrogen gas. Hazardous Polymerization: May occur.


PHOSPHORIC ACID AND USAGE AREAS
As mentioned above, phosphoric acid is a very important product for the chemical industry. This is due to a wide range of uses.
The use of phosphoric acid in agriculture is very common. It is used as fertilizer.
In oral care products, it is a tooth cleaner.
It is used as acid in refined food production.
It participates in many products in the cleaning industry. Detergents and rust removers are available.
It is used as an auxiliary product in leather, textile, metal industries.
The use of phosphoric acid in the ornamental and cosmetic industry is widespread.
It is used in making acidic drinks.
When we look at these areas of use we see that almost every field has phosphoric acid. However, phosphoric acid is the most widely used fertilizer in the world. Phosphoric acid is most often used in the construction of phosphate fertilizers and in the pharmaceutical industry, in flyer production cleaners, in oil industry, in the cleaning of unwanted catalysts, in aluminum processing, in surface cleaning and correction works, in deep tanning and polishing stages. Phosphoric acid salts also have many uses in the food industry. While serving as a buffering agent and acidity regulator in baking powders, it finds application areas such as acidification of acidic beverages such as cola and use as melting salts in process cheeses. Apart from these, phosphoric acid is also used for water binding and antimicrobial purposes.

LOSSES
Phosphoric acid should be used with caution in terms of damage. When a person is in direct contact with the skin, it can exert an abrasive effect. Also during the production phase of the industry, the breathing of the vapor causes damage to the respiratory tract. It is known to be a detrimental effect of the mucous membranes seen especially in the internal organs of the body. Phosphoric acid has a dissolving property as the pH value is low. Just like when we turn on a simple meat, we observe the effect, but in the same way, low pH substances generally have such a characteristic. Employees in the industry must strictly comply with safety requirements. Care should be taken to ensure that hygiene is ensured when contact with skin and contact occurs immediately. The use of non-permeable gloves is also of great importance here. Since the acid is built, it reacts with the metal to release the hydrogen gas. When this gas accumulates, it can cause damage by pressure.
PHOSPHORIC ACID PRODUCTION
The production of phosphoric acid is usually two steps. These stages are wet or aqueous step and thermal (hot) step. We will try to share the general reactions without going into details here. Phosphoric acid phosphate rock is produced from fluorapatite, known as 3Ca3 (PO4) 2.CaF2. This is a phosphate rock salt. 93% sulfuric acid is added to this rock. Thus the general equation of the phosphoric acid eld occurs. Ca3 (PO4) 2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4 is the main equation of the reaction. However, structures such as CaF2 in the rock also undergo various side reactions. For this reason, decomposition is carried out in the production process. Other compounds containing phosphate are also used in the production of agricultural fertilizers.
PHYSICAL DESCRIPTION
Phosphorıc acid, is a clear colorless liquid or transparent crystalline solid. The pure solid melts at 42.35°C and has a density of 1.834 g / cm3. Liquid is usually an 85% aqueous solution. Shipped as both a solid and liquid. Corrosive to metals and tissue. Used in making fertilizers and detergents and in food processing.

BOILING POINT
greater than 266° F at 760 mm Hg

MELTING POINT
108° F

DENSITY
1.892 at 77°

VISCOSITY
3.86 mPa.s (40% solution at 20 deg C).

 

 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.