1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ALLURA RED

ALLURA RED

EC No. 247-368-0
CAS No. 25956-17-6

SYNONYMS CI Food Red 17, FD&C Red No.40, CI (1975) No.16035, INS No. 129

Chemical formula C18H14N2Na2O8S2
Kimyasal isim, Disodyum 6-hidroksi-5- (2-metoksi-5-metil-4-sülfonato-fenilazo) -2-naftalensülfonat; disodium;(5Z)-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)hydrazinylidene]-6-oxonaphthalene-2-sulfonate


FİZİKSEL TANIM
FD & C Kırmızı No. 40, esas olarak 6-hidroksi-5 - [(2-metoksi-5-metil-4-sülfenil) azo] -2-naftalensülfonik asidin disodyum tuzudur. Allura Red, uygulamalarda kırmızıdan kahverengiye bir renge sahip turuncu bir kırmızı boyadır.


YAYGIN KULLANIMLAR
Allura Red, süt yağları ve yağları, atıştırmalıklar, elverişli yiyecekler, şekerlemeler, kuru karışımlar ve baharatlar, tatlandırıcılar, jelatinler, pudingler, kremalar, alkollü ve alkolsüz içecekler, meyve müstahzarları, konserve ve dondurulmuş meyve sularında kullanılan çok yönlü bir gıda boyasıdır. , süt ürünleri, unlu mamuller, sosis kılıfları, reçeller, jöleler, çeşniler, şeker, kremalar, et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri. FD & C Kırmızı No. 40 da farmasötik ve kozmetikte kullanılmaktadır.


TANIM
Esas olarak renksiz bileşenler olarak sodyum klorür ve / veya sodyum sülfat ile birlikte disodyum 6-hidroksi-5- (2-metoksi-5-metil-4-sülfonato-fenilazo) -2-naftalen-sülfonat ve yardımcı renklendirme maddelerinden oluşur. İlgili alüminyum göle dönüştürülebilir, bu durumda sadece Alüminyum Boyama Meseleleri Genel Şartları geçerli olacaktır.


ERİME NOKTASI
> 300 derece C [ABD EPA; Yüksek Üretim Hacmi (HPV) Zorluk Programı. HPV gönüllü mücadelesi kimyasal listesi. Sağlam özetler ve test planları. 2-Naftalinsülfonik asit, 6-hidroksi-5-


ÇÖZÜNÜRLÜK
Suda, 25 ° C'de 2.25X10 + 5 mg / L
% 50 alkolde,% 1.3
25 ° C'de çözünürlük: etanol içinde, 0.001 g / 100 mL; gliserol içinde, 3.0 g / 100 mL; Propilen glikol, 1.5 g / 100 mL


AYRIŞMA
Ayrışmaya ısıtıldığında, çok az zehirli / azot ve sülfür oksitleri yayar.


SPEKTRAL ÖZELLİKLER
Lambda max: 504 nm


EMİLİM, DAĞITIM, BOŞALTIM
Sıçanlar,% 5.19 oranında Allura Red içeren bir diyetle beslendi. Sağlam boyaların% 0,1 ve% 29'unun sırasıyla idrar ve dışkıda atıldığı gözlendi. Daha sonraki çalışmalarda, sıçanlar ve köpekler günlük olarak nonradioactive Allura Red ile tedavi edildi. Daha sonra, hayvanlara 35S etiketli bileşik verildi ve rengin boşaltım ve dağıtım modelleri için 72 saate kadar çalışıldı. Her iki tür de, dışkı yoluyla olmak üzere ana atılım yolu ile bileşiğin sınırlı bir emilimini göstermiştir. Köpekte, geri kazanılan radyoaktivitenin% 92-95'i dışkıda 72 saat içinde ortaya çıkarken, sıçanda geri kazanılan radyoaktivitenin% 76-92'si bu zaman zarfında dışkılarda ortaya çıkmıştır. Sıçanlarda ve köpeklerde rüpteki idrar geri kazanımı, sırasıyla% 5.7 ve% 19.8 ile% 2.7 ve 3.6 arasında değişmiştir. Kurban edildikten sonra, her iki türün bağırsak içeriğinde ve sıçanların yıkanmış bağırsaklarında radyoaktivitenin önemli ölçüde tutulduğu yer aldı. Bu bileşiğin bağırsak duvarına yapışması nedeniyle olduğu düşünüldü, çünkü bu hayvanların toplam karkası ve iç organı uygulanan dozun <% 0.4'ünü içerdi.


METABOLİZMA VE METABOLİTLER
Dışkı ve idrarda mide bağırsak sisteminde azo-indirgemeden (iki tanesi aromatik aminler olarak tanımlanan iki, p-kesidin sülfonik asit, majör olmak üzere) meydana gelen çeşitli metabolitler de bulunmuştur. Son olarak, muhtemelen bağırsak duvarına yapışmaya bağlı olarak, sıçanın yıkanmış bağırsaklarında önemli bir tutulma gözlemlenmiştir.
Bu iki türün idrarındaki Allura Red'in en önemli metaboliti olan kültivinesülfonik asit, ana bileşik ölçülebilir değildi. Ayrıca, sıçanların idrarında iki başka tanımlanamayan metabolit bulunmuştur. Sıçan fekal ekstraktlarında, iki bilinmezle ve ana bileşikle birlikte, krateridin sülfonik asit önemli bir metabolit idi. Köpek fekal numunesi, sıçanda görüldüğü gibi özdeş bir metabolit paterni ortaya çıkardı ve buna ek olarak üçüncü bir bilinmeyen keşfedildi. Üriner bilinmeyenlerden biri, fekal bilinmeyenlerden birinin, bir ve aynı olduklarını düşündüren ile aynı olan bir Rf değerini gösterdi. Diğer bilinmeyenler, bu metabolitlerin farklı olduğunu gösteren farklı Rf değerleri sergiledi. Boyanın gözenekli florasından azo azalmasının, ana bileşiğin iki bileşenini vereceği öne sürülmüştür: 2-metoksi-5-metil-anilin-4-sülfonik asit (kesidin-4-sülfonik asit) ve 1-amino- 2-naftol-6-sülfonik asit. İhmal edilebilir miktarlarda bozulmamış Kırmızı'nın idrarda emildiği ve atıldığı ve rengin büyük kısmının dışkıda metabolit olarak atıldığı anlaşılmaktadır.


GÜVENLİK VE TEHLİKE
TEHLİKE TANITIMI
EPA Güvenli Kimyasal
FD & C Kırmızı 40 - Yeşil daire - Kimyasal deneysel ve modellenmiş verilere dayanan düşük bir endişe olduğu doğrulanmıştır.


KAZALARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Bertaraf Yöntemleri
SRP: En elverişli etki, mesleki zarar / yaralanma / toksisite veya çevresel kirlenme için daha az yerleşik eğilime sahip alternatif bir kimyasal ürün kullanmaktır. Onaylanmış kullanımı için malzemenin kullanılmayan kısımlarını geri dönüştürün veya üreticiye veya tedarikçiye iade edin. Kimyasalın nihai bertarafı şunları dikkate almalıdır: malzemenin hava kalitesi üzerindeki etkisi; toprak veya suda potansiyel göç; hayvan ve bitki yaşamına etkileri; ve çevre ve halk sağlığı düzenlemelerine uygunluk.


TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Etkileşimler
Bu çalışmada, renk ve alümina gölü, volkan önkolları (200 kişi), 10 alternatif gün boyunca, 24 saatlik periyotlar için sulu bir çözelti halinde uygulanmış, ardından 14 günlük dinlenme dönemi uygulanmıştır. Meydan okuma grupları daha sonra 24 saat süreyle skapular sırtları üzerinde taze cilt bölgelerine tıkanma altında uygulandı. Renk, indüksiyon fazında tahriş edici veya alerjik yanıtlar vermedi, ya da zorlama döneminde kontakt dermatit oluşturmadı. ... Allura Red ve gölü, beş 48 saatlik, alternatif gün periyotları için oklüzyon altındaki sahalarda değerlendirildi. Bu siteler daha önce eritem üretmeyen uzun dalga radyasyonuna maruz kalmayı sınırlamak için bir pencere camı eşdeğeri ile filtreden geçirilen Xenon ışığı ile 5 dakika boyunca ışınlanmıştır. 10 günlük bir dinlenme periyodu, bu indüksiyon maruziyetini izledi ve daha sonra renk, taze cilt bölgelerine uygulandı, Xenon ile 5 dakika süreyle ışınlandı ve daha sonra uzaklaştırıldı ve siteler değerlendirildi. Allura Red'in çalışılan 25 kişi üzerinde ışığa duyarlılık yaratmadığı gösterilmiştir.


PANZEHİR VE ACİL TEDAVİ
/ SRP: / Hemen ilk yardım: Yeterli dekontaminasyonun yapıldığından emin olun. Hasta nefes almıyorsa, eğitimli olarak tercihen bir talep valfi resusitatörü, torba-maske-maske cihazı veya cep maskesi ile suni teneffüse başlayın. Gerekirse CPR gerçekleştirin. Hemen akan gözleri yavaşça akan suyla yıkayın. Kusmayı teşvik etmeyin. Kusma oluşursa, açık hava yolunu korumak ve aspirasyonu önlemek için hastayı öne yatırın veya sol tarafa yerleştirin (mümkünse baş aşağı pozisyon). Hastayı sessiz tutun ve normal vücut ısısını koruyun. Tıbbi yardım alın. / Zehirler A ve B /


MARUZİYET ÖZETİ
Allura Red AC boyalarının üretimi, gıdalarda, ilaçlarda ve kozmetiklerde renk katkısı olarak kullanılması, çeşitli atık akışlarıyla çevreye salınmasına neden olabilir. Havaya bırakılırsa, Allura Red AC boyası, yalnızca bir tuz olduğu ve uçucu olamayacağı için atmosferdeki partikül fazında bulunur. Partikül fazlı Allura Red AC boyası atmosferden ıslak veya kuru çökeltme ile uzaklaştırılacaktır. Allura Red AC boya,> 290 nm dalga boylarında absorbe olan kromoforlar içerir ve bu nedenle güneş ışığından dolayı doğrudan fotoliziye duyarlı olabilir; Bir UV kaynağı olarak 15-watt lamba kullanan bir deneyde konsantrasyonu 50 dakika sonra% 7 azalmıştır. Toprağa bırakılırsa, Allura Red AC boyasının mobil olması beklenir; Bu bileşiğin, ortamdaki anyon formunda neredeyse tamamen mevcut olması beklenir ve anyonlar genellikle, organik karbon ve kil içeren nötrallere göre daha güçlü adsorbe etmezler. Nemli toprak yüzeylerinden buharlaşmanın önemli bir kader süreci olması beklenmemektedir çünkü bileşik bir anyon olarak varolmaktadır ve anyonlar uçucu hale gelmemektedir. Suya bırakılırsa, Allura Red AC boyasının bu bileşiğin ortamdaki iyonik yapısına bağlı olarak askıda katı madde ve çökeltiye adsorbe olması beklenmez. Bir fenolik OH ve iki sülfonik asit grubu ile azo boyalarının konsantrasyonları, aktif çamur muamelesi boyunca sabit kalır ve bu nedenle de su ve topraklarda biyolojik olarak bozunması beklenmez. Su yüzeylerinden buharlaşmanın, bileşiğin iyonik karakterine dayanan önemli bir kader süreci olması beklenmemektedir. Sudaki organizmalarda biyokonsantrasyon potansiyelinin, bileşiğin iyonik karakterine bağlı olarak düşük olması beklenir. Hidrolizin, çevresel koşullar altında hidrolize olan fonksiyonel gruplardan yoksun olması nedeniyle, önemli bir çevresel kader süreci olması beklenmemektedir. Allura Red AC boyasına maruz kalma, Allura Red AC boyasının üretildiği veya kullanıldığı işyerlerinde bu bileşikle dermal temas yoluyla oluşabilir. Kullanım verileri, genel popülasyonun bu renk katkısını içeren yiyecek, içecek ve ilaç ürünlerinin yutulması ve bu bileşiği kullanan kozmetiklerle dermal temas yoluyla Allura Red AC boyasına maruz kalabileceğini göstermektedir. (SRC)


ABİYOTİK DEGREDASYON
Çevre koşullarında hidrolize olan fonksiyonel grupların bulunmaması nedeniyle Allura Red AC boyasının ortamda hidrolize girmesi beklenmemektedir (1). Bir UV kaynağı olarak iki adet 15-watt'lık düşük basınçlı lambalar kullanılarak 50 dakikaya maruz kaldıktan sonra, Allura Red AC boya konsantrasyonu doğrudan deneyde% 7 azalmıştır; asetonun bir hassaslaştırıcı olarak kullanıldığı dolaylı bir deneyde, Allura Red AC boyası konsantrasyonu 20 dakika sonra% 99 azalmıştır (2). [(1) Lyman WJ et al; Kimyasal Özellik Tahmin Yöntemlerinin El Kitabı. Washington, DC: Amer Chem Soc s. 7-4, 7-5, 8-12 (1990) (2) ABD EPA; Yüksek Üretim Hacmi (HPV) Zorluk Programı. HPV gönüllü mücadelesi kimyasal listesi. Sağlam özetler ve test planları. 2-Naftalinsülfonik asit, 6-hidroksi-5-


BİYO YOĞUNLAŞMA
Allura Red AC boyasının iyonik karakteri, suda yaşayan organizmalarda biyokonsantrasyon potansiyelinin düşük olması gerektiğini göstermektedir. (SRC)


TOPRAK ADSORPSİYON/HAREKETLİLİK
Allura Red AC boyasının toprakta mobil olması bekleniyor; Bu bileşik, ortamdaki anyon formunda neredeyse tamamen mevcut olacaktır ve anyonlar, organik karbon ve kil içeren nötrallere göre daha güçlü bir şekilde adsorbe edilmezler (1).


SUDAN/TOPRAKTAN VOLATİLİZASYON
Allura Red AC boyasının ortamda bir anyon olarak var olması beklenir ve bu nedenle nemli toprağın uçucu hale gelmesi beklenmez çünkü anyonlar uçmaz. Allura Red AC boyasının kuru toprak yüzeylerinden buharlaşması beklenmemektedir çünkü bu bir tuzdur ve tuzlar uçmaz. (SRC)
İNSAN MARUZİYETİNİN OLASI YOLLARI
NIOSH (NOES Araştırması 1981-1983), 88.602 çalışanın (bunların 50.574'ü dişi) potansiyel olarak ABD'deki Allura Red AC boyasına maruz kaldığını tahmin etmiştir (1). Allura Red AC boyasına maruz kalma, Allura Red AC boyasının üretildiği veya kullanıldığı işyerlerinde bu bileşikle dermal temas yoluyla oluşabilir. Kullanım verileri, genel populasyonun, bu renk katkısını içeren yiyecek, içecek ve ilaç ürünlerinin yutulmasıyla ve bu bileşiği kullanan kozmetiklerle (2) dermal temas yoluyla Allura Red AC boyasına maruz kalabileceğini göstermektedir.

 

ALLURA RED

EC No. 247-368-0
CAS No. 25956-17-6

Chemical formula C18H14N2Na2O8S2
Chemical name, Disodium 6-hydroxy-5-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonato-phenylazo)-2- naphthalenesulfonate
SYNONYMS CI Food Red 17, FD&C Red No.40, CI (1975) No.16035, INS No. 129


PHYSICAL DESCRIPTION
FD&C Red No. 40 is principally the disodium salt of 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid. Allura Red is an orange red dye that has a red to brownish shade in applications.


COMMON USES
Allura Red is a highly versatile food color used in dairy fats and oil, snacks, convenient food, confectionery, dry mixes and seasonings, flavors, gelatins, puddings, custards, alcoholic and non-alcoholic beverages, fruit preparations, canned and frozen fruit juices, dairy products, bakery products, sausage casings, jams, jellies, condiments, candy, frostings, meat, poultry and seafood. FD&C Red No. 40 is also used in pharmaceuticals and cosmetics.


DEFINITION
Consists essentially of disodium 6-hydroxy-5-(2-methoxy-5-methyl-4- sulfonato-phenylazo)-2-naphthalene-sulfonate and subsidiary colouring matters together with sodium chloride and/or sodium sulfate as the principal uncoloured components. May be converted to the corresponding aluminium lake in which case only the General Specifications for Aluminium Lakes of Colouring Matters shall apply.


MELTING POINT
>300 deg C[US EPA; High Production Volume (HPV) Challenge Program. The HPV voluntary challenge chemical list. Robust summaries and test plans. 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-


SOLUBILITY
In water, 2.25X10+5 mg/L at 25 deg C
In 50% alcohol, 1.3%
Solubility at 25 deg C: in ethanol, 0.001 g/100 mL; in glycerol, 3.0 g/100 mL; in propylene glycol, 1.5 g/100 mL


DECOMPOSITION
When heated to decomposition it emits very toxic fumes of /nitrogen and sulfur oxides/.


SPECTRAL PROPERTIES
Lambda max: 504 nm


ABSORPTION,DISTRUBITION AND EXCRETION
Rats were fed a diet containing 5.19% of Allura Red. It was observed that 0.1% and 29% of the intact dye was excreted in the urine and feces respectively. In later studies, rats and dogs were pretreated daily with nonradioactive Allura Red. Subsequently, the animals were dosed with the 35S labelled compound and studied for up to 72 hours for excretion and distribution patterns of the color. Both species showed limited absorption of the compound with the major route of excretion being via the feces. In the dog 92-95% of the recovered radioactivity appeared in the feces within 72 hours while in the rat 76-92% of the recovered radioactivity appeared in the feces within this time period. Urinary recoveries of the color in rats and dogs, respectively varied between 5.7 and 19.8% and 2.7 and 3.6%. After sacrifice, significant retention of radioactivity was located in the intestinal contents of both species and in the washed intestines of the rats. This was thought to be due to adhesion of the compound to the intestinal wall, since the total carcass and viscera of these animals contained <0.4% of the administered dose.


METABOLISM/METABOLITES
Several metabolites, possibly resulting from azo-reduction in the gastrointestinal tract (two identified as aromatic amines, p-cresidine sulfonic acid being the major one), were also found in the feces and urine. Finally, significant retention in the washed intestines of rat was observed, probably due to adhesion to the intestinal wall.
Cresidinesulfonic acid was found to be the major metabolite of Allura Red in the urine of these two species, whereas the parent compound was not measurable. In addition, two other unidentifiable metabolites were found in the urine of the rats. In the rat fecal extracts, cresidinesulfonic acid was a major metabolite along with two unknowns and the parent compound. The dog fecal sample revealed an identical metabolite pattern as seen in the rat, and in addition, a third unknown was discovered. One of the urinary unknowns demonstrated an Rf value which was identical to that of the one of the fecal unknowns suggesting that they were one and the same. The other unknowns exhibited distinctive Rf values which indicated that these metabolites were different. It has been postulated that azo reduction by gut flora of the dye will yield the two components of the parent compound: 2-methoxy-5-methyl-aniline-4-sulfonic acid (cresidine-4-sulfonic acid) and 1-amino-2-naphthol-6-sulfonic acid. It appears that negligible quantities of intact Red are absorbed and excreted in the urine, and that the major portion of the color is excreted as metabolites in the feces.


SAFETY AND HAZARDS
Hazards Identification
EPA Safer Chemical
FD&C Red 40 - Green circle - The chemical has been verified to be of low concern based on experimental and modeled data.


ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
DISPOSAL METHODS
SRP: The most favorable course of action is to use an alternative chemical product with less inherent propensity for occupational harm/injury/toxicity or environmental contamination. Recycle any unused portion of the material for its approved use or return it to the manufacturer or supplier. Ultimate disposal of the chemical must consider: the material's impact on air quality; potential migration in soil or water; effects on animal and plant life; and conformance with environmental and public health regulations.


TOXICOLOGICAL INFORMATION
Interactions
In this study, the color and its alumina lake were applied to the subjects volvar forearms (200 subjects) as an aqueous solution for 10 alternate days, for 24-hr periods, followed by a 14-day rest period. Challenge batches were then applied under occlusion to fresh skin sites on the subjects scapular backs for 24 hours. The color did not produce either irritation or allergic responses during the induction phase nor contact dermatitis in the challenge period. ... Allura Red and its lake were evaluated on sites under occlusion for five 48-hr, alternate-day periods. These sites had been previously irradiated for 5 min with Xenon light which had been filtered through a window-glass equivalent to limit the exposure to non-erythema-producing, long-wave radiation. A 10-day rest period followed this induction exposure, and then the color was applied to fresh skin sites, irradiated for 5 min with Xenon and subsequently removed and the sites were evaluated. Allura Red was shown not to produce photosensitization on the 25 subjects studied.


ANTIDOTE AND EMERGENCY TREATMENT
/SRP:/ Immediate first aid: Ensure that adequate decontamination has been carried out. If patient is not breathing, start artificial respiration, preferably with a demand valve resuscitator, bag-valve-mask device, or pocket mask, as trained. Perform CPR if necessary. Immediately flush contaminated eyes with gently flowing water. Do not induce vomiting. If vomiting occurs, lean patient forward or place on the left side (head-down position, if possible) to maintain an open airway and prevent aspiration. Keep patient quiet and maintain normal body temperature. Obtain medical attention. /Poisons A and B/


ENVIRONMENTAL FATE/EXPOSURE SUMMARY
Allura Red AC dye's production and use as a color additive in foods, drugs and cosmetics may result in its release to the environment through various waste streams. If released to air, Allura Red AC dye will exist solely in the particulate phase in the atmosphere since it is a salt and will be nonvolatile. Particulate-phase Allura Red AC dye will be removed from the atmosphere by wet or dry deposition. Allura Red AC dye contains chromophores that absorb at wavelengths >290 nm, and therefore may be susceptible to direct photolysis by sunlight; its concentration decreased by 7% after 50 minutes in an experiment using 15-watt lamps as a UV source. If released to soil, Allura Red AC dye is expected to be mobile; this compound is expected to exist almost entirely in anion form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to soils containing organic carbon and clay than their neutral counterparts. Volatilization from moist soil surfaces is not expected to be an important fate process because the compound exists as an anion and anions do not volatilize. If released into water, Allura Red AC dye is not expected to adsorb to suspended solids and sediment based upon this compound's ionic nature in the environment. The concentrations of azo dyes with a phenolic OH and two sulfonic acid groups remain constant throughout activated sludge treatment and are therefore not expected to be biodegradable in water and soils. Volatilization from water surfaces is not expected to be an important fate process based upon the ionic character of the compound. The potential for bioconcentration in aquatic organisms is expected to be low based on the ionic character of the compound. Hydrolysis is not expected to be an important environmental fate process since this compound lacks functional groups that hydrolyze under environmental conditions. Occupational exposure to Allura Red AC dye may occur through dermal contact with this compound at workplaces where Allura Red AC dye is produced or used. Use data indicate that the general population may be exposed to Allura Red AC dye via ingestion of food, beverages, and drug products that contain this color additive, and dermal contact with cosmetics that use this compound. (SRC)


ABIOTIC DEGREDATION
Allura Red AC dye is not expected to undergo hydrolysis in the environment due to the lack of functional groups that hydrolyze under environmental conditions(1). After 50 minutes exposure using two 15-watt low pressure lamps as a UV source, Allura Red AC dye concentration decreased by 7% in the direct experiment; in an indirect experiment in which acetone was used as a sensitizer, the concentration of Allura Red AC dye decreased by 99% after 20 minutes(2).[(1) Lyman WJ et al; Handbook of Chemical Property Estimation Methods. Washington, DC: Amer Chem Soc pp. 7-4, 7-5, 8-12 (1990) (2) US EPA; High Production Volume (HPV) Challenge Program. The HPV voluntary challenge chemical list. Robust summaries and test plans. 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-


BIOCONCENTRATION
The ionic character of Allura Red AC dye indicates that the potential for bioconcentration in aquatic organisms is expected to be low. (SRC)


SOIL ADSORPTION/MOBILITY
Allura Red AC dye is expected to be mobile in soil; this compound will almost entirely exist in anion form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to soils containing organic carbon and clay than their neutral counterparts(1).


VOLATILIZATION FROM WATER/SOIL
Allura Red AC dye is expected to exist as an anion in the environment, and therefore volatilization from moist soil is not expected because anions do not volatilize. Allura Red AC dye is not expected to volatilize from dry soil surfaces because it is a salt, and salts do not volatilize. (SRC)


PROBABLE ROUTES OF HUMAN EXPOSURE
NIOSH (NOES Survey 1981-1983) has statistically estimated that 88,602 workers (50,574 of these were female) were potentially exposed to Allura Red AC dye in the US(1). Occupational exposure to Allura Red AC dye may occur through dermal contact with this compound at workplaces where Allura Red AC dye is produced or used. Use data indicate that the general population may be exposed to Allura Red AC dye via ingestion of food, beverages, and drug products that contain this color additive, and dermal contact with cosmetics(2) that use this compound.

 

 

 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.