1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GÜMÜŞ NİTRAT (SILVER NITRATE)

gümüş nitrat  (silver nitrate )

 

 

CAS Number: 7761-88-8
EC Number:231-853-9

 

 

 

SYNONMYS:

Nitric acid silver(I) salt; Alcoholic Silver Nitrate; Silver Nitrate; Silver Nitrate, Alcoholic; Silver Nitrate, Silver (2+) Salt (2:1); SILVER NITRATE;7761-88-8; Silvernitrate; Lunar caustic; silver(I) nitrate; Silbernitrat; Argenti nitras; Nitrate d'argent; Nitric acid silver(I) salt; Silver mononitrate;Argerol; Silver(1+) nitrate; AgNO3; Nitric acid silver(1+) salt; Silver nitrate(DOT); Caswell No. 737; UNII-95IT3W8JZE; Nitrate d'argent [French]; Nitrato deplata [Spanish]; Silver(I) nitrate (1:1); HSDB 685; Nitric acid, silver(1+) salt; UTS Silverator Water Treatment Unit; EINECS 231-853-9; UN1493; EPAPesticide Chemical Code 072503; NSC 135800; 95IT3W8JZE; CHEBI:32130; Nitric Acid, Silver (+1) Salt; Nitric acid silver (1+) salt; Silver Nitrate Solution,0.25N; Silver, Reference Standard Solution; Nitrato de plata; Silver nitrate [JAN]; Nitric acid silver(1+) salt (1:1); Silver nitrate [USP:JAN]; silvernitrate-; silver(I)nitrate; silver (I) nitrate; silver (1) nitrate; Silver nitrate (TN); silver(1+) nitronate; ACMC-209pax; AC1L2NGH; silver(1+) ion nitrate;silver(1+) ion nitronate; D0A2HR; EC 231-853-9; SILVER NITRATE, ACS; silver nitrate; silvernitrate; silvernitrat; gümüşnitrat; gümüşnitrate; sılvernıtrate;sılver nıtrate; gumus nıtrat; silver nitrat; gümüş nitrate

 

 Gümüş nitratın özellikleri

Moleküler Ağırlık: 169.872 g / mol
Moleküler Formül: AgNO3
Kaynama Noktası: 760 mm Hg'de 824 ° F
Erime Noktası: 414 ° F

 

İstanbul'dan gümüş nitrat al.
İstanbul'dan gümüş nitrat satın alın.

 

 


Gümüş nitrat, kostik kimyasal bileşik, antiseptik olarak önemli, diğer gümüş tuzlarının endüstriyel üretiminde ve analitik kimyada bir reaktif olarak. Kimyasal formülü AgNO3'tür. Deriye ve mukozaya uygulanan gümüş nitrat, çubuk şeklinde ya kostik (ya da kostik kurşun kalem) olarak ya da su içinde yüzde 0.01 ila yüzde 10'luk gümüş nitrat çözeltilerinde kullanılır. Çubuk, siğil ve granülasyon dokusunun çıkarılması ve yaraların ve ülserlerin koterize edilmesinde kullanılır. Çok seyrek çözeltiler büzücü ve hafif antiseptiktir. Yüzde 1 veya% 2'lik bir glikokokal bakteriye karşı etkilidir ve yeni doğan bebeklerin gözlerine gonore karşı körlüğe karşı koruma sağlamak için uygulanabilir.

 

Saf gümüş nitrat, tıpta kullanılan kolloidal gümüş bileşikleri ve fotoğrafik emülsiyonlara katılan gümüş halojenürler dahil olmak üzere diğer gümüş tuzlarının hazırlanmasında bir ara ürün.

Analitik kimyada, gümüş nitratın sulu çözeltileri, halojenürlerin, siyanürlerin ve tiyosiyanatların hacimsel belirlenmesinde ve indirgeyici maddelerin ve çözünmeyen gümüş tuzları oluşturan çeşitli asitlerin katyonlarının saptanmasında kullanılır.

Gümüş nitrat, nitrik asitte gümüş çözünerek büyük miktarlarda yapılır. 212 ° C'de (414 ° F) eriyen saydam plakalarda kristalleşir. 20 ° C'de (68 ° F) çözünürlük, 100 gram su için 222 gramdır. Metil ve etil alkollerde ve diğer organik çözücülerde daha az ölçüde orta derecede çözünür. Yaklaşık 320 ° C'ye ısıtıldığında (608 ° F), gümüş nitrat oksijeni kaybeder ve gümüş nitrit oluşturur. Kırmızı bir ısıda gümüş oluşur.

Gümüş nitratın sindirilmesi, mide iltihabının gelişmesiyle birlikte şiddetli karın ağrılarına, kusmaya ve diyare neden olur. Tedavi, ortak tuz çözeltilerinin, süt (veya yumurta ve su beyazının) ağız yoluyla uygulanmasını ve yemek borusu ve midenin mukoza zarlarını korumak için sudaki sabunu ve zehirli serbest gümüş iyonlarını gümüş klorür olarak çökeltmeyi içerir.Gümüş nitrat, kimyasal formülü AgNO3 olan inorganik bir bileşiktir.

 


Gümüş nitratın yan etkileri şunlardır:

 

 

yanma ve cilt tahrişi
cildin lekelenmesi
kan bozukluğu (methemoglobinemia)

 

 


Kullanımları

 

Pemfigusun neden olduğu yüzeysel yaraları, tropikal ülserleri ve lezyonları iyileştirmek için ıslak pansumanlarda kullanılan bir antiseptik ajan.

 

Önlemler

Pansumanlar plastik veya kauçuk tıkanıklığı altında uygulanmamalıdır.

 

Yan etkiler

Cilt tahrişi yaygındır. Giysilerin ve yatakların kalıcı lekelenmesi de oluşur.

 

Depolama

Çözümler iyi korunmuş kaplarda saklanmalıdır, ışıktan korunmalıdır.

 

 


Gümüş nitrat, kimyasal formülü AgNO3 olan inorganik bir bileşiktir. Bu bileşik, fotoğrafta kullanılanlar gibi birçok gümüş bileşiğine çok yönlü bir öncüdür. Halojenlere göre ışığa çok daha az duyarlıdır. Bir zamanlar ay kostik denirdi çünkü gümüş, gümüşün ayla ilişkili olduğuna inanan antik simyacılar tarafından luna denirdi. Cehennemin taşı olarak da biliniyordu çünkü çok aşındırıcıydı.Katı gümüş nitratta, gümüş iyonları üçlü bir düzlemsel düzende üç koordinatlıdır.

 

 


Keşif
Albertus Magnus, 13. yüzyılda, gümüşü eriterek nitrik asidin altın ve gümüşü ayırma yeteneğini belgeledi. Magnus, sonuçta ortaya çıkan gümüş nitrat çözeltisinin cildi karalacağını belirtti.

 

 

Sentez
Gümüş nitrat, gümüş külçe veya gümüş folyo gibi gümüşün nitrik asitle tepkimeye sokulmasıyla, gümüş nitrat, su ve azot oksitleri ile elde edilebilir.

 

Reaksiyon yan ürünleri, kullanılan nitrik asit konsantrasyonuna bağlıdır.

 

3 Ag + 4 HNO3 (soğuk ve seyreltilmiş) → 3 AgNO3 + 2 H2O + NO
Ag + 2 HNO3 (sıcak ve konsantre) → AgNO3 + H2O + NO2
Bu, reaksiyon sırasında gelişen toksik azot oksitler nedeniyle bir davlumbaz altında gerçekleştirilir.

 

 

Tepkiler
Gümüş nitrat ile tipik bir reaksiyon, bir gümüş nitrat çözeltisinde bir bakır çubuğunu askıya almak ve birkaç saatliğine bırakmaktır. Gümüş nitrat bakır ile reaksiyona girer ve gümüş rengi metalik kristaller ve mavi bir bakır nitrat çözeltisi oluşturur:

 

 

2 AgNO3 + Cu → Cu (NO3) 2 + 2 Ag
Gümüş nitrat ısıtıldığında bozunur:

 

 

2 AgNO3 (l) → 2 Ag (s) + O2 (g) + 2 NO2 (g)
Kalitatif olarak, ayrışma erime noktasının altında ihmal edilebilir, ancak 250 ° C civarında hissedilir ve 440 ° C'de tamamen ayrışır.

 

Metal nitratların çoğu, ilgili oksitlere termal olarak ayrışır, ancak gümüş oksit gümüş nitrattan daha düşük bir sıcaklıkta ayrışır, dolayısıyla gümüş nitratın ayrışması, bunun yerine elemental gümüşü verir.

 


Kullanımları
Diğer gümüş bileşiklerine haberci
Gümüş nitrat gümüşün en pahalı tuzu; Diğer birçok avantajı da sunar. Gümüş floroborat ve gümüş perkloratın aksine higroskopik değildir. Işığa nispeten kararlıdır. Son olarak, su dahil olmak üzere çok sayıda çözücü içinde çözülür. Nitrat, diğer ligandlarla kolayca değiştirilebilir ve AgNO3'ü çok yönlü hale getirir. Halojen iyonlarının çözeltileri ile muamele, bir AgX (X = Cl, Br, I) çökeltisi sağlar. Fotoğrafik film yapılırken, gümüş nitrat, fotografik jelatin içinde in situ çözünmez gümüş halojenür oluşturmak için sodyum veya potasyum halojenür tuzları ile işleme tabi tutulur; bu daha sonra tri-asetat veya polyester şeritlerine uygulanır. Benzer şekilde gümüş nitrat, çökelme reaksiyonu yoluyla fulminat, azid veya asetit gibi gümüş bazlı patlayıcıların hazırlanması için kullanılır.

 

Gümüş nitratın baz ile işlenmesi koyu gri gümüş oksit verir:

2 AgN03 + 2 NaOH → Ag20 + 2 NaN03 + H20

 

Halide soyutlama
Gümüş katyon, Ag +, halojenür kaynağı ile çabuk reaksiyona girer, ki burada Br- kullanılıyorsa krem ​​çökeltisi olan çözünmez gümüş halojenür, Cl - kullanılırsa beyaz bir çökelti ve I - kullanıldığında sarı bir çökelti elde edilir. Bu reaksiyon, soyut halojenürler için inorganik kimyada yaygın olarak kullanılır:

 

 


Ag + (aq) + X- (aq) → AgX (ler)

 

X- = Cl-, Br- veya I-.

Koordine olmamış anyonlara sahip diğer gümüş tuzları, yani gümüş tetrafloroborat ve gümüş heksafluorofosfat daha zorlu uygulamalar için kullanılır. Benzer şekilde, bu reaksiyon klorit, bromür veya iyodür iyonlarının varlığını doğrulamak için analitik kimyada gümüş nitrat çözeltisi eklenerek test  edilebilir. Numuneler, enterferansçı iyonları uzaklaştırmak için tipik olarak seyreltik nitrik asit ile asitlendirilir, örn. karbonat iyonları ve sülfür iyonları. Bu adım gümüş sülfür veya gümüş karbonat çökeltilerinin gümüş halitlerle karışmasını önler. Çökeltinin rengi halojenür ile değişir: beyaz (gümüş klorür), soluk sarı / krem (gümüş bromür), sarı (gümüş iyodür). AgBr ve özellikle AgI, açığa çıkan numuneler üzerindeki grimsi bir renk ile kanıt olarak metale foto-ayrıştırır.

Aynı besleme, kazan besleme suyunun deniz suyuyla kirlenmiş olup olmadığını belirlemek için buhar gemilerinde kullanıldı. Eski kuru yüklerdeki nemin, nemli havanın yoğunlaşmasından veya deniz suyunun gövdeden sızmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için hala kullanılır.

 

Organik sentez
Gümüş nitrat, organik sentezde, örneğin; koruma kaldırma ve oksidasyon için. Ag + alkenleri tersinir şekilde bağlar ve gümüş nitrat, seçici karışımla alken karışımlarını ayırmak için kullanılmıştır. Elde edilen eklenti, serbest alkenin salınması için amonyak ile ayrıştırılabilir. Gümüş nitrat suda çok çözünür fakat asetonitril dışında çoğu organik çözücüde zayıf çözünür.

 

 

Biyoloji
Histolojide gümüş nitrat, retiküler lifleri, proteinleri ve nükleik asitleri göstermek için kullanılır. Bu nedenle, PAGE jellerindeki proteinleri göstermek için kullanılır. Taramalı elektron mikroskobunda leke olarak kullanılabilir.

 

 


Tıp
Gümüş tuzları antiseptik özelliklere sahiptir. 1881 yılında Credé, doğuştan gelen bebeklerin gözlerinde AgNO3'ün seyreltik solüsyonlarının kullanımını, anneden gonore kasılmasını önlemek için körlüğe neden olabilecek şekilde kullandı. (Modern antibiyotikler şimdi yerine kullanılmıştır.) Bağlanmış gümüş nitrat, çubuk şeklinde, geleneksel olarak "ay kostiği" olarak adlandırıldı. Örneğin bir stoma etrafındaki granülasyon dokusunu çıkarmak için bir koterleme ajanı olarak kullanılır. General Sir James Abbott, dergisinde 1827'de Hindistan'da bir İngiliz cerrah tarafından, yaraları koter etmek ve kuduzların başlamasını önlemek için bir çılgın köpeğin ısırmasından kaynaklanan kolunda yaralara karıştığını söyledi. oral ülser iyileşmek için swabs. Gümüş nitrat da bazı podiatristler tarafından tırnak yatağında bulunan hücreleri öldürmek için kullanılır. Gümüş nitrat da burun kanamasını önlemek için burun içindeki yüzeysel kan damarlarını koterize etmek için kullanılır. Kanadalı hekim C. A. Douglas Ringrose, gümüş nitratın, gümüş nitratın fallop tüplerini bloke etmek ve aşındırmak için kullanılabileceğine inanarak, kadınlar üzerinde sterilizasyon prosedürleri için gümüş nitrat kullanımını araştırdı. Teknik etkisizdi.

 

 


Dezenfekte etme

 

Gümüş iyonunun dışkı bulaşımı için bir gösterge olarak kullanılan bir mikroorganizma olan Escherichia coli'nin inaktive edilmesinde ve içme suyu arıtımında patojenlerin bir taşıyıcısı olarak değerlendirilmesinde çok fazla araştırma yapılmıştır. İnaktivasyon deneylerinde değerlendirilen gümüş nitrat konsantrasyonları, Ag + olarak litre başına 10-200 mikrogram arasında değişir. Gümüşün antimikrobiyal aktivitesi, modern antibiyotiklerin keşfinden önce, neredeyse kullanılmamasına gelince, birçok uygulamayı gördü. Argyria ile ilişkisi tüketicileri ihtiyatlı hale getirdi ve bir alternatif verildiğinde onlardan uzaklaşmaya yöneldi.

 


Siğillere karşı

 

Gümüş nitratın tekrarlanan günlük uygulaması kutanöz siğillerin yeterli şekilde tahrip olmasına neden olabilir, ancak bazen pigmentli yara izleri gelişebilir. Plasebo kontrollü bir çalışmada, dokuz hastanın üzerinde yapılan gümüş nitrat, dokuz günde tüm siğillerin temizlenmesini ve plasebo grubunda sırasıyla% 11 ve% 14 ile karşılaştırıldığında, tedaviden bir ay sonra% 26, siğilde iyileşme ile sonuçlandı.

 


Emniyet
Bir oksidan olarak, gümüş nitrat, organik bileşiklerden uygun şekilde depolanmalıdır. Gonoreyi önlemek ve burun kanamasını kontrol etmek için aşırı düşük konsantrasyonlarda yaygın kullanımına rağmen, gümüş nitrat hala çok fazla toksik ve aşındırıcıdır. [22] Kısa süreli maruziyet, ciltte mor, kahverengi veya siyah lekeler dışında herhangi bir yan etki üretmeyecektir, ancak yüksek konsantrasyonlara sürekli maruz kalındığında yan etkiler de dahil olmak üzere, yan etkiler göze çarpacaktır. Uzun süreli maruz kalma göz hasarına neden olabilir. Gümüş nitratın deri ve göz tahriş edici olduğu bilinmektedir. Gümüş nitrat, potansiyel karsinojenik etki için kapsamlı bir şekilde araştırılmamıştır.

 

Gümüş nitrat şu anda Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı tarafından su kaynaklarında düzenlenmemiştir. Bununla birlikte, vücutta 1 gramdan fazla gümüş birikmişse, argyria denilen bir durum gelişebilir. Argyria, cildin ve iç organların mavi-gri bir renge dönüştüğü kalıcı bir kozmetik durumdur. Amerika

Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı, argyria'nın renk bozulmasına rağmen etkilenen organların işlevini etkilemediği tespit edildiğinde, 1990 yılına kadar suda gümüş için maksimum kirletici limite sahipti. Argyria daha çok kolloidal gümüş tüketimiyle ilişkilidir. Suyu dezenfekte etmek için sadece çok düşük konsantrasyonlarda kullanıldığı için gümüş nitrattan ziyade çözümler. Bununla birlikte, her türlü gümüş iyonu çözeltisini almadan önce dikkatli olmak önemlidir.

 

Gümüş nitrat (AgNO3)
AgNO3, yaranın tüm yumuşatıcı maddelerden ve diğer kalıntılardan dikkatlice temizlendiği ve tüm ölü dokudan debride edildiğinde en etkilidir. Çok katmanlı iri örgülü sargılar yaranın üzerine yerleştirilmeli ve AgNO3 çözeltisi ile doymuş hale getirilmelidir. Gümüş sülfadiazin gibi AgNO3'ün de nüfuzu sınırlıdır,çünkü gümüş hızla vücudun doğal kimyasal maddelerine bağlanır. Doğada hipotonik olması nedeniyle hiponatremi ve hipokloremi ile sonuçlanan osmolar seyreltiye neden olabilir.

 

 


GÜMÜŞ NİTRAT

 

Bu korozyon verileri, esas olarak, neredeyse hava ile doyurulmuş saf kimyasallar ve su çözeltileri ile yürütülen genel korozyon laboratuvar testlerinin sonuçlarına dayanmaktadır (solüsyon oksijensiz ise korozyon oranı oldukça farklı olabilir).Tüm konsantrasyonlar ağırlıkça% verilir ve çözücü başka bir şey gösterilmezse sudır. Korozyon verileri, normal mikroyapıya ve temiz yüzeylere sahip tavlanmış malzemelere uygulanır.

Gümüş nitrat (AgNO3), UV ışınlarına maruz kaldığında griye dönüşen gümüş klorür oluşturmak için deri salgılarında kloridlerle reaksiyona girer. Geliştirilen baskılar hemen fotoğraflanmalıdır, çünkü reaksiyon sonunda arka planı (ve kalıcı olarak) dolduracaktır. Gümüş nitrat kâğıt, karton, plastik ve lekesiz, açık renkli ağaçlarda faydalıdır. Suya maruz kalmış ürünlerde kullanışlı değildir.

 

Emniyet
Cildin ve giysinin rengini bozabileceğinden, gümüş nitrat ile temastan kaçının. Gümüş nitrat çözeltisini kullanırken eldiven, gözlük ve önlük giyin.

 

Bu basit aktivitede, öğrenciler latent parmak izlerini geliştirmek için gümüş nitrat kullanacaklar.

 


Malzemeler
Gümüş Nitrat Çözeltisi,% 3 (25 mL suda 0.75 g AgNO3; bir sprey şişesinde bulunur)
Fotokopi Kağıdı (öğrenci başına 1 sayfa)
Gazete (veya aşırı püskürtmeyi toplamak için başka bir kaplama)
Kurşunkalem
Hazırlık
Fazla püskürtme yapmak için laboratuar yüzeyini gazete ile örtün.
Öğrencilerin baskılarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakabileceklerini, bir pencere açarak veya kağıdı dışarı çıkararak düzenleyiniz.

 

 


Gümüş Nitrat, diğer gümüş tuzları yapmak için son derece yararlı bir hammaddedir; Aynı zamanda bir laboratuvar analitik reaktif ve aktif bir farmasötik bileşendir. Gümüş Nitrat, suda çok çözünür olan beyaz kristal tozdur. Spectrum, gümüş nitratı, gümüş metalin nitrik asitle reaksiyona sokmasıyla hazırlar.

 

Gümüş Nitrat, endüstriyel ve sentetik kullanımlar (Teknik), analitik laboratuvar ve sentetik kullanımlar (Reaktif ACS) ve farmasötik ve biyoteknoloji kullanımları (USP) dahil olmak üzere çeşitli saflık ve derecelerde mevcuttur.

 

KİMYASAL TEHLİKELER:
Bu madde ısındığında azot oksitleri içeren zehirli dumanlar çıkarır. Bu madde güçlü bir oksidandır ve yanıcı ve indirgen maddelerle şiddetli reaksiyona girer. Asetilen, alkaliler, halojenürler ve yangın ve patlama tehlikesi oluşturan diğer birçok bileşik gibi uyumsuz maddelerle reaksiyona girer. Bazı plastik, kauçuk ve kaplamalara saldırır.

 

 


MARUZ KALMANIN YOLLARI:
Madde, aerosolünün solunması ve yutulmasıyla vücuda emilebilir.

 

 

TENEFÜS ETME RİSKİ:
20 ° C'de buharlaşma ihmal edilebilir; Bununla birlikte, havadaki partiküllerin zararlı bir konsantrasyonunun, özellikle pudra haline getirildiklerinde, püskürtülerek ya da dağıldıklarında hızlıca ulaşılabilir.

 

 

KISA SÜRELİ MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Bu madde göz, cilt ve solunum sistemini tahriş eder. Yutulduğunda aşındırıcı. Bu madde kan üzerinde etkilere neden olabilir, bu da metahemoglobin oluşumuna neden olur. Etkiler gecikebilir. Tıbbi gözlem belirtildi.

 

 

UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Maddenin kan üzerinde etkileri olabilir, bu da metahemoglobin oluşumuna neden olur. Solunması veya yutulması genelleşmiş argyrialara, gözlerin gri renkte çıkmasına ve cilt ve kahverengi tırnaklara yol açabilir.

 

 

KÖK ATIŞI
Dökülen maddeyi sızdırmaz kaplara süpürün; Uygunsa, tozlanmayı önlemek için önce nemlendirin. Kalan suyu bol suyla yıkayınız. Testere tozu veya diğer yanıcı emicilerde absorbe etmeyin. Bu kimyasalın çevreye girmesine izin VERMEYİN. Kişisel korunma: Kendinden hava sağlayan solunum aparatları dahil komple koruyucu kıyafetler.

 

 

DEPOLAMA
Yanıcı ve indirgen maddelerden ayrılmıştır. Kimyasal Tehlikelere bakınız. Karanlıkta kalsın. İyi kapalı. Yangın söndürme işleminden çıkan atık madde içermesi. Boşaltma veya kanalizasyon erişimi olmayan bir alanda saklayın.

 

 


Dikkat
Tüm sağlık uzmanlarına bu ilacı aldığınızı söyleyin. Bu, doktorlarınızı, hemşirelerinizi, eczacınızı ve diş hekimlerini içerir. Giysileri ve kumaşları lekelenmeden koruyun. Yutulması halinde bu ilaç zarar verebilir. Bu ilaç yutulursa, hemen bir doktor veya zehir kontrol merkezini arayın. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyin. Hamileyken bu ilacı kullanmanın yararları ve riskleri hakkında konuşmanız gerekecektir. Emziriyorsanız doktorunuza söyleyin. Bebeğiniz için herhangi bir risk hakkında konuşmanız gerekecek.

 

 

Olası yan etkiler
DOKTORUMU DOĞRU HAKKINDA GEREKTİĞİM GEREKEN BAZI YAN ETKİLER NEDİR? UYARI / DİKKAT: Nadir olsa da, bazı insanlar bir ilacı kullanırken çok kötü ve bazen ölümcül yan etkilere sahip olabilir. Çok kötü bir yan etki ile ilgili olabilecek aşağıdaki belirtilerden veya semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya tıbbi yardım alınız: Kızarıklık gibi alerjik reaksiyon belirtileri; kovanlar; kaşıntı; ateşli veya ateşsiz kırmızı, şişmiş, kabarmış veya soyulmuş ciltler; hırıldama; göğüste veya boğazda sıkışma; nefes alma, yutma veya konuşma zorluğu; sıradışı ses kısıklığı; veya ağzın, yüzün, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi. Bu ilacın kullanıldığı çok kötü tahriş.

 

BU İLAÇ DİĞER YAN ETKİLER NEDİR? Tüm ilaçlar yan etkilere neden olabilir. Ancak, birçok insanın yan etkisi yoktur veya sadece yan etkileri vardır. Bu yan etkiler veya diğer yan etkilerden herhangi birinin sizi rahatsız etmesi veya gitmemesi durumunda doktorunuzu arayın veya tıbbi yardım alın: Cilt renginde değişiklik yapın. Bu ilacın kullanıldığı tahriş. Bunlar meydana gelebilecek tüm yan etkiler değildir. Yan etkileri hakkında sorularınız varsa, doktorunuzuarayın.

 

Aşırı doz
Aşırı doz olduğunu düşünüyorsanız, zehirli kontrol merkezinizi arayın veya hemen tıbbi yardım alın. Ne alındığını, ne kadar olduğunu ve ne zaman olduğunu göstermeye veya göstermeye hazır olun.

 

 


Potansiyel Sağlık Etkileri
Soluma:
Mukoza zarlarının ve üst solunum yollarının dokularına son derece tahrip olur. Semptomlar arasında yanma hissi, öksürük, hırıltı, larenjit, nefes darlığı, baş ağrısı, bulantı ve kusma sayılabilir. Yutma maruziyetine paralel olan semptomlarla inhalasyondan sonra vücuda alınabilir. Akciğerlerdeki toz birikintileri bir pnömokonyoz formuna benzeyebilir.

 

 

Yutma:
Aşındırıcı. Yutma, ağız, boğaz ve midede ciddi yanıklara neden olabilir. Boğaz ağrısı, kusma, ishale neden olabilir. Zehir. Semptomlar ağrıda ağrı ve yanma, cildin ve mukoza zarının kararması, boğaz ve karın, salivasyon, siyah materyalin kusması, ishal, çökme, şok, koma ve ölümü içerir.

 

Ten teması:

Aşındırıcı. Kızarıklık, ağrı ve şiddetli yanık belirtileri oluşabilir.

 

Göz teması:
Aşındırıcı. Bulanık görme, kızarıklık, ağrı, şiddetli doku yanıkları ve göz hasarına neden olabilir.
Kronik maruz kalma:
Tekrarlanan uygulama veya yutulması cilt, konjonktiva ve mukoza zarında kalıcı mavimsi renk değişikliğine neden olur. Tekrarlanan inhalasyon akciğer hastalığına neden olabilir.

 

 

Mevcut Koşulların Azaltılması:
Önceden var olan cilt bozuklukları veya göz problemleri olan veya solunum fonksiyon bozukluğu olan kişiler, maddenin etkilerine daha duyarlı olabilirler.

 

 


İlk YARDIM TEDBİRLERİ
Soluma:
Temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni teneffüs yaptırın. Solunum zor ise, oksijen verin. Hemen tıbbi yardım alın.
Yutma:
Yutulduğunda, KUMLAMA YAPMAYIN. bol miktarda su verin. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Hemen tıbbi yardım alın.
Ten teması:
Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları çıkarırken derhal bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın. Giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Ayakkabıları tekrar kullanmadan önce iyice temizleyin.

 

 

Göz teması:
Gözleri derhal en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın, alt ve üst göz kapaklarını arada sırada kaldırın. Hemen tıbbi yardım alın.

 

 

 

YANGIN SÖNDÜRME önlemleri
Ateş:
Bu oksitleyici malzeme, bitişik yanıcı malzemelerin yanıcılığını artırabilir.
Patlama:
Birçok reaksiyon patlamaya neden olabilir. Mekanik şoka duyarlı bileşikler oluşturmak için amonyakla reaksiyona girer.
Yangın Söndürme Ortamı:
Su miktarını su kullanın. Kuru kimyasal, karbondioksit veya Halon kullanmayın. Su akışının kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin.
Özel bilgi:
Yangın durumunda, tam koruyucu giysi ve NIOSH onaylı, basınçlı maske veya diğer pozitif basınç modunda çalıştırılan tam yüzlü solunum cihazı kullanın.

 

 

Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
Tüm ateşleme kaynaklarını uzaklaştırın. Sızıntı veya dökülme alanını havalandırın. Bölüm 8'de belirtildiği şekilde uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.

 

Dökülmeler: Dökülmeleri tozları havaya yaymayacak şekilde temizleyin. Kıvılcım çıkarmayan alet ve ekipmanları kullanın. Havadaki tozu azaltın ve su ile nemlendirerek saçılmayı önleyin. Kurtarma veya bertaraf için dökülme toplayın ve kapalı bir kaba yerleştirin. ABD Yönetmelikleri (CERCLA), raporlanabilir dökülmeleri aşan toprak, su ve havaya sızıntı ve salınımların bildirilmesini gerektirir. ABD Sahil Güvenlik Ulusal Müdahale Merkezi için ücretsiz telefon numarası (800) 424-8802'dir.

 

işleme ve depolama
Sıkıca kapalı bir kapta saklayın, serin, kuru ve havalandırılmış bir alanda saklayın. Fiziksel hasara ve neme karşı koruyun. Isı veya ateş kaynağından izole edin. Ahşap zeminlerde saklamaktan kaçının. Uyumsuzlar, yanıcı maddeler, organik veya diğer kolayca oksitlenebilir maddelerden ayrı tutunuz. Işıktan koruyunuz. Bu malzemenin kapları, ürün kalıntılarını (toz, katı maddeler) muhafaza ettikleri için boş olduğunda tehlikeli olabilirler; Ürün için listelenen tüm uyarı ve önlemleri dikkate alınız.

 

 

KARARLILIK VE reaktivite
İstikrar:
Mühürlü kaplarda oda sıcaklığında stabildir. Işığa maruz kaldığında renksizdir.
Tehlikeli atık:
Azot oksitleri.
Tehlikeli polimerizasyon:
Olmaz.
uyumsuzluklar:
Amonyak, alkali, antimon tuzları, arsenitler, bromürler, karbonatlar, klorürler, iyodürler, tiyosiyanatlar, demir tuzları, fosfatlar, tannik asit ve tartratlar.

 

 

Kaçınılması gereken durumlar:
Isı, alev, tutuşma kaynakları, ışık ve uyumsuzlar.

 

 


Gümüş nitrat en önemli gümüş tuzudur. Renksiz ağır kristaller teşkil eder. Tıpta dağlamak maksadıyla kullanılır ve antibakteriyel özelliği vardır. Bu özelliğinden dolayı siğil tedavisinde sıkça kullanılır. Ayrıca deriyi ve organik maddeleri karartmada tercih edilir. Deriyi kararttığından cehennem taşı ismini almıştır. Suda ve alkolde kolayca çözündüğünden birçok gümüş bileşiklerinin elde edilmesinde ilkel madde olarak kullanılır. En çok kullanıldığı yerler, başta fotoğrafçılık olmak üzere mürekkepler, saç boyası yapımı ve gümüş kaplamacılığıdır.bileşenleri gümüş ve nitrik asittir. Sentezi ise örnekteki formüle göre yapılır:

 

 


Nitrat, (kim. formülü: NO3-), kimyada bir azot ve üç oksijen atomundan oluşan bir nitrik asit (kim. formülü: HNO3) tuzu iyonudur. Organik kimyada, nitrik asit ve bazı alkollerin esterlerine nitrat adı verilir. Moleküler ağırlığı 62.0049'dir. Moleküler geometrisi düzlem üçgendir ve oksijen atomları arasındaki açı 120 derecedir. Aynanın arkasına sürülüp şeker eklendiğinde ayna elde edilir. Böylece gerçek görüntü açığa çıkar. Şekerin Gümüşnitrat ile birleştirilmesi onun ayrıştırılması içindir. Gümüş nitrat, kostik kimyasal bileşik, antiseptik olarak önemli, diğer gümüş tuzlarının endüstriyel üretiminde ve analitik kimyada bir reaktif olarak.  Kimyasal formülü AgNO3'tür. Deriye ve mukozaya uygulanan gümüş nitrat, çubuk şeklinde ya kostik (ya da kostik kurşun kalem) olarak ya da su içinde yüzde 0.01 ila yüzde 10'luk gümüş nitrat çözeltilerinde kullanılır. Çubuk, siğil ve granülasyon dokusunun çıkarılması ve yaraların ve ülserlerin koterize edilmesinde kullanılır. Çok seyrek çözeltiler büzücü ve hafif antiseptiktir. Yüzde 1 veya% 2'lik bir glikokokal bakteriye karşı etkilidir ve yeni doğan bebeklerin gözlerine gonore karşı körlüğe karşı koruma sağlamak için uygulanabilir.

 

Saf gümüş nitrat, tıpta kullanılan kolloidal gümüş bileşikleri ve fotoğrafik emülsiyonlara katılan gümüş halojenürler dahil olmak üzere diğer gümüş tuzlarının hazırlanmasında bir ara ürün. Analitik kimyada, gümüş nitratın sulu çözeltileri, halojenürlerin, siyanürlerin ve tiyosiyanatların hacimsel belirlenmesinde ve indirgeyici maddelerin ve çözünmeyen gümüş tuzları oluşturan çeşitli asitlerin katyonlarının saptanmasında kullanılır.

Gümüş nitrat, nitrik asitte gümüş çözünerek büyük miktarlarda yapılır. 212 ° C'de (414 ° F) eriyen saydam plakalarda kristalleşir. 20 ° C'de (68 ° F) çözünürlük, 100 gram su için 222 gramdır. Metil ve etil alkollerde ve diğer organik çözücülerde daha az ölçüde orta derecede çözünür. Yaklaşık 320 ° C'ye ısıtıldığında (608 ° F), gümüş nitrat oksijeni kaybeder ve gümüş nitrit oluşturur. Kırmızı bir ısıda gümüş oluşur. Gümüş nitratın sindirilmesi, mide iltihabının gelişmesiyle birlikte şiddetli karın ağrılarına, kusmaya ve diyare neden olur. Tedavi, yaygın tuzçözeltilerinin, süt (veya yumurta ve suyun beyazı) oral uygulama ve yemek borusu ve midenin mukoza zarlarını korumak için su içinde sabun içerir ve zehirli serbest gümüş iyonlarını gümüş klorür olarak çökeltir.

 

 

GÜMÜŞ NİTRAT KULLANIMIYLA İLGİLİ YAN ETKİLER NEDİR?
Gümüş nitratın yan etkileri şunlardır:

 

 

yanma ve cilt tahrişi
cildin lekelenmesi
kan bozukluğu (methemoglobinemia)
Bu belge tüm olası yan etkileri içermez ve diğerleri oluşabilir. Yan etkileri hakkında ek bilgi için doktorunuza danışın.

 

 

GÜMÜŞ NİTRAT İLE İLGİLİ DİĞER İLAÇLAR NEDİR?
Doktorunuz sizi bu ilacı kullanmaya yönlendirmişse, doktorunuz veya eczacınız olası bir ilaç etkileşiminden haberdar olabilir ve sizin için sizi izliyor olabilir. İlk önce doktorunuzla, sağlık uzmanınızla veya eczacınızla görüşmeden önce herhangi bir ilacın dozajını başlatmayın, durdurmayın veya değiştirmeyin.

 

Gümüş nitratın diğer ilaçlarla bilinen ciddi etkileşimleri yoktur.

Gümüş nitratın diğer ilaçlar ile bilinen önemli bir etkileşimi yoktur.

Gümüş nitratın orta etkileşimleri şunlardır:

kolajenaz

 

papain
sodyum sulfacetamide
sulfacetamide topikal
tripsin

 

 


Gümüş nitratın diğer ilaçlarla bilinen küçük etkileşimleri yoktur.

 

Bu bilgi tüm olası etkileşimleri veya olumsuz etkileri içermemektedir. Bu nedenle, bu ürünü kullanmadan önce, kullandığınız tüm ürünleri doktorunuza veya eczacınıza bildirin. İlaçlarınızın bir listesini yanınızda bulundurun ve bu bilgileri doktorunuz ve eczacınızla paylaşın. Ek tıbbi yardım için veya sağlıkla ilgili sorularınız, endişeleriniz veya bu ilaç hakkında daha fazla bilgi için sağlık uzmanınıza veya doktora danışın.

 

 


GÜMÜŞ NİTRAT İÇİN UYARILAR VE ÖNLEMLER NELERDİR?
Uyarılar

 

Bu ilaç gümüş nitrat içerir. Gümüş nitrat veya bu ilacın içerdiği bileşenlere karşı alerjiniz varsa onu almayın.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Aşırı doz durumunda, tıbbi yardım alın veya hemen bir Poison Kontrol Merkezi ile temasa geçin.

 

Kontrendikasyonlar
Aşırı duyarlılık
Kırık cilt, yara veya kesik
Uyuşturucu İstismarı Etkileri

 

 

Bilgi bulunmamaktadır
Kısa Vadeli Etkiler

 

 

Bkz. "Yan Etkilerin Gümüş Nitrat Kullanılarak İlişkisi Nedir?"
Uzun dönem etkileri

 

 

Bkz. "Yan Etkilerin Gümüş Nitrat Kullanılarak İlişkisi Nedir?"
Dikkat

 

 

Boya oluşabileceğinden cilt veya diğer yüzeylerle uzun süreli temastan kaçının.
Cildi ve müköz membranları tahriş edebilir
% 1 solüsyondan sonra gözü irrigasyona tabi tutmayınız.
Kimyasal yanıklar ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanabilir
İnce hassas ciltlerde veya yenidoğanlarda kullanıldığında, uygulayıcılarla cilt temas süresi en az olmalıdır.
Gebelik ve emzirme

 

Faydaları riskleri ağır basarsa, dikkatli bir şekilde hamilelik sırasında gümüş nitrat kullanın. Hayvan çalışmaları risk gösterir ve insan çalışmaları mevcut

değildir, ne hayvan ne de insan çalışmaları yapılmıştır.

 


Kullanım Alanları

 

Gümüş tuzu, fotografik materyaller, koruyucular ve katalizör hammaddesi olarak kullanılabilir ve ayrıca gümüş renginde boyama, ayna üretimi vb için

 

kullanılabilir.
Analiz reaktifleri için kullanılabilir.
Film film, X-ışını fotoğraf filmi ve diğer fotografik emülsiyonlar ışığa duyarlı materyal üretimi için kullanılabilir.
Elektronik endüstrisi alanında iletken yapıştırıcılar, gaz temizleme maddeleri ve elektronik bileşenlerin gümüşlenmesi için kullanılabilir.
Ayna üretiminin gümüş malzemesi ve termal cam astar, gerilim paylaşımlı kat ve elektronik iş eldivenleri için de kullanılabilir.
Diğer zanaatkarların gümüş renginde de kullanılabilir.
Pil endüstrisi, gümüş-çinko pil üretiminde kullandı. İlaç alanında sterilizasyon, korozif reaktif olarak kullanılabilir.
Günlük kimyasal endüstrisi boyalı saç şampuanı imalatında kullandı. Aynı zamanda diğer gümüş katalizör üretimine de uygulanabilir.
Tiyosülfat gümüşleme, hidroklorik asit gümüşleme, imino amonyum di-sülfonat gümüşleme ve sülfosalisilik asit gümüşlenmesi gibi siyanür içermeyen gümüş kaplama için kullanılabilir.

 

Aynı zamanda gümüş iyonunun kaynağıdır. Gümüş nitratın içeriği, gümüş kaplama çözeltisinin iletkenliği, dağılma özelliği ve sedimantasyon hızı üzerinde belirli bir etkiye sahiptir.

 

Gümüş nitrat
Gümüş nitrat en önemli gümüş tuzudur. Renksiz ağır kristaller teşkil eder. Tıpta dağlamak maksadıyla kullanılır ve antibakteriyel özelliği vardır. Siğil tedavisinde çok iyidir. Ayrıca deriyi ve organik maddeleri karartmada tercih edilir. Deriyi kararttığından cehennem taşı ismini almıştır. Suda ve alkolde kolayca çözündüğünden birçok gümüş bileşiklerinin elde edilmesinde ilkel madde olarak kullanılır. En çok kullanıldığı yerler, başta fotoğrafçılık olmak üzere mürekkepler, saç boyası yapımı ve gümüş kaplamacılığıdır.bileşenleri gümüş ve nitrik asittir. Nitrat, (kim. sembol NO3aˆ'), kimyada bir azot ve üç oksijen atomundan oluşan bir nitrik asit (kim. sembol HNO3) tuzu iyonudur. Organik kimyada, nitrik asit ve bazı alkollerin esterlerine nitrat adı verilir. Moleküler ağırlığı 62.0049'dir. Moleküler geometrisi düzlem üçgendir ve oksijen atomları arasındaki açı 120 derecedir. Aynanın arkasına sürülüp şeker eklendiginde ayna elde edilir. Böylece gerçek görüntü açığa çıkar. Şekerin Gümüşnitrat ile birleştirilmesi onun ayrıştırılması içindir. }

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasal formülü AgNO3 ,bileşenleri gümüş ve nitrik asit olan en önemli gümüş tuzudur. Renksiz ağır kristalik yapıdadır.İyi bir yükseltgeyicidir.Organik kimyada, nitrik asit ve bazı alkollerin esterlerine nitrat adı verilir.Suda ve alkolde kolayca çözündüğünden birçok gümüş bileşiklerinin elde edilmesinde ilkel madde olarak kullanılır. Işığa çok duyarlıdır,bu özelliğinden dolayı fotoğraf filmleri bu madde ile kaplıdır.

 

 

 

 

Properties of silver nitrate

 


Molecular Weight:169.872 g/mol
Molecular Formula:AgNO3
Boiling Point:824° F at 760 mm Hg
Melting Point:414° F

 

 


Buy silver nitrate from Istanbul.
Purchase silver nitrate from Istanbul.

 

 


Silver nitrate, caustic chemical compound, important as an antiseptic, in the industrial preparation of other silver salts, and as a reagent in analytical chemistry. Its chemical formula is AgNO3. Applied to the skin and mucous membranes, silver nitrate is used either in stick form as lunar caustic (or caustic pencil) or in solutions of 0.01 percent to 10 percent silver nitrate in water. The stick is used for removing warts and granulation tissue and for cauterizing wounds and ulcerations. Very dilute solutions are astringent and mildly antiseptic. A 1 percent or 2 percent solution is effective against gonococcal bacteria and may be applied to the eyes of newborn infants to ensure against blindness from gonorrhea.Pure silver nitrate is an intermediate in the preparation of other silver salts, including the colloidal silver compounds used in medicine and the silver halides incorporated into photographic emulsions.In analytical chemistry, aqueous solutions of silver nitrate are used in the volumetric determination of halides, cyanides, and thiocyanates, as well as for the detection of reducing agents and of the cations of various acids that form insoluble silver salts.

 

Silver nitrate is made in large quantities by dissolving silver in nitric acid. It crystallizes in transparent plates that melt at 212 °C (414 °F). The solubility at 20 °C (68 °F) is 222 grams per 100 grams of water. It is moderately soluble in methyl and ethyl alcohols and to a lesser extent in various other organic solvents. When heated to about 320° C (608° F), silver nitrate loses oxygen and forms silver nitrite. At a red heat, silver is formed.

Ingestion of silver nitrate causes violent abdominal pains, vomiting, and diarrhea, with the development of gastroenteritis. Treatment includes oral administration of common salt solutions, milk (or white of egg and water), and soap in water to protect the mucous membranes of the esophagus and stomach and precipitate the poisonous free silver ions as silver chloride

 

Side effects of silver nitrate include:

 

burning and skin irritation
staining of the skin
blood disorder (methemoglobinemia)

 

 

Uses

An antiseptic agent used in wet dressings to assist healing of suppurating superficial wounds, tropical ulcers and lesions caused by pemphigus.

 


Precautions

 

Dressings should not be applied under plastic or rubber occlusion.

 


Adverse effects

 

Skin irritation is common. Permanent staining of clothing and bedding also occurs.

 

Storage

Solutions should be stored in well-closed containers, protected from light.

 


Silver nitrate is an inorganic compound with chemical formula AgNO3. This compound is a versatile precursor to many other silver compounds, such as those used in photography. It is far less sensitive to light than the halides. It was once called lunar caustic because silver was called luna by the ancient alchemists, who believed that silver was associated with the moon. It was also known as the stone of hell because it is very corrosive.In solid silver nitrate, the silver ions are three-coordinated in a trigonal planar arrangement.

 

 


Discovery
Albertus Magnus, in the 13th century, documented the ability of nitric acid to separate gold and silver by dissolving the silver. Magnus noted that the resulting solution of silver nitrate could blacken skin.

 

 

Synthesis
Silver nitrate can be prepared by reacting silver, such as a silver bullion or silver foil, with nitric acid, resulting in silver nitrate, water, and oxides of nitrogen. Reaction byproducts depend upon the concentration of nitric acid used.

 

 

3 Ag + 4 HNO3 (cold and diluted) → 3 AgNO3 + 2 H2O + NO
Ag + 2 HNO3 (hot and concentrated) → AgNO3 + H2O + NO2
This is performed under a fume hood because of toxic nitrogen oxides evolved during the reaction.

 

 


Reactions
A typical reaction with silver nitrate is to suspend a rod of copper in a solution of silver nitrate and leave it for a few hours. The silver nitrate reacts with copper to form hairlike crystals of silver metal and a blue solution of copper nitrate:

 

 

2 AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2 Ag
Silver nitrate decomposes when heated:

 

 

2 AgNO3(l) → 2 Ag(s) + O2(g) + 2 NO2(g)
Qualitatively, decomposition is negligible below the melting point, but becomes appreciable around 250 °C and totally decompose at 440 °C.

 

Most metal nitrates thermally decompose to the respective oxides, but silver oxide decomposes at a lower temperature than silver nitrate, so the decomposition of silver nitrate yields elemental silver instead.

 

Uses
Precursor to other silver compounds
Silver nitrate is the least expensive salt of silver; it offers several other advantages as well. It is non-hygroscopic, in contrast to silver fluoroborate and silver perchlorate. It is relatively stable to light. Finally, it dissolves in numerous solvents, including water. The nitrate can be easily replaced by other ligands, rendering AgNO3 versatile. Treatment with solutions of halide ions gives a precipitate of AgX (X = Cl, Br, I). When making photographic film, silver nitrate is treated with halide salts of sodium or potassium to form insoluble silver halide in situ in photographic gelatin, which is then applied tostrips of tri-acetate or polyester. Similarly, silver nitrate is used to prepare some silver-based explosives, such as the fulminate, azide, or acetylide, through a precipitation reaction.

 

Treatment of silver nitrate with base gives dark grey silver oxide:

2 AgNO3 + 2 NaOH → Ag2O + 2 NaNO3 + H2O

 

Halide abstraction

 


The silver cation, Ag+, reacts quickly with halide sources to produce the insoluble silver halide, which is a cream precipitate if Br- is used, a white precipitate if Cl-is used and a yellow precipitate if I-is used. This reaction is commonly used in inorganic chemistry to abstract halides:

 

Ag+(aq) + X-(aq) → AgX(s)

where X- = Cl-, Br-, or I-.

Other silver salts with non-coordinating anions, namely silver tetrafluoroborate and silver hexafluorophosphate are used for more demanding applications. Similarly, this reaction is used in analytical chemistry to confirm the presence of chloride, bromide, or iodide ions can be tested by adding silver nitrate  solution. Samples are typically acidified with dilute nitric acid to remove interfering ions, e.g. carbonate ions and sulfide ions. This step avoids confusion of silver sulfide or silver carbonate precipitates with that of silver halides. The color of precipitate varies with the halide: white (silver chloride), pale yellow/cream (silver bromide), yellow (silver iodide). AgBr and especially AgI photo-decompose to the metal, as evidence by a grayish color on exposed samples.

The same reaction was used on steamships in order to determine whether or not boiler feedwater had been contaminated with seawater. It is still used to determine if moisture on formerly dry cargo is a result of condensation from humid air, or from seawater leaking through the hull.

 

Organic synthesis
Silver nitrate is used in many ways in organic synthesis, e.g. for deprotection and oxidations. Ag+ binds alkenes reversibly, and silver nitrate has been used to separate mixtures of alkenes by selective absorption. The resulting adduct can be decomposed with ammonia to release the free alkene. Silver Nitrate is highly soluble in water but is poorly soluble in most organic solvents, except acetonitrile

 

 

Biology
In histology, silver nitrate is used for silver staining, for demonstrating reticular fibers, proteins and nucleic acids. For this reason it is also used to demonstrate proteins in PAGE gels. It can be used as a stain in scanning electron microscopy.

 

 


Medicine
Silver salts have antiseptic properties. In 1881 Credé introduced the use of dilute solutions of AgNO3 in newborn babies' eyes at birth to prevent contraction of gonorrhea from the mother, which could cause blindness. (Modern antibiotics are now used instead.) Fused silver nitrate, shaped into sticks, was traditionally called "lunar caustic". It is used as a cauterizing agent, for example to remove granulation tissue around a stoma. General Sir James

 

Abbott noted in his journals that in India in 1827 it was infused by a British surgeon into wounds in his arm resulting from the bite of a mad dog to cauterize the wounds and prevent the onset of rabies.Dentists sometimes use silver nitrate infused swabs to heal oral ulcers. Silver nitrate is also used by some podiatrists to kill cells located in the nail bed. Silver nitrate is also used to cauterize superficial blood vessels in the nose to help prevent nose bleeds.The Canadian physician C. A. Douglas Ringrose researched the use of silver nitrate for sterilization procedures on women, believing that silver nitrate could be used to block and corrode the fallopian tubes. The technique was ineffective.

 

Disinfection
Much research has been done in evaluating the ability of the silver ion at inactivating Escherichia coli, a microorganism commonly used as an indicator for fecal contamination and as a surrogate for pathogens in drinking water treatment. Concentrations of silver nitrate evaluated in inactivation experiments range from 10-200 micrograms per liter as Ag+. Silver's antimicrobial activity saw many applications prior to the discovery of modern antibiotics, when it fell into near disuse. Its association with argyria made consumers wary and led them to turn away from it when given an alternative

 

Against warts

Repeated daily application of silver nitrate can induce adequate destruction of cutaneous warts, but occasionally pigmented scars may develop. In a placebo- controlled study of 70 patients, silver nitrate given over nine days resulted in clearance of all warts in 43% and improvement in warts in 26% one month after treatment compared to 11% and 14%, respectively, in the placebo group.

 

Safety
As an oxidant, silver nitrate should be properly stored away from organic compounds. Despite its common usage in extremely low concentrations to prevent gonorrhea and control nose bleeds, silver nitrate is still very much toxic and corrosive.[22] Brief exposure will not produce any immediate side effects other than the purple, brown or black stains on the skin, but upon constant exposure to high concentrations, side effects will be noticeable, which include burns. Long-term exposure may cause eye damage. Silver nitrate is known to be a skin and eye irritant. Silver nitrate has not been thoroughly investigated

 

for potential carcinogenic effect.

Silver nitrate is currently unregulated in water sources by the United States Environmental Protection Agency. However, if more than 1 gram of silver is accumulated in the body, a condition called argyria may develop. Argyria is a permanent cosmetic condition in which the skin and internal organs turn a blue-gray color. The United States Environmental Protection Agency used to have a maximum contaminant limit for silver in water until 1990, when it was determined that argyria did not impact the function of any affected organs despite the discolouration.Argyria is more often associated with the consumption of colloidal silver solutions rather than with silver nitrate, since it is only used at extremely low concentrations to disinfect the water. However, it is still important to be wary before ingesting any sort of silver-ion solution.

 

Silver nitrate (AgNO3)
AgNO3 is most effective when the wound is carefully cleansed of all emollients and other debris, and debrided of all dead tissue. Multilayered coarse-mesh dressings should be placed over the wound and saturated with the AgNO3 solution. Like silver sulfadiazine, AgNO3 has limited penetration because silver is rapidly bound to the body's natural chemical substances. Because it is hypotonic in nature it can cause osmolar dilution, resulting in hyponatremia and hypochloremia.

 

 


SILVER NITRATE

 

These corrosion data are mainly based on results of general corrosion laboratory tests, carried out with pure chemicals and water solutions nearly saturated with air (the corrosion rate can be quite different if the solution is free from oxygen).All concentrations are given in weight-% and the solvent is water if nothing else is shown. The corrosion data apply to annealed materials with normal microstructure and clean surfaces, throughout.

 


Silver nitrate (AgNO3) reacts with the chlorides in skin secretions to form silver chloride, which turns gray when exposed to UV light. Developed prints must be photographed immediately because the reaction will eventually (and permanently) fill the background. Silver nitrate is useful on paper, cardboard, plastics, and unvarnished, light-colored woods. It is not useful on items that have been exposed to water.

 

 

Safety
Avoid contact with silver nitrate, as it can discolor skin and clothing. Wear gloves, goggles, and an apron when handling the silver nitrate solution. In this simple activity, students will use silver nitrate to develop latent fingerprints.

 

 


Materials
Silver Nitrate Solution, 3% (0.75 g AgNO3 in 25 mL water; contained in a spray bottle)
Copy Paper (1 sheet per student)
Newspaper (or other covering to collect overspray)
Pencils
Preparation
Cover the lab surface with newspaper to collect overspray.
Arrange for students to be able to expose their prints to direct sunlight, either by opening a window or by taking the paper outside.

 

 


Silver Nitrate is an extremely useful raw material for making other silver salts; it is also a laboratory analytical reagent and an active pharmaceutical ingredient. Silver Nitrate is white crystalline powder that is extremely soluble in water. Spectrum prepares its silver nitrate by reaction of Silver metal with nitric acid. Silver Nitrate is available in a variety of purities and grades including those focused at industrial and synthetic uses (Technical), analytical laboratory and synthetic uses (Reagent ACS), and pharmaceutical and biotechnology uses (USP).

 

 


CHEMICAL DANGERS: 
The substance decomposes on heating producing toxic fumes including nitrogen oxides . The substance is a strong oxidant and reacts violently with combustible and reducing materials. Reacts with incompatible substances such as acetylene, alkalies, halides and many other compounds causing fire and explosion hazard.Attacks some forms of plastics, rubber and coatings.

 

 


ROUTES OF EXPOSURE: 
The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol and by ingestion.

 

 

INHALATION RISK: 
Evaporation at 20°C is negligible; a harmful concentration of airborne particles can, however, be reached quickly on spraying or when dispersed, especially if powdered.

 

 

EFFECTS OF SHORT-TERM EXPOSURE: 
The substance is corrosive to the eyes, the skin and the respiratory tract. Corrosive on ingestion. The substance may cause effects on the blood , resulting in formation of methaemoglobin. The effects may be delayed. Medical observation is indicated.

 

 

EFFECTS OF LONG-TERM OR REPEATED EXPOSURE: 
The substance may have effects on the blood , resulting in formation of methaemoglobin. Inhalation or ingestion can lead to generalized argyria, grey discolouration of the eyes and the skin and brown fingernails.

 

 

SPILLAGE DISPOSAL
Sweep spilled substance into sealable containers; if appropriate, moisten first to prevent dusting. Wash away remainder with plenty of water. Do NOT absorb in saw-dust or other combustible absorbents. Do NOT let this chemical enter the environment. Personal protection: complete protective clothing including self-contained breathing apparatus.

 

 

STORAGE
Separated from combustible and reducing substances. See Chemical Dangers. Keep in the dark. Well closed. Provision to contain effluent from fire extinguishing. Store in an area without drain or sewer access.

 

 


Cautions
Tell all of your health care providers that you take this drug. This includes your doctors, nurses, pharmacists, and dentists. Protect clothing and fabrics from staining. This drug may cause harm if swallowed. If this drug is swallowed, call a doctor or poison control center right away. Tell your doctor if you are pregnant or plan on getting pregnant. You will need to talk about the benefits and risks of using this drug while you are pregnant. Tell your doctor if you are breast-feeding. You will need to talk about any risks to your baby.

 

 

Possible Side Effects
WHAT ARE SOME SIDE EFFECTS THAT I NEED TO CALL MY DOCTOR ABOUT RIGHT AWAY? WARNING/CAUTION: Even though it may be rare, some people may have very bad and sometimes deadly side effects when taking a drug. Tell your doctor or get medical help right away if you have any of the following signs or symptoms that may be related to a very bad side effect: Signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin with or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat. Very bad irritation where this drug is used.

 

WHAT ARE SOME OTHER SIDE EFFECTS OF THIS DRUG? All drugs may cause side effects. However, many people have no side effects or only have minor side effects. Call your doctor or get medical help if any of these side effects or any other side effects bother you or do not go away: Change in color of skin. Irritation where this drug is used. These are not all of the side effects that may occur. If you have questions about side effects, call your doctor.

 

Overdose
If you think there has been an overdose, call your poison control center or get medical care right away. Be ready to tell or show what was taken, how much, and when it happened.

 

 


Potential Health Effects 
Inhalation: 
Extremely destructive to tissues of the mucous membranes and upper respiratory tract. Symptoms may include burning sensation, coughing, wheezing, laryngitis, shortness of breath, headache, nausea and vomiting. May be absorbed into the body following inhalation with symptoms paralleling those from ingestion exposure. Dust deposits in the lungs may resemble a form of pneumoconiosis. 

 

 

Ingestion: 
Corrosive. Swallowing can cause severe burns of the mouth, throat, and stomach. Can cause sore throat, vomiting, diarrhea. Poison. Symptoms include pain and burning in the mouth, blackening of the skin and mucous membranes, throat, and abdomen, salivation, vomiting of black material, diarrhea, collapse, shock coma and death. 

 

 

Skin Contact: 
Corrosive. Symptoms of redness, pain, and severe burn can occur. 
Eye Contact: 
Corrosive. Can cause blurred vision, redness, pain, severe tissue burns and eye damage. 
Chronic Exposure: 
Repeated application or ingestion causes a permanent bluish discoloration of the skin, conjunctiva, and mucous membranes. Repeated inhalation may cause lung disease. 

 

 

Aggravation of Pre-existing Conditions: 
Persons with pre-existing skin disorders or eye problems or impaired respiratory function may be more susceptible to the effects of the substance.

 

 

First Aid Measures
Inhalation: 
Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention immediately. 
Ingestion: 
If swallowed, DO NOT INDUCE VOMITING. Give large quantities of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention immediately. 

 

 

Skin Contact: 
Immediately flush skin with plenty of water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. Get medical attention immediately. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean shoes before reuse. 

 

 

Eye Contact: 
Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes, lifting lower and upper eyelids occasionally. Get medical attention immediately.

 

 


Fire Fighting Measures
Fire: 
This oxidizing material can increase the flammability of adjacent combustible materials. 
Explosion: 
Many reactions may cause explosion. Reacts with ammonia to form compounds that are sensitive to mechanical shock. 
Fire Extinguishing Media: 
Use flooding amounts of water. Do not use dry chemical, carbon dioxide or Halon. Do not allow water runoff to enter sewers or waterways. 
Special Information: 
In the event of a fire, wear full protective clothing and NIOSH-approved self-contained breathing apparatus with full facepiece operated in the pressure demand or other positive pressure mode.

 

 

Accidental Release Measures
Remove all sources of ignition. Ventilate area of leak or spill. Wear appropriate personal protective equipment as specified in Section 8. Spills: Clean up spills in a manner that does not disperse dust into the air. Use non-sparking tools and equipment. Reduce airborne dust and prevent scattering by moistening with water. Pick up spill for recovery or disposal and place in a closed container. US Regulations (CERCLA) require reporting spills and releases to soil, water and air in excess of reportable quantities. The toll free number for the US Coast Guard National Response Center is (800) 424-8802.

 

 

Handling and Storage
Keep in a tightly closed container, stored in a cool, dry, ventilated area. Protect against physical damage and moisture. Isolate from any source of heat or ignition. Avoid storage on wood floors. Separate from incompatibles, combustibles, organic or other readily oxidizable materials. Protect from light.

 

Containers of this material may be hazardous when empty since they retain product residues (dust, solids); observe all warnings and precautions listed for the product.

 


Stability and Reactivity
Stability: 
Stable at room temperature in sealed containers. Discolors on exposure to light. 
Hazardous Decomposition Products: 
Oxides of nitrogen. 
Hazardous Polymerization: 
Will not occur. 
Incompatibilities: 
Ammonia, alkalis, antimony salts, arsenites, bromides, carbonates, chlorides, iodides, thiocyanates, ferrous salts, phosphates, tannic acid and tartrates. 
Conditions to Avoid: 
Heat, flame, sources of ignition, light and incompatibles.

 

Silver nitrate is the most important silver salt. It forms colorless heavy crystals. It has antibacterial properties and it is used for the purpose of cauterizing. Because of this feature, it is frequently used in wart treatment. In addition, organic and organic materials are preferred in darkness. He took the name of the hell stone because it darkened. It is used as a primer in obtaining a lot of silver compounds because it is easily dissolved in water and alcohol. The most commonly used areas are in photography, inks, hair dyeing and silver coating. Their components are silver and nitric acid. Synthesis is done according to the formula:

Nitrate is a nitric acid (formula: HNO3) salt, which consists of a nitrogen atom and three oxygen atoms in the chemical (formula: NO3-). In organic chemistry, the esters of nitric acid and certain alcohols are called nitrates. Molecular weight is 62,0049. The molecular geometry is plane triplet and the angle between the oxygen atoms is 120 degrees. When the mirror is driven and sugar is added, the mirror is obtained. Thus the actual image becomes clear. The combination of sugar with silver nitrate is for its decomposition.

 


Silver nitrate, caustic chemical compound, important as an antiseptic, in the industrial preparation of other silver salts, and as a reagent in analytical chemistry. Its chemical formula is AgNO3. Applied to the skin and mucous membranes, silver nitrate is used either in stick form as lunar caustic (or caustic pencil) or in solutions of 0.01 percent to 10 percent silver nitrate in water. The stick is used for removing warts and granulation tissue and for cauterizing wounds and ulcerations. Very dilute solutions are astringent and mildly antiseptic. A 1 percent or 2 percent solution is effective against gonococcal bacteria and may be applied to the eyes of newborn infants to ensure against blindness from gonorrhea.

 

Pure silver nitrate is an intermediate in the preparation of other silver salts, including the colloidal silver compounds used in medicine and the silver halides incorporated into photographic emulsions.

In analytical chemistry, aqueous solutions of silver nitrate are used in the volumetric determination of halides, cyanides, and thiocyanates, as well as for the detection of reducing agents and of the cations of various acids that form insoluble silver salts.

Silver nitrate is made in large quantities by dissolving silver in nitric acid. It crystallizes in transparent plates that melt at 212 °C (414 °F). The solubility at 20 °C (68 °F) is 222 grams per 100 grams of water. It is moderately soluble in methyl and ethyl alcohols and to a lesser extent in various other organic solvents. When heated to about 320° C (608° F), silver nitrate loses oxygen and forms silver nitrite. At a red heat, silver is formed.

Ingestion of silver nitrate causes violent abdominal pains, vomiting, and diarrhea, with the development of gastroenteritis. Treatment includes oral administration of common salt solutions, milk (or white of egg and water), and soap in water to protect the mucous membranes of the esophagus and stomach and precipitate the poisonous free silver ions as silver chloride.

 


WHAT ARE SIDE EFFECTS ASSOCIATED WITH USING SILVER NITRATE?
Side effects of silver nitrate include:

 

 

burning and skin irritation
staining of the skin
blood disorder (methemoglobinemia)
This document does not contain all possible side effects and others may occur. Check with your physician for additional information about side effects.

 

 


WHAT OTHER DRUGS INTERACT WITH SILVER NITRATE?
If your doctor has directed you to use this medication, your doctor or pharmacist may already be aware of any possible drug interactions and may be monitoring you for them. Do not start, stop, or change the dosage of any medicine before checking with your doctor, health care provider or pharmacist first.

 

Silver nitrate has no known severe interactions with other drugs.

Silver nitrate has no known serious interactions with other drugs.

Moderate interactions of silver nitrate include:

 

collagenase
papain
sodium sulfacetamide
sulfacetamide topical
trypsin
Silver nitrate has no known minor interactions with other drugs.

 

This information does not contain all possible interactions or adverse effects. Therefore, before using this product, tell your doctor or pharmacist of all the products you use. Keep a list of all your medications with you, and share this information with your doctor and pharmacist. Check with your health care professional or doctor for additional medical advice, or if you have health questions, concerns or for more information about this medicine.

 


WHAT ARE WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR SILVER NITRATE?
Warnings
This medication contains silver nitrate. Do not take it if you are allergic to silver nitrate or any ingredients contained in this drug.

 

Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center immediately.

 

Contraindications
Hypersensitivity
Broken skin, wounds or cuts
Effects of Drug Abuse

 

 

No information available
Short-Term Effects

 

 

See "What Are Side Effects Associated with Using Silver Nitrate?"
Long-Term Effects

 

 

See "What Are Side Effects Associated with Using Silver Nitrate?"
Cautions

 

 

Avoid prolonged contact with skin or other surfaces since staining may occur
May irritate skin and mucous membranes
Do not irrigate eye after application of 1% solution
Chemical burns may result from inappropriate use of product
Skin contact time with applicators should be minimal when used in thin delicate skin or neonates
Pregnancy and Lactation

 

Use silver nitrate during pregnancy with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies are not available, or neither animal nor human studies were done.

 


Usage areas

 

 

It can be used as silver salt, photographic materials, preservatives and catalyst raw materials and also silver painting, mirror production etc.
It can be used for analysis reagents.
Film film, X-ray photographic film and other photographic emulsions can be used for the production of light-sensitive materials.
In the field of electronic industry, conductive adhesives can be used for silvering gas cleaning agents and electronic components.
Mirror production can also be used for silverware and thermal glass lining, tension-sharing floors and electronic work gloves.
It can also be used in the silver color of other craftsmen.
The battery industry used it to produce silver-zinc batteries. Drug sterilization can be used as a corrosive reagent.
The daily chemical industry used it in the production of painted hair shampoo. It can also be applied to other silver catalyst production.
The thiosulfate can be used for cyanide-free silver plating, such as silvering, hydrochloric acid silvering, imino ammonium di-sulphonate silvering, and sulfosalicylic acid silvering.

 

It is also the source of silver ions. The content of silver nitrate has a certain effect on the conductivity, disintegration property and sedimentation rate of the silver plating solution.

 


Silver nitrate
Silver nitrate is the most important silver salt. It forms colorless heavy crystals. It has antibacterial properties and it is used for the purpose of cauterizing. It is very good in wart treatment. In addition, organic and organic materials are preferred in darkness. He took the name of the hell stone because it darkened. It is used as a primer in obtaining a lot of silver compounds because it is easily dissolved in water and alcohol. The most commonly used areas are in photography, inks, hair dyeing and silver coating. Their components are silver and nitric acid. Nitrate (whois symbol NO3a ') is a nitric acid salt (a chemical HNO3) salt composed of a nitrogen atom and three oxygen atoms in the chemical. In organic chemistry, the esters of nitric acid and certain alcohols are called nitrates. Molecular weight is 62,0049. The molecular geometry is plane triplet and the angle between the oxygen atoms is 120 degrees. The mirror is obtained when the back of the mirror is driven and sugar is added. Thus the actual image becomes clear. The combination of sugar with silver nitrate is for its decomposition. }

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.