1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PHENONIP

PHENONIP

 


CAS NUMBER; 8066-38-4

EC NUMBER; 204-589-7

 

 

SYNONYMS;Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) Isobutylparaben; Phenoxyethanol, metil paraben, etil paraben, butil paraben, propil paraben, izobutil paraben; ISOBUTYLPARABEN; PROPYLPARABEN; METHYLPARABEN; PHENOXYETHANOL; Phenoxyethanol (CAS # 122-99-6), methylparaben (CAS # 99-76-3), butylparaben (CAS # 94-26-8), ethylparaben (CAS # 120-47-8), propylparaben (CAS # 94-13-3); Phenoxyethanol, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Ethyl Paraben, Butyl Paraben, Isobutyl Paraben.; Phenonip [UPI]; Phenonip; Jeecide P; anaphylaxis phenonip phenoxyethanol urticaria ; Phenoxyethanol and Methyparaben and Ethylparaben and Butylparaben and Propylparaben and Isobutylparaben; constitution makeup physical composition make-up composition; phe·no·typ·ic [fee-nuh-tip-ik] /ˌfi nəˈtɪp ɪk/, phe·no·typ·i·cal, adjective; phe·no·typ·i·cal·ly, adverb; Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) Isobutylparaben; Phenoxyethanol, metil paraben, etil paraben, butil paraben, propil paraben, izobutil paraben; ISOBUTYLPARABEN; PROPYLPARABEN; METHYLPARABEN; PHENOXYETHANOL; Phenoxyethanol (CAS # 122-99-6), methylparaben (CAS # 99-76-3), butylparaben (CAS # 94-26-8), ethylparaben (CAS # 120-47-8), propylparaben (CAS # 94-13-3); Phenoxyethanol, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Ethyl Paraben, Butyl Paraben, Isobutyl Paraben.; Phenonip [UPI]; Phenonip; Jeecide P; anaphylaxis phenonip phenoxyethanol urticaria ; Phenoxyethanol and Methyparaben and Ethylparaben and Butylparaben and Propylparaben and Isobutylparaben; constitution makeup physical composition make-up composition; phe·no·typ·ic [fee-nuh-tip-ik] /ˌfi nəˈtɪp ɪk/, phe·no·typ·i·cal, adjective; phe·no·typ·i·cal·ly, adverb;PHENONIP; PHENONİP; phenonip; phenonıp; fenonip; fenonıp; phenonip; fenoksiethanol; phenoxyethanol; FENONIP; FENONİP; ğhenoksiethanol; fenoksiethanol; phenoxyethanol; phenoxy ethanol; PHENOXYETHANOL; FENOKSİETHANOL; FENOKSİETHANOL; FENOKSIETANOL; FENOKSİETANOL; METİL PARABEN; METHYL PARABEN; METİL PARABEN; METIL PARABEN; metil paraben; methylparaben; metilparaben; metılparaben; metıl paraben; metil paraben; ethyl paraben; etil paraben ; etıl paraben; etil paraben; etılparaben; ethyl paraben; ETİL PARABEN; ETIL PARABEN; ETILPARABEN ; ETİLPARABEN; ETHYLPARABEN; ETHYL PARABEN ; ETHYLPARABEN; PROPYLPARABEN; PROPYL PARABEN; PROPİL PARABEN; PROPIL PARABEN; PROPILPARABEN; PROPİLPARABEN; propilparaben; propylparaben; propyl paraben; propil paraben ; propıl paraben; propylparaben; propilparaben; propılparaben; bütil paraben; putylparaben ; butylparaben; butyl paraben; bütil paraben; butıl paraben; butılparaben; butilparaben; bütılparaben; bütilparaben; BUTYLPARABEN BUTYL PARABEN; PUTYL PARABEN ; PUTYLPARABEN; BÜTİLPARABEN; BUTILPARABEN; BUTIL PARABEN; BÜTİL PARABEN; BUTİL PARABEN; BUTIL PARABENi BUTİL PARABEN; BÜTILPARABEN; IZOBUTILPARABEN; İZOBUTILPARABEN; ISO BUTYL PARABEN ; ISOBUTYLPARABEN; İSOBUTYLPARABEN; iso butyl paraben; izobutilparaben; izo butil paraben; izo bütil paraben; izobütilparaben; IZOBUTILPARABEN; İZOBÜTİLPARABEN; IZO BUTIL PARABEN; İZO BÜTİL PARABEN; PHENONİPS; PHENONIP; PHENONIp; PENONIP; FENONIP; phenonip; phenonips; phenonip; phenonp; penonip; fenonip; fenonıp; fenonips; phenonips; fhenonips;Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) Isobutylparaben; Phenoxyethanol, metil paraben, etil paraben, butil paraben, propil paraben, izobutil paraben; ISOBUTYLPARABEN; PROPYLPARABEN; METHYLPARABEN; PHENOXYETHANOL; Phenoxyethanol (CAS # 122-99-6), methylparaben (CAS # 99-76-3), butylparaben (CAS # 94-26-8), ethylparaben (CAS # 120-47-8), propylparaben (CAS # 94-13-3); Phenoxyethanol, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Ethyl Paraben, Butyl Paraben, Isobutyl Paraben.; Phenonip [UPI]; Phenonip; Jeecide P; anaphylaxis phenonip phenoxyethanol urticaria ; Phenoxyethanol and Methyparaben and Ethylparaben and Butylparaben and Propylparaben and Isobutylparaben; constitution makeup physical composition make-up composition; phe·no·typ·ic [fee-nuh-tip-ik] /ˌfi nəˈtɪp ɪk/, phe·no·typ·i·cal, adjective; phe·no·typ·i·cal·ly, adverb; Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) Isobutylparaben; Phenoxyethanol, metil paraben, etil paraben, butil paraben, propil paraben, izobutil paraben; ISOBUTYLPARABEN; PROPYLPARABEN; METHYLPARABEN; PHENOXYETHANOL; Phenoxyethanol (CAS # 122-99-6), methylparaben (CAS # 99-76-3), butylparaben (CAS # 94-26-8), ethylparaben (CAS # 120-47-8), propylparaben (CAS # 94-13-3); Phenoxyethanol, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Ethyl Paraben, Butyl Paraben, Isobutyl Paraben.; Phenonip [UPI]; Phenonip; Jeecide P; anaphylaxis phenonip phenoxyethanol urticaria ; Phenoxyethanol and Methyparaben and Ethylparaben and Butylparaben and Propylparaben and Isobutylparaben; constitution makeup physical composition make-up composition; phe·no·typ·ic [fee-nuh-tip-ik] /ˌfi nəˈtɪp ɪk/, phe·no·typ·i·cal, adjective; phe·no·typ·i·cal·ly, adverb;PHENONIP; PHENONİP; phenonip; phenonıp; fenonip; fenonıp; phenonip; fenoksiethanol; phenoxyethanol; FENONIP; FENONİP; ğhenoksiethanol; fenoksiethanol; phenoxyethanol; phenoxy ethanol; PHENOXYETHANOL; FENOKSİETHANOL; FENOKSİETHANOL; FENOKSIETANOL; FENOKSİETANOL; METİL PARABEN; METHYL PARABEN; METİL PARABEN; METIL PARABEN; metil paraben; methylparaben; metilparaben; metılparaben; metıl paraben; metil paraben; ethyl paraben; etil paraben ; etıl paraben; etil paraben; etılparaben; ethyl paraben; ETİL PARABEN; ETIL PARABEN; ETILPARABEN ; ETİLPARABEN; ETHYLPARABEN; ETHYL PARABEN ; ETHYLPARABEN; PROPYLPARABEN; PROPYL PARABEN; PROPİL PARABEN; PROPIL PARABEN; PROPILPARABEN; PROPİLPARABEN; propilparaben; propylparaben; propyl paraben; propil paraben ; propıl paraben; propylparaben; propilparaben; propılparaben; bütil paraben; putylparaben ; butylparaben; butyl paraben; bütil paraben; butıl paraben; butılparaben; butilparaben; bütılparaben; bütilparaben; BUTYLPARABEN BUTYL PARABEN; PUTYL PARABEN ; PUTYLPARABEN; BÜTİLPARABEN; BUTILPARABEN; BUTIL PARABEN; BÜTİL PARABEN; BUTİL PARABEN; BUTIL PARABENi BUTİL PARABEN; BÜTILPARABEN; IZOBUTILPARABEN; İZOBUTILPARABEN; ISO BUTYL PARABEN ; ISOBUTYLPARABEN; İSOBUTYLPARABEN; iso butyl paraben; izobutilparaben; izo butil paraben; izo bütil paraben; izobütilparaben; IZOBUTILPARABEN; İZOBÜTİLPARABEN; IZO BUTIL PARABEN; İZO BÜTİL PARABEN; PHENONİPS; PHENONIP; PHENONIp; PENONIP; FENONIP; phenonip; phenonips; phenonip; phenonp; penonip; fenonip; fenonıp; fenonips; phenonips; fhenonips;

 

 

 

 


Phenonip kozmetikler düşünülerek tasarlanmıştır ve özellikle bakteri, küf ve mantar büyümesini önlemede etkilidir. Yağ bazlı ürünler için özellikle etkilidir, ancak sulu çözeltilerde de iyi çalışır. Geniş spektrumlu, yağ-içinde-su da dahil olmak üzere, kişisel bakım uygulamalarında, çeşitli sıvı koruyucu yere, su-içinde-yağ ve losyonlar, kremler, şampuanlar, saç kremleri, sıvı sabunlar, fırçalama ve kremleri gibi tüm yağ formülasyonları. Emülsiyon ve susuz formülasyonlarda kullanılabilir. PH - 3,0 - 8.0 aralığında etkilidir.Phenonip, 176 F'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanır ve yüksek sıcaklık uygulamaları için Germaben II'ye tercih edilir.Phenonip kolayca sulu faza eklenebilir. Suda% 100 yağda çözünen ve% .5 çözünürdür. onların hazırlanması esnasında su ve yağ fazları arasındaki Phenonip içeriği bölmek için iyi bir uygulama genellikle her ne kadar emülsiyon sistemlerinde, Phenonip hali hazırda, emülsifikasyon öncesinde sıvı faz içinde çözülmüş olan (yani, losyonun, su fazı ve .5% ekleyin. Yağ fazına% 5).Formülasyonun su içeriği düşükse, imalat sırasında koruyucu maddeyi doğrudan suya eklemek uygun olmayabilir. Phenonip ilavesinden önce suyun 140-176F'ye ısıtılması, çoğu durumda, uygun miktarın çözünmesine izin verecektir.Isıtılamayan sulu sistemler için, Phenonip uygun bir çözücü içinde bir konsantratın hazırlanması, örn. propilen glikol veya gliserin ve bu konsantrenin suya karıştırılması.

 


Hem o / w hem de w / o tipleri olan emülsifiye sistemler, Phenonip ilavesiyle etkili bir şekilde korunabilir.
Phenonip mükemmel antimikrobiyal koruma sağlamasına rağmen, koruyucu etkisini sağlamak için bireysel testler yapılmalıdır. Önerilen kullanım: 0,5 - 1%
Görünüm: Berrak, viskoz sıvı
Formaldehit: İÇERMEZ
INCI: Phenoxyethanol, Methylparaben, etilparaben.metiiparaben Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben

 


Phenonip  ve benzeri karışık koruyucu maddeler, çoğu kişisel bakım ürününü mikrobiyal kontaminasyondan korumak için başarıyla kullanılmıştır. Bu sıvı koruyucu kremler losyonlar ve tuz / şeker scrubs mikrobiyal büyümesini engellemek için kullanılır. Diğer muhafazalarda olduğu gibi, doğru kullanım konsantrasyonu, ürünün kimyasal ve fiziksel doğası, mikrobiyal büyümeyi destekleme yeteneği ve kullanım sırasında yeniden kirlenme olasılığını da içeren çeşitli faktörlere bağlıdır.Deneyimler, Phenonip  'in,% 0.25 ila% 1.0 arasındaki konsantrasyonlarda kullanıldığında birçok kozmetik ve banyo malzemesini koruyacağını göstermiştir. Bu koruyucular karışımı, gram pozitif ve gram negatif bakteri mayaları ve küflerine karşı oldukça etkilidir ve Nemlendiriciler Losyonları ve Kremaları Şeker Scrubs Koşullandırıcıları için birkaçıdır. Daha yüksek konsantrasyonlar tipik olarak sadece doğası gereği özellikle korunması zor olan formülasyonlar için gereklidir. > Hem koruyucu hem de kuru tiplerdeki emülsifiye sistemler, bu koruyucunun% 0.4 - 0.7 oranında eklenmesiyle etkili bir şekilde korunabilir. İyonik olmayan yüzey aktif maddelere dayanan emülsiyonlar, örneğin, biraz daha yüksek konsantrasyonlar gerektirebilir. % 0.5 - 1.0. Şampuanlar ve köpük banyoları, tipik olarak% 0.25 ila 0.65 arasında konsantrasyonlarla korunabilir. Yüksek protein içeriğine sahip ürünler% 0,5 ila% 1,0 arası seviyeler gerektirebilir. Diğer yüzeyaktif madde bazlı ürünler örneğin sıvı bulaşık yıkama deterjanları genellikle% 0.2 -% 0.6 aralığında korunmuş seviyelerdir.Geniş spektrumlu, sıvı koruyucu sistem çok çeşitli kişisel bakım uygulamalarında kullanım için idealdir. Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilere, mayalara ve küflere karşı etkilidir ve çoğu kozmetik içeriğin varlığında aktiviteyi muhafaza eder. Phenonip® yağda çözünürdür. Emülsiyon ve susuz formülasyonlarda kullanılabilir.Phenonip - Kremlerinizde, losyonlarınızda, tuz fırçalamalarınızda, tozlama tozlarınızda ve sıvı sabun tabanlarınızda bir dizi mikrobiyal üremeyi engelleyen sıvı bir koruyucu. Bu koruyucu, daha yüksek sıcaklık aralıklarında üretilen ürünler için Germaben II'den daha uygundur. Tarifeye eklendiğinde sıcaklık 200F derecenin altında olmalıdır. Phenonip formaldehit verici değildir. Ürününüzün toplam ağırlığının% -1.0'ı oranında kullanılmalıdır. Hacim ve ağırlık ölçümleri değişebilir, bu ölçüler kullanışlı değilse, size yardımcı olabilir.Kozmetik ve tuvalet malzemeleri endüstirisinde popüler bir koruyucu karışımıdır. Nipa tarafından, elverişli bir sıvı formda optimize edilen, Nipa esterleri kombinasyonunun kapsamlı bir araştırmasının ürünüdür. Phenoxietanolde paraben esterlerinin optimize bir harmanıdır. Esterlerin en etkili oranına ek olarak, bir antimikrobiyal solvent seçeneği aktivite spektrumunu yükseltir, kullanım konsantrasyonunu minimum'a düşürür.
 
 

 

Faydaları:

- Geniş spektrumlu aktivite; gram pozitif, gram negatif bakterileri, mayalar ve küflere karşı etkililik.

- Formülasyonlara kolaylıkla dahil edilir.

- pH: 3-8 aralığında aktivitesini kaybetmez.

- Kozmetik hammaddelerinin geniş bir aralığıyla uyumludur.

- Uçucu değildir, uzun süreli saklamada bile koruyucu kaybı yoktur.

- Oldıkça stabildir; sulu çözeltileri otoklav sterilizasyonuna aktivite kaybı olmaksızın dayanabilir.

- Mükemmel toksikolojik profile sahiptir, cilt,göz, ve mukus (mukoza) zarına tahriş edici değildir.

- Bileşenleri biodegradable (biyolojik olarak bozunan)'dir.

- Phenonip, 10 yıldan daha uzun süredir hayvanlar üzerinde denenmemektedir.

- Phenonip'in bileşenleri bitki ve hayvanların bir çeşitliliğinde kendiliğinden meydana gelir.

 

Uygulamalar: Kişisel bakım ürünlerinin bir çok çeşidini mikrobiyal kontaminasyondan korumak için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer koruyuculara benzer olarak, doğru kullanım konsantrasyonu ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri dahil mikrobiyal büyümeye destek kabiliyeti ve kullanım sırasındaki tekrar kirlenme olasılığına bağlıdır. Deneyler % 0,25-1,0 arasındaki konsantrasyonlarda katıldığında kozmetik ve tuvalet malzemelerini koruduğunu göstermiştir. Daha yüksek konsantrasyonlar genellikle, doğaları gereği korunması güç formülasyonlar için gereklidir. Şampuanlar ve banyo köpükleri Phenonip ile tipik olarak % 0,25-0,65 konsantrasyonlarında muhafaza edilebilir. Yüksek protein içerikli ürünler % 0,5-1,0 seviyesini gerektirebilir. Diğer yüzey aktif bazlı ürünler (örn; sıvı bulaşık yıkama deterjanları) genellikle phenonip'in % 0,2-0,6 arası konsantrasyonlarında korunurlar. Emülsifiye edilen sistemler o/w ve w/o tiplerinin her ikisi, Phenonip'in % 0,4-0,7 arasında eklenmesiyle etkili olarak korunabilirler. Phenonip non iyonik yüzey aktif bazlı emülsiyonları korumak için kullanılabilir, fakat hafifçe artan konsantrasyonlar gerekebilir.(örn: % 0,5-1).

 

Not: Gram negatif bakteri kontrolünde Phenonip'in etkililiği, geleneksel antiseptik ajanların bu organizmalara karşı aktivite spektrumunda bir zayıflığa sahip olduğu bazı cilt antiseptik ürünlerinde Phenonip'in kullanımına rehberlik etmiştir.

 

Kullanımı: Phenonip, kolaylıkla çözünürlük limitine kadar sulu faza eklenebilir. Phenonip'in nispeten düşük sulu çözünürlüğü, eğer formülasyonun su içeriği düşükse, üretim sırasında koruyucunun direkt olarak suya eklenmesinin elverişli olmayacağı anlamına gelir. Phenonip eklenmeden önce suyun yaklaşık 60-70 oC'ye ısıtılması, bir çok kere uygun miktarının çözünmesine imkan verir.

 

Isıtılamayan sulu sistemler için, Phenonip'in uygun bir solvent içerisinde bir konsantresi hazırlanması (örn; propilen glikol içerisinde) ve bu konsantrenin phenonip'in sudaki max.çözünürlüğünün altında bir final konsantrasyonu sağlamak üzere suyun içine karıştırılmasıyla eklenebilir.

 

Emülsifiye sistemlerde; hazırlık sırasında sulu ve lipit faz arasındaki Phenonip içeriğini ayırmak iyi uygulama olmasına rağmen, Phenonip emülsifikasyondan önce sıvı faz içerisinde kolaylıkla çözülür.

 

Yüzey aktif ve deterjan bazlı ürünlerde, phenonip suyun ve diğer bileşenlerin ilavesinden önce yüzey aktif içerisinde çözünebilir.

 

Ürün hakkında
All Natural Presevative - Şampuan, losyon, krem vb. Için Broadspectrum koruyucu.
Koruyucu kozmetikler düşünülerek tasarlanmıştır
Optiphen için bir yedek olarak kullanılabilir
Temiz çözüm - losyon yapımında iyi karışır. - Su bazlı çözeltiler için harika.

 

 

Phenonip, gram pozitif ve gram negatif bakterilere, mayalara ve küflere karşı etkinlik sağlayan ve çoğu kozmetik içeriğin varlığında etkinliği koruyan etkili bir geniş spektrumlu koruyucu maddedir. Birçok kozmetik ve kişisel bakım uygulamaları, özellikle yağ bazlı ürünler için mükemmel bir seçimdir. Çok çeşitli formüle edici spektrumlarda çalışır ve aynı zamanda sulu çözeltiler, su içinde yağ, su içinde yağ ve tüm yağ formülasyonlarında da etkilidir. Yani losyon, krem, balmumu, ovma, hatta şampuan ve vücut losyonu formları oluşturuyorsanız, Phrnonip koruyucu olarak mükemmel bir seçim olabilir.Phenonip, geniş bir kozmetik ve tuvalet yelpazesinin korunması için tasarlanan fenoksietanol içindeki para-hidroksibenzoik asit (parabenler) esterlerinin sinerjik bir karışımıdır. INCI: Fenoksietanol, Metilparaben, Etilparaben, Bütil paraben, Propylparaben, IsobutylparabenKullanım seviyeleri, tam formüle bağlı olarak değişebilir. Phenonip,% 0.25 ila% 1 arasındaki konsantrasyonlarda kullanıldığında kozmetik ve banyo malzemelerini koruyacaktır. Daha yüksek konsantrasyonlar genellikle sadece korunmaları özellikle zor olan formülasyonlar için gereklidir.Phenoip% 100 yağda çözünür ve çok su değildir Suda çözünebilir (aşağıdaki bilgilere bakınız), ancak emülsifiye edilmiş sistemlerde iyi çalışır. Phenonip, emülsifikasyondan önce bir sıvı fazda kolaylıkla çözülebilir. Formülasyonunuza bağlı olarak, kullanacağınız miktarı, hazırlanması sırasında su ve yağ fazları arasındaki iki faza bölmek etkili olabilir (yani, bir krema veya tereyağı ürünü yaparken, su fazına% .5 oranında ekleyin). yağ fazına).Soğuk harmanlanmış şampuanlar gibi sulu formülasyonlar için, Phenonip'i propilen glikol veya gliserin gibi uygun bir solvente ekleyerek ve bu konsantreyi suya karıştırarak ekleyebilirsiniz.Kullanım Seviyeleri Sulu sistemler / formülasyonlar şampuanlar ve köpük banyoları gibi Phenonip ile% 0.25 ila% 0.65 arasında konsantrasyonlarda korunabilir. Bununla birlikte, yüksek protein içeriğine sahip ürünler% 0,5 ila% 1 arası seviyeler gerektirebilir. Diğer yüzeyaktif madde bazlı formülasyonlar, örneğin sıvı bulaşık deterjanları, genellikle% 0.2 -% 0.6 aralığında Phenonip ile korunur. Hem O / W hem de W / O tipi emülsifiye sistemler, Phenonip tarafından% 0.4 -% 0.7'de etkili bir şekilde korunabilir. Phenonip ayrıca noniyonik yüzey aktif maddelere dayanan emülsiyonları korumak için de kullanılabilir, ancak biraz daha yüksek konsantrasyonlar gerekli olabilir, örn. kullanımı% 0,5 - 1'e çıkar.

 

Özellikler
Görünüm -Temiz viskoz Sıvı
Phenonip pH 3.0 - 8.0 aralığında etkilidir.
Formaldehit Ücretsiz
Çözünürlük - Suda çözünmez (0.50), Etanol -Miscible, Isopropanol karışabilir, Propilen Glikol karışabilir, İzopropil Müskürülebilir, Gliserin% 10, Trietanolamin-Karıştırılabilir, Polisorbat-80 Karıştırılabilir

 

Phenonip mükemmel antimikrobiyal koruma sağlamasına rağmen, koruyucu etkisini sağlamak için test yapılmalı ve bu tüm koruyucu sistemler için geçerlidir.Phenonip paraben bazlı bir koruyucu olmasına rağmen, formaldehit açığa çıkmadığını ve tamamen susuz (yağ bazlı) ürünlerinde kullanılabilen tek koruyucu maddeden biri olduğunu lütfen unutmayın. Formülasyonunuza eklenmiş olan küçük parabenler için, lütfen ürününüzün içinde su içme potansiyeli olan bakterilerden daha güvenli olduklarını unutmayın (örneğin, Scrubs ve duş balsamları).

 

 

 

Phenonip was designed with cosmetics in mind and is especially effective in preventing bacteria, mold and fungal growth. It is especially effective in oil-based products, but also works well in aqueous solutions. Broad spectrum, liquid preservative ideal in variety of personal care applications, including oil-in-water, water-in-oil & all oil formulations such as lotions, creams, shampoos, conditioners, liquid soaps, scrubs and balms. It can be used in emulsions and anhydrous formulations. Effective in pH range of 3.0 - 8.0. Phenonip withstands high temperatures up to 176 F and is preferred over Germaben II for high temp applications.Phenonip can be added to the aqueous phase readily. It is 100% oil-soluble & .5% soluble in water. In emulsified systems, Phenonip is readily dissolved in the liquid phase prior to emulsification, although it is often good practice to divide the Phenonip content between the water & oil phases during their preparation (ie for lotion, add .5% to water phase & .5% to oil phase). If the water content of the formulation is low, it may not be convenient to add the preservative directly to water during manufacture. Heating the water to 140-176F prior to Phenonip addition will, in most instances, allow the appropriate quantity to be dissolved.For aqueous systems which cannot be heated, Phenonip can be incorporated by preparing a concentrate in a suitable solvent, e.g. propylene glycol or glycerin, and stirring this concentrate into the water. Emulsified systems, both o/w and w/o types, may be effectively preserved by the addition of Phenonip. Although Phenonip provides excellent antimicrobial preservation, individual testing should be done to assure preservative efficacy.

 

 


Recommended usage: 0.5 - 1% 
Appearance: Clear, viscous liquid
Formaldehyde Free
INCI: Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben

 

 

 


Phenonip and similar mixed preservatives have been successfully used to protect most types of personal care products from microbial contamination. This liquid preservative is used to inhibit microbial growth in your creams lotions and salt/sugar scrubs. As with other preservations the correct use concentration depends upon several factors including the chemical and physical nature of the product its ability to support microbial growth and the likelihood of recontamination during use.Experience has shown that Phenonip will preserve many cosmetics and toiletries when incorporated at concentrations from 0.25% to 1.0%. This blend of preservatives is highly effective against gram positive and gram negative bacteria yeasts and moulds and is suitable for Moisturisers Lotions and Creams Sugar Scrubs Conditioners to name but a few. The higher concentrations are typically only required for formulations which by their nature are particularly difficult to preserve. >Emulsified systems both o/w and w/o types may be effectively preserved by the addition of this preservative at 0.4 - 0.7%. Whilst emulsions based on non-ionic surfactants may require slightly increased concentrations eg. 0.5 - 1.0%. Shampoos and foam baths may be preserved with concentrations typically between 0.25 - 0.65%. Products with a high protein content may require levels from 0.5% - 1.0%. Other surfactant-based products for example liquid dishwashing detergents are generally preserved levels over the range 0.2% - 0.6%.Broad spectrum, liquid preservative system ideal for use in a wide variety of personal care applications. Effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria, yeasts and molds and retains activity in the presence of most cosmetic ingredients. Phenonip is oil soluble. It can be used in emulsions and anhydrous formulations.Phenonip - A liquid preservative to inhibit a full range of microbial growth in your cremes, lotions, salt scrubs, dusting powders and liquid soap bases. This preservative is more suitable than Germaben II for products that are manufactured at higher temperature ranges. Temperature should be below 200F degrees when added to recipe. Phenonip is not a formaldehyde donor. Use at a rate of .5 -1.0% of the total weight of your product.While volume vs. weight measurements vary, these measurements may help you if you don't have a scale handy.Cosmetics and toiletries are a popular protective blend in the industry. It is the product of a comprehensive investigation of the combination of Nipa esters, optimized by Nipa in a convenient liquid form. It is an optimal blend of paraben esters in phenoxyethanol. In addition to the most effective ratio of the esters, an antimicrobial solvent option raises the activity spectrum, reducing the use concentration to a minimum.
 

 

Benefits:

- Broad spectrum activity; gram positive, gram negative bacteria, efficacy against yeast and seeds.

- Easily incorporated into formulations.

- pH: Does not lose its activity in the range of 3-8.

- Compatible with a wide range of cosmetic raw materials.

- It is not volatile, it does not lose any protection even in long-term storage.

- Old-fashioned stable; aqueous solutions can withstand autoclave sterilization without loss of activity.

- Has an excellent toxicological profile and is not irritating to the skin, eyes, and mucous membranes.

- Their composition is biodegradable.

- Phenonip has not been tested on animals that are longer than 10 years.

- Phenonip's components spontaneously sprout in a variety of plants and animals.

 

 

Applications: Many types of personal care products are successfully used to protect microbial contamination. Similar to other preservatives, the correct use concentration depends on the ability to support microbial growth, including the chemical and physical properties of the product, and the likelihood of recoiling during use. Experiments have shown that cosmetics and toiletries are retained when added at concentrations ranging from 0.25 to 1.0%. Higher concentrations are generally necessary for natural formulations that are difficult to maintain. Shampoos and bath foams can typically be stored at concentrations of 0.25-0.65% with Phenonip. High protein content may require 0.5-1.0%. Other surfactant-based products (eg liquid dishwashing detergents) are usually preserved at concentrations of 0.2-0.6% of phenonip.Emulsified systems can be effectively protected by adding both o / w and w / o types of Phenonip between 0.4-0.7%. Phenonip may be used to protect non-ionic surfactant-based emulsions, but slightly increasing concentrations may be required (eg, 0.5-1%).

 

Note: The effectiveness of Phenonip in the control of gram negative bacteria guided the use of Phenonip in some skin antiseptic products where traditional antiseptic agents have a weakness in their activity spectrum against these organisms.

 

Usage: Phenonip can easily be added to the limit of the solubility limit. The relatively low aqueous solubility of the phenonip means that if the water content of the formulation is low, it is not feasible to add the preservative directly to the water during production. Heating the water to about 60-70 ° C before the phenonip is added allows the appropriate amount to be dissolved many times.

 

For non-heatable aqueous systems, a concentrate of Phenonip in a suitable solvent (e.g., in propylene glycol) can be added by mixing it into the water to provide a final concentration below the maximum water solubility of the phenonip in water.

 

Emulsification systems; Phenonip is readily dissolved in the liquid phase prior to emulsification, although separation of the Phenonip content between the aqueous and lipid phases during the preparation is good practice.In surfactant and detergent-based products, phenonip may be dissolved in the surfactant prior to addition of water and other components.

 


About the product

All Natural Presevative - Broadspectrum preservative for Shampoo, lotion, cream etc.
Preservative was designed with cosmetics in mind
Can be used as a replacement for Optiphen
Clear solution - mixes well in lotion making. - Great for waterbased sollutions.

 

 

 

Phenonip, is an effective broad spectrum preservative that provides activity against gram positive and gram negative bacteria, yeasts and molds, and retains activity in the presence of most cosmetic ingredients. It is an excellent choice for many cosmetic and personal care applications, especially oil-based products. It works across a broad range of formulating spectrums, and is also effective in aqueous solutions, Oil-in-water, water-in-oil & all oil formulations. So whether you are formulating lotions, creams, balms, scrubs, or even shampoos, and body washes Phrnonip may be an excellent choice as a preservative.Phenonip is a synergistic blend of esters of para-hydroxybenzoic acid (parabens) in phenoxyethanol designed for preservation of a wide range of cosmetics and toiletries. INCI: Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben Usage levels may vary depending on your exact formula. Phenonip will preserve cosmetics and toiletries when incorporated at concentrations from 0.25 % to 1 %. The higher concentrations are generally required only for formulations which are particularly difficult to preserve.Phenoip is 100% oil-soluble and is not very water Soluble (see info below ) in water, but works well in emulsified systems. Phenonip can be readily dissolved in a liquid phase prior to emulsification. Depending on your formulation, it may be effective to split the amount you will use in to two phases between the water & oil phases during their preparation (ie when making a cream or butter product, add .5% to water phase & .5% to oil phase).For aqueous formulations, like shampoos that are cold blended you can add Phenonip by adding it to a suitable solvent like propylene glycol or glycerin, and stirring this concentrate into the water.Usage Levels In Aqueous systems / formulations like shampoos and foam baths may be preserved with Phenonip at concentrations between 0.25 % to 0.65 %. However, products with high protein content may require levels from 0.5 % - 1 %. Other surfactant- based formulations, for example liquid dishwashing detergents, are generally preserved with Phenonip over the range 0.2 %- 0.6 %. Emulsified systems, both O/W and W/O types, may be effectively preserved by Phenonip at 0.4 %- 0.7 %. Phenonip can also be used to preserve emulsions based on nonionic surfactants, but slightly increased concentrations may be required, e.g. increase usage to 0.5 -1 %. 


Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.