1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TYLOSE CER 411001

TYLOSE CER 411001

 

 

 

 

SYNONYMS:Methyl 2-hydroxyethyl cellulose;Methyl 2-hydroxyethyl cellulose;Methyl 2-hydroxyethyl cellulose;TYLOSE; tylose; TYLOSE ; tylose ; HS ;hs ; Hs ; 100000 ; Yüzbin ; 100bin ; YP2 ; YP ;yp ; Yp ; 2 ; Tylose Hs 10000 YP2 ; TYLOSE HS 100000 YP 2 i tylosehs 100000 yp 2 ; TYLOSEHS 100000YP2 ; TYLOSEHS 100000 YP2 ; TYLOSEHS100000YP2 ; tylose hs100000yp2 ; TyloseHs100000YP2 ; diethanol disulfide, diethanol disulphide, bis(2-hydroxyethanol)disulfide ; 2-Hydroxyethyl cellulose ; Tris(2-hydroxyethyl)amine (triethanolamine) n-(2-hydroxyethyl)-N'-2-propenyl thiourea 1-(2-hydroxyethyl)-2-(heptadecenyl)imidazoline 1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)triazine-2,4,6-trione Carboxymethyl celluloseCellulose Cellulose acetate Ethyl cellulose ; Fuji HEC-HP;Fuji HEC-AG 15; NATRO-SOL 250HR; NATROSOL 250MH; NATROSOL 250G; CELLOSIZE QP 30000; TYLOSE H SERIES; NATROSOL 180L; NATROSOL 300H ; TYLOSE P-X; NATROSOL 250M; CELLOSIZE WP 4400; CELLOSIZEUT 40; NATROSOL 250H4R; Tylose H 20P; NATROSOL LR; TYLOSE MHB; NATROSOL 250HHP; HERCULES N 100; CELLOSIZE WP 300; TYLOSEP-Z SERIES; NATROSOL 250H; TYLOSE PS-X; Cellobond HEC 400; CELLOSIZE QP; CELLOSIZE QP 1500; NATRO-SOL 250; HYDROXYETHYLCELLULOSE ETHER; HESPAN; TYLOSE MHB-Y; NATROSOL 240JR; HYDROXYETHYL STARCH; CELLOSIZE WP; CELLOSIZE WP 300H; 2-HYDROXYETHYLCELLULOSE ETHER; BL 15; CELLOSIZE QP 4400; CELLOSIZE QP3; TYLOSE MB;CELLULOSE HYDROXY-ETHYLATE; CELLOSIZE WPO 9H17; CELLOSIZE 4400H16; CELLULOSE HYDROXYETHYL ETHER; Hydroxyethyl Cellulose ();Hydroxyl Ethyl Cellulose(HEC); HydroxyethylCellulose 100H (celocell 100h); TYLOSE MH-XP; NATROSOL 250HX; Natrosol; Daicel EP 500;HEC-Unicel; HEC (Hydroxyethylcellulose); Cellosize; HEC-Al 5000; Fuji HEC-AL 15; HEC-Unicel QP 09L; also Cellulose, ethers, 2-hydroxyethyl ether; UnicelQP 52000H; HEC-QP 4400;SP 250 (cellulose);Hetastarch; Cellulose, ethers, 2-hydroxyethyl ether; Glutofix 600; FL 52; FujiHEC-AX 15F; Tylose H 300P; HEC-Unicel QP 300H;Tylose H 300;Daicel SP 550; Daicel SE 600;Unicel QP 15000;HEC-QP 100MH; HEC-QP 9H; OETs; Daicel EP 850; H. E. Cellulose; Cellobond 25T; Unicel QP 100MH; Tylose H 4000; polymer with oxirane ; see;SE850K; Tylomer H 20; Daicel SE 850K; Tylose H 30000YP; Unicel QP 4400; SP 407; Tylose H 100000; Daicel SP 200; Culminal HEC5000PR; Tylopur H 300; Daicel SP 750;Sanhec; BL 15 (cellulose derivative); Unicel QP 300H; Tylomer H 200; J 164; Tylose H10; Tylose H 20; AH 15; Daicel SP 600; Daicel SE 900; HEC-Unicel QP 4400H; AX 15; Daicel SP 800; Fuji HEC-AW 15F; HEC-SE850; HEC-A 5-25CF; Metolose 90SEW;AW 15 (polysaccharide); Cellobond HEC 5000; HEC-QP 100M; Cellobond HEC 15A; Tylose H15000YP2; Walocel HT 6.000PFV; 2-Hydroxyethyl cellulose (Natrosol Type 250HRCS); Fuji HEC-BL 20;Fuji HEC-SY 25F;Telhec;HEC-SP 200;HEC-AH 15;HEC-Unicel QP 30000H;polymer with cellulose ;; see;HEC 10A; Daicel SP 400; Admiral 3089FS; FujiHEC-A 5000F; HEC-SP 400; Hydroxyethyl Methyl Cellulose(HEMC); HYDROXYETHYL CELLULOSE (HEC); Hydroxyethyl Starch (CASNo:9004-62-0); Hydroxy Ethyl Cellulose;"Natrosol" [Aqualon]; HEC; 2-HYDROXYETHYL CELLULOSE; NATROSOL 150L; TYLOSE MHB-YP; HYDROXYETHYL ETHER CELLULOSE; NATROSOL 250L; CELLOSIZE WP 400H; TYLOSE P; CELLULOSE, 2-HYDROXYETHYL ETHER; TYLOSE MH-K; NATROSOL 250HHR;TYLOSE H 1000 YP2;TYLOSE H1000 YP2; TYLOSEH1000 YP2; TYLOSEH1000YP2; TYLOSE H1000 YP2; tyloseh1000yp2; tylose h 1000 yp2; tylose h1000yp2; tylose h100 yp2; tyloseh1000yp2;TYLOSE H 100000 YP2; TYLOSE H100000 YP2; TYLOSEH100000YP2; TYLOSEH100000YP2; TYLOSEH100000 YP2; TYLOSE H100000YP2;tylose h 100000 yp2; tyloseh100000 yp2; tyloseh100000 yp2; tylose h100000yp2; tyloseh100000yp2;2-Hydroxyethyl cellulose; Admiral 3089FS; AW 15; Cellobond HEC 400; CELLOSIZE QP 30000; CELLULOSE HYDROXY-ETHYLATE; CELLULOSE HYDROXYETHYL ETHER; Cellulose,ethers,2-hydroxyethyl ether; CELOCELL 100H; Culminal HEC; Daicel EP 500; Daicel SP 550; Fuji HEC; Glutofix 600; H.E. Cellulose; HEC-QP 4400; HEC-Unicel; HERCULES; Hetastarch; Hydroxyethyl cellulose ether; Hydroxyethyl ether cellulose; HYDROXYETHYL STARCH; Hydroxyethyl Starch; Hydroxyl Ethyl Cellulose (HEC); Klucel; Metolose 90SEW; NATRO-SOL; NATROSOL 250MH; Sanhec; SP 250; Telhec; Tylomer H 20; Tylopur H 300; TYLOSE H; Walocel HT 6.000PFV; tyloseh15000yp2; tylose h 15000 yp2, tylose h15000 yp2;tylose h15000yp2; TYLOSEH15000YP2; TYLOSE H15000 YP2; TYLOSE H15000YP2; TYLOSE H 15000 YP2;TYLOSE CER 406001; TYLOSECER406001; TYLOSECER406001; tylose cer 406001; tylose cer406001; tylosecer406001;Methyl 2-hydroxyethyl cellulose;TYLOSE CER 409001; TYLOSECER409001; TYLOSECER409001;tylosecer409001; tylose cer409001; tylose cer 409001;TYLOSE CER 411001; TYLOSE CER411001; TYLOSECER41101; tylose cer 411001; tylose cer411001; tylosecer 411001; tylosecer411001;

 

 

 

 

 

Tylose CER 411001, standart eterifikasyona sahip, suda çözünebilen, iyonik olmayan bir metil hidroksietil selüloz tozudur. Orta derecede kalınlaşma ve bağlayıcı etkilerin yanı sıra iyi plastisite ve sıcaklık stabilitesi gösterir. Bu derece metil hidroksietil selüloz (MHEC), seramik kaplamalarda (örneğin, engobes ve sırlar) ve ekstrüzyon uygulamalarında kullanım için özellikle uygundur. CER 411001, iç boyalarda, katı boyalarda, dış cephe boyalarında kullanılmak üzere tavsiye edilen bir hidroksietil selüloz tozudur. Silikon reçine boyalar, tinterler, sırlar ve parlak etkisi üst katlar. CER 411001, standart eterifikasyona sahip, suda çözünebilen, iyonik olmayan bir hidroksietil selüloz tozudur. Yüksek parlaklıklı görünüm, pigment uyumluluğu ve su tutma özelliği ve orta düzeyde sıçramaya karşı koruma özellikleri, yalancı esneklik, kalınlaşma etkileri ve ıslak ovma direnci gösterir. Bu derecedeki hidroksietil selüloz (HEC) silikat ve katı boya uygulamalarında kullanım için özellikle uygundur. CER 411001 Kalınlaşma, psödoplastik özellikler, su tutma, koruyucu koloit etkileri, film oluşturma ve yüksek düzeyde tuz toleransı gibi etkiler sağlar. Yüksek parlaklık ve pigment uyumluluğu, çok yüksek su tutma, iyi bir anti-sıçratma, düşük kalınlaşma etkisi ve psödoplastiklik sunar. Orta derecede ıslak fırçalama direnci sergiler. İç cephe boyaları, katı boyalar, tinterler, silikat boyalar, boyalar, sırlar, kireç boyaları, silikon reçinesi boyaları ve çimento boyaları gibi boya ve kaplama uygulamalarında kullanılır. Silisler, sekonder öz odunun ksilem hücrelerinin parenkim hücreleri üzerinde üremesidir. Bitki kuraklık veya enfeksiyon tarafından vurgulandığında, bitkilerin daha fazla zarar görmesini önlemek için tilozlar hücrelerin kenarlarından ve vasküler dokudan "baraj" düşecek.Tozozlar bazı sertağaç ağaçlarında öz odun içine odunsu yapma sürecinde yardımcı olabilir özellikle de büyük damarlı ağaçlarda bulunur.Bu kaplar, hava kabarcıkları ile dolduğunda sakız tıkaçlarına ek olarak kullanılabilir ve rotasyonun ilerlemesini yavaşlatarak daha güçlü bir öz odun oluşturmaya yardımcı olurlar. Fenolik bileşiklerin güçlendirilmesindeki rolü Grapevinin genç asma düşüşüne direnci incelendi. Tilosların oluşumu da bu hastalık ile ilişkilidir. Mikroskobik bir çalışma, tilozların ksilem ile ilişkili parenkima hücrelerinden kaynaklandığını ve oradan ksileme lümenini işgal ettiğini göstermiştir. Treoses cer 411001 oluştukça, hücre duvarında kristal yapıların birikmesiyle ilişkili değişiklikler vardı. Bloke ksilemi çevreleyen hücreler, bozulmamış ksilem hücrelerinden daha fazla polifenolik bileşik içerir. Polifenolik bileşiklerin seviyesi ve bileşimindeki değişiklikler enfeksiyonun şiddeti ile ilişkili olarak ortaya çıkmıştır. Tanen konsantrasyonları, tilozları içeren artan sayıda ksilem damarları ile de artmıştır. Mantar kültür ortamına eklenen kök ekstreleri, Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum ve Pm'nin misel gelişimini inhibe etti. inflatipes. İnhibisyon, tiloses cer 411001 ile köklerden elde edilen ekstraktlarla daha fazlaydı ve ayrıca polifenolontent ile korele edildi. Brotomax ile muamele edilen, yaprakların, saplarının ve meyvelerinin özleri, bu, fenolik bileşiklerin biyosentezini arttırarak, tedavi edilmemiş kontrol bitkilerine kıyasla mantarların misel gelişimini inhibe etti. Bu CMC için bir marka adıdır, dolayısıyla CMC ile aynı şeydir. Aynı şekilde çalışır ve yine kimyasal bir versiyonudur. Kimyasal yapısı nedeniyle genellikle Gum Tragacanth'dan daha ucuzdur. Birisi pasta süslemenizde size yardımcı olacak tüm bu harika sugarcraft ürünlerini size anlatan o anlardan birine sahipti, fakat CMC, Tylose cer 411001 ve Gum Tragacanth'ın bu kategoriye girmesiyle ilgili hiçbir fikriniz yok. küçük bir rehber ile bir yardım eli. “Tylose CER 411001” biraz isim değişikliğine uğradı. Şimdi “CMC” olarak adlandırılıyor. Bunlar tam olarak aynı şeydir, ancak CMC yalnızca tozun kimyasal bileşiminin bir kısaltmasıdır. Sakız macununun daha kolay çalışmasını sağlamak için 411001 numaralı silindir eklenmiştir. Sakız kitlesi ile veya yerinde kullanılabilir. Tylose tozu yüksek dereceli CMC'nin özel bir çeşididir, bu doğal içerik ahşap lif olarak hayatına başlar. Aynı zamanda fondan eklendiğinde sertleştirici bir madde gibi davranır. Bu şekilde ticari bir sakız macunu satın almak yerine ilave edilen miktarı kontrol edebilirsiniz. Tylose, fizyolojik olarak zararsız bir kozmetik katkı maddesi olarak kişisel bakım alanında çok sayıda uygulama sunar. Tylose hydroxyethyl selüloz (HEC) kozmetik alanında en çok kullanılan katkı maddesidir. Ultra saf kozmetik çeşitlerinin yanı sıra standart Tylose cer 411001 tiplerimiz de kullanılabilir. Tylose cer 411001 kalitelerinin kalınlaşma etkisi, polimerizasyon derecesine (DP) veya molekül ağırlığına ve kullanılan konsantrasyona bağlıdır. Aynı konsantrasyonu kullanırken, çözeltinin viskozitesi artmış polimerizasyon derecesi ile artar. Tylose'de bir artış.

 

 

 

 

  

Tylose CER 411001 is a water-soluble, non-ionic methyl hydroxyethyl cellulose powder with standard etherification. It displays good plasticity and temperature stability as well as moderate thickening and binding effects. This grade of methyl hydroxyethyl cellulose (MHEC) is particularly well-suited for use in ceramic coatings - such as engobes and glazes - and extrusion applications.Tylose CER 411001 is a hydroxyethyl cellulose powder recommended for use in interior paints, solid paints, exterior paints, silicon resin paints, tinters, glazes, and gloss effect top coats.Tylose CER 411001 is a water-soluble, non-ionic hydroxyethyl cellulose powder with standard etherification. It displays high gloss appearance, pigment compatibility, and water retention, and moderate anti-spattering properties, pseudoplasticity, thickening effects, and wet scrub resistance. This grade of hydroxyethyl cellulose (HEC) is particularly well-suited for use in silicate and solid paint applications.Tylose CER 411001 Provides effects like thickening, pseudoplastic properties, water retention, protective colloid effects, film forming and a high level of salt tolerance. Offers high gloss and pigment compatibility, very high water retention, good anti-spattering, low thickening effect and pseudoplasticity. Exhibits moderate wet scrub resistance. Used for paints and coatings applications like interior paints, solid paints, tinters, silicate paints, distempers, glazes, limewash paints, silicon resin paints, and cement paints.Tyloses are outgrowths on parenchyma cells of xylem vessels of secondary heartwood. When the plant is stressed by drought or infection, tyloses will fall from the sides of the cells and "dam" up the vascular tissue to prevent further damage to the plant.Tyloses can aid in the process of making sapwood into heartwood in some hardwood trees, especially in trees with larger vessels.These blockages can be used in addition to gum plugs as soon as vessels become filled with air bubbles, and they help to form a stronger heartwood by slowing the progress of rot.The role of phenolic compounds in strengthening resistance of grapevine to young grapevine decline was analysed. The formation of tyloses has also been associated with this disease. A microscopic study showed that tyloses originated in parenchyma cells associated with the xylem and from there invaded the xylem lumen. As tyloses cer 411001 formed, there were changes in the cell wall, associated with the accumulation of crystalline structures. The cells surrounding the blocked xylem contained more polyphenolic compounds than the cells of intact xylem. Changes in the level and composition of polyphenolic compounds occurred in relation to the severity of infection. Tannin concentrations also increased with increasing numbers of xylem vessels containing tyloses. Root extracts added to fungal culture media inhibited mycelial growth of Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum and Pm. inflatipes. Inhibition was greater with extracts from roots with tyloses cer 411001, and was also correlated with polyphenolcontent. Extracts of the leaves, stems and berries of vines treated with Brotomax, which increases the biosynthesis ofphenolic compounds, inhibited mycelial growth of the fungi compared to untreated control plants. This is a brand name for CMC so is effectively the same thing as CMC. It works in the same way and is again a chemical version. It is usually again cheaper than Gum Tragacanth due to its chemical nature. Ever had one of those moments when someone's telling you about all of these wonderful sugarcraft products to help with your cake decorating, but you have no idea CMC, Tylose cer 411001 and Gum Tragacanth often come under this category so we thought we'd give you a helping hand with a little guide. "Tylose CER 411001" has undergone a bit of a name change. It's now called "CMC." They are exactly the same thing, but CMC is merely an abbreviation of the chemical composition of the powder.Tylose cer 411001 is added to make your gum paste easier to work with. Can be used with or in place of gum tragacanth. Tylose powder is a special variety of high grade CMC, this natural ingredient starts its life as wood fibre. It also acts as a hardening agent when added to fondant. That way you can control the amount added instead of purchasing a commercial gum paste.Being a physiologically harmless cosmetic additive,Tylose offers a multitude of applications in the field of personal care. Tylose hydroxyethyl cellulose (HEC) is our most widely used additive in the cosmetic field. Besides the ultra pure cosmetic types, our standard Tylose cer 411001 types can also be used. The thickening effect of Tylose cer 411001 grades is dependent on the degree of polymerisation (DP) or the molecular weight and the concentration used. When using the same concentration, the viscosity of the solution increases with an increased degree of polymerisation. An increase in Tylose cer 411001 concentration gives a strong increase in viscosity.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.