1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PEG 40 HİDROJENE HİNT YAĞI (PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL)

 

PEG-40 CASTOR OIL


CAS NUMBER:61788-85-0

 

 

 

 

SYNONYMS:HYDROGENATED CASTOR OIL, ETHOXYLATED; POLYETHYLENE GLYCOL 2000 HYDROGENATED CASTOR OIL; POLYOXYETHYLENE (40) HYDROGENATED CASTOR OIL; CREMOPHOR RH 40; CREMOPHOR RH 40/60; HCO 40; HCO 50; HCO 60; NIKKOL HCO 60; akypo rox CO400; alkamuls CRH/40-C;castor oil (ricinus communis), hydrogenated, ethoxylated (40 mol EO average molar ratio);cremophor RH 40;croduret 40; emanon CH-40; findet ARH-52; lipocol HCO-40;nikkol HCO-40;nikkol HCO-40 pharm;polyethylene glycol40 hydrogenated castor oil; polyoxyethylene (40) hydrogenated castor oil;RTD HC-40;akypo rox CO400;alkamuls CRH/40-C;castor oil (ricinus communis), hydrogenated, ethoxylated (40 mol EO average molar ratio);cremophor RH 40;croduret 40;emanon CH-40;findet ARH-52;lipocol HCO-40;nikkol HCO-40;nikkol HCO-40 pharm;polyethylene glycol (40) hydrogenated castor oil;polyoxyethylene (40) hydrogenated castor oil;RTD HC-40;Cremophor® RH 40, Macrogolglycerol hydroxystearate, PEG-40 castor oil, Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil;Castor oil, hydrogenated, ethoxylated;Polyoxyethylene hydrogenated castor oil;Hydrogenated Castor Oil Ethoxylate;PEG-40 Hydrogenated Castor Oil;Emulsifier HEL;Polyethyleneglycol castor oil, hydrogenated;PEG 40 Hydrogenated Castor Oil; T/N Unipeg CO40H; Ethox HCO-40; T/N: CASTOR HCO-40; Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil; Tagat CH 40;Ethoxylated hydrogenated castor oil; Castor oil, hydrogenated, ethoxylated;RH40;hco60;hco50;hco40; peg-25; ARLATONEG; nikkolhco60;cremophorrh40;ARLATONE(TM) G;CreMophor RH60;peg40; peg 40; PEG40; PEG 40; PEG40HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL; PEG 40 HYDROGENATEDCASTOROIL; PEG 40 HYDROGENATED CASTOROIL;PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL; peg40hydrogenatedcastoroil;peg40 hydrogenatedcastoroil;peg 40 hydrogenated castoroil; peg 40 hyrogenated castor oil; peg40hidrojenehintyağı; peg40 hidrojenehintyağı; peg 40 hidrojene hintyağı; peg 40 hidrojene hint yağı;PEG 40 HİDROJENE HİNT YAĞI; PEG40HİDROJENEHİNTYAĞI; PEG40 HİDROJENEHİNTYAĞI; PEG-40 HİDROJENE HİNT YAĞI;PEG-40; peg-40;• Castoroil,hydrogenated,ethoxylated ;castoroil,hydrogenated,ethoxylated,hco40; castoroil,hydrogenated,ethoxylated,hco50 castoroil,hydrogenated,ethoxylated,hco60 ;cremophorrh40 ;cremophorrh40/60hco40 ;hco50;hco60 ;Hydrogenatedcastoroil ,ethoxylated; nikkolhco60 ;peg-25 ;peg-25hydrogenatedcastoroil;peg40 hydrogenatecastoroilpcaisostearate; 61788-85-0;ethoxylated hydrogenated castor oil;ARLATONE(TM) G;POLYOXYETHYLENE FATTY GLYCERIDE;POLYOXYETHYLENE(10) HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-2 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-5 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-6 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-7 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-8 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-10 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-16 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-20 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-30 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-35 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-45 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-50 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-54 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-55 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-80 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-100 HYDROGENATED CASTOR OIL;PEG-200 HYDROGENATED CASTOR OIL;ARLATONEG; POLYETHYLENEGLYCOLOFHYDROGENATEDCASTOROILPOLYETHYLENEGLYCOLESTEROFHYDROGENATEDCASTOROIL; POLYETHOXYLATEDHYDROGENATEDCASTOROIL; CREMOPHOR(R)RH40;POLYOXYETHYLENE50HYDROGENATEDCASTOROIL; CASTOROILPOLYOXYLHYDROGENATED; POLYOXYETHYLENEHYDROGENATEDCASTOROIL60; POLYOXYETHYLENE-60HYDROGENATEDCASTOROIL; PEGHYDROGENATEDCASTOROILS; Rizinusl(C16-C18), mittlerer Ethoxylierungsgrad 5-60 EO; Polyethyleneglycol castor oil, hydrogenated;Cosmetic Ingredients & Chemicals;61778-85-0;CreMpphor CO 40;CreMophor RH 40 (Polyoxyl 40 Hydrogenated castor Oil);CreMophor RH60;CreMophor CO40;Ethoxylated hydrogen;storoil,hydrogenated,ethoxylated;EMulgine HRE 40;akypo rox CO400;alkamuls CRH/40-C; castor oil (ricinus communis), hydrogenated, ethoxylated (40 mol EO average molar ratio);cremophor RH 40;croduret 40; emanon CH-40;findet ARH-52;lipocol HCO-40;nikkol HCO-40;nikkol HCO-40 pharm;polyethylene glycol (40) hydronated castor oil;polyoxyethylene (40) hydrogenated castor oil;RTD HC-40;Polyoxyethylene castor oil;castor oil 40 EO;
castor oil 40 etoksile;hint yağı etoksile;hint yağı 40 etoksile;

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PEG-40 Hidrojene Hint Yağı Nedir?

 


PEG-40 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağının polietilen glikol (PEG) türevidir. Kullanımları yaygın bu formda bir emülgatör ve bir koku bileşeni olarak. PEG-40, harici kullanım için FDA onayına sahiptir. Araştırmalar bulundu PEG-40,% 100'e kadar olan konsantrasyonlarda güvenlidir. Genel olarak konuşmak gerekirse, PEG'ler ciltte tahriş edici değildir. PEG-40'ın molekülü 40 ağırlığı sadece cilde emilir anlamına gelir.Ancak, güvenlik konusunda biraz ihtilaf vardır PEG-40. FDA, harici kullanım için onaylarken, Kozmetik Veri Tabanı, orta derecede tehlikeli olduğunu tespit etti. Veri tabanına göre, potansiyel olarak zehirli katışkılarla kirlenme mümkündür. Çalışmalar, ürünlerin uygulanmasının olduğunu gösteriyor PEG-40 içeren ciddi yanıklar için böbrek toksisitesi ile sonuçlanabilir. Bu nedenle organik risk nedeniyle kırık deriye asla uygulanmamalıdır. Toksisite.Neden saf yağlar çok güvenli olduğunda vücut tarafından emildiğinde PEG-40 çok toksik olabilir? Bunu anlamak için ihtiyacımız var. Etoksilasyonun bilimsel sürecine bakmak için. PEG-40, etoksilasyon sürecinin bir sonucudur. Hidrojenli castor olduğunda petrol, petrol bazlı bir kimyasal olan etilen oksitle etoksilatlanmıştır, işlem karsinojen 1,4'ü tanıtabilir bir kirletici olarak dioksan. Ayrıca olmayabilir. Bu etoksilasyon işlemi her oluştuğunda bir olasılıktır. Ancak öyle ürün sonucunun kirletmeden olduğunu garanti etmez.PEG 40 Hidrojene Hint yağı polietilen glikol hidrojenlenmiş hint yağı türevleri ve doğal olarak hafif yağlı bir kehribar renkli, hafif viskoz bir sıvıdır koku. Kozmetik ve güzellik ürünlerinde emülgatör, yüzey aktif madde ve koku maddesi olarak kullanılır.Araştırma PEG Castor Yağları ve PEG Hidrojene Castor Yağları, hint yağı ve polietilen glikol türevleridir.Çok çeşitli kozmetik ürünleri temsil eden 500'den fazla formülasyonda kullanılan hidrojene hintyağı. Onlar cilt bakım maddeleri olarak ve yüzey aktif maddeler olarak kullanılır (emülsifiye edici ve / veya çözündürücü maddeler). PEG Castor Yağları ve PEG Hidrojenlenmiş Castor Yağları, sentezde kullanılan etilen oksit miktarına bağlı olarak çeşitli zincir uzunluklarını içerir.Tüm polimer uzunlukları incelenmemesine rağmen, birkaçının sonuçlarının tahmin edilmesi kabul edilebilir.Aile içinde allingredients üzerinde çalışılmıştır. Çünkü PEG Castor Yağlarının temel nonkosmetik kullanımı çözücüdür. İntravenöz ilaçlar için intravenöz maruz kalmanın kardiyovasküler değişikliklere yol açabileceğini gösteren klinik veriler mevcuttur.Hayvan çalışmalarından elde edilen sonuçlar, sıçanlarda akut nefrotoksisite ile ilgili bazı kanıtlarla birlikte çok yüksek LD50 değerlerini göstermektedir tavşan. İntravenöz maruziyetle yapılan kısa süreli çalışmalar, köpeklerde değil, tavşanlarda bazı toksisite kanıtları üretmiştir. Intramusuklar enjeksiyon, köpekler dahil olmak üzere çeşitli türlerde toksisite yaratmadı. Subkronik oral çalışmalar da vardı negatif. Tavşanlarda yapılan çalışmalarda dermal veya oküler irritasyon gözlenmedi. İndüksiyon sırasında tahriş oldu, ama hayır % 50'ye varan PEG-35 Castor Oil kullanarak gine-domuz çalışmalarında zorlamada sen-sitisation bulundu; Ancak, bu yazı Gine domuzlarında ve farelerde güçlü bir adjuvan olduğu bulunmuştur. Farelerde ve sıçanlarda gelişimsel toksisite kanıtı görülmemiştir beslenme çalışmaları. Araç kontrolleri olarak test edilen bu maddeler mutajenik veya kanserojen etki göstermemiştir. Klinik veriler çalışmalar sırasında bazı anafilaktoid reaksiyonlar görülmesine rağmen genellikle irritasyon ve duyarlılaşma için negatiftir. PEG-35 Castor Oil'in araç olarak kullanıldığı intravenöz ilaçlar. Çünkü hayvanda kullanılan maksimum konsantrasyon PEG Castor Yağları için% 50, PEG Hidrojenlenmiş Castor Yağları için% 100 duyarlılık çalışmaları yapıldı. Castor Yağları,% 50'lik bir konsantrasyona kadar kozmetik formülasyonlarda ve PEG Hidrojenlenmiş Castor Yağlarında kullanım için güvenlidir. Kozmetik formülasyonlarda kullanıldığı gibi güvenlidir. Köpük güçlendirici ve yağların çözücüsü olarak davranan iyonik olmayan bir yüzey aktif madde Su bazlı ürünler. (Diğer bazı çözücülerden farklı olarak, köpüğü bastırmaz. Yay!) Isıtılmış fazda kullanılabilir veya bir ürünün soğuma fazı% 100'e kadar.

 

 

 

 


Fonksiyonlar:

 

PEG 40 Hidrojene Hint yağı, hidrojene Hint yağı polietilen glikol türevleri olup, kehribar renklidir. Doğal olarak hafif yağlı bir kokusu olan hafif viskoz sıvı. Kozmetik ve güzellik ürünlerinde araştırmalara göre emülgatör, yüzey aktif madde ve koku maddesi içerir. PEG'ler tahriş edici olarak kabul edilmez veya hassaslaştırıcılar ve CIR ve FDA kullanım için onaylanmış, ancak kırık cilt üzerinde değil. CIR, PEG 40 Hidrojenli olduğunu buldu Castor Oil, tahrişe yol açmadan% 100'e kadar olan konsantrasyonlarda kullanım için güvenlidir; Diğer malzemelerin hassaslaşma potansiyelini arttırır. Molekül ağırlığı 40, en az emildiği anlamına gelir cilt tarafından. Birçok PEG ile ilgili korkularına rağmen, onlar nedeniyle çok sayıda ürün bir madde olarak görülüyor onların çeşitli özellikleri. 2005 yılında Toxicology dergisinde yayınlanan bir çalışmada, "Güvenlik değerlendirmesi" başlıklı Polietilen glikoller (PEG'ler) ve bunların kozmetik ürünlerinde kullanıldığı gibi türevleri "şu sonuca varmıştır: ilgili bileşiklerden elde edilen tüm bilgilerin yanı sıra eylem modu ve mekanizması, güvenlik yok bu son noktalar ile ilgili kaygı belirlenebilir. Mevcut verilere dayanarak, bu nedenle PEG'lerin olduğu sonucuna varılmıştır. Geniş bir moleküler ağırlık aralığının (200 ila 10,000 arasında), eterlerinin (lauret'ler, setetler, setearetler, stearet ve oletlerin) ve yağlı asit esterleri (lauratlar, dilauratlar, stearatlar, distearatlar) kozmetikte kullanım için güvenlidir. "

 

 

 

 

Güvenlik Önlemleri / Yan Etkiler:

 

Kozmetik Veri Tabanı, PEG 40 Hidrojene Hint Yağının kullanım ve notlara bağlı olarak orta düzeyde bir tehlike olduğunu tespit etti.Kontaminasyon ve toksisite endişeleri. Uluslararası Toksikoloji Dergisi, PEGs yayınlanan bir çalışmaya göre (PEG 40 Hidrojene Hint Yağı dahil), aşağıdakiler dahil olmak üzere zararlı yabancı maddeler içerebilir: Etilen Oksit, rahim ve meme kanserleri ve lösemi ve beyin kanseri insidansı, deneysel sonuçlara göre Ulusal Toksikoloji Programı; Bilinen bir karsinojen olan 1,4-dioksan; Meme kanseri riskini artırdığı bilinen PAH'lar; öncülük etmek; Demir; ve arsenik. PEG içeren ürünler ve formüller kırık veya tahriş olmuş cilt üzerinde kullanılmamalıdır. PEG'ler olmasına rağmen Sağlıklı cilt üzerinde topikal kullanım için güvenli olduğu düşünüldüğünde, çalışmalar şiddetli yanıktan muzdarip hastaların tedavi edildiğini göstermiştir. PEG bazlı antimikrobiyal krem ??ile; Bu tedavi böbrek toksisitesi ile sonuçlandı. "Antimikrobiyal kremin PEG içeriği nedensel ajan olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, sağlam deri ile yapılan çalışmalarda sistemik toksisite kanıtı olmamıştır. Yanık hastalarında böbrek etkilerinin gözlemlenmesi nedeniyle CIR Uzman Paneli,bu bileşenleri içeren kozmetik formülasyonların kullanılmaması gerektiğini belirtmek için PEG bileşenlerinin güvenliği.

 

 

 

Hint Yağı Etoksilatları, başta endüstriyel ve evsel olmak üzere çeşitli formülasyonlarda noniyonik yüzey aktif maddeler olmak üzere birçok kullanıma sahiptir. Bunlar ayrıca, tekstil formülasyonlarında temizlik maddeleri, antistatik maddeler, dağıtıcılar veya emülsifiye ediciler, köpük gidericiler, yumuşatıcılar olarak kullanılır. Ayrıcabunlar, emülsiyonlaştırıcılar, kozmetikte çözücü maddeler, sağlık bakımı ve zirai ilaç formülasyonları olarak kullanılır. Hint yağı etoksilatları, stearik asit gibi geleneksel yağ asitlerinden ve aynı zamanda benzersiz risinoleik asitlerden oluşan hint yağı bazlı bir nonyonik bitkisel yağ etoksilatıdır. Etoksilatlar, emülsifleştirici, çözündürücüler, anti-statik maddeler ve çeşitli yağlayıcılar olarak işlev görürler. Evde bakım, kişisel bakım ve zirai ilaçları içeren pazar segmentleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

What is PEG-40 Hydrogenated Castor Oil?

 

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil is the polyethylene glycol (PEG) derivative of hydrogenated castor oil. It's uses are common in this form as an emulsifier and a fragrance ingredient.PEG-40 has the FDA-approval for external use. Studies have found PEG-40 to be safe in concentrations of up to 100%. Generally speaking, PEGs are not skin irritants. PEG-40's molecular weight of 40 means it is only minimally absorbed into the skin.However, there is quite a bit of controversy over the safety of PEG-40. While the FDA approved it for external use, the Cosmetics Database found it to be moderately hazardous. According to the database, contamination is possible with potentially toxic impurities. Studies show that applying products containing PEG-40 to severe burns can result in kidney toxicity. So never apply to broken skin due to the risk of organic toxicity.How can PEG-40 be so toxic when absorbed by the body when pure castor oil is so safe? To understand that, we need to look at the scientific process of ethoxylation.PEG-40 is a result of the ethoxylation process. When hydrogenated castor oil is ethoxylated with ethylene oxide, which is a petroleum-based chemical, the process may introduce the carcinogen 1,4 dioxane as a contaminant. It also may not. This is a possibility each time the ethoxylation process occurs. However, it is not a guarantee that the product result is without contamination.PEG 40 Hydrogenated Castor Oil is the polyethylene glycol derivatives of hydrogenated castor oil, and is an amber colored, slightly viscous liquid that has a naturally mildly fatty odor. It is used in cosmetics and beauty products as an emulsifier, surfactant, and fragrance ingredient, according to research.PEG Castor Oils and PEG Hydrogenated Castor Oils are a family of polyethylene glycol derivatives of castor oil and hydrogenated castor oil that are used in over 500 formulations representing a wide variety of cosmetic products. They are used as skin conditioning agents and as surfactants (emulsifying and or solubilizing agents). The PEG Castor Oils and PEG Hydrogenated Castor Oils include various chain lengths, depending on the quantity of ethylene oxide used in synthesis. Although not all polymer lengths have been studied, it is considered acceptable to extrapolate the results of the few that have been studied to allingredients in the family. Because a principal noncosmetic use of PEG Castor Oils is as solvents for intravenous drugs, clinical data are available that indicate intravenous exposure can result in cardiovascular changes. Results from animal studies indicate very high LD50 values, with some evidence of acute nephrotoxicity in rats but not in rabbits. Short-term studies with intravenous exposure produced some evidence of toxicity in dogs but not in rabbits. Intramusuclar injection produced no toxicity in several species, including dogs. Subchronic oral studies also were negative. No dermal or ocular irritation was observed in studies in rabbits. Irritation was seen during induction, but no sen-sitization was found on challenge in guinea-pig studies using up to 50% PEG-35 Castor Oil; however, thisingredient was found to be a potent adjuvant in guinea pigs and mice. No evidence of developmental toxicity was seen in mice and rat feeding studies. Theseingredients, tested as vehicle controls, produced no mutagenic or carcinogenic effect. Clinical data are generally negative for irritation and sensitization, although some anaphylactoid reactions have been seen in studies of intravenous drugs in which PEG-35 Castor Oil was used as the vehicle. Because the maximum concentration used in animal sensitization studies was 50% for PEG Castor Oils and 100% for PEG Hydrogenated Castor Oils, it was concluded that PEG Castor Oils are safe for use in cosmetic formulations up to a concentration of 50% and that PEG Hydrogenated Castor Oils are safe as used in cosmetic formulations.t's a non-ionic surfactant that behaves as a foam booster and solubilizer of oils in water based products. (Unlike some other solubilizers, it won't suppress foam. Yay!) It can be used in the heated phase or the cool down phase of a product at up to 100%.

 

 

 

 


Functions:

 


PEG 40 Hydrogenated Castor Oil is the polyethylene glycol derivatives of hydrogenated castor oil, and is an amber colored, slightly viscous liquid that has a naturally mildly fatty odor. It is used in cosmetics and beauty products as an emulsifier, surfactant, and fragrance ingredient, according to research.PEGs are not considered to be irritants or sensitizers, and are CIR and FDA approved for use, but not on broken skin. The CIR has found that PEG 40 Hydrogenated Castor Oil is safe for use in concentrations of up to 100% without causing irritation, although it has been shown to increase the sensitization potential of other ingredients. It's molecular weight of 40 means that it is minimally absorbed by the skin.Despite the many fears regarding PEGs, they are seen as an ingredient in a large number of products because of their diverse properties. In a study published in the Toxicology journal in 2005, entitled "Safety assessment on polyethylene glycols (PEGs) and their derivatives as used in cosmetic products," it was concluded that: "Taking into consideration all available information from related compounds, as well as the mode and mechanism of action, no safety concern with regard to these endpoints could be identified. Based on the available data it is therefore concluded that PEGs of a wide molecular weight range (200 to over 10,000), their ethers (laureths, ceteths, ceteareths, steareths, and oleths), and fatty acid esters (laurates, dilaurates, stearates, distearates) are safe for use in cosmetics."

 

 

 


Safety Measures/Side Effects:

 


The Cosmetics Database found PEG 40 Hydrogenated Castor Oil to be a moderate hazard depending on use and notes contamination and toxicity concerns.According to a study published in the International Journal of Toxicology, PEGs (including PEG 40 Hydrogenated Castor Oil) can contain harmful impurities, including: Ethylene Oxide, known to increase the incidences of uterine and breast cancers and of leukemia and brain cancer, according to experimental results reported by the National Toxicology Program; 1,4-dioxane, a known carcinogen; PAHs, known to increase the risk of breast cancer; lead; iron; and arsenic .Products and formulas containing PEGs should not be used on broken or irritated skin. Although PEGs are considered safe for use topically on healthy skin, studies showed that patients suffering from severe burns were treated with PEG-based antimicrobial cream; this treatment resulted in kidney toxicity. "The PEG content of the antimicrobial cream was determined to be the causative agent. However, no evidence of systemic toxicity occurred in studies with intact skin. Because of the observation of kidney effects in burn patients, the CIR Expert Panel qualified their conclusion on the safety of the PEG ingredients to state that cosmetic formulations containing these ingredients should not be used on damaged skin".
 
 

 

 

 


Castor Oil Ethoxylates have many uses, primarily as nonionic surfactants in various formulations both, industrial & domestic. These are also used as cleaning agents, antistatic agents, dispersants or emulsifiers, defoamers, softeners in textile formulations. Also these are used as emulsifiers, solubalizers in cosmetics , health care & agrochemical formulations. Castor oil ethoxylates are a type of nonionic vegetable oil ethoxylate based on castor oil which is composed of traditional fatty acids like stearic acid but also the unique ricinoleic acid.The ethoxylates act as the emulsifier, solubilizers, anti-static agents, and lubricants in various market segments including home care, personal care, and agrochemicals.
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.