1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TYLOSE H 15000 YP2

TYLOSE H 15000 YP2


CAS NUMBER:9032-42-2

EC Number : 217-576-6

 

 

 

SYNONYMS:Methyl 2-hydroxyethyl cellulose;Methyl 2-hydroxyethyl cellulose;Methyl 2-hydroxyethyl cellulose;TYLOSE; tylose; TYLOSE ; tylose ; HS ;hs ; Hs ; 100000 ; Yüzbin ; 100bin ; YP2 ; YP ;yp ; Yp ; 2 ; Tylose Hs 10000 YP2 ; TYLOSE HS 100000 YP 2 i tylosehs 100000 yp 2 ; TYLOSEHS 100000YP2 ; TYLOSEHS 100000 YP2 ; TYLOSEHS100000YP2 ; tylose hs100000yp2 ; TyloseHs100000YP2 ; diethanol disulfide, diethanol disulphide, bis(2-hydroxyethanol)disulfide ; 2-Hydroxyethyl cellulose ; Tris(2-hydroxyethyl)amine (triethanolamine) n-(2-hydroxyethyl)-N'-2-propenyl thiourea 1-(2-hydroxyethyl)-2-(heptadecenyl)imidazoline 1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)triazine-2,4,6-trione Carboxymethyl celluloseCellulose Cellulose acetate Ethyl cellulose ; Fuji HEC-HP;Fuji HEC-AG 15; NATRO-SOL 250HR; NATROSOL 250MH; NATROSOL 250G;CELLOSIZE QP 30000; TYLOSE H SERIES; NATROSOL 180L; NATROSOL 300H ; TYLOSE P-X; NATROSOL 250M; CELLOSIZE WP 4400; CELLOSIZEUT 40; NATROSOL 250H4R; Tylose H 20P; NATROSOL LR; TYLOSE MHB; NATROSOL 250HHP; HERCULES N 100; CELLOSIZE WP 300; TYLOSEP-Z SERIES; NATROSOL 250H; TYLOSE PS-X; Cellobond HEC 400; CELLOSIZE QP; CELLOSIZE QP 1500; NATRO-SOL 250; HYDROXYETHYL CELLULOSE ETHER; HESPAN; TYLOSE MHB-Y; NATROSOL 240JR; HYDROXYETHYL STARCH; CELLOSIZE WP; CELLOSIZE WP 300H; 2-HYDROXYETHYLCELLULOSE ETHER; BL 15; CELLOSIZE QP 4400; CELLOSIZE QP3; TYLOSE MB;CELLULOSE HYDROXY-ETHYLATE; CELLOSIZE WPO 9H17; CELLOSIZE 4400H16; CELLULOSE HYDROXYETHYL ETHER; Hydroxyethyl Cellulose ();Hydroxyl Ethyl Cellulose(HEC); HydroxyethylCellulose 100H (celocell 100h); TYLOSE MH-XP; NATROSOL 250HX; Natrosol; Daicel EP 500;HEC-Unicel; HEC (Hydroxyethylcellulose); Cellosize; HEC-Al 5000; Fuji HEC-AL 15; HEC-Unicel QP 09L; also Cellulose, ethers, 2-hydroxyethyl ether; UnicelQP 52000H; HEC-QP 4400;SP 250 (cellulose);Hetastarch; Cellulose, ethers, 2-hydroxyethyl ether; Glutofix 600; FL 52; FujiHEC-AX 15F; Tylose H 300P; HEC-Unicel QP 300H;Tylose H 300;Daicel SP 550; Daicel SE 600;Unicel QP 15000;HEC-QP 100MH; HEC-QP 9H; OETs; Daicel EP 850; H. E. Cellulose; Cellobond 25T; Unicel QP 100MH; Tylose H 4000; polymer with oxirane ;; see;SE850K; Tylomer H 20; Daicel SE 850K; Tylose H 30000YP; Unicel QP 4400; SP 407; Tylose H 100000; Daicel SP 200; Culminal HEC5000PR; Tylopur H 300; Daicel SP 750;Sanhec; BL 15 (cellulose derivative); Unicel QP 300H; Tylomer H 200; J 164; Tylose H10; Tylose H 20; AH 15; Daicel SP 600; Daicel SE 900; HEC-Unicel QP 4400H; AX 15; Daicel SP 800; Fuji HEC-AW 15F; HEC-SE850; HEC-A 5-25CF; Metolose 90SEW;AW 15 (polysaccharide); Cellobond HEC 5000; HEC-QP 100M; Cellobond HEC 15A; Tylose H15000YP2; Walocel HT 6.000PFV; 2-Hydroxyethyl cellulose (Natrosol Type 250HRCS); Fuji HEC-BL 20;Fuji HEC-SY 25F; Telhec;HEC-SP 200;HEC-AH 15;HEC-Unicel QP 30000H;polymer with cellulose ;; see;HEC 10A; Daicel SP 400; Admiral 3089FS; FujiHEC-A 5000F; HEC-SP 400; Hydroxyethyl Methyl Cellulose(HEMC); HYDROXYETHYL CELLULOSE (HEC); Hydroxyethyl Starch (CASNo:9004-62-0); Hydroxy Ethyl Cellulose;"Natrosol" [Aqualon]; HEC; 2-HYDROXYETHYL CELLULOSE; NATROSOL 150L; TYLOSE MHB-YP; HYDROXYETHYL ETHER CELLULOSE; NATROSOL 250L; CELLOSIZE WP 400H; TYLOSE P; CELLULOSE, 2-HYDROXYETHYL ETHER; TYLOSE MH-K; NATROSOL 250HHR;TYLOSE H 1000 YP2;TYLOSE H1000 YP2; TYLOSEH1000 YP2; TYLOSEH1000YP2; TYLOSE H1000 YP2; tyloseh1000yp2; tylose h 1000 yp2; tylose h1000yp2; tylose h100 yp2; tyloseh1000yp2;TYLOSE H 100000 YP2; TYLOSE H100000 YP2; TYLOSEH100000YP2; TYLOSEH100000YP2; TYLOSEH100000 YP2; TYLOSE H100000YP2;tylose h 100000 yp2; tyloseh100000 yp2; tylose h100000 yp2; tylose h100000yp2; tyloseh100000yp2;2-Hydroxyethyl cellulose; Admiral 3089FS; AW 15; Cellobond HEC 400; CELLOSIZE QP 30000; CELLULOSE HYDROXY-ETHYLATE; CELLULOSE HYDROXYETHYL ETHER; Cellulose,ethers,2-hydroxyethyl ether; CELOCELL 100H; Culminal HEC; Daicel EP 500; Daicel SP 550; Fuji HEC; Glutofix 600; H.E. Cellulose; HEC-QP 4400; HEC-Unicel; HERCULES; Hetastarch; Hydroxyethyl cellulose ether; Hydroxyethyl ether cellulose; HYDROXYETHYL STARCH; Hydroxyethyl Starch; Hydroxyl Ethyl Cellulose (HEC); Klucel; Metolose 90SEW; NATRO-SOL; NATROSOL 250MH; Sanhec; SP 250; Telhec; Tylomer H 20; Tylopur H 300; TYLOSE H; Walocel HT 6.000PFV; tyloseh15000yp2; tylose h 15000 yp2, tylose h15000 yp2;tylose h15000yp2; TYLOSEH15000YP2; TYLOSE H15000 YP2; TYLOSE H15000YP2; TYLOSE H 15000 YP2;

 

 

 

 

 

Tylose HS 15000 YP2, iç boyalarda, katı boyalarda, dış mekanlarda kullanım için önerilen bir hidroksietil selüloz tozudur. Boyalar, silikon reçine boyaları, tinterler, sırlar ve parlak etkisi üst katlar.Tylose H 15000 YP2 suda çözünebilen, iyonik  olmayan standart eterleştirme ile hidroksietil selüloz tozu. Parlak görünüm, pigment uyumluluğu ve su tutma ve orta düzeyde anti-sıçratma özellikleri, psödoplastiklik, kalınlaşma etkileri ve ıslak ovma direnci. Bu derece hidroksietil selüloz (HEC) silikat ve katı boya uygulamalarında kullanılmak için özellikle uygundur.Tylose H 15000 YP2 Kalınlaşma, psödoplastik özellikler, su tutma, koruyucu koloit etkileri gibi etkiler sağlar.Film oluşturma ve yüksek düzeyde tuz toleransı. Yüksek parlaklık ve pigment uyumluluğu, çok yüksek su tutma özelliği sunar.iyi anti-sıçratma, düşük kalınlaşma etkisi ve psödoplastisite. Orta derecede ıslak fırçalama direnci sergiler. Boyalar için kullanılır İç boyalar, katı boyalar, tinterler, silikat boyalar, boyalar, sırlar, kireç gibi boya uygulamaları boyalar, silikon reçinesi boyaları ve çimento boyaları. İkincil ksilem damarlarının parankima hücrelerinde üreme görülür heartwood. Bitki kuraklık veya enfeksiyon nedeniyle strese girdiğinde, tilozlar hücrelerin kenarlarından ve "baraj" dan düşecek bitkinin daha fazla zarar görmesini önlemek için vasküler doku.Tozlar, öz odunu, öz odun haline getirme sürecinde yardımcı olabilir.Bazı parke ağaçlarında, özellikle büyük damarlı ağaçlarda. Bu tıkaçlar, sakız eklerine ek olarak kullanılabilir. Gemiler hava kabarcıkları ile dolduğunda ve ilerlemesini yavaşlatarak daha güçlü bir öz odun oluşturmaya yardımcı olurlar.Fenotik bileşiklerin, üzüm bağının direncini genç asma düşmesine karşı güçlendirmedeki rolü incelendi.Tilozların oluşumu da bu hastalık ile ilişkilendirilmiştir. Mikroskobik bir çalışma, tilozların ksilem ile ilişkili parankima hücreleri ve oradan ksilem lümeni istila edilmiştir. Tyloses h 15000 yp2 oluştukça, Kristal yapıların birikmesiyle ilişkili hücre duvarındaki değişiklikler. Engellenen hücreleri Ksilem, sağlam ksilem hücrelerinden daha fazla polifenolik bileşik içerir. Seviye ve kompozisyondaki değişiklikler Polifenolik bileşikler enfeksiyonun şiddeti ile ilişkili olarak ortaya çıkmıştır. Tanen konsantrasyonları da tilozlar içeren ksilem sayılarının artması. Mantar kültürü medyasına eklenen kök ekstreleri mycelial inhibe Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum ve Pm'nin büyümesi. inflatipes. İnhibisyon ekstraktlarla daha fazlaydı tyloses h 15000 yp2 ile köklerden ve ayrıca polifenolontent ile koreledir. Yaprakların özleri, sapları ve Brotomax ile tedavi edilen üzümlerin meyveleri, fenolik bileşiklerin biyosentezini arttırır, misel gelişimini inhibe eder. Tedavi edilmeyen kontrol bitkileriyle karşılaştırıldığında mantarlar. Bu CMC için bir marka adıdır, dolayısıyla CMC ile aynı şeydir. O aynı şekilde çalışır ve yine kimyasal bir versiyonudur. Bu kimyasal nedeniyle Gum Tragacanth daha ucuzdur doğa. Birisi size bu harika sugarcraft ürünlerinin hepsini anlatmak için anlatan anlardan birine sahipti. Pasta dekorasyonunuzla birlikte, CMC, Tylose h 15000 yp2 ve Gum Tragacanth'ın bu kategoriye girdiği konusunda hiçbir fikriniz yok.Bu yüzden size küçük bir rehberle yardım eli vereceğimizi düşündük. “Tylose H 15000 YP2” biraz isim değişikliğine uğradı.Şimdi “CMC” olarak adlandırılıyor. Bunlar tam olarak aynı şeydir, ancak CMC sadece kimyasal bileşimin bir kısaltmasıdır.Toz yapıştırın.Tylose h 15000 yp2, sakız pastasının daha kolay çalışmasını sağlamak için eklenir. Sakız ile veya yerinde kullanılabilir kitre. Tylose tozu yüksek dereceli CMC'nin özel bir çeşididir, bu doğal içerik ahşap lif olarak hayatına başlar. O aynı zamanda fondan eklendiğinde sertleştirici bir madde olarak da görev yapar. Bu şekilde, satın alma yerine eklenen tutarı kontrol edebilirsiniz ticari sakız macunu. Fizyolojik olarak zararsız bir kozmetik katkı maddesi kullanmak, Tylose çok sayıda uygulama sunar kişisel bakım alanı. Tylose hydroxyethyl selüloz (HEC) kozmetik alanında en çok kullanılan katkı maddesidir dışında Ultra saf kozmetik tipleri, standart Tylose h 15000 yp2 tiplerimiz de kullanılabilir. Tylose h'nin kalınlaşma etkisi 15000 yp2 sınıfı, polimerizasyon derecesine (DP) veya molekül ağırlığına ve kullanılan konsantrasyona bağlıdır. Ne zaman aynı konsantrasyonu kullanarak, çözeltinin viskozitesi artmış bir polimerizasyon derecesi ile artar. bir Tylose h 15000 yp2 konsantrasyonundaki artış, viskozitede güçlü bir artış sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylose HS 15000 YP2 is a hydroxyethyl cellulose powder recommended for use in interior paints, solid paints, exterior paints, silicon resin paints, tinters, glazes, and gloss effect top coats.Tylose H 15000 YP2 is a water-soluble, non-ionic hydroxyethyl cellulose powder with standard etherification. It displays high gloss appearance, pigment compatibility, and water retention, and moderate anti-spattering properties, pseudoplasticity, thickening effects, and wet scrub resistance. This grade of hydroxyethyl cellulose (HEC) is particularly well-suited for use in silicate and solid paint applications. Tylose H 15000 YP2 Provides effects like thickening, pseudoplastic properties, water retention, protective colloid effects, film forming and a high level of salt tolerance. Offers high gloss and pigment compatibility, very high water retention, good anti-spattering, low thickening effect and pseudoplasticity. Exhibits moderate wet scrub resistance. Used for paints and coatings applications like interior paints, solid paints, tinters, silicate paints, distempers, glazes, limewash paints, silicon resin paints, and cement paints.Tyloses are outgrowths on parenchyma cells of xylem vessels of secondary heartwood. When the plant is stressed by drought or infection, tyloses will fall from the sides of the cells and "dam" up the vascular tissue to prevent further damage to the plant.Tyloses can aid in the process of making sapwood into heartwood in some hardwood trees, especially in trees with larger vessels.These blockages can be used in addition to gum plugs as soon as vessels become filled with air bubbles, and they help to form a stronger heartwood by slowing the progress of rot.The role of phenolic compounds in strengthening resistance of grapevine to young grapevine decline was analysed. The formation of tyloses has also been associated with this disease. A microscopic study showed that tyloses originated in parenchyma cells associated with the xylem and from there invaded the xylem lumen. As tyloses h 1000 yp2 formed, there were changes in the cell wall, associated with the accumulation of crystalline structures. The cells surrounding the blocked xylem contained more polyphenolic compounds than the cells of intact xylem. Changes in the level and composition of polyphenolic compounds occurred in relation to the severity of infection. Tannin concentrations also increased with increasing numbers of xylem vessels containing tyloses. Root extracts added to fungal culture media inhibited mycelial growth of Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum and Pm. inflatipes. Inhibition was greater with extracts from roots with tyloses h 15000 yp2, and was also correlated with polyphenolcontent. Extracts of the leaves, stems and berries of vines treated with Brotomax, which increases the biosynthesis ofphenolic compounds, inhibited mycelial growth of the fungi compared to untreated control plants. This is a brand name for CMC so is effectively the same thing as CMC. It works in the same way and is again a chemical version. It is usually again cheaper than Gum Tragacanth due to its chemical nature. Ever had one of those moments when someone's telling you about all of these wonderful sugarcraft products to help with your cake decorating, but you have no idea CMC, Tylose h 15000 yp2 and Gum Tragacanth often come under this category so we thought we'd give you a helping hand with a little guide. "Tylose H 15000 YP2" has undergone a bit of a name change. It's now called "CMC." They are exactly the same thing, but CMC is merely an abbreviation of the chemical composition of the powder.Tylose h 15000 yp2 is added to make your gum paste easier to work with. Can be used with or in place of gum tragacanth. Tylose powder is a special variety of high grade CMC, this natural ingredient starts its life as wood fibre. It also acts as a hardening agent when added to fondant. That way you can control the amount added instead of purchasing a commercial gum paste.Being a physiologically harmless cosmetic additive,Tylose offers a multitude of applications in the field of personal care. Tylose hydroxyethyl cellulose (HEC) is our most widely used additive in the cosmetic field. Besides the ultra pure cosmetic types, our standard Tylose h 15000 yp2 types can also be used. The thickening effect of Tylose h 15000 yp2 grades is dependent on the degree of polymerisation (DP) or the molecular weight and the concentration used. When using the same concentration, the viscosity of the solution increases with an increased degree of polymerisation. An increase in Tylose h 15000 yp2 concentration gives a strong increase in viscosity.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.