1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TRİETİL SİTRAT (TRİETHYL CITRATE)

TRİETİL SİTRAT  ( TRIETHYL CITRATE)

 

CAS NUMBER:77-93-0

EC NUMBER:201-070-7

 

 

SYNONYMS:1,2,3-PROPANETRICARBOXYLIC ACID, 2-HYDROXY-, TRIETHYL ESTER; 1,2,3PROPANETRICARBOXYLIC ACID, 2HYDROXY, TRIETHYLESTER; 2-HYDROXY- TRIETHYL ESTER 1,2,3-PROPANETRICARBOXYLIC ACID; 2-HYDROXY-1,2,3-PROPANETRICARBOXYLIC ACID, TRIETHYLESTER; CITRIC ACID, TRIETHYL ESTER; TRIETHYL CITRATE; TRIETHYL CITRATE; TRIETHYL ESTER 1,2,3-PROPANETRICARBOXYLIC ACID, 2-HYDROXY-; TRIETHYL ESTER 2-HYDROXY-1,2,3-PROPANETRICARBOXYLIC ACID; TRIETHYL ESTER CITRIC ACID; 1,2,3-PROPANETRICARBOXYLICACID, 2-HYDROXY-, TRIETHYL ESTER (9CI) ; CITROFLEX 2;citric acid triethyl ester;citroflex 2;diethyl 3-(ethoxycarbonyl)-3-hydroxypentane-1,5-dioate;ethyl citrate;eudraflex;hydragen cat;2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylic acid triethyl ester;triethyl 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylate;triethyl 2-hydroxy-1,2,3-propane- tricarboxylate;triethyl 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate;triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;1,2,3-triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;triethyl cirtrate;nat.triethyl citrate;triethyl citrate BP pharmaceutical grade;triethyl citrate FCC grade;triethyl citrateN.F. grade;triethyl citrate natural;triethyl citrate regular grade;triethyl citrate synthetic;triethyl citrate, natural; triethyl ctirate BP/EP pharmaceutical grade; uniplex 80;Ethyl citrate;Citric acid triethyl ester;citric acid triethyl ester: citroflex 2 : ethyl citrate : eudraflex : hydragen cat : 2- hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylic acid triethyl ester :triethyl 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylate : triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate : Aceto : Triethyl Citrate: Advanced Biotech : triethyl citrate 99pc min. natural;TRIETHYL CITRATE NATURAL TRIETHYL 2-HYDROXY-1,2,3-PROPANE-TRICARBOXYLATE, ETHYL CITRATE;1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester;1,2,3-Propanetricarboxylicacid,2-hydroxy-,triethylester;2,3-propanetricarboxylicacid,2-hydroxy-triethylester;2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid,triethyl ester;2-hydroxy-propane-1,2,3-tricarboxylicacidtriethylester;Citroflex 2;citroflex2;Crodamol TC;1,2,3-triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;Ethyl citrate; 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,2,3-Triethyl Ester; Citric Acid Triethyl Ester; Citroflex 2; Citroflex C 2; Citroflex EC; Citroflex SC 60; Citrofol AI; Ethyl citrate; Eudraflex; Hydragen CAT; Morflex C 2; Morflex TEC; NSC 8907; Naugalube 810;Ethyl citrate; 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, triethyl ester; TEC; Triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylate; 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, 1,2,3-triethyl ester; Triethyl citrate;triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate; 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester; 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester; 1,2,3-Propanetricarboxylicacid,2-hydroxy-,triethylester; 2,3-propanetricarboxylicacid,2-hydroxy-triethylester; 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, triethyl ester; 2-hydroxy-propane-1,2,3-tri;1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester;1,2,3-Propanetricarboxylicacid,2-hydroxy-,triethylester ;2,3-propanetricarboxylicacid,2-hydroxy-triethylester ;2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, triethyl ester;2-hydroxy-propane 1,2,3 tricarboxylicacidtriethylester ;Citroflex 2;citroflex2 ;Crodamol TC;TRİETİL SİTRAT; TRİ ETİL SİTRAT; TRİETİLSİTRAT; tri etil sitrat; trietil sitrat; trietilsitrat; Trietil sitrat; Tri etil sitrat;

 

 

 

 

Trietil sitrat, sitrik asitin bir esteridir. Gıda katkısı olarak kullanılan renksiz, kokusuz bir sıvıdır (E1505). Özellikle yumurta akı için çırpma yardımcısı olarak köpükleri stabilize eder. Ayrıca, farmasötik kaplamalarda ve plastiklerde de kullanılır.Trietil sitrat da polivinil klorür (PVC) ve benzeri plastikler için bir plastikleştirici olarak kullanılır.Trietil Sitrat (C12H20O7) bir etil alkol ve sitrik asit dengesi. İlaç endüstrisinde kaplama ve plastiklerde kullanılır. Göre genel olarak Güvenli (GRAS) gıda maddeleri olarak tanınan FDA Select Komitesine, trietil dahil sitrat tuzlarına sitrat, normal miktarlarda kullanıldığında genellikle güvenli kabul edilir. Trietil sitrat, insan ve laboratuar hayvanlarının cildi için tahriş edici değildi. Seyreltik formda, insanlarda duyarlılık potansiyeli göstermedi. Akut toksisite laboratuar hayvanlarında oral, dermal ve inhalasyon yolları ile düşüktü. Tek oral tedavi sıçanlarda böbrek hasarına neden oldu ve çeşitli türlerde hayvanlara oral veya enjeksiyon uygulamasından sonra merkezi sinir sistemi (CNS) etkileri görüldü. Sınırlı çalışmalarda, tekrarlanan oral dozlar sıçanlar tarafından tolere edildi, ancak köpeklerde karaciğer hasarına ve kedilerde CNS etkilerine neden oldu. Tekrar tekrar buhara maruz kalan sıçanlar akciğer hasarı gösterdi. Trietil sitrat, sınırlı bir çalışmada sıçanlara ağızdan verildiğinde kanserojen değildir ve bir Ames bakteriyel testinde ve mayada mutajenik değildir. Hidroliz ürünleri sitrik asit ve etanoldur.Makro gözenekli Amberlyst 15 iyon değişim reçinesi katalizörünün mevcudiyetinde sitrik asit ve etanolden trietil sitrat sentezi için sürekli reaktif bir damıtma işlemi önerilmiştir. ASPEN Plus simülasyon yazılımı kullanılarak geliştirilen süreç tasarımı, laboratuvar kinetik ve termodinamik çalışmalara ve pilot ölçekli reaktif damıtma deneylerine dayanmaktadır. Pilot ölçekli deneyler 5 m cam reaktif damıtma kolonunda gerçekleştirilmiştir; Daha sonra katalizör etkinliği, aktivite katsayılarına dayalı bir kullanıcı tarafından yazılan reaksiyon kinetik modülü kullanılarak pilot ölçekli deneylerin ASPEN Plus simülasyonundan belirlendi. Sitrik asit esterifikasyon kinetikleri yavaş olduğundan, pilot ölçekli kolonda tam dönüşüm elde edilememiştir. Pilot ölçekli bir kolon deneyinin simülasyonundan belirlenen parametreler kullanılarak, sitrik asidin trietil sitratı tamamen dönüştürmek için reaktif bir damıtma kolonunun tasarımı gerçekleştirilmiştir. Optimum kolon performansı, suyun yeniden girişini önlemek için düşük reflü oranlarında (L / D <0.1) ve sıcaklığı yükseltmek ve ürün bozulmasına yol açmadan kinetik hızları arttırmak için orta derecede yükseltilmiş basınçta (2.5 bar) oluşur. Etanol besleme pozisyonunun ve reflü ve kaynama oranlarının etkileri de incelenmiştir. Dietil sitratın trietil sitrat'a yavaş reaksiyonu nedeniyle çok sayıda reaktif aşama gereklidir. Son adım olarak, çekirdek bileşen olarak reaktif damıtma kolonu ile 25 milyon lbs / y trietil sitrat üretmek için tam ticari ölçekli bir işlemin tasarımı gerçekleştirilmiştir. Üç farklı süreç şeması incelenmiştir. İlk şemada sadece reaktif bir damıtma kolonu kullanılır. İkincisi bir reaktör ve ardından reaktif bir damıtma kolonunu kullanır. Üçüncü ve tercih edilen şemada, suyu çıkarmak için basit bir damıtma kolonu ile takip edilen bir ön-reaktör, reaktif damıtma kolonunun önüne yerleştirilir. Her konfigürasyonda, trietil sitrat ürünü verimi, ağırlıkça% 98.5'in üzerinde tutulur ve ana yan ürün, dietil sitrattır. Aktarım bileşimlerinin ve ekipman tasarım parametrelerinin karşılaştırılması, dikkate alınan üç şema için sağlanmıştır.

 

 

 

 

Triethyl citrate is an ester of citric acid. It is a colorless, odorless liquid used as a food additive (E number E1505) to stabilize foams, especially as whipping aid for egg white. It is also used in pharmaceutical coatings and plastics.Triethyl citrate is also used as a plasticizer for polyvinyl chloride (PVC) and similar plastics.Triethyl Citrate (C12H20O7) is a triester of ethyl alcohol and citric acid. It is used in the pharmaceutical industry for coating and in plastics. According to the FDA Select Committee on Generally Recognized as Safe (GRAS) food substances, citrate salts, including triethyl citrate, are generally regarded as safe when used in normal quantities. Triethyl citrate was not an irritant to the skin of humans and laboratory animals. In dilute form, it showed no sensitizing potential in humans. Acute toxicity was low by the oral, dermal and inhalation routes in laboratory animals. Single oral treatment caused kidney damage in rats, and central nervous system (CNS) effects were seen following oral or injection administration to various species of laboratory animal. In limited studies, repeated oral doses were tolerated by rats but caused liver damage in dogs and CNS effects in cats. Rats exposed repeatedly to the vapour showed lung damage. Triethyl citrate was non-carcinogenic when given orally to rats in a limited study and was non-mutagenic in an Ames bacterial test and in yeast. Its hydrolysis products are citric acid and ethanol.A continuous reactive distillation process is proposed for the synthesis of triethyl citrate from citric acid and ethanol in the presence of macroporous Amberlyst 15 ion-exchange resin catalyst. The process design, developed using ASPEN Plus simulation software, is based on laboratory kinetic and thermodynamic studies and pilot-scale reactive distillation experiments. Pilot-scale experiments were carried out in a 5-m glass reactive distillation column; catalyst effectiveness was then determined from ASPEN Plus simulation of pilot-scale experiments using a user-written reaction kinetic module based on activity coefficients. Because citric acid esterification kinetics are slow, complete conversion could not be obtained in the pilot-scale column. Using parameters determined from simulation of a pilot-scale column experiment, design of a reactive distillation column to completely convert citric acid to triethyl citrate was carried out. Optimum column performance occurs at low reflux ratios (L/D < 0.1) to avoid water reintroduction and at moderately elevated pressure (2.5 bar) to increase temperature and enhance kinetic rates without leading to product degradation. The effect of ethanol feed position and values of reflux and boilup ratios were also examined. A large number of reactive stages is required because of the slow reaction of diethyl citrate to triethyl citrate. As a final step, the design of a complete commercial-scale process to produce 25 million lbs/y triethyl citrate, with the reactive distillation column as the core component, was carried out. Three different process schemes were examined. In the first scheme, only a reactive distillation column is used. The second uses a prereactor followed by a reactive distillation column. In the third and preferred scheme, a prereactor followed by a simple distillation column to remove water is placed ahead of the reactive distillation column. In each configuration, triethyl citrate product yield is maintained above 98.5 wt %, with the main byproduct being diethyl citrate. Comparison of stream compositions and equipment design parameters is provided for the three schemes considered.

 

 

 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.