1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

VANTOCIL IB

VANTOCIL IB 


CAS Number:27083-27-8
                    32289-58-0 
 
EC Number:923-111-4
 
  
SYNONYMS

Poly(hexamethylene biguanidine) hydrochloride(PHMB);polihexanide;PHMB; Polymeric biguanide polihexanide; Cosmoquil CQ; PP 073; Polihexanido [INN-Spanish]; Polihexanidum [INN-Latin]; Poly(hexamethylenebiguanide hydrochloride); Poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl), hydrochloride; Poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonyliminohexamethylene) hydrochloride; Vantocil IB; Vantocil TG; Poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonylimino hexamethylene monohydrochloride); Guanidine;Poly(hexamethylene Diguanide) Hydrochloride;Poly(hexamethylenebicyanoguanide-Hexamethylenediamine) Hydrochloride;Reputex20;Vantocil 100;Vantocil Ib;Vantocil P;Vantocil Tg;A-Breeze, Baquacil, Baquacil Ultra, Caswell No. 676, Chlorhexidine complex,  Cosmoquil QC, PHMB, Polyhexanide, Vantocil 1B, Vantocil P (20% w/w polihexanide); Baquacil; Clorhidrato de poli(imino imido) biguanidina; Cosmoquil  CQ; Vantocil 1B;  Vandocil P; Baquacil; cosmocil; Lavasept; PHMB polymer; polihexanide; polihexanidehydrochloride; poly(hexamethylene biguanide);poly(hexamethylenebiguanide)    hydrochloride;poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl) hydrochloride; polyhexamethylenbiguanide;polyhexamethylenbiguanid;polyhexamethylenbiguanide;polyhexamethylene biguanide;polyhexamethylene biguanide hydrochloride;polyhexanide;Vantocil;Vantocil IB of Vantocil;Polyhexamethylene biguanide; Polyhexamethylene guanide; Poly(iminoimidocarbonyl-iminoimidocarbonyl-iminohexamethylene) Hydrochloride;        Poly(hexamethylenebiguanide); Polihexanide; Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride; poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl),hydrochloride (9ci); poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonyliminohexamethylene), hydrochloride(8ci); acticide sr 1296; arlagard e; bg-ir; cosmocil cq; lavasept; lonzabac bg 1; marukacide av; phmb; pp 073; polihexanide; poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl),hydrochloride (1:?); polyhexanide; proxel ib; reputex20; vantocil 100; vantocil ib; vantocil p; Poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl),hydrochloride (9CI);Poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonyliminohexamethylene), hydrochloride(8CI);Acticide SR 1296;Arlagard E;BG-IR;Lavasept;Lonzabac BG 1; Marukacide AV;  PHMB; PP 073; Polihexanide; Poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl),hydrochloride (1:?);Polyhexanide;Reputex20;Vantocil 100;Vantocil IB;Vantocil P; Vantocil TG; Poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl),hydrochloride (9CI); Poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonyliminohexamethylene), hydrochloride(8CI);Acticide SR 1296;Arlagard E;BG-IR;Lavasept;Lonzabac BG 1;Marukacide AV;PHMB;PP 073;Polihexanide;PolyPoly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl),hydrochloride (9CI); Poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonyliminohexamethylene), hydrochloride(8CI); Acticide SR 1296; Arlagard E; BG-IR; Lavasept; Lonzabac BG 1; Marukacide AV; PHMB; PP 073; Polihexanide; Poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl),hydrochloride (1:?); Polyhexanide; Reputex20; Vantocil 100; Vantocil IB; Vantocil P; Vantocil TG;(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl),hydrochloride (1:?);Polyhexanide;Reputex20;Vantocil 100;Vantocil IB;Vantocil P;Vantocil TG;

  

 
ÖZELLİKLERİ


Vantocil IB ve Vantocil TG, güçlü bir antibakteriyel koruyucu poli (heksametilen biguanit) hidroklorid [PHMB] 'nin, geniş pH toleransı, düşük köpük ve iyi ısı stabilitesi sunan bir aktif çözeltisidir. Uygulamalar çeşitlidir ve yüzey bakımı, kumaş bakımı ve otomotiv bakımı içerir.

Vantocil IB Antimicrobial, endüstriyel, kurumsal, tarımsal, gıda, içecek ve evsel dezenfeksiyon uygulamalarında dezenfektan ve dezenfektanlar için geniş spektrumlu, hızlı etkili bir bakterisittir. Esas olarak katı bir yüzey dağıtıcısı olarak geniş çapta endüstriyel dezenfeksiyon uygulamalarında etkilidir. Uygulama alanları arasında hastaneler, kurumlar, veterinerlik kurumları, mandıralar, sağımhaneler ve diğer gıda işleme tesisleri bulunmaktadır.

VANTOCIL IB'nin domuzlarda tüberkülozdan sorumlu Mycobacterium smegmatis ve Mycobacterium intracellularis'e karşı çok etkili olduğu gösterilmiştir. VANTOCIL IB'nin ayrıca, tavuklarda beyaz ishal, solunum hastalığı ve kolibasillozdan sorumlu olan Salmonella pullorum, Salmonella typhimurium, Heamophilus gallinarum, Mycoplasma synoviae ve patojenik E.coli'nin eradike edilmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. Özellikler VANTOCIL IB, Arch'ın PHMB olarak da bilinen yüksek oranda aktif olan biyosit poli (heksametilen biguanid) hidrokloridine dayanmaktadır.
 

•Düşük konsantrasyonlarda etkili olan hızlı etkili bakterisit
•Kapsamlı toksisite çalışmaları kabul edilebilir kullanım önerdi
•Gibi organik madde varlığında etkinliği korur
•Zarflanmış RNA'ya, zarflı DNA'ya karşı çıplak, çıplak
•Sıcak ve soğuk suda kolayca seyreltilebilir
•Hem asit hem de alkalilerle stabil formülasyonlar sağlar.
•Düşük korozyon, ve ortak malzemeler ile uyumlu
•Hem yumuşak hem de sert sularda aktiftir
•1 - 11 pH aralığında etkili ve stabil


VANTOCIL IB, dezenfektanların ve sanitizerlerin formülasyonu için oldukça etkili, hızlı etkili bir biyosittir ve ayrıca PHMB olarak da bilinen% 20'lik bir sulu (heksametilen biguanit) hidroklorür çözeltisidir. VANTOCIL FHC, PHMB ve dördüncül amonyum bileşiğinin normal formülasyonudur.

PARA-GENE Poly BiQuinide Dezenfektan Vantocil IB konsantre formülü, mikroorganizmalara karşı geniş bir spektrumda aktiviteye sahip güçlü bir yüzey ve terminal-tadilat yapmayan sterilizatör olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.VANTOCIL IB endüstriyel, kurumsal, tarımsal, gıda, içecek ve evsel dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılmak üzere dezenfektan ve dezenfektanların formülasyonu için geniş spektrumlu, hızlı etkili bir bakterisittir. VANTOCIL IB, PHMB olarak da bilinen% 20'lik bir sulu (heksametilen biguanit) hidroklorür çözeltisidir.


Poli (heksametilen biguanid) hidroklorür (PHMB), Vantocıl IB, PVA ve VAEemulsion polimerler, silikon emülsiyonları, PVA ve nişasta bazlı yapıştırıcılar ve bazı türdeki reoloji değiştiricileri Rapid gibi iyonik olmayan veya katyonik bileşenler içeren formülasyonlar için etkili bir koruyucu, formaldehit olmayan mekanizma.


Lonza'nın Vantocil IB bir sulu çözeltisidir. Petrol-içinde-su ve yağ-içinde-su emülsiyonları, endüstriyel reaktifler, silikon sistemleri, selüloz çözeltileri ve yağ geri kazanım sistemleri dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanım için oldukça etkili bir koruyucudur. Ayrıca sulu bazlı yapıştırıcıların (örneğin polivinil asetat, PVA, nişasta, dekstrin, kazein ve diğer yapıştırıcılar ve gıda paketleme uygulamaları için amaçlanan lateks yapıştırıcılar), hayvan yapıştırıcıları, lateks yapıştırıcılar gibi muhafaza edilmesi için de kullanılabilir. Vantocil IB'nin tavsiye edilen kullanım seviyesi 500-5000 ppm'dir.


Bu ürün çok çeşitli dezenfeksiyon uygulamaları için ürünler üretmek amacıyla tek başına veya diğer biyositlerle birlikte kullanılabilir. Dezenfektan ve dezenfektanlar için çeşitli formülasyonlarda kullanılabilen geniş spektrumlu, hızlı etkili bir bakterisittir. Vantocil IB ürünü, endüstriyel, kurumsal, tarımsal, gıda ve içecek, havuz ve spa su arıtma uygulamaları ile evsel dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılabilir.

Bu ürün, PHMB olarak da bilinen% 20'lik bir sulu (heksametilen biguanit) hidroklorür çözeltisidir. Farklı biyosidal etki modlarının kombinasyonu, bakteriyel direnç riskini azaltır ve ürün, çok çeşitli endüstriyel dezenfeksiyon uygulamalarında etkilidir.

Yüksek derecede hijyen kontrolü gerektiren alanlarda fümigasyon veya sisleme ile dezenfeksiyon yaygın olarak uygulanır. Bu dezenfeksiyon, havadaki ve yüzeydeki mikroorganizmaların kontrolünü kapsar. Dezenfeksiyon işlemi, canlı mikroorganizmaları öldürmek için antimikrobiyal kimyasalların veya biyositlerin kullanılmasını içerir. Bu çalışmada, biyosit Vantocil-IB'nin hava ve yüzey dezenfektanı olarak etkinliği belirlenmiştir. Vantocil-IB çözümü bir odada mekanik sisleyici yardımı ile buğulandı ve havalanmadan önce ve sonra hava ve yüzey mikrobiyal yükü belirlendi. Vantocil-IB,% 0.2 gm konsantrasyonda, havada ve yüzeyde yaşayabilir mikroorganizmaların sayısında önemli bir azalma gösterdi. Mikroorganizmaların sayısının güvenli seviyeye indirilmesinde 1 saat ve 20-25 dakikalık bir sislenme süresinin etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Hava ve yüzey dezenfeksiyonu için bir biyosit [Vantocil-IB] çalışması.


Poli (heksametilenbiguanid hidroklorür), PHMB, VANTOCIL IB çözeltileri içinde taze işlenmiş kümes hayvanları karkaslarının daldırılması, gecikmeli bakteriyel
2 ° C'de depolama sırasında raf ömrünü artırdı ve raf ömrünü önemli ölçüde artırdı. 200, 300 ve 400 ppm PHMB ile muamele edilen sular, su için 10.5 gün süreyle kıyaslandığında, sırasıyla 22.9, 25.9 ve 26.0 gün ortalama raf ömrüne sahipti. uygulanmış kontroller. Duncan'ın çoklu aralığı, PHMB ile tedavi edilen kuşlar arasındaki raf ömrü farklılıklarının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya koymuştur.VANTOCIL IB, PHMB olarak da bilinen% 20'lik bir sulu (heksametilen biguanit) hidroklorür çözeltisidir. Farklı biyosidal etki modlarının kombinasyonu bakteriyel direnç riskini azaltır ve ürünler çok çeşitli endüstriyel dezenfeksiyon uygulamalarında etkilidir.VANTOCIL IB Antimikrobiyal düzeylerinin problemli mikroorganizmaların büyümesini önleme seviyeleri Tablo 1'de listelenmiştir. Mikroplar etkili kullanım seviyelerini temsil etmemekte, ancak VANTOCIL IB Antimicrobial'in intrinsik geniş spektrumlu aktivitesini göstermemektedir.VANTOCIL IB Antimikrobiyal spesifik olmayan bir biyosidal modüle sahiptir. Bu, bakteriyel direncin meydana gelmesi anlamına gelir. VANTOCIL IB Antimicrobial'in çalışma şekli hakkında detaylı bilgi mevcuttur.


VANTOCIL IB Antimikrobiyal, geniş çaplı dezenfeksiyon uygulamaları için ürünler üretmek amacıyla tek başına veya diğer biyositlerle birlikte kullanılabilir.
Gıda, Endüstriyel, Evsel ve Kurumsal Hijyen uygulamalarıyla ilgili Avrupa süspansiyon testprotokolleri aracılığıyla üretilen VANTOCIL IBAntimicrobial'in anti-mikrobiyal aktivitesinin bir ölçüsünü sağlayan önemli veriler mevcuttur. Bu aktivite, pratik kullanımın ve uygulama alanlarının temsil edici koşulları altında daha fazla gösterilmiştir. kullanım konsantrasyonları Tablo 3'te verilmiştir. Ancak, pratik koşullar altındaki saha testlerinin, uygulamalarınız için en uygun maliyetli dozu belirlemek üzere yapıldığından emin olunmalıdır. Bu veri ve VANTOCIL IB Antimicrobial'in çeşitli formüle edici kimyasallar ile uyumluluğu hakkında bilgi mevcuttur. istek.VANTOCIL IB sıvı bir antimikrobiyal ajandır. Salamura sertleştirme sırasında bakteriyel saldırıyı önlemek için Proxel GXL ile birlikte kullanılır; ve taze sakızların kısa süreli korunması için. Hızlı öldüren bir bakteri öldürücü olarak Vantocil, yoldaki ve derideki bakteri sayısını hızla düşürür ve daha fazla bakteri içermeyen bir saklanma ile sonuçlanır ve daha sonra Proxel GXL gibi daha uzun süreli bir bakterisit ile tedavi edilebilir.


Vantocil ib polimerik biguanid; silikon emülsiyonları, polivinil alkol ve polivinil asetat dahil olmak üzere kaplama hammaddeleri için bir koruyucu madde; hızlı öldürme, geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivite; soluk sarı sıvı; kokusuz.


Polychaete Platynereis dumerilii (Polychaeta: Nereidae) deniz ekotoksisitesi testi için aday biyoassay türleri olarak değerlendirilmiştir. Bu türler ideal bir biyo-tahlil organizmasının gereklilikleri ile uyumludur (i) laboratuvar kültürüne uygundur, (ii) göreceli olarak küçük boyutu, elleçlemeye ve laboratuar maruziyet çalışmalarına uygun hale getirmektedir, (iii) diyetinin tanımlanması ve kontrol edilebilir, (iv) yıl boyunca yeniden üretilir ve fotoperiyot manipülasyonu kullanılarak, istendiği gibi üretilebilir ve (v) kısa bir yaşam döngüsüne (20 ° C'de yaklaşık 3 ay) sahip olmak, çalışmayı olanaklı kılar Ksenobiyotiklerin üreme gibi kronik uç noktalar üzerindeki etkileri. Bugüne kadar incelenen yaşam öyküsünün bileşenleri, dölleme oranı, embriyo-larva gelişimi ve larva sağkalımını içermektedir. Bu yaşam aşamaları, 1991 Uluslararası Paris Komisyonu (PARCOM) Halka Testinde kullanılan referans materyalleri (yani biyositler, Bioban P-1487 ve Vantocil IB ve yaygın olarak kullanılan referans toksik, 3,5-diklorofenol) kullanılarak değerlendirilmiştir. Döllenme oranı için, medyan etki konsantrasyonları (1 saat EC50 değerleri) Bioban P-1487 için 0.32 mg · litre 3,5 1, 3,5-diklorofenol için 1.99 mg · litre − 1 ve Vantocil için 9.66 mg · litre − 1 idi. IB. Embriyo-larval gelişimi için, medyan etki konsantrasyonları (48-h EC50 değerleri), Bioban P-1487 için 0.29 mg-1 litre, 3,5-diklorofenol için 2.13 mg-litre − 1 ve 4.81 mg-litre − 1 idi. Vantocil IB için. Larva sağkalımı için, ortanca ölümcül konsantrasyonlar (48-saat LC50 değerleri) Bioban P-1487 için 0.32 mg-litre 3,5, 3,5-diklorofenol için 3.64 mg-litre − 1 ve Vantocil için 10.9 mg-litre − 1 idi IB. Bu sonuçlar (tümü nominal değerlere dayanarak), bu referans materyaller için, P. dumerilii'nin erken yaşam evrelerinin diğer deniz omurgasız türlerine benzer hassasiyete sahip olduğunu göstermektedir. Bu türün laboratuvar kültürüne uygunluğu ile birlikte, bu veriler P. dumerilii'nin deniz ekotoksisitesi testinde kullanım için önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.


PHMB (Vantocil) dezenfektan ve koruyucu olarak davranır. Tipik olarak iyi bakterisit aktivitesi gösterir, ancak daha yavaş fungisidal ve akanhamoebisit aktivitesi gösterir ve lens için uzun süreli depolama kapasitesi sağlar. Olağan dezenfeksiyon süresi 4-6 saattir. Polyhexanide veya PHMB (Vantocil) içeren çok amaçlı çözüm, FDA ve ISO birincil standartlarını karşılar.


Providencia stuartii suşlarının yaşayabilirliği üzerine klorheksidin diasetat ve vantocil IB'nin etkileri tarif edilmiştir. Prov. Kok kültüründe farklı konsantrasyonlarda klorheksidin stuartii suşları, ilk 6 saatte canlılıkta bir azalmaya yol açtı, ardından yeniden büyüme. İnkübasyon sırasında, bakteriler kültür kabının yüzeyine yapışır ve ortamdaki ilacın bakterisit konsantrasyonunun varlığına rağmen çoğalır. “Yeniden büyüme” olgusunun, cam kaplara yapışmasından ve bu hücrelerin bazılarının daha sonra kültür ortamına dağıtılmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.


Minas Gerais'de kırmızı bacak oluşumu, ayak ve parmak ülserleri olan genç ve yetişkin kurbağalar, ventral bölgenin derisinde hemorajik efüzyon, motor koordinasyonunda, erişkinlerde yüksek mortalite oranlarında ve otopside apse olarak nitelendirilmesi amaçlandı. Hasarlı cildin ve apsenin fragmanlarının kültüründe, Aeromonas hydrophila izole edilmiş ve tanımlanmıştır. VANTOCIL IB'nin bakterisidal etkisi, izole koloniler için minimum inhibitör konsantrasyonla belirlenen potasyum permanganattan daha yüksekti.Bakteriler ve sferoplastlar veya bunlardan türetilen protoplastlar üzerindeki klorheksidin, setrimid ve Vantoras (bir polimerik biguanidin hidroklorürü) etkileri karşılaştırılmıştır. Escherichia coli spheroplastlarının klorheksidin veya setirim ile parçalanması sitoplazmik membranın rüptürüne bağlıdır. Membranlar cetrimide ile delinerek küçük, boş zarflar vermek için reform yapabilirler. Artan cetrimid veya klorheksidin konsantrasyonları ile sitoplazmada daha fazla granül ortaya çıkmakta, yapı, artan konsantrasyonla büyüyerek, yapı, orijinal spheroplast boyutuna benzer bir granül gövdeye dönüşene kadar artmaktadır. Klorheksidin veya Vantocil ile bu şimdi elektron yoğun gövdesi serttir, fakat setrimid ile lize olmayan düz bir diske çöker. Granüllerin pıhtılaşmış sitoplazmadan oluştuğu görülür. Bu antiseptiklerin aşırı etkisi, sadece spheroplastın veya çöken diskin ozmotik lizisini engellemekle kalmaz, aynı zamanda bunları çeşitli kimyasal ajanlarla lizise karşı bağışıklık kazandırır. İzole sitoplazmada, klorheksidin veya setirim dar bir konsantrasyon aralığında çökelmeye neden olur, ancak liziz için gerekli olandan daha büyüktür. Vantocil çökelmesi, geniş bir konsantrasyon aralığında kademeli olarak meydana gelir, bu da sınırlı bir miktarda spheroplast lizisine neden olan konsantrasyonlara eşittir veya sağlam bakterilerin geçirgenliğinde nispeten küçük bir artışa neden olur. Lantan ve uranil iyonları aynı zamanda hücre içeriğini de hızlandırırlar, fakat sferoplastları lize etmezler; Bu iyonlarla tedavi edilen spheroplastlar, diğer maddeler tarafından lizizden korunur.VANTOCIL IB Antimicrobial, Excel Industries Limited tarafından üretilen bir bakterisittir. ÖZELLİKLERİ: VANTOCIL IB, endüstriyel, kurum, tarım, yiyecek içecekleri ve evsel dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılmak üzere, formülasyon dezenfektanları ve sanitizerleri için geniş spektrumlu, hızlı etkili bir bakterisittir. VANTOCIL IB, PHMB olarak da bilinen% 20'lik bir sulu (heksametilen biguanit) hidroklorür çözeltisidir. Kompozisyon: Sulu bir PHMB çözeltisi. Fiziksel biçim: Hafif pH 4.0-4.5 ve yoğunluğu (25øC'de) olan renksiz bir renksiz opalessenttir. 1.14 Uygulama: VANTOCIL IB geniş çapta endüstriyel dezenfeksiyon uygulamalarında, özellikle katı yüzey dezenfektanı olarak etkilidir. uygulama alanları şunlardır: Hastaneler? Kurumlar? Veteriner Kuruluşu? Dairies? Sağımhaneler mi? Kanatlı kuluçkahane? Gıda işleme tesisleri? Birahaneler? Konserve yiyecek ve içecek şişeleme fabrikalarında pastörizasyon? Yoğurt fermantasyonu? İklimlendirme birimleri? Peynir kalıpları? Bira cam temizleyici VANTOCIL IB Antimikrobiyal üretici Excel Industries Limited'dir, ancak VANTOCIL IB Antimicrobial yedek veya eşdeğeri tedarik etmek veya vermek için birçok tedarikçi bulunabilir. Bu tür ikame kimyasallar genellikle aynı kimya tiplerine sahiptir ve kullanıcıya ekonomik açıdan fayda sağlayabilir.


UYGULAMALAR

• Hastaneler
• Kurumlar
• Veterinerlik kurumları
• Günlükler
• Sağımhaneler
• Kümes hayvanları kuluçkahaneleri
• Gıda işleme tesisleri
• Bira
• Konserve yiyecek ve içecek şişeleme tesislerinde pastörize
• Yoğurt fermantasyonu
• İklimlendirme üniteleri
• Peynir Kalıpları
• Bira camı temizleyicileri


FAYDALARI:

• Düşük konsantrasyonlarda, gram pozitif ve negatif bakterilere karşı etkili olan hızlı bakterisit etkisi. Daha yüksek dozda, mantar ve mayalara karşı etkilidir;
• İnsanlar için düşük toksisite;
• Organik madde varlığında etkinliği sürdürür;
• CIP sistemleri ve pastörizasyon işlemleri için uygun düşük köpük;
• Sıcak veya soğuk suda çözünebilir;
• Virüslere karşı aktiftir;
• Asit formülasyonları veya alkali deterjanlarla uyumludur;
• Düşük korozyon ve farklı malzemelerin yüzeylerinde kullanılabilir;
• Sert su ve yüksek sıcaklıklarda stabildir;
• pH 1 ila 11 arasında stabil ve etkilidir.


Aktif bileşen olan PHMB, bakterisit, virucidal ve fungisidal aktiviteye sahip, termal olarak kararlı ve uçucu değildir. Yüzeylerde leke bırakmaz, organoleptik özelliklerin değişmemesinin yanı sıra düşük köpük oluşumu, kolay durulama özelliği vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPERTIES


Vantocil IB and Vantocil TG are aqueous solutions of the powerful antibacterial preservative poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride [PHMB], an active offering broad pH tolerance, low foam and good heat stability.  Applications are varied, and include surface care, fabric care and automotive care.

Vantocil IB Antimicrobial is a broad spectrum, fast acting bactericide for disinfectants and sanitizers in industrial, institutional, agricultural, food, beverage and domestic disinfection applications. It is effective in a wide range of industrial disinfection applications, primarily as a solid surface dispersant. Application areas include hospitals, institutions, veterinary establishments, dairies, milking parlors, and other food processing plants.

VANTOCIL IB has been shown to be very effective against Mycobacterium smegmatis and Mycobacterium intracellularis responsible for tuberculosis in pigs. VANTOCIL IB has also been shown to be effective at eradicating Salmonella pullorum, Salmonella typhimurium, Heamophilus gallinarum, Mycoplasma synoviae and pathogenic E.coli, which are responsible for white diarrhoea, respiratory disease and colibacillosis in chickens. Features VANTOCIL IB is based on Arch's highly active biocide poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride, also known as PHMB.
 

•Fast acting bactericide, effective at low concentrations
•Extensive toxicity studies suggest acceptable use
•Retains activity in the presence of organic matter such as
•Active against enveloped RNA, enveloped DNA, naked
•Readily dilutable in hot and cold water
•Provides stable formulations with both acids and alkalis
•Low corrosion, and compatible with common materials of
•Active in both soft and hard water
•Effective and stable over a pH range of 1 - 11


VANTOCIL IB is a highly effective, fast-acting biocide for the formulation of disinfectants and sanitizers, and is a 20%aqueous solution of poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride, also known as PHMB. VANTOCIL FHC is anaqueous formulation of PHMB and quaternary ammonium compound. 

PARA-GENE Poly BiQuinide Disinfectant Vantocil IB concentrate formula isdesigned for use as a powerful surface and terminal non-tainting sanitiser which has a broad spectrum of activity against micro-organisms.VANTOCIL IB is a broad spectrum, fast acting bactericide for the formulation of disinfectants and sanitizers, for use in industrial, institutional, agricultural, food, beverage and domestic disinfection applications. VANTOCIL IB is a 20% aqueous solution of poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride also known as PHMB.


Poly (hexamethylene biguanide)hydrochloride (PHMB),Vantocıl IB, An effective preservative for formulations containing non-ionic or cationic ingredients, such as PVA & VAEemulsion polymers, silicone emulsions, PVA & starch based adhesives, and certain types of rheology modifiers Rapid, non-formaldehdye mechanism.


Vantocil IB by Lonza is an aqueous solution. It is highly effective preservative for use in a wide variety of applications including oil-inwater and water-in-oil emulsions, industrial reagents, silicone systems, cellulose solutions and oil recovery systems. Can also be used to preserve aqueous based adhesives (such as animal glues, latex adhesives based on polyvinyl acetate, PVA, starch, dextrin, casein and other glues, and latex adhesives intended for food packaging applications). Recommended usage level of Vantocil IB is 500-5000 ppm.


This product can be used alone or in combination with other biocides to create products for a wide range of disinfection applications. It is a broad-spectrum, fast-acting bactericide that can be used in various formulations for disinfectants and sanitizers. The Vantocil IB product can be used for industrial, institutional, agricultural, food and beverage, and pool and spa water treatment applications as well as domestic disinfection applications.

This product is a 20% aqueous solution of poly (hexamethylene biguanide) hydrochloride, also known as PHMB. The combination of the different modes of biocidal action reduces the risk of bacterial resistance, and the product is effective in a wide range of industrial disinfection applications.Disinfection by fumigation or fogging is commonly practiced in areas, which require a high degree of hygiene control. This disinfection encompasses control of microorganisms in air as well as on surface. The process of disinfection involves the use of antimicrobial chemicals or biocides to kill viable microorganisms. In the present study, the efficacy of biocide Vantocil-IB as an aerial and surface disinfectant was determined. Solution of Vantocil-IB was fogged in to a room with help of mechanical fogger and the aerial and surface microbial load was determined before and after fogging. Vantocil-IB at 0.2 gm% concentration showed significant reduction in the number of viable microorganisms in air and on the surface of the room. A contact time of 1hour and a fogging time of 20-25 minutes proved effective in reducing the number of microorganisms to safe level. 

Study of a biocide [Vantocil-IB] for aerial and surface disinfection.


Immersion of freshly processed poultry carcasses in solutions of poly(hexamethylenebiguanide hydrochloride), PHMB,VANTOCIL IB, retarded bacterial
growth and markedly improved the shelf-life during storage at 2 C.Birds treated with 200, 300, and 400 ppm PHMB had average shelf-livesof 22.9, 25.9, and 26.0 days, respectively, compared to the 10.5 days ofshelf-life for water-treated controls. Duncan's multiple range testrevealed that the shelf-life differences among PHMB-treated birds were  not statistically significant. VANTOCIL IB is a 20% aqueous solution of poly (hexamethylene biguanide) hydrochloride, also known as PHMB. The combination of the different modes of biocidal action reduces the risk of bacterial resistance, and the products are effective in a wide range of industrial disinfection applications.The levels of VANTOCIL IB Antimicrobial to prevent thegrowth of problem micro-organisms are listed in Table 1.MICs do not represent effective use levels but do indicatethe intrinsic broad spectrum of activity of VANTOCIL IB Antimicrobial.VANTOCIL IB Antimicrobial has a non-specific mode ofbiocidal action which means that bacterial resistance is veryunlikely to occur. Detailed information on the mode ofaction of VANTOCIL IB Antimicrobial is available onrequest.


VANTOCIL IB Antimicrobial can be used alone or incombination with other biocides to create products for awide range of disinfection applications.
Considerable data exists which provides a measure of theintrinsic anti-microbial activity of VANTOCIL IBAntimicrobial, generated via European suspension testprotocols relevant to application in Food, Industrial,Domestic and Institutional Hygiene.Its activity has been further demonstrated under conditionsrepresentative of practical use, and a range of useconcentrations is provided in Table 3. However, it isrecommended that field tests under practical conditions beundertaken to determine the most cost-effective dose foryour application.This data and information on the compatibility of VANTOCIL IB Antimicrobial with a range of formulating chemicals is available on request.VANTOCIL IB is a liquid antimicrobial agent. Used in conjunction with Proxel GXL to prevent bacterial attack during brine curing; and for short term preservation of fresh hides. As a quick kill bactericide Vantocil quickly lowers the bacterial count in the raceway and on the hides, and results in a more bacteria free hide which then can be treated with a longer term bactericide such as Proxel GXL.


Vantocil ib polymeric biguanide; a preservative for coatings raw materials including silicone emulsions, polyvinyl alcohol and polyvinyl acetate; quick kill, broad spectrum antimicrobial activity; pale yellow liquid; odorless.The polychaete Platynereis dumerilii (Polychaeta: Nereidae) has been evaluated as a candidate bioassay species for marine ecotoxicity testing. The species conforms with many of the requirements of an ideal bioassay organism in that (i) it is amenable to laboratory culture, (ii) its relatively small size makes it convenient for handling and laboratory exposure studies, (iii) its diet is defined and can be controlled, (iv) it reproduces throughout the year and, using photoperiod manipulation, can be induced to spawn as required, and (v) it has a short life cycle (approximately 3 months at 20°C) making it feasible to study the effects of xenobiotics on chronic endpoints such as reproduction. The components of the life history which have been examined to date include fertilization rate, embryo-larval development, and larval survival. These life stages were evaluated using the reference materials used in the 1991 International Paris Commission (PARCOM) Ring Test (namely, the biocides, Bioban P-1487 and Vantocil IB, and the widely used reference toxicant, 3,5-dichlorophenol). For fertilization rate, the median effect concentrations (1-h EC50 values) were 0.32 mg · liter−1 for Bioban P-1487, 1.99 mg · liter−1 for 3,5-dichlorophenol, and 9.66 mg · liter−1 for Vantocil IB. For embryo-larval development, the median effect concentrations (48-h EC50 values) were 0.29 mg · liter−1 for Bioban P-1487, 2.13 mg · liter−1 for 3,5-dichlorophenol, and 4.81 mg · liter−1 for Vantocil IB. For larval survival, the median lethal concentrations (48-h LC50 values) were 0.32 mg · liter−1 for Bioban P-1487, 3.64 mg · liter−1 for 3,5-dichlorophenol, and 10.9 mg · liter−1 for Vantocil IB. These results (all based on nominal values) suggest that, for these reference materials, the early life stages of P. dumerilii are of similar sensitivity to other marine invertebrate species. Together with the amenability of this species to laboratory culture, these data suggest that P. dumerilii has significant potential for use in marine ecotoxicity testing.


PHMB (Vantocil) acts as disinfectant and preservative. It typically exhibits goodbactericidal activity but slower fungicidal and acanthamoebicide activity and provides long term storage capability for the lens. The usual disinfection time is 4-6 hours. The multipurpose solution containing Polyhexanide or PHMB (Vantocil) meets FDA and ISO primary standards.


The effects of chlorhexidine diacetate and vantocil IB on the viability of Providencia stuartii strains are described. Exposure of Prov. stuartii strains to different concentrations of chlorhexidine in broth culture resulted in a decrease in viability over the first 6 h, followed by regrowth. During incubation, bacteria adhered to the surface of the culture vessel and multiplied despite the presence of a bactericidal concentration of the drug in the medium. It is concluded that the phenomenon of ‘regrowth’ results from adhesion to glass containers and the subsequent dispersal of some of these cells into the culture medium.


With the objective of characterizing the occurrence of red leg in Minas Gerais, young and adult frogs with foot and finger ulcers, hemorrhagic effusion on the skin of the ventral region, motor incoordination, high mortality rates in adults and abscesses to necropsy. In the culture of fragments of damaged skin and abscesses, Aeromonas hydrophila was isolated and identified . The bactericidal effect of VANTOCIL IB  was higher than potassium permanganate, determined by the minimum inhibitory concentration for isolated colonies.


The actions of chlorhexidine, cetrimide and Vantocil (the hydrochloride of a polymeric biguanide) on bacteria and spheroplasts or protoplasts derived therefrom have been compared. Lysis of Escherichia coli spheroplasts by chlorhexidine or cetrimide is due to rupture of the cytoplasmic membrane. Membranes ruptured with cetrimide can reform to give small, empty envelopes. With increasing concentrations of cetrimide or chlorhexidine more and more granules appear in the cytoplasm, increasing in size with increasing concentration, until the structure becomes transformed to a granular body similar in size to the original spheroplast. With chlorhexidine or Vantocil this now electron‐dense body is rigid, but with cetrimide it collapses to a flat disc which does not lyse. The granules appear to consist of coagulated cytoplasm. This effect of excess of these antiseptics not only prevents osmotic lysis of the spheroplast or the collapsed disc but renders them immune to lysis by a variety of chemical agents. In isolated cytoplasm, chlorhexidine or cetrimide causes precipitation over a narrow range of concentrations but greater than those required for lysis. With Vantocil precipitation occurs gradually over a wide range of concentrations, starting at concentrations equal to those which cause a limited amount of lysis of the spheroplast or a relatively small increase in permeability of intact bacteria. Lanthanous and uranyl ions also precipitate cell contents but do not lyse spheroplasts; spheroplasts treated with these ions are protected from lysis by other agents.VANTOCIL IB Antimicrobial is a bactericide manufactured by Excel Industries Limited. PROPERTIES: VANTOCIL IB is a broad spectrum, fast acting bactericide for the formulation disinfectants and sanitisers, for use in industrial, institution , agriculture, food beverage and domestic disinfection applications. VANTOCIL IB is a 20% aqueous solution of poly (hexamethylene biguanide) hydrocloride, also known as PHMB. Composition: An aqueous solution of PHMB. Physical form: It is a slighty opalesscent colorless to pale yellow liquid of pH 4.0-4.5 and density (at 25øC) 1.14 Application: VANTOCIL IB is effective in a wide range of industrial disinfection applications , primarily as a solid surface disinfectant. application areas include: ? Hospitals ? Institutions ?Veterynary Establishment ? Dairies ? Milking parlours ? Poultry hatcheries ? Food processing plants ? Breweries ? Pasteurisers in canned food & beverage bottling plants ? Yoghurt fermentation ? Air-Conditioning units ? Cheese moulds ? Beer glass cleaner VANTOCIL IB Antimicrobial manufacturer is Excel Industries Limited but there can be plenty of supplier for supplying or exporting of VANTOCIL IB Antimicrobial substitute or equivalent. Such substitute chemicals are usually of same chemistry types and can benefit the user in economical aspects.APPLICATIONS

•Hospitals
•Institutions
•Veterinary establishments
•Diaries
•Milking parlors
•Poultry hatcheries
•Food processing plants
•Breweries
•Pasteurizes in canned food & beverage bottling plants
•Yoghurt fermentation
•Air-conditioning units
•Cheese molds
•Beer glass cleaners


BENEFITS:

• Rapid bactericidal action, in low concentrations, effective against gram positive and negative bacteria. In higher dosage, effective against fungi and yeasts; 
• Low toxicity to humans; 
• Maintains activity in the presence of organic matter; 
• Low foam, suitable for CIP systems and pasteurization processes; 
• Soluble in hot or cold water; 
• Active against viruses; 
• Compatible with acid formulations or alkaline detergents; 
• Low corrosivity, and can be used on surfaces of different materials; 
• Stable in the presence of hard water and high temperatures; 
• Stable and effective in the pH range from 1 to 11.


The active ingredient, PHMB, is thermally stable and non-volatile, with bactericidal, virucidal and fungicidal activity. It does not leave spots on the surfaces, it has low formation of foam, of easy rinsing, besides not changing the organoleptic properties
 
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.