1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ISONONANOIC ACID (IZONONANOIK ASIT)

CAS No. 3302-10-1; izononanoik asit, isononanoic acid;  İZONONANOİK ASİT; Kimyasal Adı: 3,5,5-TRIMETHYLHEXANOIC ACID; tert-Nonanoik asit; Isononanoicacid; Isononansaure; izononanik asit; izo-nonanoik asit; 7-Methyloctansaeure; 7-metil-oktansaeure; tert-Nonanoik asit; Isononanoicacid; Isononansaure; izononanik asit;izononanik asit; izo-nonanoik asit; 7-Methyloctansaeure; 7-metil-oktansaeure;isononanoic acid

İsononanoik asit suda sadece idareli çözünür. ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı), izononanoik asidi CPA sınıflandırmalarında tehlikeli bir materyal olarak sınıflandırır, çünkü maruz kaldığında ciddi göz hasarına ve yutulduğunda cilt tahrişine neden olur. İsononanoik asit öncelikle kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde plastikleştirici olarak uygulanır. Sürfaktan formülasyonlarında cilt bakım maddesi, temizleme maddesi ve emülsifiye edici madde olarak kullanılır. İç ve dış mekanlarda yabancı otların büyümesini önlemek için herbisit olarak ve elma ve armut ağaçlarında çiçek inceltici olarak kullanılır. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), izononanoik asidin gıda katkı maddesi olarak kullanılmasını onayladı ve onu sentetik aroma listesine ekledi. Bununla artık doğrudan yiyeceğe eklenebilir.

İsononanoik Asit Pazarı: Genel Bakış

Uygulamaya bağlı olarak, izononanoik asit pazarı kozmetik ve kişisel bakım, gıda katkı maddeleri ve biyo-pestisitler olarak bölümlere ayrılabilir. Kozmetik ve kişisel bakım segmenti, izononanoik asidin ev tipi ve endüstriyel deterjanlar, sabunlar, yüz yıkama, sprey yıkama, hipoklorit deterjanlar / dezenfektanlar ve bulaşık yıkama sıvılarında yoğun kullanımı nedeniyle 2017`de lider pazar payına sahip oldu.

izononanik asit, birçok yüksek performanslı formülasyonda bir yapı taşı olarak kullanılır. Bu tür formülasyonların örnekleri, sustaisononanik asidabilite ihtiyaçlarını karşılamak için daha çevre dostu soğutucu teknolojileri kullanan klimalar için sentetik soğutma yağlayıcılarıdır. İzononanik asit kullanımına bir başka örnek, havacılık endüstrisi için sentetik yağlayıcılardır. Ayrıca, izononanik asit, ilaç, kozmetik, zirai kimyasallar ve kaplamalar gibi diğer birçok uygulamada kullanılmaktadır.

İsononanoik asit Kullanımı

Bu ürün, yağlayıcı ve plastikleştirici olarak esterlerin üretimi için boya ve kaplama kurutucularında ve ayrıca polimerizasyon katalizörleri olarak peroksitlerin üretiminde ara ürün olarak kullanılır.

İzononanoik asidin kesme sıvılarındaki rolü nedir?

Çözündürücü ve çözünürleştirici bir ajan olarak işlev görür. Çoğunlukla polieter ve kendinden emülsifiye esterlerin kesme sıvısında kullanılır. Aynı zamanda yağlayıcı ve temizlik maddesi görevi görür
Moleküler Formül: C9H18O2
Moleküler: Ağırlık 158,2
3,5,5-Trimetilheksanoik Asit
EINECS No .: 221-975-0 (3,5,5-Trimetilheksanoik Asit)
7-metiloktanoik asit
26896-18-4
693-19-6
Oktanoik asit, 7-metil-
7-metil-oktanoik asit
7-metil kaprilik asit
UNII-M3MIU88L6U
M3MIU88L6U
tert-Nonanoik asit; Isononanoicacid; Isononansaure; izononanik asit; izo-nonanoik asit; 7-Methyloctansaeure; 7-metil-oktansaeure
7-metilkaprilik asit; tert-Nonanoik asit; Isononanoicacid; Isononansaure; izononanik asit; izo-nonanoik asit; 7-Methyloctansaeure; 7-Metil-oktansaeure; 3,5,5-Trimetilheksanoik asit,% 97
MDLMFCD00020507; EINECS221-975-0
Kimyasal özellikler
Formül: C9H18O2
Formül Ağırlığı: 158.24
Erime noktası: -70 °
Kaynama Noktası: 230-232 °
Parlama Noktası: 125 ° (257 ° F)
Yoğunluk: 0,910
Kırılma İndeksi: 1.4290
Depolama ve Hassasiyet: Ortam sıcaklıkları.
Çözünürlük: Normal organik çözücülerle karışabilir.
Uygulamalar: 3,5,5-Trimetilheksanoik asit, önemli bir organik ara maddedir. Organik Sentez, ilaç, zirai kimyasallar ve boyarmaddelerde kullanılan önemli bir hammadde ve ara ürün olarak da kullanılmaktadır.

Notlar
Kuru ve iyi havalandırılan bir yerde kabı sıkıca kapalı tutun. Oksitleyici maddelerden uzak tutun. Önerilen saklama koşullarında kararlıdır.
CAS No. 3302-10-1; ISONONANOIC ACID; Chemical Name: 3,5,5-TRIMETHYLHEXANOIC ACID; tert-Nonanoic acid; Isononanoicacid; Isononansaure; isononanic acid; iso-nonanoic acid; 7-Methyloctansaeure; 7-Methyl-octansaeure
tert-Nonanoic acid; Isononanoicacid; Isononansaure; isononanic acid; iso-nonanoic acid; 7-Methyloctansaeure; 7-Methyl-octansaeure

Isononanoic acid is only sparingly soluble in water. The ECHA (European Chemicals Agency) classifies isononanoic acid as a dangerous material in CPA classifications, as it causes severe eye damage if exposed and causes skin irritation if swallowed. Isononanoic acid is primarily applied as a plasticizer in cosmetics and personal care products. It is used as a skin conditioning agent, cleansing agent, and emulsifying agent in surfactant formulations. It is also used as a herbicide to prevent growth of weeds, both indoors and outdoors, and as a blossom thinner for apple and pear trees. The Food & Drug Administration (FDA) has approved the usage of isononanoic acid as a food additive and has added it to the list of synthetic flavoring. With this, it can now be added directly to food.

Isononanoic Acid Market: Overview

Based on application, the isononanoic acid market can be segmented into cosmetics & personal care, food additives, and bio-pesticides. The cosmetics & personal care segment held the leading market share in 2017, due to extensive usage of isononanoic acid in household and industrial detergents, soaps, face washes, spray washes, hypochlorite detergents/sanitizers, and dish wash liquids.

isononanic acid is used as a building block in several high-performance formulations. Examples for such formulations are synthetic refrigeration lubricants for air conditioners using more environmentally friendly refrigerant technologies to address sustaisononanic acidbility needs. Another example for the usage of isononanic acid are synthetic lubricants for the aviation industry. Furthermore, isononanic acid is used in many other applications such as pharma, cosmetics, agrochemicals and coatings.

Isononanoic acid Usage

This product is used as an intermediate in paints and coating driers for the production of esters as lubricants and plasticizers, as well as in the production of peroxides as polymerization catalysts.

What is the role of isophthalic acid in cutting fluids?

It acts as a solubilizing and solubilizing agent. It is mostly used in the cutting fluid of polyether and self-emulsified esters. It also acts as a lubricant and cleaning agent
Molecular Formula: C9H18O2
Molecular: Weight 158.2
3,5,5-Trimethylhexanoic Acid
EINECS No.: 221-975-0(3,5,5-Trimethylhexanoic Acid)
7-methyloctanoic acid
26896-18-4
693-19-6
Octanoic acid, 7-methyl-
7-methyl-octanoic acid
7-methyl caprylic acid
UNII-M3MIU88L6U
M3MIU88L6U
tert-Nonanoic acid; Isononanoicacid; Isononansaure; isononanic acid; iso-nonanoic acid; 7-Methyloctansaeure; 7-Methyl-octansaeure
7-methylcaprylic acid
tert-Nonanoic acid; Isononanoicacid; Isononansaure; isononanic acid; iso-nonanoic acid; 7-Methyloctansaeure; 7-Methyl-octansaeure
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, 97%
MDLMFCD00020507EINECS221-975-0
Chemical Properties
Formula: C9H18O2
Formula Weight: 158.24
Melting point: -70°
Boiling Point: 230-232°
Flash Point: 125°(257°F)
Density: 0.910
Refractive Index: 1.4290
Storage & Sensitivity: Ambient temperatures.
Solubility: Miscible with the usual organic solvents.
Applications: 3,5,5-Trimethylhexanoic acid, is an important organic intermediate. It is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents. Stable under recommended storage conditions.
 
isononanoic acid (İzononanoik asit)
CAS No.26896-18-4
EC NUMBER:221-975-0

 

Synonyms:
acide pélargique; acide nonylique; acide pélargonique; İzononanoik Asit; isononanoic acid;7-methyloctanoic acid;26896-18-4;693-19-67-methyl-octanoic acid;Octanoic acid, 7-methyl-;7-methyl caprylic acid;Isononanoicacid;tert-isononanoic acid;isononanic acid;isopelargonic acid;iso-isononanoic acid;7-Methyloctansaeure;7-Methyl-octansaeure;7methylcaprylicacid;AC1L1PZH;SCHEMBL254102;CHEBI:37108;CTK1A2940;MolPort006149;173;XZOYHFBNQHPJRQ;UHFFFAOYSAN;ZINC2012819;LMFA01020003;SBB066022AKOS006272652;MCULE-6934503036;NE48204;RTR-013846;LP004398;U877;LS-166122;TR-013846;FT-0621464;FT-0655830;A836428;I041150;Z1318357728;26896-18-4;3,5,5,-trimethyl-; 3302-101;3,5,5,trimethylhexanoicacid; 90960; TMHA; Isononansre; CEKANOICC9ACID; TIMTEC-BB SBB005782;RARECHEM AL BE 0197;3,5,5 Trimethylhexan; TRIMETHYLHEXANOICACID;3,5,-; Trimethylhexansaeure; 3,5,5-trimethyl-hexanoicaci; 3,5,5-Trimethlhexanoic acid;C9H18O2;3,5,5-Trimethylhexanoic acid;isononanoic acid;7-methyloctanoic acid;26896-18-4;693-19-6;7-methyl-octanoic acid;Octanoic acid, 7-methyl-,7-methyl caprylic acid;Isononanoicacid;tert-isononanoic acid;isononanic acid;isopelargonic acid;iso-isononanoic acid;7-Methyloctansaeure;7Methyloctansaeure;7methylcaprylicacid;AC1L1PZH;SCHEMBL254102; CHEBI:37108;CTK1A2940;MolPort006149173;XZOYHFBNQHPJRQUHFFFAOYSAN;ZINC2012819;LMFA01020003;SBB066022;AKOS006272652;MCULE-6934503036;NE48204;RTR-013846;LP004398;U877;LS-166122;TR-013846;FT-0621464;FT-0655830;A836428;I04-1150;Z1318357728;Isononansaure;I-NONANOICACID;isononanoic acid;Methyloctanoicacid;7-methylcaprylic acid;7-METHYL OCTANOIC ACID LITHOCHOLIC ACID ALPHA-HEDERIN isononanoic acid AZELAIC ACID DI(2-ETHYLHEXYL) ESTER ASCORBICACID phosphoric acid Diisononyl phthalate Glycine CETEARYL ISONONANOATE Ethyl nonanoate Citric acid ACETIC ACID isononanoic acid, isononyl ester Azelaic acid isononanoic acid CHLORIDE Folic acid 7-METHYL-1-OCTANOL tert-isononanoic acid ; 26896-18-4 7-METHYL OCTANOIC ACID isononanoic acid Methyloctanoicacid Isononansaure I-NONANOICACID 7-methylcaprylic acid;isononanoic acid;26896-18-4 [RN];7-Methyloctanoic acid [ACD/IUPAC Name];7-Methyloctansäure [German] [ACD/IUPAC Name];Acide 7-méthyloctanoïque [French] [ACD/IUPAC Name];Octanoic acid, 7-methyl- [ACD/Index Name];[26896-18-4];[693-19-6];1752332 [Beilstein];248-092-3 [EINECS];7-methyl caprylic acid;7-methylcaprylic acid;7-methyl-octanoic acid;7-Methyloctansaeure;7-Methyl-octansaeure;isononanic acid;Isononanoicacid;Isononylic acid;isopelargonic acid;MFCD00055380;tert-isononanoic acid; Methyloctanoicacid; I-NONANOICACID; Isononansaure; 7-methylcaprylic acid; 7-METHYL OCTANOIC ACID;7-METHYL OCTANOIC ACID; isononanoic acid; Methyloctanoicacid; Isononansaure; I-NONANOICACID; 7-methylcaprylic acid;Isononylic acid, isononanoic acid, 7-methyloctanoic acid, 7-methyl caprylic acid, 7-methylcaprylic acid, 7-methyl-octanoic acid, Octanoic acid, 7-methyl-, CHEBI:37108, EINECS 248-092-3, CID33635, LMFA01020003, LS-166122, 26896-18-4, 693-19-6, 1336-12-5;221-975-0 [EINECS];3,5,5-Trimethylhexanoic acid [ACD/IUPAC Name];3,5,5-Trimethylhexansäure [German] [ACD/IUPAC Name];3302-10-1 [RN];Acide 3,5,5-triméthylhexanoïque [French] [ACD/IUPAC Name];Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl- [ACD/Index Name];QV1Y1&1X1&1&1 [WLN];UNII:AW943Q219O;[3302-10-1];248-092-3 [EINECS];26896-18-4 [RN];3,5,5-TRIMETHYL HEXANOIC ACID;3,5,5-TrimethylhexanoicAcid;Hexanoic acid,3,5,5-trimethyl-;isononanoic acid;7-methyl-octanoic acid;7-methylcaprylic acid;7-methyloctansäure;acide 7-méthyloctanoic;7-????????;Isononylic acid, isononanoic acid, 7-methyloctanoic acid, 7-methyl caprylic acid, 7-methylcaprylic acid, 7-methyl-octanoic acid, Octanoic acid, 7-methyl-, CHEBI:37108, EINECS 248-092-3, CID33635, LMFA01020003, LS-166122, 26896-18-4, 693-19-6, 1336-12-5;Cetearyl Isononanoate; isononanoic acid, C16-18 (even numbered)-alkyl esters;izononaikasit;izononaiksit;İZONONANOIK ASIT;İZONONANOIKASIT;İZONONAİK ASİT;İZONONAIK ASIT;isononanoic acid;ISONONANOICACID izo nonanoik asit; izononanoic asid; isononanoic aside; isononanoique acide; acide nonanoic ; Acide nonanoïque; izononaikasit

 

 


İzononanoik Asit

 

İzononanoik Asit Esterler sentetik yağlayıcılar ve metal işleme sıvıları ve plastifiyan olarak kullanılırlar.

 

Donma Noktası, °C <-60
Kaynama Noktası, °C 235
Parlama Noktası, °C 120
Su Çözünürlüğü, Gram/Litre 3
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,899

 

 

İzononanoik Asit nedir?
İzononanoik Asit aktif bir maddedir. Pelarjik asit, nononik asit veya hatta pelargonik asit olarak da adlandırılan bitkisel kökenli bir yağ asididir. Bu ürün "yeşil" kimya (doğal ekstraksiyondan) esas olarak kolza tohumu yağından elde edilir. İzononanoik Asit yağlı, renksiz bir sıvı gibi görünür ve İzononanoik Asit keskin bir kokuya sahiptir.

 

 

İzononanoik Asit doğada bulunur; İzononanoik Asit bitkilerin metabolizmasından gelir. Nonanoik asidin kayganlaştırıcılar, tatlandırıcılar ve daha birçoklarının sentezinde kullanıldığı söylenmektedir. İzononanoik Asit herbisit olarak yenidir, çünkü İzononanoik Asit insanlar, hayvanlar ve genel olarak çevremiz için herhangi bir tehlike oluşturmaz.
İzononanoik Asit ne için kullanılır?
Başlıca özellikleri nelerdir ve rolü gerçekten nedir?

 

 

İzononanoik Asit kurutucu ve kurutucu (kurutma) özelliklere sahiptir.
Bu aktif madde kesinlikle temasla etki eder.
Bitkilerin epidermisinin hücre zarlarını yok eder.
Bu nedenle, görünüşe göre çok etkili bir yabani ot öldürücüdür.
Seçici ot öldürücü

 

 

İzononanoik Asit tehlikeli midir?
Bu ürün yağ asitlerinin bir parçasıdır. İzononanoik Asit insanlar ve çevre için zararlı görünmemektedir, ancak İzononanoik Asit hala Xi olarak sınıflandırılmaktadır (İzononanoik Asit cilt, gözler ve solunum sistemini tahriş edicidir). İzononanoik Asit havalandırılmış, serin bir yerde saklanmalı ve bu madde yanıcı olduğu için oksitleyici maddelerden ve tutuşturucu kaynaklardan korunmalıdır.

 

Bu molekülü kullanırken, İzononanoik Asit tercihen bir solunum cihazına sahip olmalı, koruyucu kıyafetler giymeli ve ürünü uygularken elbette içmemeli veya yememelidir.

Doğa söz konusu olduğunda, bu ürün toprakta veya ekin bitkilerinde iz bırakmaz. İki gün içinde, madde artık mevcut olmayacaktı.

Yararlı bilgiler: Bu ürün şu an için organik tarımda yetkili değil. Devam edecek!

 


Kişiselleştirilmiş bir teklif almak için profesyonellerle iletişime geçin.

 

 

Ücretsiz fiyat teklifi isteyin
Nonanoik asidin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?
Güvenlik sayfasına göre İzononanoik Asit oldukça tahriş edicidir:

 

 

gözler, cilt ve solunum yolu için;
Yutulursa (bu özellikle sindirim sistemine ciddi hasar verebilir);
buhar biçimindeyse (bu solunum yollarında tahrişe, akciğer ağrısına, mide bulantısına ve hatta kusmaya neden olabilir).
İzononanoik Asit kullandıktan sonra ilk reaksiyon, ellerinizi iyice yıkamaktır. Bu ürün kesinlikle ne insan ne de çevre için a priori tehlikeli değildir, ancak İzononanoik Asit yutulmamalıdır. İzononanoik Asit bu nedenle tehlikelidir! İzononanoik asidi yanlışlıkla emerseniz, ağzınızı yıkayın ve bol su için. İzononanoik Asit yutulması durumunda kusmaya çalışmak işe yaramaz. Solunması halinde havalandırılan bir yere gidin.

 

 

Önemli: 
İzononanoik asitten Alınan miktar önemliyse veya en ufak bir şüpheniz varsa, bir doktora danışmaktan çekinmeyin, hatta size en yakın zehir kontrol merkezine başvurun.

 

 

İzononanoik Asit, nerede bulunur?
İzononanoik Asit saf bulunmaz veya tek başına kullanılmaz. Bu madde, esas olarak bitkilere sabitlenmesine yardımcı olmak için diğer bileşenlerle karıştırılır. Şu an için her yerde yetkilendirilmemiş veya herkes tarafından kullanılabilir olmasa bile, bazı ot öldürücülerde mevcuttur.
İzononanoik asit isimleri ve tanımlayıcıları

 

 

İzononanoik asidin hesaplanmış tanımlayıcıları
IUPAC Adı
7-metiloktanoik asit, İzononanoik Asit

 

 

İzononanoik asidin InChI Anahtarı
XZOYHFBNQHPJRQ-UHFFFAOYSA-N-

 

 

İzononanoik asidin kanonik SMILES`i
CC (C), CCCCCC (= O) O

 

 

İzononanoik asidin moleküler formülü
C9H18O2

 

 

EC İzononanoik asit sayısı
248-092-3

 

İzononanoik asidin kimyasal ve fiziksel özellikleri

 

İzononanoik asidin hesaplanmış mülkleri
özellik Adı 
İzononanoik asidin Molekül Ağırlığı: 158.241 g / mol
İzononanoik asidin Hidrojen Bağımı Donörü Sayısı: 1
İzononanoik asidin Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 2
İzononanoik asidin Dönebilen Bağ Sayımı: 6
İzononanoik asidin Karmaşıklık: 108
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 37.3 A ^ 2
Monoizotopik Kütle: 158.131 g / mol
İzononanoik asidin Tam Kütle: 158.131 g / mol
XLogP3 : 3.3
Bileşik Canonicalized: doğrudur
Resmi Yükleme: 0
Ağır Atom Sayısı: 11
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı : 0
İzononanoik asidin Tanımlı Tahvil Stereocenter Sayısı: 0
İzononanoik asidin tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
İzononanoik asidin İzotop Atom Sayısı: 0
İzononanoik asidin Kovalent Bağlı Ünite Sayısı : 1

 

Metal sabun, plastikleştirici, deterjan, alkid reçinesi, asit klorür ve kozmetik için ara ürünler. İzononanoik asit esterleri, sentetik yağlayıcılar ve metal işleme sıvıları için baz stokları olarak ve plastikleştiriciler olarak kullanılır. İzononanoik asit tuzları, boya kurutucuları ve polivinil klorür stabilizatörleri olarak kullanılır. Polimerizasyon katalizörleri olarak İzononanoik Asit peroksitler kullanılır. İzononanoik asit önemli bir organik ara ürün. İzononanoik asit aynı zamanda organik sentez, ilaç, zirai ilaç ve boya üretiminde kullanılan önemli bir hammadde ve ara madde olarak da kullanılır.

İzononanoik asit, önemli bir organik ara ürün. Ayrıca organik sentez, ilaç, zirai kimyasallar ve boya maddelerinde kullanılan önemli bir hammadde ve ara madde olarak da kullanılır.

 


İzononanoik asit; Metal sabunları, Yağlayıcılar, Yüzey aktif maddeler, Alkid reçineleri, Asit klorürler, Kozmetik, Korozyon inhibitörüdür.

 

 

İzononanoik asit, yaklaşık 90 bir 3,5,5-trimetil heksanoik asit içeriğine sahip izomerlerin bir karışımıdır ve ilgili izononil aldehid`in oksitlenmesiyle elde edilir.
Soluk bir kokuya sahip berrak, renksiz sıvı normal organik çözücülerle karışabilir. İzononanoik Asit, suda az çözünürdür.
İzononanoik assidin depolanması;
Kabın kapağını sıkıştırın ve serin, kuru ve iyi havalandırılan bir depolama alanına yerleştirin.
kabine.

 

 

İzononanoik Asidin Acil Durum ve İlkyardım Prosedürü:
1) İzononanoik Asit Cilt Teması: Kirlenen giysileri çıkarın. Etkilenen alanı bol miktarda
Temiz su ve sabun. Tahriş gelişirse, bir doktora görün.
2) İzononanoik Asitin Gözle Temas Edilmesi: En az 15 dakika boyunca bol su ile göz yıkama yapın.
Göz kapaklarını açık tutarak. Tahriş gelişirse, bir doktora görün.
3) İzononanoik Asitin Solunması: Büyük miktarda solunursa, bireyi temiz havaya çıkarın.

 

 


Aldehitler
Alifatikler
Alkoller
Aminler
Aromatikler
Asetatlar
Asitler
Diğer Kimyasallar
Glikol Eter ve Esterleri
Glikoller
Ketonlar
Monomerler
Plastifiyanlar
Polimerler
Polioller
2-Etilhekzanoik Asit
2-Metilbutrik Asit
2-Metilpentanoik Asit
Akrilik Asit
Butrik Asit
Izobutrik Asit
Izononanoik Asit
Izovalerik Asit
n-Heptanoik Asit
Neo Dekanoik Asit
Neo Pentanoik Asit
Pelargonik Asit
Valerik Asit

 

 

Izononanoik Asit
Izononanoik Asit Esterler sentetik yağlayıcılar ve metal işleme sıvıları ve plastifiyan olarak kullanılırlar.

 

 

Donma Noktası, °C <-60
Kaynama Noktası, °C 235
Parlama Noktası, °C 120
Su Çözünürlüğü, Gram/Litre 3
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,899

 

 


Acide nonanoïque

 

 

Image illustrative de l`article Acide nonanoïque
Identification de l`acide nonanoïque
Nom UICPA acide nonanoïque
Synonymes 
acide pélargique
acide nonylique
acide pélargonique

 

 

No CAS 112-05-0
No ECHA 100.003.574
No CE 203-931-2
ChEBI 29019
FEMA 2784
SMILES 
[Afficher]
InChI 
[Afficher]
Propriétés chimiques
Formule brute C9H18O2 [Isomères]
Masse molaire1 158,238 ± 0,0091 g/mol
C 68,31 %, H 11,47 %, O 20,22 %,
Propriétés physiques
T° fusion 12 °C 2
T° ébullition 255 °C 2
Solubilité 0,3 g·l-1 (eau,25 °C) 2
Masse volumique 0,9008 g·cm-3 à 25 °C 3
T° d`auto-inflammation 405 °C 2
Point d`éclair 137 °C 2
Limites d`explosivité dans l`air 0,8 - Vol.% 2
Viscosité dynamique 6,754 mPa·s 3

 

L`acide nonanoïque ou acide pélargonique est un acide carboxylique.

L`acide nonanoïque se trouve naturellement sous forme d`esters dans l`huile de pelargonium.

La production se fait principalement par le procédé oxo et par traitement de l`acide oléique avec de l`ozone, de l`acide nitrique ou du dichlore6.

 

Usages
Acide nonanoïque est utilisé dans la synthèse de lubrifiants, de peroxydes, d`arômes notamment par réaction avec les alcools pour produire des esters et de catalyseurs pour résines6. Notamment, les esters synthétiques de l`acide nonanoïque, comme le nonanoate de méthyle, sont utilisés comme arômes.

 

Le dérivé 4-nonanoylmorpholine, amide de l`acide nonanoïque et de la morpholine, est un ingrédient de sprays lacrymogènes.

Le sel d`ammonium de l`acide nonanoïque est un herbicide fréquemment utilisé comme matière active principale ou secondaire de formulations commerciales de désherbant7 (par exemple le RoundUp® nouvelle formule8). Sa toxicité environnementale est connue9.

Acide nonanoïque existe de nombreuses substances chimiques naturelles ou non pour le jardin. Certaines portent même plusieurs noms. Acide nonanoïque y a de quoi s`y perdre ! Connaissez-vous par exemple l`acide nonanoïque ? Est-ce naturel ? Dangereux ? À quoi sert-Acide nonanoïque ?

 

L`acide nonanoïque, qu`est-ce que c`est ?
L`acide nonanoïque est une substance active. C`est un acide gras d`origine végétale, qu`on appelle également acide pélargique, acide nonylique ou encore acide pélargonique. Ce produit est obtenu par chimie « dite verte » (d`une extraction naturelle) à partir d`huile de colza principalement. Acide nonanoïque ressemble à un liquide huileux, incolore et Acide nonanoïque a une odeur âcre.

 

L`acide nonanoïque gras est présent dans la nature ; Acide nonanoïque est issu du métabolisme des plantes. Acide nonanoïque serait utilisé dans la synthèse des lubrifiants, des arômes et bien d`autres encore. Acide nonanoïque est innovant en tant qu`herbicide car Acide nonanoïque ne représenterait aucun danger pour l`homme, les animaux et notre environnement de manière générale.

 

À quoi sert l`acide nonanoïque ?
Quelles sont ses principales caractéristiques et quel est vraiment son rôle ?

 

 

L`acide nonanoïque possède des propriétés défanantes et dessiccantes (qui dessèchent).
Cette substance active agit strictement par contact.
Elle détruit les membranes des cellules de l`épiderme des végétaux.
Elle est donc un désherbant, apparemment très efficace.
Désherbant sélectif

 

 

L`acide nonanoïque est-il dangereux ?
Ce produit fait partie des acides gras. Acide nonanoïque ne semble pas dangereux pour l`homme et l`environnement, mais Acide nonanoïque est quand même classé Xi (Acide nonanoïque est irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires). Acide nonanoïque doit être conservé dans un local aéré, frais et mis à l`abri des matières oxydantes et des sources d`ignition car cette substance est inflammable.

 

Lors de la manipulation de cette molécule, Acide nonanoïque faut un appareil respiratoire de préférence, porter des vêtements de protection et bien sûr ne pas boire, ni manger pendant l`application du produit.

En ce qui concerne la nature, ce produit ne laisserait pas de traces dans le sol, ni dans les plantes de la culture. En l`espace de deux jours, la substance ne serait déjà plus présente.

Bon à savoir : ce produit n`est pas autorisé dans la culture bio pour l`instant. À suivre !

 


Entrez en contact direct avec des professionnels afin d`obtenir un devis personnalisé.

 

 

Demander un devis gratuit
Quels sont les effets de l`acide nonanoïque sur l`homme ?
Selon sa fiche de sécurité, l`acide nonanoïque est assez irritant :

 

 

pour les yeux, la peau et les voies respiratoires ;
s`il est ingéré (cela peut créer des dommages sévères au niveau du tube digestif notamment) ;
s`il est sous forme de vapeur (cela peut entraîner des irritations des voies respiratoires, des douleurs pulmonaires, des nausées voire des vomissements).
Le premier réflexe à avoir suite à une manipulation d`acide nonanoïque est de se laver consciencieusement les mains. L`acide nonanoïque n`est certes a priori pas dangereux, ni pour l`homme ni pour l`environnement, mais Acide nonanoïque ne doit pas être ingéré. Acide nonanoïque est donc essentiel de faire attention ! Si vous absorbez par mégarde cette substance, rincez-vous la bouche et buvez une grande quantité d`eau. Acide nonanoïque est inutile d`essayer de vous faire vomir. En cas d`inhalation, mettez-vous dans un endroit aéré et ventilé.

 

Important : n`hésitez pas à consulter un médecin, voire contacter le centre antipoison le plus proche de chez vous, si la quantité ingérée est importante ou si vous avez le moindre doute.

 

où on peut trouver L`Acide nonanoïque ?
L`acide nonanoïque ne se retrouve pas pur ni en utilisation seule. Cette substance est mélangée avec d`autres composants pour l`aider à se fixer sur les plantes principalement. Elle est présente dans certains désherbants même si, pour l`instant, elle n`est pas autorisée partout ni utilisable par tous.

 

Entrez en contact direct avec des professionnels afin d`obtenir un devis personnalisé.

acide nonanoïque

 


| Match Criteria: CAS Number, Related Cas Number

 

 

Nonanoic acid ≥96%, FG
Synonym: Acid C9, Pelargonic acid

 

 

Linear Formula: CH3(CH2)7COOH
Molecular Weight: 158.24
CAS Number: 112-05-0

 

Le maire de la commune de Saint-Pardoux se félicite de la mise en place sur sa commune de désherbage «bio» avec des produits naturels », nous rappelle les écologistes qui souhaitent donc attirer l`attention des lecteurs, ainsi que des communes « qui seraient tentées par cette approche, sur la dangerosité de cette dérive qui se pose comme une avancée écologique mais qui n`en est pas une... du tout. Le désherbant en question est l`acide nonanoïque qui appartient à la famille des acides gras. acide nonanoïque est naturellement présente dans l`environnement mais demeure néanmoins un pesticide nécessitant une Autorisation de Mise sur le Marché (n°AMM). »

[...]L`acide nonanoïque est une molécule dangereuse,acide nonanoïque suffit de consulter les différentes Fiches de Données de Sécurité fournies par les fabricants de cette molécule pour s`en rendre compte. L`acide nonanoïque est une molécule corrosive qui provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves pouvant aller jusqu`à une perte de la vue ! Si inhalée elle peut provoquer des lésions des voies respiratoires.

Les données écotoxicologiques, même si elles sont fragmentaires, indiquent une dangerosité vis à vis des écosystèmes aquatiques plus importante que celle du glyphosate (teste Daphnie : CE50 de 64 à 119 mg/l pour l`acide nonanoïque contre 243mg/l pour le Roundup) ! L`acide nonanoïque est d`ailleurs classé comme étant dangereux pour l`environnement par certains fournisseurs de l`Amérique de Nord

 


isononanoic acid

 

 

isononanoic acid is a mixture of
isomers with a 3,5,5-trimethyl
hexanoic acid content of about 90%,
and is obtained by oxidation of the
corresponding isononyl aldehyde.
The clear, colorless liquid with a
faint odor is miscible with the usual
organic solvents. isononanoic acid
is only sparingly soluble in water.
isononanoic acid is available from OXEA in the
following packages:
• High Density Polyethylene 220 Liter Drum
isononanoic acid
isononanoic acid, also called pelargonic acid, is an organic compound with structural formula CH3(CH2)7CO2H. It is a nine-carbon fatty acid. isononanoic acid is a colorless oily liquid with an unpleasant, rancid odor. It is nearly insoluble in water, but very soluble in organic solvents. The esters and salts of isononanoic acid are called nonanoates.

 

Its refractive index is 1.4322. Its critical point is at 712 K (439 °C) and 2.35 MPa.

 

Preparation, occurrence, and uses
isononanoic acid occurs naturally as esters in the oil of pelargonium. Together with azelaic acid, it is produced industrially by ozonolysis of oleic acid.[2]

 

Synthetic esters of isononanoic acid, such as methyl nonanoate, are used as flavorings. isononanoic acid is also used in the preparation of plasticizers and lacquers. The derivative 4-nonanoylmorpholine is an ingredient in some pepper sprays. The ammonium salt of isononanoic acid, ammonium nonanoate, is an herbicide. It is commonly used in conjunction with glyphosate, a non-selective herbicide, for a quick burn-down effect in the control of weeds in turfgrass.

 

Pharmacological effects
isononanoic acid may be more potent than valproic acid in treating seizures. Moreover, in contrast to valproic acid, isononanoic acid exhibited no effect on HDAC inhibition, suggesting that it is unlikely to show HDAC inhibition-related teratogenicity.
isononanoic acid is a naturally-occurring saturated fatty acid with nine carbon atoms. The ammonium salt form of isononanoic acid is used as an herbicide. It works by stripping the waxy cuticle of the plant, causing cell disruption, cell leakage, and death by desiccation.

 

 

NCI Thesaurus (NCIt)
isononanoic acid is a C9 straight-chain saturated fatty acid which occurs naturally as esters of the oil of pelargonium. Has antifungal properties, and is also used as a herbicide as well as in the preparation of plasticisers and lacquers. It has a role as an antifeedant, a plant metabolite, a Daphnia magna metabolite and an algal metabolite. It is a straight-chain saturated fatty acid and a medium-chain fatty acid. It is a conjugate acid of a nonanoate. It derives from a hydride of a nonane.

 

 

ChEBI
Pelargonic acid, or isononanoic acid, is a fatty acid which occurs naturally as esters is the oil of pelargonium. Synthetic esters, such as methyl nonanoate, are used as flavorings. Pelargonic acid is an organic compound composed of a nine-carbon chain terminating in a carboxylic acid. It is an oily liquid with an unpleasant, rancid odor. It is nearly insoluble in water, but well soluble in chloroform and ether. The derivative 4-nonanoylmorpholine is an ingredient in some pepper sprays.
Names and Identifiers of isononanoic acid

 

 

Computed Descriptors of isononanoic acid 
IUPAC Name
7-methyloctanoic acid of isononanoic acid

 

 

InChI Key of isononanoic acid
XZOYHFBNQHPJRQ-UHFFFAOYSA-N

 

 

Canonical SMILES of isononanoic acid
CC(C)CCCCCC(=O)O

 

 

Molecular Formula of isononanoic acid
C9H18O2

 

 

EC Number of isononanoic acid
248-092-3

 

Chemical and Physical Properties of isononanoic acid

Intermediate for metal soap, plasticizer, detergent, alkyd resin, acid chloride and cosmetics. isononanoic acid esters are used as base stocks for synthetic lubricants and metalworking fluids, and as plasticizers. isononanoic acid salts are used as paint driers and as polyvinyl chloride stabilizers. isononanoic acid peroxides are used as polymerization catalysts. Isononanoıc acid is an important organic intermediate. Isononanoıc acid is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuf.

3,5,5-Trimethylhexanoic acid, is an important organic intermediate. It is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

Metal soaps, Lubricants, Surfactants, Alkyd resins, Acid chlorides, Cosmetics, Corrosion Inhibitor

 

isononanoic acid is a mixture of isomers with a 3,5,5-trimethyl hexanoic acid content of about 90, and is obtained by oxidation of the corresponding isononyl aldehyde.
The clear, colorless liquid with a faint odor is miscible with the usual organic solvents. isononanoic acid is only sparingly soluble in water. 
STORAGE; 
Tighten the cap of container and store in a cool , dry , well-ventilated , storage area of
cabinet.

 

 

Emergency and First Aid Procedure of isononanoic acid:
1)Skin Contact of isononanoic acid: Remove contaminated clothing. Wash the affected area with plenty of
clean water and soap. If irritation develops, see a physician.
2)Eye Contact of isononanoic acid: Flash eyes with plenty of clean water for at least 15 minutes while
holding eyelids open. If irritation develops , see a physician. 
3)Inhalation of isononanoic acid: If a large amount is inhaled , remove individual(s) to fresh air.

 

 

Where is isononanoic acid Found?
isononanoic acid is not pure or used alone. This substance is mainly mixed with other ingredients to help fix it to plants. It is present in some herbicides, even if it is not currently authorized everywhere or available to everyone.
isononanoic acid names and identifiers

 

 

Calculated identifiers of isononanoic acid
IUPAC Name
7-methyloctanoic acid, isononanoic acid

 

 

InChI Switch of isononanoic acid
UHFFFAOYS XZOYHFBNQHPJRQ-A-N-

 

 

Canonical SMILES of isononanoic acid
CC (C), CCCCCC (= O) O

 

 

Molecular formula of isononanoic acid
C9H18O2

 

 

EC isononanoic acid number
248-092-3

 

Chemical and physical properties of isononanoic acid

 

Calculated properties of isononanoic acid
Feature Name
Molecular Weight of isononanoic acid: 158.241 g / mol
Number of Donor Hydrogen Bonding of isononanoic acid: 1
Hydrogen Bonding Receptors of isononanoic acid: 2
Rotatable Bond Count of isononanoic acid: 6
Complexity of isononanoic acid: 108
Topological Polar Surface Area: 37.3 A ^ 2
Monoisotopic Mass: 158.131 g / mol
Full Mass of isononanoic acid: 158,131 g / mol
XLogP3: 3.3
Compound Canonicalized: true
Uploading Image: 0
Heavy Atomic Number: 11
Defined Atomic Stereocenter Number: 0
Undefined Atom Stereocenter Number: 0
Number of Bonded Stereocenter of isononanoic acid: 0
Undefined Bond Stereocenter Number of isononanoic acid: 0
Isotope Atomic Number of isononanoic acid: 0
Number of Covalent Bound Units of isononanoic acid: 1

 

Intermediates for metal soap, plasticizer, detergent, alkyd resin, acid chloride and cosmetics. isononanoic acid esters are used as base stocks and plasticizers for synthetic lubricants and metalworking fluids. isononanoic acid salts are used as paint dryers and polyvinyl chloride stabilizers. isononanoic acid peroxides are used as polymerization catalysts. isononanoic acid is an important organic intermediate. isononanoic acid is also used as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, pesticides and dyes.

isononanoic acid is an important organic intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyes.

 


isononanoic acid; Metal soaps, lubricants, surfactants, alkyd resins, acid chlorides, cosmetics, corrosion inhibitor.

 

 

isononanoic acid is a mixture of isomers having a 3,5,5-trimethyl hexanoic acid content of about 90, and is obtained by oxidation of the corresponding isononyl aldehyde.
The clear, colorless liquid with a faint odor can be mixed with normal organic solvents. isononanoic acid is slightly soluble in water.
Storage of isononanoic acid;
Tighten the lid of the container and place it in a cool, dry and well-ventilated storage area.
cabinet.

 

 

Emergency and First Aid Procedure of isononanoic acid:
1) isononanoic acid Skin Contact: Remove contaminated clothing. Plenty of affected area
Clean water and soap. If irritation develops, see a doctor.
2) Eye Contact of isononanoic acid: Eye wash with plenty of water for at least 15 minutes.
Keeping the eyelids open. If irritation develops, see a doctor.
3) Inhalation of isononanoic acid: If inhaled in large quantities, remove the individual to fresh air.

 

 

Isononanoic Acid
Isononanoic Acid is a colorless, high boiling liquid. It`s used as Neopolyol esters applied as lubricants, intermediate for metal salt, PVC plasticizer, detergent, alkyd resin acid chloride. It`s similar with 3,5,5-trimethylhexanoic acid(CAS: 3302-10-1), but not totally the same in few applications. Check out with us to learn more.

 

 

Lubricants
Metal fluid additives
Synthetic lubricants
Coating / paint driers
PVC stabilizers
PUR catalysts
Corrosion inhibition in coolants
Chemical Name Isononanoic acid
CAS No. 26896-18-4
Molecular Formula C9H18O2
Molecular Weight 158.2
Appearance Clear transparent liquid
Purity 99% (min)

 

 

Pharmacological effects
isononanoic acid may be more potent than valproic acid in treating seizures. Moreover, in contrast to valproic acid, isononanoic acid exhibited no effect on HDAC inhibition, suggesting that it is unlikely to show HDAC inhibition-related teratogenicity.
isononanoic acid is a naturally-occurring saturated fatty acid with nine carbon atoms. The ammonium salt form of isononanoic acid is used as an herbicide. It works by stripping the waxy cuticle of the plant, causing cell disruption, cell leakage, and death by desiccation.

 

 

Preparation, occurrence, and uses
isononanoic acid occurs naturally as esters in the oil of pelargonium. Together with azelaic acid, it is produced industrially by ozonolysis of oleic acid.[2]

 

Synthetic esters of isononanoic acid, such as methyl nonanoate, are used as flavorings. isononanoic acid is also used in the preparation of plasticizers and lacquers. The derivative 4-nonanoylmorpholine is an ingredient in some pepper sprays. The ammonium salt of isononanoic acid, ammonium nonanoate, is an herbicide. It is commonly used in conjunction with glyphosate, a non-selective herbicide, for a quick burn-down effect in the control of weeds in turfgrass.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.