1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

N- PROPANOL

CAS NO:71-23-8


SYNONYMS
1-propanol;propanol;Propan-1-ol;n-propanol;Propyl alcohol;71-23-8;n-Propyl alcohol;ethylcarbinol;1-hydroxypropane;optal;osmosol extra;Propylic alcohol;Propanol-1;1-Propyl alcohol;n-Propan-1-ol;Propanolen;Propanole;Alcohol, propyl;Propanoli;Ethyl carbinol;Alcool propilico;Alcool propylique;n-Propyl alkohol;Propylowy alkohol;Albacol;1 Propanol;propane-1-ol;Propanole [German];Propanolen [Dutch];Propanol, 1-;Propanoli [Italian];propylalcohol;Propyl alcohol, normal;Caswell No. 709A;1-PROPONOL;FEMA Number 2928;Propyl alcohol (natural);n-Propyl alkohol [German];Alcool propilico [Italian];Alcool propylique [French];Propylowy alkohol [Polish];NSC 30300;UNII-96F264O9SV;FEMA No. 2928;CCRIS 3202;HSDB 115;Propylan-propyl alcohol;EINECS 200-746-9;UN1274;RL04721;RTR-023458;TRA0060291;1-Propanol, ACS reagent, >=99.5%;1-Propanol, HPLC grade, >=99.5%;CAS-71-23-8;1-Propanol, purum, >=99.0% (GC);NCGC00255163-01;AN-41945;KB-66585;1-Propanol, SAJ first grade, >=99.0%;Propyl Alcohol (Normal) Reagent Grade ACS;TR-023458;FT-0608280;FT-0627482;P0491;1-Propanol, UV HPLC spectroscopic, 99.0%;2537-EP2269989A1;2537-EP2269993A1;2537-EP2269994A1;2537-EP2295053A1;2537-EP2298313A1;27313-EP2311808A1;27313-EP2311829A1;27313-EP2311830A1;27313-EP2314575A1;136983-EP2275411A2;136983-EP2292606A1;A837125;I14-2607;InChI=1/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H;J-505102;1-Propanol, for inorganic trace analysis, >=99.8%;1-Propanol, B&J Brand (product of Burdick & Jackson);F0001-1829;Z955123580;1-Propanol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., >=99.5% (GC);1-Propanol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard;n-Propanol or propyl alcohol, normal [UN1274] [Flammable liquid];n-Propanol or propyl alcohol, normal [UN1274] [Flammable liquid];1-Propanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material;5VQ


N-Propanol, CH3CH2CH2OH formülüyle (bazen PrOH veya n-PrOH olarak temsil edilen) bir birincil alkoldür. Bu renksiz sıvı ayrıca propan-1-ol, 1-propil alkol, n-propil alkol ve n-propanol olarak bilinir. 2-propanolün (propan-2-ol, izopropil alkol, izopropanol) bir izomeridir. Pek çok fermantasyon işlemi sırasında doğal olarak az miktarlarda oluşur ve esas olarak reçineler ve selüloz esterleri için farmasötik endüstrisinde bir çözücü olarak kullanılır.

KİMYASAL ÖZELLİKLER
1-Propanol, bir birincil alkolün normal reaksiyonlarını gösterir. Böylece alkil halitlere dönüştürülebilir; örneğin, kırmızı fosfor ve iyodin,% 80 verimle n-propil iyodür üretirken, katalitik ZnCl2 içeren PC1, n-propil klorür verir. Fischer esterifikasyon koşulları altında bir H2S04 katalizörünün varlığında asetik asit ile reaksiyon, propil asetatı verirken, tek başına formik asit ile propanolün gece boyunca geri akıtılması,% 65 verimle propil format üretebilir. 1-propanolün Na2Cr207 ve H2S04 ile oksidasyonu sadece% 36'lık bir propionaldehid verimi verir ve bu nedenle bu tip reaksiyon için PCC veya Swern oksidasyonu kullanan daha yüksek verimli yöntemler tavsiye edilir. Kromik asit ile oksidasyon, propionik asit verir.


HAZIRLIK
1-Propanol, propionaldehid'in katalitik hidrojenasyonu ile üretilir. Propionaldehid, okso prosesi yoluyla, karbon monoksit ve hidrojen kullanılarak, etilenin, kobalt oktakarbonil veya bir rodyum kompleksi gibi bir katalizörün varlığında hidroformilasyonu ile üretilir.
H2C = CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH = O
CH3CH2CH = O + H2 → CH3CH2CH2OH
1-propanolün geleneksel bir laboratuar preparasyonu n-propil iyodürün nemli Ag20 ile muamele edilmesini içerir.
N-Propanol, 1853'te, fındığı petrolün fraksiyonel damıtılmasıyla elde edilen Gustave C. B. Chancel tarafından keşfedilmiştir. Gerçekten de, 1-propanol, patates veya tahıllar etanol üretmek üzere fermente edildiğinde, belirli amino asitlerden oluşturulmuş bir yan ürün olan fusel yağının ana bileşenidir. Bu süreç artık önemli bir 1-propanol kaynağı değildir.
EMNİYET
N-Propanol'ün insan vücudu üzerindeki etkilerinde etanol ile benzer olduğu düşünülür, ancak 2-4 kat daha güçlüdür. Sıçanlarda Oral LD50, 1870 mg / kg'dır (etanol için 7060 mg / kg'a kıyasla). Propionik aside metabolize edilir. Etkileri
Alkolik intoksikasyon ve yüksek anyon boşluğu metabolik asidozu içerir. 2011 yılı itibarıyla sadece bir vakada öldürücü 1-propanol zehirlenmesi bildirilmiştir.


SOLUNUM
Bu yöntem nadir olmakla birlikte, var. Propanol, nebulizatörlerle olan etkilerinden dolayı inhalasyon için etanolden çok daha uygun olabilir.
Propanol yakıt olarak
1-propanol yüksek oktan sayısına sahiptir ve motor yakıtı kullanımı için uygundur. Bununla birlikte, propanol üretimi, onu ortak bir yakıt haline getirmek için çok pahalı olmuştur. Propanolün araştırma oktan sayısı (RON) 118, anti-vuruntu indeksi (AKI) 108'tir.


GÜVENLİK VE TEHLİKELER
Tehlike TANITIMI
GHS Tehlike İfadeleri
2587 şirket tarafından 43 bildiriden ECHA C & L Envanterine sağlanan toplam GHS bilgileri. Her bildirim birden çok şirketle ilişkilendirilebilir.
2587 firmanın 1'inde GHS tehlike kriterlerini karşılamadığı bildirildi. Daha detaylı bilgi için lütfenECHA C & L web sitesini ziyaret ediniz.
2587 sayılı 2587 firmanın tehlike bildirimi koduna sahip 42 bildirim (ler) inden:

H225 (% 100): Yüksek derecede yanıcı sıvı ve buhar [Tehlikeli Yanıcı sıvılar]
H302 (% 13.96): Yutulduğunda sağlığa zararlıdır [Uyarı Akut toksisite, oral]
H318 (% 100): Ciddi göz hasarına neden olur [Tehlike Ciddi göz hasarı / göz tahrişi]
H336 (% 99.81): Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir [Uyarı Spesifik hedef organ toksisitesi, tek maruz kalma; Narkotik etkiler]

Bilgiler, kirliliklere, katkı maddelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak bildirimler arasında değişebilir. Parantez içindeki yüzde değeri, tehlike kodları sağlayan firmalardan bildirilen sınıflandırma oranını gösterir. Sadece% 10'un üzerindeki yüzde değerlerine sahip tehlike kodları gösterilir.


Önlem İfadesi Kodları
P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P270, P271, P280, P301 + P312, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P310, P312, P330, P370 + P378, P403 + P233, P403 + P235, P405 ve
Sağlık tehlikesi
Gözle teması aşırı derecede tahriş edicidir ve yanıklara neden olabilir. Buharlar burun ve boğazı tahriş eder. Yüksek konsantrasyonlarda, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı ve stupor neden olabilir. (USCG, 1999)
Yanıcı - 3 derece
Yangın tehlikesi
ERG Guide'dan alıntı 129 [Yanıcı Sıvılar (Suyla karışabilir / Zararlı)]: YÜKSEK YANICI: Isı, kıvılcım veya alevle kolayca tutuşur. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Buharlar ateşleme kaynağına gidebilir ve geri dönebilir. Çoğu buhar havadan daha ağırdır. Yayılacaklar zeminde ve düşük veya sınırlı alanlarda (kanalizasyon, bodrum, depo) toplayın. Buhar patlama tehlikesi içeride, dışarıda veya kanalizasyonda. Bir (P) ile belirtilen maddeler ısıtıldığında veya bir yangına karıştığında patlayıcı olarak polimerize olabilirler. Kanalizasyona akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Kaplar ısıtıldığında patlayabilir. Birçok sıvı sudan daha hafiftir.
Son derece yanıcı. Yangında tahriş edici veya zehirli dumanlar (veya gazlar) verir. Buhar / hava karışımları patlayıcıdır.


Yangın potansiyeli
Isıya veya aleve maruz kaldığında tehlikeli; Oksitleyici maddeler ile kuvvetlice reaksiyona girebilir.
Potasyum-tert-butoksit ile temasta tutuşur.
Deri, Göz ve Solunum Tahrişi
3 T0 5 MIN İÇİN 400 PPM'YE MARUZ KALMA ETKİLERİ, BURUN VE BİTKİLERİNİN ÜRETİLMESİ.
Yüksek konsantrasyon ... CNS depresyonuna neden olabilir ve gözler, boğaz ve mukoza zarlarını tahriş eder. Sıvıların cilde temas etmesi, hafif kimyasal yanıklara neden olabilir.


Güvenlik ve Tehlikeli Özellikler
LEL
% 2.1 (USCG, 1999)
% 2.2
UEL
% 13,5 (USCG, 1999)
% 13.7


Yanıcılık
Alt yanıcı limit: hacimce% 2.2; Üst yanıcı limit: Hacmen% 13,7
Sınıf IB Yanıcı Sıvı: Fl.P. 73 ° F'nin altında ve BP 100 ° F veya üstünde.
Kritik sıcaklık
Kritik sıcaklık: 263.7 deg C; kritik basınç: 51 atm
Kritik Basınç
Kritik sıcaklık: 263.7 deg C; kritik basınç: 51 atm
NFPA Tehlike Sınıflandırması
Sağlık: 1. 1 = Maruz kaldığında tahrişe neden olabilecek malzemeler, ancak onaylanmış hava temizleyici bir solunum cihazının kullanılmasını gerektirenler de dahil olmak üzere sadece küçük kalıntı yaralanmaları. Bu malzemeler sağlık için sadece biraz tehlikelidir ve sadece solunum koruması gereklidir.
Yanabilirlik: 3. 3 = Bu derece, hemen hemen tüm normal sıcaklık koşullarında kolayca tutuşabilen Sınıf IB ve IC yanıcı sıvıları ve malzemeleri içerir. Bu tür malzemelerdeki yangınları kontrol etmek veya söndürmek için su etkisiz olabilir.
Reaktivite: 0 0 = Bu derece, yangına maruz kalma koşullarında bile normalde stabil olan ve suyla reaksiyona girmeyen malzemeleri içerir. Normal yangınla mücadele prosedürleri kullanılabilir.

NFPA Yangın Sınıfı
3
NFPA Sağlık Değerlendirmesi
1
Fiziksel Tehlikeler
Buhar hava ile iyi karışır, patlayıcı karışımlar kolayca oluşur.
Kimyasal Tehlikeler
800 ppm
Güçlü oksitleyicilerle reaksiyona girer. Bu yangın ve patlama tehlikesi oluşturur. Bazı plastik ve kauçuk formlarına saldırır.
Patlayıcı Limitler ve Potansiyel
% 2.1, ÜST% 13,5
Isı veya aleve maruz kaldığında buhar şeklinde patlayıcıdır.
Patlayıcı limitler, havadaki vol%: 2.1-13.5
OSHA Standartları
İzin Verilen Maruz Kalma Limiti: Tablo Z-1 8-hr Zaman Ağırlıklı Ort: 200 ppm (500 mg / cu m).
Açıklanmış OSHA PEL TWA 200 ppm (500 mg / cu m); Bazı eyaletlerde 250 ppm STEL (625 mg / cu m) hala uygulanmaktadır.
NIOSH Önerileri
Önerilen Maruz Kalma Limiti: 10 Saat Zaman Ağırlıklı Ort: 200 ppm (500 mg / cu m).
Önerilen Maruz Kalma Limiti: 15 Dak Kısa Süreli Maruz Kalma Sınırı: 250 ppm (625 mg / cu m) [cilt].
İlk YARDIM TEDBİRLERİ
İlk yardım
Göz: Bu kimyasal göze temas ederse, gözlerinizi derhal bol miktarda suyla yıkayın, bazen alt ve üst kapakları kaldırın. Hemen tıbbi yardım alın. Bu kimyasal ile çalışırken kontakt lensler giyilmemelidir. Cilt: Bu kimyasal cilde temas ederse, kontamine deriyi suyla yıkayın. Deri tahrişine dair kanıtlar olduğunda, tıbbi yardım alın. Solunum: Bir kişi bu kimyasalın büyük miktarını soluduğunda, maruz kalan kişiyi bir defada temiz havaya çıkarın. Solunum durduysa, ağızdan ağıza yeniden canlandırın. Etkilenen kişiyi sıcak ve dinlendirin. En kısa sürede tıbbi yardım alın. Yutulması: Bu kimyasal yutulduysa hemen tıbbi yardım alın.

Göz: Hemen sulayın
Cilt: Su sifonu
Solunum: Solunum desteği
Yutmak: hemen tıbbi yardım
Soluma İlk Yardım
Temiz hava, dinlen.

Cilt İlk Yardımı
su ve sabun ile yıkayın, sonra durulayın ve.
Göz İlkyardımı
İlk önce birkaç dakika bol su ile durulayın (eğer mümkünse kontak lensleri çıkarın), ardından tıbbi yardım alın.
Yutma İlk Yardım
Ağzı çalkalayın. Tıbbi yardım alın.
Yangınla Mücadele Tedbirleri
Yangınla mücadele etmek için alkol köpüğü, karbon dioksit, kuru kimyasal kullanın.
/ Yangın söndürme sırasında ya da diğer pozitif basınç modunda çalıştırılan tam yüz maskesine sahip, kendi kendine yeten solunum cihazı / yangın söndürme cihazı kullanılmalıdır.

Yangın söndürme
ERG Guide'dan alıntı 129 [Yanıcı Sıvılar (Suyla karışabilir / Zararlı)]: DİKKAT: Tüm bu ürünler çok düşük bir parlama noktasına sahiptir: Yangın söndürürken su spreyi kullanılması verimsiz olabilir. KÜÇÜK YANGIN: Kuru kimyasal, CO2, su püskürtme veya alkole dirençli köpük. Nitrometan (UN 1261) veya nitroetan (UN2842) içeren yangınları kontrol etmek için kuru kimyasal yangın söndürücüler kullanmayın. BÜYÜK YANGIN: Su spreyi, sis veya alkole dirençli köpük. Düz akışları kullanmayın. Risk almadan yapabiliyorsanız kapları yangın alanından uzaklaştırın. YANGIN İÇEREN TANKLAR VEYA ARABA / RÖMORK YÜKLERİ: Maksimum mesafeden ateşle savaşın veya insansız hortum tutucular kullanın veya nozulları izleyin. Yangın bittikten sonra su miktarını az olan serin kaplar söndürülür. Havalandırma güvenlik cihazlarından gelen yükselen ses veya tankın renginin solması durumunda derhal geri çekilmelidir. HER ZAMAN yangında yutulmuş tanklardan uzak durun. Büyük yangınlar için insansız hortum tutucular kullanın veya nozulları izleyin; Bu mümkün değilse, alandan çekilip ateş yakmasına izin verin.
Su spreyi, toz, alkole dirençli köpük, karbon dioksit kullanın. Yangın durumunda: davul vb.
Diğer Yangınla Mücadele Tehlikeleri
Buhar izi boyunca geriye doğru yanıp sönebilir.
İzolasyon ve Tahliye
ERG Guide'dan alıntı 129 [Yanıcı Sıvılar (Suyla karışabilir / Zararlı)]: Hemen önlem olarak, dökülme veya sızıntı bölgesini her yönden en az 50 metre (150 feet) izole edin. BÜYÜK DÖKÜM: İlk aşağı rüzgar tahliyesini en az 300 metre (1000 fit) düşünün. YANGIN: Eğer tank, demir yolu veya tank kamyonu yangına karışıyorsa, ISOLATE her yöne 800 metre (1/2 mil); Ayrıca, tüm yönlerde 800 metre (1/2 mil) için ilk tahliye düşünün. (ERG, 2016)
Dökülme Bertarafı
Havalandırma. Tüm ateşleme kaynaklarını çıkarın. Sızdıran ve dökülen sıvıyı sızdırmaz kaplarda mümkün olduğunca toplayın. Kalan sıvıyı kum veya inert absorbanda emdirin. Daha sonra yerel düzenlemelere göre saklayın ve atın.


TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
Kağıt üzerine emdirin. Başlıktaki bir bardak veya demir tabak üzerine buharlaştırın. Kağıdı yak.
Dökülmeleri tedavi etmek için önerilen karşı önlemler: aktif kömür, biyolojik arıtma maddesi, jelleştirici ajan, emici madde, dağıtıcı madde.
Bertaraf Yöntemleri
SRP: İnceleme sırasında, arazi arıtma veya gömme (sıhhi depolama sahası) bertaraf uygulamaları için kriterler önemli bir revizyona tabidir. Atık kalıntılarının (atık çamuru dahil) arazi imha edilmesinden önce, kabul edilebilir bertaraf uygulamaları hakkında rehberlik için çevre düzenleme kuruluşlarına danışın.
1. Vermikulit, kuru kum, toprak veya benzeri bir malzemeyi emerek ve ... / onaylanmış / düzenli bir depolama sahasında bertaraf ederek. 2. Uygun bir yanma odasında atomize ederek.
Aşağıdaki atık su arıtma teknolojileri n-propanol için araştırılmıştır: Biyolojik arıtma.
Yakma: Atık sıvı bir yakma fırını içinde atomize olabilir veya lisanslı bir çözücü bertaraf şirketi aracılığıyla imha edilebilir veya geri kazanılabilir.


SRP: Bulaşan koruyucu kıyafetler, giysiyi tutan, imha eden veya temizleyen personel tarafından doğrudan kişisel temasta bulunmayacak şekilde ayrılmalıdır. Temizlik prosedürlerinin tam olup olmadığını tespit etmek için kalite güvencesi, dekontamine koruyucu giysilerin işçiler tarafından yeniden kullanılması için iade edilmeden önce uygulanmalıdır. Kirlenmiş kıyafetler vardiya sonunda eve götürülmemelidir, ancak çalışanların temizlik için iş yerinde kalmalıdır.
Sıvı izobütil alkolle çalışan çalışanlar, yemeden veya sigara içmeden önce ellerini yıkamalıdır. / İzobütil alkol /
İşçi kirlendiğinde derhal derhal yıkamalıdır.
Islanan kıyafetler, yanıcılık tehlikesi nedeniyle hemen çıkarılmalıdır.
TAŞIMA VE DEPOLAMA
Yanmaz Dökülme Tepkisi
ERG Guide'dan alıntılar 129 [Yanıcı Sıvılar (Suyla karışabilir / Zararlı)]: Tüm ateşleme kaynaklarını (derhal sigara içilmez, işaret fişeği, kıvılcım veya alev almaz) ELEMİNE EDİN. Ürünü kullanırken kullanılan tüm ekipman topraklanmalıdır. Dökülen malzemeye dokunmayın ya da yürüymeyin. Risk olmadan yapabiliyorsanız sızıntıyı durdurun. Su yollarına, kanalizasyona, bodrum katlarına veya kapalı alanlara girişi engelleyin. Buharları azaltmak için buhar bastırma köpüğü kullanılabilir. Kuru toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan materyallerle emdirin veya kaplayın ve kaplara aktarın. Emilen malzemeyi toplamak için temiz, kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın. BÜYÜK DÖKÜLMESİ: Daha sonra bertaraf edilmek üzere sıvı dökülmesinin çok ötesine geçin. Su spreyi buharı azaltabilir, ancak kapalı alanlarda tutuşmayı engelleyemeyebilir. (ERG, 2016)
Güvenli depolama
Yanmaz. Güçlü oksitleyicilerden ayrılır. Güzel. İyi kapalı. İyi havalandırılmış bir odada saklayınız.
Depolama koşulları
Kapları kapalı tutun, serin, iyi havalandırılmış bir yerde tutuşma kaynaklarından uzakta saklayın.
Maruz Kalma Kontrolü ve Kişisel Korunma
REL
TWA 200 ppm (500 mg / m3) ST 250 ppm (625 mg / m3) [cilt]
PEL-TWA
200 ppm (500 mg / m³) ppm
REL-TWA
200 ppm (500 mg / m³) ppm
REL-STEL
250 ppm (625 mg / m³) ppm
IDLH
800 ppm (NIOSH, 2016)
800 ppm ppm
800 ppm

Eşik Sınır Değerleri
8 saat Zaman Ağırlıklı Ort (TWA): 100 ppm

Gezi Sınırı Tavsiyesi: İşçi maruziyet düzeylerindeki gezintiler, bir iş günü boyunca toplamda 30 dakikadan fazla olmamak koşuluyla TLV-TWA'nın 3 katını geçemez ve TLV-TLS'nin 5 katını geçmemelidir. TWA aşılmamış.
A4: İnsan kanserojen olarak sınıflandırılamaz.
TWA olarak 100 ppm; A4 (insan kanserojen olarak sınıflandırılamaz)

Diğer Mesleki İzin Verilen Seviyeler
Diğer öneriler: Batı Almanya (1974) 200 ppm; Çekoslovakya (1969), Doğu Almanya (1973) 100 ppm; SSCB (1972) 50 ppm.
Bu maddenin 20 ° C'de buharlaşmasıyla havanın zararlı bir şekilde kirlenmesine; Bununla birlikte, püskürtme veya dağıtma konusunda çok daha hızlıdır.
Kısa Vadeli Maruz Kalmanın Etkileri
Bu madde gözü tahriş eder. Bu madde merkezi sinir sistemi üzerinde etkilere neden olabilir. Yüksek seviyelerde maruz kalmak bilinç kaybına neden olabilir.
Uzun Süreli Maruziyetin Etkileri
Bu madde kurumaya ve çatlamaya neden olabilecek deriye karşı koymaktadır.


İzin verilen Toleranslar
N-propanol kalıntıları, iyi tarımsal uygulamalara uygun olarak, tarımsal uygulamalara uygun olarak, yetiştiricilere veya hasattan sonra ham tarımsal ürünlere uygulanan pestisit formülasyonlarında, inert (veya ara sıra aktif) bileşenler olarak kullanıldığında, bir tolerans gerekliliğinden muaf tutulur.
n-Propanol, karışık tarım ilaçları için, iyi tarım uygulamalarına uygun bir çözücü olarak kullanıldığında tolerans gerekliliğinden muaftır, ancak, sadece büyüyen ürünlere uygulanan pestisit formülasyonlarında, inert (veya ara sıra aktif) bileşenler olarak kullanılır.
n-Propanol, hayvanlara uygulanan pestisit formülasyonlarında inert (veya ara sıra aktif) terkip maddeleri olarak iyi bir tarım uygulamasına uygun olarak harmanlanmış emülsiyonlaştırıcılar için bir çözücü olarak kullanıldığında bir tolerans gerekliliğinden muaftır.
Kişisel koruma


Cilt: Ciltle teması önleyin
Gözler: göz teması önlemek
Deriyi yıkayın: Kirlendiğinde
Çıkarın: Islak olduğunda (yanıcı)
Değiştir: Öneri yok


Solunum Önerileri
NIOSH / OSHA
800 ppm'e kadar:
(APF = 10) Organik buhar kartuşlu kimyasal koruyucu kartuş *
(APF = 25) Organik buhar kartuşu (kartuşları) ile güçlendirilmiş, hava arındırıcı bir respiratör *
(APF = 50) Çene tarzı, ön veya arkaya monteli organik buhar kabı ile hava temizleyici, tam yüz maskesi (gaz maskesi)
(APF = 10) Verilen herhangi bir hava respiratörü *
(APF = 50) Tam yüz yüze her türlü solunum aparatı
Bilinmeyen konsantrasyonlara veya IDLH koşullarına acil veya planlı giriş:
(APF = 10.000) Tam yüz yüze sahip ve her türlü solunum cihazıbir basınç talebi veya başka bir pozitif basınç modunda çalıştırılır
(APF = 10.000) Tam yüz yüze olan ve kendi kendine yeten bir pozitif basınçlı solunum cihazı ile birlikte basınç talebi veya başka bir pozitif basınç modunda çalışan herhangi bir solunum havası respiratörü
Kaçış:
(APF = 50) Çene tarzı, ön veya arkaya monteli organik buhar kabı ile hava temizleyici, tam yüz maskesi (gaz maskesi)
Uygun bir kaçış tipi, bağımsız solunum aparatı
Yangın Önleme
NO açık alev, kıvılcım ve sigara içilmez. Oksitleyici maddeler ile temas ettirilmez. Kapalı sistem, havalandırma, patlamaya dayanıklı elektrik ekipmanı ve aydınlatma. Doldurma, boşaltma veya kullanma için basınçlı hava KULLANMAYIN.
Soluma Önleme
Havalandırma, yerel egzoz veya solunum koruması kullanın.
Cilt Önleme
Koruyucu eldivenler.
Göz önleme
Koruyucu gözlük takın.
Yutma Önleme
Çalışırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
Koruyucu Ekipman ve Giyim
Cilt: Cildin temasını önlemek için uygun kişisel koruyucu kıyafet giyin. Gözler: Gözle teması önlemek için uygun göz koruması takın. Cildi yıkayın: İşçi kirlendiğinde derhal derhal yıkamalıdır. Çıkarma: Islanan iş kıyafeti yanıcılık tehlikesi nedeniyle hemen çıkarılmalıdır (örn. Parlama noktası <100 ° F olan sıvılar için). Değişim: İşçinin iş vardiyasından sonra giysiyi değiştirmesi gerektiğini belirten bir öneri yoktur. (NIOSH, 2016)
Çalışanlar, sıvı propil alkol ile tekrarlanan veya uzun süreli ciltle teması önlemek için gerekli olan, geçirimsiz kıyafetler ... ve diğer uygun kıyafetler ile birlikte verilmeli ve gereklidir. ... Çalışanlara, sıvı propil alkolün gözlerle temas edebileceği yerlerde su geçirmez güvenlik gözlükleri kullanılmalı ve kullanılmalıdır.
Lastik eldiven giyin, yüz siperi, tulum ....
Neopren ve nitril kauçuk için iki veya daha fazla test cihazı tarafından rapor edilen bir saatten büyük süreler. Bir saatten daha büyük atılım süreleri öneren bazı veriler (genellikle daldırma testlerinden) doğal kauçuk için uygun değildir. Bütil kauçuk, neopren / stiren-bütadien kauçuk, polivinil klorür, polietilen, poliüretan, polivinil alkol ve viton için veri yoktur. Polivinil klorür (PVC) için yaklaşık bir saat ya da daha fazla atılım sürelerini gösteren bazı veriler.
Cildin temasını önlemek için uygun kişisel koruyucu kıyafetler giyin.
Göz temasını önlemek için uygun göz koruması takın.


Solunum cihazı seçimi için öneriler. Maksimum kullanım için uygun: 800 ppm. Solunum Sınıfı (lar) ı: Organik buhar kartuşu (kartuşları) olan herhangi bir kimyasal kartuş respiratörü. Göz koruması gerektirebilir. Organik buhar kartuşu (kartuşları) ile güçlendirilmiş, hava arındırıcı bir respiratör. Göz koruması gerektirebilir. Çene tarzı, ön veya arkaya monteli organik buhar kabı ile hava temizleyici, tam yüz maskesi (gaz maskesi). Sağlanan herhangi bir solunum maskesi. Göz koruması gerektirebilir. Tam yüz yüze sahip bağımsız solunum cihazı.
Solunum cihazı seçimi için öneriler. Durum: Bilinmeyen birleşik veya IDLH koşullarına acil veya planlı giriş: Solunum Sınıfı (lar): Tam yüz yüze olan ve basınç talebi veya başka bir pozitif basınç modunda çalışan bağımsız solunum cihazı. Basınçlı veya diğer pozitif basınçlı modda çalıştırılan bir yardımcı solunum aparatı ile birlikte tam bir yüzeye sahip olan ve basınç talebi veya başka bir pozitif basınç modunda çalıştırılan herhangi bir solunum havası respiratörü.
Solunum cihazı seçimi için öneriler. Durum: Aniden ortaya çıkan solunum tehlikelerinden kaçmak: Solunum Sınıfı (lar): Çene tarzı, ön veya arkaya monte edilmiş organik buhar kabı ile hava temizleyici, tam yüz maskesi (gaz maskesi). Uygun bir kaçış tipi, bağımsız solunum aparatı.


KARARLILIK VE REAKTİVİTE
Hava ve Su Reaksiyonları
Son derece yanıcı. Suda çözünür.
Alkoller ve Polioller
Reaktivite Uyarıları
Son derece yanıcı
Reaktivite Profili
N-PROPANOL, yanıcı ve / veya toksik gazlar vermek için alkali metal, nitritler ve güçlü indirgeyici maddeler ile reaksiyona girer. Esterleri ve suyu oluşturmak için oksoasitler ve karboksilik asitlerle reaksiyona girer. Oksitleyici maddeler tarafından propanal veya propionik aside dönüştürülür. İzosiyanat ve epoksitlerin polimerizasyonunu başlatabilir. Güçlü oksitleyici maddelerle uyumsuzdur (NIOSH, 2016).
Tepkiler ve Uyumsuzluklar
Potasyum tert-bütoksit ... n-propanol ile reaksiyona girdiğinde ateşleme oluşur.
Güçlü oksitleyicilerle temas, yangın ve patlamalara neden olabilir.
Güçlü oksitleyiciler.
Buhar hava ile iyi karışır; Patlayıcı karışımlar kolaylıkla oluşturulabilir. Güçlü oksitleyicilerle (perkloratlar, nitratlar) reaksiyona girer.
Katı butoksit / potasyum tert-butoksitin 1.5 g'lık kısımlarının / sıvıların (l) damlaları ile veya aşağıdaki reaktiflerin buharları (v) ile teması, ateşlemeye neden oldu.
Güçlü oksitleyiciler

 

 

 

 

 


CAS NO:71-23-8

 

SYNONYMS
1-propanol;propanol;Propan-1-ol;n-propanol;Propyl alcohol;71-23-8;n-Propyl alcohol;ethylcarbinol;1-hydroxypropane;optal;osmosol extra;Propylic alcohol;Propanol-1;1-Propyl alcohol;n-Propan-1-ol;Propanolen;Propanole;Alcohol, propyl;Propanoli;Ethyl carbinol;Alcool propilico;Alcool propylique;n-Propyl alkohol;Propylowy alkohol;Albacol;1 Propanol;propane-1-ol;Propanole [German];Propanolen [Dutch];Propanol, 1-;Propanoli [Italian];propylalcohol;Propyl alcohol, normal;Caswell No. 709A;1-PROPONOL;FEMA Number 2928;Propyl alcohol (natural);n-Propyl alkohol [German];Alcool propilico [Italian];Alcool propylique [French];Propylowy alkohol [Polish];NSC 30300;UNII-96F264O9SV;FEMA No. 2928;CCRIS 3202;HSDB 115;Propylan-propyl alcohol;EINECS 200-746-9;UN1274;RL04721;RTR-023458;TRA0060291;1-Propanol, ACS reagent, >=99.5%;1-Propanol, HPLC grade, >=99.5%;CAS-71-23-8;1-Propanol, purum, >=99.0% (GC);NCGC00255163-01;AN-41945;KB-66585;1-Propanol, SAJ first grade, >=99.0%;Propyl Alcohol (Normal) Reagent Grade ACS;TR-023458;FT-0608280;FT-0627482;P0491;1-Propanol, UV HPLC spectroscopic, 99.0%;2537-EP2269989A1;2537-EP2269993A1;2537-EP2269994A1;2537-EP2295053A1;2537-EP2298313A1;27313-EP2311808A1;27313-EP2311829A1;27313-EP2311830A1;27313-EP2314575A1;136983-EP2275411A2;136983-EP2292606A1;A837125;I14-2607;InChI=1/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H;J-505102;1-Propanol, for inorganic trace analysis, >=99.8%;1-Propanol, B&J Brand (product of Burdick & Jackson);F0001-1829;Z955123580;1-Propanol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., >=99.5% (GC);1-Propanol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard;n-Propanol or propyl alcohol, normal [UN1274] [Flammable liquid];n-Propanol or propyl alcohol, normal [UN1274] [Flammable liquid];1-Propanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material;5VQ

N-Propanol is a primary alcohol with the formula CH3CH2CH2OH (sometimes represented as PrOH or n-PrOH). This colorless liquid is also known as propan-1-ol, 1-propyl alcohol, n-propyl alcohol, and n-propanol. It is an isomer of 2-propanol (propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol). It is formed naturally in small amounts during many fermentation processes and used as a solvent in the pharmaceutical industry mainly for resins and cellulose esters.


CHEMICAL PROPERTIES
1-Propanol shows the normal reactions of a primary alcohol. Thus it can be converted to alkyl halides; for example red phosphorus and iodine produce n-propyl iodide in 80% yield, while PCl3 with catalytic ZnCl2 gives n-propyl chloride. Reaction with acetic acid in the presence of an H2SO4 catalyst under Fischer esterification conditions gives propyl acetate, while refluxing propanol overnight with formic acid alone can produce propyl formate in 65% yield. Oxidation of 1-propanol with Na2Cr2O7 and H2SO4 gives only a 36% yield of propionaldehyde, and therefore for this type of reaction higher yielding methods using PCC or the Swern oxidation are recommended. Oxidation with chromic acid yields propionic acid.


PREPARATION
1-Propanol is manufactured by catalytic hydrogenation of propionaldehyde. The propionaldehyde is itself produced via the oxo process, by hydroformylation of ethylene using carbon monoxide and hydrogen in the presence of a catalyst such as cobalt octacarbonyl or a rhodium complex.
H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH=O
CH3CH2CH=O + H2 → CH3CH2CH2OH
A traditional laboratory preparation of 1-propanol involves treating n-propyl iodide with moist Ag2O.
N-Propanol was discovered in 1853 by Gustave C. B. Chancel, who obtained it by fractional distillation of fusel oil. Indeed, 1-propanol is a major constituent of fusel oil, a by-product formed from certain amino acids when potatoes or grains are fermented to produce ethanol. This process is no longer a significant source of 1-propanol.
SAFETY
N-Propanol is thought to be similar to ethanol in its effects on the human body, but 2-4 times more potent. Oral LD50 in rats is 1870 mg/kg (compared to 7060 mg/kg for ethanol). It is metabolized into propionic acid. Effects include alcoholic intoxication and high anion gap metabolic acidosis. As of 2011, only one case of lethal 1-propanol poisoning was reported.


INHALATION
Although this method is rare, it does exist. Propanol might be much more convenient than ethanol for inhalation because of its potency with nebulizers.
Propanol as fuel
1-propanol has high octane numbers and it is suitable for engine fuel usage. However, the production of propanol has been too expensive to make it a common fuel. The research octane number (RON) of propanol is 118 and anti-knock index (AKI) is 108.


SAFETY AND HAZARDS
Hazards Identification
GHS Hazard Statements
Aggregated GHS information provided by 2587 companies from 43 notifications to the ECHA C&L Inventory. Each notification may be associated with multiple companies.
Reported as not meeting GHS hazard criteria by 1 of 2587 companies. For more detailed information, please visitECHA C&L website Of the 42 notification(s) provided by 2586 of 2587 companies with hazard statement code(s):

H225 (100%): Highly Flammable liquid and vapor [Danger Flammable liquids]
H302 (13.96%): Harmful if swallowed [Warning Acute toxicity, oral]
H318 (100%): Causes serious eye damage [Danger Serious eye damage/eye irritation]
H336 (99.81%): May cause drowsiness or dizziness [Warning Specific target organ toxicity, single exposure; Narcotic effects]

Information may vary between notifications depending on impurities, additives, and other factors. The percentage value in parenthesis indicates the notified classification ratio from companies that provide hazard codes. Only hazard codes with percentage values above 10% are shown.

Precautionary Statement Codes
P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P270, P271, P280, P301+P312, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P312, P330, P370+P378, P403+P233, P403+P235, P405, and
Health Hazard
Contact with eyes is extremely irritating and may cause burns. Vapors irritate nose and throat. In high concentrations, may cause nausea, dizziness, headache, and stupor. (USCG, 1999)
Flammable - 3rd degree
Fire Hazard
Excerpt from ERG Guide 129 [Flammable Liquids (Water-Miscible / Noxious)]: HIGHLY FLAMMABLE: Will be easily ignited by heat, sparks or flames. Vapors may form explosive mixtures with air. Vapors may travel to source of ignition and flash back. Most vapors are heavier than air. They will spread along ground and collect in low or confined areas (sewers, basements, tanks). Vapor explosion hazard indoors, outdoors or in sewers. Those substances designated with a (P) may polymerize explosively when heated or involved in a fire. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard. Containers may explode when heated. Many liquids are lighter than water.
Highly flammable. Gives off irritating or toxic fumes (or gases) in a fire. Vapour/air mixtures are explosive.
Fire Potential
Dangerous upon exposure to heat or flame; can react vigorously with oxidizing materials.
Ignites on contact with potassium-tert-butoxide.
Skin, Eye, and Respiratory Irritations
EXPOSURE TO 400 PPM FOR 3 T0 5 MIN PRODUCED MILD IRRITATION OF EYES, NOSE, AND THROAT.
High concn ... can cause CNS depression & are irritating to the eyes, throat, & mucous membranes. Contact to the skin of the liquid can cause mild chemical burns.
Safety and Hazard Properties
LEL
2.1 % (USCG, 1999)
2.2%
UEL
13.5 % (USCG, 1999)
13.7%
Flammability
Lower flammable limit: 2.2% by volume; Upper flammable limit: 13.7% by volume
Class IB Flammable Liquid: Fl.P. below 73°F and BP at or above 100°F.
Critical Temperature
Critical temp: 263.7 deg C; critical pressure: 51 atm
Critical Pressure
Critical temp: 263.7 deg C; critical pressure: 51 atm
NFPA Hazard Classification
Health: 1. 1= Materials that, on exposure, would cause irritation, but only minor residual injury, including those requiring the use of an approved air-purifying respirator. These materials are only slightly hazardous to health and only breathing protection is needed.
Flammability: 3. 3= This degree includes Class IB and IC flammable liquids and materials that can be easily ignited under almost all normal temperature conditions. Water may be ineffective in controlling or extinguishing fires in such materials.
Reactivity: 0. 0= This degree includes materials that are normally stable, even under fire exposure conditions, and that do not react with water. Normal fire fighting procedures may be used.
NFPA Fire Rating
3
NFPA Health Rating
1
Physical Dangers
The vapour mixes well with air, explosive mixtures are easily formed.


Chemical Dangers
800 ppm
Reacts with strong oxidants. This generates fire and explosion hazard. Attacks some forms of plastic and rubber.
Explosive Limits and Potential
LOWER 2.1%, UPPER 13.5%
Explosive in the form of vapor when exposed to heat or flame.
Explosive limits , vol% in air: 2.1-13.5
OSHA Standards
Permissible Exposure Limit: Table Z-1 8-hr Time Weighted Avg: 200 ppm (500 mg/cu m).
Vacated 1989 OSHA PEL TWA 200 ppm (500 mg/cu m); STEL 250 ppm (625 mg/cu m) is still enforced in some states.
NIOSH Recommendations
Recommended Exposure Limit: 10 Hr Time-Weighted Avg: 200 ppm (500 mg/cu m).
Recommended Exposure Limit: 15 Min Short-Term Exposure Limit: 250 ppm (625 mg/cu m) [skin].
First Aid Measures
First Aid
Eye: If this chemical contacts the eyes, immediately wash the eyes with large amounts of water, occasionally lifting the lower and upper lids. Get medical attention immediately. Contact lenses should not be worn when working with this chemical. Skin: If this chemical contacts the skin, flush the contaminated skin with water. Where there is evidence of skin irritation, get medical attention. Breathing: If a person breathes large amounts of this chemical, move the exposed person to fresh air at once. If breathing has stopped, perform mouth-to-mouth resuscitation. Keep the affected person warm and at rest. Get medical attention as soon as possible. Swallow: If this chemical has been swallowed, get medical attention immediately.


Eye:Irrigate immediately
Skin:Water flush
Breathing:Respiratory support
Swallow:Medical attention immediately
Inhalation First Aid
Fresh air, rest.
Skin First Aid
Rinse and then wash skin with water and soap.
Eye First Aid
First rinse with plenty of water for several minutes (remove contact lenses if easily possible), then refer for medical attention.
Ingestion First Aid
Rinse mouth. Refer for medical attention .
Fire Fighting Measures
To fight fire use alcohol foam, carbon dioxide, dry chemical.
/During/ fire fighting self-contained breathing apparatus with full facepiece operated in pressure demand or other positive pressure mode /should be worn./


Fire Fighting
Excerpt from ERG Guide 129 [Flammable Liquids (Water-Miscible / Noxious)]: CAUTION: All these products have a very low flash point: Use of water spray when fighting fire may be inefficient. SMALL FIRE: Dry chemical, CO2, waterspray or alcohol-resistant foam. Do not use dry chemical extinguishers to control fires involving nitromethane(UN1261) or nitroethane (UN2842). LARGE FIRE: Water spray, fog or alcohol-resistant foam. Do not use straight streams. Move containers from fire area if you can do it without risk. FIRE INVOLVING TANKS OR CAR/TRAILER LOADS: Fight fire from maximum distance or use unmanned hose holders or monitor nozzles. Cool containers with flooding quantities of water until well after fire is out. Withdraw immediately in case of rising sound from venting safety devices or discoloration of tank. ALWAYS stay away from tanks engulfed in fire. For massive fire, use unmanned hose holders or monitor nozzles; if this is impossible, withdraw from area and let fire burn.
Use water spray, powder, alcohol-resistant foam, carbon dioxide. In case of fire: keep drums, etc., cool by spraying with water.
Other Fire Fighting Hazards
Flash back along vapor trail may occur.
Isolation and Evacuation
Excerpt from ERG Guide 129 [Flammable Liquids (Water-Miscible / Noxious)]: As an immediate precautionary measure, isolate spill or leak area for at least 50 meters (150 feet) in all directions. LARGE SPILL: Consider initial downwind evacuation for at least 300 meters (1000 feet). FIRE: If tank, rail car or tank truck is involved in a fire, ISOLATE for 800 meters (1/2 mile) in all directions; also, consider initial evacuation for 800 meters (1/2 mile) in all directions. (ERG, 2016)
Spillage Disposal
Ventilation. Remove all ignition sources. Collect leaking and spilled liquid in sealable containers as far as possible. Absorb remaining liquid in sand or inert absorbent. Then store and dispose of according to local regulations.
Cleanup Methods
Absorb on paper. Evaporate on a glass or iron dish in hood. Burn the paper.
Countermeasures recommended for treating spills: activated charcoal, biological treatment agent, gelling agent, absorbing agent, dispersing agent.
Disposal Methods
SRP: At the time of review, criteria for land treatment or burial (sanitary landfill) disposal practices are subject to significant revision. Prior to implementing land disposal of waste residue (including waste sludge), consult with environmental regulatory agencies for guidance on acceptable disposal practices.


1. By absorbing it in vermiculite, dry sand, earth or a similar material and disposing in an ... /approved/ sanitary landfill. 2. By atomizing in a suitable combustion chamber.
The following wastewater treatment technologies have been investigated for n-propanol: Biological treatment.
Incineration: Waste liquid can be atomized in an incinerator or can be disposed of by way of a licensed solvent disposal company or can be reclaimed.
Other Preventative Measures
Adequate ventilation ... /is/ necessary.
Clothing wet with liquid propyl alcohol should be placed in closed containers for storage until it can be discarded or until provision is made for removal of propyl alcohol from the clothing. If ... laundered or otherwise cleaned to remove the propyl alcohol, the person performing the operation should be informed of propyl alcohol's hazardous properties. Any clothing which becomes wet with liq ... should be removed immediately & not reworn until propyl alcohol is removed from the clothing.
SRP: The scientific literature for the use of contact lenses in industry is conflicting. The benefit or detrimental effects of wearing contact lenses depend not only upon the substance, but also on factors including the form of the substance, characteristics and duration of the exposure, the uses of other eye protection equipment, and the hygiene of the lenses. However, there may be individual substances whose irritating or corrosive properties are such that the wearing of contact lenses would be harmful to the eye. In those specific cases, contact lenses should not be worn. In any event, the usual eye protection equipment should be worn even when contact lenses are in place.
SRP: Contaminated protective clothing should be segregated in such a manner so that there is no direct personal contact by personnel who handle, dispose, or clean the clothing. Quality assurance to ascertain the completeness of the cleaning procedures should be implemented before the decontaminated protective clothing is returned for reuse by the workers. Contaminated clothing should not be taken home at end of shift, but should remain at employee's place of work for cleaning.
Employees who handle liquid isobutyl alcohol should wash their hands before eating or smoking. /Isobutyl alcohol/
The worker should immediately wash the skin when it becomes contaminated.
Work clothing that becomes wet should be immediately removed due to its flammability hazard.
Handling and Storage
Nonfire Spill Response
Excerpt from ERG Guide 129 [Flammable Liquids (Water-Miscible / Noxious)]: ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate area). All equipment used when handling the product must be grounded. Do not touch or walk through spilled material. Stop leak if you can do it without risk. Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas. A vapor-suppressing foam may be used to reduce vapors. Absorb or cover with dry earth, sand or other non-combustible material and transfer to containers. Use clean, non-sparking tools to collect absorbed material. LARGE SPILL: Dike far ahead of liquid spill for later disposal. Water spray may reduce vapor, but may not prevent ignition in closed spaces. (ERG, 2016)
Safe Storage
Fireproof. Separated from strong oxidants. Cool. Well closed. Keep in a well-ventilated room.
Storage Conditions
Keep containers closed, store in cool, well ventilated place away from ignition sources.
Exposure Control and Personal Protection
REL
TWA 200 ppm (500 mg/m3) ST 250 ppm (625 mg/m3) [skin]
PEL-TWA
200 ppm (500 mg/m³) ppm
REL-TWA
200 ppm (500 mg/m³) ppm
REL-STEL
250 ppm (625 mg/m³) ppm
IDLH
800 ppm (NIOSH, 2016)
800 ppm ppm
800 ppm


Threshold Limit Values
8 hr Time Weighted Avg (TWA): 100 ppm


Excursion Limit Recommendation: Excursions in worker exposure levels may exceed 3 times the TLV-TWA for no more than a total of 30 minutes during a work day, and under no circumstances should they exceed 5 times the TLV-TWA, provided that the TLV-TWA is not exceeded.
A4: Not classifiable as a human carcinogen.
100 ppm as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen)
Other Occupational Permissible Levels
Other recommendations: West Germany (1974) 200 ppm; Czechoslovakia (1969), East Germany (1973) 100 ppm; USSR (1972) 50 ppm.
A harmful contamination of the air will be reached rather slowly on evaporation of this substance at 20°C; on spraying or dispersing, however, much faster.
Effects of Short Term Exposure
The substance is irritating to the eyes. The substance may cause effects on the central nervous system. Exposure at high levels could cause unconsciousness.
Effects of Long Term Exposure
The substance defats the skin, which may cause dryness or cracking.
Allowable Tolerances
Residues of n-propanol are exempted from the requirement of a tolerance when used as a solvent or cosolvent in accordance with good agricultural practice as inert (or occasionally active) ingredients in pesticide formulations applied to growing crops or to raw agricultural commodities after harvest.
n-Propanol is exempted from the requirement of a tolerance when used as a solvent for blended emulsifiers in accordance with good agricultural practice as inert (or occasionally active) ingredients in pesticide formulations applied to growing crops only.
n-Propanol is exempted from the requirement of a tolerance when used as a solvent for blended emulsifiers in accordance with good agricultural practice as inert (or occasionally active) ingredients in pesticide formulations applied to animals.
Personal Protection

Skin:Prevent skin contact
Eyes:Prevent eye contact
Wash skin:When contaminated
Remove:When wet (flammable)
Change:No recommendation


Respirator Recommendations
NIOSH/OSHA
Up to 800 ppm:
(APF = 10) Any chemical cartridge respirator with organic vapor cartridge(s)*
(APF = 25) Any powered, air-purifying respirator with organic vapor cartridge(s)*
(APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator (gas mask) with a chin-style, front- or back-mounted organic vapor canister
(APF = 10) Any supplied-air respirator*
(APF = 50) Any self-contained breathing apparatus with a full facepiece
Emergency or planned entry into unknown concentrations or IDLH conditions:
(APF = 10,000) Any self-contained breathing apparatus that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode
(APF = 10,000) Any supplied-air respirator that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode in combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus
Escape:
(APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator (gas mask) with a chin-style, front- or back-mounted organic vapor canister
Any appropriate escape-type, self-contained breathing apparatus
Fire Prevention
NO open flames, NO sparks and NO smoking. NO contact with oxidizing agents. Closed system, ventilation, explosion-proof electrical equipment and lighting. Do NOT use compressed air for filling, discharging, or handling.
Inhalation Prevention
Use ventilation, local exhaust or breathing protection.
Skin Prevention
Protective gloves.
Eye Prevention
Wear safety goggles.
Ingestion Prevention
Do not eat, drink, or smoke during work.
Protective Equipment and Clothing
Skin: Wear appropriate personal protective clothing to prevent skin contact. Eyes: Wear appropriate eye protection to prevent eye contact. Wash skin: The worker should immediately wash the skin when it becomes contaminated. Remove: Work clothing that becomes wet should be immediately removed due to its flammability hazard(i.e. for liquids with flash point < 100°F) Change: No recommendation is made specifying the need for the worker to change clothing after the work shift. (NIOSH, 2016)
Employees should be provided with & required to use impervious clothing ... & other appropriate clothing necessary to prevent repeated or prolonged skin contact with liquid propyl alcohol. ... Employees should be provided with & required to use splash proof safety goggles where liquid propyl alcohol may contact the eyes.
Wear rubber gloves, face shield, overalls ... .
Breakthrough times greater than one hour reported by (normally) two or more testers for neoprene and nitrile rubber. Some data (usually from immersion tests) suggesting breakthrough times greater than one hour are not likely for natural rubber. No data for butyl rubber, neoprene /styrene-butadiene rubber, polyvinyl chloride, polyethylene, polyurethane, polyvinyl alcohol and viton. Some data suggesting breakthrough times of approximated an hour or more for polyvinyl chloride (PVC).
Wear appropriate personal protective clothing to prevent skin contact.
Wear appropriate eye protection to prevent eye contact.
Recommendations for respirator selection. Max concn for use: 800 ppm. Respirator Class(es): Any chemical cartridge respirator with organic vapor cartridge(s). May require eye protection. Any powered, air-purifying respirator with organic vapor cartridge(s). May require eye protection. Any air-purifying, full-facepiece respirator (gas mask) with a chin-style, front- or back-mounted organic vapor canister. Any supplied-air respirator. May require eye protection. Any self-contained breathing apparatus with a full facepiece.
Recommendations for respirator selection. Condition: Emergency or planned entry into unknown concn or IDLH conditions: Respirator Class(es): Any self-contained breathing apparatus that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode. Any supplied-air respirator that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode in combination with an auxiliary self-contained breathing apparatus operated in pressure-demand or other positive-pressure mode.
Recommendations for respirator selection. Condition: Escape from suddenly occurring respiratory hazards: Respirator Class(es): Any air-purifying, full-facepiece respirator (gas mask) with a chin-style, front- or back-mounted organic vapor canister. Any appropriate escape-type, self-contained breathing apparatus.


STABILITY AND REACTIVITY
Air and Water Reactions
Highly flammable. Water soluble.
Alcohols and Polyols
Reactivity Alerts
Highly Flammable
Reactivity Profile
N-PROPANOL reacts with alkali metal, nitrides and strong reducing agents to give flammable and/or toxic gases. Reacts with oxoacids and carboxylic acids to form esters plus water. Converted by oxidizing agents to propanal or propionic acid. May initiate the polymerization of isocyanates and epoxides. Incompatible with strong oxidizing agents (NIOSH, 2016).
Reactivities and Incompatibilities
Ignition occurs when potassium tert-butoxide reacts with ... n-propanol ...
Contact with strong oxidizers may cause fires and explosions.
Strong oxidizers.
The vapor mixes well with air; explosive mixtures are easily formed. Reacts with strong oxidants (perchlorates, nitrates).
Contact of 1.5 g portions of the solid butoxide /potassium tert-butoxide/ with drops of the liquid (l) or with the vapors (v) of the reagents below caused ignition ... .
Strong oxidizers

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.