1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DIBASIC ESTER (DBE) di bazik ester

DIBASIC ESTER (DİBAZİK ESTER)

CAS NO: 95481-62-2

METATAGS;Dibasic Esters (DBE); Dibasic ester; DBE dibasic ester; 95481-62-2; Dimethyl butanedioate; dimethyl hexanedioate; dimethyl pentanedioate; Estasol; DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid, succinic acid and adipic acid); dimethyl butanedioate; dimethyl hexanedioate; dimethyl pentanedioate; dibasic dimethyl esters of adipic acid, succinic acid and glutaric acid estasol; Dibasic ester; DBE dibasic ester; 95481-62-2; dimethyl butanedioate; dimethyl hexanedioate; dimethyl pentanedioate; Estasol; DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid; succinic acid and adipic acid); RDPE; Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl pentanedioate; dimethyl adipate dimethyl glutarate dimethyl succinate; 3B3-062362; Dibasic dimethyl esters of adipic acid, succinic acid glutaric acid; 1,4-dimethyl butanedioate 1,5-dimethyl pentanedioate 1,6- dimethyl hexanedioate; 1,4-DIMETHYL BUTANEDIOATE; 1,5-DIMETHYL PENTANEDIOATE; 1,6-DIMETHYL HEXANEDIOATE; Pentanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl hexanedioate; Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butandedioate and dimethyl pentanedioate;dibasic ester;dibazik ester;di bazik ester;dibazikester;dibasicester;DBE;di bazikester;di basic ester;dimethyl butanedioate;dimethyl hexanedioate;dimethyl pentanedioate;Dibasic ester;DBE dibasic ester;95481-62-2;dimethyl butanedioate; dimethyl hexanedioate; dimethyl pentanedioate;Estasol;DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid, succinic acid and adipic acid);Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl pentanedioate;dimethyl adipate dimethyl glutarate dimethyl succinate;Dibasic dimethyl esters of adipic acid, succinic acid glutaric acid;1,4-dimethyl butanedioate 1,5-dimethyl pentanedioate 1,6-dimethyl hexanedioate;1,4-DIMETHYL BUTANEDIOATE; 1,5-DIMETHYL PENTANEDIOATE; 1,6-DIMETHYL HEXANEDIOATE;Pentanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl hexanedioate;Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butandedioate and dimethyl pentanedioate;DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL GLUTARATE, DIMETHYL ADIPATE;CH3OOC-(CH2)2-4COOCH3;Dibasic Esters; Dimethyl Adipate; Butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester; Dimethyl succinate;ESTASOLTM oxygenated;solvent;CAS No. 95481-62-2;Dibasic esters;Dimethyl esters;Dimethyl succinate ;CAS No. 106-65-0 ;Dimethyl butanedioate;Dimethyl adipate ;CAS No. 627-93-0;Dimethyl hexanedioate;Dimethyl glutarate ;CAS No. 1119-40-0 ;Dimethyl pentanedioate ;DBE;IMSOL;ESTASOL;DIBASIC ACID;DIBASIC ESTER;DBE DIBASIC ESTER;DIBASIC MIXTURE OF ESTERS;DBE, Dibasic ester mixture;meso-Dibenzylaminosuccinic acid;DBE,Dibasic Esters,Dimethyl butanedioate;Estasol;Dibasic ester;DBE dibasic ester;95481-62-2;dimethyl butanedioate; dimethyl hexanedioate; dimethyl pentanedioate;DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid, succinic acid and adipic acid);RDPE;imsol;dibasic acid;AC1L2OFE;dibasic mixture of esters;meso-dibenzylaminosuccinic acid;SCHEMBL4450294;QYMFNZIUDRQRSA-UHFFFAOYSA-N;Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl pentanedioate;Pentanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl hexanedioate;AN-34830;PL002239;dimethyl adipate dimethyl glutarate dimethyl succinate;dimethyl adipate/dimethyl glutarate/dimethyl succinate;Dibasic dimethyl esters of adipic acid, succinic acid glutaric acid;1,4-DIMETHYL BUTANEDIOATE; 1,5-DIMETHYL PENTANEDIOATE; 1,6-DIMETHYL HEXANEDIOATE;Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butandedioate and dimethyl pentanedioate;Aliphatic Dibasic Esters - DBE, Dibasic Ester;Dimethyl succinate; Succinic acid dimethyl ester;IMSOL;DBE DIBASIC ESTER;DIMETHYL ADIPATE/DIMETHYL GLUTARATE/DIMETHYL SUCCINATE;DIBASIC ACID;DIBASIC ESTER;ESTASOL;DIBASIC MIXTURE OF ESTERS;meso-Dibenzylaminosuccinic acid;IMSOL;DBE DIBASIC ESTER;DIMETHYL ADIPATE/DIMETHYL GLUTARATE/DIMETHYL SUCCINATE;DIBASIC ACID;DIBASIC ESTER;ESTASOL;DIBASIC MIXTURE OF ESTERS;meso-Dibenzylaminosuccinic acid;Estasol, DBE dibasic ester, RDPE, Dibasic ester mixture, 422053_ALDRICH, 422061_ALDRICH, DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid, succinic acid and adipic acid), Dibasic dimethyl esters of adipic acid, succinic acid & glutaric acid, Pentanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl hexanedioate, 95481-62-2, DBE, Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butandedioate and dimethyl pentanedioate;DBE dibasic ester;RDPE;Dibasic ester;Estasol;DBE; Ester mixture (methyl esters) of diacids C4, C5 und C6;DDE;DIBASICESTER;DIBASIC ESTER;Dİ BASİC ESTER;DİBASİC ESTER;Dİ BAZİK ESTER;DİBAZİK ESTER;DİBAZİKESTER;DBE;dı basıc ester;dıbasıcester;dıbasıc ester;di basic ester;dibasic ester;dibasicester;dı bazık ester;dıbazık ester;dıbazıkester;di bazik ester;dibazik ester;dibazikester


EC NUMARASI: 619-131-5

IUPAC Adı
Dimetil butandioat; dimetil heksandioat; dimetil pentandioat

Moleküler formül
C21H36O12

Dibazik ester (DBE), adipik, glutarik ve süksinik asitlerin dimetil esterlerinin rafine edilmiş bir karışımıdır. DBE sıvı, yanıcı değildir, kolaylıkla biyolojik olarak bozunur ve aşındırıcı değildir, hafif meyveli kokudur.

DBE, alkoller, ketonlar, eterler ve birçok hidrokarbonda kolaylıkla çözünür, ancak suda ve yüksek parafinlerde az çözünürdür.

DBE) ağırlıklı olarak, can / bobin, su bazlı, mıknatıs tel ve otomotiv kaplamalardaki çözücüler olarak kullanılır.

Diğer uygulamalar, endüstriyel temizleyiciler, boya sökücüler, dökümhane çekirdeği bağlayıcıları, baskı mürekkepleri, tekstil, yağlayıcılar, üretan reaksiyonu çözücüleri, peroksit çözücüleri ve kimyasal enjeksiyon / toprak stabilizasyonu.


Dibazik Ester (DBE) dikarboksilik asidin bir esteridir. Dibazik Ester normalde dimetil süksinat, dimetil glutarat ve dimetil adipatın bir karışımıdır.

Dibazik esterler, boya, boya sıyırıcı, kaplama, plastikleştirici, reçine, bağlayıcı, çözücü, poliol, toprak stabilizasyonu, kimyasal enjeksiyon, petrol sondaj sıvıları, bitki koruma ürünleri, sedir püskürtücüleri ve yapışkanlarda kullanılır.

Çift bazlı esterler (DBE), adipik, glutarik ve süksinik asit metil esterlerinin karışımlarıdır.
DBE yüzde 100 kuvvetle veya başka kimyasallarla karıştırılmış olarak kullanılabilir. Bir katkı NMP (n-metil pirrolidon) 'dur. DBE, piyasa taleplerini karşılamak için diğer karışımlara ve saf bileşenlere ayrılabilir.
DBE genellikle bir boya sıyırıcı olarak kullanılır. Boya tabancaları ve çizgilerini temizlemek için kullanılmıştır. DBE-2 ve DBE-3, tercih edilen çözücülerdir.
DBE, boya çıkartan el temizleyicilerinde aktif bileşen olarak kullanılır. DBE ve DBE-2 sıklıkla kullanılır.
DBE, genellikle diğer çözücülerle olan harmanlarda, glikol eterlerinin yerine kullanılmaktadır.
DBE düşük buhar basıncına (0.1 torr veya daha düşük) sahiptir, bu nedenle hava emisyonları muhtemelen düşük olacaktır.
Düşük maliyet ve mükemmel ödeme gücüne sahiptir. Birçok reçineyi çözer ve birçok kutup toprağını çözer.
DBE biyolojik olarak bozunabilir ve bir vakum kullanılarak tekrar kullanılabilir.
DBE normal sıcaklık, nem ve pH'da kararlıdır.
DBE hem sulu olmayan hem de su bazlı striptizcilerden satın alınabilir.
DuPont, tek başına solventten% 70 ila% 80 DBE ve% 30 ila% 20 NMP karışımlarından daha etkili olduğunu önermektedir. DBE'nin NMP'den daha ucuz olması nedeniyle de ekonomiktir.
DBE metilen klorür için önerilen bir yedektir. OSHA tarafından önerilen metilen klorür eşik sınır değerinde (TLV) 50 ila 25 ppm arasında bir azalma meydana gelirse, DBE'ler için pazar artacaktır.
Isobutil diester, yumuşak çelik veya alüminyum kaplarda veya cihazlarda saklandığında ve normal sıcaklık ve nem altında dengelenir.

Endüstriyel, Reçine ve Kaplama, Yapıştırıcılar, Endüstriyel Sondaj, Petrol ve Doğalgaz Üretimi, Sondaj Akışkanları, Hidrolik Çatlama, Fracking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EC NUMBER: 619-131-5

IUPAC Name
dimethyl butanedioate;dimethyl hexanedioate;dimethyl pentanedioate

Molecular Formula
C21H36O12

Dibasic ester (DBE) is a refined mixture of dimethyl esters of adipic, glutaric and succinic acids. DBE is a liquid non-flammable, readily biodegradable and non-corrosive with mild fruity odor.

DBE is readily soluble in alcohols, ketones, ethers, and many hydrocarbons, but only slightly soluble in water and higher paraffins.

DBE) is mainly used as solvents in can/coil, waterborne, magnet wire and automotive coatings.

Further application are industrial cleaners, paint removers, foundry core binders, printing inks, textile, lubricants, urethane reaction solvents, peroxide solvents and chemical grouting/soil stabilization.


Dibasic Ester (DBE) is an ester of a dicarboxylic acid. Dibasic Ester is normally a mixture of dimethyl succinate, dimethyl glutarate and dimethyl adipate.

Dibasic esters are used in paints, paint strippers, coatings, plasticizers, resins, binders, solvents, polyols, soil stabilization, chemical grouting, oilfield drilling fluids, crop protection products, cedar spray, and adhesives.

The dibasic esters (DBE) are mixtures of methyl esters of adipic, glutaric, and succinic acid.
DBE may be used at 100 percent strength or mixed with other chemicals. One additive is NMP (n-methyl pyrollidone). DBE can be fractionated into other mixtures and pure components to meet market demands.
DBE is commonly used as a paint stripper. It has been used to clean paint guns and lines. DBE-2 and DBE-3 are the solvents of choice.
DBE is used as the active component in paint-removing hand cleaners. DBE and DBE-2 are most often used.
DBE is used, usually in blends with other solvents, as a replacement for glycol ethers.
DBE has a low vapor pressure (0.1 torr or less), so air emissions are likely to be low.
It has low cost and excellent solvency. It dissolves many resins and solubilizes many polar soils.
DBE may be biodegradable and can be recycled using a vacuum still.
DBE is stable at normal temperature, humidity, and pH.
DBE can be purchased in both nonaqueous and water-based strippers.
DuPont recommends blends of 70% to 80% DBE and 30% to 20% NMP as more effective than either solvent alone. It is also economical because the DBE is cheaper to use than NMP.
DBE is a recommended replacement for methylene chloride. If the OSHA-proposed reduction in the threshold limit value (TLV) for methylene chloride from 50 to 25 ppm occurs, the market for DBEs will grow.
Isobutyl diester is stable under normal temperature and humidity when stored and handled in mild steel or aluminum containers or equipment.

Industrial, Resin & Coating, Adhesives, Industrial Drilling, Oil and Gas Production, Drilling Fluid, Hydraulic Fracturing, Fracking

 

 

 

Dibasic Ester (DBE)

 

Description

Appearance: colorless transparent liquid

Ether content not less,%: 99

Dimethyl succinate,%: 15-28

Dimethylglutarate,%: 51-70

Dimethyladipate,%: 9-25

Acid content, mgKOH / g: ≤0.3

Moisture contents, %: ≤0.1

Distillation range, ℃: 196-230

Chromaticity, APHA: ≤30

Extended information

It is used as a hardener for phenolic-alkaline resins (in the foundry industry); as a solvent, plasticizer in the chemical industry. It is an environmentally friendly coating solvent. Can replace isophorone, glycol ether, cyclohexanone, etc. Suitable for synthetic resin paints and high temperature fast drying coatings, tabletop, auto coatings, etc.   

 

Common product names: dibasic ester, dibasic ester, dibasic ester

CAS: 95481-62-2

 

 Dibasic Ether Part Number :  CAS: 95481-62-2

 

Description

The solvent of the new line of "eco-friendly" is practically not used in Russia, and in Europe it is only gaining popularity. The product is so new that it has not yet received a stable translation of the name DIBASIC ESTER in Russia.

 

Main advantages

 

-Lack of smell,

 

- average viscosity,

 

- High boiling point and flash points, not classified as highly flammable liquids

 

- Safety for humans, even according to the Russian strict control standards, classified as low-hazard substances (hazard class 4).

 

- has a wide spectrum of dissolving power, similar to n-methylpyrrolidone

 

- biodegradable.

The main components are dimethyl succinate CH3OOC (CH2) 2COOCH3, dimethyl glutarate CH3OOC (CH2) 3COOCH3, dimethyl phthalate CH3OOC (CH2) 4COOCH3

(hence the first name)

 

Application of dibasic ester.

 

A promising solvent designed to replace solvents containing acetone, methylene chloride and other components that are used to clean painting or printing equipment and tools from various types of resins (epoxy, acrylic, polyurethane) and paints. Also used as a hardener for phenolic-alkaline resins (in the foundry industry); as a solvent, plasticizer in the chemical industry. It is an environmentally friendly coating solvent. Can replace isophorone, glycol ether, cyclohexanone, etc. Suitable for synthetic resin paints and high temperature fast drying coatings, tabletop coatings, auto coatings, etc.  

 

Specification

 

Appearance: colorless transparent liquid

Ether content not less,%: 99

Dimethyl succinate,%: 15-28

Dimethylglutarate,%: 51-70

Dimethyladipate,%: 9-25

Acid content, mgKOH / g: ≤0.3

Moisture contents, %: ≤0.1

Distillation range, ℃: 196-230

Chromaticity, APHA: ≤30

Packing:  200kg (200 liter barrels)

Manufacturer : European Union

 

Physical properties of dibasic ether (dibasic ester)

Acute Toxicity Assessment: Virtually non-toxic after a single oral dose.

 

Virtually non-toxic after a single inhalation.

 

Virtually non-toxic after a single contact with the skin.

 

If a vapor-air mixture is inhaled in a high concentration corresponding to the volatility of the substance, there is no serious danger.

 

      

 

At the moment it is widely used in world practice in the following industries.

 

 - in various industries of paint and varnish materials, such as: coatings of rolled metal, coatings for hot drying, painting of containers,

 

automotive coatings, furniture varnishes and water-based paints, printing ink industries, resins

 

 industry, intermediates for organic synthesis, industrial detergents and cleaning products and so on.

 

The salient features of this product:

 

1. Non-toxic, light odor, low water content; safety, does not contain hazardous substances.

 

2. Good stability, will not oxidize or volatilize under normal storage conditions.

 

3. High boiling point and wide boiling range help control the evaporation rate of the entire solvent system.

 

4. It has a high flash point and low vapor pressure. It has a high combustion temperature; if used like

 

fuel, calorific values ​​can be as high as 9000 BTU per pound.

 

5.DBE has good wetting properties on the PC surface and thus can enhance the gloss of coatings.

When combined with titanium dioxide, the coverage, strength and adhesion of the paintwork can be increased, and defects such as punctures, fish eyes and craters can be reduced.

 

It has a very high dissolving power and can be miscible with most organic solvents.

 

Has very good mutual compatibility with polyurethane resins, acrylate resins, polyester resins, alkyd resins, epoxies and so on.

 

The dibasic ester DBE can replace the following solvents:

 

-isophron;

 

-cyclohexanone;

 

- ethylene glycol ether n-butyl acetate product name acetate (CAC);

 

- two-acetone alcohol;

 

- ethylene glycol monobutyl ether;

 

- cresol;

 

- propylene glycol ether series of solvents (butyl glycol butyldiglycol)

 

Its main areas of application are from world practice.

 

1. DBE coil-coating helps balance the rate of evaporation of solvents / film formation - and thus prevents

 

baking coating defects due to the rapid volatilization of solvents.

DBE gives the film a smoother appearance, higher hardness and deformation resistance, and can also increase the hiding power of the paint.

 

2. In baked coatings - DBE has a special evaporation rate:

- when the temperature rises, DBE volatilizes / evaporates faster than other solvents, that is: volatilizes slowly in the first half of the phase, and quickly

 

increases in the second phase, which is just during the drying process. The evaporation curve is smoother, the solvent is gone

 

 more evenly, and that significantly improves the properties of the coating - leveling, shine, and also eliminate surface defects.

 

3. Decorative metal coatings: DBE can effectively replace isophron and propylene glycol ether used for painting containers, rolled metal, barrels.

High dissolving power and low volatilization helps to better align the paint film, elasticity, adhesion and other important properties.

 

4. Automotive coatings: DBE can be used in various automotive varnishes and on various types of binders.

 

When DBE is used in basecoats and varnishes, it can help achieve the perfect gloss and density and hardness of the surface film.

Even if you introduce a small amount of DBE into the composition of paintwork materials, you can see significantly better characteristics for leveling, wetting.

 

5. DBE baking varnishes are the ideal solvent for coatings based on polyvinyl butyral,

 

polyformaldehyde, polyurethane, polyester and polyester amide binders.

It can completely replace cresol in polyester and polyesteramide systems.

 

6. Manufacture of joinery - with DBE you can get better flexibility.

Its introduction also helps to control the rate of the evaporated solvent, which avoids surface defects such as haze.

 

7. Water-based paint: DBE is an ideal choice as a water-based coalescing agent for use in latex paints.

 

8. Printing inks: DBE can replace isophron, which is toxic and has a strong unpleasant odor with a high boiling point.

 

9. Resin Industry - DBE for low viscosity systems. To reduce the viscosity of the resin

 

no reduction in molecular weight or strength; in addition, DBE can also increase the strength / hardness, while maintaining its original

 

viscosity.

 

10. Semi-product for organic synthesis - DBE is a raw material for a number of chemical products, such as

 

medicine, pesticide initiator and so on ..

 

11. Industrial Detergents: DBE is widely used as a detergent and varnish remover on an industrial scale.

 

Dibasic ether

Dibasic ester

 

Synonym:  DBE, Dibasic Ester Blend

 

Formula:  CH 3 O 2 C (CH 2 ) nCO 2 CH 3

 

Description: non-toxic, colorless, transparent liquid with a slight odor. It is produced by the reaction of dicarboxylic acid and methanol with subsequent separation into fractions. Accurate control of esterification and separation processes results in a product with very low moisture, methanol, acidity and color. The product is very stable at normal temperature and humidity

 

Index

 

Value

 

Mass fraction of ether,%

 

Not less than 99.0

 

Dimethyl succinate,%

 

15-25

 

Dimeti glutarate,%

 

55-65

 

Dimethyladipate,%;

 

10-25

 

Moisture content, %

 

No more than 0.1

 

Acid number (mgKOH / g)

 

No more than 0.2

 

Chromaticity (APHA)

 

No more than 15

 

Density (at 20 ° C, g / ml)

 

1.076-1.096

 

Distillation range, ° С

 

195-230

 

 

 

Application: Widely used in the manufacture of automotive paints, metal coatings, enameled wire, household appliances and other industries.

DBE dibasic esters are mainly used as lubricants, solvents, plasticizers, additives and lubricants. Dibasic esters are purified dimethyl esters of adipic, glutaric and succinic acids. 

They are non-flammable, non-corrosive - they are environmentally friendly raw materials. Easily soluble in alcohol and only slightly in water, they are a colorless transparent liquid

 with a light fruity odor. ATAMAN has been supplying this raw material to the Russian market, the list of applications is diverse:

 

- foundry industry (as a hardener of phenolic-alkaline resins)

 

- production of polymers (as an intermediate product of polyesters, polyols, urethanes). Excellent for fast drying high temperature coatings, table top and sealant coatings.

 

- agrochemical industry (as an additive to pesticides and insecticides)

 

- cable industry (as a solvent for coatings of winding and enameled wires)

 

- paint and varnish industry (as a discoloration agent, for example, synthetic resin paints). Many metropolitan areas use dibasic ether to remove graffiti and spray paint from building facades.

 

- household chemicals (as a cleaner), for liquid detergents. Replaces many hazardous industrial solvents. Since dibasic ether slowly evaporates, it can be reused after disposal.

 

- textile industry (as a lubricant)

 

- automotive industry (as a solvent for auto coatings)

 

- others (as a corrosion inhibitor)

 

Have you already tested the dibasic ether in your production? It might be the perfect solution for you! Whether you are cleaning, brushing off paint, or coating to prevent corrosion, choose dibasic ether!


 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.