1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

METHYLHEXAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE (MHHPA) / METİLHEKAHİDROFTALİK ANHİDRİT

CAS NO: 19438-60-9
EC NO: 243-072-0


METATAGS: MeHHPA; Methylhexahydrophtha; hexahydromethylphthalic anhydride; Methylhexahydrophthalic anhydride; 1-Methylhexahydrophthalic Anhydride; hexahydromethyl-3-isobenzofurandione; 3-Isobenzofurandione, hexahydromethyl-1;1,3-Isobenzofurandione, hexahydromethyl-; 3a-Methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dione; methyl hexahydrophthalic anhydride (MHHPA); Methylhexahydrophthalic anhydrid ; MHHPA; Methyl hexahydrophthalic anhydride; hexahydromethyl-1,3-isobenzofurandione; 3a-Methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dione; methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride; Hexahydromethylphthalic anhydride; Hexahydro-1-methylphthalic anhydride; 3a-methylhexahydro-2-benzofuran-1,3-dione; 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-3a-methyl-, cis-; Methylhexahydrophthalicanhydride; 2-Methyl-hexahydrophthalic anhydride; 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-3a-methyl-; 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, methyl-; 7a-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-3aH-2-benzofuran-1,3-dione; metilhekzahidrofta; metilhekzahidroftalik anhidrit; metilhekzahidroftalik anhidrid; metylhekzaphtalic anhydride; methylhekzahydrophtalik anhidrid.

 


Görünüm:Berrak sıvı
MHHPA esas olarak: epoksi reçinesi için sertleştirici, Kaplama uygulaması için poliüretan / polyester reçineler için hammadde olarak kullanılır.
Çevriminin alifatik yapısı nedeniyle UV radyasyonlarına ve atmosferik ajanlara karşı çok iyi direnç gösterir.
Epoksi reçineleri için sertleştirici olarak MHHPA son derece mekanik ve elektriksel özelliklere sahip çok hafif renkte (su beyazı) bitmiş ürünler verir.Bu nedenle özellikle "yüksek performanslı led" gibi özel elektrikli veya elektronik uygulamalar için önerilir.
depolama: Açık alevlerden veya diğer ateşleme kaynaklarından uzakta depolanmalı ve nemden korunmalıdır; çünkü hava nemi ile temasında kolay kristalleşir. Bu nedenle, bazı kristalleşme oluştuğunda, tekrar kullanılmadan önce özelliklerin kontrolü önerilir.

 


Appearance: Clear liquid
MHHPA is mainly used as: hardener for epoxy resins, Raw material for polyurethane/polyester resins for coating application.
Because of its cycle aliphatic structure, it imparts very good resistance to the UV radiations and to the atmospheric agents.
As hardener for epoxy resins MHHPA gives finished products very light coloured (water white) with outstanding mechanical and electrical characteristics.For this reason it is particularly recommended for special electric or electronic applications such as "high performance led"
storage: It must be stored away from open flames or other potential ignition sources, and should be protected from moisture because easy crystallizes when it`s in contact with the humidity of the air. Therefore, when some crystallization occurs, properties check is suggested before reusing.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.